Poker Forum

6651 leden
196221 topics
7305960 posts

Online: 85 38 geregistreerde leden + 47 gasten

Laatste eerst Oudste eerst

PokerStars Hand #189738235121: Tournament #2373425117, $1.44+$1.50+$0.36 USD Hold'em No Limit - Level XIV (125/250) - 2018/08/10 21:17:53 CET [2018/08/10 15:17:53 ET]
Table '2373425117 80' 9-max Seat #6 is the button
Seat 1: GioFrantelli (8672 in chips, $1.50 bounty)
Seat 2: elSancho123 (3167 in chips, $1.50 bounty)
Seat 3: HigLife90 (5379 in chips, $1.50 bounty)
Seat 4: -UNREGPRE- (51219 in chips, $7.12 bounty)
Seat 5: Bandsäge (4160 in chips, $1.50 bounty)
Seat 6: shotawhisky (16457 in chips, $4.12 bounty)
Seat 7: Matrigo (7059 in chips, $2.25 bounty)
Seat 8: vaxa110 (28977 in chips, $3.75 bounty)
Seat 9: lacakoma (7092 in chips, $1.50 bounty)
GioFrantelli: posts the ante 38
elSancho123: posts the ante 38
HigLife90: posts the ante 38
-UNREGPRE-: posts the ante 38
Bandsäge: posts the ante 38
shotawhisky: posts the ante 38
Matrigo: posts the ante 38
vaxa110: posts the ante 38
lacakoma: posts the ante 38
Matrigo: posts small blind 125
vaxa110: posts big blind 250
*** HOLE CARDS ***
Dealt to -UNREGPRE- {9-Diamonds}{8-Diamonds}
lacakoma: folds
GioFrantelli: folds
elSancho123: folds
HigLife90: folds
-UNREGPRE-: raises 275 to 525
Bandsäge: raises 3597 to 4122 and is all-in
shotawhisky: folds
Matrigo: folds
vaxa110: folds
-UNREGPRE-: calls 3597
*** FLOP *** {K-Clubs}{A-Clubs}{10-Spades}
*** TURN *** {K-Clubs}{A-Clubs}{10-Spades} {5-Spades}
*** RIVER *** {K-Clubs}{A-Clubs}{10-Spades}{5-Spades} {5-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
-UNREGPRE-: shows {9-Diamonds}{8-Diamonds} (a pair of Fives)
Bandsäge: shows {9-Spades}{A-Spades} (two pair, Aces and Fives)
Bandsäge collected 8961 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 8961 | Rake 0
Board {K-Clubs}{A-Clubs}{10-Spades}{5-Spades}{5-Hearts}
Seat 1: GioFrantelli folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: elSancho123 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: HigLife90 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: -UNREGPRE- showed {9-Diamonds}{8-Diamonds} and lost with a pair of Fives
Seat 5: Bandsäge showed {9-Spades}{A-Spades} and won (8961) with two pair, Aces and Fives
Seat 6: shotawhisky (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: Matrigo (small blind) folded before Flop
Seat 8: vaxa110 (big blind) folded before Flop
Seat 9: lacakoma folded before Flop (didn't bet)

✯✯✯

3561  

PokerStars Hand #189738520777: Tournament #2373420840, $20+$2 USD Hold'em No Limit - Level XIV (300/600) - 2018/08/10 21:25:17 CET [2018/08/10 15:25:17 ET]
Table '2373420840 27' 9-max Seat #8 is the button
Seat 1: hazeshazes (6883 in chips)
Seat 2: kobalt2 (7352 in chips)
Seat 3: Roberts777 (12366 in chips)
Seat 4: Myrthe92 (13979 in chips)
Seat 5: Papamoses33 (20502 in chips)
Seat 6: IlDepredator (20544 in chips)
Seat 7: saule88 (8778 in chips)
Seat 8: MotownJunk1 (576 in chips)
Seat 9: -UNREGPRE- (7601 in chips)
hazeshazes: posts the ante 75
kobalt2: posts the ante 75
Roberts777: posts the ante 75
Myrthe92: posts the ante 75
Papamoses33: posts the ante 75
IlDepredator: posts the ante 75
saule88: posts the ante 75
MotownJunk1: posts the ante 75
-UNREGPRE-: posts the ante 75
-UNREGPRE-: posts small blind 300
hazeshazes: posts big blind 600
*** HOLE CARDS ***
Dealt to -UNREGPRE- {8-Diamonds}{K-Hearts}
kobalt2: folds
Roberts777: folds
Myrthe92: folds
Papamoses33: folds
IlDepredator: folds
saule88: folds
MotownJunk1: folds
-UNREGPRE-: raises 6926 to 7526 and is all-in
hazeshazes: calls 6208 and is all-in
Uncalled bet (718) returned to -UNREGPRE-
*** FLOP *** {5-Diamonds}{Q-Diamonds}{A-Clubs}
*** TURN *** {5-Diamonds}{Q-Diamonds}{A-Clubs} {K-Diamonds}
*** RIVER *** {5-Diamonds}{Q-Diamonds}{A-Clubs}{K-Diamonds} {6-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
-UNREGPRE-: shows {8-Diamonds}{K-Hearts} (a pair of Kings)
hazeshazes: shows {K-Spades}{8-Hearts} (a pair of Kings)
-UNREGPRE- collected 7146 from pot
hazeshazes collected 7145 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 14291 | Rake 0
Board {5-Diamonds}{Q-Diamonds}{A-Clubs}{K-Diamonds}{6-Hearts}
Seat 1: hazeshazes (big blind) showed {K-Spades}{8-Hearts} and won (7145) with a pair of Kings
Seat 2: kobalt2 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: Roberts777 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: Myrthe92 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: Papamoses33 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: IlDepredator folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: saule88 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: MotownJunk1 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: -UNREGPRE- (small blind) showed {8-Diamonds}{K-Hearts} and won (7146) with a pair of Kings

✯✯✯

3562  

PokerStars Hand #189738614112: Tournament #2373430711, $2.94+$0.36 USD Hold'em No Limit - Level III (25/50) - 2018/08/10 21:27:43 CET [2018/08/10 15:27:43 ET]
Table '2373430711 115' 9-max Seat #5 is the button
Seat 1: MontteKristo (4884 in chips)
Seat 2: zukolandia (5393 in chips)
Seat 3: KaramanTufan (4353 in chips)
Seat 4: vtushka (9454 in chips)
Seat 5: ÖssiBua (816 in chips)
Seat 7: -UNREGPRE- (4853 in chips)
Seat 8: Bandannaandy (7268 in chips)
Seat 9: liviupacanele (4228 in chips)
MontteKristo: posts the ante 6
zukolandia: posts the ante 6
KaramanTufan: posts the ante 6
vtushka: posts the ante 6
ÖssiBua: posts the ante 6
-UNREGPRE-: posts the ante 6
Bandannaandy: posts the ante 6
liviupacanele: posts the ante 6
-UNREGPRE-: posts small blind 25
Bandannaandy: posts big blind 50
*** HOLE CARDS ***
Dealt to -UNREGPRE- {A-Spades}{K-Hearts}
liviupacanele: folds
MontteKristo: folds
zukolandia: folds
KaramanTufan: raises 100 to 150
vtushka: folds
ÖssiBua: raises 660 to 810 and is all-in
-UNREGPRE-: raises 4037 to 4847 and is all-in
Bandannaandy: folds
KaramanTufan: folds
Uncalled bet (4037) returned to -UNREGPRE-
*** FLOP *** {6-Clubs}{K-Diamonds}{A-Diamonds}
*** TURN *** {6-Clubs}{K-Diamonds}{A-Diamonds} {6-Diamonds}
*** RIVER *** {6-Clubs}{K-Diamonds}{A-Diamonds}{6-Diamonds} {7-Spades}
*** SHOW DOWN ***
-UNREGPRE-: shows {A-Spades}{K-Hearts} (two pair, Aces and Kings)
ÖssiBua: shows {9-Diamonds}{10-Diamonds} (a flush, Ace high)
ÖssiBua collected 1868 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 1868 | Rake 0
Board {6-Clubs}{K-Diamonds}{A-Diamonds}{6-Diamonds}{7-Spades}
Seat 1: MontteKristo folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: zukolandia folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: KaramanTufan folded before Flop
Seat 4: vtushka folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: ÖssiBua (button) showed {9-Diamonds}{10-Diamonds} and won (1868) with a flush, Ace high
Seat 7: -UNREGPRE- (small blind) showed {A-Spades}{K-Hearts} and lost with two pair, Aces and Kings
Seat 8: Bandannaandy (big blind) folded before Flop
Seat 9: liviupacanele folded before Flop (didn't bet)

✯✯✯

3563  

bah wakker worden

PokerStars Hand #189738638610: Tournament #2373425171, $15+$15+$3 USD Hold'em No Limit - Level VIII (50/100) - 2018/08/10 21:28:22 CET [2018/08/10 15:28:22 ET]
Table '2373425171 153' 9-max Seat #2 is the button
Seat 1: WeeJoeBoy (4505 in chips, $15 bounty)
Seat 2: Niilex (7564 in chips, $22.50 bounty)
Seat 3: -UNREGPRE- (4435 in chips, $15 bounty)
Seat 4: MalakaTakkka (5195 in chips, $15 bounty)
Seat 5: scicooke147 (8954 in chips, $15 bounty)
Seat 6: SHOCKLOIRO (3541 in chips, $15 bounty)
Seat 7: larinnikolay (5592 in chips, $15 bounty)
Seat 8: HPHHAZE (4880 in chips, $15 bounty)
Seat 9: SuperSmile84 (5334 in chips, $15 bounty)
WeeJoeBoy: posts the ante 15
Niilex: posts the ante 15
-UNREGPRE-: posts the ante 15
MalakaTakkka: posts the ante 15
scicooke147: posts the ante 15
SHOCKLOIRO: posts the ante 15
larinnikolay: posts the ante 15
HPHHAZE: posts the ante 15
SuperSmile84: posts the ante 15
-UNREGPRE-: posts small blind 50
MalakaTakkka: posts big blind 100
*** HOLE CARDS ***
Dealt to -UNREGPRE- {A-Spades}{6-Hearts}
scicooke147: folds
SHOCKLOIRO: folds
larinnikolay: calls 100
HPHHAZE: folds
SuperSmile84: folds
WeeJoeBoy: folds
Niilex: calls 100
-UNREGPRE-: calls 50
MalakaTakkka: checks
*** FLOP *** {A-Diamonds}{8-Diamonds}{5-Hearts}
-UNREGPRE-: bets 182
MalakaTakkka: folds
larinnikolay: calls 182
Niilex: calls 182
*** TURN *** {A-Diamonds}{8-Diamonds}{5-Hearts} {7-Hearts}
-UNREGPRE-: bets 368
larinnikolay: calls 368
Niilex: calls 368
*** RIVER *** {A-Diamonds}{8-Diamonds}{5-Hearts}{7-Hearts} {8-Spades}
-UNREGPRE-: checks
larinnikolay: bets 300
Niilex: calls 300
-UNREGPRE-: calls 300
*** SHOW DOWN ***
larinnikolay: shows {A-Hearts}{10-Diamonds} (two pair, Aces and Eights)
Niilex: mucks hand
-UNREGPRE-: mucks hand
larinnikolay collected 3085 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 3085 | Rake 0
Board {A-Diamonds}{8-Diamonds}{5-Hearts}{7-Hearts}{8-Spades}
Seat 1: WeeJoeBoy folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: Niilex (button) mucked {2-Clubs}{A-Clubs}
Seat 3: -UNREGPRE- (small blind) mucked {A-Spades}{6-Hearts}
Seat 4: MalakaTakkka (big blind) folded on the Flop
Seat 5: scicooke147 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: SHOCKLOIRO folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: larinnikolay showed {A-Hearts}{10-Diamonds} and won (3085) with two pair, Aces and Eights
Seat 8: HPHHAZE folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: SuperSmile84 folded before Flop (didn't bet)

✯✯✯

3564  

echt speel niet al te best, maar zit ook wel lekker tegen

PokerStars Hand #189738817529: Tournament #2373420840, $20+$2 USD Hold'em No Limit - Level XIV (300/600) - 2018/08/10 21:33:00 CET [2018/08/10 15:33:00 ET]
Table '2373420840 27' 9-max Seat #6 is the button
Seat 1: hazeshazes (6395 in chips)
Seat 2: kobalt2 (9902 in chips)
Seat 3: Roberts777 (12516 in chips)
Seat 4: Myrthe92 (12554 in chips)
Seat 5: Papamoses33 (20652 in chips)
Seat 6: IlDepredator (16719 in chips)
Seat 7: saule88 (8976 in chips)
Seat 8: MotownJunk1 (3453 in chips)
Seat 9: -UNREGPRE- (7414 in chips)
hazeshazes: posts the ante 75
kobalt2: posts the ante 75
Roberts777: posts the ante 75
Myrthe92: posts the ante 75
Papamoses33: posts the ante 75
IlDepredator: posts the ante 75
saule88: posts the ante 75
MotownJunk1: posts the ante 75
-UNREGPRE-: posts the ante 75
saule88: posts small blind 300
MotownJunk1: posts big blind 600
*** HOLE CARDS ***
Dealt to -UNREGPRE- {J-Clubs}{J-Hearts}
-UNREGPRE-: raises 6737 to 7337
hazeshazes: folds
kobalt2: folds
Roberts777: folds
Myrthe92: folds
Papamoses33: folds
IlDepredator: folds
saule88: folds
MotownJunk1: calls 2778 and is all-in
Uncalled bet (3959) returned to -UNREGPRE-
*** FLOP *** {6-Spades}{7-Hearts}{8-Diamonds}
*** TURN *** {6-Spades}{7-Hearts}{8-Diamonds} {Q-Clubs}
*** RIVER *** {6-Spades}{7-Hearts}{8-Diamonds}{Q-Clubs} {9-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
MotownJunk1: shows {5-Clubs}{5-Spades} (a straight, Five to Nine)
-UNREGPRE-: shows {J-Clubs}{J-Hearts} (a pair of Jacks)
MotownJunk1 collected 7731 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 7731 | Rake 0
Board {6-Spades}{7-Hearts}{8-Diamonds}{Q-Clubs}{9-Hearts}
Seat 1: hazeshazes folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: kobalt2 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: Roberts777 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: Myrthe92 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: Papamoses33 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: IlDepredator (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: saule88 (small blind) folded before Flop
Seat 8: MotownJunk1 (big blind) showed {5-Clubs}{5-Spades} and won (7731) with a straight, Five to Nine
Seat 9: -UNREGPRE- showed {J-Clubs}{J-Hearts} and lost with a pair of Jacks

✯✯✯

3565  

PokerStars Hand #189738905367: Tournament #2373425171, $15+$15+$3 USD Hold'em No Limit - Level IX (60/120) - 2018/08/10 21:35:17 CET [2018/08/10 15:35:17 ET]
Table '2373425171 153' 9-max Seat #9 is the button
Seat 1: WeeJoeBoy (8907 in chips, $15 bounty)
Seat 2: Niilex (6506 in chips, $22.50 bounty)
Seat 3: -UNREGPRE- (3377 in chips, $15 bounty)
Seat 4: MalakaTakkka (6147 in chips, $15 bounty)
Seat 5: scicooke147 (8015 in chips, $15 bounty)
Seat 6: SHOCKLOIRO (2963 in chips, $15 bounty)
Seat 7: larinnikolay (5854 in chips, $15 bounty)
Seat 8: HPHHAZE (6347 in chips, $15 bounty)
Seat 9: SuperSmile84 (1884 in chips, $15 bounty)
WeeJoeBoy: posts the ante 18
Niilex: posts the ante 18
-UNREGPRE-: posts the ante 18
MalakaTakkka: posts the ante 18
scicooke147: posts the ante 18
SHOCKLOIRO: posts the ante 18
larinnikolay: posts the ante 18
HPHHAZE: posts the ante 18
SuperSmile84: posts the ante 18
WeeJoeBoy: posts small blind 60
Niilex: posts big blind 120
*** HOLE CARDS ***
Dealt to -UNREGPRE- {A-Diamonds}{Q-Clubs}
-UNREGPRE-: raises 132 to 252
MalakaTakkka: raises 648 to 900
scicooke147: folds
SHOCKLOIRO: folds
larinnikolay: folds
HPHHAZE: folds
SuperSmile84: folds
WeeJoeBoy: folds
Niilex: folds
-UNREGPRE-: folds
Uncalled bet (648) returned to MalakaTakkka
MalakaTakkka collected 846 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 846 | Rake 0
Seat 1: WeeJoeBoy (small blind) folded before Flop
Seat 2: Niilex (big blind) folded before Flop
Seat 3: -UNREGPRE- folded before Flop
Seat 4: MalakaTakkka collected (846)
Seat 5: scicooke147 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: SHOCKLOIRO folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: larinnikolay folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: HPHHAZE folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: SuperSmile84 (button) folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #189738928113: Tournament #2373425171, $15+$15+$3 USD Hold'em No Limit - Level IX (60/120) - 2018/08/10 21:35:53 CET [2018/08/10 15:35:53 ET]
Table '2373425171 153' 9-max Seat #1 is the button
Seat 1: WeeJoeBoy (8829 in chips, $15 bounty)
Seat 2: Niilex (6368 in chips, $22.50 bounty)
Seat 3: -UNREGPRE- (3107 in chips, $15 bounty)
Seat 4: MalakaTakkka (6723 in chips, $15 bounty)
Seat 5: scicooke147 (7997 in chips, $15 bounty)
Seat 6: SHOCKLOIRO (2945 in chips, $15 bounty)
Seat 7: larinnikolay (5836 in chips, $15 bounty)
Seat 8: HPHHAZE (6329 in chips, $15 bounty)
Seat 9: SuperSmile84 (1866 in chips, $15 bounty)
WeeJoeBoy: posts the ante 18
Niilex: posts the ante 18
-UNREGPRE-: posts the ante 18
MalakaTakkka: posts the ante 18
scicooke147: posts the ante 18
SHOCKLOIRO: posts the ante 18
larinnikolay: posts the ante 18
HPHHAZE: posts the ante 18
SuperSmile84: posts the ante 18
Niilex: posts small blind 60
-UNREGPRE-: posts big blind 120
*** HOLE CARDS ***
Dealt to -UNREGPRE- {6-Hearts}{6-Diamonds}
MalakaTakkka: folds
scicooke147: folds
SHOCKLOIRO: raises 138 to 258
larinnikolay: folds
HPHHAZE: folds
SuperSmile84: folds
WeeJoeBoy: folds
Niilex: calls 198
-UNREGPRE-: calls 138
*** FLOP *** {8-Diamonds}{A-Spades}{J-Hearts}
Niilex: checks
-UNREGPRE-: checks
SHOCKLOIRO: checks
*** TURN *** {8-Diamonds}{A-Spades}{J-Hearts} {3-Hearts}
Niilex: checks
-UNREGPRE-: checks
SHOCKLOIRO: bets 440
Niilex: calls 440
-UNREGPRE-: folds
*** RIVER *** {8-Diamonds}{A-Spades}{J-Hearts}{3-Hearts} {7-Spades}
Niilex: checks
SHOCKLOIRO: bets 1090
Niilex: folds
Uncalled bet (1090) returned to SHOCKLOIRO
SHOCKLOIRO collected 1816 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 1816 | Rake 0
Board {8-Diamonds}{A-Spades}{J-Hearts}{3-Hearts}{7-Spades}
Seat 1: WeeJoeBoy (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: Niilex (small blind) folded on the River
Seat 3: -UNREGPRE- (big blind) folded on the Turn
Seat 4: MalakaTakkka folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: scicooke147 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: SHOCKLOIRO collected (1816)
Seat 7: larinnikolay folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: HPHHAZE folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: SuperSmile84 folded before Flop (didn't bet)

✯✯✯

3566  

PokerStars Hand #189739061320: Tournament #2373436425, $3.29+$3.40+$0.81 USD Hold'em No Limit - Level IX (100/200) - 2018/08/10 21:39:19 CET [2018/08/10 15:39:19 ET]
Table '2373436425 35' 6-max Seat #6 is the button
Seat 1: rubensston (1023 in chips, $3.40 bounty)
Seat 2: prince_k2 (12175 in chips, $7.65 bounty)
Seat 3: -UNREGPRE- (3419 in chips, $3.40 bounty)
Seat 4: OliFlush (3733 in chips, $3.40 bounty)
Seat 5: AfraocOG (4521 in chips, $3.40 bounty)
Seat 6: ILUDL (4898 in chips, $3.40 bounty)
rubensston: posts the ante 25
prince_k2: posts the ante 25
-UNREGPRE-: posts the ante 25
OliFlush: posts the ante 25
AfraocOG: posts the ante 25
ILUDL: posts the ante 25
rubensston: posts small blind 100
prince_k2: posts big blind 200
*** HOLE CARDS ***
Dealt to -UNREGPRE- {Q-Spades}{Q-Diamonds}
-UNREGPRE-: raises 220 to 420
OliFlush: folds
AfraocOG: folds
ILUDL: calls 420
rubensston: folds
prince_k2: calls 220
*** FLOP *** {10-Clubs}{8-Clubs}{9-Diamonds}
prince_k2: checks
-UNREGPRE-: bets 652
ILUDL: raises 652 to 1304
prince_k2: folds
-UNREGPRE-: raises 1670 to 2974 and is all-in
ILUDL: calls 1670
*** TURN *** {10-Clubs}{8-Clubs}{9-Diamonds} {4-Clubs}
*** RIVER *** {10-Clubs}{8-Clubs}{9-Diamonds}{4-Clubs} {3-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
-UNREGPRE-: shows {Q-Spades}{Q-Diamonds} (a pair of Queens)
ILUDL: shows {10-Hearts}{9-Hearts} (two pair, Tens and Nines)
ILUDL collected 7458 from pot
ILUDL wins $1.70 for eliminating -UNREGPRE- and their own bounty increases by $1.70 to $5.10
-UNREGPRE- finished the tournament
*** SUMMARY ***
Total pot 7458 | Rake 0
Board {10-Clubs}{8-Clubs}{9-Diamonds}{4-Clubs}{3-Clubs}
Seat 1: rubensston (small blind) folded before Flop
Seat 2: prince_k2 (big blind) folded on the Flop
Seat 3: -UNREGPRE- showed {Q-Spades}{Q-Diamonds} and lost with a pair of Queens
Seat 4: OliFlush folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: AfraocOG folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: ILUDL (button) showed {10-Hearts}{9-Hearts} and won (7458) with two pair, Tens and Nines

✯✯✯

3567  

PokerStars Hand #189739299220: Tournament #2373425117, $1.44+$1.50+$0.36 USD Hold'em No Limit - Level XVII (250/500) - 2018/08/10 21:45:28 CET [2018/08/10 15:45:28 ET]
Table '2373425117 80' 9-max Seat #5 is the button
Seat 1: GioFrantelli (12074 in chips, $2.25 bounty)
Seat 2: NERPA_13 (6178 in chips, $3 bounty)
Seat 3: Reneault (40666 in chips, $3 bounty)
Seat 4: -UNREGPRE- (40498 in chips, $7.12 bounty)
Seat 5: Bandsäge (18972 in chips, $1.50 bounty)
Seat 7: colakar.pro (18911 in chips, $4.31 bounty)
Seat 8: vaxa110 (39035 in chips, $4.50 bounty)
Seat 9: lacakoma (8502 in chips, $1.50 bounty)
GioFrantelli: posts the ante 80
NERPA_13: posts the ante 80
Reneault: posts the ante 80
-UNREGPRE-: posts the ante 80
Bandsäge: posts the ante 80
colakar.pro: posts the ante 80
vaxa110: posts the ante 80
lacakoma: posts the ante 80
colakar.pro: posts small blind 250
vaxa110: posts big blind 500
*** HOLE CARDS ***
Dealt to -UNREGPRE- {A-Diamonds}{K-Clubs}
lacakoma: folds
GioFrantelli: folds
NERPA_13: folds
Reneault: folds
-UNREGPRE-: raises 550 to 1050
Bandsäge: folds
colakar.pro: raises 1450 to 2500
vaxa110: folds
-UNREGPRE-: calls 1450
*** FLOP *** {9-Clubs}{J-Diamonds}{9-Hearts}
colakar.pro: bets 3000
-UNREGPRE-: folds
Uncalled bet (3000) returned to colakar.pro
colakar.pro collected 6140 from pot
colakar.pro: doesn't show hand
*** SUMMARY ***
Total pot 6140 | Rake 0
Board {9-Clubs}{J-Diamonds}{9-Hearts}
Seat 1: GioFrantelli folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: NERPA_13 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: Reneault folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: -UNREGPRE- folded on the Flop
Seat 5: Bandsäge (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: colakar.pro (small blind) collected (6140)
Seat 8: vaxa110 (big blind) folded before Flop
Seat 9: lacakoma folded before Flop (didn't bet)

✯✯✯

3568  

PokerStars Hand #189739344098: Tournament #2373420840, $20+$2 USD Hold'em No Limit - Level XVI (400/800) - 2018/08/10 21:46:37 CET [2018/08/10 15:46:37 ET]
Table '2373420840 27' 9-max Seat #4 is the button
Seat 1: hazeshazes (15010 in chips)
Seat 2: kobalt2 (16164 in chips)
Seat 3: Roberts777 (10171 in chips)
Seat 4: Myrthe92 (4992 in chips)
Seat 5: Papamoses33 (21447 in chips)
Seat 6: IlDepredator (12604 in chips)
Seat 7: beaneh (27442 in chips)
Seat 8: 77X8 (32686 in chips)
Seat 9: -UNREGPRE- (6632 in chips)
hazeshazes: posts the ante 100
kobalt2: posts the ante 100
Roberts777: posts the ante 100
Myrthe92: posts the ante 100
Papamoses33: posts the ante 100
IlDepredator: posts the ante 100
beaneh: posts the ante 100
77X8: posts the ante 100
-UNREGPRE-: posts the ante 100
Papamoses33: posts small blind 400
IlDepredator: posts big blind 800
*** HOLE CARDS ***
Dealt to -UNREGPRE- {K-Spades}{K-Diamonds}
beaneh: folds
77X8: folds
-UNREGPRE-: raises 5732 to 6532 and is all-in
hazeshazes: folds
kobalt2: raises 9532 to 16064 and is all-in
Roberts777: folds
Myrthe92: folds
Papamoses33: folds
IlDepredator: folds
Uncalled bet (9532) returned to kobalt2
*** FLOP *** {A-Diamonds}{7-Diamonds}{9-Spades}
*** TURN *** {A-Diamonds}{7-Diamonds}{9-Spades} {4-Hearts}
*** RIVER *** {A-Diamonds}{7-Diamonds}{9-Spades}{4-Hearts} {8-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
-UNREGPRE-: shows {K-Spades}{K-Diamonds} (a pair of Kings)
kobalt2: shows {Q-Hearts}{Q-Diamonds} (a pair of Queens)
-UNREGPRE- collected 15164 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 15164 | Rake 0
Board {A-Diamonds}{7-Diamonds}{9-Spades}{4-Hearts}{8-Hearts}
Seat 1: hazeshazes folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: kobalt2 showed {Q-Hearts}{Q-Diamonds} and lost with a pair of Queens
Seat 3: Roberts777 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: Myrthe92 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: Papamoses33 (small blind) folded before Flop
Seat 6: IlDepredator (big blind) folded before Flop
Seat 7: beaneh folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: 77X8 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: -UNREGPRE- showed {K-Spades}{K-Diamonds} and won (15164) with a pair of Kings

✯✯✯

3569  

PokerStars Hand #189739439024: Tournament #2373420840, $20+$2 USD Hold'em No Limit - Level XVI (400/800) - 2018/08/10 21:49:05 CET [2018/08/10 15:49:05 ET]
Table '2373420840 27' 9-max Seat #7 is the button
Seat 1: hazeshazes (14710 in chips)
Seat 2: kobalt2 (9332 in chips)
Seat 3: Roberts777 (9871 in chips)
Seat 4: Myrthe92 (15576 in chips)
Seat 5: Papamoses33 (15955 in chips)
Seat 6: IlDepredator (11104 in chips)
Seat 7: beaneh (24050 in chips)
Seat 8: 77X8 (31586 in chips)
Seat 9: -UNREGPRE- (14964 in chips)
hazeshazes: posts the ante 100
kobalt2: posts the ante 100
Roberts777: posts the ante 100
Myrthe92: posts the ante 100
Papamoses33: posts the ante 100
IlDepredator: posts the ante 100
beaneh: posts the ante 100
77X8: posts the ante 100
-UNREGPRE-: posts the ante 100
77X8: posts small blind 400
-UNREGPRE-: posts big blind 800
*** HOLE CARDS ***
Dealt to -UNREGPRE- {5-Diamonds}{5-Clubs}
hazeshazes: folds
kobalt2: folds
Roberts777: folds
Myrthe92: folds
Papamoses33: folds
IlDepredator: folds
beaneh: folds
77X8: raises 1320 to 2120
-UNREGPRE-: raises 12744 to 14864 and is all-in
77X8: folds
Uncalled bet (12744) returned to -UNREGPRE-
-UNREGPRE- collected 5140 from pot
-UNREGPRE-: doesn't show hand
*** SUMMARY ***
Total pot 5140 | Rake 0
Seat 1: hazeshazes folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: kobalt2 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: Roberts777 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: Myrthe92 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: Papamoses33 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: IlDepredator folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: beaneh (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: 77X8 (small blind) folded before Flop
Seat 9: -UNREGPRE- (big blind) collected (5140)

✯✯✯

3570  

mehh
PokerStars Hand #189739598413: Tournament #2373425171, $15+$15+$3 USD Hold'em No Limit - Level XI (80/160) - 2018/08/10 21:53:14 CET [2018/08/10 15:53:14 ET]
Table '2373425171 129' 9-max Seat #2 is the button
Seat 1: Igorean-18 (5953 in chips, $15 bounty)
Seat 2: -UNREGPRE- (1913 in chips, $15 bounty)
Seat 3: MalakaTakkka (5686 in chips, $15 bounty)
Seat 4: yuzz10 (5511 in chips, $15 bounty)
Seat 6: galdyy (4121 in chips, $15 bounty)
Seat 7: Toni11Toni11 (4201 in chips, $15 bounty)
Seat 8: fortunesta (11217 in chips, $15 bounty)
Seat 9: crazyrory (23855 in chips, $45 bounty)
Igorean-18: posts the ante 24
-UNREGPRE-: posts the ante 24
MalakaTakkka: posts the ante 24
yuzz10: posts the ante 24
galdyy: posts the ante 24
Toni11Toni11: posts the ante 24
fortunesta: posts the ante 24
crazyrory: posts the ante 24
MalakaTakkka: posts small blind 80
yuzz10: posts big blind 160
*** HOLE CARDS ***
Dealt to -UNREGPRE- {Q-Hearts}{A-Diamonds}
galdyy: folds
Toni11Toni11: raises 240 to 400
fortunesta: folds
crazyrory: calls 400
Igorean-18: folds
-UNREGPRE-: raises 1489 to 1889 and is all-in
MalakaTakkka: raises 3773 to 5662 and is all-in
yuzz10: folds
Toni11Toni11: calls 3777 and is all-in
crazyrory: folds
Uncalled bet (1485) returned to MalakaTakkka
*** FLOP *** {7-Hearts}{4-Hearts}{8-Diamonds}
*** TURN *** {7-Hearts}{4-Hearts}{8-Diamonds} {J-Spades}
*** RIVER *** {7-Hearts}{4-Hearts}{8-Diamonds}{J-Spades} {2-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
MalakaTakkka: shows {K-Diamonds}{A-Spades} (high card Ace)
Toni11Toni11: shows {9-Spades}{9-Diamonds} (a pair of Nines)
Toni11Toni11 collected 4576 from side pot
-UNREGPRE-: shows {Q-Hearts}{A-Diamonds} (high card Ace)
Toni11Toni11 collected 6419 from main pot
Toni11Toni11 wins $7.50 for eliminating -UNREGPRE- and their own bounty increases by $7.50 to $22.50
-UNREGPRE- finished the tournament
*** SUMMARY ***
Total pot 10995 Main pot 6419. Side pot 4576. | Rake 0
Board {7-Hearts}{4-Hearts}{8-Diamonds}{J-Spades}{2-Diamonds}
Seat 1: Igorean-18 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: -UNREGPRE- (button) showed {Q-Hearts}{A-Diamonds} and lost with high card Ace
Seat 3: MalakaTakkka (small blind) showed {K-Diamonds}{A-Spades} and lost with high card Ace
Seat 4: yuzz10 (big blind) folded before Flop
Seat 6: galdyy folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: Toni11Toni11 showed {9-Spades}{9-Diamonds} and won (10995) with a pair of Nines
Seat 8: fortunesta folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: crazyrory folded before Flop

✯✯✯

3571  

PokerStars Hand #189740262372: Tournament #2373430711, $2.94+$0.36 USD Hold'em No Limit - Level X (125/250) - 2018/08/10 22:11:31 CET [2018/08/10 16:11:31 ET]
Table '2373430711 115' 9-max Seat #1 is the button
Seat 1: namerocket74 (9183 in chips)
Seat 2: zukolandia (4069 in chips)
Seat 3: HenrikDT (3560 in chips)
Seat 4: sanky01 (20738 in chips)
Seat 5: damnath2611 (15273 in chips)
Seat 6: skejtak (2074 in chips)
Seat 7: -UNREGPRE- (3112 in chips)
Seat 8: Bandannaandy (5240 in chips)
Seat 9: gbooker (19707 in chips)
namerocket74: posts the ante 30
zukolandia: posts the ante 30
HenrikDT: posts the ante 30
sanky01: posts the ante 30
damnath2611: posts the ante 30
skejtak: posts the ante 30
-UNREGPRE-: posts the ante 30
Bandannaandy: posts the ante 30
gbooker: posts the ante 30
zukolandia: posts small blind 125
HenrikDT: posts big blind 250
*** HOLE CARDS ***
Dealt to -UNREGPRE- {A-Diamonds}{K-Hearts}
sanky01: raises 280 to 530
damnath2611: folds
skejtak: folds
-UNREGPRE-: raises 2552 to 3082 and is all-in
Bandannaandy: calls 3082
gbooker: folds
namerocket74: folds
zukolandia: raises 957 to 4039 and is all-in
HenrikDT: folds
sanky01: folds
Bandannaandy: calls 957
*** FLOP *** {9-Spades}{2-Spades}{Q-Clubs}
*** TURN *** {9-Spades}{2-Spades}{Q-Clubs} {4-Diamonds}
*** RIVER *** {9-Spades}{2-Spades}{Q-Clubs}{4-Diamonds} {7-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
zukolandia: shows {J-Spades}{J-Hearts} (a pair of Jacks)
Bandannaandy: shows {A-Clubs}{A-Spades} (a pair of Aces)
Bandannaandy collected 1914 from side pot
-UNREGPRE-: shows {A-Diamonds}{K-Hearts} (high card Ace)
Bandannaandy collected 10296 from main pot
zukolandia finished the tournament
-UNREGPRE- finished the tournament
*** SUMMARY ***
Total pot 12210 Main pot 10296. Side pot 1914. | Rake 0
Board {9-Spades}{2-Spades}{Q-Clubs}{4-Diamonds}{7-Diamonds}
Seat 1: namerocket74 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: zukolandia (small blind) showed {J-Spades}{J-Hearts} and lost with a pair of Jacks
Seat 3: HenrikDT (big blind) folded before Flop
Seat 4: sanky01 folded before Flop
Seat 5: damnath2611 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: skejtak folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: -UNREGPRE- showed {A-Diamonds}{K-Hearts} and lost with high card Ace
Seat 8: Bandannaandy showed {A-Clubs}{A-Spades} and won (12210) with a pair of Aces
Seat 9: gbooker folded before Flop (didn't bet)

✯✯✯

3572  

PokerStars Hand #189740288070: Tournament #2373425117, $1.44+$1.50+$0.36 USD Hold'em No Limit - Level XX (400/800) - 2018/08/10 22:12:10 CET [2018/08/10 16:12:10 ET]
Table '2373425117 80' 9-max Seat #5 is the button
Seat 1: GioFrantelli (18718 in chips, $2.25 bounty)
Seat 2: NERPA_13 (13976 in chips, $3 bounty)
Seat 3: Reneault (21295 in chips, $4.12 bounty)
Seat 4: -UNREGPRE- (33038 in chips, $7.12 bounty)
Seat 5: Bandsäge (26342 in chips, $1.50 bounty)
Seat 6: uwe 66666 (36884 in chips, $4.87 bounty) is sitting out
Seat 7: colakar.pro (27409 in chips, $4.31 bounty)
Seat 8: vaxa110 (35795 in chips, $4.50 bounty)
Seat 9: lacakoma (16364 in chips, $1.50 bounty)
GioFrantelli: posts the ante 120
NERPA_13: posts the ante 120
Reneault: posts the ante 120
-UNREGPRE-: posts the ante 120
Bandsäge: posts the ante 120
uwe 66666: posts the ante 120
colakar.pro: posts the ante 120
vaxa110: posts the ante 120
lacakoma: posts the ante 120
uwe 66666: posts small blind 400
colakar.pro: posts big blind 800
*** HOLE CARDS ***
Dealt to -UNREGPRE- {5-Spades}{5-Diamonds}
uwe 66666 has returned
vaxa110: folds
lacakoma: folds
GioFrantelli: folds
NERPA_13: folds
Reneault: folds
-UNREGPRE-: raises 880 to 1680
Bandsäge: folds
uwe 66666: folds
colakar.pro: calls 880
*** FLOP *** {5-Hearts}{6-Spades}{8-Spades}
colakar.pro: checks
-UNREGPRE-: bets 800
colakar.pro: raises 3000 to 3800
-UNREGPRE-: calls 3000
*** TURN *** {5-Hearts}{6-Spades}{8-Spades} {6-Clubs}
colakar.pro: bets 5600
-UNREGPRE-: calls 5600
*** RIVER *** {5-Hearts}{6-Spades}{8-Spades}{6-Clubs} {7-Diamonds}
colakar.pro: checks
-UNREGPRE-: bets 21838 and is all-in
colakar.pro: calls 16209 and is all-in
Uncalled bet (5629) returned to -UNREGPRE-
*** SHOW DOWN ***
-UNREGPRE-: shows {5-Spades}{5-Diamonds} (a full house, Fives full of Sixes)
colakar.pro: shows {7-Hearts}{K-Diamonds} (two pair, Sevens and Sixes)
-UNREGPRE- collected 56058 from pot
-UNREGPRE- wins $2.16 for eliminating colakar.pro and their own bounty increases by $2.15 to $9.27
colakar.pro finished the tournament in 1076th place
*** SUMMARY ***
Total pot 56058 | Rake 0
Board {5-Hearts}{6-Spades}{8-Spades}{6-Clubs}{7-Diamonds}
Seat 1: GioFrantelli folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: NERPA_13 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: Reneault folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: -UNREGPRE- showed {5-Spades}{5-Diamonds} and won (56058) with a full house, Fives full of Sixes
Seat 5: Bandsäge (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: uwe 66666 (small blind) folded before Flop
Seat 7: colakar.pro (big blind) showed {7-Hearts}{K-Diamonds} and lost with two pair, Sevens and Sixes
Seat 8: vaxa110 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: lacakoma folded before Flop (didn't bet)

✯✯✯

3573  

PokerStars Hand #189740493370: Tournament #2373420840, $20+$2 USD Hold'em No Limit - Level XVIII (600/1200) - 2018/08/10 22:17:27 CET [2018/08/10 16:17:27 ET]
Table '2373420840 27' 9-max Seat #9 is the button
Seat 1: hazeshazes (11710 in chips)
Seat 2: kobalt2 (14514 in chips)
Seat 3: Roberts777 (12646 in chips)
Seat 4: Myrthe92 (12850 in chips)
Seat 5: Papamoses33 (10855 in chips)
Seat 6: IlDepredator (27334 in chips)
Seat 7: beaneh (16863 in chips)
Seat 8: 77X8 (28892 in chips)
Seat 9: -UNREGPRE- (11484 in chips)
hazeshazes: posts the ante 150
kobalt2: posts the ante 150
Roberts777: posts the ante 150
Myrthe92: posts the ante 150
Papamoses33: posts the ante 150
IlDepredator: posts the ante 150
beaneh: posts the ante 150
77X8: posts the ante 150
-UNREGPRE-: posts the ante 150
hazeshazes: posts small blind 600
kobalt2: posts big blind 1200
*** HOLE CARDS ***
Dealt to -UNREGPRE- {Q-Clubs}{5-Clubs}
Roberts777: folds
Myrthe92: folds
Papamoses33: folds
IlDepredator: folds
beaneh: folds
77X8: folds
-UNREGPRE-: raises 10134 to 11334 and is all-in
hazeshazes: raises 226 to 11560 and is all-in
kobalt2: folds
Uncalled bet (226) returned to hazeshazes
*** FLOP *** {J-Diamonds}{10-Diamonds}{K-Hearts}
*** TURN *** {J-Diamonds}{10-Diamonds}{K-Hearts} {4-Spades}
*** RIVER *** {J-Diamonds}{10-Diamonds}{K-Hearts}{4-Spades} {5-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
hazeshazes: shows {A-Spades}{J-Hearts} (a pair of Jacks)
-UNREGPRE-: shows {Q-Clubs}{5-Clubs} (a pair of Fives)
hazeshazes collected 25218 from pot
-UNREGPRE- finished the tournament in 338th place and received $36.09.
*** SUMMARY ***
Total pot 25218 | Rake 0
Board {J-Diamonds}{10-Diamonds}{K-Hearts}{4-Spades}{5-Diamonds}
Seat 1: hazeshazes (small blind) showed {A-Spades}{J-Hearts} and won (25218) with a pair of Jacks
Seat 2: kobalt2 (big blind) folded before Flop
Seat 3: Roberts777 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: Myrthe92 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: Papamoses33 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: IlDepredator folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: beaneh folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: 77X8 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: -UNREGPRE- (button) showed {Q-Clubs}{5-Clubs} and lost with a pair of Fives

✯✯✯

3574  

PokerStars Hand #189741332579: Tournament #2373425117, $1.44+$1.50+$0.36 USD Hold'em No Limit - Level XXIII (600/1200) - 2018/08/10 22:39:11 CET [2018/08/10 16:39:11 ET]
Table '2373425117 80' 9-max Seat #8 is the button
Seat 1: GioFrantelli (28036 in chips, $2.25 bounty)
Seat 2: NERPA_13 (8296 in chips, $3 bounty)
Seat 3: redding11 (39838 in chips, $6.93 bounty)
Seat 4: -UNREGPRE- (54497 in chips, $9.27 bounty)
Seat 5: Bandsäge (13155 in chips, $1.50 bounty) is sitting out
Seat 6: bataa77 (104847 in chips, $14.79 bounty)
Seat 7: KingBrun0 (86432 in chips, $7.49 bounty)
Seat 8: vaxa110 (40577 in chips, $4.50 bounty)
Seat 9: lacakoma (14900 in chips, $1.50 bounty)
GioFrantelli: posts the ante 180
NERPA_13: posts the ante 180
redding11: posts the ante 180
-UNREGPRE-: posts the ante 180
Bandsäge: posts the ante 180
bataa77: posts the ante 180
KingBrun0: posts the ante 180
vaxa110: posts the ante 180
lacakoma: posts the ante 180
lacakoma: posts small blind 600
GioFrantelli: posts big blind 1200
*** HOLE CARDS ***
Dealt to -UNREGPRE- {8-Spades}{8-Hearts}
NERPA_13: folds
Bandsäge has returned
redding11: raises 1200 to 2400
-UNREGPRE-: calls 2400
Bandsäge: folds
bataa77: folds
KingBrun0: folds
vaxa110: folds
lacakoma: folds
GioFrantelli: raises 25456 to 27856 and is all-in
redding11: folds
-UNREGPRE-: calls 25456
*** FLOP *** {K-Clubs}{7-Spades}{J-Hearts}
*** TURN *** {K-Clubs}{7-Spades}{J-Hearts} {4-Hearts}
*** RIVER *** {K-Clubs}{7-Spades}{J-Hearts}{4-Hearts} {6-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
GioFrantelli: shows {Q-Clubs}{Q-Diamonds} (a pair of Queens)
-UNREGPRE-: shows {8-Spades}{8-Hearts} (a pair of Eights)
GioFrantelli collected 60332 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 60332 | Rake 0
Board {K-Clubs}{7-Spades}{J-Hearts}{4-Hearts}{6-Clubs}
Seat 1: GioFrantelli (big blind) showed {Q-Clubs}{Q-Diamonds} and won (60332) with a pair of Queens
Seat 2: NERPA_13 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: redding11 folded before Flop
Seat 4: -UNREGPRE- showed {8-Spades}{8-Hearts} and lost with a pair of Eights
Seat 5: Bandsäge folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: bataa77 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: KingBrun0 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: vaxa110 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: lacakoma (small blind) folded before Flop

aan de lichte kant.....

✯✯✯

3575  

PokerStars Hand #189742460568: Tournament #2373425117, $1.44+$1.50+$0.36 USD Hold'em No Limit - Level XXVI (900/1800) - 2018/08/10 23:08:49 CET [2018/08/10 17:08:49 ET]
Table '2373425117 352' 9-max Seat #2 is the button
Seat 1: Luntik1976 (31562 in chips, $4.49 bounty)
Seat 2: -UNREGPRE- (20711 in chips, $9.27 bounty)
Seat 3: JDCORTE (31446 in chips, $3.65 bounty)
Seat 4: ser1970 (36000 in chips, $4.58 bounty)
Seat 5: Danny_yyf (41129 in chips, $10.49 bounty)
Seat 6: YO MESKALIN (40892 in chips, $5.62 bounty)
Seat 7: Doomsday470 (96670 in chips, $5.59 bounty)
Seat 8: vensios (40259 in chips, $6.27 bounty)
Seat 9: jokisu13 (13788 in chips, $3 bounty)
Luntik1976: posts the ante 270
-UNREGPRE-: posts the ante 270
JDCORTE: posts the ante 270
ser1970: posts the ante 270
Danny_yyf: posts the ante 270
YO MESKALIN: posts the ante 270
Doomsday470: posts the ante 270
vensios: posts the ante 270
jokisu13: posts the ante 270
JDCORTE: posts small blind 900
ser1970: posts big blind 1800
*** HOLE CARDS ***
Dealt to -UNREGPRE- {J-Hearts}{10-Clubs}
Danny_yyf: folds
YO MESKALIN: folds
Doomsday470: folds
vensios: folds
jokisu13: folds
Luntik1976: folds
-UNREGPRE-: raises 18641 to 20441 and is all-in
JDCORTE: raises 10735 to 31176 and is all-in
ser1970: folds
Uncalled bet (10735) returned to JDCORTE
*** FLOP *** {J-Clubs}{10-Hearts}{Q-Clubs}
*** TURN *** {J-Clubs}{10-Hearts}{Q-Clubs} {A-Hearts}
*** RIVER *** {J-Clubs}{10-Hearts}{Q-Clubs}{A-Hearts} {3-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
JDCORTE: shows {J-Diamonds}{8-Spades} (a pair of Jacks)
-UNREGPRE-: shows {J-Hearts}{10-Clubs} (two pair, Jacks and Tens)
-UNREGPRE- collected 45112 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 45112 | Rake 0
Board {J-Clubs}{10-Hearts}{Q-Clubs}{A-Hearts}{3-Hearts}
Seat 1: Luntik1976 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: -UNREGPRE- (button) showed {J-Hearts}{10-Clubs} and won (45112) with two pair, Jacks and Tens
Seat 3: JDCORTE (small blind) showed {J-Diamonds}{8-Spades} and lost with a pair of Jacks
Seat 4: ser1970 (big blind) folded before Flop
Seat 5: Danny_yyf folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: YO MESKALIN folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: Doomsday470 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: vensios folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: jokisu13 folded before Flop (didn't bet)

✯✯✯

3576  

mooi einde

PokerStars Hand #189743899346: Tournament #2373425117, $1.44+$1.50+$0.36 USD Hold'em No Limit - Level XXX (1750/3500) - 2018/08/10 23:44:54 CET [2018/08/10 17:44:54 ET]
Table '2373425117 112' 9-max Seat #1 is the button
Seat 1: danijel275 (22924 in chips, $9.46 bounty)
Seat 2: surover (56458 in chips, $5.81 bounty)
Seat 3: TravisPay666 (210090 in chips, $29.46 bounty)
Seat 4: Habyt (112736 in chips, $6.79 bounty)
Seat 5: -UNREGPRE- (39684 in chips, $9.27 bounty)
Seat 6: Deniskooo000 (62170 in chips, $2.25 bounty)
Seat 7: elduro785 (65044 in chips, $7.86 bounty)
Seat 8: Mendbayar100 (73483 in chips, $11.23 bounty)
Seat 9: 0toyota0 (250044 in chips, $7.49 bounty)
danijel275: posts the ante 550
surover: posts the ante 550
TravisPay666: posts the ante 550
Habyt: posts the ante 550
-UNREGPRE-: posts the ante 550
Deniskooo000: posts the ante 550
elduro785: posts the ante 550
Mendbayar100: posts the ante 550
0toyota0: posts the ante 550
surover: posts small blind 1750
TravisPay666: posts big blind 3500
*** HOLE CARDS ***
Dealt to -UNREGPRE- {Q-Clubs}{K-Diamonds}
Habyt: folds
-UNREGPRE-: raises 35634 to 39134 and is all-in
Deniskooo000: folds
elduro785: folds
Mendbayar100: folds
0toyota0: folds
danijel275: folds
surover: folds
TravisPay666: calls 35634
*** FLOP *** {6-Clubs}{8-Spades}{J-Spades}
*** TURN *** {6-Clubs}{8-Spades}{J-Spades} {3-Clubs}
*** RIVER *** {6-Clubs}{8-Spades}{J-Spades}{3-Clubs} {8-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
TravisPay666: shows {10-Hearts}{J-Hearts} (two pair, Jacks and Eights)
-UNREGPRE-: shows {Q-Clubs}{K-Diamonds} (a pair of Eights)
TravisPay666 collected 84968 from pot
TravisPay666 wins $4.64 for eliminating -UNREGPRE- and their own bounty increases by $4.63 to $34.09
-UNREGPRE- finished the tournament in 226th place and received $5.46.
*** SUMMARY ***
Total pot 84968 | Rake 0
Board {6-Clubs}{8-Spades}{J-Spades}{3-Clubs}{8-Clubs}
Seat 1: danijel275 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: surover (small blind) folded before Flop
Seat 3: TravisPay666 (big blind) showed {10-Hearts}{J-Hearts} and won (84968) with two pair, Jacks and Eights
Seat 4: Habyt folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: -UNREGPRE- showed {Q-Clubs}{K-Diamonds} and lost with a pair of Eights
Seat 6: Deniskooo000 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: elduro785 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: Mendbayar100 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: 0toyota0 folded before Flop (didn't bet)

✯✯✯

3577  

next

✯✯✯

3578  

solid weer voor KO
PokerStars Hand #189759697222: Tournament #2373420264, $4.90+$4.90+$1.20 USD Hold'em No Limit - Level V (60/120) - 2018/08/11 12:48:12 CET [2018/08/11 6:48:12 ET]
Table '2373420264 81' 9-max Seat #3 is the button
Seat 1: PokerBratBLR (10405 in chips)
Seat 2: Plodiumshree (17747 in chips)
Seat 3: adrians23off (8840 in chips)
Seat 4: alurempc (8052 in chips)
Seat 5: -UNREGPRE- (8839 in chips)
Seat 6: lientom (26667 in chips)
Seat 7: KysVeks (10058 in chips)
Seat 8: CaptainHuck2 (9736 in chips)
Seat 9: englamond (6710 in chips)
PokerBratBLR: posts the ante 12
Plodiumshree: posts the ante 12
adrians23off: posts the ante 12
alurempc: posts the ante 12
-UNREGPRE-: posts the ante 12
lientom: posts the ante 12
KysVeks: posts the ante 12
CaptainHuck2: posts the ante 12
englamond: posts the ante 12
alurempc: posts small blind 60
-UNREGPRE-: posts big blind 120
*** HOLE CARDS ***
Dealt to -UNREGPRE- {K-Spades}{K-Hearts}
lientom: folds
KysVeks: folds
CaptainHuck2: calls 120
englamond: calls 120
PokerBratBLR: raises 400 to 520
Plodiumshree: calls 520
adrians23off: folds
alurempc: folds
-UNREGPRE-: raises 1479 to 1999
CaptainHuck2: folds
englamond: calls 1879
PokerBratBLR: folds
Plodiumshree: calls 1479
*** FLOP *** {2-Clubs}{2-Diamonds}{5-Clubs}
-UNREGPRE-: bets 6828 and is all-in
englamond: calls 4699 and is all-in
Plodiumshree: folds
Uncalled bet (2129) returned to -UNREGPRE-
*** TURN *** {2-Clubs}{2-Diamonds}{5-Clubs} {Q-Spades}
*** RIVER *** {2-Clubs}{2-Diamonds}{5-Clubs}{Q-Spades} {A-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
-UNREGPRE-: shows {K-Spades}{K-Hearts} (two pair, Kings and Deuces)
englamond: shows {Q-Clubs}{K-Clubs} (a flush, Ace high)
englamond collected 16203 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 16203 | Rake 0
Board {2-Clubs}{2-Diamonds}{5-Clubs}{Q-Spades}{A-Clubs}
Seat 1: PokerBratBLR folded before Flop
Seat 2: Plodiumshree folded on the Flop
Seat 3: adrians23off (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: alurempc (small blind) folded before Flop
Seat 5: -UNREGPRE- (big blind) showed {K-Spades}{K-Hearts} and lost with two pair, Kings and Deuces
Seat 6: lientom folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: KysVeks folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: CaptainHuck2 folded before Flop
Seat 9: englamond showed {Q-Clubs}{K-Clubs} and won (16203) with a flush, Ace high

✯✯✯

3579  

Luckymug schreef

next

Gl Tongue

3580  
Terug naar boven
Sommige verplichten velden van het formulier ontbreken

Een gebruikersnaam is verplicht

Een wachtwoord is verplicht

Dit bericht kent geen inhoud

Thread onderwerp is leeg

Kies juiste category voor dit topic