Poker Forum

23576 leden
194114 topics
7238269 posts

Online: 45 17 geregistreerde leden + 28 gasten

Backing Low

HH Gouvis_90 voor anoniem

Laatste eerst Oudste eerst

Speel dit:

09:30 $16,50 big
11:00 $33
12:00 $33 big
12:00 $11 6m

deal en cake bekend

1  

GL

2  

Break:
$16,50big: 2.7k

3  

PokerStarshand #84838523979: Toernooi #612011325, $15.00+$1.50 USD Hold'em No Limit - Level IX (75/150) - 17/08/2012 11:08:35 CET [17/08/2012 5:08:35 ET]
Tafel '612011325 23' 9-max Plaats #9 is de button
Plaats 1: carabinatos (2890 in chips)
Plaats 2: ligaval (2290 in chips)
Plaats 3: JulianoX (3064 in chips)
Plaats 4: cachucha5524 (8502 in chips)
Plaats 5: Goudvis_90 (2700 in chips)
Plaats 6: Milanovic07 (10493 in chips)
Plaats 7: meltix (8250 in chips)
Plaats 8: Jivotnoe17 (7082 in chips)
Plaats 9: Ihaz2cardz (2890 in chips)
carabinatos: zet de ante 20
ligaval: zet de ante 20
JulianoX: zet de ante 20
cachucha5524: zet de ante 20
Goudvis_90: zet de ante 20
Milanovic07: zet de ante 20
meltix: zet de ante 20
Jivotnoe17: zet de ante 20
Ihaz2cardz: zet de ante 20
carabinatos: zet small blind 75
ligaval: zet big blind 150
*** GESLOTEN KAARTEN ***
Gedeeld aan Goudvis_90 {J-Hearts}{J-Spades}
JulianoX: foldt
cachucha5524: foldt
Goudvis_90: raiset 150 naar 300
Milanovic07: callt 300
meltix: foldt
Jivotnoe17: foldt
Ihaz2cardz: foldt
carabinatos: callt 225
ligaval: foldt
*** FLOP *** {7-Diamonds}{2-Diamonds}{9-Spades}
carabinatos: bet 2570 en is all-in
Goudvis_90: callt 2380 en is all-in
Milanovic07: foldt
De niet-gecallde bet (190) is geretourneerd aan carabinatos
*** TURN *** {7-Diamonds}{2-Diamonds}{9-Spades} {5-Diamonds}
*** RIVER *** {7-Diamonds}{2-Diamonds}{9-Spades}{5-Diamonds} {8-Spades}
*** SHOWDOWN ***
carabinatos: toont {9-Hearts}{Q-Diamonds} (een pair Negens)
Goudvis_90: toont {J-Hearts}{J-Spades} (een pair Boeren)
Goudvis_90 won 5990 van pot
*** SAMENVATTING ***
Totale pot 5990 | Rake 0
Board {7-Diamonds}{2-Diamonds}{9-Spades}{5-Diamonds}{8-Spades}
Plaats 1: carabinatos (small blind) toonde {9-Hearts}{Q-Diamonds} en verloor met een pair Negens
Plaats 2: ligaval (big blind) foldde voor de Flop
Plaats 3: JulianoX foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 4: cachucha5524 foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 5: Goudvis_90 toonde {J-Hearts}{J-Spades} en won (5990) met een pair Boeren
Plaats 6: Milanovic07 foldde op de Flop
Plaats 7: meltix foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 8: Jivotnoe17 foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 9: Ihaz2cardz (button) foldde voor de Flop (bette niet)

4  

succes!

5  

Out $16,50big

PokerStarshand #84839457552: Toernooi #612011325, $15.00+$1.50 USD Hold'em No Limit - Level XIII (200/400) - 17/08/2012 11:48:12 CET [17/08/2012 5:48:12 ET]
Tafel '612011325 70' 9-max Plaats #9 is de button
Plaats 1: krosty23 (15767 in chips)
Plaats 2: gr8xu6 (9892 in chips)
Plaats 3: Goudvis_90 (1735 in chips)
Plaats 4: micheltas (7683 in chips)
Plaats 5: KiepDoDen007 (15740 in chips)
Plaats 7: Genser999 (10020 in chips)
Plaats 8: DominoPO (3240 in chips)
Plaats 9: STAR.HELLAS (16068 in chips)
krosty23: zet de ante 50
gr8xu6: zet de ante 50
Goudvis_90: zet de ante 50
micheltas: zet de ante 50
KiepDoDen007: zet de ante 50
Genser999: zet de ante 50
DominoPO: zet de ante 50
STAR.HELLAS: zet de ante 50
krosty23: zet small blind 200
gr8xu6: zet big blind 400
*** GESLOTEN KAARTEN ***
Gedeeld aan Goudvis_90 {J-Spades}{Q-Hearts}
Goudvis_90: raiset 1200 naar 1600
micheltas: raiset 1200 naar 2800
KiepDoDen007: foldt
Genser999: foldt
DominoPO: foldt
STAR.HELLAS: raiset 13218 naar 16018 en is all-in
krosty23: foldt
gr8xu6: foldt
Goudvis_90: callt 85 en is all-in
micheltas: callt 4833 en is all-in
De niet-gecallde bet (8385) is geretourneerd aan STAR.HELLAS
*** FLOP *** {4-Spades}{9-Clubs}{2-Hearts}
*** TURN *** {4-Spades}{9-Clubs}{2-Hearts} {7-Spades}
*** RIVER *** {4-Spades}{9-Clubs}{2-Hearts}{7-Spades} {3-Hearts}
*** SHOWDOWN ***
micheltas: toont {7-Hearts}{7-Diamonds} (three of a kind, Zevens)
STAR.HELLAS: toont {K-Clubs}{A-Spades} (high card Aas)
micheltas won 11896 van bij pot
Goudvis_90: toont {J-Spades}{Q-Hearts} (high card Vrouw)
micheltas won 6055 van hoofd pot
Goudvis_90 is op de 365e plaats in het toernooi geëindigd
*** SAMENVATTING ***
Totale pot 17951 Hoofd pot 6055. Bij pot 11896. | Rake 0
Board {4-Spades}{9-Clubs}{2-Hearts}{7-Spades}{3-Hearts}
Plaats 1: krosty23 (small blind) foldde voor de Flop
Plaats 2: gr8xu6 (big blind) foldde voor de Flop
Plaats 3: Goudvis_90 toonde {J-Spades}{Q-Hearts} en verloor met high card Vrouw
Plaats 4: micheltas toonde {7-Hearts}{7-Diamonds} en won (17951) met three of a kind, Zevens
Plaats 5: KiepDoDen007 foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 7: Genser999 foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 8: DominoPO foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 9: STAR.HELLAS (button) toonde {K-Clubs}{A-Spades} en verloor met high card Aas

6  

Beak:
$33: 1.9k

7  

Out $33

PokerStarshand #84840339492: Toernooi #612010195, $30+$3 USD Hold'em No Limit - Level VI (100/200) - 17/08/2012 12:24:59 CET [17/08/2012 6:24:59 ET]
Tafel '612010195 6' 9-max Plaats #1 is de button
Plaats 1: qprqprqpr (27995 in chips)
Plaats 2: chippie50 (13172 in chips)
Plaats 4: Robinson47 (10543 in chips)
Plaats 5: maccamona (3241 in chips)
Plaats 6: haceboom (3632 in chips) zit uit
Plaats 7: carirsif (17465 in chips)
Plaats 8: drevvzhu (13654 in chips)
Plaats 9: Goudvis_90 (1500 in chips)
chippie50: zet small blind 100
Robinson47: zet big blind 200
*** GESLOTEN KAARTEN ***
Gedeeld aan Goudvis_90 {A-Clubs}{6-Hearts}
maccamona: foldt
haceboom: foldt
carirsif: foldt
drevvzhu: callt 200
Goudvis_90: raiset 1300 naar 1500 en is all-in
qprqprqpr: foldt
chippie50: foldt
Robinson47: foldt
drevvzhu: callt 1300
*** FLOP *** {5-Spades}{8-Hearts}{5-Clubs}
*** TURN *** {5-Spades}{8-Hearts}{5-Clubs} {K-Diamonds}
*** RIVER *** {5-Spades}{8-Hearts}{5-Clubs}{K-Diamonds} {3-Diamonds}
*** SHOWDOWN ***
drevvzhu: toont {7-Spades}{8-Spades} (twee pair, Achten en Vijven)
Goudvis_90: toont {A-Clubs}{6-Hearts} (een pair Vijven)
drevvzhu won 3300 van pot
*** SAMENVATTING ***
Totale pot 3300 | Rake 0
Board {5-Spades}{8-Hearts}{5-Clubs}{K-Diamonds}{3-Diamonds}
Plaats 1: qprqprqpr (button) foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 2: chippie50 (small blind) foldde voor de Flop
Plaats 4: Robinson47 (big blind) foldde voor de Flop
Plaats 5: maccamona foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 6: haceboom foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 7: carirsif foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 8: drevvzhu toonde {7-Spades}{8-Spades} en won (3300) met twee pair, Achten en Vijven
Plaats 9: Goudvis_90 toonde {A-Clubs}{6-Hearts} en verloor met een pair Vijven

8  

Out $11

PokerStarshand #84840495632: Toernooi #598693123, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level VII (125/250) - 17/08/2012 12:31:09 CET [17/08/2012 6:31:09 ET]
Tafel '598693123 2' 6-max Plaats #6 is de button
Plaats 1: EspenR (1926 in chips)
Plaats 2: beerman553 (4250 in chips)
Plaats 3: limbo ralph (4403 in chips)
Plaats 4: Kirlu80 (6615 in chips)
Plaats 5: MAMOHT_T (11269 in chips)
Plaats 6: Goudvis_90 (1453 in chips)
EspenR: zet de ante 25
beerman553: zet de ante 25
limbo ralph: zet de ante 25
Kirlu80: zet de ante 25
MAMOHT_T: zet de ante 25
Goudvis_90: zet de ante 25
EspenR: zet small blind 125
beerman553: zet big blind 250
*** GESLOTEN KAARTEN ***
Gedeeld aan Goudvis_90 {10-Spades}{8-Clubs}
limbo ralph: foldt
Kirlu80: foldt
MAMOHT_T: foldt
Goudvis_90: raiset 1178 naar 1428 en is all-in
EspenR: raiset 473 naar 1901 en is all-in
beerman553: callt 1651
*** FLOP *** {Q-Spades}{J-Hearts}{J-Diamonds}
*** TURN *** {Q-Spades}{J-Hearts}{J-Diamonds} {Q-Clubs}
*** RIVER *** {Q-Spades}{J-Hearts}{J-Diamonds}{Q-Clubs} {K-Hearts}
*** SHOWDOWN ***
EspenR: toont {7-Clubs}{7-Hearts} (twee pair, Vrouwen en Boeren)
beerman553: toont {A-Diamonds}{J-Spades} (een full house, Boeren over Vrouwen)
beerman553 won 946 van bij pot
Goudvis_90: toont {10-Spades}{8-Clubs} (twee pair, Vrouwen en Boeren)
beerman553 won 4434 van hoofd pot
EspenR is op de 250e plaats in het toernooi geëindigd
Goudvis_90 is op de 251e plaats in het toernooi geëindigd
*** SAMENVATTING ***
Totale pot 5380 Hoofd pot 4434. Bij pot 946. | Rake 0
Board {Q-Spades}{J-Hearts}{J-Diamonds}{Q-Clubs}{K-Hearts}
Plaats 1: EspenR (small blind) toonde {7-Clubs}{7-Hearts} en verloor met twee pair, Vrouwen en Boeren
Plaats 2: beerman553 (big blind) toonde {A-Diamonds}{J-Spades} en won (5380) met een full house, Boeren over Vrouwen
Plaats 3: limbo ralph foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 4: Kirlu80 foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 5: MAMOHT_T foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 6: Goudvis_90 (button) toonde {10-Spades}{8-Clubs} en verloor met twee pair, Vrouwen en Boeren

9  

PokerStarshand #84841013785: Toernooi #612010225, $30+$3 USD Hold'em No Limit - Level VI (40/80) - 17/08/2012 12:51:04 CET [17/08/2012 6:51:04 ET]
Tafel '612010225 2' 9-max Plaats #9 is de button
Plaats 1: Hoppdebäse (2064 in chips)
Plaats 2: AlexaUKR (3090 in chips)
Plaats 3: Klinzmann (2460 in chips)
Plaats 4: Luckyliu (3223 in chips)
Plaats 5: unikum1313 (5993 in chips)
Plaats 6: chinchin44 (4485 in chips)
Plaats 7: Goudvis_90 (3230 in chips)
Plaats 8: skoolbuly (3045 in chips)
Plaats 9: ipo8181 (2563 in chips)
Hoppdebäse: zet de ante 10
AlexaUKR: zet de ante 10
Klinzmann: zet de ante 10
Luckyliu: zet de ante 10
unikum1313: zet de ante 10
chinchin44: zet de ante 10
Goudvis_90: zet de ante 10
skoolbuly: zet de ante 10
ipo8181: zet de ante 10
Hoppdebäse: zet small blind 40
AlexaUKR: zet big blind 80
*** GESLOTEN KAARTEN ***
Gedeeld aan Goudvis_90 {Q-Spades}{A-Hearts}
Klinzmann: foldt
Luckyliu: foldt
unikum1313: foldt
chinchin44: foldt
Goudvis_90: raiset 80 naar 160
skoolbuly: foldt
ipo8181: foldt
Hoppdebäse: callt 120
AlexaUKR: foldt
*** FLOP *** {5-Hearts}{10-Spades}{4-Diamonds}
Hoppdebäse: checkt
Goudvis_90: bet 229
unikum1313 zit uit
Hoppdebäse: callt 229
*** TURN *** {5-Hearts}{10-Spades}{4-Diamonds} {7-Clubs}
Hoppdebäse: checkt
Goudvis_90: bet 426
Hoppdebäse: raiset 1239 naar 1665 en is all-in
Goudvis_90: foldt
De niet-gecallde bet (1239) is geretourneerd aan Hoppdebäse
Hoppdebäse won 1800 van pot
Hoppdebäse: laat hand niet zien
*** SAMENVATTING ***
Totale pot 1800 | Rake 0
Board {5-Hearts}{10-Spades}{4-Diamonds}{7-Clubs}
Plaats 1: Hoppdebäse (small blind) won (1800)
Plaats 2: AlexaUKR (big blind) foldde voor de Flop
Plaats 3: Klinzmann foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 4: Luckyliu foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 5: unikum1313 foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 6: chinchin44 foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 7: Goudvis_90 foldde op de Turn
Plaats 8: skoolbuly foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 9: ipo8181 (button) foldde voor de Flop (bette niet)

10  

Break:
$33 big: 2k

11  

Sure en out big $33

PokerStarshand #84841536385: Toernooi #612010225, $30+$3 USD Hold'em No Limit - Level VII (50/100) - 17/08/2012 13:11:25 CET [17/08/2012 7:11:25 ET]
Tafel '612010225 2' 9-max Plaats #7 is de button
Plaats 1: Hoppdebäse (11059 in chips)
Plaats 2: AlexaUKR (1225 in chips)
Plaats 3: little-indie (3030 in chips)
Plaats 4: Luckyliu (2993 in chips)
Plaats 5: poormenVN (3914 in chips)
Plaats 6: chinchin44 (1855 in chips)
Plaats 7: Goudvis_90 (1429 in chips)
Plaats 8: skoolbuly (2675 in chips)
Plaats 9: ipo8181 (3264 in chips)
Hoppdebäse: zet de ante 10
AlexaUKR: zet de ante 10
little-indie: zet de ante 10
Luckyliu: zet de ante 10
poormenVN: zet de ante 10
chinchin44: zet de ante 10
Goudvis_90: zet de ante 10
skoolbuly: zet de ante 10
ipo8181: zet de ante 10
skoolbuly: zet small blind 50
ipo8181: zet big blind 100
*** GESLOTEN KAARTEN ***
Gedeeld aan Goudvis_90 {A-Hearts}{J-Hearts}
Hoppdebäse: foldt
AlexaUKR: foldt
little-indie: foldt
Luckyliu: foldt
poormenVN: foldt
chinchin44: foldt
Goudvis_90: raiset 1319 naar 1419 en is all-in
skoolbuly: foldt
ipo8181: callt 1319
*** FLOP *** {2-Spades}{7-Diamonds}{6-Spades}
*** TURN *** {2-Spades}{7-Diamonds}{6-Spades} {J-Spades}
*** RIVER *** {2-Spades}{7-Diamonds}{6-Spades}{J-Spades} {Q-Hearts}
*** SHOWDOWN ***
ipo8181: toont {Q-Clubs}{K-Diamonds} (een pair Vrouwen)
Goudvis_90: toont {A-Hearts}{J-Hearts} (een pair Boeren)
ipo8181 won 2978 van pot
*** SAMENVATTING ***
Totale pot 2978 | Rake 0
Board {2-Spades}{7-Diamonds}{6-Spades}{J-Spades}{Q-Hearts}
Plaats 1: Hoppdebäse foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 2: AlexaUKR foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 3: little-indie foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 4: Luckyliu foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 5: poormenVN foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 6: chinchin44 foldde voor de Flop (bette niet)
Plaats 7: Goudvis_90 (button) toonde {A-Hearts}{J-Hearts} en verloor met een pair Boeren
Plaats 8: skoolbuly (small blind) foldde voor de Flop
Plaats 9: ipo8181 (big blind) toonde {Q-Clubs}{K-Diamonds} en won (2978) met een pair Vrouwen

12  

Niks gecasht, thanks voor het backen !

13  
Terug naar boven
Sommige verplichten velden van het formulier ontbreken

Een gebruikersnaam is verplicht

Een wachtwoord is verplicht

Dit bericht kent geen inhoud

Thread onderwerp is leeg

Kies juiste category voor dit topic