Poker Forum

23705 leden
194265 topics
7244971 posts

Online: 134 48 geregistreerde leden + 86 gasten

Procenten Verkoop High

$700 / Avond lijst / 30% left

Laatste eerst Oudste eerst

handje hot 7

PokerStars Hand #167876497135: Tournament #1856399858, $6.82+$0.68 USD Hold'em No Limit - Level XV (350/700) - 2017/03/20 23:36:38 CET [2017/03/20 18:36:38 ET]
Table '1856399858 51' 9-max Seat #8 is the button
Seat 1: kap10fish155 (29664 in chips)
Seat 2: DunkDonk (12849 in chips)
Seat 3: HaaRyPioTer (19865 in chips)
Seat 4: west ham24 (31636 in chips)
Seat 5: vedrancina (23685 in chips)
Seat 6: GHCandian (11373 in chips)
Seat 7: svizzero9123 (6311 in chips)
Seat 8: Lovetodo (23322 in chips)
Seat 9: WizardOffAz (32418 in chips)
kap10fish155: posts the ante 90
DunkDonk: posts the ante 90
HaaRyPioTer: posts the ante 90
west ham24: posts the ante 90
vedrancina: posts the ante 90
GHCandian: posts the ante 90
svizzero9123: posts the ante 90
Lovetodo: posts the ante 90
WizardOffAz: posts the ante 90
WizardOffAz: posts small blind 350
kap10fish155: posts big blind 700
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Lovetodo {10-Spades}{10-Clubs}
DunkDonk: folds
HaaRyPioTer: folds
west ham24: raises 840 to 1540
vedrancina: folds
GHCandian: raises 9743 to 11283 and is all-in
svizzero9123: folds
Lovetodo: raises 9743 to 21026
WizardOffAz: folds
kap10fish155: folds
west ham24: folds
Uncalled bet (9743) returned to Lovetodo
*** FLOP *** {6-Hearts}{2-Spades}{J-Clubs}
*** TURN *** {6-Hearts}{2-Spades}{J-Clubs} {5-Diamonds}
*** RIVER *** {6-Hearts}{2-Spades}{J-Clubs}{5-Diamonds} {K-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
GHCandian: shows {J-Spades}{A-Spades} (a pair of Jacks)
Lovetodo: shows {10-Spades}{10-Clubs} (a pair of Tens)
GHCandian collected 25966 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 25966 | Rake 0
Board {6-Hearts}{2-Spades}{J-Clubs}{5-Diamonds}{K-Hearts}
Seat 1: kap10fish155 (big blind) folded before Flop
Seat 2: DunkDonk folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: HaaRyPioTer folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: west ham24 folded before Flop
Seat 5: vedrancina folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: GHCandian showed {J-Spades}{A-Spades} and won (25966) with a pair of Jacks
Seat 7: svizzero9123 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: Lovetodo (button) showed {10-Spades}{10-Clubs} and lost with a pair of Tens
Seat 9: WizardOffAz (small blind) folded before Flop

81  

27.50 ko

82  

bust hot 7

PokerStars Hand #167876568740: Tournament #1856399858, $6.82+$0.68 USD Hold'em No Limit - Level XVI (400/800) - 2017/03/20 23:38:07 CET [2017/03/20 18:38:07 ET]
Table '1856399858 51' 9-max Seat #1 is the button
Seat 1: kap10fish155 (27974 in chips)
Seat 2: DunkDonk (14359 in chips)
Seat 3: HaaRyPioTer (19675 in chips)
Seat 4: west ham24 (29906 in chips)
Seat 5: vedrancina (23495 in chips)
Seat 6: GHCandian (25866 in chips)
Seat 7: svizzero9123 (6121 in chips)
Seat 8: Lovetodo (11849 in chips)
Seat 9: WizardOffAz (31878 in chips)
kap10fish155: posts the ante 100
DunkDonk: posts the ante 100
HaaRyPioTer: posts the ante 100
west ham24: posts the ante 100
vedrancina: posts the ante 100
GHCandian: posts the ante 100
svizzero9123: posts the ante 100
Lovetodo: posts the ante 100
WizardOffAz: posts the ante 100
DunkDonk: posts small blind 400
HaaRyPioTer: posts big blind 800
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Lovetodo {6-Diamonds}{6-Clubs}
west ham24: folds
vedrancina: folds
GHCandian: folds
svizzero9123: folds
Lovetodo: raises 10949 to 11749 and is all-in
WizardOffAz: raises 20029 to 31778 and is all-in
kap10fish155: folds
DunkDonk: folds
HaaRyPioTer: folds
Uncalled bet (20029) returned to WizardOffAz
*** FLOP *** {7-Spades}{2-Clubs}{2-Hearts}
*** TURN *** {7-Spades}{2-Clubs}{2-Hearts} {A-Spades}
*** RIVER *** {7-Spades}{2-Clubs}{2-Hearts}{A-Spades} {8-Spades}
*** SHOW DOWN ***
Lovetodo: shows {6-Diamonds}{6-Clubs} (two pair, Sixes and Deuces)
WizardOffAz: shows {J-Diamonds}{A-Hearts} (two pair, Aces and Deuces)
WizardOffAz collected 25598 from pot
Lovetodo finished the tournament in 1036th place
*** SUMMARY ***
Total pot 25598 | Rake 0
Board {7-Spades}{2-Clubs}{2-Hearts}{A-Spades}{8-Spades}
Seat 1: kap10fish155 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: DunkDonk (small blind) folded before Flop
Seat 3: HaaRyPioTer (big blind) folded before Flop
Seat 4: west ham24 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: vedrancina folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: GHCandian folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: svizzero9123 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: Lovetodo showed {6-Diamonds}{6-Clubs} and lost with two pair, Sixes and Deuces
Seat 9: WizardOffAz showed {J-Diamonds}{A-Hearts} and won (25598) with two pair, Aces and Deuces

83  

2x dit en we zijn van goeie stack naar redelijk short 22 6m

PokerStars Hand #167877002815: Tournament #1856377109, $10+$10+$2 USD Hold'em No Limit - Level XIX (700/1400) - 2017/03/20 23:47:08 CET [2017/03/20 18:47:08 ET]
Table '1856377109 37' 6-max Seat #1 is the button
Seat 1: Lovetodo (38031 in chips, $85.62 bounty)
Seat 2: Titchen1984 (41583 in chips, $45 bounty)
Seat 3: sadam83 (14916 in chips, $45 bounty)
Seat 4: Shippotamus (35215 in chips, $33.75 bounty)
Seat 6: MerelinD (78435 in chips, $40.62 bounty)
Lovetodo: posts the ante 175
Titchen1984: posts the ante 175
sadam83: posts the ante 175
Shippotamus: posts the ante 175
MerelinD: posts the ante 175
Titchen1984: posts small blind 700
sadam83: posts big blind 1400
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Lovetodo {K-Clubs}{K-Hearts}
Shippotamus: folds
MerelinD: folds
Lovetodo: raises 1400 to 2800
Titchen1984: folds
sadam83: raises 11941 to 14741 and is all-in
Lovetodo: calls 11941
*** FLOP *** {8-Clubs}{A-Clubs}{6-Clubs}
*** TURN *** {8-Clubs}{A-Clubs}{6-Clubs} {7-Hearts}
*** RIVER *** {8-Clubs}{A-Clubs}{6-Clubs}{7-Hearts} {J-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
sadam83: shows {Q-Hearts}{A-Spades} (a pair of Aces)
Lovetodo: shows {K-Clubs}{K-Hearts} (a pair of Kings)
sadam83 collected 31057 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 31057 | Rake 0
Board {8-Clubs}{A-Clubs}{6-Clubs}{7-Hearts}{J-Hearts}
Seat 1: Lovetodo (button) showed {K-Clubs}{K-Hearts} and lost with a pair of Kings
Seat 2: Titchen1984 (small blind) folded before Flop
Seat 3: sadam83 (big blind) showed {Q-Hearts}{A-Spades} and won (31057) with a pair of Aces
Seat 4: Shippotamus folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: MerelinD folded before Flop (didn't bet)

84  

12.50 ko

85  

PokerStars Hand #167877213841: Tournament #1856377109, $10+$10+$2 USD Hold'em No Limit - Level XX (800/1600) - 2017/03/20 23:51:42 CET [2017/03/20 18:51:42 ET]
Table '1856377109 37' 6-max Seat #4 is the button
Seat 1: Lovetodo (54357 in chips, $85.62 bounty)
Seat 2: Titchen1984 (37859 in chips, $45 bounty)
Seat 3: sadam83 (21651 in chips, $45 bounty)
Seat 4: Shippotamus (29440 in chips, $33.75 bounty)
Seat 5: JPMiranda13 (29312 in chips, $23.12 bounty)
Seat 6: MerelinD (70278 in chips, $40.62 bounty)
Lovetodo: posts the ante 200
Titchen1984: posts the ante 200
sadam83: posts the ante 200
Shippotamus: posts the ante 200
JPMiranda13: posts the ante 200
MerelinD: posts the ante 200
JPMiranda13: posts small blind 800
MerelinD: posts big blind 1600
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Lovetodo {A-Clubs}{K-Hearts}
Lovetodo: raises 1600 to 3200
Titchen1984: folds
sadam83: raises 18251 to 21451 and is all-in
Shippotamus: folds
JPMiranda13: folds
MerelinD: folds
Lovetodo: calls 18251
*** FLOP *** {9-Hearts}{7-Clubs}{4-Spades}
*** TURN *** {9-Hearts}{7-Clubs}{4-Spades} {2-Diamonds}
*** RIVER *** {9-Hearts}{7-Clubs}{4-Spades}{2-Diamonds} {Q-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
Lovetodo: shows {A-Clubs}{K-Hearts} (high card Ace)
sadam83: shows {A-Spades}{A-Hearts} (a pair of Aces)
sadam83 collected 46502 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 46502 | Rake 0
Board {9-Hearts}{7-Clubs}{4-Spades}{2-Diamonds}{Q-Hearts}
Seat 1: Lovetodo showed {A-Clubs}{K-Hearts} and lost with high card Ace
Seat 2: Titchen1984 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: sadam83 showed {A-Spades}{A-Hearts} and won (46502) with a pair of Aces
Seat 4: Shippotamus (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: JPMiranda13 (small blind) folded before Flop
Seat 6: MerelinD (big blind) folded before Flop

86  

blufje mislukt 33bb

PokerStars Hand #167877223117: Tournament #1856396933, $15+$15+$3 USD Hold'em No Limit - Level XXXI (2000/4000) - 2017/03/20 23:51:54 CET [2017/03/20 18:51:54 ET]
Table '1856396933 60' 9-max Seat #3 is the button
Seat 1: tgrigoletti (126984 in chips, $93.74 bounty)
Seat 2: pikubuttons (130003 in chips, $95.62 bounty)
Seat 3: DutchPoker23 (86700 in chips, $103.12 bounty)
Seat 4: danistheking (46262 in chips, $89.06 bounty)
Seat 5: Lovetodo (70550 in chips, $75 bounty)
Seat 6: I have 2 AAs (226206 in chips, $99.83 bounty)
Seat 7: seserman01 (111390 in chips, $59.06 bounty)
Seat 8: ASAP75 (46778 in chips, $89.99 bounty)
tgrigoletti: posts the ante 600
pikubuttons: posts the ante 600
DutchPoker23: posts the ante 600
danistheking: posts the ante 600
Lovetodo: posts the ante 600
I have 2 AAs: posts the ante 600
seserman01: posts the ante 600
ASAP75: posts the ante 600
danistheking: posts small blind 2000
Lovetodo: posts big blind 4000
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Lovetodo {4-Diamonds}{8-Diamonds}
I have 2 AAs: folds
seserman01: folds
ASAP75: folds
tgrigoletti: folds
pikubuttons: folds
DutchPoker23: calls 4000
danistheking: calls 2000
Lovetodo: checks
*** FLOP *** {6-Hearts}{7-Diamonds}{10-Spades}
danistheking: checks
Lovetodo: checks
DutchPoker23: checks
*** TURN *** {6-Hearts}{7-Diamonds}{10-Spades} {Q-Diamonds}
danistheking: bets 8000
Lovetodo: calls 8000
DutchPoker23: folds
*** RIVER *** {6-Hearts}{7-Diamonds}{10-Spades}{Q-Diamonds} {2-Clubs}
danistheking: checks
Lovetodo: bets 34000
danistheking: calls 33662 and is all-in
Uncalled bet (338) returned to Lovetodo
*** SHOW DOWN ***
Lovetodo: shows {4-Diamonds}{8-Diamonds} (high card Queen)
danistheking: shows {9-Spades}{Q-Clubs} (a pair of Queens)
danistheking collected 100124 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 100124 | Rake 0
Board {6-Hearts}{7-Diamonds}{10-Spades}{Q-Diamonds}{2-Clubs}
Seat 1: tgrigoletti folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: pikubuttons folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: DutchPoker23 (button) folded on the Turn
Seat 4: danistheking (small blind) showed {9-Spades}{Q-Clubs} and won (100124) with a pair of Queens
Seat 5: Lovetodo (big blind) showed {4-Diamonds}{8-Diamonds} and lost with high card Queen
Seat 6: I have 2 AAs folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: seserman01 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: ASAP75 folded before Flop (didn't bet)

87  

x3 weer

PokerStars Hand #167877696783: Tournament #1856396933, $15+$15+$3 USD Hold'em No Limit - Level XXXI (2000/4000) - 2017/03/21 0:03:18 CET [2017/03/20 19:03:18 ET]
Table '1856396933 60' 9-max Seat #9 is the button
Seat 1: tgrigoletti (119384 in chips, $93.74 bounty)
Seat 2: pikubuttons (331584 in chips, $140.61 bounty)
Seat 3: DutchPoker23 (121400 in chips, $103.12 bounty)
Seat 4: danistheking (79584 in chips, $89.06 bounty)
Seat 5: Lovetodo (19288 in chips, $75 bounty)
Seat 6: I have 2 AAs (197806 in chips, $99.83 bounty)
Seat 7: seserman01 (113430 in chips, $59.06 bounty)
Seat 9: whitestboy (39199 in chips, $147.16 bounty)
tgrigoletti: posts the ante 600
pikubuttons: posts the ante 600
DutchPoker23: posts the ante 600
danistheking: posts the ante 600
Lovetodo: posts the ante 600
I have 2 AAs: posts the ante 600
seserman01: posts the ante 600
whitestboy: posts the ante 600
tgrigoletti: posts small blind 2000
pikubuttons: posts big blind 4000
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Lovetodo {A-Diamonds}{8-Clubs}
DutchPoker23: folds
danistheking: folds
Lovetodo: raises 14688 to 18688 and is all-in
I have 2 AAs: folds
seserman01: folds
whitestboy: raises 19911 to 38599 and is all-in
tgrigoletti: folds
pikubuttons: calls 34599
*** FLOP *** {6-Hearts}{A-Spades}{7-Clubs}
*** TURN *** {6-Hearts}{A-Spades}{7-Clubs} {K-Diamonds}
*** RIVER *** {6-Hearts}{A-Spades}{7-Clubs}{K-Diamonds} {4-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
pikubuttons: shows {J-Clubs}{10-Spades} (high card Ace)
whitestboy: shows {Q-Hearts}{7-Hearts} (a pair of Sevens)
whitestboy collected 39822 from side pot
Lovetodo: shows {A-Diamonds}{8-Clubs} (a pair of Aces)
Lovetodo collected 62864 from main pot
*** SUMMARY ***
Total pot 102686 Main pot 62864. Side pot 39822. | Rake 0
Board {6-Hearts}{A-Spades}{7-Clubs}{K-Diamonds}{4-Clubs}
Seat 1: tgrigoletti (small blind) folded before Flop
Seat 2: pikubuttons (big blind) showed {J-Clubs}{10-Spades} and lost with high card Ace
Seat 3: DutchPoker23 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: danistheking folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: Lovetodo showed {A-Diamonds}{8-Clubs} and won (62864) with a pair of Aces
Seat 6: I have 2 AAs folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: seserman01 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: whitestboy (button) showed {Q-Hearts}{7-Hearts} and won (39822) with a pair of Sevens

88  

Djerdjan10 schreef

12.50 ko

89  

25 ko

90  

bust 6m psko

PokerStars Hand #167878069845: Tournament #1856377109, $10+$10+$2 USD Hold'em No Limit - Level XXII (1000/2000) - 2017/03/21 0:11:40 CET [2017/03/20 19:11:40 ET]
Table '1856377109 37' 6-max Seat #3 is the button
Seat 1: Lovetodo (32906 in chips, $85.62 bounty)
Seat 2: rednas9 (105657 in chips, $80.62 bounty)
Seat 3: sadam83 (69392 in chips, $45 bounty)
Seat 4: Shippotamus (24730 in chips, $33.75 bounty)
Seat 5: Aggressor23 (193637 in chips, $98.75 bounty)
Seat 6: Demmiennsp (71057 in chips, $32.81 bounty)
Lovetodo: posts the ante 250
rednas9: posts the ante 250
sadam83: posts the ante 250
Shippotamus: posts the ante 250
Aggressor23: posts the ante 250
Demmiennsp: posts the ante 250
Shippotamus: posts small blind 1000
Aggressor23: posts big blind 2000
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Lovetodo {A-Spades}{4-Spades}
Demmiennsp: folds
Lovetodo: raises 30656 to 32656 and is all-in
rednas9: folds
sadam83: folds
Shippotamus: folds
Aggressor23: calls 30656
*** FLOP *** {9-Spades}{10-Clubs}{8-Clubs}
*** TURN *** {9-Spades}{10-Clubs}{8-Clubs} {9-Clubs}
*** RIVER *** {9-Spades}{10-Clubs}{8-Clubs}{9-Clubs} {J-Spades}
*** SHOW DOWN ***
Aggressor23: shows {K-Diamonds}{K-Spades} (two pair, Kings and Nines)
Lovetodo: shows {A-Spades}{4-Spades} (a pair of Nines)
Aggressor23 collected 67812 from pot
Aggressor23 wins $42.81 for eliminating Lovetodo and their own bounty increases by $42.81 to $141.56
Lovetodo finished the tournament in 57th place and received $45.72.
*** SUMMARY ***
Total pot 67812 | Rake 0
Board {9-Spades}{10-Clubs}{8-Clubs}{9-Clubs}{J-Spades}
Seat 1: Lovetodo showed {A-Spades}{4-Spades} and lost with a pair of Nines
Seat 2: rednas9 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: sadam83 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: Shippotamus (small blind) folded before Flop
Seat 5: Aggressor23 (big blind) showed {K-Diamonds}{K-Spades} and won (67812) with two pair, Kings and Nines
Seat 6: Demmiennsp folded before Flop (didn't bet)

91  

Any luck

92  

Djerdjan10 schreef

Djerdjan10 schreef

12.50 ko

93  

bust 33bb

PokerStars Hand #167878915860: Tournament #1856396933, $15+$15+$3 USD Hold'em No Limit - Level XXXIV (3500/7000) - 2017/03/21 0:31:24 CET [2017/03/20 19:31:24 ET]
Table '1856396933 60' 9-max Seat #6 is the button
Seat 1: tgrigoletti (153804 in chips, $93.74 bounty)
Seat 2: pikubuttons (305885 in chips, $140.61 bounty)
Seat 3: DutchPoker23 (73900 in chips, $147.65 bounty)
Seat 4: MULLERED (285070 in chips, $140.61 bounty)
Seat 5: Lovetodo (98956 in chips, $75 bounty)
Seat 6: I have 2 AAs (417537 in chips, $135.45 bounty)
Seat 8: Calcasus (96148 in chips, $162.18 bounty)
Seat 9: whitestboy (38432 in chips, $147.16 bounty)
tgrigoletti: posts the ante 1100
pikubuttons: posts the ante 1100
DutchPoker23: posts the ante 1100
MULLERED: posts the ante 1100
Lovetodo: posts the ante 1100
I have 2 AAs: posts the ante 1100
Calcasus: posts the ante 1100
whitestboy: posts the ante 1100
Calcasus: posts small blind 3500
whitestboy: posts big blind 7000
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Lovetodo {A-Spades}{5-Diamonds}
tgrigoletti: folds
pikubuttons: folds
DutchPoker23: folds
MULLERED: folds
Lovetodo: raises 90856 to 97856 and is all-in
I have 2 AAs: raises 318581 to 416437 and is all-in
Calcasus: folds
whitestboy: folds
Uncalled bet (318581) returned to I have 2 AAs
*** FLOP *** {3-Spades}{Q-Spades}{K-Clubs}
*** TURN *** {3-Spades}{Q-Spades}{K-Clubs} {9-Spades}
*** RIVER *** {3-Spades}{Q-Spades}{K-Clubs}{9-Spades} {8-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
Lovetodo: shows {A-Spades}{5-Diamonds} (high card Ace)
I have 2 AAs: shows {9-Hearts}{A-Clubs} (a pair of Nines)
I have 2 AAs collected 215012 from pot
I have 2 AAs wins $37.50 for eliminating Lovetodo and their own bounty increases by $37.50 to $172.95
Lovetodo finished the tournament in 56th place and received $102.17.
*** SUMMARY ***
Total pot 215012 | Rake 0
Board {3-Spades}{Q-Spades}{K-Clubs}{9-Spades}{8-Diamonds}
Seat 1: tgrigoletti folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: pikubuttons folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: DutchPoker23 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: MULLERED folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: Lovetodo showed {A-Spades}{5-Diamonds} and lost with high card Ace
Seat 6: I have 2 AAs (button) showed {9-Hearts}{A-Clubs} and won (215012) with a pair of Nines
Seat 8: Calcasus (small blind) folded before Flop
Seat 9: whitestboy (big blind) folded before Flop

94  

Nog paar bountys in de 55 en richting profit? Glgl in die laatste!

{3-Clubs}{2-Clubs}

95  

zonde voor dubbele ko

PokerStars Hand #167879105049: Tournament #1856397038, $25+$25+$5 USD Hold'em No Limit - Level XVI (200/400) - 2017/03/21 0:35:47 CET [2017/03/20 19:35:47 ET]
Table '1856397038 77' 9-max Seat #5 is the button
Seat 1: andrey07076 (18499 in chips, $75 bounty)
Seat 2: owilson25 (13628 in chips, $25 bounty)
Seat 3: f.v.sousa76 (21076 in chips, $25 bounty)
Seat 4: Maho211 (3157 in chips, $25 bounty)
Seat 5: Lovetodo (34770 in chips, $137.50 bounty)
Seat 6: LaliTournier (4300 in chips, $25 bounty)
Seat 7: spitznspots (29291 in chips, $78.12 bounty)
Seat 8: Rena15sanCe (15080 in chips, $87.50 bounty)
Seat 9: DontTilt28 (5448 in chips, $25 bounty)
andrey07076: posts the ante 60
owilson25: posts the ante 60
f.v.sousa76: posts the ante 60
Maho211: posts the ante 60
Lovetodo: posts the ante 60
LaliTournier: posts the ante 60
spitznspots: posts the ante 60
Rena15sanCe: posts the ante 60
DontTilt28: posts the ante 60
LaliTournier: posts small blind 200
spitznspots: posts big blind 400
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Lovetodo {8-Diamonds}{6-Diamonds}
Rena15sanCe: folds
DontTilt28: folds
andrey07076: folds
owilson25: folds
f.v.sousa76: folds
Maho211: raises 2697 to 3097 and is all-in
Lovetodo: calls 3097
LaliTournier: raises 1143 to 4240 and is all-in
spitznspots: folds
Lovetodo: calls 1143
*** FLOP *** {5-Diamonds}{2-Hearts}{7-Clubs}
*** TURN *** {5-Diamonds}{2-Hearts}{7-Clubs} {K-Spades}
*** RIVER *** {5-Diamonds}{2-Hearts}{7-Clubs}{K-Spades} {5-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
LaliTournier: shows {A-Spades}{J-Spades} (a pair of Fives)
Lovetodo: shows {8-Diamonds}{6-Diamonds} (a pair of Fives - lower kicker)
LaliTournier collected 2286 from side pot
Maho211: shows {J-Diamonds}{A-Diamonds} (a pair of Fives)
LaliTournier collected 5116 from main pot
Maho211 collected 5115 from main pot
*** SUMMARY ***
Total pot 12517 Main pot 10231. Side pot 2286. | Rake 0
Board {5-Diamonds}{2-Hearts}{7-Clubs}{K-Spades}{5-Clubs}
Seat 1: andrey07076 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: owilson25 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: f.v.sousa76 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: Maho211 showed {J-Diamonds}{A-Diamonds} and won (5115) with a pair of Fives
Seat 5: Lovetodo (button) showed {8-Diamonds}{6-Diamonds} and lost with a pair of Fives
Seat 6: LaliTournier (small blind) showed {A-Spades}{J-Spades} and won (7402) with a pair of Fives
Seat 7: spitznspots (big blind) folded before Flop
Seat 8: Rena15sanCe folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: DontTilt28 folded before Flop (didn't bet)

96  

PokerStars Hand #167879683605: Tournament #1856397038, $25+$25+$5 USD Hold'em No Limit - Level XVIII (300/600) - 2017/03/21 0:50:11 CET [2017/03/20 19:50:11 ET]
Table '1856397038 77' 9-max Seat #7 is the button
Seat 1: andrey07076 (13039 in chips, $75 bounty)
Seat 2: owilson25 (24649 in chips, $25 bounty)
Seat 3: f.v.sousa76 (17916 in chips, $25 bounty)
Seat 4: Maho211 (774 in chips, $25 bounty)
Seat 5: Lovetodo (27908 in chips, $137.50 bounty)
Seat 7: spitznspots (37897 in chips, $90.62 bounty)
Seat 8: Rena15sanCe (10004 in chips, $87.50 bounty)
Seat 9: DontTilt28 (13062 in chips, $25 bounty)
andrey07076: posts the ante 90
owilson25: posts the ante 90
f.v.sousa76: posts the ante 90
Maho211: posts the ante 90
Lovetodo: posts the ante 90
spitznspots: posts the ante 90
Rena15sanCe: posts the ante 90
DontTilt28: posts the ante 90
Rena15sanCe: posts small blind 300
DontTilt28: posts big blind 600
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Lovetodo {A-Hearts}{10-Diamonds}
andrey07076: folds
owilson25: folds
f.v.sousa76: folds
Maho211: raises 84 to 684 and is all-in
Lovetodo: calls 684
spitznspots: calls 684
Rena15sanCe: folds
DontTilt28: raises 12288 to 12972 and is all-in
Lovetodo: raises 14846 to 27818 and is all-in
spitznspots: folds
Uncalled bet (14846) returned to Lovetodo
*** FLOP *** {9-Diamonds}{5-Hearts}{3-Hearts}
*** TURN *** {9-Diamonds}{5-Hearts}{3-Hearts} {2-Clubs}
*** RIVER *** {9-Diamonds}{5-Hearts}{3-Hearts}{2-Clubs} {Q-Spades}
*** SHOW DOWN ***
DontTilt28: shows {J-Clubs}{A-Spades} (high card Ace)
Lovetodo: shows {A-Hearts}{10-Diamonds} (high card Ace - lower kicker)
DontTilt28 collected 24576 from side pot
Maho211: shows {K-Spades}{K-Clubs} (a pair of Kings)
Maho211 collected 3756 from main pot
*** SUMMARY ***
Total pot 28332 Main pot 3756. Side pot 24576. | Rake 0
Board {9-Diamonds}{5-Hearts}{3-Hearts}{2-Clubs}{Q-Spades}
Seat 1: andrey07076 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: owilson25 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: f.v.sousa76 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: Maho211 showed {K-Spades}{K-Clubs} and won (3756) with a pair of Kings
Seat 5: Lovetodo showed {A-Hearts}{10-Diamonds} and lost with high card Ace
Seat 7: spitznspots (button) folded before Flop
Seat 8: Rena15sanCe (small blind) folded before Flop
Seat 9: DontTilt28 (big blind) showed {J-Clubs}{A-Spades} and won (24576) with high card Ace

97  

Why sit out? Toch niet in slaap gevallen in de pauze xd

{3-Clubs}{2-Clubs}

98  

Ben toch bang van wel...

{3-Clubs}{2-Clubs}

99  

Iemand die hier miss lovetodo persoonlijk kent, wakker is en zin heeft om hem te bellen, bubble komt eraan van de bb 55 en gaat ie niet redden met afblinden gok ik zo

{3-Clubs}{2-Clubs}

100  
Terug naar boven
Sommige verplichten velden van het formulier ontbreken

Een gebruikersnaam is verplicht

Een wachtwoord is verplicht

Dit bericht kent geen inhoud

Thread onderwerp is leeg

Kies juiste category voor dit topic