Poker Forum

23439 leden
193701 topics
7219183 posts

Online: 109 38 geregistreerde leden + 71 gasten

Backing Low

hh hansie

Laatste eerst Oudste eerst
12345

bust 16,50bubble rush, kj vs aa

{3-Clubs}{2-Clubs}

81  

PokerStars Hand #174255162618: Tournament #1988227531, $3.00+$0.30 USD Hold'em No Limit - Level XXII (3000/6000) - 2017/08/12 23:23:33 CET [2017/08/12 17:23:33 ET]
Table '1988227531 19' 9-max Seat #9 is the button
Seat 1: annamariawer (24244 in chips)
Seat 2: prietje (81696 in chips)
Seat 3: markieboy_12 (144096 in chips)
Seat 4: Mountainking31 (121124 in chips)
Seat 5: ImCanadianEh (147080 in chips)
Seat 6: N.Chad's_Fan (87300 in chips)
Seat 7: MNZ-VDE-OGB! (145514 in chips)
Seat 8: UWPDev (120561 in chips)
Seat 9: chanchada (70814 in chips)
annamariawer: posts the ante 600
prietje: posts the ante 600
markieboy_12: posts the ante 600
Mountainking31: posts the ante 600
ImCanadianEh: posts the ante 600
N.Chad's_Fan: posts the ante 600
MNZ-VDE-OGB!: posts the ante 600
UWPDev: posts the ante 600
chanchada: posts the ante 600
annamariawer: posts small blind 3000
prietje: posts big blind 6000
*** HOLE CARDS ***
Dealt to markieboy_12 {Q-Spades}{A-Spades}
markieboy_12: raises 7200 to 13200
Mountainking31: folds
ImCanadianEh: folds
N.Chad's_Fan: folds
MNZ-VDE-OGB!: folds
UWPDev: folds
chanchada: folds
annamariawer: calls 10200
prietje: folds
*** FLOP *** {J-Hearts}{7-Hearts}{Q-Diamonds}
annamariawer: checks
markieboy_12: bets 12000
annamariawer: calls 10444 and is all-in
Uncalled bet (1556) returned to markieboy_12
*** TURN *** {J-Hearts}{7-Hearts}{Q-Diamonds} {K-Clubs}
*** RIVER *** {J-Hearts}{7-Hearts}{Q-Diamonds}{K-Clubs} {5-Spades}
*** SHOW DOWN ***
annamariawer: shows {10-Spades}{K-Spades} (a pair of Kings)
markieboy_12: shows {Q-Spades}{A-Spades} (a pair of Queens)
annamariawer collected 58688 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 58688 | Rake 0
Board {J-Hearts}{7-Hearts}{Q-Diamonds}{K-Clubs}{5-Spades}
Seat 1: annamariawer (small blind) showed {10-Spades}{K-Spades} and won (58688) with a pair of Kings
Seat 2: prietje (big blind) folded before Flop
Seat 3: markieboy_12 showed {Q-Spades}{A-Spades} and lost with a pair of Queens
Seat 4: Mountainking31 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: ImCanadianEh folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: N.Chad's_Fan folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: MNZ-VDE-OGB! folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: UWPDev folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: chanchada (button) folded before Flop (didn't bet)

{3-Clubs}{2-Clubs}

82  

+10

{3-Clubs}{2-Clubs}

83  

PokerStars Hand #174255655625: Tournament #1988227531, $3.00+$0.30 USD Hold'em No Limit - Level XXIII (3500/7000) - 2017/08/12 23:35:24 CET [2017/08/12 17:35:24 ET]
Table '1988227531 43' 9-max Seat #1 is the button
Seat 1: zsoli74 (177533 in chips)
Seat 2: runinggood1 (293906 in chips)
Seat 3: poker_lucian (77748 in chips)
Seat 4: markieboy_12 (79237 in chips)
Seat 6: csassa (182332 in chips)
Seat 7: EddyHarry00 (323923 in chips)
Seat 8: SGD DD 85 (102932 in chips)
Seat 9: custom_k (155555 in chips)
zsoli74: posts the ante 700
runinggood1: posts the ante 700
poker_lucian: posts the ante 700
markieboy_12: posts the ante 700
csassa: posts the ante 700
EddyHarry00: posts the ante 700
SGD DD 85: posts the ante 700
custom_k: posts the ante 700
runinggood1: posts small blind 3500
poker_lucian: posts big blind 7000
*** HOLE CARDS ***
Dealt to markieboy_12 {A-Spades}{K-Clubs}
markieboy_12: raises 71537 to 78537 and is all-in
csassa: folds
EddyHarry00: folds
SGD DD 85: folds
custom_k: folds
zsoli74: folds
runinggood1: folds
poker_lucian: calls 70048 and is all-in
Uncalled bet (1489) returned to markieboy_12
*** FLOP *** {2-Spades}{K-Hearts}{6-Diamonds}
*** TURN *** {2-Spades}{K-Hearts}{6-Diamonds} {A-Diamonds}
*** RIVER *** {2-Spades}{K-Hearts}{6-Diamonds}{A-Diamonds} {2-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
poker_lucian: shows {10-Hearts}{9-Hearts} (a pair of Deuces)
markieboy_12: shows {A-Spades}{K-Clubs} (two pair, Aces and Kings)
markieboy_12 collected 163196 from pot
poker_lucian finished the tournament in 59th place and received $8.85.
*** SUMMARY ***
Total pot 163196 | Rake 0
Board {2-Spades}{K-Hearts}{6-Diamonds}{A-Diamonds}{2-Clubs}
Seat 1: zsoli74 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: runinggood1 (small blind) folded before Flop
Seat 3: poker_lucian (big blind) showed {10-Hearts}{9-Hearts} and lost with a pair of Deuces
Seat 4: markieboy_12 showed {A-Spades}{K-Clubs} and won (163196) with two pair, Aces and Kings
Seat 6: csassa folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: EddyHarry00 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: SGD DD 85 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: custom_k folded before Flop (didn't bet)

{3-Clubs}{2-Clubs}

84  

8,85........

PokerStars Hand #174255698531: Tournament #1988227531, $3.00+$0.30 USD Hold'em No Limit - Level XXIII (3500/7000) - 2017/08/12 23:36:26 CET [2017/08/12 17:36:26 ET]
Table '1988227531 43' 9-max Seat #2 is the button
Seat 1: zsoli74 (176833 in chips)
Seat 2: runinggood1 (289706 in chips)
Seat 4: markieboy_12 (164685 in chips)
Seat 6: csassa (181632 in chips)
Seat 7: EddyHarry00 (323223 in chips)
Seat 8: SGD DD 85 (102232 in chips)
Seat 9: custom_k (154855 in chips)
zsoli74: posts the ante 700
runinggood1: posts the ante 700
markieboy_12: posts the ante 700
csassa: posts the ante 700
EddyHarry00: posts the ante 700
SGD DD 85: posts the ante 700
custom_k: posts the ante 700
markieboy_12: posts small blind 3500
csassa: posts big blind 7000
*** HOLE CARDS ***
Dealt to markieboy_12 {Q-Clubs}{A-Diamonds}
EddyHarry00: folds
SGD DD 85: folds
custom_k: folds
zsoli74: raises 7000 to 14000
runinggood1: folds
markieboy_12: raises 35000 to 49000
csassa: folds
zsoli74: calls 35000
*** FLOP *** {10-Hearts}{6-Hearts}{10-Diamonds}
markieboy_12: bets 114985 and is all-in
zsoli74: calls 114985
*** TURN *** {10-Hearts}{6-Hearts}{10-Diamonds} {J-Diamonds}
*** RIVER *** {10-Hearts}{6-Hearts}{10-Diamonds}{J-Diamonds} {3-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
markieboy_12: shows {Q-Clubs}{A-Diamonds} (a pair of Tens)
zsoli74: shows {4-Diamonds}{6-Diamonds} (two pair, Tens and Sixes)
zsoli74 collected 339870 from pot
markieboy_12 finished the tournament in 56th place and received $8.85.
*** SUMMARY ***
Total pot 339870 | Rake 0
Board {10-Hearts}{6-Hearts}{10-Diamonds}{J-Diamonds}{3-Hearts}
Seat 1: zsoli74 showed {4-Diamonds}{6-Diamonds} and won (339870) with two pair, Tens and Sixes
Seat 2: runinggood1 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: markieboy_12 (small blind) showed {Q-Clubs}{A-Diamonds} and lost with a pair of Tens
Seat 6: csassa (big blind) folded before Flop
Seat 7: EddyHarry00 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: SGD DD 85 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: custom_k folded before Flop (didn't bet)

{3-Clubs}{2-Clubs}

85  

bust 22, tafel sloot, 97 vs 98 op 1010868 runout

cancel de 11 psko en 16,50bb, begin koppijn te krijgen

thanks voor de kans hansie, $84 verstuurdd

{3-Clubs}{2-Clubs}

86  
Terug naar boven
Sommige verplichten velden van het formulier ontbreken

Een gebruikersnaam is verplicht

Een wachtwoord is verplicht

Dit bericht kent geen inhoud

Thread onderwerp is leeg

Kies juiste category voor dit topic