Poker Forum

6618 leden
196236 topics
7306501 posts

Online: 77 27 geregistreerde leden + 50 gasten

Laatste eerst Oudste eerst

PokerStars Hand #188615046230: Tournament #2350366429, $10+$10+$2 USD Hold'em No Limit - Level XII (300/600) - 2018/07/11 22:22:57 CET [2018/07/11 16:22:57 ET]
Table '2350366429 45' 9-max Seat #9 is the button
Seat 1: Vissam78 (16860 in chips, $10 bounty)
Seat 2: gambl3r0 (31832 in chips, $25 bounty)
Seat 3: xaropinho777 (44953 in chips, $15 bounty)
Seat 4: Raul07379 (18071 in chips, $10 bounty)
Seat 5: utvekklo2 (6136 in chips, $10 bounty)
Seat 6: coloradoall (47593 in chips, $30 bounty)
Seat 7: JP G.Lopes (21751 in chips, $25 bounty)
Seat 8: t.cur3 (16262 in chips, $15 bounty)
Seat 9: sirasss (16532 in chips, $15 bounty)
Vissam78: posts the ante 60
gambl3r0: posts the ante 60
xaropinho777: posts the ante 60
Raul07379: posts the ante 60
utvekklo2: posts the ante 60
coloradoall: posts the ante 60
JP G.Lopes: posts the ante 60
t.cur3: posts the ante 60
sirasss: posts the ante 60
Vissam78: posts small blind 300
gambl3r0: posts big blind 600
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Vissam78 {K-Clubs}{6-Diamonds}
xaropinho777: folds
Raul07379: folds
utvekklo2: folds
coloradoall: folds
JP G.Lopes: folds
t.cur3: folds
sirasss: folds
Vissam78: raises 634 to 1234
gambl3r0: calls 634
*** FLOP *** {8-Diamonds}{Q-Diamonds}{K-Diamonds}
Vissam78: bets 1800
gambl3r0: calls 1800
*** TURN *** {8-Diamonds}{Q-Diamonds}{K-Diamonds} {8-Spades}
Vissam78: bets 3238
gambl3r0: calls 3238
*** RIVER *** {8-Diamonds}{Q-Diamonds}{K-Diamonds}{8-Spades} {5-Clubs}
Vissam78: checks
gambl3r0: bets 10800
Vissam78: calls 10528 and is all-in
Uncalled bet (272) returned to gambl3r0
*** SHOW DOWN ***
gambl3r0: shows {8-Hearts}{J-Spades} (three of a kind, Eights)
Vissam78: shows {K-Clubs}{6-Diamonds} (two pair, Kings and Eights)
gambl3r0 collected 34140 from pot
gambl3r0 wins $5 for eliminating Vissam78 and their own bounty increases by $5 to $30
Vissam78 finished the tournament
*** SUMMARY ***
Total pot 34140 | Rake 0
Board {8-Diamonds}{Q-Diamonds}{K-Diamonds}{8-Spades}{5-Clubs}
Seat 1: Vissam78 (small blind) showed {K-Clubs}{6-Diamonds} and lost with two pair, Kings and Eights
Seat 2: gambl3r0 (big blind) showed {8-Hearts}{J-Spades} and won (34140) with three of a kind, Eights
Seat 3: xaropinho777 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: Raul07379 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: utvekklo2 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: coloradoall folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: JP G.Lopes folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: t.cur3 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: sirasss (button) folded before Flop (didn't bet)

Bust MBR

{7-Hearts}{8-Hearts} Power to the people!

41  

PokerStars Hand #188618250212: Tournament #2350357191, $3.29+$3.40+$0.81 USD Hold'em No Limit - Level XVIII (300/600) - 2018/07/11 23:49:07 CET [2018/07/11 17:49:07 ET]
Table '2350357191 145' 9-max Seat #4 is the button
Seat 1: Hacky401 (13372 in chips, $3.40 bounty)
Seat 2: esratrams (7408 in chips, $3.40 bounty)
Seat 3: WLAXeeee (49307 in chips, $11.05 bounty)
Seat 4: Vissam78 (15446 in chips, $3.40 bounty)
Seat 5: afonsojm (7351 in chips, $5.10 bounty)
Seat 6: bristol006 (2872 in chips, $5.10 bounty)
Seat 7: apa1133 (16220 in chips, $19.54 bounty)
Seat 9: zwiex (44719 in chips, $8.50 bounty)
Hacky401: posts the ante 90
esratrams: posts the ante 90
WLAXeeee: posts the ante 90
Vissam78: posts the ante 90
afonsojm: posts the ante 90
bristol006: posts the ante 90
apa1133: posts the ante 90
zwiex: posts the ante 90
afonsojm: posts small blind 300
bristol006: posts big blind 600
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Vissam78 {Q-Diamonds}{Q-Hearts}
apa1133: raises 750 to 1350
zwiex: folds
Hacky401: folds
esratrams: calls 1350
WLAXeeee: folds
Vissam78: raises 2850 to 4200
afonsojm: folds
bristol006: folds
apa1133: calls 2850
esratrams: calls 2850
*** FLOP *** {4-Hearts}{5-Hearts}{7-Clubs}
apa1133: checks
esratrams: checks
Vissam78: bets 3600
apa1133: calls 3600
esratrams: folds
*** TURN *** {4-Hearts}{5-Hearts}{7-Clubs} {10-Clubs}
apa1133: bets 8330 and is all-in
Vissam78: calls 7556 and is all-in
Uncalled bet (774) returned to apa1133
*** RIVER *** {4-Hearts}{5-Hearts}{7-Clubs}{10-Clubs} {3-Spades}
*** SHOW DOWN ***
apa1133: shows {K-Spades}{K-Hearts} (a pair of Kings)
Vissam78: shows {Q-Diamonds}{Q-Hearts} (a pair of Queens)
apa1133 collected 36532 from pot
apa1133 wins $1.70 for eliminating Vissam78 and their own bounty increases by $1.70 to $21.24
Vissam78 finished the tournament in 760th place
*** SUMMARY ***
Total pot 36532 | Rake 0
Board {4-Hearts}{5-Hearts}{7-Clubs}{10-Clubs}{3-Spades}
Seat 1: Hacky401 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: esratrams folded on the Flop
Seat 3: WLAXeeee folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: Vissam78 (button) showed {Q-Diamonds}{Q-Hearts} and lost with a pair of Queens
Seat 5: afonsojm (small blind) folded before Flop
Seat 6: bristol006 (big blind) folded before Flop
Seat 7: apa1133 showed {K-Spades}{K-Hearts} and won (36532) with a pair of Kings
Seat 9: zwiex folded before Flop (didn't bet)

Bust BB7,50

{7-Hearts}{8-Hearts} Power to the people!

42  

PokerStars Hand #188620597605: Tournament #2350350963, $9.80+$1.20 USD Hold'em No Limit - Level XXVII (2500/5000) - 2018/07/12 0:54:29 CET [2018/07/11 18:54:29 ET]
Table '2350350963 22' 9-max Seat #5 is the button
Seat 1: ltacsi (139870 in chips)
Seat 2: TsSp23 (172432 in chips)
Seat 3: Vissam78 (72983 in chips)
Seat 4: SimmoTV (246246 in chips)
Seat 5: Rapha Vitoi (140823 in chips)
Seat 6: RenatoMJ15 (285310 in chips)
Seat 7: kam_666_il (156434 in chips)
Seat 8: Solimto (141290 in chips)
Seat 9: yurism (79937 in chips)
ltacsi: posts the ante 625
TsSp23: posts the ante 625
Vissam78: posts the ante 625
SimmoTV: posts the ante 625
Rapha Vitoi: posts the ante 625
RenatoMJ15: posts the ante 625
kam_666_il: posts the ante 625
Solimto: posts the ante 625
yurism: posts the ante 625
RenatoMJ15: posts small blind 2500
kam_666_il: posts big blind 5000
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Vissam78 {A-Hearts}{K-Hearts}
Solimto: folds
yurism: folds
ltacsi: folds
TsSp23: raises 5000 to 10000
Vissam78: raises 62358 to 72358 and is all-in
SimmoTV: folds
Rapha Vitoi: raises 67840 to 140198 and is all-in
RenatoMJ15: folds
kam_666_il: folds
TsSp23: folds
Uncalled bet (67840) returned to Rapha Vitoi
*** FLOP *** {J-Clubs}{Q-Diamonds}{6-Hearts}
*** TURN *** {J-Clubs}{Q-Diamonds}{6-Hearts} {10-Spades}
*** RIVER *** {J-Clubs}{Q-Diamonds}{6-Hearts}{10-Spades} {6-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
Vissam78: shows {A-Hearts}{K-Hearts} (a straight, Ten to Ace)
Rapha Vitoi: shows {Q-Clubs}{Q-Hearts} (a full house, Queens full of Sixes)
Rapha Vitoi collected 167841 from pot
Vissam78 finished the tournament in 88th place and received $44.02.
*** SUMMARY ***
Total pot 167841 | Rake 0
Board {J-Clubs}{Q-Diamonds}{6-Hearts}{10-Spades}{6-Diamonds}
Seat 1: ltacsi folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: TsSp23 folded before Flop
Seat 3: Vissam78 showed {A-Hearts}{K-Hearts} and lost with a straight, Ten to Ace
Seat 4: SimmoTV folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: Rapha Vitoi (button) showed {Q-Clubs}{Q-Hearts} and won (167841) with a full house, Queens full of Sixes
Seat 6: RenatoMJ15 (small blind) folded before Flop
Seat 7: kam_666_il (big blind) folded before Flop
Seat 8: Solimto folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: yurism folded before Flop (didn't bet)

Laatste bust 44,02

Totaal 106,75

$$ verzonden. Bedankt voor het kopen.

{7-Hearts}{8-Hearts} Power to the people!

43  

TonySttt schreef

WarmKoud schreef

Viel me laatst op dat er een ScoobyNL op de banlist staat. Is dat toevallig iemand anders?
@TonySttt

Wat ik zo snel weet is dat 'ScoobyNL' zijn account op verzoek heeft laten verwijderen destijds om vervolgens, een maand of wat later, opnieuw een account aan te maken. Dat is destijds geaccepteerd, BL accreditatie bleef uiteraard van toepassing.

Hoe het exact zit met die permaban vermelding op de banlijst ivm multi accounting durf ik nu geen uitsluitsel over te geven, vooralsnog houdt ik dat op miscommunicatie binnen modteam. Ik ga er mee aan de slag. Dank voor het attenderen.

Ai hier is e.e.a. niet goed gegaan. +/- halfjaar geleden was er wat ophef discussie over Scooby en het gebruiken van het account van een maat omdat hij daar verbleef. Hij heeft daar inderdaad een permban voor gekregen. Tegelijkertijd heeft hij uit boosheid vanwege die ophef zijn account opgezegd. Toen is zijn gehele account inclusief volledig posthistorie verwijderd waar normaliter enkel de gebruikersnaam wordt verwijderd (dit gebeurd op het 'hoofdkantoor').

Recent is hij weer teruggekomen door een nieuwe account aan te maken onder dezelfde naam. We hebben toen niet onderzocht wat er destijds speelde. We zijn er vanuit gegaan dat hij spijt had van het opzeggen van zijn account en daar op terug is gekomen. En aangezien de volledige geschiedenis was gewist is er verder niet grondiger naar gekeken. En dat hadden we wel moeten doen want dan hadden we die permban wel gezien op de banlijst. En bovenstaande wordt bevestigd in de geschiedenis van overleg uit het modteam destijds.

Dat BL-1 verhaal speelt van ver daarvoor want bij multi-accounting kom je er niet zo 'makkelijk' vanaf. De gemaakte fout zal worden gecorrigeerd door ook de nieuwe ScoobyNL account te voorzien van een rode bol.

Met dank voor je oplettendheid @WarmKoud

44  

Thumb Up

{7-Hearts}{8-Hearts} Power to the people!

45  

Joe

46  
Terug naar boven
Sommige verplichten velden van het formulier ontbreken

Een gebruikersnaam is verplicht

Een wachtwoord is verplicht

Dit bericht kent geen inhoud

Thread onderwerp is leeg

Kies juiste category voor dit topic