Poker Forum

6904 leden
195845 topics
7290633 posts

Online: 103 58 geregistreerde leden + 45 gasten

Poker Media, Wet & Belastingen

Hoe onderscheiden we professionele spelers van de doorsneespeler?

Laatste eerst Oudste eerst

baasisaas schreef

Op grond van de beginselen van behoorlijk bestuur is het volstrekt onmogelijk om pokerspelers verschillend te belasten. Ze probeerden dat bijvoorbeeld bij internationale (eu) spelers en dat is teruggefloten. Dit gaat nooit stand houden.

Bovendien is de vraag wie ‘professioneel’ is en wie niet enorm arbitrair en niet te bepalen. Bovendien is dit verschil gelegen in de veronderstelling dat poker een behendigheidsspel (kan) zijn. Waarvan de hoge raad al gezegd heeft dat het een kansspel is. Een onderscheid is hierom dan ook niet mogelijk.

Ik zou een andere hypothese zoeken.

Zolang het niet over migratie/islam/racisme gaat schrijf je nog best snuggere dingen op.

41  

De wet en de rechtspraak stellen bepaalde eisen waaraan ondernemers moeten voldoen. Na uw aanmelding beoordelen wij aan de hand van uw omstandigheden of u aan die eisen voldoet. Wij letten bijvoorbeeld op:

Maakt u winst? Zo ja, hoeveel?
Als u alleen een heel kleine winst hebt of structureel verlies lijdt, is het niet aannemelijk dat u winst gaat maken. Er is dan geen sprake van een onderneming.
Hoe zelfstandig is uw onderneming?
Als anderen bepalen hoe u uw onderneming moet inrichten en hoe u uw werkzaamheden uitvoert, ontbreekt de zelfstandigheid en is er meestal geen sprake van een onderneming.
Beschikt u over kapitaal?
Kapitaal is voor veel ondernemingen noodzakelijk. U moet investeren in bijvoorbeeld machines, reclame, inhuur van mensen en verzekeringen. Voldoende kapitaal om een onderneming te starten en enige tijd draaiende te houden, wijst erop dat u mogelijk een onderneming hebt.
Hoeveel tijd steekt u in uw werkzaamheden?
Als u erg veel tijd aan een activiteit besteedt zonder dat dat rendement oplevert, is er meestal geen sprake van een onderneming. U moet daarentegen wel voldoende tijd aan uw werkzaamheden besteden om deze rendabel te maken.
Wie zijn uw opdrachtgevers?
U streeft ernaar meerdere opdrachtgevers te hebben, onder andere om betalings- en continuïteitsrisico's te verminderen. Wanneer u meerdere opdrachtgevers hebt, neemt uw afhankelijkheid van een of enkele opdrachtgevers af en neemt uw zelfstandigheid toe.
Hoe maakt u uw onderneming bekend naar buiten?
U bent voor uw bestaan afhankelijk van opdrachtgevers. Om ondernemer te zijn, moet u zich voldoende kenbaar maken, bijvoorbeeld door reclame, een internetsite, een uithangbord of eigen briefpapier.
Loopt u 'ondernemersrisico'?
Bestaat er een kans dat uw opdrachtgevers niet betalen? Gebruikt u uw goede naam voor de uitoefening van uw werkzaamheden? Bent u afhankelijk van de vraag naar en het aanbod van uw producten en diensten? Loopt u 'ondernemersrisico', dan hebt u waarschijnlijk een onderneming.
Bent u aansprakelijk voor de schulden van uw onderneming?
Als u aansprakelijk bent voor de schulden van uw onderneming, dan bent u mogelijk ondernemer

Ik denk dat je toch wel vaak nee moet invullen en dat betekent dat je volgens de belasting toch geen ondernemer bent. Wil je dat dan toch zijn dan zou je moet kijken naar de onderliggende argumenten die de grondslag vormen van deze criteria.

damn....

[x] life fail at checkboxes
[ ] updates at smerdis.nl

42  

De wet en de rechtspraak stellen bepaalde eisen waaraan ondernemers moeten voldoen. Na uw aanmelding beoordelen wij aan de hand van uw omstandigheden of u aan die eisen voldoet. Wij letten bijvoorbeeld op:

Maakt u winst? Zo ja, hoeveel?
Als u alleen een heel kleine winst hebt of structureel verlies lijdt, is het niet aannemelijk dat u winst gaat maken. Er is dan geen sprake van een onderneming.
Hoe zelfstandig is uw onderneming?
Als anderen bepalen hoe u uw onderneming moet inrichten en hoe u uw werkzaamheden uitvoert, ontbreekt de zelfstandigheid en is er meestal geen sprake van een onderneming.
Beschikt u over kapitaal?
Kapitaal is voor veel ondernemingen noodzakelijk. U moet investeren in bijvoorbeeld machines, reclame, inhuur van mensen en verzekeringen. Voldoende kapitaal om een onderneming te starten en enige tijd draaiende te houden, wijst erop dat u mogelijk een onderneming hebt.
Hoeveel tijd steekt u in uw werkzaamheden?
Als u erg veel tijd aan een activiteit besteedt zonder dat dat rendement oplevert, is er meestal geen sprake van een onderneming. U moet daarentegen wel voldoende tijd aan uw werkzaamheden besteden om deze rendabel te maken.
Wie zijn uw opdrachtgevers?
U streeft ernaar meerdere opdrachtgevers te hebben, onder andere om betalings- en continuïteitsrisico's te verminderen. Wanneer u meerdere opdrachtgevers hebt, neemt uw afhankelijkheid van een of enkele opdrachtgevers af en neemt uw zelfstandigheid toe.
Hoe maakt u uw onderneming bekend naar buiten?
U bent voor uw bestaan afhankelijk van opdrachtgevers. Om ondernemer te zijn, moet u zich voldoende kenbaar maken, bijvoorbeeld door reclame, een internetsite, een uithangbord of eigen briefpapier.
Loopt u 'ondernemersrisico'?
Bestaat er een kans dat uw opdrachtgevers niet betalen? Gebruikt u uw goede naam voor de uitoefening van uw werkzaamheden? Bent u afhankelijk van de vraag naar en het aanbod van uw producten en diensten? Loopt u 'ondernemersrisico', dan hebt u waarschijnlijk een onderneming.
Bent u aansprakelijk voor de schulden van uw onderneming?
Als u aansprakelijk bent voor de schulden van uw onderneming, dan bent u mogelijk ondernemer

Ik denk dat je toch wel vaak nee moet invullen en dat betekent dat je volgens de belasting toch geen ondernemer bent. Wil je dat dan toch zijn dan zou je moet kijken naar de onderliggende argumenten die de grondslag vormen van deze criteria.

Het kan ook anders behandeld worden dan winst uit onderneming, bijvoorbeeld resultaat uit overige werkzaamheden.

43  

Op grond van de beginselen van behoorlijk bestuur is het volstrekt onmogelijk om pokerspelers verschillend te belasten. Ze probeerden dat bijvoorbeeld bij internationale (eu) spelers en dat is teruggefloten. Dit gaat nooit stand houden.

Door wie is wie teruggefloten? Verbod op discriminatie zou dan de basis hiervan zijn? Dat moet mijns inziens juist ruimte geven voor onderscheid, omdat ongelijke gevallen, ongelijk behandeld mogen worden. Hierbij moet er wel een objectieve maatstaf worden gevonden op basis waarvan onderscheid gemaakt kan worden.

44  

Wimpie1987 schreef

Op grond van de beginselen van behoorlijk bestuur is het volstrekt onmogelijk om pokerspelers verschillend te belasten. Ze probeerden dat bijvoorbeeld bij internationale (eu) spelers en dat is teruggefloten. Dit gaat nooit stand houden.

Door wie is wie teruggefloten? Verbod op discriminatie zou dan de basis hiervan zijn? Dat moet mijns inziens juist ruimte geven voor onderscheid, omdat ongelijke gevallen, ongelijk behandeld mogen worden. Hierbij moet er wel een objectieve maatstaf worden gevonden op basis waarvan onderscheid gemaakt kan worden.

Hoge raad. Voornamelijk omdat holland casino belastingvrij is, dus moet alles binnen de EU belastingvrij, zowel internet als casino spel.

45  

Wimpie1987 schreef

De wet en de rechtspraak stellen bepaalde eisen waaraan ondernemers moeten voldoen. Na uw aanmelding beoordelen wij aan de hand van uw omstandigheden of u aan die eisen voldoet. Wij letten bijvoorbeeld op:

Maakt u winst? Zo ja, hoeveel?
Als u alleen een heel kleine winst hebt of structureel verlies lijdt, is het niet aannemelijk dat u winst gaat maken. Er is dan geen sprake van een onderneming.
Hoe zelfstandig is uw onderneming?
Als anderen bepalen hoe u uw onderneming moet inrichten en hoe u uw werkzaamheden uitvoert, ontbreekt de zelfstandigheid en is er meestal geen sprake van een onderneming.
Beschikt u over kapitaal?
Kapitaal is voor veel ondernemingen noodzakelijk. U moet investeren in bijvoorbeeld machines, reclame, inhuur van mensen en verzekeringen. Voldoende kapitaal om een onderneming te starten en enige tijd draaiende te houden, wijst erop dat u mogelijk een onderneming hebt.
Hoeveel tijd steekt u in uw werkzaamheden?
Als u erg veel tijd aan een activiteit besteedt zonder dat dat rendement oplevert, is er meestal geen sprake van een onderneming. U moet daarentegen wel voldoende tijd aan uw werkzaamheden besteden om deze rendabel te maken.
Wie zijn uw opdrachtgevers?
U streeft ernaar meerdere opdrachtgevers te hebben, onder andere om betalings- en continuïteitsrisico's te verminderen. Wanneer u meerdere opdrachtgevers hebt, neemt uw afhankelijkheid van een of enkele opdrachtgevers af en neemt uw zelfstandigheid toe.
Hoe maakt u uw onderneming bekend naar buiten?
U bent voor uw bestaan afhankelijk van opdrachtgevers. Om ondernemer te zijn, moet u zich voldoende kenbaar maken, bijvoorbeeld door reclame, een internetsite, een uithangbord of eigen briefpapier.
Loopt u 'ondernemersrisico'?
Bestaat er een kans dat uw opdrachtgevers niet betalen? Gebruikt u uw goede naam voor de uitoefening van uw werkzaamheden? Bent u afhankelijk van de vraag naar en het aanbod van uw producten en diensten? Loopt u 'ondernemersrisico', dan hebt u waarschijnlijk een onderneming.
Bent u aansprakelijk voor de schulden van uw onderneming?
Als u aansprakelijk bent voor de schulden van uw onderneming, dan bent u mogelijk ondernemer

Ik denk dat je toch wel vaak nee moet invullen en dat betekent dat je volgens de belasting toch geen ondernemer bent. Wil je dat dan toch zijn dan zou je moet kijken naar de onderliggende argumenten die de grondslag vormen van deze criteria.

Het kan ook anders behandeld worden dan winst uit onderneming, bijvoorbeeld resultaat uit overige werkzaamheden.

Ik zei meerdere keren nee. Je kan alle profit als winst zien. Maar het is mogelijk om het anders in te boeken. Probleem is je motivatie waarom en hoe want je zult de bd moeten overtuigen.

Maar probleem ligt toch breder, opdrachtgevers etc. Afhankelijkheid etc..

Probleem blijft dat de standaard formule voor ondernemer niet past binnen het huidige stramien. En dit betekent dat je meer moet dan bewijzen dat een pokerspeler een bedrijf is. Statistiek is leuk. Maar alle aspecten moeten worden beargumenteerd.

En statistiek is juist een van de moeilijkste aspecten. Veel pokerspelers moven up naar hogere limieten met een lager bb/100. Totdat ze op een niveau zitten waarop ze lekker spelen. Problemen ontstaan omdat je bb/100 niet constant is, vanwege variance, maar ook vanwege veranderingen in niveau.

Flauw gezegd.. waar je eerst denkt dat je door variance een negatief inkomen hebt, blijkt het later dat het komt omdat je een aantal leaks hebt of erger omdat het niveau verder is ontwikkeld en opp beter zijn dan jezelf.

Dus sec statistiek lukt nog wel, maar op de individu als argument in een onderneming..

damn....

[x] life fail at checkboxes
[ ] updates at smerdis.nl

46  

Poker is een kansspel dus kan in principe geen onderneming zijn of werkzaamheid ovg.

Je kan dit M.i. omzijlen.

Van poker heb je bedrijf gemaakt op een dusdanige manier dat niet al je profit komt van sec online poker. Denk bijvoorbeeld aan streams, coaching etc. Dat geheel van aspecten die elkaar aanvullen kan niet tot een andere conclusie leiden dan dat er fiscaal voor de IB sprake is van een onderneming. En je dan je verliezen ook kan pakken en verrekenen.

What did you expect? he asked himself.”

47  
Terug naar boven
Sommige verplichten velden van het formulier ontbreken

Een gebruikersnaam is verplicht

Een wachtwoord is verplicht

Dit bericht kent geen inhoud

Thread onderwerp is leeg

Kies juiste category voor dit topic