Poker Forum

23506 leden
193959 topics
7229019 posts

Online: 109 48 geregistreerde leden + 61 gasten

Procenten Verkoop Low

HH 1-7, roncrx

Laatste eerst Oudste eerst

echt he....

PokerStars Hand #82720988855: Tournament #579010427, $5.00+$0.50 USD Hold'em No Limit - Level XII (500/1000) - 2012/07/01 22:11:18 CET [2012/07/01 16:11:18 ET]
Table '579010427 37' 9-max Seat #2 is the button
Seat 1: ICA 2000 (56843 in chips)
Seat 2: anakul (34470 in chips)
Seat 3: PUNi$HMENT (12721 in chips)
Seat 4: DikkeTop (72444 in chips)
Seat 5: PokerDiva_72 (47733 in chips)
Seat 6: Smoouch (13065 in chips)
Seat 7: manunited941 (15543 in chips)
Seat 8: xxrenskexx (9828 in chips)
Seat 9: roncrx (36620 in chips)
ICA 2000: posts the ante 100
anakul: posts the ante 100
PUNi$HMENT: posts the ante 100
DikkeTop: posts the ante 100
PokerDiva_72: posts the ante 100
Smoouch: posts the ante 100
manunited941: posts the ante 100
xxrenskexx: posts the ante 100
roncrx: posts the ante 100
PUNi$HMENT: posts small blind 500
DikkeTop: posts big blind 1000
*** HOLE CARDS ***
Dealt to roncrx {K-Diamonds}{A-Diamonds}
PokerDiva_72: calls 1000
Smoouch: folds
manunited941: folds
xxrenskexx: folds
roncrx: calls 1000
ICA 2000: calls 1000
anakul: folds
PUNi$HMENT: raises 11621 to 12621 and is all-in
DikkeTop: folds
PokerDiva_72: folds
roncrx: calls 11621
ICA 2000: folds
*** FLOP *** {3-Diamonds}{K-Clubs}{2-Hearts}
*** TURN *** {3-Diamonds}{K-Clubs}{2-Hearts} {J-Clubs}
*** RIVER *** {3-Diamonds}{K-Clubs}{2-Hearts}{J-Clubs} {Q-Spades}
*** SHOW DOWN ***
PUNi$HMENT: shows {10-Spades}{A-Spades} (a straight, Ten to Ace)
roncrx: shows {K-Diamonds}{A-Diamonds} (a pair of Kings)
PUNi$HMENT collected 29142 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 29142 | Rake 0
Board {3-Diamonds}{K-Clubs}{2-Hearts}{J-Clubs}{Q-Spades}
Seat 1: ICA 2000 folded before Flop
Seat 2: anakul (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: PUNi$HMENT (small blind) showed {10-Spades}{A-Spades} and won (29142) with a straight, Ten to Ace
Seat 4: DikkeTop (big blind) folded before Flop
Seat 5: PokerDiva_72 folded before Flop
Seat 6: Smoouch folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: manunited941 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: xxrenskexx folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: roncrx showed {K-Diamonds}{A-Diamonds} and lost with a pair of Kings

101  

PokerStars Hand #82721026558: Tournament #579010427, $5.00+$0.50 USD Hold'em No Limit - Level XII (500/1000) - 2012/07/01 22:12:12 CET [2012/07/01 16:12:12 ET]
Table '579010427 37' 9-max Seat #4 is the button
Seat 1: ICA 2000 (55643 in chips)
Seat 2: anakul (34270 in chips)
Seat 3: PUNi$HMENT (29042 in chips)
Seat 4: DikkeTop (70744 in chips)
Seat 5: PokerDiva_72 (47933 in chips)
Seat 6: Smoouch (12865 in chips)
Seat 7: manunited941 (15343 in chips)
Seat 8: xxrenskexx (9628 in chips)
Seat 9: roncrx (23799 in chips)
ICA 2000: posts the ante 100
anakul: posts the ante 100
PUNi$HMENT: posts the ante 100
DikkeTop: posts the ante 100
PokerDiva_72: posts the ante 100
Smoouch: posts the ante 100
manunited941: posts the ante 100
xxrenskexx: posts the ante 100
roncrx: posts the ante 100
PokerDiva_72: posts small blind 500
Smoouch: posts big blind 1000
*** HOLE CARDS ***
Dealt to roncrx {9-Diamonds}{9-Clubs}
manunited941: raises 14243 to 15243 and is all-in
xxrenskexx: folds
roncrx: calls 15243
ICA 2000: folds
anakul: folds
PUNi$HMENT: folds
DikkeTop: folds
PokerDiva_72: folds
Smoouch: folds
*** FLOP *** {J-Spades}{4-Clubs}{4-Diamonds}
*** TURN *** {J-Spades}{4-Clubs}{4-Diamonds} {3-Clubs}
*** RIVER *** {J-Spades}{4-Clubs}{4-Diamonds}{3-Clubs} {6-Spades}
*** SHOW DOWN ***
manunited941: shows {K-Hearts}{A-Spades} (a pair of Fours)
roncrx: shows {9-Diamonds}{9-Clubs} (two pair, Nines and Fours)
roncrx collected 32886 from pot
manunited941 finished the tournament in 177th place and received $9.00.
*** SUMMARY ***
Total pot 32886 | Rake 0
Board {J-Spades}{4-Clubs}{4-Diamonds}{3-Clubs}{6-Spades}
Seat 1: ICA 2000 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: anakul folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: PUNi$HMENT folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: DikkeTop (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: PokerDiva_72 (small blind) folded before Flop
Seat 6: Smoouch (big blind) folded before Flop
Seat 7: manunited941 showed {K-Hearts}{A-Spades} and lost with a pair of Fours
Seat 8: xxrenskexx folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: roncrx showed {9-Diamonds}{9-Clubs} and won (32886) with two pair, Nines and Fours

102  

storm out

PokerStars Hand #82721638476: Tournament #579010003, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level XVI (800/1600) - 2012/07/01 22:27:04 CET [2012/07/01 16:27:04 ET]
Table '579010003 1793' 9-max Seat #7 is the button
Seat 1: HoYong (74811 in chips)
Seat 2: thommyne (21328 in chips)
Seat 3: chicobolinho (20194 in chips)
Seat 4: BELIEVE BRAZ (24710 in chips)
Seat 5: DarkCloud_BR (16200 in chips)
Seat 6: lukaschek.1 (42510 in chips)
Seat 7: HarryCrumbUK (80504 in chips)
Seat 8: roncrx (14224 in chips)
Seat 9: tivp (3781 in chips)
HoYong: posts the ante 160
thommyne: posts the ante 160
chicobolinho: posts the ante 160
BELIEVE BRAZ: posts the ante 160
DarkCloud_BR: posts the ante 160
lukaschek.1: posts the ante 160
HarryCrumbUK: posts the ante 160
roncrx: posts the ante 160
tivp: posts the ante 160
roncrx: posts small blind 800
tivp: posts big blind 1600
*** HOLE CARDS ***
Dealt to roncrx {8-Spades}{A-Diamonds}
HoYong: folds
thommyne: folds
chicobolinho: folds
BELIEVE BRAZ: folds
DarkCloud_BR: folds
lukaschek.1: folds
HarryCrumbUK: calls 1600
roncrx: raises 12464 to 14064 and is all-in
tivp: folds
HarryCrumbUK: calls 12464
*** FLOP *** {6-Spades}{J-Hearts}{5-Diamonds}
*** TURN *** {6-Spades}{J-Hearts}{5-Diamonds} {Q-Diamonds}
*** RIVER *** {6-Spades}{J-Hearts}{5-Diamonds}{Q-Diamonds} {4-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
roncrx: shows {8-Spades}{A-Diamonds} (high card Ace)
HarryCrumbUK: shows {10-Clubs}{J-Diamonds} (a pair of Jacks)
HarryCrumbUK collected 31168 from pot
roncrx finished the tournament in 4266th place and received $15.00.
*** SUMMARY ***
Total pot 31168 | Rake 0
Board {6-Spades}{J-Hearts}{5-Diamonds}{Q-Diamonds}{4-Clubs}
Seat 1: HoYong folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: thommyne folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: chicobolinho folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: BELIEVE BRAZ folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: DarkCloud_BR folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: lukaschek.1 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: HarryCrumbUK (button) showed {10-Clubs}{J-Diamonds} and won (31168) with a pair of Jacks
Seat 8: roncrx (small blind) showed {8-Spades}{A-Diamonds} and lost with high card Ace
Seat 9: tivp (big blind) folded before Flop

103  

PokerStars Hand #82722398775: Tournament #579010427, $5.00+$0.50 USD Hold'em No Limit - Level XIV (800/1600) - 2012/07/01 22:46:35 CET [2012/07/01 16:46:35 ET]
Table '579010427 24' 9-max Seat #2 is the button
Seat 1: m1ronO (59330 in chips)
Seat 2: vasi4ProFF (26228 in chips)
Seat 3: Blueplanet65 (61382 in chips)
Seat 4: a.serega1979 (78666 in chips)
Seat 5: Milleonair (24789 in chips)
Seat 6: Nitrrrrrram (49394 in chips)
Seat 7: Nandinhojah (125274 in chips)
Seat 8: roncrx (31192 in chips)
Seat 9: Chris"otR" (78484 in chips) is sitting out
m1ronO: posts the ante 150
vasi4ProFF: posts the ante 150
Blueplanet65: posts the ante 150
a.serega1979: posts the ante 150
Milleonair: posts the ante 150
Nitrrrrrram: posts the ante 150
Nandinhojah: posts the ante 150
roncrx: posts the ante 150
Chris"otR": posts the ante 150
Blueplanet65: posts small blind 800
a.serega1979: posts big blind 1600
*** HOLE CARDS ***
Dealt to roncrx {10-Clubs}{10-Hearts}
Milleonair: folds
Nitrrrrrram: folds
Nandinhojah: folds
roncrx: raises 1920 to 3520
Chris"otR": folds
m1ronO: raises 5360 to 8880
vasi4ProFF: folds
Blueplanet65: folds
a.serega1979: folds
roncrx: calls 5360
*** FLOP *** {10-Spades}{J-Diamonds}{9-Spades}
roncrx: bets 12800
Chris"otR" has returned
m1ronO: raises 16000 to 28800
roncrx: calls 9362 and is all-in
Uncalled bet (6638) returned to m1ronO
*** TURN *** {10-Spades}{J-Diamonds}{9-Spades} {4-Spades}
*** RIVER *** {10-Spades}{J-Diamonds}{9-Spades}{4-Spades} {K-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
roncrx: shows {10-Clubs}{10-Hearts} (three of a kind, Tens)
m1ronO: shows {K-Hearts}{A-Diamonds} (a pair of Kings)
roncrx collected 65834 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 65834 | Rake 0
Board {10-Spades}{J-Diamonds}{9-Spades}{4-Spades}{K-Clubs}
Seat 1: m1ronO showed {K-Hearts}{A-Diamonds} and lost with a pair of Kings
Seat 2: vasi4ProFF (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: Blueplanet65 (small blind) folded before Flop
Seat 4: a.serega1979 (big blind) folded before Flop
Seat 5: Milleonair folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: Nitrrrrrram folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: Nandinhojah folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: roncrx showed {10-Clubs}{10-Hearts} and won (65834) with three of a kind, Tens
Seat 9: Chris"otR" folded before Flop (didn't bet)

104  

break

5,50 71K

20 out of 86

105  

Shippen maar Yes

Nick = kimmulder @ ps

106  

PokerStars Hand #82723928802: Tournament #579010427, $5.00+$0.50 USD Hold'em No Limit - Level XVI (1250/2500) - 2012/07/01 23:25:44 CET [2012/07/01 17:25:44 ET]
Table '579010427 24' 9-max Seat #2 is the button
Seat 1: m1ronO (31538 in chips)
Seat 2: vasi4ProFF (53256 in chips)
Seat 4: bougatsaki (125220 in chips)
Seat 5: Milleonair (8139 in chips) is sitting out
Seat 6: Nitrrrrrram (61659 in chips)
Seat 7: Nandinhojah (133235 in chips)
Seat 8: roncrx (60212 in chips)
Seat 9: Chris"otR" (104604 in chips)
m1ronO: posts the ante 250
vasi4ProFF: posts the ante 250
bougatsaki: posts the ante 250
Milleonair: posts the ante 250
Nitrrrrrram: posts the ante 250
Nandinhojah: posts the ante 250
roncrx: posts the ante 250
Chris"otR": posts the ante 250
bougatsaki: posts small blind 1250
Milleonair: posts big blind 2500
*** HOLE CARDS ***
Dealt to roncrx {A-Hearts}{A-Clubs}
Nitrrrrrram: folds
Nandinhojah: folds
Milleonair has returned
roncrx: raises 5000 to 7500
Chris"otR": folds
m1ronO: folds
vasi4ProFF: folds
bougatsaki: calls 6250
Milleonair: folds
*** FLOP *** {K-Spades}{2-Diamonds}{10-Diamonds}
bougatsaki: bets 105000
roncrx: calls 52462 and is all-in
Uncalled bet (52538) returned to bougatsaki
*** TURN *** {K-Spades}{2-Diamonds}{10-Diamonds} {3-Spades}
*** RIVER *** {K-Spades}{2-Diamonds}{10-Diamonds}{3-Spades} {4-Spades}
*** SHOW DOWN ***
bougatsaki: shows {A-Spades}{K-Hearts} (a pair of Kings)
roncrx: shows {A-Hearts}{A-Clubs} (a pair of Aces)
roncrx collected 124424 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 124424 | Rake 0
Board {K-Spades}{2-Diamonds}{10-Diamonds}{3-Spades}{4-Spades}
Seat 1: m1ronO folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: vasi4ProFF (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: bougatsaki (small blind) showed {A-Spades}{K-Hearts} and lost with a pair of Kings
Seat 5: Milleonair (big blind) folded before Flop
Seat 6: Nitrrrrrram folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: Nandinhojah folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: roncrx showed {A-Hearts}{A-Clubs} and won (124424) with a pair of Aces
Seat 9: Chris"otR" folded before Flop (didn't bet)

107  

succes nog, Thumb Up

ik ben slapen

Nick = kimmulder @ ps

108  

break

103K, 19 out of 34

109  

Kimdennis schreef

succes nog, Thumb Up

ik ben slapen

ty, welteruste Smile

110  

out

PokerStars Hand #82726545204: Tournament #579010427, $5.00+$0.50 USD Hold'em No Limit - Level XX (3000/6000) - 2012/07/02 0:26:00 CET [2012/07/01 18:26:00 ET]
Table '579010427 90' 9-max Seat #2 is the button
Seat 1: Chris"otR" (123407 in chips)
Seat 2: OoOdonkOoO (207643 in chips)
Seat 3: marvel68 (145600 in chips)
Seat 4: TuzNaFlope (150071 in chips)
Seat 5: hoppel.16 (49730 in chips)
Seat 7: MAXIMOUS75 (54668 in chips)
Seat 8: Wastl7 (199431 in chips)
Seat 9: roncrx (58324 in chips)
Chris"otR": posts the ante 600
OoOdonkOoO: posts the ante 600
marvel68: posts the ante 600
TuzNaFlope: posts the ante 600
hoppel.16: posts the ante 600
MAXIMOUS75: posts the ante 600
Wastl7: posts the ante 600
roncrx: posts the ante 600
marvel68: posts small blind 3000
TuzNaFlope: posts big blind 6000
*** HOLE CARDS ***
Dealt to roncrx {A-Diamonds}{9-Spades}
hoppel.16: folds
MAXIMOUS75: folds
Wastl7: folds
roncrx: raises 51724 to 57724 and is all-in
Chris"otR": folds
OoOdonkOoO: folds
marvel68: calls 54724
TuzNaFlope: folds
*** FLOP *** {4-Clubs}{8-Clubs}{2-Spades}
*** TURN *** {4-Clubs}{8-Clubs}{2-Spades} {3-Hearts}
*** RIVER *** {4-Clubs}{8-Clubs}{2-Spades}{3-Hearts} {7-Spades}
*** SHOW DOWN ***
marvel68: shows {K-Spades}{K-Hearts} (a pair of Kings)
roncrx: shows {A-Diamonds}{9-Spades} (high card Ace)
marvel68 collected 126248 from pot
roncrx finished the tournament in 22nd place and received $29.25.
*** SUMMARY ***
Total pot 126248 | Rake 0
Board {4-Clubs}{8-Clubs}{2-Spades}{3-Hearts}{7-Spades}
Seat 1: Chris"otR" folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: OoOdonkOoO (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: marvel68 (small blind) showed {K-Spades}{K-Hearts} and won (126248) with a pair of Kings
Seat 4: TuzNaFlope (big blind) folded before Flop
Seat 5: hoppel.16 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: MAXIMOUS75 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: Wastl7 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: roncrx showed {A-Diamonds}{9-Spades} and lost with high card Ace

111  

$$ overgemaakt, vermeld in OP.

Thanks for buyin

112  

Zat je net niet helemaal mee op het einde!

Thanks for playing!! GG!

"Kan nog geen pair spelen"

113  
Terug naar boven
Sommige verplichten velden van het formulier ontbreken

Een gebruikersnaam is verplicht

Een wachtwoord is verplicht

Dit bericht kent geen inhoud

Thread onderwerp is leeg

Kies juiste category voor dit topic