Poker Forum

23308 leden
193103 topics
7194482 posts

Online: 108 31 geregistreerde leden + 77 gasten

Procenten Verkoop Low

%2-7-2012 ochtend

Laatste eerst Oudste eerst
123

Heinzel schreef

hoe gaat het?

just another day at the office.... niks blijft staan

21  

Scylla schreef

prima hein, met jou?

kutmaandagen he

Woutair schreef

Heinzel schreef

hoe gaat het?

just another day at the office.... niks blijft staan

Sad

22  

Dit soort shit is gewoon super irritantSad (bubble 11t)

Seat 1: Player1 CO (8806 in chips)
Seat 2: Hero (15405 in chips)
Seat 3: Player3 SB (15539 in chips)
Seat 4: Player4 BB (14164 in chips)
Seat 5: Player5 UTG (19936 in chips)
Seat 6: Player6 MP (20184 in chips)
Player1 CO: posts the ante 75
Hero: posts the ante 75
Player3 SB: posts the ante 75
Player4 BB: posts the ante 75
Player5 UTG: posts the ante 75
Player6 MP: posts the ante 75
Player3 SB: posts small blind 400
Player4 BB: posts big blind 800
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Hero {10-Clubs}{10-Hearts}
Player5 UTG: folds
Player6 MP: calls 800
Player1 CO: folds
Hero: raises 1600 to 2400
Player3 SB: folds
Player4 BB: folds
Player6 MP: raises 17709 to 20109 and is all-in
Hero: calls 12930 and is all-in
Uncalled bet (4779) returned to slechterik
*** FLOP *** {9-Clubs}{K-Diamonds}{2-Clubs}
*** TURN *** {9-Clubs}{K-Diamonds}{2-Clubs} {6-Diamonds}
*** RIVER *** {9-Clubs}{K-Diamonds}{2-Clubs}{6-Diamonds} {5-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
Player6 MP: shows {K-Clubs}{K-Spades} (three of a kind, Kings)
Hero: shows {10-Clubs}{10-Hearts} (a pair of Tens)
Player6 MP collected 32310 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 32310 | Rake 0
Board {9-Clubs}{K-Diamonds}{2-Clubs}{6-Diamonds}{5-Clubs}
Seat 1: Player1 CO folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: Hero (button) showed {10-Clubs}{10-Hearts} and lost with a pair of Tens
Seat 3: Player3 SB (small blind) folded before Flop
Seat 4: Player4 BB (big blind) folded before Flop
Seat 5: Player5 UTG folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: Player6 MP showed {K-Clubs}{K-Spades} and won (32310) with three of a kind, Kings

23  

kutspel

24  

rikket imo

Als je niet schiet, kun je niet scoren.

25  

Rob_S schreef

rikket imo

zeker weten

26  

dat was de b33 weer...

Seat 1: Player1 MP1 (648 in chips) is sitting out
Seat 2: Player2 MP2 (2097 in chips)
Seat 3: Player3 MP3 (2757 in chips)
Seat 4: Player4 CO (9813 in chips)
Seat 5: Player5 Button (2806 in chips)
Seat 6: Player6 SB (5623 in chips)
Seat 7: Hero (3730 in chips)
Seat 8: Player8 UTG (4140 in chips)
Seat 9: Player9 UTG+1 (23039 in chips) is sitting out
Player1 MP1: posts the ante 25
Player2 MP2: posts the ante 25
Player3 MP3: posts the ante 25
Player4 CO: posts the ante 25
Player5 Button: posts the ante 25
Player6 SB: posts the ante 25
Hero: posts the ante 25
Player8 UTG: posts the ante 25
Player9 UTG+1: posts the ante 25
Player6 SB: posts small blind 100
Hero: posts big blind 200
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Hero {K-Diamonds}{K-Hearts}
Player8 UTG: calls 200
Player9 UTG+1: folds
Player1 MP1: folds
Player2 MP2: folds
Player3 MP3: folds
Player4 CO: calls 200
Player5 Button: folds
Player6 SB: calls 100
Hero: raises 600 to 800
Player8 UTG: raises 3315 to 4115 and is all-in
Player4 CO: folds
Player6 SB: folds
Hero: calls 2905 and is all-in
Uncalled bet (410) returned to dash548
*** FLOP *** {2-Spades}{2-Hearts}{7-Spades}
*** TURN *** {2-Spades}{2-Hearts}{7-Spades} {5-Spades}
*** RIVER *** {2-Spades}{2-Hearts}{7-Spades}{5-Spades} {Q-Spades}
*** SHOW DOWN ***
Hero: shows {K-Diamonds}{K-Hearts} (two pair, Kings and Deuces)
Player8 UTG: shows {7-Clubs}{7-Hearts} (a full house, Sevens full of Deuces)
Player8 UTG collected 8035 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 8035 | Rake 0
Board {2-Spades}{2-Hearts}{7-Spades}{5-Spades}{Q-Spades}
Seat 1: Player1 MP1 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: Player2 MP2 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: Player3 MP3 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: Player4 CO folded before Flop
Seat 5: Player5 Button (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: Player6 SB (small blind) folded before Flop
Seat 7: Hero (big blind) showed {K-Diamonds}{K-Hearts} and lost with two pair, Kings and Deuces
Seat 8: Player8 UTG showed {7-Clubs}{7-Hearts} and won (8035) with a full house, Sevens full of Deuces
Seat 9: Player9 UTG+1 folded before Flop (didn't bet)

27  

13e 33fo zucht

Seat 1: Player1 CO (96431 in chips)
Seat 2: Player2 Button (3405 in chips)
Seat 4: Hero (19485 in chips)
Seat 6: Player6 BB (18576 in chips)
Seat 7: Player7 UTG (36985 in chips)
Seat 8: Player8 MP1 (98630 in chips)
Seat 9: Player9 MP2 (180952 in chips)
Player1 CO: posts the ante 150
Player2 Button: posts the ante 150
Hero: posts the ante 150
Player6 BB: posts the ante 150
Player7 UTG: posts the ante 150
Player8 MP1: posts the ante 150
Player9 MP2: posts the ante 150
Hero: posts small blind 800
Player6 BB: posts big blind 1600
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Hero {J-Spades}{J-Hearts}
Player7 UTG: raises 1600 to 3200
Player8 MP1: folds
Player9 MP2: calls 3200
Player1 CO: folds
Player2 Button: calls 3200
Hero: raises 16135 to 19335 and is all-in
Player6 BB: folds
Player7 UTG: folds
Player9 MP2: calls 16135
Player2 Button: calls 55 and is all-in
*** FLOP *** {8-Spades}{K-Clubs}{4-Diamonds}
*** TURN *** {8-Spades}{K-Clubs}{4-Diamonds} {3-Clubs}
*** RIVER *** {8-Spades}{K-Clubs}{4-Diamonds}{3-Clubs} {5-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
Hero: shows {J-Spades}{J-Hearts} (a pair of Jacks)
Player9 MP2: shows {3-Diamonds}{3-Hearts} (three of a kind, Threes)
Player9 MP2 said, "bye bye"
Player9 MP2 collected 32160 from side pot
Player2 Button: shows {A-Spades}{A-Hearts} (a pair of Aces)
Player9 MP2 collected 15615 from main pot
*** SUMMARY ***
Total pot 47775 Main pot 15615. Side pot 32160. | Rake 0
Board {8-Spades}{K-Clubs}{4-Diamonds}{3-Clubs}{5-Hearts}
Seat 1: Player1 CO folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: Player2 Button (button) showed {A-Spades}{A-Hearts} and lost with a pair of Aces
Seat 4: Hero (small blind) showed {J-Spades}{J-Hearts} and lost with a pair of Jacks
Seat 6: Player6 BB (big blind) folded before Flop
Seat 7: Player7 UTG folded before Flop
Seat 8: Player8 MP1 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: Player9 MP2 showed {3-Diamonds}{3-Hearts} and won (47775) with three of a kind, Threes

28  

Player9 MP2 said, "bye bye"

echt he, luckboxen met slechtste hand en dan dit nog gaan zeggen, vrij tiltend

29  

std maar blijft ook echt al maanden zo gaanCrying

30  

blijft overwegend een grafspel

31  

sigh out 5r

Seat 1: Player1 Button (15538 in chips)
Seat 2: Hero (9670 in chips)
Seat 3: Player3 BB (13369 in chips)
Seat 4: Player4 UTG (15786 in chips)
Seat 5: Player5 UTG+1 (78246 in chips)
Seat 6: Player6 MP1 (60524 in chips)
Seat 7: Player7 MP2 (22826 in chips)
Seat 8: Player8 MP3 (44975 in chips)
Seat 9: Player9 CO (60886 in chips)
Player1 Button: posts the ante 125
Hero: posts the ante 125
Player3 BB: posts the ante 125
Player4 UTG: posts the ante 125
Player5 UTG+1: posts the ante 125
Player6 MP1: posts the ante 125
Player7 MP2: posts the ante 125
Player8 MP3: posts the ante 125
Player9 CO: posts the ante 125
Hero: posts small blind 600
Player3 BB: posts big blind 1200
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Hero {A-Clubs}{5-Hearts}
Player4 UTG: folds
Player5 UTG+1: folds
Player6 MP1: folds
Player7 MP2: folds
Player8 MP3: folds
Player9 CO: raises 1200 to 2400
Player1 Button: folds
Hero: raises 7145 to 9545 and is all-in
Player3 BB: raises 3699 to 13244 and is all-in
Player9 CO: folds
Uncalled bet (3699) returned to petzi16
*** FLOP *** {4-Clubs}{5-Clubs}{7-Spades}
Player9 CO said, "..."
*** TURN *** {4-Clubs}{5-Clubs}{7-Spades} {K-Diamonds}
*** RIVER *** {4-Clubs}{5-Clubs}{7-Spades}{K-Diamonds} {10-Spades}
*** SHOW DOWN ***
Hero: shows {A-Clubs}{5-Hearts} (a pair of Fives)
Player3 BB: shows {J-Clubs}{K-Hearts} (a pair of Kings)
Player9 CO said, "foled AT"
Player3 BB collected 22615 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 22615 | Rake 0
Board {4-Clubs}{5-Clubs}{7-Spades}{K-Diamonds}{10-Spades}
Seat 1: Player1 Button (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: Hero (small blind) showed {A-Clubs}{5-Hearts} and lost with a pair of Fives
Seat 3: Player3 BB (big blind) showed {J-Clubs}{K-Hearts} and won (22615) with a pair of Kings
Seat 4: Player4 UTG folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: Player5 UTG+1 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: Player6 MP1 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: Player7 MP2 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: Player8 MP3 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: Player9 CO folded before Flop

32  

KJ cold4betshoven, solid

33  

Gewoon omdat het kan heh

34  

out 11fo itm altijd maar die rebinks...

Seat 1: Hero (8448 in chips)
Seat 2: Player2 Button (21975 in chips)
Seat 3: Player3 SB (13912 in chips)
Seat 4: Player4 BB (16747 in chips)
Seat 5: Player5 UTG (60870 in chips)
Seat 6: Player6 UTG+1 (18867 in chips)
Seat 7: Player7 MP1 (18190 in chips)
Seat 9: Player9 MP2 (17146 in chips)
Hero: posts the ante 75
Player2 Button: posts the ante 75
Player3 SB: posts the ante 75
Player4 BB: posts the ante 75
Player5 UTG: posts the ante 75
Player6 UTG+1: posts the ante 75
Player7 MP1: posts the ante 75
Player9 MP2: posts the ante 75
Player3 SB: posts small blind 400
Player4 BB: posts big blind 800
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Hero {9-Spades}{8-Hearts}
Player5 UTG: folds
Player6 UTG+1: folds
Player7 MP1: folds
Player9 MP2: folds
Hero: raises 7573 to 8373 and is all-in
Player2 Button: raises 7573 to 15946
Player3 SB: folds
Player4 BB: folds
Uncalled bet (7573) returned to slechterik
*** FLOP *** {2-Hearts}{5-Spades}{4-Diamonds}
*** TURN *** {2-Hearts}{5-Spades}{4-Diamonds} {8-Spades}
*** RIVER *** {2-Hearts}{5-Spades}{4-Diamonds}{8-Spades} {A-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
Hero: shows {9-Spades}{8-Hearts} (a pair of Eights)
Player2 Button: shows {A-Spades}{K-Diamonds} (a pair of Aces)
Player2 Button collected 18546 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 18546 | Rake 0
Board {2-Hearts}{5-Spades}{4-Diamonds}{8-Spades}{A-Diamonds}
Seat 1: Hero showed {9-Spades}{8-Hearts} and lost with a pair of Eights
Seat 2: Player2 Button (button) showed {A-Spades}{K-Diamonds} and won (18546) with a pair of Aces
Seat 3: Player3 SB (small blind) folded before Flop
Seat 4: Player4 BB (big blind) folded before Flop
Seat 5: Player5 UTG folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: Player6 UTG+1 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: Player7 MP1 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: Player9 MP2 folded before Flop (didn't bet)

35  

zit je nog ergens in?

36  

11r met 30bb, 5r vergeten te reggen dus komt sws terugSad

37  

Nvm

MDFR. Make Decisions, Fuck Results.

38  

kthx

39  

Heinzel schreef

kthx

Ik ben er weg van!

40  
Terug naar boven
Sommige verplichten velden van het formulier ontbreken

Een gebruikersnaam is verplicht

Een wachtwoord is verplicht

Dit bericht kent geen inhoud

Thread onderwerp is leeg

Kies juiste category voor dit topic