Poker Forum

6738 leden
196144 topics
7302674 posts

Online: 88 40 geregistreerde leden + 48 gasten

Backing Low

HH ee1co

Laatste eerst Oudste eerst

11 bb
5.5 psko turbo
11 hot
2.20hot
3.30hot
7.50pko hyperu
7.50 psko turbo

Sat naar bb 33
Sat naar 22 BR
tot. 55 ontvangen

bib60/40 250+ bib50/50

BUT IT WAS SUITED

{8-Clubs}{3-Clubs}

1  

GL😁

2  

wauzzzzz schreef

GL😁

Danke!

BUT IT WAS SUITED

{8-Clubs}{3-Clubs}

3  

GL!

{j-Diamonds}{9-Diamonds}jekomternietachteralsjehetnietprobeert{j-Hearts}{9-Hearts}

4  

2.50

BUT IT WAS SUITED

{8-Clubs}{3-Clubs}

5  

11 bb -5.5k $2,50
5,50 - 2.8k

BUT IT WAS SUITED

{8-Clubs}{3-Clubs}

6  

2.20 sat vs monk

PokerStars Hand #187579178098: Tournament #2326453827, $1.96+$0.24 USD Hold'em No Limit - Level I (20/40) - 2018/06/13 19:19:28 CET [2018/06/13 13:19:28 ET]
Table '2326453827 10' 9-max Seat #3 is the button
Seat 1: Ee1co (4544 in chips)
Seat 2: kerseblept (3180 in chips)
Seat 3: xxdzsa (2765 in chips)
Seat 4: colombo1976 (2865 in chips)
Seat 5: Schmitzer1 (2980 in chips)
Seat 6: Sandro_luh (2905 in chips)
Seat 7: Wr.Daryl_Br (3295 in chips)
Seat 8: Pirania.ukr (2995 in chips)
Seat 9: danilo18_BR (2995 in chips)
Ee1co: posts the ante 5
kerseblept: posts the ante 5
xxdzsa: posts the ante 5
colombo1976: posts the ante 5
Schmitzer1: posts the ante 5
Sandro_luh: posts the ante 5
Wr.Daryl_Br: posts the ante 5
Pirania.ukr: posts the ante 5
danilo18_BR: posts the ante 5
colombo1976: posts small blind 20
Schmitzer1: posts big blind 40
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Ee1co {A-Spades}{K-Diamonds}
Sandro_luh: folds
Wr.Daryl_Br: folds
Pirania.ukr: folds
danilo18_BR: folds
Ee1co: raises 60 to 100
kerseblept: folds
xxdzsa: raises 220 to 320
colombo1976: folds
Schmitzer1: folds
Ee1co: calls 220
*** FLOP *** {Q-Spades}{2-Spades}{2-Clubs}
Ee1co: checks
xxdzsa: bets 440
Ee1co: calls 440
*** TURN *** {Q-Spades}{2-Spades}{2-Clubs} {K-Hearts}
Ee1co: checks
xxdzsa: bets 880
Ee1co: raises 2500 to 3380
xxdzsa: calls 1120 and is all-in
Uncalled bet (1380) returned to Ee1co
*** RIVER *** {Q-Spades}{2-Spades}{2-Clubs}{K-Hearts} {J-Spades}
*** SHOW DOWN ***
Ee1co: shows {A-Spades}{K-Diamonds} (two pair, Kings and Deuces)
xxdzsa: shows {10-Spades}{9-Spades} (a flush, Queen high)
xxdzsa collected 5625 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 5625 | Rake 0
Board {Q-Spades}{2-Spades}{2-Clubs}{K-Hearts}{J-Spades}
Seat 1: Ee1co showed {A-Spades}{K-Diamonds} and lost with two pair, Kings and Deuces
Seat 2: kerseblept folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: xxdzsa (button) showed {10-Spades}{9-Spades} and won (5625) with a flush, Queen high
Seat 4: colombo1976 (small blind) folded before Flop
Seat 5: Schmitzer1 (big blind) folded before Flop
Seat 6: Sandro_luh folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: Wr.Daryl_Br folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: Pirania.ukr folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: danilo18_BR folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #187579363732: Tournament #2326453827, $1.96+$0.24 USD Hold'em No Limit - Level II (30/60) - 2018/06/13 19:24:04 CET [2018/06/13 13:24:04 ET]
Table '2326453827 10' 9-max Seat #1 is the button
Seat 1: Ee1co (1800 in chips)
Seat 2: kerseblept (3080 in chips)
Seat 3: xxdzsa (5590 in chips)
Seat 4: tomee1 (2993 in chips)
Seat 5: Schmitzer1 (6250 in chips)
Seat 6: Sandro_luh (2775 in chips)
Seat 7: Wr.Daryl_Br (6181 in chips)
Seat 8: Pirania.ukr (2865 in chips)
Ee1co: posts the ante 7
kerseblept: posts the ante 7
xxdzsa: posts the ante 7
tomee1: posts the ante 7
Schmitzer1: posts the ante 7
Sandro_luh: posts the ante 7
Wr.Daryl_Br: posts the ante 7
Pirania.ukr: posts the ante 7
kerseblept: posts small blind 30
xxdzsa: posts big blind 60
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Ee1co {Q-Spades}{K-Diamonds}
tomee1: folds
Schmitzer1: folds
Sandro_luh: folds
Wr.Daryl_Br: raises 60 to 120
Pirania.ukr: folds
Ee1co: calls 120
kerseblept: folds
xxdzsa: calls 60
*** FLOP *** {4-Diamonds}{3-Diamonds}{5-Diamonds}
xxdzsa: bets 446
Wr.Daryl_Br: folds
Ee1co: calls 446
*** TURN *** {4-Diamonds}{3-Diamonds}{5-Diamonds} {7-Diamonds}
xxdzsa: bets 428
Ee1co: raises 799 to 1227 and is all-in
xxdzsa: calls 799
*** RIVER *** {4-Diamonds}{3-Diamonds}{5-Diamonds}{7-Diamonds} {8-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
xxdzsa: shows {10-Diamonds}{A-Diamonds} (a flush, Ace high)
Ee1co: shows {Q-Spades}{K-Diamonds} (a flush, King high)
xxdzsa collected 3792 from pot
Ee1co finished the tournament
*** SUMMARY ***
Total pot 3792 | Rake 0
Board {4-Diamonds}{3-Diamonds}{5-Diamonds}{7-Diamonds}{8-Hearts}
Seat 1: Ee1co (button) showed {Q-Spades}{K-Diamonds} and lost with a flush, King high
Seat 2: kerseblept (small blind) folded before Flop
Seat 3: xxdzsa (big blind) showed {10-Diamonds}{A-Diamonds} and won (3792) with a flush, Ace high
Seat 4: tomee1 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: Schmitzer1 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: Sandro_luh folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: Wr.Daryl_Br folded on the Flop
Seat 8: Pirania.ukr folded before Flop (didn't bet)

BUT IT WAS SUITED

{8-Clubs}{3-Clubs}

7  

3.30 sat

PokerStars Hand #187579471057: Tournament #2326450934, $2.94+$0.36 USD Hold'em No Limit - Level V (125/250) - 2018/06/13 19:26:43 CET [2018/06/13 13:26:43 ET]
Table '2326450934 1' 9-max Seat #1 is the button
Seat 1: hadbpoker (17426 in chips)
Seat 2: Ee1co (8368 in chips)
Seat 3: Sergio Shved (2860 in chips)
Seat 4: Eggert77 (22496 in chips)
Seat 5: crazybogman (10277 in chips)
Seat 6: Dazlinx (6944 in chips)
Seat 7: Silaaaah (10000 in chips)
Seat 8: Milhorini (9695 in chips)
Seat 9: annabannana123 (7062 in chips)
hadbpoker: posts the ante 25
Ee1co: posts the ante 25
Sergio Shved: posts the ante 25
Eggert77: posts the ante 25
crazybogman: posts the ante 25
Dazlinx: posts the ante 25
Silaaaah: posts the ante 25
Milhorini: posts the ante 25
annabannana123: posts the ante 25
Ee1co: posts small blind 125
Sergio Shved: posts big blind 250
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Ee1co {4-Clubs}{4-Hearts}
Eggert77: raises 337 to 587
crazybogman: folds
Dazlinx: folds
Silaaaah: folds
Milhorini: calls 587
annabannana123: calls 587
hadbpoker: folds
Ee1co: calls 462
Sergio Shved: folds
*** FLOP *** {7-Diamonds}{8-Diamonds}{4-Spades}
Ee1co: checks
Eggert77: checks
Milhorini: checks
annabannana123: bets 6450 and is all-in
Ee1co: raises 1306 to 7756 and is all-in
Eggert77: calls 7756
Milhorini: folds
*** TURN *** {7-Diamonds}{8-Diamonds}{4-Spades} {6-Hearts}
*** RIVER *** {7-Diamonds}{8-Diamonds}{4-Spades}{6-Hearts} {9-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
Ee1co: shows {4-Clubs}{4-Hearts} (three of a kind, Fours)
Eggert77: shows {Q-Spades}{Q-Diamonds} (a pair of Queens)
Ee1co collected 2612 from side pot
annabannana123: shows {7-Clubs}{J-Spades} (a pair of Sevens)
Ee1co collected 22173 from main pot
annabannana123 finished the tournament
*** SUMMARY ***
Total pot 24785 Main pot 22173. Side pot 2612. | Rake 0
Board {7-Diamonds}{8-Diamonds}{4-Spades}{6-Hearts}{9-Diamonds}
Seat 1: hadbpoker (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: Ee1co (small blind) showed {4-Clubs}{4-Hearts} and won (24785) with three of a kind, Fours
Seat 3: Sergio Shved (big blind) folded before Flop
Seat 4: Eggert77 showed {Q-Spades}{Q-Diamonds} and lost with a pair of Queens
Seat 5: crazybogman folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: Dazlinx folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: Silaaaah folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: Milhorini folded on the Flop
Seat 9: annabannana123 showed {7-Clubs}{J-Spades} and lost with a pair of Sevens

BUT IT WAS SUITED

{8-Clubs}{3-Clubs}

8  

bust 5.50

PokerStars Hand #187579858662: Tournament #2326649110, $2.40+$2.50+$0.60 USD Hold'em No Limit - Level X (125/250) - 2018/06/13 19:36:14 CET [2018/06/13 13:36:14 ET]
Table '2326649110 37' 9-max Seat #3 is the button
Seat 1: s0vAworee (1161 in chips, $6.25 bounty)
Seat 3: timplat (9087 in chips, $5 bounty)
Seat 4: maverick0507 (9014 in chips, $5 bounty)
Seat 5: zrpl (5451 in chips, $2.50 bounty)
Seat 6: MassumixD (2507 in chips, $2.50 bounty)
Seat 7: Ee1co (3636 in chips, $2.50 bounty)
Seat 8: chocolopez69 (9135 in chips, $4.37 bounty)
Seat 9: Piotrinho994 (9276 in chips, $5 bounty)
s0vAworee: posts the ante 30
timplat: posts the ante 30
maverick0507: posts the ante 30
zrpl: posts the ante 30
MassumixD: posts the ante 30
Ee1co: posts the ante 30
chocolopez69: posts the ante 30
Piotrinho994: posts the ante 30
maverick0507: posts small blind 125
zrpl: posts big blind 250
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Ee1co {K-Hearts}{A-Hearts}
MassumixD: folds
Ee1co: raises 3356 to 3606 and is all-in
chocolopez69: folds
Piotrinho994: folds
s0vAworee: calls 1131 and is all-in
timplat: folds
maverick0507: raises 5378 to 8984 and is all-in
zrpl: folds
Uncalled bet (5378) returned to maverick0507
*** FLOP *** {2-Hearts}{7-Clubs}{9-Hearts}
*** TURN *** {2-Hearts}{7-Clubs}{9-Hearts} {9-Clubs}
*** RIVER *** {2-Hearts}{7-Clubs}{9-Hearts}{9-Clubs} {6-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
maverick0507: shows {10-Diamonds}{10-Hearts} (two pair, Tens and Nines)
Ee1co: shows {K-Hearts}{A-Hearts} (a pair of Nines)
maverick0507 collected 4950 from side pot
s0vAworee: shows {9-Spades}{8-Spades} (three of a kind, Nines)
s0vAworee collected 3883 from main pot
maverick0507 wins $1.25 for eliminating Ee1co and their own bounty increases by $1.25 to $6.25
Ee1co finished the tournament
*** SUMMARY ***
Total pot 8833 Main pot 3883. Side pot 4950. | Rake 0
Board {2-Hearts}{7-Clubs}{9-Hearts}{9-Clubs}{6-Clubs}
Seat 1: s0vAworee showed {9-Spades}{8-Spades} and won (3883) with three of a kind, Nines
Seat 3: timplat (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: maverick0507 (small blind) showed {10-Diamonds}{10-Hearts} and won (4950) with two pair, Tens and Nines
Seat 5: zrpl (big blind) folded before Flop
Seat 6: MassumixD folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: Ee1co showed {K-Hearts}{A-Hearts} and lost with a pair of Nines
Seat 8: chocolopez69 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: Piotrinho994 folded before Flop (didn't bet)

BUT IT WAS SUITED

{8-Clubs}{3-Clubs}

9  

2.50

PokerStars Hand #187579846334: Tournament #2326447663, $4.80+$5.00+$1.20 USD Hold'em No Limit - Level IX (60/120) - 2018/06/13 19:35:56 CET [2018/06/13 13:35:56 ET]
Table '2326447663 133' 9-max Seat #8 is the button
Seat 1: Morrison\o/ (3217 in chips, $5 bounty)
Seat 2: sagetator25 (12649 in chips, $7.50 bounty)
Seat 3: snakevenin (5492 in chips, $5 bounty)
Seat 4: Grandisftw (5483 in chips, $5 bounty)
Seat 5: Fitzer11 (10386 in chips, $8.75 bounty)
Seat 6: PocketPear66 (9378 in chips, $5 bounty)
Seat 7: pedro300390 (10720 in chips, $5 bounty)
Seat 8: Ee1co (3609 in chips, $7.50 bounty)
Seat 9: hadbpoker (10 in chips, $5 bounty)
Morrison\o/: posts the ante 18
sagetator25: posts the ante 18
snakevenin: posts the ante 18
Grandisftw: posts the ante 18
Fitzer11: posts the ante 18
PocketPear66: posts the ante 18
pedro300390: posts the ante 18
Ee1co: posts the ante 18
hadbpoker: posts the ante 10 and is all-in
Morrison\o/: posts big blind 120
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Ee1co {A-Hearts}{A-Clubs}
sagetator25: folds
snakevenin: raises 324 to 444
Grandisftw: folds
Fitzer11: calls 444
PocketPear66: folds
pedro300390: folds
Ee1co: raises 3147 to 3591 and is all-in
Morrison\o/: folds
snakevenin: raises 1883 to 5474 and is all-in
Fitzer11: calls 5030
*** FLOP *** {J-Clubs}{7-Diamonds}{4-Hearts}
*** TURN *** {J-Clubs}{7-Diamonds}{4-Hearts} {10-Spades}
*** RIVER *** {J-Clubs}{7-Diamonds}{4-Hearts}{10-Spades} {3-Spades}
*** SHOW DOWN ***
snakevenin: shows {A-Spades}{K-Spades} (high card Ace)
Fitzer11: shows {J-Spades}{Q-Spades} (a pair of Jacks)
Fitzer11 collected 3766 from side pot-2
Ee1co: shows {A-Hearts}{A-Clubs} (a pair of Aces)
Ee1co collected 10957 from side pot-1
hadbpoker: shows {6-Diamonds}{4-Spades} (a pair of Fours)
Ee1co collected 90 from main pot
Fitzer11 wins $2.50 for eliminating snakevenin and their own bounty increases by $2.50 to $11.25
Ee1co wins $2.50 for eliminating hadbpoker and their own bounty increases by $2.50 to $10
snakevenin finished the tournament
hadbpoker finished the tournament
*** SUMMARY ***
Total pot 14813 Main pot 90. Side pot-1 10957. Side pot-2 3766. | Rake 0
Board {J-Clubs}{7-Diamonds}{4-Hearts}{10-Spades}{3-Spades}
Seat 1: Morrison\o/ (big blind) folded before Flop
Seat 2: sagetator25 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: snakevenin showed {A-Spades}{K-Spades} and lost with high card Ace
Seat 4: Grandisftw folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: Fitzer11 showed {J-Spades}{Q-Spades} and won (3766) with a pair of Jacks
Seat 6: PocketPear66 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: pedro300390 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: Ee1co (button) showed {A-Hearts}{A-Clubs} and won (11047) with a pair of Aces
Seat 9: hadbpoker showed {6-Diamonds}{4-Spades} and lost with a pair of Fours

BUT IT WAS SUITED

{8-Clubs}{3-Clubs}

10  

PokerStars Hand #187579934434: Tournament #2326447663, $4.80+$5.00+$1.20 USD Hold'em No Limit - Level IX (60/120) - 2018/06/13 19:38:05 CET [2018/06/13 13:38:05 ET]
Table '2326447663 133' 9-max Seat #2 is the button
Seat 1: Morrison\o/ (3061 in chips, $5 bounty)
Seat 2: sagetator25 (12553 in chips, $7.50 bounty)
Seat 4: Grandisftw (4595 in chips, $5 bounty)
Seat 5: Fitzer11 (8342 in chips, $11.25 bounty)
Seat 6: PocketPear66 (9342 in chips, $5 bounty)
Seat 7: pedro300390 (12040 in chips, $5 bounty)
Seat 8: Ee1co (11029 in chips, $10 bounty)
Seat 9: eduardoterci (9387 in chips, $5 bounty) is sitting out
Morrison\o/: posts the ante 18
sagetator25: posts the ante 18
Grandisftw: posts the ante 18
Fitzer11: posts the ante 18
PocketPear66: posts the ante 18
pedro300390: posts the ante 18
Ee1co: posts the ante 18
eduardoterci: posts the ante 18
Grandisftw: posts small blind 60
Fitzer11: posts big blind 120
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Ee1co {Q-Clubs}{Q-Diamonds}
PocketPear66: folds
pedro300390: folds
Ee1co: raises 151 to 271
eduardoterci: folds
Morrison\o/: folds
sagetator25: raises 509 to 780
Grandisftw: raises 3797 to 4577 and is all-in
Fitzer11: folds
Ee1co: raises 6434 to 11011 and is all-in
sagetator25: folds
Uncalled bet (6434) returned to Ee1co
*** FLOP *** {6-Hearts}{2-Clubs}{10-Hearts}
*** TURN *** {6-Hearts}{2-Clubs}{10-Hearts} {4-Spades}
*** RIVER *** {6-Hearts}{2-Clubs}{10-Hearts}{4-Spades} {7-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
Grandisftw: shows {A-Clubs}{A-Spades} (a pair of Aces)
Ee1co: shows {Q-Clubs}{Q-Diamonds} (a pair of Queens)
Grandisftw collected 10198 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 10198 | Rake 0
Board {6-Hearts}{2-Clubs}{10-Hearts}{4-Spades}{7-Diamonds}
Seat 1: Morrison\o/ folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: sagetator25 (button) folded before Flop
Seat 4: Grandisftw (small blind) showed {A-Clubs}{A-Spades} and won (10198) with a pair of Aces
Seat 5: Fitzer11 (big blind) folded before Flop
Seat 6: PocketPear66 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: pedro300390 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: Ee1co showed {Q-Clubs}{Q-Diamonds} and lost with a pair of Queens
Seat 9: eduardoterci folded before Flop (didn't bet)

BUT IT WAS SUITED

{8-Clubs}{3-Clubs}

11  

1.75

BUT IT WAS SUITED

{8-Clubs}{3-Clubs}

12  

bust hypert

PokerStars Hand #187580342148: Tournament #2326649249, $3.45+$3.50+$0.55 USD Hold'em No Limit - Level VIII (100/200) - 2018/06/13 19:47:59 CET [2018/06/13 13:47:59 ET]
Table '2326649249 97' 6-max Seat #2 is the button
Seat 1: Spaeri (3660 in chips, $3.50 bounty)
Seat 2: Rod Queridao (4319 in chips, $5.25 bounty)
Seat 3: Aquasonick (14404 in chips, $10.50 bounty)
Seat 4: Ee1co (2949 in chips, $5.25 bounty)
Seat 5: Good2beYoung (9014 in chips, $5.25 bounty)
Seat 6: M4mbaNegrA (6410 in chips, $3.50 bounty)
Spaeri: posts the ante 50
Rod Queridao: posts the ante 50
Aquasonick: posts the ante 50
Ee1co: posts the ante 50
Good2beYoung: posts the ante 50
M4mbaNegrA: posts the ante 50
Aquasonick: posts small blind 100
Ee1co: posts big blind 200
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Ee1co {A-Clubs}{J-Spades}
Good2beYoung: folds
M4mbaNegrA: folds
Spaeri: raises 400 to 600
Rod Queridao: folds
Aquasonick: calls 500
Ee1co: raises 2299 to 2899 and is all-in
Spaeri: raises 711 to 3610 and is all-in
Aquasonick: calls 3010
*** FLOP *** {3-Spades}{6-Diamonds}{K-Hearts}
*** TURN *** {3-Spades}{6-Diamonds}{K-Hearts} {9-Hearts}
*** RIVER *** {3-Spades}{6-Diamonds}{K-Hearts}{9-Hearts} {3-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
Aquasonick: shows {8-Clubs}{8-Hearts} (two pair, Eights and Threes)
Spaeri: shows {A-Spades}{3-Diamonds} (three of a kind, Threes)
Spaeri collected 1422 from side pot
Ee1co: shows {A-Clubs}{J-Spades} (a pair of Threes)
Spaeri collected 8997 from main pot
Spaeri wins $2.63 for eliminating Ee1co and their own bounty increases by $2.62 to $6.12
Ee1co finished the tournament
*** SUMMARY ***
Total pot 10419 Main pot 8997. Side pot 1422. | Rake 0
Board {3-Spades}{6-Diamonds}{K-Hearts}{9-Hearts}{3-Hearts}
Seat 1: Spaeri showed {A-Spades}{3-Diamonds} and won (10419) with three of a kind, Threes
Seat 2: Rod Queridao (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: Aquasonick (small blind) showed {8-Clubs}{8-Hearts} and lost with two pair, Eights and Threes
Seat 4: Ee1co (big blind) showed {A-Clubs}{J-Spades} and lost with a pair of Threes
Seat 5: Good2beYoung folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: M4mbaNegrA folded before Flop (didn't bet)

BUT IT WAS SUITED

{8-Clubs}{3-Clubs}

13  

11bb - 2.6k $5
sat 3.30 > 33 - 10k
11 hot - 8.3k

bust:
2.20 > 22
5.50 x
7.50 hyper $1,75

BUT IT WAS SUITED

{8-Clubs}{3-Clubs}

14  

2.50

BUT IT WAS SUITED

{8-Clubs}{3-Clubs}

15  

3.30 sat bb special...

PokerStars Hand #187581194034: Tournament #2326450934, $2.94+$0.36 USD Hold'em No Limit - Level XIII (600/1200) - 2018/06/13 20:09:37 CET [2018/06/13 14:09:37 ET]
Table '2326450934 21' 9-max Seat #2 is the button
Seat 1: Ee1co (25244 in chips)
Seat 2: crazybogman (35818 in chips)
Seat 3: Tomson1946 (31880 in chips)
Seat 4: ivv1 (26512 in chips)
Seat 5: BstronGman (25814 in chips)
Seat 6: AngellPower (14172 in chips)
Seat 7: Leqteezy (9610 in chips)
Seat 8: bolcs5 (7700 in chips)
Seat 9: Martnl (9320 in chips)
Ee1co: posts the ante 120
crazybogman: posts the ante 120
Tomson1946: posts the ante 120
ivv1: posts the ante 120
BstronGman: posts the ante 120
AngellPower: posts the ante 120
Leqteezy: posts the ante 120
bolcs5: posts the ante 120
Martnl: posts the ante 120
Tomson1946: posts small blind 600
ivv1: posts big blind 1200
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Ee1co {7-Spades}{7-Diamonds}
BstronGman: folds
AngellPower: folds
Leqteezy: raises 8290 to 9490 and is all-in
bolcs5: calls 7580 and is all-in
Martnl: folds
Ee1co: raises 15634 to 25124 and is all-in
crazybogman: folds
Tomson1946: folds
ivv1: calls 23924
*** FLOP *** {2-Diamonds}{J-Hearts}{8-Spades}
*** TURN *** {2-Diamonds}{J-Hearts}{8-Spades} {2-Clubs}
*** RIVER *** {2-Diamonds}{J-Hearts}{8-Spades}{2-Clubs} {8-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
ivv1: shows {A-Hearts}{A-Diamonds} (two pair, Aces and Eights)
Ee1co: shows {7-Spades}{7-Diamonds} (two pair, Eights and Sevens)
ivv1 collected 31268 from side pot-2
Leqteezy: shows {J-Clubs}{K-Hearts} (two pair, Jacks and Eights)
ivv1 collected 5730 from side pot-1
bolcs5: shows {Q-Spades}{Q-Diamonds} (two pair, Queens and Eights)
ivv1 collected 32000 from main pot
Ee1co finished the tournament in 128th place
Leqteezy finished the tournament in 129th place
bolcs5 finished the tournament in 130th place
*** SUMMARY ***
Total pot 68998 Main pot 32000. Side pot-1 5730. Side pot-2 31268. | Rake 0
Board {2-Diamonds}{J-Hearts}{8-Spades}{2-Clubs}{8-Hearts}
Seat 1: Ee1co showed {7-Spades}{7-Diamonds} and lost with two pair, Eights and Sevens
Seat 2: crazybogman (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: Tomson1946 (small blind) folded before Flop
Seat 4: ivv1 (big blind) showed {A-Hearts}{A-Diamonds} and won (68998) with two pair, Aces and Eights
Seat 5: BstronGman folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: AngellPower folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: Leqteezy showed {J-Clubs}{K-Hearts} and lost with two pair, Jacks and Eights
Seat 8: bolcs5 showed {Q-Spades}{Q-Diamonds} and lost with two pair, Queens and Eights
Seat 9: Martnl folded before Flop (didn't bet)

BUT IT WAS SUITED

{8-Clubs}{3-Clubs}

16  

hot 11

PokerStars Hand #187581765466: Tournament #2326661609, $9.80+$1.20 USD Hold'em No Limit - Level XII (200/400) - 2018/06/13 20:21:23 CET [2018/06/13 14:21:23 ET]
Table '2326661609 108' 9-max Seat #3 is the button
Seat 1: jakkeAA66 (22986 in chips)
Seat 2: fl34vr (220 in chips)
Seat 3: Ee1co (6902 in chips)
Seat 4: scuddsy (9357 in chips)
Seat 5: NiK_886644 (24432 in chips)
Seat 6: marc8lo (12881 in chips)
Seat 7: Yankabakov (10998 in chips)
Seat 8: DKU777 (10850 in chips)
Seat 9: X-G4mbit (16145 in chips)
jakkeAA66: posts the ante 50
fl34vr: posts the ante 50
Ee1co: posts the ante 50
scuddsy: posts the ante 50
NiK_886644: posts the ante 50
marc8lo: posts the ante 50
Yankabakov: posts the ante 50
DKU777: posts the ante 50
X-G4mbit: posts the ante 50
scuddsy: posts small blind 200
NiK_886644: posts big blind 400
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Ee1co {K-Clubs}{A-Hearts}
marc8lo: folds
Yankabakov: folds
DKU777: folds
X-G4mbit: folds
jakkeAA66: calls 400
fl34vr: calls 170 and is all-in
Ee1co: raises 6452 to 6852 and is all-in
scuddsy: raises 2455 to 9307 and is all-in
NiK_886644: folds
jakkeAA66: folds
Uncalled bet (2455) returned to scuddsy
*** FLOP *** {9-Hearts}{6-Diamonds}{7-Clubs}
*** TURN *** {9-Hearts}{6-Diamonds}{7-Clubs} {7-Hearts}
*** RIVER *** {9-Hearts}{6-Diamonds}{7-Clubs}{7-Hearts} {7-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
scuddsy: shows {9-Spades}{9-Diamonds} (a full house, Nines full of Sevens)
Ee1co: shows {K-Clubs}{A-Hearts} (three of a kind, Sevens)
scuddsy collected 13824 from side pot
fl34vr: shows {3-Clubs}{4-Hearts} (three of a kind, Sevens)
scuddsy collected 1300 from main pot
Ee1co finished the tournament
fl34vr finished the tournament
*** SUMMARY ***
Total pot 15124 Main pot 1300. Side pot 13824. | Rake 0
Board {9-Hearts}{6-Diamonds}{7-Clubs}{7-Hearts}{7-Diamonds}
Seat 1: jakkeAA66 folded before Flop
Seat 2: fl34vr showed {3-Clubs}{4-Hearts} and lost with three of a kind, Sevens
Seat 3: Ee1co (button) showed {K-Clubs}{A-Hearts} and lost with three of a kind, Sevens
Seat 4: scuddsy (small blind) showed {9-Spades}{9-Diamonds} and won (15124) with a full house, Nines full of Sevens
Seat 5: NiK_886644 (big blind) folded before Flop
Seat 6: marc8lo folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: Yankabakov folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: DKU777 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: X-G4mbit folded before Flop (didn't bet)

BUT IT WAS SUITED

{8-Clubs}{3-Clubs}

17  

11bb - 9k $7,50
hot 2.20 - 5.4k
7.50 psko - 2.8k

bust:
2.20 > 22 x
5.50 x
7.50 hyper $1,75
sat 3.30 > 33 x
11 hot x

BUT IT WAS SUITED

{8-Clubs}{3-Clubs}

18  

never easy

PokerStars Hand #187584222280: Tournament #2326447663, $4.80+$5.00+$1.20 USD Hold'em No Limit - Level XX (400/800) - 2018/06/13 21:10:28 CET [2018/06/13 15:10:28 ET]
Table '2326447663 263' 9-max Seat #1 is the button
Seat 1: PocketPear66 (23585 in chips, $7.50 bounty)
Seat 2: Ee1co (9414 in chips, $12.50 bounty)
Seat 3: Hayastan33 (35221 in chips, $10 bounty)
Seat 4: Paul_Smith09 (26403 in chips, $10 bounty)
Seat 5: Shurike981 (17499 in chips, $17.50 bounty)
Seat 6: 2aSi (30213 in chips, $22.50 bounty)
Seat 7: primkiller (73380 in chips, $32.17 bounty)
Seat 8: alex_tzutu (55158 in chips, $18.75 bounty)
Seat 9: 01527368 (33313 in chips, $17.50 bounty)
PocketPear66: posts the ante 120
Ee1co: posts the ante 120
Hayastan33: posts the ante 120
Paul_Smith09: posts the ante 120
Shurike981: posts the ante 120
2aSi: posts the ante 120
primkiller: posts the ante 120
alex_tzutu: posts the ante 120
01527368: posts the ante 120
Ee1co: posts small blind 400
Hayastan33: posts big blind 800
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Ee1co {K-Clubs}{Q-Hearts}
Paul_Smith09: folds
Shurike981: folds
2aSi: folds
primkiller: folds
alex_tzutu: folds
01527368: folds
PocketPear66: folds
Ee1co: raises 8494 to 9294 and is all-in
Hayastan33: calls 8494
*** FLOP *** {3-Diamonds}{J-Diamonds}{4-Diamonds}
*** TURN *** {3-Diamonds}{J-Diamonds}{4-Diamonds} {Q-Clubs}
*** RIVER *** {3-Diamonds}{J-Diamonds}{4-Diamonds}{Q-Clubs} {6-Spades}
*** SHOW DOWN ***
Ee1co: shows {K-Clubs}{Q-Hearts} (a pair of Queens)
Hayastan33: shows {9-Diamonds}{8-Clubs} (high card Queen)
Ee1co collected 19668 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 19668 | Rake 0
Board {3-Diamonds}{J-Diamonds}{4-Diamonds}{Q-Clubs}{6-Spades}
Seat 1: PocketPear66 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: Ee1co (small blind) showed {K-Clubs}{Q-Hearts} and won (19668) with a pair of Queens
Seat 3: Hayastan33 (big blind) showed {9-Diamonds}{8-Clubs} and lost with high card Queen
Seat 4: Paul_Smith09 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: Shurike981 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: 2aSi folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: primkiller folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: alex_tzutu folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: 01527368 folded before Flop (didn't bet)

BUT IT WAS SUITED

{8-Clubs}{3-Clubs}

19  

bust hot 2.20

PokerStars Hand #187584942736: Tournament #2326661641, $1.96+$0.24 USD Hold'em No Limit - Level XIII (250/500) - 2018/06/13 21:25:10 CET [2018/06/13 15:25:10 ET]
Table '2326661641 213' 9-max Seat #3 is the button
Seat 1: RubenHarm (34599 in chips)
Seat 2: bachus85 (14755 in chips)
Seat 3: Ee1co (5852 in chips)
Seat 4: justfenix (4170 in chips)
Seat 5: B-JS8381 (22057 in chips)
Seat 6: Jnards88 (8450 in chips)
Seat 7: iCeyCeyCey (12075 in chips)
Seat 8: arises1 (4820 in chips)
Seat 9: TryToMeAgaiN (13890 in chips)
RubenHarm: posts the ante 65
bachus85: posts the ante 65
Ee1co: posts the ante 65
justfenix: posts the ante 65
B-JS8381: posts the ante 65
Jnards88: posts the ante 65
iCeyCeyCey: posts the ante 65
arises1: posts the ante 65
TryToMeAgaiN: posts the ante 65
justfenix: posts small blind 250
B-JS8381: posts big blind 500
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Ee1co {Q-Clubs}{9-Hearts}
Jnards88: folds
iCeyCeyCey: folds
arises1: folds
TryToMeAgaiN: folds
RubenHarm: folds
bachus85: folds
Ee1co: raises 5287 to 5787 and is all-in
justfenix: folds
B-JS8381: calls 5287
*** FLOP *** {J-Diamonds}{K-Spades}{Q-Spades}
*** TURN *** {J-Diamonds}{K-Spades}{Q-Spades} {J-Hearts}
*** RIVER *** {J-Diamonds}{K-Spades}{Q-Spades}{J-Hearts} {A-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
B-JS8381: shows {10-Diamonds}{A-Diamonds} (a straight, Ten to Ace)
Ee1co: shows {Q-Clubs}{9-Hearts} (two pair, Queens and Jacks)
B-JS8381 collected 12409 from pot
Ee1co finished the tournament in 1803rd place
*** SUMMARY ***
Total pot 12409 | Rake 0
Board {J-Diamonds}{K-Spades}{Q-Spades}{J-Hearts}{A-Hearts}
Seat 1: RubenHarm folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: bachus85 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: Ee1co (button) showed {Q-Clubs}{9-Hearts} and lost with two pair, Queens and Jacks
Seat 4: justfenix (small blind) folded before Flop
Seat 5: B-JS8381 (big blind) showed {10-Diamonds}{A-Diamonds} and won (12409) with a straight, Ten to Ace
Seat 6: Jnards88 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: iCeyCeyCey folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: arises1 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: TryToMeAgaiN folded before Flop (didn't bet)

BUT IT WAS SUITED

{8-Clubs}{3-Clubs}

20  
Terug naar boven
Sommige verplichten velden van het formulier ontbreken

Een gebruikersnaam is verplicht

Een wachtwoord is verplicht

Dit bericht kent geen inhoud

Thread onderwerp is leeg

Kies juiste category voor dit topic