Now Live Unibet Open Kopenhagen

Poker Forum

23316 leden
193081 topics
7192434 posts

Online: 100 46 geregistreerde leden + 54 gasten

Procenten Verkoop High

%verkoop $506 17/07/2012 RHCPoker

Laatste eerst Oudste eerst
145678

B55

PokerStars Hand #82096500515: Tournament #577010577, $50+$5 USD Hold'em No Limit - Level XV (300/600) - 2012/06/18 0:13:44 CET [2012/06/17 18:13:44 ET]
Table '577010577 173' 9-max Seat #1 is the button
Seat 1: roald4 (8389 in chips)
Seat 2: 77Goodvin77 (5683 in chips)
Seat 3: RHCPoker (15088 in chips)
Seat 4: Prugi (11725 in chips)
Seat 5: misbilie (10842 in chips)
Seat 6: Yankee012 (57477 in chips)
Seat 7: le_marc08 (16126 in chips)
Seat 8: Ismael_az16 (2977 in chips) is sitting out
Seat 9: jet235 (31426 in chips)
roald4: posts the ante 70
77Goodvin77: posts the ante 70
RHCPoker: posts the ante 70
Prugi: posts the ante 70
misbilie: posts the ante 70
Yankee012: posts the ante 70
le_marc08: posts the ante 70
Ismael_az16: posts the ante 70
jet235: posts the ante 70
77Goodvin77: posts small blind 300
RHCPoker: posts big blind 600
*** HOLE CARDS ***
Dealt to RHCPoker {A-Hearts}{Q-Spades}
Prugi: folds
misbilie: folds
Yankee012: folds
le_marc08: folds
Ismael_az16: folds
jet235: folds
Ismael_az16 has returned
roald4: folds
77Goodvin77: raises 5013 to 5613 and is all-in
RHCPoker: calls 5013
*** FLOP *** {2-Spades}{7-Spades}{8-Hearts}
*** TURN *** {2-Spades}{7-Spades}{8-Hearts} {3-Hearts}
*** RIVER *** {2-Spades}{7-Spades}{8-Hearts}{3-Hearts} {9-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
77Goodvin77: shows {10-Diamonds}{A-Clubs} (high card Ace)
RHCPoker: shows {A-Hearts}{Q-Spades} (high card Ace - Queen kicker)
RHCPoker collected 11856 from pot
77Goodvin77 finished the tournament in 877th place
*** SUMMARY ***
Total pot 11856 | Rake 0
Board {2-Spades}{7-Spades}{8-Hearts}{3-Hearts}{9-Diamonds}
Seat 1: roald4 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: 77Goodvin77 (small blind) showed {10-Diamonds}{A-Clubs} and lost with high card Ace
Seat 3: RHCPoker (big blind) showed {A-Hearts}{Q-Spades} and won (11856) with high card Ace
Seat 4: Prugi folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: misbilie folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: Yankee012 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: le_marc08 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: Ismael_az16 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: jet235 folded before Flop (didn't bet)

121  

fml 16.5t, verwacht dat at least 1 van de 2 die Q wel heeft.. of is dit een te tighte muck?

PokerStars Hand #82096503722: Tournament #577010737, $15.00+$1.50 USD Hold'em No Limit - Level VIII (60/120) - 2012/06/18 0:13:48 CET [2012/06/17 18:13:48 ET]
Table '577010737 96' 9-max Seat #3 is the button
Seat 1: sdsl-16s2 (1260 in chips)
Seat 2: DarWinFil (3640 in chips)
Seat 3: Chirspoker (5264 in chips)
Seat 4: peanutxxxx (2695 in chips)
Seat 5: mr.thome (2605 in chips)
Seat 6: mduprat (6245 in chips)
Seat 7: RHCPoker (4730 in chips)
Seat 8: LuckyEddie1 (2305 in chips)
Seat 9: Postolar (1351 in chips)
sdsl-16s2: posts the ante 15
DarWinFil: posts the ante 15
Chirspoker: posts the ante 15
peanutxxxx: posts the ante 15
mr.thome: posts the ante 15
mduprat: posts the ante 15
RHCPoker: posts the ante 15
LuckyEddie1: posts the ante 15
Postolar: posts the ante 15
peanutxxxx: posts small blind 60
mr.thome: posts big blind 120
*** HOLE CARDS ***
Dealt to RHCPoker {A-Clubs}{A-Spades}
mduprat: folds
RHCPoker: raises 165 to 285
LuckyEddie1: calls 285
Postolar: folds
sdsl-16s2: folds
DarWinFil is disconnected
DarWinFil has timed out while disconnected
DarWinFil: folds
DarWinFil is sitting out
Chirspoker: calls 285
peanutxxxx: folds
mr.thome: folds
*** FLOP *** {Q-Spades}{10-Spades}{7-Clubs}
RHCPoker: bets 600
DarWinFil has returned
LuckyEddie1: calls 600
Chirspoker: calls 600
*** TURN *** {Q-Spades}{10-Spades}{7-Clubs} {Q-Hearts}
RHCPoker: checks
LuckyEddie1: bets 1405 and is all-in
Chirspoker: calls 1405
RHCPoker: folds
*** RIVER *** {Q-Spades}{10-Spades}{7-Clubs}{Q-Hearts} {3-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
LuckyEddie1: shows {J-Hearts}{J-Spades} (two pair, Queens and Jacks)
Chirspoker: shows {10-Diamonds}{A-Diamonds} (two pair, Queens and Tens)
LuckyEddie1 collected 5780 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 5780 | Rake 0
Board {Q-Spades}{10-Spades}{7-Clubs}{Q-Hearts}{3-Diamonds}
Seat 1: sdsl-16s2 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: DarWinFil folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: Chirspoker (button) showed {10-Diamonds}{A-Diamonds} and lost with two pair, Queens and Tens
Seat 4: peanutxxxx (small blind) folded before Flop
Seat 5: mr.thome (big blind) folded before Flop
Seat 6: mduprat folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: RHCPoker folded on the Turn
Seat 8: LuckyEddie1 showed {J-Hearts}{J-Spades} and won (5780) with two pair, Queens and Jacks
Seat 9: Postolar folded before Flop (didn't bet)

122  

B55

PokerStars Hand #82096811003: Tournament #577010577, $50+$5 USD Hold'em No Limit - Level XV (300/600) - 2012/06/18 0:20:17 CET [2012/06/17 18:20:17 ET]
Table '577010577 173' 9-max Seat #9 is the button
Seat 1: roald4 (10326 in chips)
Seat 2: Nile1 (9254 in chips)
Seat 3: RHCPoker (22971 in chips)
Seat 4: Prugi (9805 in chips)
Seat 5: misbilie (12182 in chips)
Seat 6: Yankee012 (62787 in chips)
Seat 7: le_marc08 (14806 in chips)
Seat 8: texasyogi (13108 in chips)
Seat 9: jet235 (27136 in chips)
roald4: posts the ante 70
Nile1: posts the ante 70
RHCPoker: posts the ante 70
Prugi: posts the ante 70
misbilie: posts the ante 70
Yankee012: posts the ante 70
le_marc08: posts the ante 70
texasyogi: posts the ante 70
jet235: posts the ante 70
roald4: posts small blind 300
Nile1: posts big blind 600
*** HOLE CARDS ***
Dealt to RHCPoker {10-Hearts}{10-Diamonds}
RHCPoker: raises 600 to 1200
Prugi: folds
misbilie: folds
Yankee012: folds
le_marc08: folds
texasyogi: folds
jet235: calls 1200
roald4: raises 9056 to 10256 and is all-in
Nile1: folds
RHCPoker: raises 12645 to 22901 and is all-in
jet235: folds
Uncalled bet (12645) returned to RHCPoker
*** FLOP *** {7-Spades}{J-Hearts}{2-Spades}
*** TURN *** {7-Spades}{J-Hearts}{2-Spades} {4-Clubs}
*** RIVER *** {7-Spades}{J-Hearts}{2-Spades}{4-Clubs} {8-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
roald4: shows {A-Spades}{Q-Hearts} (high card Ace)
RHCPoker: shows {10-Hearts}{10-Diamonds} (a pair of Tens)
RHCPoker collected 22942 from pot
roald4 finished the tournament in 787th place
*** SUMMARY ***
Total pot 22942 | Rake 0
Board {7-Spades}{J-Hearts}{2-Spades}{4-Clubs}{8-Hearts}
Seat 1: roald4 (small blind) showed {A-Spades}{Q-Hearts} and lost with high card Ace
Seat 2: Nile1 (big blind) folded before Flop
Seat 3: RHCPoker showed {10-Hearts}{10-Diamonds} and won (22942) with a pair of Tens
Seat 4: Prugi folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: misbilie folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: Yankee012 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: le_marc08 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: texasyogi folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: jet235 (button) folded before Flop

123  

16.5t

PokerStars Hand #82096846832: Tournament #577010737, $15.00+$1.50 USD Hold'em No Limit - Level IX (75/150) - 2012/06/18 0:21:03 CET [2012/06/17 18:21:03 ET]
Table '577010737 96' 9-max Seat #1 is the button
Seat 1: sdsl-16s2 (1865 in chips)
Seat 2: DarWinFil (2689 in chips)
Seat 3: Chirspoker (3249 in chips)
Seat 4: peanutxxxx (2505 in chips)
Seat 5: mr.thome (2295 in chips)
Seat 6: mduprat (6235 in chips)
Seat 7: RHCPoker (3490 in chips)
Seat 8: LuckyEddie1 (5440 in chips)
Seat 9: Postolar (2327 in chips)
sdsl-16s2: posts the ante 20
DarWinFil: posts the ante 20
Chirspoker: posts the ante 20
peanutxxxx: posts the ante 20
mr.thome: posts the ante 20
mduprat: posts the ante 20
RHCPoker: posts the ante 20
LuckyEddie1: posts the ante 20
Postolar: posts the ante 20
DarWinFil: posts small blind 75
Chirspoker: posts big blind 150
*** HOLE CARDS ***
Dealt to RHCPoker {A-Diamonds}{A-Clubs}
peanutxxxx: folds
mr.thome: raises 2125 to 2275 and is all-in
mduprat: folds
RHCPoker: raises 1195 to 3470 and is all-in
LuckyEddie1: folds
Postolar: folds
sdsl-16s2: folds
DarWinFil: folds
Chirspoker: folds
Uncalled bet (1195) returned to RHCPoker
*** FLOP *** {K-Hearts}{A-Spades}{6-Clubs}
*** TURN *** {K-Hearts}{A-Spades}{6-Clubs} {6-Spades}
*** RIVER *** {K-Hearts}{A-Spades}{6-Clubs}{6-Spades} {7-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
mr.thome: shows {5-Hearts}{5-Diamonds} (two pair, Sixes and Fives)
RHCPoker: shows {A-Diamonds}{A-Clubs} (a full house, Aces full of Sixes)
RHCPoker collected 4955 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 4955 | Rake 0
Board {K-Hearts}{A-Spades}{6-Clubs}{6-Spades}{7-Hearts}
Seat 1: sdsl-16s2 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: DarWinFil (small blind) folded before Flop
Seat 3: Chirspoker (big blind) folded before Flop
Seat 4: peanutxxxx folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: mr.thome showed {5-Hearts}{5-Diamonds} and lost with two pair, Sixes and Fives
Seat 6: mduprat folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: RHCPoker showed {A-Diamonds}{A-Clubs} and won (4955) with a full house, Aces full of Sixes
Seat 8: LuckyEddie1 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: Postolar folded before Flop (didn't bet)

124  

16.5t

PokerStars Hand #82096937931: Tournament #577010737, $15.00+$1.50 USD Hold'em No Limit - Level X (100/200) - 2012/06/18 0:23:02 CET [2012/06/17 18:23:02 ET]
Table '577010737 67' 9-max Seat #6 is the button
Seat 1: RHCPoker (6125 in chips)
Seat 2: Traveller99 (2111 in chips)
Seat 3: dondiddone (2302 in chips)
Seat 4: tihi5555 (3570 in chips)
Seat 5: loco602 (7393 in chips)
Seat 6: strusiek22 (5045 in chips)
Seat 7: leocir (4675 in chips)
Seat 8: jocanopape (1980 in chips)
Seat 9: Ineke2305 (4650 in chips)
RHCPoker: posts the ante 25
Traveller99: posts the ante 25
dondiddone: posts the ante 25
tihi5555: posts the ante 25
loco602: posts the ante 25
strusiek22: posts the ante 25
leocir: posts the ante 25
jocanopape: posts the ante 25
Ineke2305: posts the ante 25
leocir: posts small blind 100
jocanopape: posts big blind 200
*** HOLE CARDS ***
Dealt to RHCPoker {7-Hearts}{7-Diamonds}
Ineke2305: folds
RHCPoker: raises 200 to 400
Traveller99: folds
dondiddone: folds
tihi5555: folds
loco602: folds
strusiek22: folds
leocir: calls 300
jocanopape: calls 200
*** FLOP *** {2-Hearts}{4-Clubs}{3-Spades}
leocir: bets 200
jocanopape: calls 200
RHCPoker: calls 200
*** TURN *** {2-Hearts}{4-Clubs}{3-Spades} {3-Clubs}
leocir: bets 400
jocanopape: raises 955 to 1355 and is all-in
RHCPoker: calls 1355
leocir: folds
*** RIVER *** {2-Hearts}{4-Clubs}{3-Spades}{3-Clubs} {A-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
jocanopape: shows {Q-Clubs}{8-Clubs} (a pair of Threes)
RHCPoker: shows {7-Hearts}{7-Diamonds} (two pair, Sevens and Threes)
RHCPoker collected 5135 from pot
jocanopape finished the tournament in 1116th place
*** SUMMARY ***
Total pot 5135 | Rake 0
Board {2-Hearts}{4-Clubs}{3-Spades}{3-Clubs}{A-Hearts}
Seat 1: RHCPoker showed {7-Hearts}{7-Diamonds} and won (5135) with two pair, Sevens and Threes
Seat 2: Traveller99 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: dondiddone folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: tihi5555 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: loco602 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: strusiek22 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: leocir (small blind) folded on the Turn
Seat 8: jocanopape (big blind) showed {Q-Clubs}{8-Clubs} and lost with a pair of Threes
Seat 9: Ineke2305 folded before Flop (didn't bet)

125  

16.5t

PokerStars Hand #82097165895: Tournament #577010737, $15.00+$1.50 USD Hold'em No Limit - Level XI (125/250) - 2012/06/18 0:28:02 CET [2012/06/17 18:28:02 ET]
Table '577010737 67' 9-max Seat #4 is the button
Seat 1: RHCPoker (8850 in chips)
Seat 2: Traveller99 (1056 in chips)
Seat 3: dondiddone (4349 in chips)
Seat 4: tihi5555 (3090 in chips)
Seat 5: loco602 (6988 in chips)
Seat 6: strusiek22 (5415 in chips)
Seat 8: serbie (4393 in chips)
Seat 9: Ineke2305 (8208 in chips)
RHCPoker: posts the ante 30
Traveller99: posts the ante 30
dondiddone: posts the ante 30
tihi5555: posts the ante 30
loco602: posts the ante 30
strusiek22: posts the ante 30
serbie: posts the ante 30
Ineke2305: posts the ante 30
loco602: posts small blind 125
strusiek22: posts big blind 250
*** HOLE CARDS ***
Dealt to RHCPoker {A-Spades}{K-Hearts}
serbie: folds
Ineke2305: folds
RHCPoker: raises 300 to 550
Traveller99: folds
dondiddone: folds
tihi5555: folds
loco602: calls 425
strusiek22: folds
*** FLOP *** {6-Diamonds}{7-Clubs}{3-Diamonds}
loco602: checks
RHCPoker: checks
*** TURN *** {6-Diamonds}{7-Clubs}{3-Diamonds} {9-Hearts}
loco602: bets 500
RHCPoker: folds
Uncalled bet (500) returned to loco602
loco602 collected 1590 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 1590 | Rake 0
Board {6-Diamonds}{7-Clubs}{3-Diamonds}{9-Hearts}
Seat 1: RHCPoker folded on the Turn
Seat 2: Traveller99 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: dondiddone folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: tihi5555 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: loco602 (small blind) collected (1590)
Seat 6: strusiek22 (big blind) folded before Flop
Seat 8: serbie folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: Ineke2305 folded before Flop (didn't bet)

126  

16.5t

PokerStars Hand #82097577907: Tournament #577010737, $15.00+$1.50 USD Hold'em No Limit - Level XIII (200/400) - 2012/06/18 0:37:29 CET [2012/06/17 18:37:29 ET]
Table '577010737 67' 9-max Seat #8 is the button
Seat 1: RHCPoker (8830 in chips)
Seat 3: dondiddone (3419 in chips)
Seat 4: tihi5555 (5745 in chips)
Seat 5: loco602 (10646 in chips)
Seat 6: strusiek22 (4702 in chips)
Seat 7: t3hN1njALV (4282 in chips)
Seat 8: serbie (1687 in chips)
Seat 9: bombay-lad (18741 in chips)
RHCPoker: posts the ante 50
dondiddone: posts the ante 50
tihi5555: posts the ante 50
loco602: posts the ante 50
strusiek22: posts the ante 50
t3hN1njALV: posts the ante 50
serbie: posts the ante 50
bombay-lad: posts the ante 50
bombay-lad: posts small blind 200
RHCPoker: posts big blind 400
*** HOLE CARDS ***
Dealt to RHCPoker {J-Diamonds}{J-Hearts}
dondiddone: folds
tihi5555: folds
loco602: folds
strusiek22: folds
t3hN1njALV: raises 3832 to 4232 and is all-in
serbie: calls 1637 and is all-in
bombay-lad: folds
RHCPoker: calls 3832
*** FLOP *** {8-Clubs}{7-Hearts}{3-Hearts}
*** TURN *** {8-Clubs}{7-Hearts}{3-Hearts} {9-Spades}
*** RIVER *** {8-Clubs}{7-Hearts}{3-Hearts}{9-Spades} {8-Spades}
*** SHOW DOWN ***
RHCPoker: shows {J-Diamonds}{J-Hearts} (two pair, Jacks and Eights)
t3hN1njALV: shows {9-Diamonds}{10-Spades} (two pair, Nines and Eights)
RHCPoker collected 5190 from side pot
serbie: shows {A-Spades}{10-Clubs} (a pair of Eights)
RHCPoker collected 5511 from main pot
t3hN1njALV finished the tournament in 713th place
serbie finished the tournament in 714th place
*** SUMMARY ***
Total pot 10701 Main pot 5511. Side pot 5190. | Rake 0
Board {8-Clubs}{7-Hearts}{3-Hearts}{9-Spades}{8-Spades}
Seat 1: RHCPoker (big blind) showed {J-Diamonds}{J-Hearts} and won (10701) with two pair, Jacks and Eights
Seat 3: dondiddone folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: tihi5555 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: loco602 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: strusiek22 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: t3hN1njALV showed {9-Diamonds}{10-Spades} and lost with two pair, Nines and Eights
Seat 8: serbie (button) showed {A-Spades}{10-Clubs} and lost with a pair of Eights
Seat 9: bombay-lad (small blind) folded before Flop

127  

B55, nu ITM

PokerStars Hand #82097455535: Tournament #577010577, $50+$5 USD Hold'em No Limit - Level XVI (350/700) - 2012/06/18 0:34:38 CET [2012/06/17 18:34:38 ET]
Table '577010577 173' 9-max Seat #7 is the button
Seat 1: sebas169464 (9345 in chips)
Seat 2: Nile1 (16353 in chips)
Seat 3: RHCPoker (33502 in chips)
Seat 4: Prugi (11760 in chips)
Seat 5: misbilie (11072 in chips)
Seat 6: Yankee012 (8658 in chips)
Seat 7: le_marc08 (12301 in chips)
Seat 8: texasyogi (55852 in chips)
Seat 9: jet235 (41306 in chips)
sebas169464: posts the ante 85
Nile1: posts the ante 85
RHCPoker: posts the ante 85
Prugi: posts the ante 85
misbilie: posts the ante 85
Yankee012: posts the ante 85
le_marc08: posts the ante 85
texasyogi: posts the ante 85
jet235: posts the ante 85
texasyogi: posts small blind 350
jet235: posts big blind 700
*** HOLE CARDS ***
Dealt to RHCPoker {8-Clubs}{8-Spades}
sebas169464: folds
Nile1: folds
RHCPoker: raises 775 to 1475
Prugi: folds
misbilie: folds
Yankee012 has timed out
Yankee012: folds
Yankee012 is sitting out
le_marc08: folds
texasyogi: folds
jet235: calls 775
*** FLOP *** {Q-Spades}{K-Diamonds}{Q-Clubs}
jet235: checks
RHCPoker: bets 1775
jet235: calls 1775
*** TURN *** {Q-Spades}{K-Diamonds}{Q-Clubs} {6-Diamonds}
jet235: checks
RHCPoker: checks
*** RIVER *** {Q-Spades}{K-Diamonds}{Q-Clubs}{6-Diamonds} {J-Diamonds}
jet235: checks
RHCPoker: checks
*** SHOW DOWN ***
jet235: shows {K-Spades}{J-Spades} (two pair, Kings and Queens)
RHCPoker: mucks hand
jet235 collected 7615 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 7615 | Rake 0
Board {Q-Spades}{K-Diamonds}{Q-Clubs}{6-Diamonds}{J-Diamonds}
Seat 1: sebas169464 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: Nile1 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: RHCPoker mucked {8-Clubs}{8-Spades}
Seat 4: Prugi folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: misbilie folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: Yankee012 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: le_marc08 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: texasyogi (small blind) folded before Flop
Seat 9: jet235 (big blind) showed {K-Spades}{J-Spades} and won (7615) with two pair, Kings and Queens

128  

Nit spotted itt

Ik zeg: maar we zouden ergens ook wel een argument voor pre folden kunnen maken though
Ricardo zegt: haha nee kan niet, je bent dutch-etb

129  

16.5t vs redelijk tighte speler

PokerStars Hand #82097893337: Tournament #577010737, $15.00+$1.50 USD Hold'em No Limit - Level XIV (250/500) - 2012/06/18 0:44:58 CET [2012/06/17 18:44:58 ET]
Table '577010737 67' 9-max Seat #5 is the button
Seat 1: RHCPoker (13639 in chips)
Seat 2: leorubi (3099 in chips)
Seat 3: darrel60 (12930 in chips)
Seat 4: tihi5555 (11894 in chips)
Seat 5: loco602 (8236 in chips)
Seat 6: pankarek (9038 in chips)
Seat 7: pardais_ais (13120 in chips)
Seat 8: porpb (7077 in chips)
Seat 9: bombay-lad (16181 in chips)
RHCPoker: posts the ante 60
leorubi: posts the ante 60
darrel60: posts the ante 60
tihi5555: posts the ante 60
loco602: posts the ante 60
pankarek: posts the ante 60
pardais_ais: posts the ante 60
porpb: posts the ante 60
bombay-lad: posts the ante 60
pankarek: posts small blind 250
pardais_ais: posts big blind 500
*** HOLE CARDS ***
Dealt to RHCPoker {8-Diamonds}{8-Clubs}
porpb: folds
bombay-lad: folds
RHCPoker: raises 500 to 1000
leorubi: folds
darrel60: calls 1000
tihi5555: raises 10834 to 11834 and is all-in
loco602: folds
pankarek: folds
pardais_ais: folds
RHCPoker: folds
darrel60: folds
Uncalled bet (10834) returned to tihi5555
tihi5555 collected 4290 from pot
tihi5555: doesn't show hand
*** SUMMARY ***
Total pot 4290 | Rake 0
Seat 1: RHCPoker folded before Flop
Seat 2: leorubi folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: darrel60 folded before Flop
Seat 4: tihi5555 collected (4290)
Seat 5: loco602 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: pankarek (small blind) folded before Flop
Seat 7: pardais_ais (big blind) folded before Flop
Seat 8: porpb folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: bombay-lad folded before Flop (didn't bet)

130  

B55

PokerStars Hand #82097886459: Tournament #577010577, $50+$5 USD Hold'em No Limit - Level XVII (400/800) - 2012/06/18 0:44:49 CET [2012/06/17 18:44:49 ET]
Table '577010577 173' 9-max Seat #5 is the button
Seat 1: sebas169464 (9560 in chips)
Seat 2: Nile1 (30041 in chips)
Seat 3: RHCPoker (30467 in chips)
Seat 4: Prugi (9875 in chips)
Seat 5: misbilie (11287 in chips)
Seat 6: esvik (7803 in chips)
Seat 7: le_marc08 (13716 in chips)
Seat 8: texasyogi (54817 in chips)
Seat 9: jet235 (41586 in chips)
sebas169464: posts the ante 100
Nile1: posts the ante 100
RHCPoker: posts the ante 100
Prugi: posts the ante 100
misbilie: posts the ante 100
esvik: posts the ante 100
le_marc08: posts the ante 100
texasyogi: posts the ante 100
jet235: posts the ante 100
esvik: posts small blind 400
le_marc08: posts big blind 800
*** HOLE CARDS ***
Dealt to RHCPoker {K-Hearts}{A-Spades}
texasyogi: folds
jet235: folds
sebas169464: folds
Nile1: raises 925 to 1725
RHCPoker: raises 2750 to 4475
Prugi: folds
misbilie: folds
esvik: folds
le_marc08: folds
Nile1: calls 2750
*** FLOP *** {A-Diamonds}{3-Spades}{K-Diamonds}
Nile1: checks
RHCPoker: bets 4309
Nile1: folds
Uncalled bet (4309) returned to RHCPoker
RHCPoker collected 11050 from pot
RHCPoker: doesn't show hand
*** SUMMARY ***
Total pot 11050 | Rake 0
Board {A-Diamonds}{3-Spades}{K-Diamonds}
Seat 1: sebas169464 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: Nile1 folded on the Flop
Seat 3: RHCPoker collected (11050)
Seat 4: Prugi folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: misbilie (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: esvik (small blind) folded before Flop
Seat 7: le_marc08 (big blind) folded before Flop
Seat 8: texasyogi folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: jet235 folded before Flop (didn't bet)

131  

lolwut 16.5t

PokerStars Hand #82098243352: Tournament #577010737, $15.00+$1.50 USD Hold'em No Limit - Level XVI (350/700) - 2012/06/18 0:53:24 CET [2012/06/17 18:53:24 ET]
Table '577010737 67' 9-max Seat #1 is the button
Seat 1: RHCPoker (9709 in chips)
Seat 3: darrel60 (27091 in chips)
Seat 4: tihi5555 (24210 in chips)
Seat 5: lll_HWDP_lll (4836 in chips)
Seat 6: pankarek (15586 in chips)
Seat 7: pardais_ais (11020 in chips)
Seat 8: porpb (5977 in chips)
Seat 9: PonyStartx (17018 in chips)
RHCPoker: posts the ante 85
darrel60: posts the ante 85
tihi5555: posts the ante 85
lll_HWDP_lll: posts the ante 85
pankarek: posts the ante 85
pardais_ais: posts the ante 85
porpb: posts the ante 85
PonyStartx: posts the ante 85
darrel60: posts small blind 350
tihi5555: posts big blind 700
*** HOLE CARDS ***
Dealt to RHCPoker {A-Hearts}{A-Clubs}
lll_HWDP_lll: raises 4051 to 4751 and is all-in
pankarek: folds
pardais_ais: folds
porpb: folds
PonyStartx: folds
RHCPoker: raises 4873 to 9624 and is all-in
darrel60: folds
tihi5555: folds
Uncalled bet (4873) returned to RHCPoker
*** FLOP *** {9-Clubs}{Q-Clubs}{7-Diamonds}
*** TURN *** {9-Clubs}{Q-Clubs}{7-Diamonds} {6-Hearts}
*** RIVER *** {9-Clubs}{Q-Clubs}{7-Diamonds}{6-Hearts} {K-Spades}
*** SHOW DOWN ***
lll_HWDP_lll: shows {6-Spades}{K-Hearts} (two pair, Kings and Sixes)
RHCPoker: shows {A-Hearts}{A-Clubs} (a pair of Aces)
lll_HWDP_lll collected 11232 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 11232 | Rake 0
Board {9-Clubs}{Q-Clubs}{7-Diamonds}{6-Hearts}{K-Spades}
Seat 1: RHCPoker (button) showed {A-Hearts}{A-Clubs} and lost with a pair of Aces
Seat 3: darrel60 (small blind) folded before Flop
Seat 4: tihi5555 (big blind) folded before Flop
Seat 5: lll_HWDP_lll showed {6-Spades}{K-Hearts} and won (11232) with two pair, Kings and Sixes
Seat 6: pankarek folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: pardais_ais folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: porpb folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: PonyStartx folded before Flop (didn't bet)

132  

en hand erna out obv

PokerStars Hand #82098269014: Tournament #577010737, $15.00+$1.50 USD Hold'em No Limit - Level XVI (350/700) - 2012/06/18 0:54:03 CET [2012/06/17 18:54:03 ET]
Table '577010737 67' 9-max Seat #3 is the button
Seat 1: RHCPoker (4873 in chips)
Seat 2: townknave (5960 in chips)
Seat 3: darrel60 (26656 in chips)
Seat 4: tihi5555 (23425 in chips)
Seat 5: lll_HWDP_lll (11232 in chips)
Seat 6: pankarek (15501 in chips)
Seat 7: pardais_ais (10935 in chips)
Seat 8: porpb (5892 in chips)
Seat 9: PonyStartx (16933 in chips)
RHCPoker: posts the ante 85
townknave: posts the ante 85
darrel60: posts the ante 85
tihi5555: posts the ante 85
lll_HWDP_lll: posts the ante 85
pankarek: posts the ante 85
pardais_ais: posts the ante 85
porpb: posts the ante 85
PonyStartx: posts the ante 85
tihi5555: posts small blind 350
lll_HWDP_lll: posts big blind 700
*** HOLE CARDS ***
Dealt to RHCPoker {Q-Clubs}{7-Clubs}
pankarek: folds
pardais_ais: folds
porpb: folds
PonyStartx: folds
RHCPoker: raises 4088 to 4788 and is all-in
townknave: folds
darrel60: calls 4788
tihi5555: folds
lll_HWDP_lll: folds
*** FLOP *** {6-Hearts}{J-Spades}{2-Hearts}
*** TURN *** {6-Hearts}{J-Spades}{2-Hearts} {6-Spades}
*** RIVER *** {6-Hearts}{J-Spades}{2-Hearts}{6-Spades} {8-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
RHCPoker: shows {Q-Clubs}{7-Clubs} (a pair of Sixes)
darrel60: shows {10-Clubs}{A-Diamonds} (a pair of Sixes - Ace kicker)
darrel60 collected 11391 from pot
RHCPoker finished the tournament in 369th place
*** SUMMARY ***
Total pot 11391 | Rake 0
Board {6-Hearts}{J-Spades}{2-Hearts}{6-Spades}{8-Diamonds}
Seat 1: RHCPoker showed {Q-Clubs}{7-Clubs} and lost with a pair of Sixes
Seat 2: townknave folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: darrel60 (button) showed {10-Clubs}{A-Diamonds} and won (11391) with a pair of Sixes
Seat 4: tihi5555 (small blind) folded before Flop
Seat 5: lll_HWDP_lll (big blind) folded before Flop
Seat 6: pankarek folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: pardais_ais folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: porpb folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: PonyStartx folded before Flop (didn't bet)

133  

Break 00:55

SKO - OUT
SWU - OUT
B22 - OUT $74.31
H11 - OUT
SS - OUT
H16.5 - OUT
B11 - OUT
SM - OUT
B55 - 34167 stack ITM
H55 - OUT $108.06
16.5t - OUT
H44 - 2820 stack

134  

H44

PokerStars Hand #82098889121: Tournament #571441930, $40+$4 USD Hold'em No Limit - Level VII (50/100) - 2012/06/18 1:11:38 CET [2012/06/17 19:11:38 ET]
Table '571441930 107' 9-max Seat #8 is the button
Seat 1: MartinZwolle (1915 in chips)
Seat 2: AA316 (4325 in chips)
Seat 3: shen888 (2500 in chips)
Seat 4: RHCPoker (2590 in chips)
Seat 5: killergod21 (8227 in chips)
Seat 6: izak455 (2447 in chips)
Seat 7: turataika (2290 in chips)
Seat 8: copoA (7826 in chips)
Seat 9: lynskey99 (3980 in chips)
MartinZwolle: posts the ante 10
AA316: posts the ante 10
shen888: posts the ante 10
RHCPoker: posts the ante 10
killergod21: posts the ante 10
izak455: posts the ante 10
turataika: posts the ante 10
copoA: posts the ante 10
lynskey99: posts the ante 10
lynskey99: posts small blind 50
MartinZwolle: posts big blind 100
*** HOLE CARDS ***
Dealt to RHCPoker {Q-Clubs}{Q-Spades}
AA316: folds
shen888: folds
RHCPoker: raises 150 to 250
killergod21: folds
izak455: calls 250
turataika: folds
copoA: folds
lynskey99: folds
MartinZwolle: calls 150
*** FLOP *** {K-Clubs}{J-Spades}{8-Hearts}
MartinZwolle: bets 1655 and is all-in
RHCPoker: folds
izak455: calls 1655
*** TURN *** {K-Clubs}{J-Spades}{8-Hearts} {A-Diamonds}
*** RIVER *** {K-Clubs}{J-Spades}{8-Hearts}{A-Diamonds} {6-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
MartinZwolle: shows {K-Hearts}{6-Hearts} (two pair, Kings and Sixes)
izak455: shows {10-Clubs}{Q-Hearts} (a straight, Ten to Ace)
izak455 collected 4200 from pot
MartinZwolle finished the tournament in 1355th place
*** SUMMARY ***
Total pot 4200 | Rake 0
Board {K-Clubs}{J-Spades}{8-Hearts}{A-Diamonds}{6-Diamonds}
Seat 1: MartinZwolle (big blind) showed {K-Hearts}{6-Hearts} and lost with two pair, Kings and Sixes
Seat 2: AA316 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: shen888 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: RHCPoker folded on the Flop
Seat 5: killergod21 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: izak455 showed {10-Clubs}{Q-Hearts} and won (4200) with a straight, Ten to Ace
Seat 7: turataika folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: copoA (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: lynskey99 (small blind) folded before Flop

135  

H44 twijfelde, pakt iig goed uit

PokerStars Hand #82098980013: Tournament #571441930, $40+$4 USD Hold'em No Limit - Level VIII (60/120) - 2012/06/18 1:14:03 CET [2012/06/17 19:14:03 ET]
Table '571441930 107' 9-max Seat #3 is the button
Seat 1: JGillex (2985 in chips)
Seat 2: AA316 (4225 in chips)
Seat 3: shen888 (2280 in chips)
Seat 4: RHCPoker (2180 in chips)
Seat 5: killergod21 (8502 in chips)
Seat 6: izak455 (4702 in chips)
Seat 7: turataika (2250 in chips)
Seat 8: copoA (8086 in chips)
Seat 9: lynskey99 (3890 in chips)
JGillex: posts the ante 15
AA316: posts the ante 15
shen888: posts the ante 15
RHCPoker: posts the ante 15
killergod21: posts the ante 15
izak455: posts the ante 15
turataika: posts the ante 15
copoA: posts the ante 15
lynskey99: posts the ante 15
RHCPoker: posts small blind 60
killergod21: posts big blind 120
*** HOLE CARDS ***
Dealt to RHCPoker {3-Diamonds}{3-Hearts}
izak455: folds
turataika: folds
copoA: raises 120 to 240
lynskey99: folds
JGillex: folds
AA316: folds
shen888: folds
RHCPoker: raises 1925 to 2165 and is all-in
killergod21: folds
copoA: calls 1925
*** FLOP *** {6-Spades}{Q-Clubs}{3-Clubs}
*** TURN *** {6-Spades}{Q-Clubs}{3-Clubs} {4-Spades}
*** RIVER *** {6-Spades}{Q-Clubs}{3-Clubs}{4-Spades} {10-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
RHCPoker: shows {3-Diamonds}{3-Hearts} (three of a kind, Threes)
copoA: shows {9-Clubs}{9-Diamonds} (a pair of Nines)
RHCPoker collected 4585 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 4585 | Rake 0
Board {6-Spades}{Q-Clubs}{3-Clubs}{4-Spades}{10-Hearts}
Seat 1: JGillex folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: AA316 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: shen888 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: RHCPoker (small blind) showed {3-Diamonds}{3-Hearts} and won (4585) with three of a kind, Threes
Seat 5: killergod21 (big blind) folded before Flop
Seat 6: izak455 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: turataika folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: copoA showed {9-Clubs}{9-Diamonds} and lost with a pair of Nines
Seat 9: lynskey99 folded before Flop (didn't bet)

136  

B55
toch r/f? hij shipt veel wijder dan pairs imo, mja bij fold nog 19bb left

PokerStars Hand #82099410024: Tournament #577010577, $50+$5 USD Hold'em No Limit - Level XX (700/1400) - 2012/06/18 1:25:42 CET [2012/06/17 19:25:42 ET]
Table '577010577 173' 9-max Seat #6 is the button
Seat 1: sebas169464 (38237 in chips)
Seat 2: Nile1 (43527 in chips)
Seat 3: RHCPoker (30517 in chips)
Seat 4: AA DOCTOR (50925 in chips)
Seat 5: CashManFred (12711 in chips)
Seat 6: jaoo22 (38469 in chips)
Seat 7: le_marc08 (25717 in chips)
Seat 8: texasyogi (14156 in chips)
Seat 9: jet235 (53446 in chips)
sebas169464: posts the ante 175
Nile1: posts the ante 175
RHCPoker: posts the ante 175
AA DOCTOR: posts the ante 175
CashManFred: posts the ante 175
jaoo22: posts the ante 175
le_marc08: posts the ante 175
texasyogi: posts the ante 175
jet235: posts the ante 175
le_marc08: posts small blind 700
texasyogi: posts big blind 1400
*** HOLE CARDS ***
Dealt to RHCPoker {2-Clubs}{2-Diamonds}
jet235: folds
sebas169464: folds
Nile1: folds
RHCPoker: raises 1400 to 2800
AA DOCTOR: folds
CashManFred: raises 9736 to 12536 and is all-in
jaoo22: folds
le_marc08: folds
texasyogi: folds
CashManFred is disconnected
RHCPoker: calls 9736
*** FLOP *** {9-Clubs}{J-Spades}{4-Hearts}
*** TURN *** {9-Clubs}{J-Spades}{4-Hearts} {9-Diamonds}
*** RIVER *** {9-Clubs}{J-Spades}{4-Hearts}{9-Diamonds} {J-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
RHCPoker: shows {2-Clubs}{2-Diamonds} (two pair, Jacks and Nines)
CashManFred: shows {Q-Diamonds}{Q-Clubs} (two pair, Queens and Jacks)
CashManFred collected 28747 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 28747 | Rake 0
Board {9-Clubs}{J-Spades}{4-Hearts}{9-Diamonds}{J-Hearts}
Seat 1: sebas169464 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: Nile1 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: RHCPoker showed {2-Clubs}{2-Diamonds} and lost with two pair, Jacks and Nines
Seat 4: AA DOCTOR folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: CashManFred showed {Q-Diamonds}{Q-Clubs} and won (28747) with two pair, Queens and Jacks
Seat 6: jaoo22 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: le_marc08 (small blind) folded before Flop
Seat 8: texasyogi (big blind) folded before Flop
Seat 9: jet235 folded before Flop (didn't bet)

137  

H44

PokerStars Hand #82099481124: Tournament #571441930, $40+$4 USD Hold'em No Limit - Level XI (125/250) - 2012/06/18 1:27:42 CET [2012/06/17 19:27:42 ET]
Table '571441930 107' 9-max Seat #9 is the button
Seat 1: JGillex (3080 in chips)
Seat 2: AA316 (2990 in chips)
Seat 3: shen888 (3880 in chips)
Seat 4: RHCPoker (4745 in chips)
Seat 5: killergod21 (9667 in chips)
Seat 6: izak455 (2612 in chips)
Seat 7: palatia11 (7239 in chips)
Seat 8: copoA (8811 in chips)
Seat 9: lynskey99 (2895 in chips)
JGillex: posts the ante 30
AA316: posts the ante 30
shen888: posts the ante 30
RHCPoker: posts the ante 30
killergod21: posts the ante 30
izak455: posts the ante 30
palatia11: posts the ante 30
copoA: posts the ante 30
lynskey99: posts the ante 30
JGillex: posts small blind 125
AA316: posts big blind 250
*** HOLE CARDS ***
Dealt to RHCPoker {Q-Hearts}{Q-Diamonds}
shen888: folds
RHCPoker: raises 300 to 550
killergod21: folds
izak455: folds
palatia11: folds
copoA: folds
lynskey99: raises 2315 to 2865 and is all-in
JGillex: folds
AA316: folds
RHCPoker: calls 2315
*** FLOP *** {A-Diamonds}{9-Diamonds}{K-Hearts}
*** TURN *** {A-Diamonds}{9-Diamonds}{K-Hearts} {8-Diamonds}
*** RIVER *** {A-Diamonds}{9-Diamonds}{K-Hearts}{8-Diamonds} {3-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
RHCPoker: shows {Q-Hearts}{Q-Diamonds} (a pair of Queens)
lynskey99: shows {Q-Spades}{2-Spades} (high card Ace)
RHCPoker collected 6375 from pot
lynskey99 finished the tournament in 1118th place
*** SUMMARY ***
Total pot 6375 | Rake 0
Board {A-Diamonds}{9-Diamonds}{K-Hearts}{8-Diamonds}{3-Clubs}
Seat 1: JGillex (small blind) folded before Flop
Seat 2: AA316 (big blind) folded before Flop
Seat 3: shen888 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: RHCPoker showed {Q-Hearts}{Q-Diamonds} and won (6375) with a pair of Queens
Seat 5: killergod21 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: izak455 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: palatia11 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: copoA folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: lynskey99 (button) showed {Q-Spades}{2-Spades} and lost with high card Ace

138  

B55

PokerStars Hand #82100286971: Tournament #577010577, $50+$5 USD Hold'em No Limit - Level XXII (900/1800) - 2012/06/18 1:51:23 CET [2012/06/17 19:51:23 ET]
Table '577010577 173' 9-max Seat #9 is the button
Seat 1: sebas169464 (17122 in chips)
Seat 2: Nile1 (47327 in chips)
Seat 3: RHCPoker (21856 in chips)
Seat 4: AA DOCTOR (124492 in chips)
Seat 5: CashManFred (41889 in chips)
Seat 6: jaoo22 (18269 in chips)
Seat 8: youaremelon (88558 in chips)
Seat 9: ROMDOM82 (62774 in chips)
sebas169464: posts the ante 225
Nile1: posts the ante 225
RHCPoker: posts the ante 225
AA DOCTOR: posts the ante 225
CashManFred: posts the ante 225
jaoo22: posts the ante 225
youaremelon: posts the ante 225
ROMDOM82: posts the ante 225
sebas169464: posts small blind 900
Nile1: posts big blind 1800
*** HOLE CARDS ***
Dealt to RHCPoker {10-Diamonds}{10-Clubs}
RHCPoker: raises 19831 to 21631 and is all-in
AA DOCTOR: folds
CashManFred: folds
jaoo22: folds
youaremelon: folds
ROMDOM82: folds
sebas169464: calls 15997 and is all-in
Nile1: folds
Uncalled bet (4734) returned to RHCPoker
*** FLOP *** {10-Hearts}{5-Spades}{2-Clubs}
*** TURN *** {10-Hearts}{5-Spades}{2-Clubs} {9-Hearts}
*** RIVER *** {10-Hearts}{5-Spades}{2-Clubs}{9-Hearts} {6-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
sebas169464: shows {7-Spades}{7-Clubs} (a pair of Sevens)
RHCPoker: shows {10-Diamonds}{10-Clubs} (three of a kind, Tens)
RHCPoker collected 37394 from pot
sebas169464 finished the tournament in 252nd place and received $144.28.
*** SUMMARY ***
Total pot 37394 | Rake 0
Board {10-Hearts}{5-Spades}{2-Clubs}{9-Hearts}{6-Hearts}
Seat 1: sebas169464 (small blind) showed {7-Spades}{7-Clubs} and lost with a pair of Sevens
Seat 2: Nile1 (big blind) folded before Flop
Seat 3: RHCPoker showed {10-Diamonds}{10-Clubs} and won (37394) with three of a kind, Tens
Seat 4: AA DOCTOR folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: CashManFred folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: jaoo22 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: youaremelon folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: ROMDOM82 (button) folded before Flop (didn't bet)

139  

B55

PokerStars Hand #82100346547: Tournament #577010577, $50+$5 USD Hold'em No Limit - Level XXII (900/1800) - 2012/06/18 1:53:13 CET [2012/06/17 19:53:13 ET]
Table '577010577 173' 9-max Seat #4 is the button
Seat 2: Nile1 (44852 in chips)
Seat 3: RHCPoker (40778 in chips)
Seat 4: AA DOCTOR (130117 in chips)
Seat 5: CashManFred (39414 in chips)
Seat 6: jaoo22 (17594 in chips)
Seat 7: VacuumK (15679 in chips)
Seat 8: youaremelon (87883 in chips)
Seat 9: ROMDOM82 (62099 in chips)
Nile1: posts the ante 225
RHCPoker: posts the ante 225
AA DOCTOR: posts the ante 225
CashManFred: posts the ante 225
jaoo22: posts the ante 225
VacuumK: posts the ante 225
youaremelon: posts the ante 225
ROMDOM82: posts the ante 225
CashManFred: posts small blind 900
jaoo22: posts big blind 1800
*** HOLE CARDS ***
Dealt to RHCPoker {A-Clubs}{8-Clubs}
VacuumK: folds
youaremelon: folds
ROMDOM82: folds
Nile1: folds
RHCPoker: raises 1875 to 3675
AA DOCTOR: folds
CashManFred: folds
jaoo22: raises 13694 to 17369 and is all-in
RHCPoker: calls 13694
*** FLOP *** {7-Spades}{6-Diamonds}{8-Hearts}
*** TURN *** {7-Spades}{6-Diamonds}{8-Hearts} {2-Spades}
*** RIVER *** {7-Spades}{6-Diamonds}{8-Hearts}{2-Spades} {A-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
jaoo22: shows {A-Spades}{8-Diamonds} (two pair, Aces and Eights)
RHCPoker: shows {A-Clubs}{8-Clubs} (two pair, Aces and Eights)
jaoo22 collected 18719 from pot
RHCPoker collected 18719 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 37438 | Rake 0
Board {7-Spades}{6-Diamonds}{8-Hearts}{2-Spades}{A-Diamonds}
Seat 2: Nile1 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: RHCPoker showed {A-Clubs}{8-Clubs} and won (18719) with two pair, Aces and Eights
Seat 4: AA DOCTOR (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: CashManFred (small blind) folded before Flop
Seat 6: jaoo22 (big blind) showed {A-Spades}{8-Diamonds} and won (18719) with two pair, Aces and Eights
Seat 7: VacuumK folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: youaremelon folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: ROMDOM82 folded before Flop (didn't bet)

140  
Terug naar boven
145678
Sommige verplichten velden van het formulier ontbreken

Een gebruikersnaam is verplicht

Een wachtwoord is verplicht

Dit bericht kent geen inhoud

Thread onderwerp is leeg

Kies juiste category voor dit topic