Voorwaarden en regels algemeen
Welkom op het forum van PokerNews.nl. Met een grote community, is het noodzakelijk dat er regels gelden en dat deze worden nageleefd. Hierbij een overzicht van de geldende regels die van toepassing zijn op alle secties. Voor de sectie Procenten & Backing en Stakeback gelden aanvullende regels die je eveneens in deze sectie kunt vinden. Misschien dat een aantal regels je wat overdreven in de oren zal klinken, maar in de praktijk blijkt dit nodig te zijn om het forum voor iedereen een plezierig omgeving te laten zijn. Zoals overal zijn er ook op PokerNews.nl zaken die uitdrukkelijk niet, of juist wel gewenst zijn. Naast onderstaande concrete zaken zijn er ook zaken die onder 'goed fatsoen' vallen. Het kan dus zijn dat er zaken zijn die niet genoemd worden maar toch niet, of juist wel, gewenst zijn.

De PokerNews-(mod)crew heeft altijd, en zeker bij onduidelijkheden, het laatste woord over de interpretatie van de regels en kan als ze dit nodig acht tijdelijk beleid instellen, bestaand beleid wijzigen, of uitzonderingen op de regels maken.

Een topic openen
Geef een topic een logische titel die de inhoud ervan samenvat. Het is niet de bedoeling dat je een titel maakt die de aandacht trekt, met veel uitroeptekens, hoofdletters of met "HELP HELP!" in de titel. Bedenk iets wat het onderwerp specifiek dekt.

Plaats het topic in het juiste subforum. Plaats een topic maar één keer in één forum. Niet dubbel of crossposten in de hoop op meer reacties. Dit wordt niet gewaardeerd door forumgebruikers en crew.

Als een topic gesloten is, mag je niet zomaar een nieuw topic openen met hetzelfde onderwerp. Er is altijd een reden waarom jouw topic door een moderator wordt gesloten. Het is vanzelfsprekend dat een nieuw topic over hetzelfde onderwerp dan niet gewenst is. Mocht je hier vragen over hebben, dan kun je een moderator een Prive Bericht (PM) sturen.

Bekijk ook of er wellicht eerder een topic geopend is met een zelfde of vergelijkbare vraag of onderwerp. Meerdere topics over eenzelfde onderwerp (die ook nog tegelijk lopen) veroorzaakt verwarring en mogelijk irritatie. Gebruik hiervoor de beschikbare zoekfunctie.

Reageren op een topic
Toon respect voor anderen en het forum en gebruik je gezonde verstand bij het reageren. Houdt reacties ontopic. Als er een andere discussie ontstaat dan waarvoor een topic geopend is, kan dat resulteren in een slot op het topic of een oproep om het "ontopic" te houden. Reageer alleen als je de intentie hebt de topic starter ontopic te helpen.

Laat het werk voor de moderators aan de moderators. We hebben een uitstekende crew die de problemen kan oplossen. Mocht je wat opvallen en vermoed je dat er geen moderator in de buurt is, stuur één van de mods dan een PM.

Wat voor de één basiskennis is, is voor de ander compleet nieuw. Houd dus ook rekening met het niveau van andere posters en toon respect voor de vragen die gesteld worden. Zorg dat een nieuwe pokerspeler zich welkom voelt op PokerNews.

Haal topics niet onnodig omhoog in de topiclist (bumpen).

Verboden zaken
Wellicht ten overvloede, maar onderstaand is een lijst met zaken die niet gewaardeerd worden op het forum en op zijn minst zullen resulteren in een slotje op het topic:

 • Links en hints naar bonussen anders dan die van PokerNews.
 • Via PM aanbieden van (rakeback)deals of andere affiliate-zaken, zal direct leiden tot een ban.
 • Het vragen om geld /backing buiten het daarvoor bestemde topic. Topics met betrekking tot donaties/actie voor het goede doel enkel na toestemming moderators.
 • Het openen van een topic voor een oproep om een 'voorschieter' te regelen, dan wel dit vermelden in de topictitel.
 • Porno (of een link naar pornografisch materiaal). Uitzondering is het "Hot Babes Thread", hier is het toegestaan om soft-erotisch materiaal te posten.
 • Het posten van totaal naakte afbeeldingen of geslachtsdelen (foto's met blote borsten mogen ALLEEN in Totaal Iets Anders en het slowchat topic van BAP).
 • Het openbaar maken van PM's / Skype / E-mail etc.
 • Spam.
 • Verbaal geweld. Het is niet nodig elkaar (doorlopend) uit te schelden of te provoceren/treiteren
 • Doorlopend trollen en/of uitsluitend in negatieve zin aanwezig zijn
 • Criminele praktijken.
 • Licentie- of copyrightschendingen (en links daarnaar).
 • Posten voor gebande members.
 • Schelden met "Kanker". Dit is opgenomen in het woordfilter, het omzeilen van het filter zal bestraft worden evenals de afkorting 'kk'.
 • Aanmaken van meerdere / nieuwe accounts (kloons) .
 • Kloon-accounts worden geblokkeerd en opgenomen in de banlijst. We zullen geen informatie verstrekken van wie de kloon was. Dit heeft geen verdere toegevoegde waarde.

Opvragen gegevens bij vermoeden van kloon
Wanneer wij het vermoeden hebben dat een nieuw lid een oude (gebande) bekende van het forum is, behouden wij ons het recht voor om persoonlijke informatie op te vragen van deze member. Onder andere kopie ID. Wanneer er geen medewerking wordt verleend aan dit informatieverzoek, zal er in ieder geval een BAP/SWAP verbod worden opgelegd zodat financiële zaken zijn uitgesloten. Wij kunnen ook besluiten het account volledig toegang te ontzeggen.

Het posten van openbare pics
Het is toegestaan foto’s te posten die openbaar op internet beschikbaar zijn (binnen de geldende regels uiteraard). Indien één van de betrokken partijen aangeeft dit niet te accepteren, zullen wij de foto’s verwijderen en een waarschuwing plaatsen dat er geen foto’s van die persoon meer mogen worden geplaatst. Vanaf dat moment kun je dus ook een ban verwachten als je alsnog foto’s post.

Vragen / Toevoegingen
We hopen dat deze regels voor iedereen helder zijn en gaan er van uit dat ze geen misverstanden zullen opleveren. Mocht je vragen hebben over de regels of het forum, dan staat het modteam uiteraard voor je klaar. Heb je vragen of toevoegingen aan deze regels neem dan contact op met één van de moderators