Poker Forum

23510 leden
193964 topics
7229249 posts

Online: 105 31 geregistreerde leden + 74 gasten

Procenten Verkoop High

%% iliadivilia $2000

Laatste eerst Oudste eerst

6max

PokerStars Hand #82902086570: Tournament #580639367, $20+$2 USD Hold'em No Limit - Level XII (150/300) - 2012/07/05 21:49:03 CET [2012/07/05 15:49:03 ET]
Table '580639367 21' 6-max Seat #1 is the button
Seat 1: auguste99 (2545 in chips)
Seat 2: iliadivilia (7293 in chips)
Seat 3: Frisco119 (21541 in chips)
Seat 4: A_dutchY_A (11157 in chips)
Seat 5: Barbulexu (7895 in chips)
Seat 6: Dr. Al-Fahim (5423 in chips)
auguste99: posts the ante 40
iliadivilia: posts the ante 40
Frisco119: posts the ante 40
A_dutchY_A: posts the ante 40
Barbulexu: posts the ante 40
Dr. Al-Fahim: posts the ante 40
iliadivilia: posts small blind 150
Frisco119: posts big blind 300
*** HOLE CARDS ***
Dealt to iliadivilia {Q-Spades}{J-Clubs}
A_dutchY_A: folds
Barbulexu: folds
Dr. Al-Fahim: folds
auguste99: folds
iliadivilia: raises 300 to 600
Frisco119: raises 822 to 1422
iliadivilia: raises 5831 to 7253 and is all-in
Frisco119: calls 5831
*** FLOP *** {Q-Diamonds}{3-Diamonds}{8-Spades}
*** TURN *** {Q-Diamonds}{3-Diamonds}{8-Spades} {9-Clubs}
*** RIVER *** {Q-Diamonds}{3-Diamonds}{8-Spades}{9-Clubs} {9-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
iliadivilia: shows {Q-Spades}{J-Clubs} (two pair, Queens and Nines)
Frisco119: shows {7-Clubs}{A-Clubs} (a pair of Nines)
iliadivilia collected 14746 from pot
Frisco119 said, "mrdat"
*** SUMMARY ***
Total pot 14746 | Rake 0
Board {Q-Diamonds}{3-Diamonds}{8-Spades}{9-Clubs}{9-Diamonds}
Seat 1: auguste99 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: iliadivilia (small blind) showed {Q-Spades}{J-Clubs} and won (14746) with two pair, Queens and Nines
Seat 3: Frisco119 (big blind) showed {7-Clubs}{A-Clubs} and lost with a pair of Nines
Seat 4: A_dutchY_A folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: Barbulexu folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: Dr. Al-Fahim folded before Flop (didn't bet)

Wie rijk wilt zijn moet niet zijn vermogen vermeerderen maar zijn hebzucht verminderen (plato)

121  

hot 75

PokerStars Hand #82902155641: Tournament #580640472, $69+$6 USD Hold'em No Limit - Level XV (300/600) - 2012/07/05 21:50:16 CET [2012/07/05 15:50:16 ET]
Table '580640472 44' 9-max Seat #4 is the button
Seat 1: Maur1ce (756 in chips)
Seat 2: xxx75xxx696 (21444 in chips)
Seat 3: smertin15 (11738 in chips)
Seat 4: Maxexxl (5627 in chips)
Seat 5: iliadivilia (5043 in chips)
Seat 6: RenRad 01 (11320 in chips)
Seat 7: Pastello (6429 in chips)
Seat 8: wesje1983 (3987 in chips) is sitting out
Seat 9: Gerritss (11905 in chips)
Maur1ce: posts the ante 70
xxx75xxx696: posts the ante 70
smertin15: posts the ante 70
Maxexxl: posts the ante 70
iliadivilia: posts the ante 70
RenRad 01: posts the ante 70
Pastello: posts the ante 70
wesje1983: posts the ante 70
Gerritss: posts the ante 70
iliadivilia: posts small blind 300
RenRad 01: posts big blind 600
*** HOLE CARDS ***
Dealt to iliadivilia {10-Clubs}{10-Spades}
Pastello: folds
wesje1983: folds
Gerritss: folds
Maur1ce: folds
xxx75xxx696: folds
smertin15: folds
Maxexxl: raises 4957 to 5557 and is all-in
iliadivilia: calls 4673 and is all-in
wesje1983 has returned
RenRad 01: folds
Uncalled bet (584) returned to Maxexxl
*** FLOP *** {K-Spades}{K-Diamonds}{A-Spades}
*** TURN *** {K-Spades}{K-Diamonds}{A-Spades} {3-Clubs}
*** RIVER *** {K-Spades}{K-Diamonds}{A-Spades}{3-Clubs} {K-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
iliadivilia: shows {10-Clubs}{10-Spades} (a full house, Kings full of Tens)
Maxexxl: shows {4-Clubs}{4-Diamonds} (a full house, Kings full of Fours)
iliadivilia collected 11176 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 11176 | Rake 0
Board {K-Spades}{K-Diamonds}{A-Spades}{3-Clubs}{K-Clubs}
Seat 1: Maur1ce folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: xxx75xxx696 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: smertin15 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: Maxexxl (button) showed {4-Clubs}{4-Diamonds} and lost with a full house, Kings full of Fours
Seat 5: iliadivilia (small blind) showed {10-Clubs}{10-Spades} and won (11176) with a full house, Kings full of Tens
Seat 6: RenRad 01 (big blind) folded before Flop
Seat 7: Pastello folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: wesje1983 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: Gerritss folded before Flop (didn't bet)

Wie rijk wilt zijn moet niet zijn vermogen vermeerderen maar zijn hebzucht verminderen (plato)

122  

out BA

PokerStars Hand #82902177567: Tournament #580639388, $25.00+$2.50 USD Hold'em No Limit - Level IV (20/40) - 2012/07/05 21:50:39 CET [2012/07/05 15:50:39 ET]
Table '580639388 10' 9-max Seat #9 is the button
Seat 1: neckbr4ke (2581 in chips)
Seat 2: RICMORSAN (3712 in chips)
Seat 3: drhat (3368 in chips)
Seat 4: rickpereira7 (3362 in chips)
Seat 5: iliadivilia (2879 in chips)
Seat 6: MickeyMag (2511 in chips)
Seat 7: Doli (2971 in chips)
Seat 9: FellipeNunes (2920 in chips)
neckbr4ke: posts the ante 8
RICMORSAN: posts the ante 8
drhat: posts the ante 8
rickpereira7: posts the ante 8
iliadivilia: posts the ante 8
MickeyMag: posts the ante 8
Doli: posts the ante 8
FellipeNunes: posts the ante 8
neckbr4ke: posts small blind 20
RICMORSAN: posts big blind 40
*** HOLE CARDS ***
Dealt to iliadivilia {J-Hearts}{J-Clubs}
drhat: folds
rickpereira7: folds
iliadivilia: raises 60 to 100
MickeyMag: folds
Doli: folds
FellipeNunes: folds
neckbr4ke: calls 80
RICMORSAN: folds
*** FLOP *** {9-Hearts}{5-Hearts}{3-Clubs}
neckbr4ke: bets 176
iliadivilia: raises 328 to 504
neckbr4ke: raises 544 to 1048
iliadivilia: raises 1440 to 2488
neckbr4ke: calls 1425 and is all-in
Uncalled bet (15) returned to iliadivilia
*** TURN *** {9-Hearts}{5-Hearts}{3-Clubs} {Q-Clubs}
*** RIVER *** {9-Hearts}{5-Hearts}{3-Clubs}{Q-Clubs} {3-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
neckbr4ke: shows {9-Clubs}{9-Spades} (a full house, Nines full of Threes)
iliadivilia: shows {J-Hearts}{J-Clubs} (two pair, Jacks and Threes)
neckbr4ke collected 5250 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 5250 | Rake 0
Board {9-Hearts}{5-Hearts}{3-Clubs}{Q-Clubs}{3-Diamonds}
Seat 1: neckbr4ke (small blind) showed {9-Clubs}{9-Spades} and won (5250) with a full house, Nines full of Threes
Seat 2: RICMORSAN (big blind) folded before Flop
Seat 3: drhat folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: rickpereira7 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: iliadivilia showed {J-Hearts}{J-Clubs} and lost with two pair, Jacks and Threes
Seat 6: MickeyMag folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: Doli folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: FellipeNunes (button) folded before Flop (didn't bet)

Wie rijk wilt zijn moet niet zijn vermogen vermeerderen maar zijn hebzucht verminderen (plato)

123  

out hot 75

PokerStars Hand #82902743418: Tournament #580640472, $69+$6 USD Hold'em No Limit - Level XVI (350/700) - 2012/07/05 22:02:37 CET [2012/07/05 16:02:37 ET]
Table '580640472 47' 9-max Seat #3 is the button
Seat 1: iliadivilia (10246 in chips)
Seat 2: MissBrazil (5450 in chips)
Seat 3: lordjosejose (8588 in chips)
Seat 4: hästkurre84 (12583 in chips)
Seat 5: general_jim3 (20175 in chips)
Seat 7: ULOSEMFKR!! (11998 in chips)
Seat 8: shinerrr (17898 in chips)
Seat 9: Matin82 (33967 in chips)
iliadivilia: posts the ante 85
MissBrazil: posts the ante 85
lordjosejose: posts the ante 85
hästkurre84: posts the ante 85
general_jim3: posts the ante 85
ULOSEMFKR!!: posts the ante 85
shinerrr: posts the ante 85
Matin82: posts the ante 85
hästkurre84: posts small blind 350
general_jim3: posts big blind 700
*** HOLE CARDS ***
Dealt to iliadivilia {9-Spades}{9-Diamonds}
ULOSEMFKR!!: folds
shinerrr: raises 700 to 1400
Matin82: folds
iliadivilia: raises 8761 to 10161 and is all-in
MissBrazil: folds
lordjosejose: folds
hästkurre84: folds
general_jim3: folds
shinerrr: calls 8761
*** FLOP *** {5-Diamonds}{2-Hearts}{3-Hearts}
*** TURN *** {5-Diamonds}{2-Hearts}{3-Hearts} {8-Hearts}
*** RIVER *** {5-Diamonds}{2-Hearts}{3-Hearts}{8-Hearts} {A-Spades}
*** SHOW DOWN ***
shinerrr: shows {K-Clubs}{K-Diamonds} (a pair of Kings)
iliadivilia: shows {9-Spades}{9-Diamonds} (a pair of Nines)
shinerrr collected 22052 from pot
iliadivilia finished the tournament in 142nd place
*** SUMMARY ***
Total pot 22052 | Rake 0
Board {5-Diamonds}{2-Hearts}{3-Hearts}{8-Hearts}{A-Spades}
Seat 1: iliadivilia showed {9-Spades}{9-Diamonds} and lost with a pair of Nines
Seat 2: MissBrazil folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: lordjosejose (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: hästkurre84 (small blind) folded before Flop
Seat 5: general_jim3 (big blind) folded before Flop
Seat 7: ULOSEMFKR!! folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: shinerrr showed {K-Clubs}{K-Diamonds} and won (22052) with a pair of Kings
Seat 9: Matin82 folded before Flop (didn't bet)

Wie rijk wilt zijn moet niet zijn vermogen vermeerderen maar zijn hebzucht verminderen (plato)

124  

out hot 55

PokerStars Hand #82903198399: Tournament #580640493, $50+$5 USD Hold'em No Limit - Level VII (50/100) - 2012/07/05 22:10:22 CET [2012/07/05 16:10:22 ET]
Table '580640493 39' 9-max Seat #3 is the button
Seat 2: iliadivilia (2090 in chips)
Seat 3: JanWellem (4003 in chips)
Seat 4: RED18_ATNEK (3810 in chips)
Seat 5: prangus (3255 in chips)
Seat 6: StøvsugerN (2790 in chips)
Seat 7: smcrawford2 (2025 in chips)
Seat 8: AndreasFB (4670 in chips)
Seat 9: asdf78 (4475 in chips)
iliadivilia: posts the ante 10
JanWellem: posts the ante 10
RED18_ATNEK: posts the ante 10
prangus: posts the ante 10
StøvsugerN: posts the ante 10
smcrawford2: posts the ante 10
AndreasFB: posts the ante 10
asdf78: posts the ante 10
RED18_ATNEK: posts small blind 50
prangus: posts big blind 100
*** HOLE CARDS ***
Dealt to iliadivilia {A-Diamonds}{K-Spades}
StøvsugerN: raises 100 to 200
smcrawford2: raises 1815 to 2015 and is all-in
AndreasFB: folds
asdf78: folds
iliadivilia: raises 65 to 2080 and is all-in
JanWellem: folds
RED18_ATNEK: folds
prangus: folds
StøvsugerN: folds
Uncalled bet (65) returned to iliadivilia
*** FLOP *** {4-Hearts}{6-Diamonds}{K-Diamonds}
*** TURN *** {4-Hearts}{6-Diamonds}{K-Diamonds} {8-Hearts}
*** RIVER *** {4-Hearts}{6-Diamonds}{K-Diamonds}{8-Hearts} {3-Spades}
*** SHOW DOWN ***
smcrawford2: shows {8-Clubs}{8-Spades} (three of a kind, Eights)
iliadivilia: shows {A-Diamonds}{K-Spades} (a pair of Kings)
smcrawford2 collected 4460 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 4460 | Rake 0
Board {4-Hearts}{6-Diamonds}{K-Diamonds}{8-Hearts}{3-Spades}
Seat 2: iliadivilia showed {A-Diamonds}{K-Spades} and lost with a pair of Kings
Seat 3: JanWellem (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: RED18_ATNEK (small blind) folded before Flop
Seat 5: prangus (big blind) folded before Flop
Seat 6: StøvsugerN folded before Flop
Seat 7: smcrawford2 showed {8-Clubs}{8-Spades} and won (4460) with three of a kind, Eights
Seat 8: AndreasFB folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: asdf78 folded before Flop (didn't bet)

Wie rijk wilt zijn moet niet zijn vermogen vermeerderen maar zijn hebzucht verminderen (plato)

125  

out BA

PokerStars Hand #82903214537: Tournament #580639374, $20+$2 USD Hold'em No Limit - Level VII (40/80) - 2012/07/05 22:10:38 CET [2012/07/05 16:10:38 ET]
Table '580639374 6' 9-max Seat #1 is the button
Seat 1: Luxjin (3258 in chips)
Seat 2: IlyaSatan (3242 in chips)
Seat 3: shevalex09 (5170 in chips)
Seat 4: javas cma (3460 in chips)
Seat 5: srry2tiltu (6124 in chips)
Seat 6: iliadivilia (2826 in chips)
Seat 8: Cbart_05 (2810 in chips)
Seat 9: PokerMurphy1 (3980 in chips)
Luxjin: posts the ante 16
IlyaSatan: posts the ante 16
shevalex09: posts the ante 16
javas cma: posts the ante 16
srry2tiltu: posts the ante 16
iliadivilia: posts the ante 16
Cbart_05: posts the ante 16
PokerMurphy1: posts the ante 16
IlyaSatan: posts small blind 40
shevalex09: posts big blind 80
*** HOLE CARDS ***
Dealt to iliadivilia {Q-Diamonds}{Q-Hearts}
javas cma: folds
srry2tiltu: folds
iliadivilia: raises 120 to 200
Cbart_05: calls 200
PokerMurphy1: folds
Luxjin: folds
IlyaSatan: folds
shevalex09: folds
*** FLOP *** {4-Spades}{5-Hearts}{6-Hearts}
iliadivilia: bets 388
Cbart_05: calls 388
*** TURN *** {4-Spades}{5-Hearts}{6-Hearts} {5-Diamonds}
iliadivilia: bets 854
Cbart_05: calls 854
*** RIVER *** {4-Spades}{5-Hearts}{6-Hearts}{5-Diamonds} {K-Diamonds}
iliadivilia: bets 1368 and is all-in
Cbart_05: calls 1352 and is all-in
Uncalled bet (16) returned to iliadivilia
*** SHOW DOWN ***
iliadivilia: shows {Q-Diamonds}{Q-Hearts} (two pair, Queens and Fives)
Cbart_05: shows {5-Clubs}{5-Spades} (four of a kind, Fives)
Cbart_05 collected 5836 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 5836 | Rake 0
Board {4-Spades}{5-Hearts}{6-Hearts}{5-Diamonds}{K-Diamonds}
Seat 1: Luxjin (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: IlyaSatan (small blind) folded before Flop
Seat 3: shevalex09 (big blind) folded before Flop
Seat 4: javas cma folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: srry2tiltu folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: iliadivilia showed {Q-Diamonds}{Q-Hearts} and lost with two pair, Queens and Fives
Seat 8: Cbart_05 showed {5-Clubs}{5-Spades} and won (5836) with four of a kind, Fives
Seat 9: PokerMurphy1 folded before Flop (didn't bet)

Wie rijk wilt zijn moet niet zijn vermogen vermeerderen maar zijn hebzucht verminderen (plato)

126  

waar zit je nog in ?
55 big...

127  

6max

PokerStars Hand #82903532596: Tournament #580639367, $20+$2 USD Hold'em No Limit - Level XIV (250/500) - 2012/07/05 22:16:12 CET [2012/07/05 16:16:12 ET]
Table '580639367 21' 6-max Seat #6 is the button
Seat 1: auguste99 (4698 in chips)
Seat 2: iliadivilia (9011 in chips)
Seat 3: Frisco119 (12523 in chips)
Seat 4: A_dutchY_A (28976 in chips)
Seat 5: chumacher06 (9631 in chips)
Seat 6: Motors11 (4080 in chips)
auguste99: posts the ante 60
iliadivilia: posts the ante 60
Frisco119: posts the ante 60
A_dutchY_A: posts the ante 60
chumacher06: posts the ante 60
Motors11: posts the ante 60
auguste99: posts small blind 250
iliadivilia: posts big blind 500
*** HOLE CARDS ***
Dealt to iliadivilia {J-Hearts}{10-Hearts}
Frisco119: folds
A_dutchY_A: folds
chumacher06: folds
Motors11: folds
auguste99: raises 4138 to 4638 and is all-in
iliadivilia: calls 4138
*** FLOP *** {K-Diamonds}{K-Clubs}{5-Hearts}
*** TURN *** {K-Diamonds}{K-Clubs}{5-Hearts} {2-Hearts}
*** RIVER *** {K-Diamonds}{K-Clubs}{5-Hearts}{2-Hearts} {Q-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
auguste99: shows {4-Diamonds}{4-Clubs} (two pair, Kings and Fours)
iliadivilia: shows {J-Hearts}{10-Hearts} (a pair of Kings)
auguste99 collected 9636 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 9636 | Rake 0
Board {K-Diamonds}{K-Clubs}{5-Hearts}{2-Hearts}{Q-Clubs}
Seat 1: auguste99 (small blind) showed {4-Diamonds}{4-Clubs} and won (9636) with two pair, Kings and Fours
Seat 2: iliadivilia (big blind) showed {J-Hearts}{10-Hearts} and lost with a pair of Kings
Seat 3: Frisco119 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: A_dutchY_A folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: chumacher06 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: Motors11 (button) folded before Flop (didn't bet)

Wie rijk wilt zijn moet niet zijn vermogen vermeerderen maar zijn hebzucht verminderen (plato)

128  

out 22 6max

PokerStars Hand #82903646049: Tournament #580639367, $20+$2 USD Hold'em No Limit - Level XIV (250/500) - 2012/07/05 22:18:10 CET [2012/07/05 16:18:10 ET]
Table '580639367 21' 6-max Seat #4 is the button
Seat 1: auguste99 (9456 in chips)
Seat 2: iliadivilia (4993 in chips)
Seat 3: Frisco119 (18088 in chips)
Seat 4: A_dutchY_A (23651 in chips)
Seat 5: chumacher06 (8891 in chips)
Seat 6: Motors11 (3840 in chips)
auguste99: posts the ante 60
iliadivilia: posts the ante 60
Frisco119: posts the ante 60
A_dutchY_A: posts the ante 60
chumacher06: posts the ante 60
Motors11: posts the ante 60
chumacher06: posts small blind 250
Motors11: posts big blind 500
*** HOLE CARDS ***
Dealt to iliadivilia {9-Clubs}{K-Spades}
auguste99: folds
iliadivilia: raises 4433 to 4933 and is all-in
Frisco119: folds
A_dutchY_A: raises 18658 to 23591 and is all-in
chumacher06: folds
Motors11: folds
Uncalled bet (18658) returned to A_dutchY_A
*** FLOP *** {2-Diamonds}{Q-Hearts}{8-Diamonds}
*** TURN *** {2-Diamonds}{Q-Hearts}{8-Diamonds} {6-Clubs}
*** RIVER *** {2-Diamonds}{Q-Hearts}{8-Diamonds}{6-Clubs} {A-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
iliadivilia: shows {9-Clubs}{K-Spades} (high card Ace)
A_dutchY_A: shows {10-Hearts}{10-Clubs} (a pair of Tens)
A_dutchY_A collected 10976 from pot
iliadivilia finished the tournament in 50th place
*** SUMMARY ***
Total pot 10976 | Rake 0
Board {2-Diamonds}{Q-Hearts}{8-Diamonds}{6-Clubs}{A-Diamonds}
Seat 1: auguste99 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: iliadivilia showed {9-Clubs}{K-Spades} and lost with high card Ace
Seat 3: Frisco119 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: A_dutchY_A (button) showed {10-Hearts}{10-Clubs} and won (10976) with a pair of Tens
Seat 5: chumacher06 (small blind) folded before Flop
Seat 6: Motors11 (big blind) folded before Flop

Wie rijk wilt zijn moet niet zijn vermogen vermeerderen maar zijn hebzucht verminderen (plato)

129  

22sr b55 en 27ko turbo zit ik nog in

Wie rijk wilt zijn moet niet zijn vermogen vermeerderen maar zijn hebzucht verminderen (plato)

130  

ko $5

PokerStars Hand #82903789059: Tournament #580638853, $20+$5+$2 USD Hold'em No Limit - Level IX (200/400) - 2012/07/05 22:20:38 CET [2012/07/05 16:20:38 ET]
Table '580638853 37' 9-max Seat #2 is the button
Seat 1: noso2612 (5124 in chips)
Seat 2: iliadivilia (2829 in chips)
Seat 3: zsolo77 (2922 in chips)
Seat 4: Grindation (7700 in chips)
Seat 5: napafuH (817 in chips)
Seat 6: Boreal Rider (2970 in chips)
Seat 7: EL ZIAK (7778 in chips)
Seat 8: selfino_CH (2165 in chips)
Seat 9: w10lvl (3425 in chips)
noso2612: posts the ante 50
iliadivilia: posts the ante 50
zsolo77: posts the ante 50
Grindation: posts the ante 50
napafuH: posts the ante 50
Boreal Rider: posts the ante 50
EL ZIAK: posts the ante 50
selfino_CH: posts the ante 50
w10lvl: posts the ante 50
zsolo77: posts small blind 200
Grindation: posts big blind 400
*** HOLE CARDS ***
Dealt to iliadivilia {K-Clubs}{A-Hearts}
napafuH: raises 367 to 767 and is all-in
Boreal Rider: folds
EL ZIAK: folds
selfino_CH: folds
w10lvl: raises 2608 to 3375 and is all-in
noso2612: folds
iliadivilia: calls 2779 and is all-in
zsolo77: folds
Grindation: folds
Uncalled bet (596) returned to w10lvl
*** FLOP *** {J-Hearts}{8-Diamonds}{10-Clubs}
*** TURN *** {J-Hearts}{8-Diamonds}{10-Clubs} {A-Diamonds}
*** RIVER *** {J-Hearts}{8-Diamonds}{10-Clubs}{A-Diamonds} {2-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
w10lvl: shows {4-Hearts}{A-Clubs} (a pair of Aces)
iliadivilia: shows {K-Clubs}{A-Hearts} (a pair of Aces - King kicker)
iliadivilia collected 4024 from side pot
napafuH: shows {6-Spades}{10-Diamonds} (a pair of Tens)
iliadivilia collected 3351 from main pot
iliadivilia wins the $5 bounty for eliminating napafuH
napafuH finished the tournament in 526th place
*** SUMMARY ***
Total pot 7375 Main pot 3351. Side pot 4024. | Rake 0
Board {J-Hearts}{8-Diamonds}{10-Clubs}{A-Diamonds}{2-Hearts}
Seat 1: noso2612 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: iliadivilia (button) showed {K-Clubs}{A-Hearts} and won (7375) with a pair of Aces
Seat 3: zsolo77 (small blind) folded before Flop
Seat 4: Grindation (big blind) folded before Flop
Seat 5: napafuH showed {6-Spades}{10-Diamonds} and lost with a pair of Tens
Seat 6: Boreal Rider folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: EL ZIAK folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: selfino_CH folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: w10lvl showed {4-Hearts}{A-Clubs} and lost with a pair of Aces

Wie rijk wilt zijn moet niet zijn vermogen vermeerderen maar zijn hebzucht verminderen (plato)

131  

PokerStars Hand #82904472600: Tournament #580638853, $20+$5+$2 USD Hold'em No Limit - Level XII (500/1000) - 2012/07/05 22:32:49 CET [2012/07/05 16:32:49 ET]
Table '580638853 76' 9-max Seat #3 is the button
Seat 1: Ze JPHI (9611 in chips)
Seat 2: v4vagos (12450 in chips)
Seat 3: blob777 (3641 in chips)
Seat 4: jakobgold (9041 in chips)
Seat 5: IxLUVx$$$$$$ (18684 in chips)
Seat 6: 111THEONE111 (2805 in chips)
Seat 7: fudoshinkan (16359 in chips)
Seat 8: **KOMRAK** (37358 in chips)
Seat 9: iliadivilia (5550 in chips)
Ze JPHI: posts the ante 100
v4vagos: posts the ante 100
blob777: posts the ante 100
jakobgold: posts the ante 100
IxLUVx$$$$$$: posts the ante 100
111THEONE111: posts the ante 100
fudoshinkan: posts the ante 100
**KOMRAK**: posts the ante 100
iliadivilia: posts the ante 100
jakobgold: posts small blind 500
IxLUVx$$$$$$: posts big blind 1000
*** HOLE CARDS ***
Dealt to iliadivilia {7-Clubs}{6-Hearts}
111THEONE111: folds
fudoshinkan: folds
**KOMRAK**: folds
iliadivilia: raises 4450 to 5450 and is all-in
Ze JPHI: raises 4061 to 9511 and is all-in
v4vagos: folds
blob777: folds
jakobgold: folds
IxLUVx$$$$$$: folds
Uncalled bet (4061) returned to Ze JPHI
*** FLOP *** {6-Spades}{3-Clubs}{5-Hearts}
*** TURN *** {6-Spades}{3-Clubs}{5-Hearts} {5-Clubs}
*** RIVER *** {6-Spades}{3-Clubs}{5-Hearts}{5-Clubs} {5-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
iliadivilia: shows {7-Clubs}{6-Hearts} (a full house, Fives full of Sixes)
Ze JPHI: shows {K-Clubs}{J-Hearts} (three of a kind, Fives)
iliadivilia collected 13300 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 13300 | Rake 0
Board {6-Spades}{3-Clubs}{5-Hearts}{5-Clubs}{5-Diamonds}
Seat 1: Ze JPHI showed {K-Clubs}{J-Hearts} and lost with three of a kind, Fives
Seat 2: v4vagos folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: blob777 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: jakobgold (small blind) folded before Flop
Seat 5: IxLUVx$$$$$$ (big blind) folded before Flop
Seat 6: 111THEONE111 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: fudoshinkan folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: **KOMRAK** folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: iliadivilia showed {7-Clubs}{6-Hearts} and won (13300) with a full house, Fives full of Sixes

Wie rijk wilt zijn moet niet zijn vermogen vermeerderen maar zijn hebzucht verminderen (plato)

132  

KO $5

Wie rijk wilt zijn moet niet zijn vermogen vermeerderen maar zijn hebzucht verminderen (plato)

133  

ko $5

PokerStars Hand #82904970553: Tournament #580638853, $20+$5+$2 USD Hold'em No Limit - Level XIV (800/1600) - 2012/07/05 22:42:01 CET [2012/07/05 16:42:01 ET]
Table '580638853 59' 9-max Seat #4 is the button
Seat 1: K0VAK (45455 in chips)
Seat 2: Prestix (14946 in chips)
Seat 3: SaabCabrio (18069 in chips)
Seat 4: BallnMrJones (16799 in chips)
Seat 6: Cbart_05 (12493 in chips)
Seat 7: iliadivilia (28516 in chips)
Seat 8: andrustud (43999 in chips)
Seat 9: clayton0719 (6487 in chips)
K0VAK: posts the ante 150
Prestix: posts the ante 150
SaabCabrio: posts the ante 150
BallnMrJones: posts the ante 150
Cbart_05: posts the ante 150
iliadivilia: posts the ante 150
andrustud: posts the ante 150
clayton0719: posts the ante 150
Cbart_05: posts small blind 800
iliadivilia: posts big blind 1600
*** HOLE CARDS ***
Dealt to iliadivilia {A-Spades}{6-Spades}
andrustud: folds
clayton0719: folds
K0VAK: folds
Prestix: folds
SaabCabrio: folds
BallnMrJones: folds
Cbart_05: raises 10743 to 12343 and is all-in
iliadivilia: calls 10743
*** FLOP *** {K-Clubs}{A-Hearts}{7-Spades}
*** TURN *** {K-Clubs}{A-Hearts}{7-Spades} {4-Clubs}
*** RIVER *** {K-Clubs}{A-Hearts}{7-Spades}{4-Clubs} {Q-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
Cbart_05: shows {2-Clubs}{2-Diamonds} (a pair of Deuces)
iliadivilia: shows {A-Spades}{6-Spades} (a pair of Aces)
iliadivilia collected 25886 from pot
iliadivilia wins the $5 bounty for eliminating Cbart_05
Cbart_05 finished the tournament in 187th place
*** SUMMARY ***
Total pot 25886 | Rake 0
Board {K-Clubs}{A-Hearts}{7-Spades}{4-Clubs}{Q-Diamonds}
Seat 1: K0VAK folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: Prestix folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: SaabCabrio folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: BallnMrJones (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: Cbart_05 (small blind) showed {2-Clubs}{2-Diamonds} and lost with a pair of Deuces
Seat 7: iliadivilia (big blind) showed {A-Spades}{6-Spades} and won (25886) with a pair of Aces
Seat 8: andrustud folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: clayton0719 folded before Flop (didn't bet)

Wie rijk wilt zijn moet niet zijn vermogen vermeerderen maar zijn hebzucht verminderen (plato)

134  

out b55

PokerStars Hand #82904924258: Tournament #588010574, $50+$5 USD Hold'em No Limit - Level X (100/200) - 2012/07/05 22:41:09 CET [2012/07/05 16:41:09 ET]
Table '588010574 14' 9-max Seat #9 is the button
Seat 1: Born4game (27366 in chips)
Seat 2: poohmanCZ (3610 in chips)
Seat 3: Mikki31 (2474 in chips)
Seat 5: faraonn (1760 in chips)
Seat 6: iliadivilia (2740 in chips)
Seat 7: daxfut (4738 in chips)
Seat 8: 8sufur8 (6972 in chips)
Seat 9: magma82 (3550 in chips)
Born4game: posts the ante 25
poohmanCZ: posts the ante 25
Mikki31: posts the ante 25
faraonn: posts the ante 25
iliadivilia: posts the ante 25
daxfut: posts the ante 25
8sufur8: posts the ante 25
magma82: posts the ante 25
Born4game: posts small blind 100
poohmanCZ: posts big blind 200
*** HOLE CARDS ***
Dealt to iliadivilia {Q-Hearts}{A-Hearts}
Mikki31: folds
faraonn: folds
iliadivilia: raises 2515 to 2715 and is all-in
daxfut: folds
8sufur8: raises 4232 to 6947 and is all-in
magma82: folds
Born4game: folds
poohmanCZ: folds
Uncalled bet (4232) returned to 8sufur8
*** FLOP *** {6-Clubs}{10-Spades}{9-Spades}
*** TURN *** {6-Clubs}{10-Spades}{9-Spades} {4-Spades}
*** RIVER *** {6-Clubs}{10-Spades}{9-Spades}{4-Spades} {5-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
iliadivilia: shows {Q-Hearts}{A-Hearts} (high card Ace)
8sufur8: shows {10-Clubs}{10-Diamonds} (three of a kind, Tens)
8sufur8 collected 5930 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 5930 | Rake 0
Board {6-Clubs}{10-Spades}{9-Spades}{4-Spades}{5-Clubs}
Seat 1: Born4game (small blind) folded before Flop
Seat 2: poohmanCZ (big blind) folded before Flop
Seat 3: Mikki31 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: faraonn folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: iliadivilia showed {Q-Hearts}{A-Hearts} and lost with high card Ace
Seat 7: daxfut folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: 8sufur8 showed {10-Clubs}{10-Diamonds} and won (5930) with three of a kind, Tens
Seat 9: magma82 (button) folded before Flop (didn't bet)

Wie rijk wilt zijn moet niet zijn vermogen vermeerderen maar zijn hebzucht verminderen (plato)

135  

PokerStars Hand #82905202978: Tournament #580638853, $20+$5+$2 USD Hold'em No Limit - Level XIV (800/1600) - 2012/07/05 22:46:26 CET [2012/07/05 16:46:26 ET]
Table '580638853 59' 9-max Seat #2 is the button
Seat 1: K0VAK (42305 in chips) is sitting out
Seat 2: Prestix (11796 in chips)
Seat 3: SaabCabrio (15719 in chips)
Seat 4: BallnMrJones (16049 in chips)
Seat 5: Miros (21108 in chips)
Seat 6: SUPER PAVOTA (9062 in chips)
Seat 7: iliadivilia (35122 in chips)
Seat 8: andrustud (44324 in chips)
Seat 9: clayton0719 (8195 in chips)
K0VAK: posts the ante 150
Prestix: posts the ante 150
SaabCabrio: posts the ante 150
BallnMrJones: posts the ante 150
Miros: posts the ante 150
SUPER PAVOTA: posts the ante 150
iliadivilia: posts the ante 150
andrustud: posts the ante 150
clayton0719: posts the ante 150
SaabCabrio: posts small blind 800
BallnMrJones: posts big blind 1600
*** HOLE CARDS ***
Dealt to iliadivilia {K-Clubs}{9-Hearts}
Miros: folds
SUPER PAVOTA: folds
iliadivilia: raises 1600 to 3200
andrustud: folds
clayton0719: raises 4845 to 8045 and is all-in
K0VAK: folds
Prestix: folds
SaabCabrio: folds
BallnMrJones: folds
iliadivilia: calls 4845
*** FLOP *** {8-Hearts}{Q-Spades}{K-Spades}
*** TURN *** {8-Hearts}{Q-Spades}{K-Spades} {7-Clubs}
*** RIVER *** {8-Hearts}{Q-Spades}{K-Spades}{7-Clubs} {6-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
iliadivilia: shows {K-Clubs}{9-Hearts} (a pair of Kings)
clayton0719: shows {6-Hearts}{6-Clubs} (three of a kind, Sixes)
clayton0719 collected 19840 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 19840 | Rake 0
Board {8-Hearts}{Q-Spades}{K-Spades}{7-Clubs}{6-Diamonds}
Seat 1: K0VAK folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: Prestix (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: SaabCabrio (small blind) folded before Flop
Seat 4: BallnMrJones (big blind) folded before Flop
Seat 5: Miros folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: SUPER PAVOTA folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: iliadivilia showed {K-Clubs}{9-Hearts} and lost with a pair of Kings
Seat 8: andrustud folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: clayton0719 showed {6-Hearts}{6-Clubs} and won (19840) with three of a kind, Sixes

Wie rijk wilt zijn moet niet zijn vermogen vermeerderen maar zijn hebzucht verminderen (plato)

136  

PokerStars Hand #82905258242: Tournament #580638853, $20+$5+$2 USD Hold'em No Limit - Level XV (1000/2000) - 2012/07/05 22:47:29 CET [2012/07/05 16:47:29 ET]
Table '580638853 59' 9-max Seat #3 is the button
Seat 1: K0VAK (42155 in chips) is sitting out
Seat 2: Prestix (11646 in chips)
Seat 3: SaabCabrio (14769 in chips)
Seat 4: BallnMrJones (14299 in chips)
Seat 5: Miros (20958 in chips)
Seat 6: SUPER PAVOTA (8912 in chips)
Seat 7: iliadivilia (26927 in chips)
Seat 8: andrustud (44174 in chips)
Seat 9: clayton0719 (19840 in chips)
K0VAK: posts the ante 200
Prestix: posts the ante 200
SaabCabrio: posts the ante 200
BallnMrJones: posts the ante 200
Miros: posts the ante 200
SUPER PAVOTA: posts the ante 200
iliadivilia: posts the ante 200
andrustud: posts the ante 200
clayton0719: posts the ante 200
BallnMrJones: posts small blind 1000
Miros: posts big blind 2000
*** HOLE CARDS ***
Dealt to iliadivilia {8-Clubs}{8-Hearts}
SUPER PAVOTA: folds
iliadivilia: raises 24727 to 26727 and is all-in
andrustud: folds
clayton0719: folds
K0VAK: folds
Prestix: calls 11446 and is all-in
SaabCabrio: folds
BallnMrJones: folds
Miros: folds
Uncalled bet (15281) returned to iliadivilia
*** FLOP *** {J-Spades}{7-Spades}{4-Hearts}
*** TURN *** {J-Spades}{7-Spades}{4-Hearts} {A-Diamonds}
*** RIVER *** {J-Spades}{7-Spades}{4-Hearts}{A-Diamonds} {6-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
iliadivilia: shows {8-Clubs}{8-Hearts} (a pair of Eights)
Prestix: shows {10-Spades}{10-Hearts} (a pair of Tens)
Prestix collected 27692 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 27692 | Rake 0
Board {J-Spades}{7-Spades}{4-Hearts}{A-Diamonds}{6-Diamonds}
Seat 1: K0VAK folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: Prestix showed {10-Spades}{10-Hearts} and won (27692) with a pair of Tens
Seat 3: SaabCabrio (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: BallnMrJones (small blind) folded before Flop
Seat 5: Miros (big blind) folded before Flop
Seat 6: SUPER PAVOTA folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: iliadivilia showed {8-Clubs}{8-Hearts} and lost with a pair of Eights
Seat 8: andrustud folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: clayton0719 folded before Flop (didn't bet)

Wie rijk wilt zijn moet niet zijn vermogen vermeerderen maar zijn hebzucht verminderen (plato)

137  

sr

PokerStars Hand #82905539280: Tournament #588010534, $20+$2 USD Hold'em No Limit - Level X (300/600) - 2012/07/05 22:52:55 CET [2012/07/05 16:52:55 ET]
Table '588010534 9' 9-max Seat #4 is the button
Seat 1: verstappen86 (28130 in chips)
Seat 2: puan29 (24510 in chips)
Seat 3: acecole90 (56184 in chips)
Seat 4: rodrigorpv (16749 in chips)
Seat 5: VzB_Poker (18544 in chips)
Seat 6: RcknTheSbrbs (13283 in chips)
Seat 7: iliadivilia (6497 in chips)
Seat 8: teckidtq (14859 in chips)
Seat 9: ROMDOM82 (6751 in chips)
verstappen86: posts the ante 50
puan29: posts the ante 50
acecole90: posts the ante 50
rodrigorpv: posts the ante 50
VzB_Poker: posts the ante 50
RcknTheSbrbs: posts the ante 50
iliadivilia: posts the ante 50
teckidtq: posts the ante 50
ROMDOM82: posts the ante 50
VzB_Poker: posts small blind 300
RcknTheSbrbs: posts big blind 600
*** HOLE CARDS ***
Dealt to iliadivilia {10-Diamonds}{A-Clubs}
iliadivilia: raises 5847 to 6447 and is all-in
teckidtq: folds
ROMDOM82: folds
verstappen86: folds
puan29: folds
acecole90: raises 5847 to 12294
rodrigorpv: folds
VzB_Poker: folds
RcknTheSbrbs: folds
Uncalled bet (5847) returned to acecole90
*** FLOP *** {K-Diamonds}{6-Diamonds}{7-Clubs}
*** TURN *** {K-Diamonds}{6-Diamonds}{7-Clubs} {A-Spades}
*** RIVER *** {K-Diamonds}{6-Diamonds}{7-Clubs}{A-Spades} {9-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
iliadivilia: shows {10-Diamonds}{A-Clubs} (a pair of Aces)
acecole90: shows {Q-Spades}{K-Clubs} (a pair of Kings)
iliadivilia collected 14244 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 14244 | Rake 0
Board {K-Diamonds}{6-Diamonds}{7-Clubs}{A-Spades}{9-Hearts}
Seat 1: verstappen86 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: puan29 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: acecole90 showed {Q-Spades}{K-Clubs} and lost with a pair of Kings
Seat 4: rodrigorpv (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: VzB_Poker (small blind) folded before Flop
Seat 6: RcknTheSbrbs (big blind) folded before Flop
Seat 7: iliadivilia showed {10-Diamonds}{A-Clubs} and won (14244) with a pair of Aces
Seat 8: teckidtq folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: ROMDOM82 folded before Flop (didn't bet)

Wie rijk wilt zijn moet niet zijn vermogen vermeerderen maar zijn hebzucht verminderen (plato)

138  

PokerStars Hand #82905924089: Tournament #580638853, $20+$5+$2 USD Hold'em No Limit - Level XVI (1250/2500) - 2012/07/05 23:01:42 CET [2012/07/05 17:01:42 ET]
Table '580638853 59' 9-max Seat #5 is the button
Seat 1: K0VAK (75982 in chips)
Seat 2: Prestix (33592 in chips)
Seat 3: Tomelwardy (20723 in chips)
Seat 4: mr_james (75434 in chips)
Seat 5: wpfish (28828 in chips)
Seat 6: SUPER PAVOTA (14724 in chips)
Seat 7: iliadivilia (15931 in chips)
Seat 8: andrustud (78901 in chips)
Seat 9: n00it_geluk (33972 in chips)
K0VAK: posts the ante 250
Prestix: posts the ante 250
Tomelwardy: posts the ante 250
mr_james: posts the ante 250
wpfish: posts the ante 250
SUPER PAVOTA: posts the ante 250
iliadivilia: posts the ante 250
andrustud: posts the ante 250
n00it_geluk: posts the ante 250
SUPER PAVOTA: posts small blind 1250
iliadivilia: posts big blind 2500
*** HOLE CARDS ***
Dealt to iliadivilia {A-Diamonds}{9-Clubs}
andrustud: folds
n00it_geluk: folds
K0VAK: raises 2500 to 5000
Prestix: folds
Tomelwardy: folds
mr_james: folds
wpfish: folds
SUPER PAVOTA: folds
iliadivilia: raises 10681 to 15681 and is all-in
K0VAK: calls 10681
*** FLOP *** {6-Clubs}{A-Spades}{8-Spades}
*** TURN *** {6-Clubs}{A-Spades}{8-Spades} {5-Spades}
*** RIVER *** {6-Clubs}{A-Spades}{8-Spades}{5-Spades} {5-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
iliadivilia: shows {A-Diamonds}{9-Clubs} (two pair, Aces and Fives)
K0VAK: shows {10-Spades}{10-Hearts} (two pair, Tens and Fives)
iliadivilia collected 34862 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 34862 | Rake 0
Board {6-Clubs}{A-Spades}{8-Spades}{5-Spades}{5-Diamonds}
Seat 1: K0VAK showed {10-Spades}{10-Hearts} and lost with two pair, Tens and Fives
Seat 2: Prestix folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: Tomelwardy folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: mr_james folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: wpfish (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: SUPER PAVOTA (small blind) folded before Flop
Seat 7: iliadivilia (big blind) showed {A-Diamonds}{9-Clubs} and won (34862) with two pair, Aces and Fives
Seat 8: andrustud folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: n00it_geluk folded before Flop (didn't bet)

Wie rijk wilt zijn moet niet zijn vermogen vermeerderen maar zijn hebzucht verminderen (plato)

139  

out 27KO

PokerStars Hand #82906339842: Tournament #580638853, $20+$5+$2 USD Hold'em No Limit - Level XVIII (2000/4000) - 2012/07/05 23:09:35 CET [2012/07/05 17:09:35 ET]
Table '580638853 59' 9-max Seat #8 is the button
Seat 1: K0VAK (59151 in chips)
Seat 2: BIGCASHFRANK (78194 in chips)
Seat 3: nostoper (172120 in chips)
Seat 4: mr_james (115057 in chips)
Seat 5: wpfish (49378 in chips)
Seat 6: SUPER PAVOTA (12124 in chips)
Seat 7: iliadivilia (24062 in chips)
Seat 8: triantafill (21953 in chips)
Seat 9: n00it_geluk (21922 in chips)
K0VAK: posts the ante 400
BIGCASHFRANK: posts the ante 400
nostoper: posts the ante 400
mr_james: posts the ante 400
wpfish: posts the ante 400
SUPER PAVOTA: posts the ante 400
iliadivilia: posts the ante 400
triantafill: posts the ante 400
n00it_geluk: posts the ante 400
n00it_geluk: posts small blind 2000
K0VAK: posts big blind 4000
*** HOLE CARDS ***
Dealt to iliadivilia {10-Hearts}{10-Diamonds}
BIGCASHFRANK: folds
nostoper: folds
triantafill said, "pou eisai trele?"
mr_james: raises 6000 to 10000
wpfish: folds
triantafill said, "glgl"
SUPER PAVOTA: folds
iliadivilia: raises 13662 to 23662 and is all-in
triantafill: folds
n00it_geluk: folds
K0VAK: folds
mr_james: calls 13662
*** FLOP *** {5-Clubs}{9-Hearts}{Q-Spades}
*** TURN *** {5-Clubs}{9-Hearts}{Q-Spades} {K-Diamonds}
*** RIVER *** {5-Clubs}{9-Hearts}{Q-Spades}{K-Diamonds} {7-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
mr_james: shows {K-Hearts}{10-Clubs} (a pair of Kings)
iliadivilia: shows {10-Hearts}{10-Diamonds} (a pair of Tens)
mr_james collected 56924 from pot
mr_james wins the $5 bounty for eliminating iliadivilia
iliadivilia finished the tournament in 69th place and received $60.65.
*** SUMMARY ***
Total pot 56924 | Rake 0
Board {5-Clubs}{9-Hearts}{Q-Spades}{K-Diamonds}{7-Diamonds}
Seat 1: K0VAK (big blind) folded before Flop
Seat 2: BIGCASHFRANK folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: nostoper folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: mr_james showed {K-Hearts}{10-Clubs} and won (56924) with a pair of Kings
Seat 5: wpfish folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: SUPER PAVOTA folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: iliadivilia showed {10-Hearts}{10-Diamonds} and lost with a pair of Tens
Seat 8: triantafill (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: n00it_geluk (small blind) folded before Flop

Wie rijk wilt zijn moet niet zijn vermogen vermeerderen maar zijn hebzucht verminderen (plato)

140  
Terug naar boven
Sommige verplichten velden van het formulier ontbreken

Een gebruikersnaam is verplicht

Een wachtwoord is verplicht

Dit bericht kent geen inhoud

Thread onderwerp is leeg

Kies juiste category voor dit topic