Poker Forum

23576 leden
194114 topics
7238269 posts

Online: 40 11 geregistreerde leden + 29 gasten

Procenten Verkoop Low

% verkoop JeffBaas 28-09-12 300$

Laatste eerst Oudste eerst

19$ over

11 maxim 29,50 nog te ontvangen
15 rens 42,15 nog te ontvangen
danos 10 1,90
dekker 10 1,90
berend 2.5 50 c
agri 1.5 20c

31  

en de laatsteSad

PokerStars Hand #86873857521: Tournament #618010645, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level XI (400/800) - 2012/09/29 1:09:52 CET [2012/09/28 19:09:52 ET]
Table '618010645 90' 9-max Seat #1 is the button
Seat 1: jmlucky26 (12094 in chips)
Seat 2: pokerpimps81 (14907 in chips)
Seat 3: Germ2k (25088 in chips)
Seat 4: BecomTheBull (41019 in chips)
Seat 5: caps42 (10418 in chips)
Seat 6: totya0611 (30052 in chips)
Seat 7: JeffBaas (14126 in chips)
Seat 8: Thuggers (13204 in chips)
Seat 9: SuperFleXxX (10289 in chips)
jmlucky26: posts the ante 75
pokerpimps81: posts the ante 75
Germ2k: posts the ante 75
BecomTheBull: posts the ante 75
caps42: posts the ante 75
totya0611: posts the ante 75
JeffBaas: posts the ante 75
Thuggers: posts the ante 75
SuperFleXxX: posts the ante 75
pokerpimps81: posts small blind 400
Germ2k: posts big blind 800
*** HOLE CARDS ***
Dealt to JeffBaas {7-Spades}{7-Diamonds}
BecomTheBull: folds
caps42: folds
totya0611: folds
JeffBaas: raises 800 to 1600
Thuggers: folds
SuperFleXxX: folds
jmlucky26: folds
pokerpimps81: raises 13232 to 14832 and is all-in
Germ2k: folds
JeffBaas: calls 12451 and is all-in
Uncalled bet (781) returned to pokerpimps81
*** FLOP *** {A-Spades}{4-Hearts}{9-Spades}
*** TURN *** {A-Spades}{4-Hearts}{9-Spades} {3-Clubs}
*** RIVER *** {A-Spades}{4-Hearts}{9-Spades}{3-Clubs} {8-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
pokerpimps81: shows {K-Diamonds}{A-Hearts} (a pair of Aces)
JeffBaas: shows {7-Spades}{7-Diamonds} (a pair of Sevens)
pokerpimps81 collected 29577 from pot
JeffBaas finished the tournament in 332nd place

30  

bust b55

PokerStars Hand #86868383175: Tournament #618010575, $50+$5 USD Hold'em No Limit - Level XII (150/300) - 2012/09/28 23:10:53 CET [2012/09/28 17:10:53 ET]
Table '618010575 131' 9-max Seat #5 is the button
Seat 1: Hertinho1 (6279 in chips)
Seat 2: ju_be_fr (3460 in chips)
Seat 3: Heken09 (5628 in chips)
Seat 4: SsicK_OnE (12291 in chips)
Seat 5: JeffBaas (4294 in chips)
Seat 6: cbhelten (6749 in chips)
Seat 7: TigerTurbo (4895 in chips)
Seat 8: pricel (5373 in chips)
Hertinho1: posts the ante 40
ju_be_fr: posts the ante 40
Heken09: posts the ante 40
SsicK_OnE: posts the ante 40
JeffBaas: posts the ante 40
cbhelten: posts the ante 40
TigerTurbo: posts the ante 40
pricel: posts the ante 40
cbhelten: posts small blind 150
TigerTurbo: posts big blind 300
*** HOLE CARDS ***
Dealt to JeffBaas {10-Spades}{J-Hearts}
pricel: folds
Hertinho1: folds
ju_be_fr: folds
Heken09: folds
SsicK_OnE: raises 300 to 600
JeffBaas: raises 3654 to 4254 and is all-in
cbhelten: folds
TigerTurbo: folds
SsicK_OnE: calls 3654
*** FLOP *** {Q-Hearts}{A-Spades}{6-Diamonds}
*** TURN *** {Q-Hearts}{A-Spades}{6-Diamonds} {3-Spades}
*** RIVER *** {Q-Hearts}{A-Spades}{6-Diamonds}{3-Spades} {J-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
SsicK_OnE: shows {K-Diamonds}{A-Diamonds} (a pair of Aces)
JeffBaas: shows {10-Spades}{J-Hearts} (a pair of Jacks)
SsicK_OnE collected 9278 from pot
JeffBaas finished the tournament in 812th place

29  

PokerStars Hand #86868219882: Tournament #618010645, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level IV (50/100) - 2012/09/28 23:07:49 CET [2012/09/28 17:07:49 ET]
Table '618010645 70' 9-max Seat #1 is the button
Seat 1: plspaythxbye (4700 in chips)
Seat 2: sp@ceboy8 (4714 in chips)
Seat 3: JeffBaas (451 in chips)
Seat 4: fantas1sta (2764 in chips)
Seat 5: p1sho1 (5124 in chips)
Seat 6: JokerNorth (4778 in chips)
Seat 7: butch_dk (4135 in chips)
Seat 8: strategy08 (3164 in chips)
Seat 9: szemri (3200 in chips)
sp@ceboy8: posts small blind 50
JeffBaas: posts big blind 100
*** HOLE CARDS ***
Dealt to JeffBaas {3-Clubs}{4-Diamonds}
fantas1sta: folds
p1sho1: raises 200 to 300
JokerNorth: folds
butch_dk: folds
strategy08: calls 300
szemri: folds
plspaythxbye: folds
sp@ceboy8 is disconnected
sp@ceboy8 has timed out while disconnected
sp@ceboy8: folds
sp@ceboy8 is sitting out
JeffBaas: raises 151 to 451 and is all-in
p1sho1: calls 151
strategy08: calls 151
*** FLOP *** {2-Clubs}{4-Spades}{6-Spades}
p1sho1: bets 900
strategy08: folds {4-Hearts}
Uncalled bet (900) returned to p1sho1
*** TURN *** {2-Clubs}{4-Spades}{6-Spades} {A-Diamonds}
*** RIVER *** {2-Clubs}{4-Spades}{6-Spades}{A-Diamonds} {K-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
JeffBaas: shows {3-Clubs}{4-Diamonds} (a pair of Fours)
p1sho1: shows {8-Hearts}{8-Diamonds} (a pair of Eights)
p1sho1 collected 1403 from pot
JeffBaas re-buys and receives 3000 chips for $20.00

28  

PokerStars Hand #86868164809: Tournament #618010645, $10+$1 USD Hold'em No Limit - Level IV (50/100) - 2012/09/28 23:06:48 CET [2012/09/28 17:06:48 ET]
Table '618010645 70' 9-max Seat #9 is the button
Seat 1: plspaythxbye (4750 in chips)
Seat 2: sp@ceboy8 (2232 in chips)
Seat 3: JeffBaas (2683 in chips)
Seat 4: fantas1sta (2764 in chips)
Seat 5: p1sho1 (5124 in chips)
Seat 6: JokerNorth (4778 in chips)
Seat 7: butch_dk (4335 in chips)
Seat 8: strategy08 (3164 in chips)
Seat 9: szemri (3200 in chips)
plspaythxbye: posts small blind 50
sp@ceboy8: posts big blind 100
*** HOLE CARDS ***
Dealt to JeffBaas {K-Hearts}{K-Spades}
JeffBaas: raises 100 to 200
fantas1sta: folds
p1sho1: folds
JokerNorth: folds
butch_dk: calls 200
strategy08: folds
szemri: folds
plspaythxbye: folds
sp@ceboy8: raises 2032 to 2232 and is all-in
JeffBaas: raises 451 to 2683 and is all-in
butch_dk: folds
Uncalled bet (451) returned to JeffBaas
*** FLOP *** {8-Diamonds}{A-Clubs}{J-Spades}
*** TURN *** {8-Diamonds}{A-Clubs}{J-Spades} {5-Diamonds}
*** RIVER *** {8-Diamonds}{A-Clubs}{J-Spades}{5-Diamonds} {Q-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
sp@ceboy8: shows {A-Hearts}{9-Diamonds} (a pair of Aces)
JeffBaas: shows {K-Hearts}{K-Spades} (a pair of Kings)
sp@ceboy8 collected 4714 from pot

27  

mooie defend
PokerStars Hand #86867219751: Tournament #618010575, $50+$5 USD Hold'em No Limit - Level X (100/200) - 2012/09/28 22:47:27 CET [2012/09/28 16:47:27 ET]
Table '618010575 131' 9-max Seat #5 is the button
Seat 1: Hertinho1 (8648 in chips)
Seat 2: ju_be_fr (6140 in chips)
Seat 3: Heken09 (3903 in chips)
Seat 4: SsicK_OnE (7485 in chips)
Seat 5: JeffBaas (5389 in chips)
Seat 6: cbhelten (5929 in chips)
Seat 7: TigerTurbo (2900 in chips)
Seat 8: pricel (6149 in chips)
Seat 9: StuntmanBrit (2426 in chips)
Hertinho1: posts the ante 25
ju_be_fr: posts the ante 25
Heken09: posts the ante 25
SsicK_OnE: posts the ante 25
JeffBaas: posts the ante 25
cbhelten: posts the ante 25
TigerTurbo: posts the ante 25
pricel: posts the ante 25
StuntmanBrit: posts the ante 25
cbhelten: posts small blind 100
TigerTurbo: posts big blind 200
*** HOLE CARDS ***
Dealt to JeffBaas {Q-Clubs}{A-Spades}
pricel: folds
StuntmanBrit: folds
Hertinho1: folds
ju_be_fr: folds
Heken09: folds
SsicK_OnE: folds
JeffBaas: raises 200 to 400
cbhelten: folds
TigerTurbo: calls 200
*** FLOP *** {10-Clubs}{7-Spades}{5-Hearts}
TigerTurbo: checks
JeffBaas: checks
*** TURN *** {10-Clubs}{7-Spades}{5-Hearts} {8-Diamonds}
TigerTurbo: bets 600
JeffBaas: calls 600
*** RIVER *** {10-Clubs}{7-Spades}{5-Hearts}{8-Diamonds} {3-Hearts}
TigerTurbo: bets 800
JeffBaas: calls 800
*** SHOW DOWN ***
TigerTurbo: shows {7-Hearts}{4-Clubs} (a pair of Sevens)
JeffBaas: mucks hand
TigerTurbo collected 3925 from pot

26  

PokerStars Hand #86866281289: Tournament #618010575, $50+$5 USD Hold'em No Limit - Level IX (75/150) - 2012/09/28 22:29:48 CET [2012/09/28 16:29:48 ET]
Table '618010575 131' 9-max Seat #3 is the button
Seat 1: Hertinho1 (6092 in chips)
Seat 2: ju_be_fr (3515 in chips)
Seat 3: Heken09 (6192 in chips)
Seat 4: SsicK_OnE (3785 in chips)
Seat 5: JeffBaas (9699 in chips)
Seat 6: cbhelten (3199 in chips)
Seat 7: mizarkshzark (2665 in chips)
Seat 8: carampa (5788 in chips)
Seat 9: StuntmanBrit (4216 in chips)
Hertinho1: posts the ante 20
ju_be_fr: posts the ante 20
Heken09: posts the ante 20
SsicK_OnE: posts the ante 20
JeffBaas: posts the ante 20
cbhelten: posts the ante 20
mizarkshzark: posts the ante 20
carampa: posts the ante 20
StuntmanBrit: posts the ante 20
SsicK_OnE: posts small blind 75
JeffBaas: posts big blind 150
*** HOLE CARDS ***
Dealt to JeffBaas {6-Hearts}{6-Clubs}
cbhelten: folds
mizarkshzark: folds
carampa: folds
StuntmanBrit: folds
Hertinho1: folds
ju_be_fr: folds
Heken09: folds
SsicK_OnE: raises 225 to 375
JeffBaas: raises 463 to 838
SsicK_OnE: raises 2927 to 3765 and is all-in
JeffBaas: calls 2927
*** FLOP *** {4-Hearts}{A-Diamonds}{7-Spades}
*** TURN *** {4-Hearts}{A-Diamonds}{7-Spades} {3-Hearts}
*** RIVER *** {4-Hearts}{A-Diamonds}{7-Spades}{3-Hearts} {K-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
SsicK_OnE: shows {10-Diamonds}{A-Spades} (a pair of Aces)
JeffBaas: shows {6-Hearts}{6-Clubs} (a pair of Sixes)
SsicK_OnE collected 7710 from pot

25  

PokerStars Hand #86865316574: Tournament #617954395, $20+$5+$2 USD Hold'em No Limit - Level VII (125/250) - 2012/09/28 22:11:57 CET [2012/09/28 16:11:57 ET]
Table '617954395 33' 9-max Seat #1 is the button
Seat 1: Narder (14376 in chips)
Seat 2: Kamarula (4647 in chips)
Seat 3: Scoussin (3778 in chips)
Seat 4: keravnosbc (12377 in chips)
Seat 5: NO_MERCY_238 (10055 in chips)
Seat 6: gilcoe (3394 in chips)
Seat 8: JeffBaas (1781 in chips)
Seat 9: Odyssey7 (8541 in chips)
Narder: posts the ante 25
Kamarula: posts the ante 25
Scoussin: posts the ante 25
keravnosbc: posts the ante 25
NO_MERCY_238: posts the ante 25
gilcoe: posts the ante 25
JeffBaas: posts the ante 25
Odyssey7: posts the ante 25
Kamarula: posts small blind 125
Scoussin: posts big blind 250
*** HOLE CARDS ***
Dealt to JeffBaas {9-Spades}{Q-Diamonds}
keravnosbc: folds
NO_MERCY_238: folds
gilcoe: folds
JeffBaas: raises 1506 to 1756 and is all-in
Odyssey7: folds
Narder: folds
Kamarula: folds
Scoussin: calls 1506
*** FLOP *** {5-Diamonds}{8-Clubs}{2-Spades}
*** TURN *** {5-Diamonds}{8-Clubs}{2-Spades} {J-Spades}
*** RIVER *** {5-Diamonds}{8-Clubs}{2-Spades}{J-Spades} {4-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
Scoussin: shows {Q-Hearts}{A-Clubs} (high card Ace)
JeffBaas: shows {9-Spades}{Q-Diamonds} (high card Queen)
Scoussin collected 3837 from pot
Scoussin wins the $5 bounty for eliminating JeffBaas
JeffBaas finished the tournament in 665th place

24  

PokerStars Hand #86864424174: Tournament #618010575, $50+$5 USD Hold'em No Limit - Level VI (40/80) - 2012/09/28 21:53:52 CET [2012/09/28 15:53:52 ET]
Table '618010575 131' 9-max Seat #4 is the button
Seat 1: CDN Playa (2905 in chips)
Seat 2: ju_be_fr (2740 in chips)
Seat 3: Heken09 (3400 in chips)
Seat 4: meleneniko (3600 in chips)
Seat 5: JeffBaas (3270 in chips)
Seat 6: megrOx (2150 in chips)
Seat 7: Superstar JC (3365 in chips)
Seat 8: Batigoal80 (7205 in chips)
Seat 9: StuntmanBrit (5204 in chips)
CDN Playa: posts the ante 10
ju_be_fr: posts the ante 10
Heken09: posts the ante 10
meleneniko: posts the ante 10
JeffBaas: posts the ante 10
megrOx: posts the ante 10
Superstar JC: posts the ante 10
Batigoal80: posts the ante 10
StuntmanBrit: posts the ante 10
JeffBaas: posts small blind 40
megrOx: posts big blind 80
*** HOLE CARDS ***
Dealt to JeffBaas {8-Clubs}{8-Spades}
Superstar JC: folds
Batigoal80: folds
StuntmanBrit: folds
CDN Playa is disconnected
CDN Playa is connected
CDN Playa: folds
ju_be_fr: folds
Heken09: raises 89 to 169
meleneniko: calls 169
JeffBaas: calls 129
megrOx: calls 89
*** FLOP *** {K-Clubs}{10-Clubs}{8-Hearts}
JeffBaas: bets 400
megrOx: calls 400
Heken09: folds
meleneniko: folds
*** TURN *** {K-Clubs}{10-Clubs}{8-Hearts} {A-Diamonds}
JeffBaas: bets 640
megrOx: calls 640
*** RIVER *** {K-Clubs}{10-Clubs}{8-Hearts}{A-Diamonds} {6-Hearts}
JeffBaas: bets 960
megrOx: calls 931 and is all-in
Uncalled bet (29) returned to JeffBaas
*** SHOW DOWN ***
JeffBaas: shows {8-Clubs}{8-Spades} (three of a kind, Eights)
megrOx: shows {K-Spades}{J-Hearts} (a pair of Kings)
JeffBaas collected 4708 from pot
megrOx finished the tournament in 1279th place

23  

bust 22fo

PokerStars Hand #86863688391: Tournament #618010435, $20+$2 USD Hold'em No Limit - Level XV (300/600) - 2012/09/28 21:40:10 CET [2012/09/28 15:40:10 ET]
Table '618010435 72' 9-max Seat #3 is the button
Seat 1: M1ghtyDucks (25790 in chips)
Seat 2: pipperen (18612 in chips)
Seat 3: Mr.Masawo (6404 in chips)
Seat 4: kryking (6679 in chips)
Seat 5: old p (14574 in chips)
Seat 6: dadowiec (20308 in chips)
Seat 7: JeffBaas (4670 in chips)
Seat 8: LilFishAtL (13715 in chips)
Seat 9: turkito811 (7243 in chips)
M1ghtyDucks: posts the ante 70
pipperen: posts the ante 70
Mr.Masawo: posts the ante 70
kryking: posts the ante 70
old p: posts the ante 70
dadowiec: posts the ante 70
JeffBaas: posts the ante 70
LilFishAtL: posts the ante 70
turkito811: posts the ante 70
kryking: posts small blind 300
old p: posts big blind 600
*** HOLE CARDS ***
Dealt to JeffBaas {K-Spades}{9-Diamonds}
dadowiec: folds
JeffBaas: raises 4000 to 4600 and is all-in
LilFishAtL: folds
turkito811: folds
M1ghtyDucks: calls 4600
pipperen: folds
Mr.Masawo: folds
kryking: raises 2009 to 6609 and is all-in
old p: folds
M1ghtyDucks: calls 2009
*** FLOP *** {4-Diamonds}{3-Diamonds}{3-Hearts}
*** TURN *** {4-Diamonds}{3-Diamonds}{3-Hearts} {7-Clubs}
*** RIVER *** {4-Diamonds}{3-Diamonds}{3-Hearts}{7-Clubs} {7-Spades}
*** SHOW DOWN ***
kryking: shows {A-Clubs}{A-Diamonds} (two pair, Aces and Sevens)
M1ghtyDucks: shows {A-Spades}{J-Hearts} (two pair, Sevens and Threes)
kryking collected 4018 from side pot
JeffBaas: shows {K-Spades}{9-Diamonds} (two pair, Sevens and Threes)
kryking collected 15030 from main pot

22  

PokerStars Hand #86862481444: Tournament #618010435, $20+$2 USD Hold'em No Limit - Level XIII (200/400) - 2012/09/28 21:18:05 CET [2012/09/28 15:18:05 ET]
Table '618010435 12' 9-max Seat #2 is the button
Seat 1: titko23 (5615 in chips)
Seat 2: deepblue0000 (2107 in chips)
Seat 3: PowellJam (22818 in chips)
Seat 4: REMDASXD (7996 in chips)
Seat 5: yen62 (6792 in chips)
Seat 6: uknowProsky* (15232 in chips)
Seat 7: Xmachine888 (6924 in chips)
Seat 8: JeffBaas (18658 in chips)
Seat 9: FelineGansta (20847 in chips)
titko23: posts the ante 50
deepblue0000: posts the ante 50
PowellJam: posts the ante 50
REMDASXD: posts the ante 50
yen62: posts the ante 50
uknowProsky*: posts the ante 50
Xmachine888: posts the ante 50
JeffBaas: posts the ante 50
FelineGansta: posts the ante 50
PowellJam: posts small blind 200
REMDASXD: posts big blind 400
*** HOLE CARDS ***
Dealt to JeffBaas {A-Hearts}{Q-Diamonds}
yen62: folds
uknowProsky*: folds
Xmachine888: raises 500 to 900
JeffBaas: raises 1336 to 2236
FelineGansta: folds
titko23: folds
deepblue0000: folds
PowellJam: folds
REMDASXD: folds
Xmachine888: raises 4638 to 6874 and is all-in
JeffBaas: calls 4638
*** FLOP *** {J-Diamonds}{5-Diamonds}{4-Diamonds}
*** TURN *** {J-Diamonds}{5-Diamonds}{4-Diamonds} {7-Spades}
*** RIVER *** {J-Diamonds}{5-Diamonds}{4-Diamonds}{7-Spades} {3-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
Xmachine888: shows {10-Diamonds}{10-Hearts} (a pair of Tens)
JeffBaas: shows {A-Hearts}{Q-Diamonds} (high card Ace)
Xmachine888 collected 14798 from pot

21  

PokerStars Hand #86859871621: Tournament #617956265, $15.00+$1.50 USD Hold'em No Limit - Level X (100/200) - 2012/09/28 20:26:42 CET [2012/09/28 14:26:42 ET]
Table '617956265 132' 9-max Seat #7 is the button
Seat 1: AAlimp978 (5870 in chips)
Seat 2: qprqprqpr (3740 in chips)
Seat 3: abreid (5812 in chips)
Seat 4: CvvvC (6874 in chips)
Seat 5: praying4luck (10386 in chips)
Seat 6: laurizzzm (10626 in chips)
Seat 7: JeffBaas (2915 in chips)
Seat 8: billysheriff (2675 in chips) is sitting out
Seat 9: tomekato (3746 in chips)
AAlimp978: posts the ante 25
qprqprqpr: posts the ante 25
abreid: posts the ante 25
CvvvC: posts the ante 25
praying4luck: posts the ante 25
laurizzzm: posts the ante 25
JeffBaas: posts the ante 25
billysheriff: posts the ante 25
tomekato: posts the ante 25
billysheriff: posts small blind 100
tomekato: posts big blind 200
*** HOLE CARDS ***
Dealt to JeffBaas {8-Clubs}{8-Hearts}
AAlimp978: folds
billysheriff has returned
qprqprqpr: calls 200
abreid: folds
CvvvC: folds
praying4luck: folds
laurizzzm: folds
JeffBaas: raises 2690 to 2890 and is all-in
billysheriff: calls 2550 and is all-in
tomekato: folds
qprqprqpr: calls 2690
*** FLOP *** {10-Diamonds}{9-Diamonds}{K-Spades}
*** TURN *** {10-Diamonds}{9-Diamonds}{K-Spades} {J-Spades}
*** RIVER *** {10-Diamonds}{9-Diamonds}{K-Spades}{J-Spades} {8-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
qprqprqpr: shows {7-Diamonds}{A-Diamonds} (a flush, Ace high)
JeffBaas: shows {8-Clubs}{8-Hearts} (three of a kind, Eights)
qprqprqpr collected 480 from side pot
billysheriff: shows {A-Hearts}{J-Hearts} (a pair of Jacks)
qprqprqpr collected 8375 from main pot
JeffBaas finished the tournament in 1800th place
billysheriff finished the tournament in 1801st place

20  

too fucking good
PokerStars Hand #86859200449: Tournament #617956265, $15.00+$1.50 USD Hold'em No Limit - Level VIII (60/120) - 2012/09/28 20:13:23 CET [2012/09/28 14:13:23 ET]
Table '617956265 132' 9-max Seat #8 is the button
Seat 1: AAlimp978 (3095 in chips)
Seat 2: qprqprqpr (3575 in chips)
Seat 4: tamo01 (3260 in chips)
Seat 5: praying4luck (4433 in chips)
Seat 6: laurizzzm (13381 in chips)
Seat 7: JeffBaas (3985 in chips)
Seat 8: mully_85 (2585 in chips)
Seat 9: tomekato (5046 in chips)
AAlimp978: posts the ante 15
qprqprqpr: posts the ante 15
tamo01: posts the ante 15
praying4luck: posts the ante 15
laurizzzm: posts the ante 15
JeffBaas: posts the ante 15
mully_85: posts the ante 15
tomekato: posts the ante 15
tomekato: posts small blind 60
AAlimp978: posts big blind 120
*** HOLE CARDS ***
Dealt to JeffBaas {A-Diamonds}{K-Diamonds}
qprqprqpr: folds
tamo01: raises 240 to 360
praying4luck: folds
laurizzzm: folds
JeffBaas: raises 3610 to 3970 and is all-in
mully_85: folds
tomekato: folds
AAlimp978: folds
tamo01: calls 2885 and is all-in
Uncalled bet (725) returned to JeffBaas
*** FLOP *** {Q-Clubs}{J-Diamonds}{Q-Diamonds}
*** TURN *** {Q-Clubs}{J-Diamonds}{Q-Diamonds} {8-Clubs}
*** RIVER *** {Q-Clubs}{J-Diamonds}{Q-Diamonds}{8-Clubs} {2-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
tamo01: shows {Q-Spades}{9-Spades} (three of a kind, Queens)
JeffBaas: shows {A-Diamonds}{K-Diamonds} (a pair of Queens)
tamo01 collected 6790 from pot

19  

$ 4,50 verstuurd naar JeffBaas gl nog vanavond

MDFR. Make Decisions, Fuck Results.

18  

bust 8sr

PokerStars Hand #86856160697: Tournament #617954130, $8.00+$0.80 USD Hold'em No Limit - Level VIII (150/300) - 2012/09/28 19:09:18 CET [2012/09/28 13:09:18 ET]
Table '617954130 49' 9-max Seat #1 is the button
Seat 1: guckstduweit (7315 in chips)
Seat 2: LevinNn (5611 in chips)
Seat 3: eduardesky (2832 in chips)
Seat 4: ROMDOM82 (5484 in chips)
Seat 5: JeffBaas (4513 in chips)
Seat 6: tonika88 (12149 in chips)
Seat 7: Le0 Maga (23216 in chips)
Seat 8: babaKLAVA777 (7838 in chips)
Seat 9: sir_wake29 (11382 in chips)
guckstduweit: posts the ante 25
LevinNn: posts the ante 25
eduardesky: posts the ante 25
ROMDOM82: posts the ante 25
JeffBaas: posts the ante 25
tonika88: posts the ante 25
Le0 Maga: posts the ante 25
babaKLAVA777: posts the ante 25
sir_wake29: posts the ante 25
LevinNn: posts small blind 150
eduardesky: posts big blind 300
*** HOLE CARDS ***
Dealt to JeffBaas {8-Hearts}{8-Spades}
ROMDOM82: folds
JeffBaas: raises 4188 to 4488 and is all-in
tonika88: folds
Le0 Maga: folds
babaKLAVA777: folds
sir_wake29: folds
guckstduweit: raises 2802 to 7290 and is all-in
LevinNn: folds
eduardesky: folds
Uncalled bet (2802) returned to guckstduweit
*** FLOP *** {Q-Diamonds}{9-Hearts}{7-Clubs}
*** TURN *** {Q-Diamonds}{9-Hearts}{7-Clubs} {10-Hearts}
*** RIVER *** {Q-Diamonds}{9-Hearts}{7-Clubs}{10-Hearts} {3-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
JeffBaas: shows {8-Hearts}{8-Spades} (a pair of Eights)
guckstduweit: shows {9-Diamonds}{9-Clubs} (three of a kind, Nines)
guckstduweit collected 9651 from pot
JeffBaas finished the tournament in 454th place

17  

bust b22

door deze hand ervoor besloot ik ook hier te pushen vs andere vis

PokerStars Hand #86855180026: Tournament #618010395, $20+$2 USD Hold'em No Limit - Level V (30/60) - 2012/09/28 18:46:39 CET [2012/09/28 12:46:39 ET]
Table '618010395 33' 9-max Seat #4 is the button
Seat 1: persii (3468 in chips)
Seat 2: 147maker (4240 in chips)
Seat 3: AsjBaaaf (2425 in chips)
Seat 4: Luschi4590 (2870 in chips)
Seat 5: degos7 (1814 in chips)
Seat 6: JeffBaas (1780 in chips)
Seat 7: melmo691 (8444 in chips)
Seat 8: Cro 7206 (4886 in chips)
Seat 9: Hillsoir (3143 in chips)
persii: posts the ante 5
147maker: posts the ante 5
AsjBaaaf: posts the ante 5
Luschi4590: posts the ante 5
degos7: posts the ante 5
JeffBaas: posts the ante 5
melmo691: posts the ante 5
Cro 7206: posts the ante 5
Hillsoir: posts the ante 5
degos7: posts small blind 30
JeffBaas: posts big blind 60
*** HOLE CARDS ***
Dealt to JeffBaas {A-Hearts}{Q-Hearts}
melmo691: folds
Cro 7206: folds
Hillsoir: folds
persii: folds
147maker: folds
AsjBaaaf: folds
Luschi4590: folds
degos7: calls 30
JeffBaas: raises 1715 to 1775 and is all-in
degos7: folds
Uncalled bet (1715) returned to JeffBaas
JeffBaas collected 165 from pot

PokerStars Hand #86855216364: Tournament #618010395, $20+$2 USD Hold'em No Limit - Level V (30/60) - 2012/09/28 18:47:28 CET [2012/09/28 12:47:28 ET]
Table '618010395 33' 9-max Seat #5 is the button
Seat 1: persii (3463 in chips)
Seat 2: 147maker (4235 in chips)
Seat 3: AsjBaaaf (2420 in chips)
Seat 4: Luschi4590 (2865 in chips)
Seat 5: degos7 (1749 in chips)
Seat 6: JeffBaas (1880 in chips)
Seat 7: melmo691 (8439 in chips)
Seat 8: Cro 7206 (4881 in chips)
Seat 9: Hillsoir (3138 in chips)
persii: posts the ante 5
147maker: posts the ante 5
AsjBaaaf: posts the ante 5
Luschi4590: posts the ante 5
degos7: posts the ante 5
JeffBaas: posts the ante 5
melmo691: posts the ante 5
Cro 7206: posts the ante 5
Hillsoir: posts the ante 5
JeffBaas: posts small blind 30
melmo691: posts big blind 60
*** HOLE CARDS ***
Dealt to JeffBaas {K-Diamonds}{K-Clubs}
Cro 7206: folds
Hillsoir: calls 60
persii: folds
147maker: folds
AsjBaaaf: folds
Luschi4590: folds
degos7: folds
JeffBaas: raises 1815 to 1875 and is all-in
melmo691: folds
Hillsoir: calls 1815
*** FLOP *** {A-Spades}{J-Spades}{8-Diamonds}
*** TURN *** {A-Spades}{J-Spades}{8-Diamonds} {8-Spades}
*** RIVER *** {A-Spades}{J-Spades}{8-Diamonds}{8-Spades} {4-Spades}
*** SHOW DOWN ***
JeffBaas: shows {K-Diamonds}{K-Clubs} (two pair, Kings and Eights)
Hillsoir: shows {5-Clubs}{5-Spades} (a flush, Ace high)
Hillsoir collected 3855 from pot
JeffBaas finished the tournament in 1568th place

16  

bijna out 8sr door flatter besloot ik te pushen
stats van braziliaan 24/18/18.8%

PokerStars Hand #86855113166: Tournament #617954130, $8.00+$0.80 USD Hold'em No Limit - Level VII (125/250) - 2012/09/28 18:45:09 CET [2012/09/28 12:45:09 ET]
Table '617954130 49' 9-max Seat #2 is the button
Seat 1: guckstduweit (4445 in chips)
Seat 2: LevinNn (11335 in chips) is sitting out
Seat 3: eduardesky (1644 in chips)
Seat 4: ROMDOM82 (8540 in chips)
Seat 5: JeffBaas (8805 in chips)
Seat 6: tonika88 (7174 in chips)
Seat 7: Le0 Maga (7972 in chips)
Seat 8: PROSTO YSTAL (11069 in chips)
Seat 9: sir_wake29 (8924 in chips)
guckstduweit: posts the ante 25
LevinNn: posts the ante 25
eduardesky: posts the ante 25
ROMDOM82: posts the ante 25
JeffBaas: posts the ante 25
tonika88: posts the ante 25
Le0 Maga: posts the ante 25
PROSTO YSTAL: posts the ante 25
sir_wake29: posts the ante 25
eduardesky: posts small blind 125
ROMDOM82: posts big blind 250
*** HOLE CARDS ***
Dealt to JeffBaas {A-Diamonds}{Q-Clubs}
JeffBaas: raises 250 to 500
tonika88: folds
LevinNn has returned
Le0 Maga: raises 1000 to 1500
PROSTO YSTAL: calls 1500
sir_wake29: folds
guckstduweit: folds
LevinNn: folds
eduardesky: folds
ROMDOM82: folds
JeffBaas: raises 7280 to 8780 and is all-in
Le0 Maga: calls 6447 and is all-in
PROSTO YSTAL: calls 7280
*** FLOP *** {2-Clubs}{7-Hearts}{2-Hearts}
*** TURN *** {2-Clubs}{7-Hearts}{2-Hearts} {9-Clubs}
*** RIVER *** {2-Clubs}{7-Hearts}{2-Hearts}{9-Clubs} {3-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
JeffBaas: shows {A-Diamonds}{Q-Clubs} (a pair of Deuces)
PROSTO YSTAL: shows {A-Spades}{4-Spades} (a pair of Deuces - lower kicker)
JeffBaas collected 1666 from side pot
Le0 Maga: shows {K-Diamonds}{K-Spades} (two pair, Kings and Deuces)
Le0 Maga collected 24441 from main pot

15  

bust 8r

PokerStars Hand #86854304762: Tournament #618010325, $8.00+$0.80 USD Hold'em No Limit - Level VII (125/250) - 2012/09/28 18:27:13 CET [2012/09/28 12:27:13 ET]
Table '618010325 61' 9-max Seat #5 is the button
Seat 1: Omg0Mom (13561 in chips)
Seat 2: TheMarkBrain (2965 in chips)
Seat 3: jet235 (9333 in chips)
Seat 4: gkamei09 (11820 in chips)
Seat 5: Ravic77 (10926 in chips)
Seat 6: JeffBaas (637 in chips)
Seat 7: kinheim (3692 in chips)
Seat 8: Hackysack27 (5776 in chips)
Seat 9: FreakYouOut (2440 in chips)
Omg0Mom: posts the ante 25
TheMarkBrain: posts the ante 25
jet235: posts the ante 25
gkamei09: posts the ante 25
Ravic77: posts the ante 25
JeffBaas: posts the ante 25
kinheim: posts the ante 25
Hackysack27: posts the ante 25
FreakYouOut: posts the ante 25
JeffBaas: posts small blind 125
kinheim: posts big blind 250
*** HOLE CARDS ***
Dealt to JeffBaas {8-Hearts}{5-Spades}
Hackysack27: folds
FreakYouOut: folds
Omg0Mom: folds
Ravic77 said, "ul m8"
TheMarkBrain: folds
jet235: raises 300 to 550
gkamei09: folds
Ravic77: folds
JeffBaas: raises 62 to 612 and is all-in
kinheim: folds
jet235: calls 62
*** FLOP *** {Q-Diamonds}{2-Spades}{Q-Spades}
*** TURN *** {Q-Diamonds}{2-Spades}{Q-Spades} {8-Diamonds}
*** RIVER *** {Q-Diamonds}{2-Spades}{Q-Spades}{8-Diamonds} {K-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
JeffBaas: shows {8-Hearts}{5-Spades} (two pair, Queens and Eights)
jet235: shows {K-Hearts}{A-Diamonds} (two pair, Kings and Queens)
jet235 collected 1699 from pot

14  

PokerStars Hand #86854253461: Tournament #618010325, $8.00+$0.80 USD Hold'em No Limit - Level VII (125/250) - 2012/09/28 18:26:05 CET [2012/09/28 12:26:05 ET]
Table '618010325 61' 9-max Seat #4 is the button
Seat 1: Omg0Mom (13586 in chips)
Seat 2: TheMarkBrain (2990 in chips)
Seat 3: jet235 (9358 in chips)
Seat 4: gkamei09 (11845 in chips)
Seat 5: Ravic77 (5068 in chips)
Seat 6: JeffBaas (5705 in chips)
Seat 7: kinheim (3717 in chips)
Seat 8: Hackysack27 (6416 in chips)
Seat 9: FreakYouOut (2465 in chips)
Omg0Mom: posts the ante 25
TheMarkBrain: posts the ante 25
jet235: posts the ante 25
gkamei09: posts the ante 25
Ravic77: posts the ante 25
JeffBaas: posts the ante 25
kinheim: posts the ante 25
Hackysack27: posts the ante 25
FreakYouOut: posts the ante 25
Ravic77: posts small blind 125
JeffBaas: posts big blind 250
*** HOLE CARDS ***
Dealt to JeffBaas {J-Spades}{J-Clubs}
kinheim: folds
Hackysack27: raises 365 to 615
FreakYouOut: folds
Omg0Mom: folds
TheMarkBrain: folds
jet235: folds
gkamei09: folds
Ravic77: raises 4428 to 5043 and is all-in
JeffBaas: raises 637 to 5680 and is all-in
Hackysack27: folds
Uncalled bet (637) returned to JeffBaas
*** FLOP *** {8-Diamonds}{5-Clubs}{A-Diamonds}
*** TURN *** {8-Diamonds}{5-Clubs}{A-Diamonds} {6-Clubs}
*** RIVER *** {8-Diamonds}{5-Clubs}{A-Diamonds}{6-Clubs} {4-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
Ravic77: shows {A-Hearts}{K-Clubs} (a pair of Aces)
JeffBaas: shows {J-Spades}{J-Clubs} (a pair of Jacks)
Ravic77 collected 10926 from pot

13  

7/7 is niet bepaald nitty imo

12  
Terug naar boven
Sommige verplichten velden van het formulier ontbreken

Een gebruikersnaam is verplicht

Een wachtwoord is verplicht

Dit bericht kent geen inhoud

Thread onderwerp is leeg

Kies juiste category voor dit topic