Algemene BAP Regels:

 • Met uitzondering van het daarvoor bestemde ''vraag hier om een backing topic' en de sectie 'Stakeback', is het niet toegestaan om een backing te vragen, het topic wordt dan direct verwijderd/gesloten en de poster krijgt een ban. Tevens is het, op straffe van een ban, niet toegestaan om via PM om een backing te vragen. Dit is ook van toepassing op het openen van een topic/het aanpassen van de topic titel om een voorschieter te vinden.
 • Er wordt geen nieuw backing topic aangemaakt voordat vorige topics waarin backing heeft plaatsgevonden volledig zijn afgehandeld qua betalingen. Het tweede topic zal zonder waarschuwing direct worden verwijderd.
 • De uitbetaling van procenten dient direct te gebeuren nadat de laatste hand is gespeeld voor de backing/procenten-verkoop. Bij niet correct afhandelen volgt een BL-1 vermelding + maandban. We zullen hier strakker op toezien.
 • Het is verplicht om minimaal een busthand te plaatsen in een procentverkooptopic dan wel backingstopic.
 • Hoewel Pokernews een openbare site is, is het voor minderjarige gebruikers niet toegestaan om:
  • zich aan te melden voor backingen
  • procenten verkopen van een lijstje mtt's
  • $$ te swappen (site-site of bank-site)
  • T$ kopen/verkopen.
  Dit vanwege het simpele feit dat pokeren op PokerStars of andere software voor minderjarige verboden is. Mocht je worden beoordeeld door het moderator-team als zijnde een minderjarige, dan zal je op de blacklist worden geplaatst en zijn bovenstaande privileges direct ingetrokken. De enige manier om van de blacklist af te komen is om aan te tonen dat je meerderjarig bent.
 • Het is niet toegestaan om een backing te faken. Wanneer je voor jezelf speelt en je spel graag wilt promoten, dan kun je een topic aanmaken in de sectie Poker toernooien, cashgames, spelen & railen. Of desgewenst in subforum 'pokerspelers'. Het is niet de bedoeling om in dat topic op te roepen dat je een backer zoekt. Dit is enkel toegestaan in het daarvoor bestemde 'vraag hier om een backing topic'.
 • Een backing verkrijg je binnen de forumsecties backing low / backing high & longterm. Wanneer je niet gehouden wilt worden aan de regels van BAP, dan plaats je het topic ook buiten bap. Hierbij dien je wel rekening te houden met het feit dat als het 'mis' gaat, er geen actieve inmenging vanuit het modteam zal zijn. Dit zowel ten opzichte van backer als van speler.
 • Wij behouden ons ten alle tijden het recht voor om informatie op te vragen over 'anoniem' om het voor ons binnen BAP inzichtelijk en controleerbaar te houden. Wanneer je als backer echt anoniem wilt blijven zorg er dan voor dat de speler het topic buiten BAP plaatst. Hierbij geldt wel weer bovenstaande dat er dan geen actieve bemoeienis vanuit het modteam is. Opvragen kan ook in geval van een procentverkoop-topic wanneer er procenten door bijvoorbeeld 'anoniem', 'skype' of 'app' worden gekocht. We willen hiermee (mede) voorkomen dat er personen met een slechte reputatie (scam verleden en dergelijken) alsnog een aandeel kunnen verkrijgen wat tot eventueel 'flaggen' van accounts kan leiden bij PokerStars of andere aanbieders.
 • Wanneer je met betrekking tot procentenverkoop niet aan de BAP regels gehouden wilt worden (omdat je bijvoorbeeld geen busthand wilt plaatsen) dan is er geen mogelijkheid om procenten via het forum te verkopen. In dat geval dien je dit onderling te regelen via bijvoorbeeld Skype of Discord. Verkooptopics buiten de BAP sectie zullen direct worden gesloten.
 • PokerNews wil en kan geen standpunt innemen voor wat betreft inhoudingen voor de Belastingdienst. Dit is juridisch en praktisch gezien niet mogelijk. Het is aan de procentenverkoper om hierover in de openings post duidelijkheid te geven vanaf welk bedrag hoeveel procenten wordt ingehouden voor de Belastingdienst. Procentenkopers kunnen het hier dan mee eens zijn en procenten kopen. Ben je het er niet mee eens, koop dan niet. Mocht echter aan het licht komen dat een speler wel procenten inhoudt voor de Belastingdienst, maar vervolgens geen belasting afdraagt, dan zal dit als een scam worden behandeld.
 • Indien bovenstaande informatie nog niet voorziet in een antwoord op een specifieke vraag kun je altijd contact opnemen met één van de moderators.

Regels met betrekking tot Backing Low:

 • Geef in je openingspost duidelijk weer wat er precies wordt aangeboden, wat de voorwaarden zijn voor de mensen die zich willen opgeven, en wat de deal is.
 • Voor backingdeals tot $150 kun je in dit subforum terecht.

Regels met betrekking tot Backing High & Long-term Backing:

 • Geef in je OP duidelijk weer wat er precies wordt aangeboden, wat de voorwaarden zijn voor de mensen die zich willen opgeven en wat de deal is.
 • Voor backingdeals van $150 en hoger kun je in dit subforum terecht.

Regels met betrekking tot Procenten Verkoop Low:

 • Hier kun je procenten verkopen van toernooiseries, pakketjes, en losse Multi Table Tournaments (MTT) tot $500.
 • Een verkooptopic dient ten alle tijden een standaard openingspost (OP) te bevatten.
 • Procenten-verkoop topics mogen alleen verkoop bevatten van 1 sessie. Er dient tussen 2 opeenvolgende toernooien niet meer dan 5 uur verschil in starttijd te zitten. Een uitzondering op deze regel geld voor grote (online) toernooien zoals bijvoorbeeld de WCOOP en SCOOP of na overleg + toestemming van een moderator.
 • Er wordt geen nieuw backing topic aangemaakt, voordat vorige topics waarin backing heeft plaatsgevonden volledig zijn afgehandeld qua afbetalingen. Het nieuwe topic zal worden gesloten en er zal een waarschuwing volgen. Een tweede keer overtreden betekent een week-ban.
 • In het geval van een swap mag iedere speler maximaal 50% van zijn of haar shares swappen via PokerNews.

Regels m.b.t. Procenten Verkoop High:

 • Hier kun je procenten verkopen van toernooi series, pakketjes en losse MTT vanaf $500 en hoger.
 • Een verkooptopic dient te allen tijde een standaard OP te bevatten.
 • Procenten-verkoop topics mogen alleen verkoop bevatten van 1 sessie. Er dient tussen 2 opeenvolgende toernooien niet meer dan 5 uur verschil in starttijd te zitten. Een uitzondering op deze regel geld voor grote evenementen zoals bijvoorbeeld de WCOOP en SCOOP of na overleg + toestemming van een moderator.
 • Er wordt geen nieuw backing topic aangemaakt, voordat vorige topics waarin backing heeft plaatsgevonden volledig zijn afgehandeld qua afbetalingen. Het nieuwe topic zal worden gesloten en er zal een waarschuwing volgen. Een 2e keer overtreden betekent een maand-ban.
 • In het geval van een swap mag iedere speler maximaal 50% van zijn shares swappen via PokerNews.

Regels voor Longterm procenten-verkoop:
Wanneer mag je een Longterm topic maken?

 • Langer dan 1 jaar lid zijn van het forum.
 • Wanneer je een BL-2 vermelding hebt ben je uitgesloten van Longterm.

STAKEBACK REGELS
Wanneer mag je een stakeback topic maken?

 • Langer dan 1 jaar lid zijn van het forum, of na overleg + toestemming van een moderator.
 • Wanneer je een BL-2 vermelding hebt ben je uitgesloten van stakeback.

Hoe moet de standaard openingspost van het topic eruit zien?
Stars Nick: unknown
Datum: 28-01-2014
Aantal Games: 20
Procenten te koop: 100%
Totaal Buy-In: $500
Backers cut: BIB 75/25
Cake: Nee
29% KSB (Ja/Nee): Ja, bij 5K winnings
Games ernaast (Ja/Nee): Ja
Post handen (Ja/Nee): Ja
Busthanden of ook Keyhanden: keyhanden en busthanden

MTTs:
17:00 - $8,80
17:15 - $20,50
17:15 - $10,20
17:30 - $13,50
17:30 - $24,80
18:00 - $22,00
18:00 - $22,20
18.30 - $11,00
19.00 - $109
19.00 - $22,00
20.30 - $75,00
20.30 - $51,00
21.00 - $55,00
21.30 - $55,00
Totaal: $500,-

100% = $500
50% = $250
10% = $50
5% = $25

% houders:
unknown 1: 40%
unknown 2: 20%
unknown 3: 20%
unknown 4: 10%
unknown 5: 10%
Totaal: 100% = sold

Voorbeeld met betrekking tot winstverdeling zonder KSB:
Winnings $10.000,-
$10.000 - $500 = $9500
$9500 * 0,75 = $7125
10% is dan:
$7125 * 0,10 = $712,50 + $50 = $762,50

Voorbeeld met betrekking tot 29% KSB over winstverdeling:
Winnings: $10.000,-
$10.000 - $500 = $9500
$9500 x 0,71 = $6745
$6745 x 0,75 = $5058,75
10% is dus in deze situatie:
$5058,75 + 500 = $5558,75
$5558,75 * 0,10 = $555,88

Cake met betrekking tot stackeback deals:
Deze moeten de procenthouders (backers) zelf bijhouden. Een voorwaarde voor de procentenhouder is dat ze voor de sessie aangeven hoeveel cake desbetreffende speler heeft, zodat de speler dit in de OP kan weergeven voordat de sessie begint.

Voorbeeld cakeberekening:
Stel je verkoopt voor de 4e keer % voor 100% en je houdt cake bij. Deze sessie kost totaal $300 en je hebt $800 aan winnings.
De cake die je nog had staan bij %houders is als volgt:
%houder 1: 30% gekocht deze keer, cake $-55,00
%houder 2: 10% gekocht deze keer, cake $-80,00
%houder 3: 5% gekocht deze keer, cake $-150,00
%houder 4: 10% gekocht deze keer, cake $-190,00
%houder 5: 45% gekocht deze keer, cake $-30,00

Jouw profit cut is 20% (dus 80% naar de %houders)
hoeveel cake krijgen de mensen uitbetaald per persoon?

De cake die je nog had staan bij %houders is als volgt:

%houder 1:
30% gekocht deze keer, cake: $-55,00
Buyin is deze sessie: $90
Winnings: $240,
Winst: $150.
Winst na aftrek van cake: $95.
hiervan krijgt hij nog eens 80%, dus $76.
uit te keren door speler is $90 + $55 + $76 = $221, speler houdt $19 over

%houder 2:
10% gekocht deze keer, cake: $-80,00
Buyin is deze sessie: $30,
Winnings: $80
Winst: $50.
Winst na aftrek van cake: -$30.
hiervan krijgt hij dus alles, dus $80 uit te keren door speler.
speler staat nog $30 in cake

%houder 3:
5% gekocht deze keer, cake $-150,00
Buyin is deze sessie: $15
Winnings: $40
Winst: $25.
Winst na aftrek van cake: -$125.
Hiervan krijgt hij dus alles, dus $40 uit te keren door speler.
Speler staat nog $125 in cake

%houder 4:
10% gekocht deze keer, cake $-190,00
Buyin is deze sessie: $30
Winnings: $80
Winst: $50.
Winst na aftrek van cake: -$140.
Hiervan krijgt hij dus alles, dus $80 uit te keren door speler.
Speler staat nog $140 in cake

%houder 5:
45% gekocht deze keer, cake $-30,00
Buyin is deze sessie: $135
Winnings: $360
Winst: $225
Winst na aftrek van cake: $195.
hiervan krijgt hij nog eens 80%, dus $156. uit te keren door speler is $135 + $30 + $156 = $321.
speler houdt $39 over

Procentenkopen in je eigen stakeback:
het is toegestaan om % te kopen in je eigen stakeback. De topic started moet van te voren aangeven hoeveel hij zelf houdt. Dan ligt de keuze om wel of niet te kopen bij de procentenkopers.

Meerdere dagen stakeback verkoop
Hiervoor gelden dezelfde regels als bij een regulaire procenten verkoop.

Love with your heart, use your head for everything else