Poker Forum

4913 leden
199489 topics
7434052 posts

Online: 125 67 geregistreerde leden + 58 gasten

ping
Omaha, Fixed Limit & Draw games

Rik's 5 Card Draw Topic

Laatste eerst Oudste eerst

Gezien ik dit spel vaak speel, hier hh met beats, brags en twijfelhanden.
Cash speel ik het liever limit en qua mtt maakt het me niet veel uit.
Tips zijn welkom en zelf zal ik ook vragen beantwoorden.

If I'm with some girl and I flip a coin, there's a 100% chance I'm getting head

1  

PokerStarshand #87668382302: Toernooi #651010627, $20+$2 USD 5 Card Draw Pot Limit - Level X (250/500) - 14/10/2012 23:53:14 CET [14/10/2012 17:53:14 ET]
Tafel '651010627 10' 6-max Plaats #4 is de button
Plaats 1: saratov776 (14028 in chips)
Plaats 3: AKy40 (22335 in chips)
Plaats 4: Binge_Marker (22708 in chips)
Plaats 5: joc2105 (6979 in chips)
Plaats 6: Ingewikkeld (20430 in chips)
saratov776: zet de ante 125
AKy40: zet de ante 125
Binge_Marker: zet de ante 125
joc2105: zet de ante 125
Ingewikkeld: zet de ante 125
joc2105: zet small blind 250
Ingewikkeld: zet big blind 500
*** HANDEN AAN HET DELEN ***
Gedeeld aan Ingewikkeld {3-Clubs}{k-Spades}{2-Spades}{3-Spades}{4-Spades}
saratov776: callt 500
AKy40: foldt
Binge_Marker: foldt
joc2105: callt 250
Ingewikkeld: checkt
joc2105: ruilt 3 kaarten
Ingewikkeld: ruilt 1 kaart {3-Clubs}
Gedeeld aan Ingewikkeld {k-Spades}{2-Spades}{3-Spades}{4-Spades} {8-Spades}
saratov776: ruilt 3 kaarten
joc2105: bet 1500
Ingewikkeld: raiset 1896 naar 3396
saratov776: foldt
joc2105: raiset 2958 naar 6354 en is all-in
Ingewikkeld: callt 2958
*** SHOWDOWN ***
joc2105: toont {q-Hearts}{j-Hearts}{7-Hearts}{4-Hearts}{a-Hearts} (een flush, Aas hoog)
Ingewikkeld: toont {8-Spades}{k-Spades}{2-Spades}{3-Spades}{4-Spades} (een flush, Koning hoog)
joc2105 won 14833 van pot
*** SAMENVATTING ***
Totale pot 14833 | Rake 0
Plaats 1: saratov776 foldde na de de Draw
Plaats 3: AKy40 foldde voor de de Draw (bette niet)
Plaats 4: Binge_Marker (button) foldde voor de de Draw (bette niet)
Plaats 5: joc2105 (small blind) toonde {q-Hearts}{j-Hearts}{7-Hearts}{4-Hearts}{a-Hearts} en won (14833) met een flush, Aas hoog
Plaats 6: Ingewikkeld (big blind) toonde {8-Spades}{k-Spades}{2-Spades}{3-Spades}{4-Spades} en verloor met een flush, Koning hoog

PokerStarshand #87668414612: Toernooi #651010627, $20+$2 USD 5 Card Draw Pot Limit - Level X (250/500) - 14/10/2012 23:53:50 CET [14/10/2012 17:53:50 ET]
Tafel '651010627 10' 6-max Plaats #5 is de button
Plaats 1: saratov776 (13403 in chips)
Plaats 3: AKy40 (22210 in chips)
Plaats 4: Binge_Marker (22583 in chips)
Plaats 5: joc2105 (14833 in chips)
Plaats 6: Ingewikkeld (13451 in chips)
saratov776: zet de ante 125
AKy40: zet de ante 125
Binge_Marker: zet de ante 125
joc2105: zet de ante 125
Ingewikkeld: zet de ante 125
Ingewikkeld: zet small blind 250
saratov776: zet big blind 500
*** HANDEN AAN HET DELEN ***
Gedeeld aan Ingewikkeld {10-Hearts}{9-Diamonds}{7-Spades}{8-Hearts}{j-Clubs}
AKy40: raiset 500 naar 1000
Binge_Marker: foldt
joc2105: foldt
Ingewikkeld: raiset 2000 naar 3000
saratov776: foldt
AKy40: callt 2000
Ingewikkeld: houdt kaarten op {10-Hearts}{9-Diamonds}{7-Spades}{8-Hearts}{j-Clubs}
AKy40: ruilt 3 kaarten
Ingewikkeld: bet 7125
AKy40: callt 7125
*** SHOWDOWN ***
Ingewikkeld: toont {10-Hearts}{9-Diamonds}{7-Spades}{8-Hearts}{j-Clubs} (een straight, Zeven tot Boer)
AKy40: gooit hand weg
Ingewikkeld won 21375 van pot
*** SAMENVATTING ***
Totale pot 21375 | Rake 0
Plaats 1: saratov776 (big blind) foldde voor de de Draw
Plaats 3: AKy40 gooide weg {a-Diamonds}{8-Clubs}{5-Hearts}{k-Spades}{a-Hearts}
Plaats 4: Binge_Marker foldde voor de de Draw (bette niet)
Plaats 5: joc2105 (button) foldde voor de de Draw (bette niet)
Plaats 6: Ingewikkeld (small blind) toonde {10-Hearts}{9-Diamonds}{7-Spades}{8-Hearts}{j-Clubs} en won (21375) met een straight, Zeven tot Boer

If I'm with some girl and I flip a coin, there's a 100% chance I'm getting head

2  

PokerStarshand #87670430177: Toernooi #651010627, $20+$2 USD 5 Card Draw Pot Limit - Level XIII (500/1000) - 15/10/2012 0:35:35 CET [14/10/2012 18:35:35 ET]
Tafel '651010627 10' 6-max Plaats #6 is de button
Plaats 1: Andreas2800 (5709 in chips)
Plaats 4: Binge_Marker (38460 in chips)
Plaats 5: joc2105 (61671 in chips)
Plaats 6: Ingewikkeld (46665 in chips)
Andreas2800: zet de ante 250
Binge_Marker: zet de ante 250
joc2105: zet de ante 250
Ingewikkeld: zet de ante 250
Andreas2800: zet small blind 500
Binge_Marker: zet big blind 1000
*** HANDEN AAN HET DELEN ***
Gedeeld aan Ingewikkeld {8-Spades}{k-Spades}{2-Hearts}{j-Spades}{10-Spades}
joc2105: raiset 1000 naar 2000
Ingewikkeld: raiset 2785 naar 4785
Andreas2800: foldt
Binge_Marker: raiset 4203 naar 8988
joc2105: foldt
Ingewikkeld: callt 4203
Binge_Marker: houdt kaarten
Ingewikkeld: ruilt 1 kaart {2-Hearts}
Gedeeld aan Ingewikkeld {8-Spades}{k-Spades}{j-Spades}{10-Spades} {4-Spades}
Binge_Marker: checkt
Ingewikkeld: bet 21476
Binge_Marker: foldt
De niet-gecallde bet (21476) is geretourneerd aan Ingewikkeld
Ingewikkeld won 21476 van pot
*** SAMENVATTING ***
Totale pot 21476 | Rake 0
Plaats 1: Andreas2800 (small blind) foldde voor de de Draw
Plaats 4: Binge_Marker (big blind) foldde na de de Draw
Plaats 5: joc2105 foldde voor de de Draw
Plaats 6: Ingewikkeld (button) won (21476)

If I'm with some girl and I flip a coin, there's a 100% chance I'm getting head

3  

PokerStarshand #87671641900: Toernooi #651010627, $20+$2 USD 5 Card Draw Pot Limit - Level XV (800/1600) - 15/10/2012 1:04:41 CET [14/10/2012 19:04:41 ET]
Tafel '651010627 4' 6-max Plaats #2 is de button
Plaats 2: joc2105 (78296 in chips)
Plaats 4: Ingewikkeld (77134 in chips)
Plaats 5: Binge_Marker (42182 in chips)
Plaats 6: HUEWAP (12388 in chips)
joc2105: zet de ante 400
Ingewikkeld: zet de ante 400
Binge_Marker: zet de ante 400
HUEWAP: zet de ante 400
Ingewikkeld: zet small blind 800
Binge_Marker: zet big blind 1600
*** HANDEN AAN HET DELEN ***
Gedeeld aan Ingewikkeld {3-Spades}{q-Clubs}{q-Diamonds}{4-Spades}{q-Hearts}
HUEWAP: foldt
joc2105: foldt
Ingewikkeld: raiset 2400 naar 4000
Binge_Marker: callt 2400
Ingewikkeld: ruilt 1 kaart {3-Spades}
Gedeeld aan Ingewikkeld {q-Clubs}{q-Diamonds}{4-Spades}{q-Hearts} {8-Hearts}
Binge_Marker: ruilt 3 kaarten
Ingewikkeld: bet 6240
Binge_Marker: raiset 22080 naar 28320
Ingewikkeld: callt 22080
*** SHOWDOWN ***
Binge_Marker: toont {5-Hearts}{k-Spades}{k-Hearts}{k-Clubs}{j-Diamonds} (three of a kind, Koningen)
Ingewikkeld: toont {8-Hearts}{q-Clubs}{q-Diamonds}{4-Spades}{q-Hearts} (three of a kind, Vrouwen)
Binge_Marker won 66240 van pot
*** SAMENVATTING ***
Totale pot 66240 | Rake 0
Plaats 2: joc2105 (button) foldde voor de de Draw (bette niet)
Plaats 4: Ingewikkeld (small blind) toonde {8-Hearts}{q-Clubs}{q-Diamonds}{4-Spades}{q-Hearts} en verloor met three of a kind, Vrouwen
Plaats 5: Binge_Marker (big blind) toonde {5-Hearts}{k-Spades}{k-Hearts}{k-Clubs}{j-Diamonds} en won (66240) met three of a kind, Koningen
Plaats 6: HUEWAP foldde voor de de Draw (bette niet)

FT, lol, topic delivers

If I'm with some girl and I flip a coin, there's a 100% chance I'm getting head

4  

PokerStarshand #87672177136: Toernooi #651010627, $20+$2 USD 5 Card Draw Pot Limit - Level XVI (1000/2000) - 15/10/2012 1:17:51 CET [14/10/2012 19:17:51 ET]
Tafel '651010627 4' 6-max Plaats #5 is de button
Plaats 2: joc2105 (88184 in chips)
Plaats 4: Ingewikkeld (40334 in chips)
Plaats 5: Binge_Marker (81482 in chips)
joc2105: zet de ante 500
Ingewikkeld: zet de ante 500
Binge_Marker: zet de ante 500
joc2105: zet small blind 1000
Ingewikkeld: zet big blind 2000
*** HANDEN AAN HET DELEN ***
Gedeeld aan Ingewikkeld {k-Hearts}{2-Hearts}{8-Clubs}{k-Diamonds}{7-Clubs}
Binge_Marker: foldt
joc2105: raiset 4000 naar 6000
Ingewikkeld: callt 4000
joc2105: ruilt 1 kaart
Ingewikkeld: ruilt 3 kaarten {2-Hearts}{8-Clubs}{7-Clubs}
Gedeeld aan Ingewikkeld {k-Hearts}{k-Diamonds} {j-Clubs}{k-Spades}{4-Clubs}
joc2105: bet 12000
Ingewikkeld: raiset 21834 naar 33834 en is all-in
joc2105: callt 21834
*** SHOWDOWN ***
Ingewikkeld: toont {k-Hearts}{j-Clubs}{k-Spades}{k-Diamonds}{4-Clubs} (three of a kind, Koningen)
joc2105: toont {7-Hearts}{j-Hearts}{3-Hearts}{4-Hearts}{10-Hearts} (een flush, Boer hoog)
joc2105 won 81168 van pot
Ingewikkeld is op de 3e plaats in het toernooi geëindigd en heeft $196.00 ontvangen.
*** SAMENVATTING ***
Totale pot 81168 | Rake 0
Plaats 2: joc2105 (small blind) toonde {7-Hearts}{j-Hearts}{3-Hearts}{4-Hearts}{10-Hearts} en won (81168) met een flush, Boer hoog
Plaats 4: Ingewikkeld (big blind) toonde {k-Hearts}{j-Clubs}{k-Spades}{k-Diamonds}{4-Clubs} en verloor met three of a kind, Koningen
Plaats 5: Binge_Marker (button) foldde voor de de Draw (bette niet)

Zucht

If I'm with some girl and I flip a coin, there's a 100% chance I'm getting head

5  

FiezeRik schreef

PokerStarshand #87671641900: Toernooi #651010627, $20+$2 USD 5 Card Draw Pot Limit - Level XV (800/1600) - 15/10/2012 1:04:41 CET [14/10/2012 19:04:41 ET]
Tafel '651010627 4' 6-max Plaats #2 is de button
Plaats 2: joc2105 (78296 in chips)
Plaats 4: Ingewikkeld (77134 in chips)
Plaats 5: Binge_Marker (42182 in chips)
Plaats 6: HUEWAP (12388 in chips)
joc2105: zet de ante 400
Ingewikkeld: zet de ante 400
Binge_Marker: zet de ante 400
HUEWAP: zet de ante 400
Ingewikkeld: zet small blind 800
Binge_Marker: zet big blind 1600
*** HANDEN AAN HET DELEN ***
Gedeeld aan Ingewikkeld {3-Spades}{q-Clubs}{q-Diamonds}{4-Spades}{q-Hearts}
HUEWAP: foldt
joc2105: foldt
Ingewikkeld: raiset 2400 naar 4000
Binge_Marker: callt 2400
Ingewikkeld: ruilt 1 kaart {3-Spades}
Gedeeld aan Ingewikkeld {q-Clubs}{q-Diamonds}{4-Spades}{q-Hearts} {8-Hearts}
Binge_Marker: ruilt 3 kaarten
Ingewikkeld: bet 6240
Binge_Marker: raiset 22080 naar 28320
Ingewikkeld: callt 22080
*** SHOWDOWN ***
Binge_Marker: toont {5-Hearts}{k-Spades}{k-Hearts}{k-Clubs}{j-Diamonds} (three of a kind, Koningen)
Ingewikkeld: toont {8-Hearts}{q-Clubs}{q-Diamonds}{4-Spades}{q-Hearts} (three of a kind, Vrouwen)
Binge_Marker won 66240 van pot
*** SAMENVATTING ***
Totale pot 66240 | Rake 0
Plaats 2: joc2105 (button) foldde voor de de Draw (bette niet)
Plaats 4: Ingewikkeld (small blind) toonde {8-Hearts}{q-Clubs}{q-Diamonds}{4-Spades}{q-Hearts} en verloor met three of a kind, Vrouwen
Plaats 5: Binge_Marker (big blind) toonde {5-Hearts}{k-Spades}{k-Hearts}{k-Clubs}{j-Diamonds} en won (66240) met three of a kind, Koningen
Plaats 6: HUEWAP foldde voor de de Draw (bette niet)

FT, lol, topic delivers

Waarom hou je hier de 4s ?

6  

Waarom 3bet je hand 3 ?
hand 4 is bijna altijd een set, dus lastige hand.
hand 5 is std

{q-Spades}{10-Spades} You miss 100 percent of the shots you never take. {q-Clubs}{10-Clubs}

7  

florisdude schreef

FiezeRik schreef

PokerStarshand #87671641900: Toernooi #651010627, $20+$2 USD 5 Card Draw Pot Limit - Level XV (800/1600) - 15/10/2012 1:04:41 CET [14/10/2012 19:04:41 ET]
Tafel '651010627 4' 6-max Plaats #2 is de button
Plaats 2: joc2105 (78296 in chips)
Plaats 4: Ingewikkeld (77134 in chips)
Plaats 5: Binge_Marker (42182 in chips)
Plaats 6: HUEWAP (12388 in chips)
joc2105: zet de ante 400
Ingewikkeld: zet de ante 400
Binge_Marker: zet de ante 400
HUEWAP: zet de ante 400
Ingewikkeld: zet small blind 800
Binge_Marker: zet big blind 1600
*** HANDEN AAN HET DELEN ***
Gedeeld aan Ingewikkeld {3-Spades}{q-Clubs}{q-Diamonds}{4-Spades}{q-Hearts}
HUEWAP: foldt
joc2105: foldt
Ingewikkeld: raiset 2400 naar 4000
Binge_Marker: callt 2400
Ingewikkeld: ruilt 1 kaart {3-Spades}
Gedeeld aan Ingewikkeld {q-Clubs}{q-Diamonds}{4-Spades}{q-Hearts} {8-Hearts}
Binge_Marker: ruilt 3 kaarten
Ingewikkeld: bet 6240
Binge_Marker: raiset 22080 naar 28320
Ingewikkeld: callt 22080
*** SHOWDOWN ***
Binge_Marker: toont {5-Hearts}{k-Spades}{k-Hearts}{k-Clubs}{j-Diamonds} (three of a kind, Koningen)
Ingewikkeld: toont {8-Hearts}{q-Clubs}{q-Diamonds}{4-Spades}{q-Hearts} (three of a kind, Vrouwen)
Binge_Marker won 66240 van pot
*** SAMENVATTING ***
Totale pot 66240 | Rake 0
Plaats 2: joc2105 (button) foldde voor de de Draw (bette niet)
Plaats 4: Ingewikkeld (small blind) toonde {8-Hearts}{q-Clubs}{q-Diamonds}{4-Spades}{q-Hearts} en verloor met three of a kind, Vrouwen
Plaats 5: Binge_Marker (big blind) toonde {5-Hearts}{k-Spades}{k-Hearts}{k-Clubs}{j-Diamonds} en won (66240) met three of a kind, Koningen
Plaats 6: HUEWAP foldde voor de de Draw (bette niet)

FT, lol, topic delivers

Waarom hou je hier de 4s ?

Bij setjes ruil ik altijd 1 kaart.
Ten eerste is het om je hand te verbergen, want 1 kaart ruil je ook met een draw of met 2pair.
Ten tweede is het makkelijker om bijvoorbeeld een 4 er bij te draaien dan dat je er een pair bij draait of nog een Q.

If I'm with some girl and I flip a coin, there's a 100% chance I'm getting head

8  

Rampie schreef

Waarom 3bet je hand 3 ?
hand 4 is bijna altijd een set, dus lastige hand.
hand 5 is std

Hand 3: Joc was heel actief aan tafel en ik wil hem liever predraw laten folden, dit doe ik niet heel vaak, maar ik wil 'm dus oppakken.
Als Binge dan minimaal raist en ik in positie zit krijg ik wel odds. Ik vermoed dat hij daar een straat weggooit en had ook niet gerekend op een 4bet.

Hand 4: Er zijn daar inderdaad maar 2 sets die me verslaan, vrij steady nadat hij 3 kaarten ruilde.

Hand 5: Shit happens, maar gezien zijn agressiviteit wilde ik daar raisen, tegen elke andere speler had ik enkel gecalld. Ik zat hier dus fout.

If I'm with some girl and I flip a coin, there's a 100% chance I'm getting head

9  

FiezeRik schreef

florisdude schreef

FiezeRik schreef

PokerStarshand #87671641900: Toernooi #651010627, $20+$2 USD 5 Card Draw Pot Limit - Level XV (800/1600) - 15/10/2012 1:04:41 CET [14/10/2012 19:04:41 ET]
Tafel '651010627 4' 6-max Plaats #2 is de button
Plaats 2: joc2105 (78296 in chips)
Plaats 4: Ingewikkeld (77134 in chips)
Plaats 5: Binge_Marker (42182 in chips)
Plaats 6: HUEWAP (12388 in chips)
joc2105: zet de ante 400
Ingewikkeld: zet de ante 400
Binge_Marker: zet de ante 400
HUEWAP: zet de ante 400
Ingewikkeld: zet small blind 800
Binge_Marker: zet big blind 1600
*** HANDEN AAN HET DELEN ***
Gedeeld aan Ingewikkeld {3-Spades}{q-Clubs}{q-Diamonds}{4-Spades}{q-Hearts}
HUEWAP: foldt
joc2105: foldt
Ingewikkeld: raiset 2400 naar 4000
Binge_Marker: callt 2400
Ingewikkeld: ruilt 1 kaart {3-Spades}
Gedeeld aan Ingewikkeld {q-Clubs}{q-Diamonds}{4-Spades}{q-Hearts} {8-Hearts}
Binge_Marker: ruilt 3 kaarten
Ingewikkeld: bet 6240
Binge_Marker: raiset 22080 naar 28320
Ingewikkeld: callt 22080
*** SHOWDOWN ***
Binge_Marker: toont {5-Hearts}{k-Spades}{k-Hearts}{k-Clubs}{j-Diamonds} (three of a kind, Koningen)
Ingewikkeld: toont {8-Hearts}{q-Clubs}{q-Diamonds}{4-Spades}{q-Hearts} (three of a kind, Vrouwen)
Binge_Marker won 66240 van pot
*** SAMENVATTING ***
Totale pot 66240 | Rake 0
Plaats 2: joc2105 (button) foldde voor de de Draw (bette niet)
Plaats 4: Ingewikkeld (small blind) toonde {8-Hearts}{q-Clubs}{q-Diamonds}{4-Spades}{q-Hearts} en verloor met three of a kind, Vrouwen
Plaats 5: Binge_Marker (big blind) toonde {5-Hearts}{k-Spades}{k-Hearts}{k-Clubs}{j-Diamonds} en won (66240) met three of a kind, Koningen
Plaats 6: HUEWAP foldde voor de de Draw (bette niet)

FT, lol, topic delivers

Waarom hou je hier de 4s ?

Bij setjes ruil ik altijd 1 kaart.
Ten eerste is het om je hand te verbergen, want 1 kaart ruil je ook met een draw of met 2pair.
Ten tweede is het makkelijker om bijvoorbeeld een 4 er bij te draaien dan dat je er een pair bij draait of nog een Q.

Ik ruil er ook altijd 1 hoor. Laatste tijd weinig 5 carddraw gespeeld,gister nog ff de 5,50,maar heb t toen een tijd ook echt veel gespeeld.

10  

1 draaien is standaard en ik speelde het op FTP veel meer, de laatste tijd op stars ook wel weer.
Het mooie aan ftp waren de headsup cashtafels.
Hoop dat ze weer terugkeren.

If I'm with some girl and I flip a coin, there's a 100% chance I'm getting head

11  

PokerStarshand #87684485031: Toernooi #627493342, $5.00+$0.50 USD 5 Card Draw Pot Limit - Level II (20/40) - 15/10/2012 11:14:27 CET [15/10/2012 5:14:27 ET]
Tafel '627493342 6' 6-max Plaats #2 is de button
Plaats 1: chewiegk (2910 in chips)
Plaats 2: Ingewikkeld (3070 in chips)
Plaats 4: freeforlunch (2935 in chips)
Plaats 5: juca bc (3495 in chips)
Plaats 6: GansterTolik (2515 in chips)
chewiegk: zet de ante 10
Ingewikkeld: zet de ante 10
freeforlunch: zet de ante 10
juca bc: zet de ante 10
GansterTolik: zet de ante 10
freeforlunch: zet small blind 20
juca bc: zet big blind 40
*** HANDEN AAN HET DELEN ***
Gedeeld aan Ingewikkeld {9-Clubs}{9-Hearts}{7-Spades}{4-Clubs}{4-Hearts}
GansterTolik: raiset 40 naar 80
chewiegk: foldt
Ingewikkeld: raiset 120 naar 200
freeforlunch: foldt
juca bc: foldt
GansterTolik: callt 120
GansterTolik: ruilt 3 kaarten
Ingewikkeld: ruilt 1 kaart {7-Spades}
Gedeeld aan Ingewikkeld {9-Clubs}{9-Hearts}{4-Clubs}{4-Hearts} {10-Diamonds}
GansterTolik: checkt
Ingewikkeld: checkt
*** SHOWDOWN ***
GansterTolik: toont {k-Clubs}{k-Spades}{5-Clubs}{k-Diamonds}{5-Hearts} (een full house, Koningen over Vijven)
Ingewikkeld: gooit hand weg
GansterTolik won 510 van pot
*** SAMENVATTING ***
Totale pot 510 | Rake 0
Plaats 1: chewiegk foldde voor de de Draw (bette niet)
Plaats 2: Ingewikkeld (button) gooide weg {9-Clubs}{9-Hearts}{10-Diamonds}{4-Clubs}{4-Hearts}
Plaats 4: freeforlunch (small blind) foldde voor de de Draw
Plaats 5: juca bc (big blind) foldde voor de de Draw
Plaats 6: GansterTolik toonde {k-Clubs}{k-Spades}{5-Clubs}{k-Diamonds}{5-Hearts} en won (510) met een full house, Koningen over Vijven

Teringzuur als dit gebeurt nadat ze 3 ruilen...

If I'm with some girl and I flip a coin, there's a 100% chance I'm getting head

12  

PokerStarshand #87684860240: Toernooi #627493342, $5.00+$0.50 USD 5 Card Draw Pot Limit - Level III (30/60) - 15/10/2012 11:29:45 CET [15/10/2012 5:29:45 ET]
Tafel '627493342 6' 6-max Plaats #6 is de button
Plaats 1: (2880 in chips)
Plaats 2: Ingewikkeld (3790 in chips)
Plaats 3: luckystrik54 (2175 in chips)
Plaats 5: kymi1234 (1995 in chips)
Plaats 6: GansterTolik (9150 in chips)
: zet de ante 15
Ingewikkeld: zet de ante 15
luckystrik54: zet de ante 15
kymi1234: zet de ante 15
GansterTolik: zet de ante 15
: zet small blind 30
Ingewikkeld: zet big blind 60
*** HANDEN AAN HET DELEN ***
Gedeeld aan Ingewikkeld {5-Clubs}{5-Hearts}{k-Hearts}{k-Diamonds}{5-Diamonds}
luckystrik54: foldt
kymi1234: raiset 120 naar 180
GansterTolik: foldt
: foldt
Ingewikkeld: raiset 465 naar 645
kymi1234: callt 465
Ingewikkeld: houdt kaarten op {5-Clubs}{5-Hearts}{k-Hearts}{k-Diamonds}{5-Diamonds}
kymi1234: ruilt 2 kaarten
Ingewikkeld: bet 1395
kymi1234: callt 1335 en is all-in
De niet-gecallde bet (60) is geretourneerd aan Ingewikkeld
*** SHOWDOWN ***
Ingewikkeld: toont {5-Clubs}{5-Hearts}{k-Hearts}{k-Diamonds}{5-Diamonds} (een full house, Vijven over Koningen)
kymi1234: toont {a-Spades}{6-Clubs}{3-Spades}{3-Clubs}{3-Diamonds} (three of a kind, Drieën)
Ingewikkeld won 4065 van pot
kymi1234 is op de 77e plaats in het toernooi geëindigd
*** SAMENVATTING ***
Totale pot 4065 | Rake 0
Plaats 1: (small blind) foldde voor de de Draw
Plaats 2: Ingewikkeld (big blind) toonde {5-Clubs}{5-Hearts}{k-Hearts}{k-Diamonds}{5-Diamonds} en won (4065) met een full house, Vijven over Koningen
Plaats 3: luckystrik54 foldde voor de de Draw (bette niet)
Plaats 5: kymi1234 toonde {a-Spades}{6-Clubs}{3-Spades}{3-Clubs}{3-Diamonds} en verloor met three of a kind, Drieën
Plaats 6: GansterTolik (button) foldde voor de de Draw (bette niet)

Hoe dom kun je zijn? I lolled

If I'm with some girl and I flip a coin, there's a 100% chance I'm getting head

13  

nja,zijn er zat die bluffen door niks te ruilen he,misschien dacht die dat bij jou ook wel Tongue

14  

Klopt ook, maar zo vroeg in 't toernooi?

If I'm with some girl and I flip a coin, there's a 100% chance I'm getting head

15  

ga jij eens snel een naltas rap maken In Love

16  

no_mercy schreef

ga jij eens snel een naltas rap maken In Love

Hehe... Ik ken de hele dude niet

If I'm with some girl and I flip a coin, there's a 100% chance I'm getting head

17  

FiezeRik schreef

florisdude schreef

FiezeRik schreef

PokerStarshand #87671641900: Toernooi #651010627, $20+$2 USD 5 Card Draw Pot Limit - Level XV (800/1600) - 15/10/2012 1:04:41 CET [14/10/2012 19:04:41 ET]
Tafel '651010627 4' 6-max Plaats #2 is de button
Plaats 2: joc2105 (78296 in chips)
Plaats 4: Ingewikkeld (77134 in chips)
Plaats 5: Binge_Marker (42182 in chips)
Plaats 6: HUEWAP (12388 in chips)
joc2105: zet de ante 400
Ingewikkeld: zet de ante 400
Binge_Marker: zet de ante 400
HUEWAP: zet de ante 400
Ingewikkeld: zet small blind 800
Binge_Marker: zet big blind 1600
*** HANDEN AAN HET DELEN ***
Gedeeld aan Ingewikkeld {3-Spades}{q-Clubs}{q-Diamonds}{4-Spades}{q-Hearts}
HUEWAP: foldt
joc2105: foldt
Ingewikkeld: raiset 2400 naar 4000
Binge_Marker: callt 2400
Ingewikkeld: ruilt 1 kaart {3-Spades}
Gedeeld aan Ingewikkeld {q-Clubs}{q-Diamonds}{4-Spades}{q-Hearts} {8-Hearts}
Binge_Marker: ruilt 3 kaarten
Ingewikkeld: bet 6240
Binge_Marker: raiset 22080 naar 28320
Ingewikkeld: callt 22080
*** SHOWDOWN ***
Binge_Marker: toont {5-Hearts}{k-Spades}{k-Hearts}{k-Clubs}{j-Diamonds} (three of a kind, Koningen)
Ingewikkeld: toont {8-Hearts}{q-Clubs}{q-Diamonds}{4-Spades}{q-Hearts} (three of a kind, Vrouwen)
Binge_Marker won 66240 van pot
*** SAMENVATTING ***
Totale pot 66240 | Rake 0
Plaats 2: joc2105 (button) foldde voor de de Draw (bette niet)
Plaats 4: Ingewikkeld (small blind) toonde {8-Hearts}{q-Clubs}{q-Diamonds}{4-Spades}{q-Hearts} en verloor met three of a kind, Vrouwen
Plaats 5: Binge_Marker (big blind) toonde {5-Hearts}{k-Spades}{k-Hearts}{k-Clubs}{j-Diamonds} en won (66240) met three of a kind, Koningen
Plaats 6: HUEWAP foldde voor de de Draw (bette niet)

FT, lol, topic delivers

Waarom hou je hier de 4s ?

Bij setjes ruil ik altijd 1 kaart.
Ten eerste is het om je hand te verbergen, want 1 kaart ruil je ook met een draw of met 2pair.
Ten tweede is het makkelijker om bijvoorbeeld een 4 er bij te draaien dan dat je er een pair bij draait of nog een Q.

dno of dat laatste klopt, en 2 kaarten ruil je ook met QQAxx handen enzo

www.twitter.com/donbartos

18  

FiezeRik schreef

florisdude schreef

FiezeRik schreef

PokerStarshand #87671641900: Toernooi #651010627, $20+$2 USD 5 Card Draw Pot Limit - Level XV (800/1600) - 15/10/2012 1:04:41 CET [14/10/2012 19:04:41 ET]
Tafel '651010627 4' 6-max Plaats #2 is de button
Plaats 2: joc2105 (78296 in chips)
Plaats 4: Ingewikkeld (77134 in chips)
Plaats 5: Binge_Marker (42182 in chips)
Plaats 6: HUEWAP (12388 in chips)
joc2105: zet de ante 400
Ingewikkeld: zet de ante 400
Binge_Marker: zet de ante 400
HUEWAP: zet de ante 400
Ingewikkeld: zet small blind 800
Binge_Marker: zet big blind 1600
*** HANDEN AAN HET DELEN ***
Gedeeld aan Ingewikkeld {3-Spades}{q-Clubs}{q-Diamonds}{4-Spades}{q-Hearts}
HUEWAP: foldt
joc2105: foldt
Ingewikkeld: raiset 2400 naar 4000
Binge_Marker: callt 2400
Ingewikkeld: ruilt 1 kaart {3-Spades}
Gedeeld aan Ingewikkeld {q-Clubs}{q-Diamonds}{4-Spades}{q-Hearts} {8-Hearts}
Binge_Marker: ruilt 3 kaarten
Ingewikkeld: bet 6240
Binge_Marker: raiset 22080 naar 28320
Ingewikkeld: callt 22080
*** SHOWDOWN ***
Binge_Marker: toont {5-Hearts}{k-Spades}{k-Hearts}{k-Clubs}{j-Diamonds} (three of a kind, Koningen)
Ingewikkeld: toont {8-Hearts}{q-Clubs}{q-Diamonds}{4-Spades}{q-Hearts} (three of a kind, Vrouwen)
Binge_Marker won 66240 van pot
*** SAMENVATTING ***
Totale pot 66240 | Rake 0
Plaats 2: joc2105 (button) foldde voor de de Draw (bette niet)
Plaats 4: Ingewikkeld (small blind) toonde {8-Hearts}{q-Clubs}{q-Diamonds}{4-Spades}{q-Hearts} en verloor met three of a kind, Vrouwen
Plaats 5: Binge_Marker (big blind) toonde {5-Hearts}{k-Spades}{k-Hearts}{k-Clubs}{j-Diamonds} en won (66240) met three of a kind, Koningen
Plaats 6: HUEWAP foldde voor de de Draw (bette niet)

FT, lol, topic delivers

Waarom hou je hier de 4s ?

Bij setjes ruil ik altijd 1 kaart.
Ten eerste is het om je hand te verbergen, want 1 kaart ruil je ook met een draw of met 2pair.
Ten tweede is het makkelijker om bijvoorbeeld een 4 er bij te draaien dan dat je er een pair bij draait of nog een Q.

Ok thanks. Ben totaal niet bekend met draw games, dus vroeg het me gewoon af

19  

DonBartos schreef

FiezeRik schreef

florisdude schreef

FiezeRik schreef

PokerStarshand #87671641900: Toernooi #651010627, $20+$2 USD 5 Card Draw Pot Limit - Level XV (800/1600) - 15/10/2012 1:04:41 CET [14/10/2012 19:04:41 ET]
Tafel '651010627 4' 6-max Plaats #2 is de button
Plaats 2: joc2105 (78296 in chips)
Plaats 4: Ingewikkeld (77134 in chips)
Plaats 5: Binge_Marker (42182 in chips)
Plaats 6: HUEWAP (12388 in chips)
joc2105: zet de ante 400
Ingewikkeld: zet de ante 400
Binge_Marker: zet de ante 400
HUEWAP: zet de ante 400
Ingewikkeld: zet small blind 800
Binge_Marker: zet big blind 1600
*** HANDEN AAN HET DELEN ***
Gedeeld aan Ingewikkeld {3-Spades}{q-Clubs}{q-Diamonds}{4-Spades}{q-Hearts}
HUEWAP: foldt
joc2105: foldt
Ingewikkeld: raiset 2400 naar 4000
Binge_Marker: callt 2400
Ingewikkeld: ruilt 1 kaart {3-Spades}
Gedeeld aan Ingewikkeld {q-Clubs}{q-Diamonds}{4-Spades}{q-Hearts} {8-Hearts}
Binge_Marker: ruilt 3 kaarten
Ingewikkeld: bet 6240
Binge_Marker: raiset 22080 naar 28320
Ingewikkeld: callt 22080
*** SHOWDOWN ***
Binge_Marker: toont {5-Hearts}{k-Spades}{k-Hearts}{k-Clubs}{j-Diamonds} (three of a kind, Koningen)
Ingewikkeld: toont {8-Hearts}{q-Clubs}{q-Diamonds}{4-Spades}{q-Hearts} (three of a kind, Vrouwen)
Binge_Marker won 66240 van pot
*** SAMENVATTING ***
Totale pot 66240 | Rake 0
Plaats 2: joc2105 (button) foldde voor de de Draw (bette niet)
Plaats 4: Ingewikkeld (small blind) toonde {8-Hearts}{q-Clubs}{q-Diamonds}{4-Spades}{q-Hearts} en verloor met three of a kind, Vrouwen
Plaats 5: Binge_Marker (big blind) toonde {5-Hearts}{k-Spades}{k-Hearts}{k-Clubs}{j-Diamonds} en won (66240) met three of a kind, Koningen
Plaats 6: HUEWAP foldde voor de de Draw (bette niet)

FT, lol, topic delivers

Waarom hou je hier de 4s ?

Bij setjes ruil ik altijd 1 kaart.
Ten eerste is het om je hand te verbergen, want 1 kaart ruil je ook met een draw of met 2pair.
Ten tweede is het makkelijker om bijvoorbeeld een 4 er bij te draaien dan dat je er een pair bij draait of nog een Q.

dno of dat laatste klopt, en 2 kaarten ruil je ook met QQAxx handen enzo

Nope, daarmee ruil ik niet 2 kaarten, maar gewoon 3.
Schuif eens iets vaker aan, want de meeste regs doen dat niet.

If I'm with some girl and I flip a coin, there's a 100% chance I'm getting head

20  
Terug naar boven
Loading
Sommige verplichten velden van het formulier ontbreken

Een gebruikersnaam is verplicht

Een wachtwoord is verplicht

Dit bericht kent geen inhoud

Thread onderwerp is leeg

Kies juiste category voor dit topic