Poker Forum

23583 leden
194143 topics
7239362 posts

Online: 62 20 geregistreerde leden + 42 gasten

Procenten Verkoop Low

[% verkoop] 2 mtt's, AntillianAce 17/07

Laatste eerst Oudste eerst

0.30 3.30mm 6-max
1.45 5.50hot
50% verkoop

1

rest

2

baller, gl us

3

pff out
PokerStars Hand #83430437173: Tournament #2012070043, $3.00+$0.30 USD Hold'em No Limit - Level VIII (60/120) - 2012/07/17 1:52:05 CET [2012/07/16 19:52:05 ET]
Table '2012070043 581' 6-max Seat #3 is the button
Seat 1: ino_agalliu (8436 in chips)
Seat 2: pokerstopers (4072 in chips)
Seat 3: TheRhino888 (18815 in chips)
Seat 4: nmmoller (2996 in chips)
Seat 5: AntillianAce (4415 in chips)
Seat 6: fu210qur (5866 in chips)
ino_agalliu: posts the ante 15
pokerstopers: posts the ante 15
TheRhino888: posts the ante 15
nmmoller: posts the ante 15
AntillianAce: posts the ante 15
fu210qur: posts the ante 15
nmmoller: posts small blind 60
AntillianAce: posts big blind 120
*** HOLE CARDS ***
Dealt to AntillianAce {K-Spades}{9-Spades}
fu210qur: raises 120 to 240
ino_agalliu: folds
pokerstopers: calls 240
TheRhino888: folds
nmmoller: calls 180
AntillianAce: calls 120
*** FLOP *** {K-Clubs}{9-Clubs}{7-Diamonds}
nmmoller: bets 2741 and is all-in
AntillianAce: raises 1419 to 4160 and is all-in
fu210qur: folds
pokerstopers: calls 3817 and is all-in
Uncalled bet (343) returned to AntillianAce
*** TURN *** {K-Clubs}{9-Clubs}{7-Diamonds} {10-Clubs}
*** RIVER *** {K-Clubs}{9-Clubs}{7-Diamonds}{10-Clubs} {Q-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
AntillianAce: shows {K-Spades}{9-Spades} (two pair, Kings and Nines)
pokerstopers: shows {7-Hearts}{7-Spades} (three of a kind, Sevens)
pokerstopers collected 2152 from side pot
nmmoller: shows {8-Diamonds}{K-Diamonds} (a pair of Kings)
pokerstopers collected 9273 from main pot
nmmoller finished the tournament in 7102nd place
*** SUMMARY ***
Total pot 11425 Main pot 9273. Side pot 2152. | Rake 0
Board {K-Clubs}{9-Clubs}{7-Diamonds}{10-Clubs}{Q-Hearts}
Seat 1: ino_agalliu folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: pokerstopers showed {7-Hearts}{7-Spades} and won (11425) with three of a kind, Sevens
Seat 3: TheRhino888 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: nmmoller (small blind) showed {8-Diamonds}{K-Diamonds} and lost with a pair of Kings
Seat 5: AntillianAce (big blind) showed {K-Spades}{9-Spades} and lost with two pair, Kings and Nines
Seat 6: fu210qur folded on the Flop

4

break
5.5 2.7k

5

Doe is je best

6

Gelocked wegens het niet voldoen aan STD OP

7
Terug naar boven

Topic is dicht, nieuwe comments kunnen niet worden toegevoegd.