888poker
New poker experience at 888poker

Join now to get $88 FREE (no deposit needed)

Join now

Poker Forum

23713 leden
194274 topics
7245389 posts

Online: 112 38 geregistreerde leden + 74 gasten

Backing Low

Lijstje vanavond 40$

Laatste eerst Oudste eerst

PokerStars Hand #178234556439: Tournament #2095158177, $1.50+$1.50+$0.30 USD Hold'em No Limit - Level IV (30/60) - 2017/11/14 19:52:07 CET [2017/11/14 13:52:07 ET]
Table '2095158177 57' 9-max Seat #5 is the button
Seat 1: SpinnrDinnr (4134 in chips, $1.50 bounty)
Seat 2: Blackjack787 (4967 in chips, $1.50 bounty)
Seat 3: gelikkkk (4069 in chips, $1.50 bounty)
Seat 4: WRUSLANDW (12527 in chips, $2.25 bounty)
Seat 5: bornrdy (6082 in chips, $1.50 bounty)
Seat 6: BadGripsou (2927 in chips, $1.50 bounty)
Seat 7: ZikPro (5485 in chips, $1.50 bounty)
Seat 8: seri0ss4m (5324 in chips, $1.50 bounty)
Seat 9: NSA_UA (4746 in chips, $1.50 bounty)
SpinnrDinnr: posts the ante 9
Blackjack787: posts the ante 9
gelikkkk: posts the ante 9
WRUSLANDW: posts the ante 9
bornrdy: posts the ante 9
BadGripsou: posts the ante 9
ZikPro: posts the ante 9
seri0ss4m: posts the ante 9
NSA_UA: posts the ante 9
BadGripsou: posts small blind 30
ZikPro: posts big blind 60
*** HOLE CARDS ***
Dealt to SpinnrDinnr {K-Hearts}{A-Hearts}
seri0ss4m: calls 60
NSA_UA: folds
SpinnrDinnr: raises 180 to 240
Blackjack787: folds
gelikkkk: folds
WRUSLANDW: calls 240
bornrdy: folds
BadGripsou: raises 2678 to 2918 and is all-in
ZikPro: folds
seri0ss4m: raises 2397 to 5315 and is all-in
SpinnrDinnr: calls 3885 and is all-in
WRUSLANDW: folds
Uncalled bet (1190) returned to seri0ss4m
*** FLOP *** {8-Hearts}{A-Diamonds}{3-Diamonds}
*** TURN *** {8-Hearts}{A-Diamonds}{3-Diamonds} {3-Hearts}
*** RIVER *** {8-Hearts}{A-Diamonds}{3-Diamonds}{3-Hearts} {J-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
seri0ss4m: shows {10-Diamonds}{9-Clubs} (a pair of Threes)
SpinnrDinnr: shows {K-Hearts}{A-Hearts} (two pair, Aces and Threes)
SpinnrDinnr collected 2414 from side pot
BadGripsou: shows {K-Diamonds}{A-Clubs} (two pair, Aces and Threes)
BadGripsou collected 4568 from main pot
SpinnrDinnr collected 4567 from main pot
*** SUMMARY ***
Total pot 11549 Main pot 9135. Side pot 2414. | Rake 0
Board {8-Hearts}{A-Diamonds}{3-Diamonds}{3-Hearts}{J-Clubs}
Seat 1: SpinnrDinnr showed {K-Hearts}{A-Hearts} and won (6981) with two pair, Aces and Threes
Seat 2: Blackjack787 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: gelikkkk folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: WRUSLANDW folded before Flop
Seat 5: bornrdy (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: BadGripsou (small blind) showed {K-Diamonds}{A-Clubs} and won (4568) with two pair, Aces and Threes
Seat 7: ZikPro (big blind) folded before Flop
Seat 8: seri0ss4m showed {10-Diamonds}{9-Clubs} and lost with a pair of Threes
Seat 9: NSA_UA folded before Flop (didn't bet)

{j-Diamonds}{9-Diamonds}jekomternietachteralsjehetnietprobeert{j-Hearts}{9-Hearts}

21  

bu
3.30bb 8k
1.10big 11k

{j-Diamonds}{9-Diamonds}jekomternietachteralsjehetnietprobeert{j-Hearts}{9-Hearts}

22  

PokerStars Hand #178235042143: Tournament #2095165090, $1.00+$0.10 USD Hold'em No Limit - Level VI (50/100) - 2017/11/14 20:03:44 CET [2017/11/14 14:03:44 ET]
Table '2095165090 99' 9-max Seat #4 is the button
Seat 1: SpinnrDinnr (11610 in chips)
Seat 2: idpmex (16998 in chips)
Seat 3: ginshee11 (9691 in chips)
Seat 4: stolo24 (6516 in chips) is sitting out
Seat 5: kodra007 (4880 in chips)
Seat 6: SImba_198888 (5130 in chips)
Seat 7: cariocatfi9 (4990 in chips)
Seat 8: Topboy147 (5452 in chips)
Seat 9: danger0792 (7288 in chips)
SpinnrDinnr: posts the ante 10
idpmex: posts the ante 10
ginshee11: posts the ante 10
stolo24: posts the ante 10
kodra007: posts the ante 10
SImba_198888: posts the ante 10
cariocatfi9: posts the ante 10
Topboy147: posts the ante 10
danger0792: posts the ante 10
kodra007: posts small blind 50
SImba_198888: posts big blind 100
*** HOLE CARDS ***
Dealt to SpinnrDinnr {K-Hearts}{A-Diamonds}
cariocatfi9: folds
Topboy147: folds
danger0792: folds
SpinnrDinnr: raises 140 to 240
idpmex: calls 240
ginshee11: folds
stolo24: folds
kodra007: folds
SImba_198888: folds
*** FLOP *** {A-Spades}{8-Diamonds}{2-Spades}
SpinnrDinnr: bets 324
idpmex: calls 324
*** TURN *** {A-Spades}{8-Diamonds}{2-Spades} {4-Spades}
SpinnrDinnr: checks
idpmex: checks
*** RIVER *** {A-Spades}{8-Diamonds}{2-Spades}{4-Spades} {K-Clubs}
SpinnrDinnr: bets 985
idpmex: calls 985
*** SHOW DOWN ***
SpinnrDinnr: shows {K-Hearts}{A-Diamonds} (two pair, Aces and Kings)
idpmex: mucks hand
SpinnrDinnr collected 3338 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 3338 | Rake 0
Board {A-Spades}{8-Diamonds}{2-Spades}{4-Spades}{K-Clubs}
Seat 1: SpinnrDinnr showed {K-Hearts}{A-Diamonds} and won (3338) with two pair, Aces and Kings
Seat 2: idpmex mucked {5-Hearts}{A-Clubs}
Seat 3: ginshee11 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: stolo24 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: kodra007 (small blind) folded before Flop
Seat 6: SImba_198888 (big blind) folded before Flop
Seat 7: cariocatfi9 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: Topboy147 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: danger0792 folded before Flop (didn't bet)

{j-Diamonds}{9-Diamonds}jekomternietachteralsjehetnietprobeert{j-Hearts}{9-Hearts}

23  

out
PokerStars Hand #178235212031: Tournament #2095165090, $1.00+$0.10 USD Hold'em No Limit - Level VII (60/120) - 2017/11/14 20:07:21 CET [2017/11/14 14:07:21 ET]
Table '2095165090 99' 9-max Seat #6 is the button
Seat 1: SpinnrDinnr (13379 in chips)
Seat 2: idpmex (15329 in chips)
Seat 3: ginshee11 (10011 in chips)
Seat 4: stolo24 (6496 in chips) is sitting out
Seat 5: kodra007 (4810 in chips)
Seat 6: SImba_198888 (4960 in chips)
Seat 7: cariocatfi9 (4870 in chips)
Seat 8: Topboy147 (5432 in chips)
Seat 9: danger0792 (7268 in chips)
SpinnrDinnr: posts the ante 12
idpmex: posts the ante 12
ginshee11: posts the ante 12
stolo24: posts the ante 12
kodra007: posts the ante 12
SImba_198888: posts the ante 12
cariocatfi9: posts the ante 12
Topboy147: posts the ante 12
danger0792: posts the ante 12
cariocatfi9: posts small blind 60
Topboy147: posts big blind 120
*** HOLE CARDS ***
Dealt to SpinnrDinnr {10-Spades}{10-Clubs}
danger0792: raises 139 to 259
SpinnrDinnr: raises 341 to 600
idpmex: raises 1747 to 2347
ginshee11: folds
stolo24: folds
kodra007: folds
SImba_198888: folds
cariocatfi9: folds
Topboy147: folds
danger0792: folds
SpinnrDinnr: calls 1747
*** FLOP *** {5-Clubs}{8-Diamonds}{J-Diamonds}
SpinnrDinnr: checks
idpmex: bets 2640
SpinnrDinnr: calls 2640
*** TURN *** {5-Clubs}{8-Diamonds}{J-Diamonds} {2-Spades}
SpinnrDinnr: checks
idpmex: bets 10330 and is all-in
SpinnrDinnr: calls 8380 and is all-in
Uncalled bet (1950) returned to idpmex
*** RIVER *** {5-Clubs}{8-Diamonds}{J-Diamonds}{2-Spades} {7-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
SpinnrDinnr: shows {10-Spades}{10-Clubs} (a pair of Tens)
idpmex: shows {K-Diamonds}{K-Spades} (a pair of Kings)
idpmex collected 27281 from pot
SpinnrDinnr finished the tournament
*** SUMMARY ***
Total pot 27281 | Rake 0
Board {5-Clubs}{8-Diamonds}{J-Diamonds}{2-Spades}{7-Hearts}
Seat 1: SpinnrDinnr showed {10-Spades}{10-Clubs} and lost with a pair of Tens
Seat 2: idpmex showed {K-Diamonds}{K-Spades} and won (27281) with a pair of Kings
Seat 3: ginshee11 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: stolo24 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: kodra007 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: SImba_198888 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: cariocatfi9 (small blind) folded before Flop
Seat 8: Topboy147 (big blind) folded before Flop
Seat 9: danger0792 folded before Flop

{j-Diamonds}{9-Diamonds}jekomternietachteralsjehetnietprobeert{j-Hearts}{9-Hearts}

24  

PokerStars Hand #178235120243: Tournament #2095158177, $1.50+$1.50+$0.30 USD Hold'em No Limit - Level IV (30/60) - 2017/11/14 20:05:24 CET [2017/11/14 14:05:24 ET]
Table '2095158177 57' 9-max Seat #3 is the button
Seat 1: SpinnrDinnr (8059 in chips, $1.50 bounty)
Seat 2: Blackjack787 (6524 in chips, $1.50 bounty)
Seat 3: gelikkkk (3925 in chips, $1.50 bounty)
Seat 4: WRUSLANDW (12205 in chips, $3 bounty)
Seat 5: bornrdy (4797 in chips, $1.50 bounty)
Seat 6: BadGripsou (4724 in chips, $1.50 bounty)
Seat 7: ZikPro (5452 in chips, $1.50 bounty)
Seat 8: spor4429 (4973 in chips, $1.50 bounty)
Seat 9: NSA_UA (4602 in chips, $1.50 bounty)
SpinnrDinnr: posts the ante 9
Blackjack787: posts the ante 9
gelikkkk: posts the ante 9
WRUSLANDW: posts the ante 9
bornrdy: posts the ante 9
BadGripsou: posts the ante 9
ZikPro: posts the ante 9
spor4429: posts the ante 9
NSA_UA: posts the ante 9
WRUSLANDW: posts small blind 30
bornrdy: posts big blind 60
*** HOLE CARDS ***
Dealt to SpinnrDinnr {Q-Diamonds}{K-Diamonds}
BadGripsou: calls 60
ZikPro: folds
spor4429: calls 60
NSA_UA: calls 60
SpinnrDinnr: raises 300 to 360
Blackjack787: calls 360
gelikkkk: folds
WRUSLANDW: folds
bornrdy: folds
BadGripsou: calls 300
spor4429: folds
NSA_UA: calls 300
*** FLOP *** {7-Spades}{K-Clubs}{J-Hearts}
BadGripsou: checks
NSA_UA: checks
SpinnrDinnr: bets 752
Blackjack787: calls 752
BadGripsou: calls 752
NSA_UA: folds
*** TURN *** {7-Spades}{K-Clubs}{J-Hearts} {6-Hearts}
BadGripsou: checks
SpinnrDinnr: bets 1740
Blackjack787: calls 1740
BadGripsou: calls 1740
*** RIVER *** {7-Spades}{K-Clubs}{J-Hearts}{6-Hearts} {10-Diamonds}
BadGripsou: checks
SpinnrDinnr: bets 5198 and is all-in
Blackjack787: folds
BadGripsou: folds
Uncalled bet (5198) returned to SpinnrDinnr
SpinnrDinnr collected 9147 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 9147 | Rake 0
Board {7-Spades}{K-Clubs}{J-Hearts}{6-Hearts}{10-Diamonds}
Seat 1: SpinnrDinnr collected (9147)
Seat 2: Blackjack787 folded on the River
Seat 3: gelikkkk (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: WRUSLANDW (small blind) folded before Flop
Seat 5: bornrdy (big blind) folded before Flop
Seat 6: BadGripsou folded on the River
Seat 7: ZikPro folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: spor4429 folded before Flop
Seat 9: NSA_UA folded on the Flop

{j-Diamonds}{9-Diamonds}jekomternietachteralsjehetnietprobeert{j-Hearts}{9-Hearts}

25  

1.50
PokerStars Hand #178236650039: Tournament #2095158177, $1.50+$1.50+$0.30 USD Hold'em No Limit - Level IX (60/120) - 2017/11/14 20:37:57 CET [2017/11/14 14:37:57 ET]
Table '2095158177 57' 9-max Seat #9 is the button
Seat 1: SpinnrDinnr (14598 in chips, $1.50 bounty)
Seat 2: Blackjack787 (6248 in chips, $1.50 bounty)
Seat 3: gelikkkk (12059 in chips, $1.50 bounty)
Seat 4: WRUSLANDW (3862 in chips, $3 bounty)
Seat 5: mmosna (3547 in chips, $2.25 bounty)
Seat 6: BadGripsou (10224 in chips, $2.25 bounty)
Seat 7: ZikPro (2450 in chips, $1.50 bounty)
Seat 8: $miha$840 (12677 in chips, $1.50 bounty)
Seat 9: NSA_UA (6144 in chips, $2.25 bounty)
SpinnrDinnr: posts the ante 18
Blackjack787: posts the ante 18
gelikkkk: posts the ante 18
WRUSLANDW: posts the ante 18
mmosna: posts the ante 18
BadGripsou: posts the ante 18
ZikPro: posts the ante 18
$miha$840: posts the ante 18
NSA_UA: posts the ante 18
SpinnrDinnr: posts small blind 60
Blackjack787: posts big blind 120
*** HOLE CARDS ***
Dealt to SpinnrDinnr {7-Clubs}{7-Spades}
gelikkkk: folds
WRUSLANDW: raises 120 to 240
mmosna said, "like mostly russians"
mmosna: folds
BadGripsou: folds
ZikPro: folds
$miha$840: calls 240
NSA_UA: folds
SpinnrDinnr: calls 180
Blackjack787: raises 600 to 840
WRUSLANDW: calls 600
$miha$840: calls 600
SpinnrDinnr: calls 600
*** FLOP *** {3-Hearts}{A-Diamonds}{7-Diamonds}
SpinnrDinnr: checks
Blackjack787: checks
WRUSLANDW: bets 3004 and is all-in
$miha$840: calls 3004
SpinnrDinnr: raises 10736 to 13740 and is all-in
Blackjack787: folds
$miha$840: folds
Uncalled bet (10736) returned to SpinnrDinnr
*** TURN *** {3-Hearts}{A-Diamonds}{7-Diamonds} {K-Diamonds}
*** RIVER *** {3-Hearts}{A-Diamonds}{7-Diamonds}{K-Diamonds} {K-Spades}
*** SHOW DOWN ***
SpinnrDinnr: shows {7-Clubs}{7-Spades} (a full house, Sevens full of Kings)
WRUSLANDW: shows {A-Clubs}{2-Clubs} (two pair, Aces and Kings)
SpinnrDinnr collected 12534 from pot
SpinnrDinnr wins $1.50 for eliminating WRUSLANDW and their own bounty increases by $1.50 to $3
WRUSLANDW finished the tournament
*** SUMMARY ***
Total pot 12534 | Rake 0
Board {3-Hearts}{A-Diamonds}{7-Diamonds}{K-Diamonds}{K-Spades}
Seat 1: SpinnrDinnr (small blind) showed {7-Clubs}{7-Spades} and won (12534) with a full house, Sevens full of Kings
Seat 2: Blackjack787 (big blind) folded on the Flop
Seat 3: gelikkkk folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: WRUSLANDW showed {A-Clubs}{2-Clubs} and lost with two pair, Aces and Kings
Seat 5: mmosna folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: BadGripsou folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: ZikPro folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: $miha$840 folded on the Flop
Seat 9: NSA_UA (button) folded before Flop (didn't bet)

{j-Diamonds}{9-Diamonds}jekomternietachteralsjehetnietprobeert{j-Hearts}{9-Hearts}

26  

1.13
PokerStars Hand #178236776724: Tournament #2095158177, $1.50+$1.50+$0.30 USD Hold'em No Limit - Level IX (60/120) - 2017/11/14 20:40:38 CET [2017/11/14 14:40:38 ET]
Table '2095158177 57' 9-max Seat #2 is the button
Seat 1: SpinnrDinnr (25154 in chips, $3 bounty)
Seat 2: Blackjack787 (5312 in chips, $1.50 bounty)
Seat 3: gelikkkk (11903 in chips, $1.50 bounty)
Seat 4: Ant_theo153 (4982 in chips, $1.50 bounty)
Seat 5: mmosna (3511 in chips, $2.25 bounty)
Seat 6: BadGripsou (8628 in chips, $2.25 bounty)
Seat 7: ZikPro (2414 in chips, $1.50 bounty)
Seat 8: $miha$840 (8797 in chips, $1.50 bounty)
Seat 9: NSA_UA (6108 in chips, $2.25 bounty)
SpinnrDinnr: posts the ante 18
Blackjack787: posts the ante 18
gelikkkk: posts the ante 18
Ant_theo153: posts the ante 18
mmosna: posts the ante 18
BadGripsou: posts the ante 18
ZikPro: posts the ante 18
$miha$840: posts the ante 18
NSA_UA: posts the ante 18
gelikkkk: posts small blind 60
Ant_theo153: posts big blind 120
*** HOLE CARDS ***
Dealt to SpinnrDinnr {10-Spades}{Q-Diamonds}
mmosna: calls 120
BadGripsou: folds
ZikPro: folds
$miha$840: folds
NSA_UA: folds
SpinnrDinnr: raises 144 to 264
Blackjack787: folds
gelikkkk: folds
Ant_theo153: folds
mmosna: calls 144
*** FLOP *** {10-Diamonds}{K-Diamonds}{Q-Clubs}
mmosna: checks
SpinnrDinnr: bets 480
mmosna: raises 2749 to 3229 and is all-in
SpinnrDinnr: calls 2749
*** TURN *** {10-Diamonds}{K-Diamonds}{Q-Clubs} {8-Clubs}
*** RIVER *** {10-Diamonds}{K-Diamonds}{Q-Clubs}{8-Clubs} {7-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
mmosna: shows {A-Diamonds}{A-Spades} (a pair of Aces)
SpinnrDinnr: shows {10-Spades}{Q-Diamonds} (two pair, Queens and Tens)
SpinnrDinnr collected 7328 from pot
SpinnrDinnr wins $1.13 for eliminating mmosna and their own bounty increases by $1.12 to $4.12
mmosna finished the tournament
*** SUMMARY ***
Total pot 7328 | Rake 0
Board {10-Diamonds}{K-Diamonds}{Q-Clubs}{8-Clubs}{7-Clubs}
Seat 1: SpinnrDinnr showed {10-Spades}{Q-Diamonds} and won (7328) with two pair, Queens and Tens
Seat 2: Blackjack787 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: gelikkkk (small blind) folded before Flop
Seat 4: Ant_theo153 (big blind) folded before Flop
Seat 5: mmosna showed {A-Diamonds}{A-Spades} and lost with a pair of Aces
Seat 6: BadGripsou folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: ZikPro folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: $miha$840 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: NSA_UA folded before Flop (didn't bet)

{j-Diamonds}{9-Diamonds}jekomternietachteralsjehetnietprobeert{j-Hearts}{9-Hearts}

27  

0.75
PokerStars Hand #178237255719: Tournament #2095158177, $1.50+$1.50+$0.30 USD Hold'em No Limit - Level XI (80/160) - 2017/11/14 20:50:43 CET [2017/11/14 14:50:43 ET]
Table '2095158177 250' 9-max Seat #9 is the button
Seat 1: SpinnrDinnr (27187 in chips, $4.12 bounty)
Seat 2: dinu16 (2631 in chips, $1.50 bounty)
Seat 3: Dmitry Kochur (15311 in chips, $2.25 bounty)
Seat 4: nike160279 (4233 in chips, $1.50 bounty)
Seat 5: Mijdammie (14204 in chips, $2.25 bounty)
Seat 6: Palson9000 (4229 in chips, $1.50 bounty)
Seat 7: FelipeGalo13 (9099 in chips, $1.50 bounty)
Seat 8: PoiZoone (18157 in chips, $2.62 bounty)
Seat 9: Denis9614 (11131 in chips, $4.12 bounty)
SpinnrDinnr: posts the ante 24
dinu16: posts the ante 24
Dmitry Kochur: posts the ante 24
nike160279: posts the ante 24
Mijdammie: posts the ante 24
Palson9000: posts the ante 24
FelipeGalo13: posts the ante 24
PoiZoone: posts the ante 24
Denis9614: posts the ante 24
SpinnrDinnr: posts small blind 80
dinu16: posts big blind 160
*** HOLE CARDS ***
Dealt to SpinnrDinnr {Q-Clubs}{Q-Spades}
Dmitry Kochur: folds
nike160279: folds
Mijdammie: folds
Palson9000: folds
FelipeGalo13: raises 215 to 375
PoiZoone: folds
Denis9614: folds
SpinnrDinnr: raises 745 to 1120
dinu16: raises 1487 to 2607 and is all-in
FelipeGalo13: folds
SpinnrDinnr: calls 1487
*** FLOP *** {7-Clubs}{6-Clubs}{3-Spades}
*** TURN *** {7-Clubs}{6-Clubs}{3-Spades} {J-Clubs}
*** RIVER *** {7-Clubs}{6-Clubs}{3-Spades}{J-Clubs} {5-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
SpinnrDinnr: shows {Q-Clubs}{Q-Spades} (a pair of Queens)
dinu16: shows {8-Diamonds}{8-Spades} (a pair of Eights)
SpinnrDinnr collected 5805 from pot
SpinnrDinnr wins $0.75 for eliminating dinu16 and their own bounty increases by $0.75 to $4.87
dinu16 finished the tournament
*** SUMMARY ***
Total pot 5805 | Rake 0
Board {7-Clubs}{6-Clubs}{3-Spades}{J-Clubs}{5-Hearts}
Seat 1: SpinnrDinnr (small blind) showed {Q-Clubs}{Q-Spades} and won (5805) with a pair of Queens
Seat 2: dinu16 (big blind) showed {8-Diamonds}{8-Spades} and lost with a pair of Eights
Seat 3: Dmitry Kochur folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: nike160279 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: Mijdammie folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: Palson9000 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: FelipeGalo13 folded before Flop
Seat 8: PoiZoone folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: Denis9614 (button) folded before Flop (didn't bet)

{j-Diamonds}{9-Diamonds}jekomternietachteralsjehetnietprobeert{j-Hearts}{9-Hearts}

28  

bu
3.30bb 26k
2.20hot 2.6k
7.50pko 3k

$3.38 in kas

{j-Diamonds}{9-Diamonds}jekomternietachteralsjehetnietprobeert{j-Hearts}{9-Hearts}

29  

PokerStars Hand #178238499475: Tournament #2095149154, $2.00+$0.20 USD Hold'em No Limit - Level XII (200/400) - 2017/11/14 21:17:48 CET [2017/11/14 15:17:48 ET]
Table '2095149154 241' 9-max Seat #7 is the button
Seat 1: ChichoK10 (4240 in chips)
Seat 2: saas03 (2138 in chips)
Seat 3: specialdk7 (4960 in chips)
Seat 4: reluxury (5615 in chips)
Seat 5: Supachimp (5000 in chips)
Seat 6: Batovs (8290 in chips)
Seat 7: SpinnrDinnr (6184 in chips)
Seat 8: THEmichae118 (13015 in chips)
Seat 9: Simple31 (18890 in chips)
ChichoK10: posts the ante 50
saas03: posts the ante 50
specialdk7: posts the ante 50
reluxury: posts the ante 50
Supachimp: posts the ante 50
Batovs: posts the ante 50
SpinnrDinnr: posts the ante 50
THEmichae118: posts the ante 50
Simple31: posts the ante 50
THEmichae118: posts small blind 200
Simple31: posts big blind 400
*** HOLE CARDS ***
Dealt to SpinnrDinnr {A-Hearts}{K-Clubs}
ChichoK10: raises 3790 to 4190 and is all-in
saas03: folds
specialdk7: folds
reluxury: raises 1375 to 5565 and is all-in
Supachimp: folds
Batovs: folds
SpinnrDinnr: raises 569 to 6134 and is all-in
THEmichae118: folds
Simple31: folds
Uncalled bet (569) returned to SpinnrDinnr
*** FLOP *** {2-Clubs}{2-Hearts}{3-Diamonds}
*** TURN *** {2-Clubs}{2-Hearts}{3-Diamonds} {J-Diamonds}
*** RIVER *** {2-Clubs}{2-Hearts}{3-Diamonds}{J-Diamonds} {6-Spades}
*** SHOW DOWN ***
reluxury: shows {J-Spades}{A-Spades} (two pair, Jacks and Deuces)
SpinnrDinnr: shows {A-Hearts}{K-Clubs} (a pair of Deuces)
reluxury collected 2750 from side pot
ChichoK10: shows {10-Diamonds}{10-Clubs} (two pair, Tens and Deuces)
reluxury collected 13620 from main pot
ChichoK10 finished the tournament
*** SUMMARY ***
Total pot 16370 Main pot 13620. Side pot 2750. | Rake 0
Board {2-Clubs}{2-Hearts}{3-Diamonds}{J-Diamonds}{6-Spades}
Seat 1: ChichoK10 showed {10-Diamonds}{10-Clubs} and lost with two pair, Tens and Deuces
Seat 2: saas03 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: specialdk7 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: reluxury showed {J-Spades}{A-Spades} and won (16370) with two pair, Jacks and Deuces
Seat 5: Supachimp folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: Batovs folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: SpinnrDinnr (button) showed {A-Hearts}{K-Clubs} and lost with a pair of Deuces
Seat 8: THEmichae118 (small blind) folded before Flop
Seat 9: Simple31 (big blind) folded before Flop

{j-Diamonds}{9-Diamonds}jekomternietachteralsjehetnietprobeert{j-Hearts}{9-Hearts}

30  

PokerStars Hand #178238535783: Tournament #2095199048, $3.41+$3.41+$0.68 USD Hold'em No Limit - Level V (40/80) - 2017/11/14 21:18:34 CET [2017/11/14 15:18:34 ET]
Table '2095199048 156' 6-max Seat #4 is the button
Seat 1: FUllofAAceS (3681 in chips, $3.41 bounty)
Seat 2: SpinnrDinnr (2580 in chips, $3.41 bounty)
Seat 3: QUE OTA? (7097 in chips, $5.11 bounty)
Seat 4: b.kraffa (4216 in chips, $3.41 bounty)
Seat 5: ACES-KINGS-S (5914 in chips, $6.81 bounty)
Seat 6: andruta09 (3414 in chips, $3.41 bounty)
FUllofAAceS: posts the ante 10
SpinnrDinnr: posts the ante 10
QUE OTA?: posts the ante 10
b.kraffa: posts the ante 10
ACES-KINGS-S: posts the ante 10
andruta09: posts the ante 10
ACES-KINGS-S: posts small blind 40
andruta09: posts big blind 80
*** HOLE CARDS ***
Dealt to SpinnrDinnr {6-Clubs}{7-Clubs}
FUllofAAceS: folds
SpinnrDinnr: raises 96 to 176
QUE OTA?: folds
b.kraffa: folds
ACES-KINGS-S: folds
andruta09: calls 96
*** FLOP *** {6-Diamonds}{6-Spades}{K-Hearts}
andruta09: checks
SpinnrDinnr: checks
*** TURN *** {6-Diamonds}{6-Spades}{K-Hearts} {5-Hearts}
andruta09: bets 160
SpinnrDinnr: raises 320 to 480
andruta09: calls 320
*** RIVER *** {6-Diamonds}{6-Spades}{K-Hearts}{5-Hearts} {Q-Diamonds}
andruta09: checks
SpinnrDinnr: bets 800
andruta09: calls 800
*** SHOW DOWN ***
SpinnrDinnr: shows {6-Clubs}{7-Clubs} (three of a kind, Sixes)
andruta09: mucks hand
SpinnrDinnr collected 3012 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 3012 | Rake 0
Board {6-Diamonds}{6-Spades}{K-Hearts}{5-Hearts}{Q-Diamonds}
Seat 1: FUllofAAceS folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: SpinnrDinnr showed {6-Clubs}{7-Clubs} and won (3012) with three of a kind, Sixes
Seat 3: QUE OTA? folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: b.kraffa (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: ACES-KINGS-S (small blind) folded before Flop
Seat 6: andruta09 (big blind) mucked {10-Diamonds}{K-Clubs}

{j-Diamonds}{9-Diamonds}jekomternietachteralsjehetnietprobeert{j-Hearts}{9-Hearts}

31  

out
PokerStars Hand #178238606346: Tournament #2095149154, $2.00+$0.20 USD Hold'em No Limit - Level XII (200/400) - 2017/11/14 21:20:02 CET [2017/11/14 15:20:02 ET]
Table '2095149154 241' 9-max Seat #3 is the button
Seat 1: AID800 (5000 in chips)
Seat 2: BundyDK (5000 in chips)
Seat 3: specialdk7 (4610 in chips)
Seat 4: reluxury (15870 in chips)
Seat 5: Supachimp (4850 in chips)
Seat 6: Batovs (7300 in chips)
Seat 7: SpinnrDinnr (469 in chips)
Seat 8: THEmichae118 (17093 in chips)
Seat 9: Simple31 (18140 in chips)
AID800: posts the ante 50
BundyDK: posts the ante 50
specialdk7: posts the ante 50
reluxury: posts the ante 50
Supachimp: posts the ante 50
Batovs: posts the ante 50
SpinnrDinnr: posts the ante 50
THEmichae118: posts the ante 50
Simple31: posts the ante 50
reluxury: posts small blind 200
Supachimp: posts big blind 400
*** HOLE CARDS ***
Dealt to SpinnrDinnr {K-Clubs}{7-Spades}
Batovs: folds
SpinnrDinnr: raises 19 to 419 and is all-in
THEmichae118: folds
Simple31: raises 381 to 800
AID800: folds
BundyDK: calls 800
specialdk7: folds
reluxury: folds
Supachimp: folds
*** FLOP *** {5-Hearts}{J-Diamonds}{6-Clubs}
Simple31: checks
BundyDK: bets 1600
Simple31: folds
Uncalled bet (1600) returned to BundyDK
*** TURN *** {5-Hearts}{J-Diamonds}{6-Clubs} {3-Diamonds}
*** RIVER *** {5-Hearts}{J-Diamonds}{6-Clubs}{3-Diamonds} {2-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
BundyDK: shows {10-Diamonds}{J-Hearts} (a pair of Jacks)
BundyDK collected 762 from side pot
SpinnrDinnr: shows {K-Clubs}{7-Spades} (high card King)
BundyDK collected 2307 from main pot
SpinnrDinnr finished the tournament
*** SUMMARY ***
Total pot 3069 Main pot 2307. Side pot 762. | Rake 0
Board {5-Hearts}{J-Diamonds}{6-Clubs}{3-Diamonds}{2-Clubs}
Seat 1: AID800 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: BundyDK showed {10-Diamonds}{J-Hearts} and won (3069) with a pair of Jacks
Seat 3: specialdk7 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: reluxury (small blind) folded before Flop
Seat 5: Supachimp (big blind) folded before Flop
Seat 6: Batovs folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: SpinnrDinnr showed {K-Clubs}{7-Spades} and lost with high card King
Seat 8: THEmichae118 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: Simple31 folded on the Flop

{j-Diamonds}{9-Diamonds}jekomternietachteralsjehetnietprobeert{j-Hearts}{9-Hearts}

32  

0.75
PokerStars Hand #178238602879: Tournament #2095158177, $1.50+$1.50+$0.30 USD Hold'em No Limit - Level XIV (125/250) - 2017/11/14 21:19:58 CET [2017/11/14 15:19:58 ET]
Table '2095158177 250' 9-max Seat #4 is the button
Seat 1: SpinnrDinnr (25393 in chips, $4.87 bounty)
Seat 3: Dmitry Kochur (24775 in chips, $3.75 bounty)
Seat 4: Ethos2551 (4413 in chips, $1.50 bounty)
Seat 5: elrond13 (5159 in chips, $2.25 bounty)
Seat 6: Palson9000 (10897 in chips, $1.50 bounty)
Seat 7: FelipeGalo13 (12339 in chips, $1.50 bounty)
Seat 8: PoiZoone (19299 in chips, $2.62 bounty)
Seat 9: Denis9614 (5149 in chips, $4.12 bounty)
SpinnrDinnr: posts the ante 38
Dmitry Kochur: posts the ante 38
Ethos2551: posts the ante 38
elrond13: posts the ante 38
Palson9000: posts the ante 38
FelipeGalo13: posts the ante 38
PoiZoone: posts the ante 38
Denis9614: posts the ante 38
elrond13: posts small blind 125
Palson9000: posts big blind 250
*** HOLE CARDS ***
Dealt to SpinnrDinnr {A-Hearts}{Q-Spades}
FelipeGalo13: folds
PoiZoone: folds
Denis9614: folds
SpinnrDinnr: raises 350 to 600
Dmitry Kochur: calls 600
Ethos2551: raises 3775 to 4375 and is all-in
elrond13: folds
Palson9000: folds
SpinnrDinnr: calls 3775
Dmitry Kochur: calls 3775
*** FLOP *** {3-Diamonds}{3-Hearts}{5-Clubs}
SpinnrDinnr: checks
Dmitry Kochur: checks
*** TURN *** {3-Diamonds}{3-Hearts}{5-Clubs} {7-Clubs}
SpinnrDinnr: bets 3750
Dmitry Kochur: folds
Uncalled bet (3750) returned to SpinnrDinnr
*** RIVER *** {3-Diamonds}{3-Hearts}{5-Clubs}{7-Clubs} {J-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
SpinnrDinnr: shows {A-Hearts}{Q-Spades} (a pair of Threes)
Ethos2551: shows {Q-Clubs}{K-Hearts} (a pair of Threes - lower kicker)
SpinnrDinnr collected 13804 from pot
SpinnrDinnr wins $0.75 for eliminating Ethos2551 and their own bounty increases by $0.75 to $5.62
Ethos2551 finished the tournament
*** SUMMARY ***
Total pot 13804 | Rake 0
Board {3-Diamonds}{3-Hearts}{5-Clubs}{7-Clubs}{J-Clubs}
Seat 1: SpinnrDinnr showed {A-Hearts}{Q-Spades} and won (13804) with a pair of Threes
Seat 3: Dmitry Kochur folded on the Turn
Seat 4: Ethos2551 (button) showed {Q-Clubs}{K-Hearts} and lost with a pair of Threes
Seat 5: elrond13 (small blind) folded before Flop
Seat 6: Palson9000 (big blind) folded before Flop
Seat 7: FelipeGalo13 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: PoiZoone folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: Denis9614 folded before Flop (didn't bet)

{j-Diamonds}{9-Diamonds}jekomternietachteralsjehetnietprobeert{j-Hearts}{9-Hearts}

33  

bu
3.30bb 36k
3.30hot 8.4k
7.50pko 5k

$4.13 in kas

{j-Diamonds}{9-Diamonds}jekomternietachteralsjehetnietprobeert{j-Hearts}{9-Hearts}

34  

1.71
PokerStars Hand #178240628179: Tournament #2095199048, $3.41+$3.41+$0.68 USD Hold'em No Limit - Level XII (200/400) - 2017/11/14 22:02:55 CET [2017/11/14 16:02:55 ET]
Table '2095199048 156' 6-max Seat #2 is the button
Seat 1: simAbu83 (2330 in chips, $3.41 bounty)
Seat 2: SpinnrDinnr (4224 in chips, $3.41 bounty)
Seat 3: Stephan-3751 (3977 in chips, $3.41 bounty)
Seat 4: Socre (9315 in chips, $6.81 bounty)
Seat 5: ACES-KINGS-S (10367 in chips, $8.51 bounty)
Seat 6: andruta09 (24708 in chips, $12.76 bounty)
simAbu83: posts the ante 50
SpinnrDinnr: posts the ante 50
Stephan-3751: posts the ante 50
Socre: posts the ante 50
ACES-KINGS-S: posts the ante 50
andruta09: posts the ante 50
Stephan-3751: posts small blind 200
Socre: posts big blind 400
*** HOLE CARDS ***
Dealt to SpinnrDinnr {9-Clubs}{9-Spades}
ACES-KINGS-S: folds
andruta09: raises 400 to 800
simAbu83: raises 1480 to 2280 and is all-in
SpinnrDinnr: raises 1894 to 4174 and is all-in
Stephan-3751: calls 3727 and is all-in
Socre: folds
andruta09: calls 3374
*** FLOP *** {Q-Hearts}{6-Spades}{5-Spades}
*** TURN *** {Q-Hearts}{6-Spades}{5-Spades} {8-Diamonds}
*** RIVER *** {Q-Hearts}{6-Spades}{5-Spades}{8-Diamonds} {2-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
andruta09: shows {A-Diamonds}{K-Clubs} (high card Ace)
SpinnrDinnr: shows {9-Clubs}{9-Spades} (a pair of Nines)
SpinnrDinnr collected 494 from side pot-2
Stephan-3751: shows {A-Clubs}{J-Clubs} (high card Ace)
SpinnrDinnr collected 4941 from side pot-1
simAbu83: shows {Q-Clubs}{Q-Diamonds} (three of a kind, Queens)
simAbu83 collected 9820 from main pot
SpinnrDinnr wins $1.71 for eliminating Stephan-3751 and their own bounty increases by $1.70 to $5.11
Stephan-3751 finished the tournament in 619th place
*** SUMMARY ***
Total pot 15255 Main pot 9820. Side pot-1 4941. Side pot-2 494. | Rake 0
Board {Q-Hearts}{6-Spades}{5-Spades}{8-Diamonds}{2-Clubs}
Seat 1: simAbu83 showed {Q-Clubs}{Q-Diamonds} and won (9820) with three of a kind, Queens
Seat 2: SpinnrDinnr (button) showed {9-Clubs}{9-Spades} and won (5435) with a pair of Nines
Seat 3: Stephan-3751 (small blind) showed {A-Clubs}{J-Clubs} and lost with high card Ace
Seat 4: Socre (big blind) folded before Flop
Seat 5: ACES-KINGS-S folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: andruta09 showed {A-Diamonds}{K-Clubs} and lost with high card Ace

{j-Diamonds}{9-Diamonds}jekomternietachteralsjehetnietprobeert{j-Hearts}{9-Hearts}

35  

out
PokerStars Hand #178240880166: Tournament #2095199048, $3.41+$3.41+$0.68 USD Hold'em No Limit - Level XIII (250/500) - 2017/11/14 22:08:08 CET [2017/11/14 16:08:08 ET]
Table '2095199048 55' 6-max Seat #4 is the button
Seat 1: redol2 (29787 in chips, $6.81 bounty)
Seat 3: jhoelpatan (7614 in chips, $5.11 bounty)
Seat 4: ala77din (13699 in chips, $15.31 bounty)
Seat 5: SpinnrDinnr (3655 in chips, $5.11 bounty)
Seat 6: lordkorvin (15218 in chips, $11.06 bounty)
redol2: posts the ante 60
jhoelpatan: posts the ante 60
ala77din: posts the ante 60
SpinnrDinnr: posts the ante 60
lordkorvin: posts the ante 60
SpinnrDinnr: posts small blind 250
lordkorvin: posts big blind 500
*** HOLE CARDS ***
Dealt to SpinnrDinnr {2-Clubs}{K-Clubs}
redol2: folds
jhoelpatan: folds
ala77din: folds
SpinnrDinnr: raises 3095 to 3595 and is all-in
lordkorvin: calls 3095
*** FLOP *** {A-Clubs}{4-Diamonds}{10-Diamonds}
*** TURN *** {A-Clubs}{4-Diamonds}{10-Diamonds} {5-Diamonds}
*** RIVER *** {A-Clubs}{4-Diamonds}{10-Diamonds}{5-Diamonds} {2-Spades}
*** SHOW DOWN ***
SpinnrDinnr: shows {2-Clubs}{K-Clubs} (a pair of Deuces)
lordkorvin: shows {J-Hearts}{J-Diamonds} (a pair of Jacks)
lordkorvin collected 7490 from pot
lordkorvin wins $2.56 for eliminating SpinnrDinnr and their own bounty increases by $2.55 to $13.61
SpinnrDinnr finished the tournament in 495th place
*** SUMMARY ***
Total pot 7490 | Rake 0
Board {A-Clubs}{4-Diamonds}{10-Diamonds}{5-Diamonds}{2-Spades}
Seat 1: redol2 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: jhoelpatan folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: ala77din (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: SpinnrDinnr (small blind) showed {2-Clubs}{K-Clubs} and lost with a pair of Deuces
Seat 6: lordkorvin (big blind) showed {J-Hearts}{J-Diamonds} and won (7490) with a pair of Jacks

{j-Diamonds}{9-Diamonds}jekomternietachteralsjehetnietprobeert{j-Hearts}{9-Hearts}

36  

out
PokerStars Hand #178241771801: Tournament #2095149185, $3.00+$0.30 USD Hold'em No Limit - Level XIII (250/500) - 2017/11/14 22:26:34 CET [2017/11/14 16:26:34 ET]
Table '2095149185 30' 9-max Seat #1 is the button
Seat 1: leobeiço (14823 in chips)
Seat 2: npc018 (23976 in chips)
Seat 3: ipibaer (10282 in chips)
Seat 4: sweeie87 (9739 in chips)
Seat 5: SpinnrDinnr (5819 in chips)
Seat 6: poob91 (4805 in chips)
Seat 7: ghost london (38797 in chips)
Seat 8: Dashhhkevich (2754 in chips)
Seat 9: piléwi (7835 in chips)
leobeiço: posts the ante 65
npc018: posts the ante 65
ipibaer: posts the ante 65
sweeie87: posts the ante 65
SpinnrDinnr: posts the ante 65
poob91: posts the ante 65
ghost london: posts the ante 65
Dashhhkevich: posts the ante 65
piléwi: posts the ante 65
npc018: posts small blind 250
ipibaer: posts big blind 500
*** HOLE CARDS ***
Dealt to SpinnrDinnr {A-Hearts}{10-Hearts}
sweeie87: folds
SpinnrDinnr: raises 5254 to 5754 and is all-in
poob91 is disconnected
poob91 is connected
poob91: folds
ghost london: folds
Dashhhkevich: folds
piléwi: folds
leobeiço: folds
npc018: raises 18157 to 23911 and is all-in
ipibaer: folds
Uncalled bet (18157) returned to npc018
*** FLOP *** {10-Diamonds}{3-Hearts}{3-Spades}
*** TURN *** {10-Diamonds}{3-Hearts}{3-Spades} {8-Diamonds}
*** RIVER *** {10-Diamonds}{3-Hearts}{3-Spades}{8-Diamonds} {6-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
npc018: shows {K-Diamonds}{K-Clubs} (two pair, Kings and Threes)
SpinnrDinnr: shows {A-Hearts}{10-Hearts} (two pair, Tens and Threes)
npc018 collected 12593 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 12593 | Rake 0
Board {10-Diamonds}{3-Hearts}{3-Spades}{8-Diamonds}{6-Diamonds}
Seat 1: leobeiço (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: npc018 (small blind) showed {K-Diamonds}{K-Clubs} and won (12593) with two pair, Kings and Threes
Seat 3: ipibaer (big blind) folded before Flop
Seat 4: sweeie87 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: SpinnrDinnr showed {A-Hearts}{10-Hearts} and lost with two pair, Tens and Threes
Seat 6: poob91 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: ghost london folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: Dashhhkevich folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: piléwi folded before Flop (didn't bet)

{j-Diamonds}{9-Diamonds}jekomternietachteralsjehetnietprobeert{j-Hearts}{9-Hearts}

37  

1.88
PokerStars Hand #178242070554: Tournament #2095158177, $1.50+$1.50+$0.30 USD Hold'em No Limit - Level XXII (500/1000) - 2017/11/14 22:32:58 CET [2017/11/14 16:32:58 ET]
Table '2095158177 250' 9-max Seat #1 is the button
Seat 1: SpinnrDinnr (29539 in chips, $5.62 bounty)
Seat 2: drcris11 (38296 in chips, $2.25 bounty)
Seat 3: bagginho82 (26486 in chips, $6.75 bounty)
Seat 4: VagrandPROLV (12380 in chips, $3 bounty)
Seat 5: roccoramallo (21064 in chips, $5.80 bounty)
Seat 6: MadriDbI4 (29128 in chips, $1.50 bounty)
Seat 7: LittmannIgor (10248 in chips, $3.75 bounty)
Seat 8: BLUFF KH AA (62253 in chips, $1.50 bounty)
Seat 9: sabbah77 (78689 in chips, $3.75 bounty)
SpinnrDinnr: posts the ante 150
drcris11: posts the ante 150
bagginho82: posts the ante 150
VagrandPROLV: posts the ante 150
roccoramallo: posts the ante 150
MadriDbI4: posts the ante 150
LittmannIgor: posts the ante 150
BLUFF KH AA: posts the ante 150
sabbah77: posts the ante 150
drcris11: posts small blind 500
bagginho82: posts big blind 1000
*** HOLE CARDS ***
Dealt to SpinnrDinnr {10-Clubs}{A-Diamonds}
VagrandPROLV: folds
roccoramallo: folds
MadriDbI4: folds
LittmannIgor is disconnected
LittmannIgor is connected
LittmannIgor: raises 9098 to 10098 and is all-in
BLUFF KH AA: folds
sabbah77: folds
SpinnrDinnr: raises 19291 to 29389 and is all-in
drcris11: folds
bagginho82: folds
Uncalled bet (19291) returned to SpinnrDinnr
*** FLOP *** {4-Hearts}{3-Spades}{10-Spades}
*** TURN *** {4-Hearts}{3-Spades}{10-Spades} {A-Clubs}
*** RIVER *** {4-Hearts}{3-Spades}{10-Spades}{A-Clubs} {5-Spades}
*** SHOW DOWN ***
LittmannIgor: shows {K-Clubs}{Q-Hearts} (high card Ace)
SpinnrDinnr: shows {10-Clubs}{A-Diamonds} (two pair, Aces and Tens)
SpinnrDinnr collected 23046 from pot
SpinnrDinnr wins $1.88 for eliminating LittmannIgor and their own bounty increases by $1.87 to $7.49
LittmannIgor finished the tournament in 779th place and received $2.90.
*** SUMMARY ***
Total pot 23046 | Rake 0
Board {4-Hearts}{3-Spades}{10-Spades}{A-Clubs}{5-Spades}
Seat 1: SpinnrDinnr (button) showed {10-Clubs}{A-Diamonds} and won (23046) with two pair, Aces and Tens
Seat 2: drcris11 (small blind) folded before Flop
Seat 3: bagginho82 (big blind) folded before Flop
Seat 4: VagrandPROLV folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: roccoramallo folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: MadriDbI4 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: LittmannIgor showed {K-Clubs}{Q-Hearts} and lost with high card Ace
Seat 8: BLUFF KH AA folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: sabbah77 folded before Flop (didn't bet)

{j-Diamonds}{9-Diamonds}jekomternietachteralsjehetnietprobeert{j-Hearts}{9-Hearts}

38  

bu
3.30bb 21k

$7.72 in kas

{j-Diamonds}{9-Diamonds}jekomternietachteralsjehetnietprobeert{j-Hearts}{9-Hearts}

39  

PokerStars Hand #178243342847: Tournament #2095158177, $1.50+$1.50+$0.30 USD Hold'em No Limit - Level XXV (800/1600) - 2017/11/14 23:01:24 CET [2017/11/14 17:01:24 ET]
Table '2095158177 250' 9-max Seat #9 is the button
Seat 1: SpinnrDinnr (21677 in chips, $7.49 bounty)
Seat 2: drcris11 (37196 in chips, $2.25 bounty)
Seat 3: bagginho82 (6997 in chips, $6.75 bounty)
Seat 4: VagrandPROLV (40320 in chips, $3 bounty)
Seat 5: roccoramallo (19531 in chips, $5.80 bounty)
Seat 6: WarLiKeADM (114778 in chips, $7.68 bounty)
Seat 7: Ricman88 (53025 in chips, $2.25 bounty)
Seat 8: BLUFF KH AA (92906 in chips, $1.50 bounty)
Seat 9: sabbah77 (66074 in chips, $3.75 bounty)
SpinnrDinnr: posts the ante 240
drcris11: posts the ante 240
bagginho82: posts the ante 240
VagrandPROLV: posts the ante 240
roccoramallo: posts the ante 240
WarLiKeADM: posts the ante 240
Ricman88: posts the ante 240
BLUFF KH AA: posts the ante 240
sabbah77: posts the ante 240
SpinnrDinnr: posts small blind 800
drcris11: posts big blind 1600
*** HOLE CARDS ***
Dealt to SpinnrDinnr {8-Spades}{8-Diamonds}
bagginho82: folds
VagrandPROLV: folds
roccoramallo: folds
WarLiKeADM: raises 2240 to 3840
Ricman88: folds
BLUFF KH AA: folds
sabbah77: folds
SpinnrDinnr: raises 17597 to 21437 and is all-in
drcris11: folds
WarLiKeADM: calls 17597
*** FLOP *** {5-Clubs}{5-Spades}{4-Diamonds}
*** TURN *** {5-Clubs}{5-Spades}{4-Diamonds} {6-Clubs}
*** RIVER *** {5-Clubs}{5-Spades}{4-Diamonds}{6-Clubs} {8-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
SpinnrDinnr: shows {8-Spades}{8-Diamonds} (a full house, Eights full of Fives)
WarLiKeADM: shows {A-Diamonds}{A-Hearts} (two pair, Aces and Fives)
SpinnrDinnr collected 46634 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 46634 | Rake 0
Board {5-Clubs}{5-Spades}{4-Diamonds}{6-Clubs}{8-Hearts}
Seat 1: SpinnrDinnr (small blind) showed {8-Spades}{8-Diamonds} and won (46634) with a full house, Eights full of Fives
Seat 2: drcris11 (big blind) folded before Flop
Seat 3: bagginho82 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: VagrandPROLV folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: roccoramallo folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: WarLiKeADM showed {A-Diamonds}{A-Hearts} and lost with two pair, Aces and Fives
Seat 7: Ricman88 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: BLUFF KH AA folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: sabbah77 (button) folded before Flop (didn't bet)

{j-Diamonds}{9-Diamonds}jekomternietachteralsjehetnietprobeert{j-Hearts}{9-Hearts}

40  
Terug naar boven
Sommige verplichten velden van het formulier ontbreken

Een gebruikersnaam is verplicht

Een wachtwoord is verplicht

Dit bericht kent geen inhoud

Thread onderwerp is leeg

Kies juiste category voor dit topic