Poker Forum

23511 leden
193972 topics
7229422 posts

Online: 41 17 geregistreerde leden + 24 gasten

Procenten Verkoop High

HH Advenje, 21 mtts voor 730 dllr, 7-6-12,

Laatste eerst Oudste eerst

begonnen!

gl us!

21  

zga bust 8,8 big

PokerStars Hand #81625051149: Tournament #576011334, $8.00+$0.80 USD Hold'em No Limit - Level IX (75/150) - 2012/06/07 18:32:03 CET [2012/06/07 12:32:03 ET]
Table '576011334 106' 9-max Seat #9 is the button
Seat 1: Rike Sex (1905 in chips)
Seat 2: moscov602 (4934 in chips)
Seat 3: migseco (1083 in chips)
Seat 4: schlumpf38 (4881 in chips)
Seat 5: advenje (2620 in chips)
Seat 6: Dueli$ti$ (14146 in chips)
Seat 7: SandyCoast (11013 in chips)
Seat 8: Sharkomaha (4570 in chips)
Seat 9: 468Oh (3640 in chips)
Rike Sex: posts the ante 20
moscov602: posts the ante 20
migseco: posts the ante 20
schlumpf38: posts the ante 20
advenje: posts the ante 20
Dueli$ti$: posts the ante 20
SandyCoast: posts the ante 20
Sharkomaha: posts the ante 20
468Oh: posts the ante 20
Rike Sex: posts small blind 75
moscov602: posts big blind 150
*** HOLE CARDS ***
Dealt to advenje {7-Clubs}{7-Spades}
migseco: folds
schlumpf38: folds
advenje: raises 2450 to 2600 and is all-in
Dueli$ti$: folds
SandyCoast: folds
Sharkomaha: folds
468Oh: folds
Rike Sex: calls 1810 and is all-in
moscov602: folds
Uncalled bet (715) returned to advenje
*** FLOP *** {4-Hearts}{6-Clubs}{9-Spades}
*** TURN *** {4-Hearts}{6-Clubs}{9-Spades} {10-Hearts}
*** RIVER *** {4-Hearts}{6-Clubs}{9-Spades}{10-Hearts} {3-Spades}
*** SHOW DOWN ***
Rike Sex: shows {9-Clubs}{A-Clubs} (a pair of Nines)
advenje: shows {7-Clubs}{7-Spades} (a pair of Sevens)
Rike Sex collected 4100 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 4100 | Rake 0
Board {4-Hearts}{6-Clubs}{9-Spades}{10-Hearts}{3-Spades}
Seat 1: Rike Sex (small blind) showed {9-Clubs}{A-Clubs} and won (4100) with a pair of Nines
Seat 2: moscov602 (big blind) folded before Flop
Seat 3: migseco folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: schlumpf38 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: advenje showed {7-Clubs}{7-Spades} and lost with a pair of Sevens
Seat 6: Dueli$ti$ folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: SandyCoast folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: Sharkomaha folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: 468Oh (button) folded before Flop (didn't bet)

22  

schennie aint got shit on me! Scared

PokerStars Hand #81626086898: Tournament #569320826, $8.00+$0.80 USD Hold'em No Limit - Level VIII (150/300) - 2012/06/07 18:54:03 CET [2012/06/07 12:54:03 ET]
Table '569320826 44' 9-max Seat #6 is the button
Seat 1: EvigGli (14781 in chips)
Seat 2: OutPlayD_77 (10808 in chips)
Seat 3: Indr1 (25669 in chips)
Seat 4: advenje (8086 in chips)
Seat 5: zalexsz (18031 in chips)
Seat 6: mariposa.127 (9875 in chips)
Seat 7: AAIMpulse34 (13645 in chips)
Seat 8: schennie (8085 in chips)
Seat 9: ! DOIIIING ! (8162 in chips)
EvigGli: posts the ante 25
OutPlayD_77: posts the ante 25
Indr1: posts the ante 25
advenje: posts the ante 25
zalexsz: posts the ante 25
mariposa.127: posts the ante 25
AAIMpulse34: posts the ante 25
schennie: posts the ante 25
! DOIIIING !: posts the ante 25
AAIMpulse34: posts small blind 150
schennie: posts big blind 300
*** HOLE CARDS ***
Dealt to advenje {4-Hearts}{A-Spades}
! DOIIIING !: folds
EvigGli: folds
OutPlayD_77: folds
Indr1: folds
advenje: raises 318 to 618
zalexsz: folds
mariposa.127: folds
AAIMpulse34: folds
schennie: calls 318
*** FLOP *** {10-Spades}{8-Spades}{2-Diamonds}
schennie: checks
advenje: checks
*** TURN *** {10-Spades}{8-Spades}{2-Diamonds} {7-Diamonds}
schennie: bets 900
advenje: calls 900
*** RIVER *** {10-Spades}{8-Spades}{2-Diamonds}{7-Diamonds} {8-Hearts}
schennie: bets 1800
EvigGli is sitting out
advenje: calls 1800
*** SHOW DOWN ***
schennie: shows {J-Spades}{Q-Spades} (a pair of Eights)
advenje: shows {4-Hearts}{A-Spades} (a pair of Eights - Ace kicker)
advenje collected 7011 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 7011 | Rake 0
Board {10-Spades}{8-Spades}{2-Diamonds}{7-Diamonds}{8-Hearts}
Seat 1: EvigGli folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: OutPlayD_77 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: Indr1 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: advenje showed {4-Hearts}{A-Spades} and won (7011) with a pair of Eights
Seat 5: zalexsz folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: mariposa.127 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: AAIMpulse34 (small blind) folded before Flop
Seat 8: schennie (big blind) showed {J-Spades}{Q-Spades} and lost with a pair of Eights
Seat 9: ! DOIIIING ! folded before Flop (didn't bet)

23  

USD verstuurd successsssssssssssss Thumbs Up

24  

busto hyper

PokerStars Hand #81627707933: Tournament #569320939, $24.50+$0.50 USD Hold'em No Limit - Level V (100/200) - 2012/06/07 19:28:32 CET [2012/06/07 13:28:32 ET]
Table '569320939 7' 6-max Seat #4 is the button
Seat 1: Ifold2ndnuts (3000 in chips)
Seat 2: Faaqs (3960 in chips)
Seat 3: Yilmaz 11 (5813 in chips)
Seat 4: SCLowCountry (2860 in chips)
Seat 5: advenje (1634 in chips)
Seat 6: GrandmasterY (6057 in chips)
Ifold2ndnuts: posts the ante 40
Faaqs: posts the ante 40
Yilmaz 11: posts the ante 40
SCLowCountry: posts the ante 40
advenje: posts the ante 40
GrandmasterY: posts the ante 40
advenje: posts small blind 100
GrandmasterY: posts big blind 200
*** HOLE CARDS ***
Dealt to advenje {A-Diamonds}{9-Clubs}
Ifold2ndnuts: folds
Faaqs: folds
Yilmaz 11: raises 200 to 400
SCLowCountry: folds
advenje: raises 800 to 1200
GrandmasterY: raises 4817 to 6017 and is all-in
Yilmaz 11: folds
advenje: calls 394 and is all-in
Uncalled bet (4423) returned to GrandmasterY
*** FLOP *** {J-Spades}{2-Hearts}{3-Spades}
*** TURN *** {J-Spades}{2-Hearts}{3-Spades} {5-Spades}
*** RIVER *** {J-Spades}{2-Hearts}{3-Spades}{5-Spades} {7-Spades}
*** SHOW DOWN ***
advenje: shows {A-Diamonds}{9-Clubs} (high card Ace)
GrandmasterY: shows {10-Hearts}{A-Clubs} (high card Ace - Jack+Ten kicker)
GrandmasterY collected 3828 from pot
advenje finished the tournament in 429th place
*** SUMMARY ***
Total pot 3828 | Rake 0
Board {J-Spades}{2-Hearts}{3-Spades}{5-Spades}{7-Spades}
Seat 1: Ifold2ndnuts folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: Faaqs folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: Yilmaz 11 folded before Flop
Seat 4: SCLowCountry (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: advenje (small blind) showed {A-Diamonds}{9-Clubs} and lost with high card Ace
Seat 6: GrandmasterY (big blind) showed {10-Hearts}{A-Clubs} and won (3828) with high card Ace

25  

bust 81r1a

PokerStars Hand #81627845682: Tournament #569320826, $8.00+$0.80 USD Hold'em No Limit - Level XI (400/800) - 2012/06/07 19:31:17 CET [2012/06/07 13:31:17 ET]
Table '569320826 44' 9-max Seat #8 is the button
Seat 2: OutPlayD_77 (17541 in chips)
Seat 3: Indr1 (41286 in chips)
Seat 4: advenje (7830 in chips)
Seat 5: ottoites (19570 in chips)
Seat 6: mariposa.127 (8551 in chips)
Seat 7: AAIMpulse34 (30186 in chips)
Seat 8: J_Dianda (12908 in chips)
Seat 9: Tr0l3r (21307 in chips)
OutPlayD_77: posts the ante 75
Indr1: posts the ante 75
advenje: posts the ante 75
ottoites: posts the ante 75
mariposa.127: posts the ante 75
AAIMpulse34: posts the ante 75
J_Dianda: posts the ante 75
Tr0l3r: posts the ante 75
Tr0l3r: posts small blind 400
OutPlayD_77: posts big blind 800
*** HOLE CARDS ***
Dealt to advenje {8-Hearts}{A-Hearts}
Indr1: folds
advenje: raises 6955 to 7755 and is all-in
ottoites: folds
mariposa.127: raises 721 to 8476 and is all-in
AAIMpulse34: folds
J_Dianda: folds
Tr0l3r: folds
OutPlayD_77: folds
Uncalled bet (721) returned to mariposa.127
*** FLOP *** {3-Clubs}{7-Clubs}{5-Spades}
*** TURN *** {3-Clubs}{7-Clubs}{5-Spades} {J-Spades}
*** RIVER *** {3-Clubs}{7-Clubs}{5-Spades}{J-Spades} {5-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
advenje: shows {8-Hearts}{A-Hearts} (a pair of Fives)
mariposa.127: shows {A-Diamonds}{10-Diamonds} (a pair of Fives - Ace+Jack+Ten kicker)
mariposa.127 collected 17310 from pot
advenje finished the tournament in 322nd place
*** SUMMARY ***
Total pot 17310 | Rake 0
Board {3-Clubs}{7-Clubs}{5-Spades}{J-Spades}{5-Hearts}
Seat 2: OutPlayD_77 (big blind) folded before Flop
Seat 3: Indr1 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: advenje showed {8-Hearts}{A-Hearts} and lost with a pair of Fives
Seat 5: ottoites folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: mariposa.127 showed {A-Diamonds}{10-Diamonds} and won (17310) with a pair of Fives
Seat 7: AAIMpulse34 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: J_Dianda (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: Tr0l3r (small blind) folded before Flop

26  

bust hot 11

PokerStars Hand #81629497400: Tournament #569322997, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level XVII (400/800) - 2012/06/07 20:05:36 CET [2012/06/07 14:05:36 ET]
Table '569322997 171' 9-max Seat #8 is the button
Seat 1: tencars (7563 in chips)
Seat 2: Heinz2110 (7130 in chips)
Seat 3: dazorte54 (11914 in chips)
Seat 4: SALTWORT (10970 in chips)
Seat 5: MR.BIGUM (3043 in chips) is sitting out
Seat 6: Romanezloy (5053 in chips)
Seat 7: DJHamonyr (15192 in chips)
Seat 8: advenje (11133 in chips)
Seat 9: nhinhi99 (20051 in chips)
tencars: posts the ante 100
Heinz2110: posts the ante 100
dazorte54: posts the ante 100
SALTWORT: posts the ante 100
MR.BIGUM: posts the ante 100
Romanezloy: posts the ante 100
DJHamonyr: posts the ante 100
advenje: posts the ante 100
nhinhi99: posts the ante 100
nhinhi99: posts small blind 400
tencars: posts big blind 800
*** HOLE CARDS ***
Dealt to advenje {8-Clubs}{8-Diamonds}
Heinz2110: folds
dazorte54: folds
SALTWORT: raises 10070 to 10870 and is all-in
MR.BIGUM: folds
Romanezloy: folds
DJHamonyr: folds
advenje: raises 163 to 11033 and is all-in
nhinhi99: folds
tencars: folds
Uncalled bet (163) returned to advenje
*** FLOP *** {K-Diamonds}{9-Diamonds}{3-Hearts}
*** TURN *** {K-Diamonds}{9-Diamonds}{3-Hearts} {J-Hearts}
*** RIVER *** {K-Diamonds}{9-Diamonds}{3-Hearts}{J-Hearts} {3-Spades}
*** SHOW DOWN ***
SALTWORT: shows {Q-Hearts}{K-Spades} (two pair, Kings and Threes)
advenje: shows {8-Clubs}{8-Diamonds} (two pair, Eights and Threes)
SALTWORT collected 23840 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 23840 | Rake 0
Board {K-Diamonds}{9-Diamonds}{3-Hearts}{J-Hearts}{3-Spades}
Seat 1: tencars (big blind) folded before Flop
Seat 2: Heinz2110 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: dazorte54 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: SALTWORT showed {Q-Hearts}{K-Spades} and won (23840) with two pair, Kings and Threes
Seat 5: MR.BIGUM folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: Romanezloy folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: DJHamonyr folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: advenje (button) showed {8-Clubs}{8-Diamonds} and lost with two pair, Eights and Threes
Seat 9: nhinhi99 (small blind) folded before Flop

27  

GL!

28  

ovv advenje, bust 16,50

PokerStars Hand #81632850248: Tournament #569323004, $15.00+$1.50 USD Hold'em No Limit - Level XVII (400/800) - 2012/06/07 21:08:12 CET [2012/06/07 15:08:12 ET]
Table '569323004 196' 9-max Seat #4 is the button
Seat 1: flowfivefour (14167 in chips)
Seat 2: gnbmg (53334 in chips)
Seat 3: Com. Tomson (9138 in chips)
Seat 4: AKgross (20713 in chips)
Seat 5: oneirish2 (32120 in chips)
Seat 6: advenje (9735 in chips)
Seat 8: valdisa303 (12585 in chips)
Seat 9: sladgie (3464 in chips)
flowfivefour: posts the ante 100
gnbmg: posts the ante 100
Com. Tomson: posts the ante 100
AKgross: posts the ante 100
oneirish2: posts the ante 100
advenje: posts the ante 100
valdisa303: posts the ante 100
sladgie: posts the ante 100
oneirish2: posts small blind 400
advenje: posts big blind 800
*** HOLE CARDS ***
Dealt to advenje {9-Spades}{A-Hearts}
valdisa303: folds
sladgie: folds
flowfivefour: folds
gnbmg: raises 800 to 1600
Com. Tomson: folds
AKgross: folds
oneirish2: folds
advenje: raises 8035 to 9635 and is all-in
gnbmg: calls 8035
*** FLOP *** {6-Diamonds}{Q-Hearts}{4-Diamonds}
*** TURN *** {6-Diamonds}{Q-Hearts}{4-Diamonds} {J-Spades}
*** RIVER *** {6-Diamonds}{Q-Hearts}{4-Diamonds}{J-Spades} {K-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
advenje: shows {9-Spades}{A-Hearts} (high card Ace)
gnbmg: shows {J-Hearts}{10-Hearts} (a pair of Jacks)
gnbmg collected 20470 from pot
advenje finished the tournament in 578th place
*** SUMMARY ***
Total pot 20470 | Rake 0
Board {6-Diamonds}{Q-Hearts}{4-Diamonds}{J-Spades}{K-Hearts}
Seat 1: flowfivefour folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: gnbmg showed {J-Hearts}{10-Hearts} and won (20470) with a pair of Jacks
Seat 3: Com. Tomson folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: AKgross (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: oneirish2 (small blind) folded before Flop
Seat 6: advenje (big blind) showed {9-Spades}{A-Hearts} and lost with high card Ace
Seat 8: valdisa303 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: sladgie folded before Flop (didn't bet)

29  

bust Big 162 sat

[21:13:59] advenje advenje: PokerStars Hand #81633138378: Tournament #569327820, $15.00+$1.50 USD Hold'em No Limit - Level VI (100/200) - 2012/06/07 21:13:04 CET [2012/06/07 15:13:04 ET]
Table '569327820 2' 9-max Seat #9 is the button
Seat 1: advenje (1807 in chips)
Seat 3: vunkie (1385 in chips)
Seat 4: filufilu110 (2014 in chips)
Seat 5: SalsaShark81 (1955 in chips)
Seat 6: Hood_Ace (4350 in chips)
Seat 8: pokerwiiwi (2565 in chips)
Seat 9: equinespy (2194 in chips)
advenje: posts small blind 100
vunkie: posts big blind 200
*** HOLE CARDS ***
Dealt to advenje {4-Diamonds}{A-Clubs}
filufilu110: folds
SalsaShark81: folds
Hood_Ace: folds
pokerwiiwi: folds
equinespy: raises 1994 to 2194 and is all-in
advenje: calls 1707 and is all-in
vunkie: folds
Uncalled bet (387) returned to equinespy
*** FLOP *** {2-Clubs}{K-Spades}{5-Hearts}
*** TURN *** {2-Clubs}{K-Spades}{5-Hearts} {8-Clubs}
*** RIVER *** {2-Clubs}{K-Spades}{5-Hearts}{8-Clubs} {6-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
advenje: shows {4-Diamonds}{A-Clubs} (high card Ace)
equinespy: shows {10-Diamonds}{K-Hearts} (a pair of Kings)
equinespy collected 3814 from pot
advenje finished the tournament in 14th place
*** SUMMARY ***
Total pot 3814 | Rake 0
Board {2-Clubs}{K-Spades}{5-Hearts}{8-Clubs}{6-Diamonds}
Seat 1: advenje (small blind) showed {4-Diamonds}{A-Clubs} and lost with high card Ace
Seat 3: vunkie (big blind) folded before Flop
Seat 4: filufilu110 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: SalsaShark81 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: Hood_Ace folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: pokerwiiwi folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: equinespy (button) showed {10-Diamonds}{K-Hearts} and won (3814) with a pair of Kings

30  

mehh, bust Big 22

PokerStarshand #81633294436: Toernooi #576010394, $20+$2 USD Hold'em No Limit - Level XVIII (500/1000) - 07/06/2012 21:15:43 CET [07/06/2012 15:15:43 ET]
Tafel '576010394 128' 9-max Plaats #1 is de button
Plaats 1: Tyagobya001 (110416 in chips)
Plaats 2: advenje (7245 in chips)
Plaats 3: 1zegri1 (12151 in chips)
Plaats 4: BirDqq (14130 in chips)
Plaats 5: CARLiNOUCOCO (35554 in chips)
Plaats 6: cosmosstar1 (19935 in chips)
Plaats 7: Kamikaze94 (67560 in chips)
Plaats 8: Voveriux (36461 in chips)
Plaats 9: AATopGun (37376 in chips)
Tyagobya001: zet de ante 125
advenje: zet de ante 125
1zegri1: zet de ante 125
BirDqq: zet de ante 125
CARLiNOUCOCO: zet de ante 125
cosmosstar1: zet de ante 125
Kamikaze94: zet de ante 125
Voveriux: zet de ante 125
AATopGun: zet de ante 125
advenje: zet small blind 500
1zegri1: zet big blind 1000
*** GESLOTEN KAARTEN ***
BirDqq: foldt
CARLiNOUCOCO: foldt
cosmosstar1: raiset 2000 naar 3000
Kamikaze94: foldt
Voveriux: foldt
AATopGun: foldt
Tyagobya001: foldt
advenje: raiset 4120 naar 7120 en is all-in
1zegri1: foldt
cosmosstar1: callt 4120
*** FLOP *** {A-Diamonds}{5-Hearts}{3-Spades}
*** TURN *** {A-Diamonds}{5-Hearts}{3-Spades} {3-Diamonds}
*** RIVER *** {A-Diamonds}{5-Hearts}{3-Spades}{3-Diamonds} {7-Hearts}
*** SHOWDOWN ***
advenje: toont {K-Spades}{K-Diamonds} (twee pair, Koningen en Drieën)
cosmosstar1: toont {A-Spades}{Q-Hearts} (twee pair, Azen en Drieën)
cosmosstar1 won 16365 van pot
advenje is op de 341e plaats in het toernooi geëindigd en heeft $37.73 ontvangen.
*** SAMENVATTING ***
Totale pot 16365 | Rake 0
Board {A-Diamonds}{5-Hearts}{3-Spades}{3-Diamonds}{7-Hearts}
Plaats 1: Tyagobya001 (button) foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 2: advenje (small blind) toonde {K-Spades}{K-Diamonds} en verloor met twee pair, Koningen en Drieën
Plaats 3: 1zegri1 (big blind) foldde voor de Flop
Plaats 4: BirDqq foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 5: CARLiNOUCOCO foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 6: cosmosstar1 toonde {A-Spades}{Q-Hearts} en won (16365) met twee pair, Azen en Drieën
Plaats 7: Kamikaze94 foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 8: Voveriux foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 9: AATopGun foldde voor de Flop (bette niet)

31  

Bust Big 55:

PokerStars Hand #81635266266: Tournament #576010574, $50+$5 USD Hold'em No Limit - Level V (30/60) - 2012/06/07 21:48:06 CET [2012/06/07 15:48:06 ET]
Table '576010574 149' 9-max Seat #1 is the button
Seat 1: twirlpro (3425 in chips)
Seat 2: TheKhopMan (6130 in chips)
Seat 3: Villager89 (3320 in chips)
Seat 4: Lisboa_Fer (3050 in chips)
Seat 5: IsraelTB (2915 in chips)
Seat 6: advenje (3325 in chips)
Seat 7: MD IACONI (3248 in chips)
Seat 8: Hood_Ace (2455 in chips)
Seat 9: Pietraspietr (2725 in chips)
twirlpro: posts the ante 5
TheKhopMan: posts the ante 5
Villager89: posts the ante 5
Lisboa_Fer: posts the ante 5
IsraelTB: posts the ante 5
advenje: posts the ante 5
MD IACONI: posts the ante 5
Hood_Ace: posts the ante 5
Pietraspietr: posts the ante 5
TheKhopMan: posts small blind 30
Villager89: posts big blind 60
*** HOLE CARDS ***
Dealt to advenje {A-Clubs}{K-Spades}
Lisboa_Fer: folds
IsraelTB: raises 120 to 180
advenje: calls 180
MD IACONI: folds
Hood_Ace: calls 180
Pietraspietr: calls 180
twirlpro: raises 580 to 760
TheKhopMan: folds
Villager89: folds
IsraelTB: raises 2150 to 2910 and is all-in
advenje: raises 410 to 3320 and is all-in
Hood_Ace: folds
Pietraspietr: folds
twirlpro: calls 2560
*** FLOP *** {10-Hearts}{Q-Spades}{9-Hearts}
*** TURN *** {10-Hearts}{Q-Spades}{9-Hearts} {10-Spades}
*** RIVER *** {10-Hearts}{Q-Spades}{9-Hearts}{10-Spades} {8-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
advenje: shows {A-Clubs}{K-Spades} (a pair of Tens)
twirlpro: shows {J-Spades}{J-Hearts} (a straight, Eight to Queen)
twirlpro collected 820 from side pot
IsraelTB: shows {K-Hearts}{K-Clubs} (two pair, Kings and Tens)
twirlpro collected 9225 from main pot
advenje finished the tournament in 1342nd place
IsraelTB finished the tournament in 1343rd place
*** SUMMARY ***
Total pot 10045 Main pot 9225. Side pot 820. | Rake 0
Board {10-Hearts}{Q-Spades}{9-Hearts}{10-Spades}{8-Diamonds}
Seat 1: twirlpro (button) showed {J-Spades}{J-Hearts} and won (10045) with a straight, Eight to Queen
Seat 2: TheKhopMan (small blind) folded before Flop
Seat 3: Villager89 (big blind) folded before Flop
Seat 4: Lisboa_Fer folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: IsraelTB showed {K-Hearts}{K-Clubs} and lost with two pair, Kings and Tens
Seat 6: advenje showed {A-Clubs}{K-Spades} and lost with a pair of Tens
Seat 7: MD IACONI folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: Hood_Ace folded before Flop
Seat 9: Pietraspietr folded before Flop

32  

break:
22 fo ITM 9BB
hot55 2555 bij 30/60
27ko 2255 bij 75/150

33  
34  

bust 22

PokerStars Hand #81636101738: Tournament #576010434, $20+$2 USD Hold'em No Limit - Level XVII (400/800) - 2012/06/07 22:03:36 CET [2012/06/07 16:03:36 ET]
Table '576010434 41' 9-max Seat #5 is the button
Seat 1: CzettnerD (17432 in chips)
Seat 2: kennl (26859 in chips)
Seat 4: Mass D-fence (21854 in chips)
Seat 5: JulianoX (17045 in chips)
Seat 6: advenje (5417 in chips)
Seat 7: ChaseTh3Ace (5531 in chips) is sitting out
Seat 8: n1keSTAR (33438 in chips)
Seat 9: Nark0s (69019 in chips)
CzettnerD: posts the ante 100
kennl: posts the ante 100
Mass D-fence: posts the ante 100
JulianoX: posts the ante 100
advenje: posts the ante 100
ChaseTh3Ace: posts the ante 100
n1keSTAR: posts the ante 100
Nark0s: posts the ante 100
advenje: posts small blind 400
ChaseTh3Ace: posts big blind 800
*** HOLE CARDS ***
Dealt to advenje {A-Spades}{3-Diamonds}
n1keSTAR: folds
Nark0s: folds
CzettnerD: raises 960 to 1760
kennl: folds
Mass D-fence: folds
JulianoX: folds
advenje: raises 3557 to 5317 and is all-in
ChaseTh3Ace: folds
CzettnerD: calls 3557
*** FLOP *** {9-Diamonds}{K-Clubs}{J-Spades}
*** TURN *** {9-Diamonds}{K-Clubs}{J-Spades} {9-Clubs}
*** RIVER *** {9-Diamonds}{K-Clubs}{J-Spades}{9-Clubs} {10-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
advenje: shows {A-Spades}{3-Diamonds} (a pair of Nines)
CzettnerD: shows {Q-Hearts}{A-Diamonds} (a straight, Ten to Ace)
CzettnerD collected 12234 from pot
advenje finished the tournament in 122nd place and received $31.03.
*** SUMMARY ***
Total pot 12234 | Rake 0
Board {9-Diamonds}{K-Clubs}{J-Spades}{9-Clubs}{10-Clubs}
Seat 1: CzettnerD showed {Q-Hearts}{A-Diamonds} and won (12234) with a straight, Ten to Ace
Seat 2: kennl folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: Mass D-fence folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: JulianoX (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: advenje (small blind) showed {A-Spades}{3-Diamonds} and lost with a pair of Nines
Seat 7: ChaseTh3Ace (big blind) folded before Flop
Seat 8: n1keSTAR folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: Nark0s folded before Flop (didn't bet)

35  

BUst
PokerStars Hand #81636413635: Tournament #569321125, $20+$5+$2 USD Hold'em No Limit - Level VII (125/250) - 2012/06/07 22:08:24 CET [2012/06/07 16:08:24 ET]
Table '569321125 36' 9-max Seat #8 is the button
Seat 1: PantsDownPat (2675 in chips)
Seat 2: advenje (2430 in chips)
Seat 3: NIKPOKER350 (3175 in chips)
Seat 4: AAtelepatiAA (5700 in chips)
Seat 5: kapela91 (3275 in chips)
Seat 6: misfitsG7 (6655 in chips)
Seat 7: Incredible87 (5235 in chips)
Seat 8: binhoeiji (5675 in chips)
Seat 9: jorgebernas1 (12160 in chips)
PantsDownPat: posts the ante 25
advenje: posts the ante 25
NIKPOKER350: posts the ante 25
AAtelepatiAA: posts the ante 25
kapela91: posts the ante 25
misfitsG7: posts the ante 25
Incredible87: posts the ante 25
binhoeiji: posts the ante 25
jorgebernas1: posts the ante 25
jorgebernas1: posts small blind 125
PantsDownPat: posts big blind 250
*** HOLE CARDS ***
Dealt to advenje {Q-Clubs}{K-Hearts}
advenje: raises 2155 to 2405 and is all-in
NIKPOKER350: folds
AAtelepatiAA: folds
kapela91: raises 845 to 3250 and is all-in
misfitsG7: folds
Incredible87: folds
binhoeiji: folds
jorgebernas1: folds
PantsDownPat: calls 2400 and is all-in
Uncalled bet (600) returned to kapela91
*** FLOP *** {2-Clubs}{8-Hearts}{2-Hearts}
*** TURN *** {2-Clubs}{8-Hearts}{2-Hearts} {J-Spades}
*** RIVER *** {2-Clubs}{8-Hearts}{2-Hearts}{J-Spades} {9-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
PantsDownPat: shows {K-Spades}{A-Diamonds} (a pair of Deuces)
kapela91: shows {6-Diamonds}{6-Clubs} (two pair, Sixes and Deuces)
kapela91 collected 490 from side pot
advenje: shows {Q-Clubs}{K-Hearts} (a pair of Deuces)
kapela91 collected 7565 from main pot
kapela91 wins the $5 bounty for eliminating PantsDownPat
kapela91 wins the $5 bounty for eliminating advenje
PantsDownPat finished the tournament in 742nd place
advenje finished the tournament in 743rd place
*** SUMMARY ***
Total pot 8055 Main pot 7565. Side pot 490. | Rake 0
Board {2-Clubs}{8-Hearts}{2-Hearts}{J-Spades}{9-Diamonds}
Seat 1: PantsDownPat (big blind) showed {K-Spades}{A-Diamonds} and lost with a pair of Deuces
Seat 2: advenje showed {Q-Clubs}{K-Hearts} and lost with a pair of Deuces
Seat 3: NIKPOKER350 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: AAtelepatiAA folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: kapela91 showed {6-Diamonds}{6-Clubs} and won (8055) with two pair, Sixes and Deuces
Seat 6: misfitsG7 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: Incredible87 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: binhoeiji (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: jorgebernas1 (small blind) folded before Flop

36  

polley27 schreef

vgg in de 5KO Thumbs Up

Show spoiler

TY !

37  

bust hot 55

PokerStars Hand #81637511617: Tournament #569323020, $50+$5 USD Hold'em No Limit - Level X (100/200) - 2012/06/07 22:25:56 CET [2012/06/07 16:25:56 ET]
Table '569323020 32' 9-max Seat #7 is the button
Seat 1: RickDannie (2925 in chips)
Seat 2: SinSinAnte (4838 in chips)
Seat 3: Daddddymufff (1995 in chips)
Seat 4: litofcas11 (1138 in chips)
Seat 5: tonkaaaa (2700 in chips)
Seat 6: Detronus (8843 in chips)
Seat 7: advenje (2788 in chips)
Seat 8: pal73 (3943 in chips)
Seat 9: montjeu8 (13232 in chips)
RickDannie: posts the ante 25
SinSinAnte: posts the ante 25
Daddddymufff: posts the ante 25
litofcas11: posts the ante 25
tonkaaaa: posts the ante 25
Detronus: posts the ante 25
advenje: posts the ante 25
pal73: posts the ante 25
montjeu8: posts the ante 25
pal73: posts small blind 100
montjeu8: posts big blind 200
*** HOLE CARDS ***
Dealt to advenje {3-Diamonds}{K-Spades}
RickDannie: folds
SinSinAnte: folds
Daddddymufff: folds
litofcas11: folds
tonkaaaa: folds
Detronus: folds
advenje: raises 2563 to 2763 and is all-in
pal73: raises 1155 to 3918 and is all-in
montjeu8: folds
Uncalled bet (1155) returned to pal73
*** FLOP *** {10-Diamonds}{5-Spades}{4-Clubs}
*** TURN *** {10-Diamonds}{5-Spades}{4-Clubs} {9-Clubs}
*** RIVER *** {10-Diamonds}{5-Spades}{4-Clubs}{9-Clubs} {7-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
pal73: shows {10-Clubs}{A-Hearts} (a pair of Tens)
advenje: shows {3-Diamonds}{K-Spades} (high card King)
pal73 collected 5951 from pot
advenje finished the tournament in 665th place
*** SUMMARY ***
Total pot 5951 | Rake 0
Board {10-Diamonds}{5-Spades}{4-Clubs}{9-Clubs}{7-Diamonds}
Seat 1: RickDannie folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: SinSinAnte folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: Daddddymufff folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: litofcas11 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: tonkaaaa folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: Detronus folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: advenje (button) showed {3-Diamonds}{K-Spades} and lost with high card King
Seat 8: pal73 (small blind) showed {10-Clubs}{A-Hearts} and won (5951) with a pair of Tens
Seat 9: montjeu8 (big blind) folded before Flop

38  

bust hyperr
doe eens goed runnen hier.

PokerStars Hand #81638306628: Tournament #569321163, $24.50+$0.50 USD Hold'em No Limit - Level IX (300/600) - 2012/06/07 22:39:15 CET [2012/06/07 16:39:15 ET]
Table '569321163 9' 9-max Seat #9 is the button
Seat 1: Magic7373 (8742 in chips)
Seat 2: luckyno75 (1191 in chips)
Seat 3: ALCATRAZ104 (11536 in chips)
Seat 4: ilduzeun (14245 in chips)
Seat 5: sooner118 (3230 in chips)
Seat 6: Cisko555 (9250 in chips)
Seat 7: advenje (5230 in chips)
Seat 8: LLle_k (7254 in chips)
Seat 9: flafla1302 (3410 in chips)
Magic7373: posts the ante 120
luckyno75: posts the ante 120
ALCATRAZ104: posts the ante 120
ilduzeun: posts the ante 120
sooner118: posts the ante 120
Cisko555: posts the ante 120
advenje: posts the ante 120
LLle_k: posts the ante 120
flafla1302: posts the ante 120
Magic7373: posts small blind 300
luckyno75: posts big blind 600
*** HOLE CARDS ***
Dealt to advenje {10-Hearts}{A-Hearts}
ALCATRAZ104: raises 600 to 1200
ilduzeun: folds
sooner118: folds
Cisko555: folds
advenje: raises 3910 to 5110 and is all-in
LLle_k: folds
flafla1302: folds
Magic7373: folds
luckyno75: calls 471 and is all-in
ALCATRAZ104: calls 3910
*** FLOP *** {7-Spades}{3-Hearts}{5-Clubs}
*** TURN *** {7-Spades}{3-Hearts}{5-Clubs} {2-Clubs}
*** RIVER *** {7-Spades}{3-Hearts}{5-Clubs}{2-Clubs} {K-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
ALCATRAZ104: shows {8-Clubs}{8-Diamonds} (a pair of Eights)
advenje: shows {10-Hearts}{A-Hearts} (high card Ace)
ALCATRAZ104 collected 8078 from side pot
luckyno75: shows {2-Hearts}{5-Spades} (two pair, Fives and Deuces)
luckyno75 collected 4593 from main pot
advenje finished the tournament in 328th place
*** SUMMARY ***
Total pot 12671 Main pot 4593. Side pot 8078. | Rake 0
Board {7-Spades}{3-Hearts}{5-Clubs}{2-Clubs}{K-Clubs}
Seat 1: Magic7373 (small blind) folded before Flop
Seat 2: luckyno75 (big blind) showed {2-Hearts}{5-Spades} and won (4593) with two pair, Fives and Deuces
Seat 3: ALCATRAZ104 showed {8-Clubs}{8-Diamonds} and won (8078) with a pair of Eights
Seat 4: ilduzeun folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: sooner118 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: Cisko555 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: advenje showed {10-Hearts}{A-Hearts} and lost with high card Ace
Seat 8: LLle_k folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: flafla1302 (button) folded before Flop (didn't bet)

39  

gl

Koop T$

40  
Terug naar boven
Sommige verplichten velden van het formulier ontbreken

Een gebruikersnaam is verplicht

Een wachtwoord is verplicht

Dit bericht kent geen inhoud

Thread onderwerp is leeg

Kies juiste category voor dit topic