Poker Forum

6651 leden
196221 topics
7305960 posts

Online: 77 36 geregistreerde leden + 41 gasten

Backing Low

10-08-2018 $50

Laatste eerst Oudste eerst

1,25

PokerStars Hand #189734573640: Tournament #2373436092, $2.40+$2.50+$0.60 USD Hold'em No Limit - Level X (125/250) - 2018/08/10 19:36:01 CET [2018/08/10 13:36:01 ET]
Table '2373436092 56' 9-max Seat #2 is the button
Seat 1: ChaseTyler14 (14146 in chips, $3.75 bounty)
Seat 2: Fidjiisthebest (3200 in chips, $2.50 bounty)
Seat 3: ramonkrop (3914 in chips, $3.75 bounty)
Seat 4: Mole2004 (5255 in chips, $3.75 bounty)
Seat 5: iliadivilia (4989 in chips, $2.50 bounty)
Seat 6: ratmirptbl (9019 in chips, $3.75 bounty)
Seat 7: master2825 (4191 in chips, $2.50 bounty)
Seat 8: TommySouren (2763 in chips, $3.75 bounty)
Seat 9: knebla (6489 in chips, $2.50 bounty)
ChaseTyler14: posts the ante 30
Fidjiisthebest: posts the ante 30
ramonkrop: posts the ante 30
Mole2004: posts the ante 30
iliadivilia: posts the ante 30
ratmirptbl: posts the ante 30
master2825: posts the ante 30
TommySouren: posts the ante 30
knebla: posts the ante 30
ramonkrop: posts small blind 125
Mole2004: posts big blind 250
*** HOLE CARDS ***
Dealt to iliadivilia {J-Spades}{J-Hearts}
iliadivilia: raises 250 to 500
ratmirptbl: folds
master2825: calls 500
TommySouren: folds
knebla: folds
ChaseTyler14: folds
Fidjiisthebest: folds
ramonkrop: folds
Mole2004: folds
*** FLOP *** {9-Hearts}{5-Spades}{5-Hearts}
iliadivilia: bets 823
master2825: calls 823
*** TURN *** {9-Hearts}{5-Spades}{5-Hearts} {4-Clubs}
iliadivilia: bets 3291
master2825: calls 2838 and is all-in
Uncalled bet (453) returned to iliadivilia
*** RIVER *** {9-Hearts}{5-Spades}{5-Hearts}{4-Clubs} {3-Spades}
*** SHOW DOWN ***
iliadivilia: shows {J-Spades}{J-Hearts} (two pair, Jacks and Fives)
master2825: shows {6-Spades}{6-Hearts} (two pair, Sixes and Fives)
iliadivilia collected 8967 from pot
iliadivilia wins $1.25 for eliminating master2825 and their own bounty increases by $1.25 to $3.75
master2825 finished the tournament
*** SUMMARY ***
Total pot 8967 | Rake 0
Board {9-Hearts}{5-Spades}{5-Hearts}{4-Clubs}{3-Spades}
Seat 1: ChaseTyler14 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: Fidjiisthebest (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: ramonkrop (small blind) folded before Flop
Seat 4: Mole2004 (big blind) folded before Flop
Seat 5: iliadivilia showed {J-Spades}{J-Hearts} and won (8967) with two pair, Jacks and Fives
Seat 6: ratmirptbl folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: master2825 showed {6-Spades}{6-Hearts} and lost with two pair, Sixes and Fives
Seat 8: TommySouren folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: knebla folded before Flop (didn't bet)

Wie rijk wilt zijn moet niet zijn vermogen vermeerderen maar zijn hebzucht verminderen (plato)

21  

PokerStars Hand #189734688302: Tournament #2373436154, $7.30+$7.40+$1.80 USD Hold'em No Limit - Level III (50/100) - 2018/08/10 19:39:17 CET [2018/08/10 13:39:17 ET]
Table '2373436154 9' 9-max Seat #4 is the button
Seat 1: aless1985 (21256 in chips, $7.40 bounty)
Seat 2: bokske69 (9988 in chips, $7.40 bounty)
Seat 3: iliadivilia (7486 in chips, $7.40 bounty)
Seat 4: JoKeRK59 (7899 in chips, $7.40 bounty)
Seat 5: ilnaz77 (7477 in chips, $7.40 bounty)
Seat 6: V.Ponomarjov (9127 in chips, $7.40 bounty)
Seat 7: richbum69 (10957 in chips, $7.40 bounty)
Seat 8: welshshark88 (11721 in chips, $7.40 bounty)
Seat 9: StandUp177 (10719 in chips, $7.40 bounty)
aless1985: posts the ante 12
bokske69: posts the ante 12
iliadivilia: posts the ante 12
JoKeRK59: posts the ante 12
ilnaz77: posts the ante 12
V.Ponomarjov: posts the ante 12
richbum69: posts the ante 12
welshshark88: posts the ante 12
StandUp177: posts the ante 12
ilnaz77: posts small blind 50
V.Ponomarjov: posts big blind 100
*** HOLE CARDS ***
Dealt to iliadivilia {A-Spades}{K-Spades}
richbum69: folds
welshshark88: folds
StandUp177: folds
aless1985: raises 200 to 300
bokske69: folds
iliadivilia: raises 600 to 900
JoKeRK59: folds
ilnaz77: folds
V.Ponomarjov: folds
aless1985: calls 600
*** FLOP *** {Q-Clubs}{7-Spades}{A-Hearts}
aless1985: checks
iliadivilia: bets 900
aless1985: calls 900
*** TURN *** {Q-Clubs}{7-Spades}{A-Hearts} {6-Diamonds}
aless1985: bets 900
iliadivilia: raises 4774 to 5674 and is all-in
aless1985: folds
Uncalled bet (4774) returned to iliadivilia
iliadivilia collected 5658 from pot
iliadivilia: doesn't show hand
*** SUMMARY ***
Total pot 5658 | Rake 0
Board {Q-Clubs}{7-Spades}{A-Hearts}{6-Diamonds}
Seat 1: aless1985 folded on the Turn
Seat 2: bokske69 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: iliadivilia collected (5658)
Seat 4: JoKeRK59 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: ilnaz77 (small blind) folded before Flop
Seat 6: V.Ponomarjov (big blind) folded before Flop
Seat 7: richbum69 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: welshshark88 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: StandUp177 folded before Flop (didn't bet)

Wie rijk wilt zijn moet niet zijn vermogen vermeerderen maar zijn hebzucht verminderen (plato)

22  

PokerStars Hand #189735120665: Tournament #2373436092, $2.40+$2.50+$0.60 USD Hold'em No Limit - Level XIII (250/500) - 2018/08/10 19:51:33 CET [2018/08/10 13:51:33 ET]
Table '2373436092 18' 9-max Seat #6 is the button
Seat 1: RafadeMello (1815 in chips, $2.50 bounty)
Seat 2: bettercsaul (6330 in chips, $2.50 bounty)
Seat 3: Snapshove98 (11525 in chips, $5 bounty)
Seat 4: cAnsolo (15806 in chips, $11.25 bounty)
Seat 5: Tass1628 (20881 in chips, $4.37 bounty)
Seat 6: gustavo0412 (7007 in chips, $2.50 bounty)
Seat 7: iliadivilia (8915 in chips, $3.75 bounty)
Seat 8: gintsg (9594 in chips, $5 bounty)
Seat 9: Mrzxpro (9084 in chips, $5 bounty)
RafadeMello: posts the ante 60
bettercsaul: posts the ante 60
Snapshove98: posts the ante 60
cAnsolo: posts the ante 60
Tass1628: posts the ante 60
gustavo0412: posts the ante 60
iliadivilia: posts the ante 60
gintsg: posts the ante 60
Mrzxpro: posts the ante 60
iliadivilia: posts small blind 250
gintsg: posts big blind 500
*** HOLE CARDS ***
Dealt to iliadivilia {K-Clubs}{5-Diamonds}
Mrzxpro: folds
RafadeMello: raises 1255 to 1755 and is all-in
bettercsaul: folds
Snapshove98: folds
cAnsolo: folds
Tass1628: folds
gustavo0412: folds
iliadivilia: raises 7100 to 8855 and is all-in
gintsg: folds
Uncalled bet (7100) returned to iliadivilia
*** FLOP *** {J-Spades}{Q-Spades}{6-Hearts}
*** TURN *** {J-Spades}{Q-Spades}{6-Hearts} {2-Hearts}
*** RIVER *** {J-Spades}{Q-Spades}{6-Hearts}{2-Hearts} {9-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
iliadivilia: shows {K-Clubs}{5-Diamonds} (high card King)
RafadeMello: shows {8-Spades}{K-Spades} (high card King - Queen+Jack+Nine+Eight kicker)
RafadeMello collected 4550 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 4550 | Rake 0
Board {J-Spades}{Q-Spades}{6-Hearts}{2-Hearts}{9-Diamonds}
Seat 1: RafadeMello showed {8-Spades}{K-Spades} and won (4550) with high card King
Seat 2: bettercsaul folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: Snapshove98 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: cAnsolo folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: Tass1628 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: gustavo0412 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: iliadivilia (small blind) showed {K-Clubs}{5-Diamonds} and lost with high card King
Seat 8: gintsg (big blind) folded before Flop
Seat 9: Mrzxpro folded before Flop (didn't bet)

Wie rijk wilt zijn moet niet zijn vermogen vermeerderen maar zijn hebzucht verminderen (plato)

23  

nice

PokerStars Hand #189735169795: Tournament #2373436154, $7.30+$7.40+$1.80 USD Hold'em No Limit - Level V (75/150) - 2018/08/10 19:52:57 CET [2018/08/10 13:52:57 ET]
Table '2373436154 9' 9-max Seat #1 is the button
Seat 1: aless1985 (29735 in chips, $11.10 bounty)
Seat 2: bokske69 (10449 in chips, $7.40 bounty)
Seat 3: iliadivilia (10052 in chips, $7.40 bounty)
Seat 4: JoKeRK59 (5567 in chips, $7.40 bounty)
Seat 5: ilnaz77 (8595 in chips, $7.40 bounty)
Seat 6: April Bowlby (9950 in chips, $7.40 bounty)
Seat 7: richbum69 (7340 in chips, $7.40 bounty)
Seat 8: welshshark88 (16424 in chips, $7.40 bounty)
Seat 9: StandUp177 (8383 in chips, $7.40 bounty)
aless1985: posts the ante 20
bokske69: posts the ante 20
iliadivilia: posts the ante 20
JoKeRK59: posts the ante 20
ilnaz77: posts the ante 20
April Bowlby: posts the ante 20
richbum69: posts the ante 20
welshshark88: posts the ante 20
StandUp177: posts the ante 20
bokske69: posts small blind 75
iliadivilia: posts big blind 150
*** HOLE CARDS ***
Dealt to iliadivilia {K-Clubs}{K-Hearts}
JoKeRK59: folds
ilnaz77: folds
April Bowlby: folds
richbum69: folds
welshshark88: raises 150 to 300
StandUp177: folds
aless1985: folds
bokske69: folds
iliadivilia: raises 900 to 1200
welshshark88: raises 15204 to 16404 and is all-in
iliadivilia: calls 8832 and is all-in
Uncalled bet (6372) returned to welshshark88
*** FLOP *** {5-Hearts}{8-Spades}{9-Hearts}
*** TURN *** {5-Hearts}{8-Spades}{9-Hearts} {J-Hearts}
*** RIVER *** {5-Hearts}{8-Spades}{9-Hearts}{J-Hearts} {A-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
iliadivilia: shows {K-Clubs}{K-Hearts} (a flush, Ace high)
welshshark88: shows {A-Spades}{A-Clubs} (three of a kind, Aces)
iliadivilia collected 20319 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 20319 | Rake 0
Board {5-Hearts}{8-Spades}{9-Hearts}{J-Hearts}{A-Hearts}
Seat 1: aless1985 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: bokske69 (small blind) folded before Flop
Seat 3: iliadivilia (big blind) showed {K-Clubs}{K-Hearts} and won (20319) with a flush, Ace high
Seat 4: JoKeRK59 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: ilnaz77 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: April Bowlby folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: richbum69 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: welshshark88 showed {A-Spades}{A-Clubs} and lost with three of a kind, Aces
Seat 9: StandUp177 folded before Flop (didn't bet)

Wie rijk wilt zijn moet niet zijn vermogen vermeerderen maar zijn hebzucht verminderen (plato)

24  

3,70

PokerStars Hand #189735232384: Tournament #2373436154, $7.30+$7.40+$1.80 USD Hold'em No Limit - Level V (75/150) - 2018/08/10 19:54:44 CET [2018/08/10 13:54:44 ET]
Table '2373436154 9' 9-max Seat #3 is the button
Seat 1: aless1985 (29695 in chips, $11.10 bounty)
Seat 2: bokske69 (9997 in chips, $7.40 bounty)
Seat 3: iliadivilia (19962 in chips, $7.40 bounty)
Seat 4: JoKeRK59 (5377 in chips, $7.40 bounty)
Seat 5: ilnaz77 (8555 in chips, $7.40 bounty)
Seat 6: April Bowlby (11251 in chips, $7.40 bounty)
Seat 7: richbum69 (7300 in chips, $7.40 bounty)
Seat 8: welshshark88 (6352 in chips, $7.40 bounty)
Seat 9: StandUp177 (8006 in chips, $7.40 bounty)
aless1985: posts the ante 20
bokske69: posts the ante 20
iliadivilia: posts the ante 20
JoKeRK59: posts the ante 20
ilnaz77: posts the ante 20
April Bowlby: posts the ante 20
richbum69: posts the ante 20
welshshark88: posts the ante 20
StandUp177: posts the ante 20
JoKeRK59: posts small blind 75
ilnaz77: posts big blind 150
*** HOLE CARDS ***
Dealt to iliadivilia {K-Diamonds}{K-Hearts}
April Bowlby: folds
richbum69: folds
welshshark88: folds
StandUp177: raises 300 to 450
aless1985: folds
bokske69: calls 450
iliadivilia: raises 1050 to 1500
JoKeRK59: folds
ilnaz77: folds
StandUp177: raises 6486 to 7986 and is all-in
bokske69: folds
iliadivilia: calls 6486
*** FLOP *** {4-Hearts}{A-Hearts}{4-Clubs}
*** TURN *** {4-Hearts}{A-Hearts}{4-Clubs} {A-Spades}
*** RIVER *** {4-Hearts}{A-Hearts}{4-Clubs}{A-Spades} {Q-Spades}
*** SHOW DOWN ***
StandUp177: shows {9-Clubs}{9-Diamonds} (two pair, Aces and Nines)
iliadivilia: shows {K-Diamonds}{K-Hearts} (two pair, Aces and Kings)
iliadivilia collected 16827 from pot
iliadivilia wins $3.70 for eliminating StandUp177 and their own bounty increases by $3.70 to $11.10
StandUp177 finished the tournament
*** SUMMARY ***
Total pot 16827 | Rake 0
Board {4-Hearts}{A-Hearts}{4-Clubs}{A-Spades}{Q-Spades}
Seat 1: aless1985 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: bokske69 folded before Flop
Seat 3: iliadivilia (button) showed {K-Diamonds}{K-Hearts} and won (16827) with two pair, Aces and Kings
Seat 4: JoKeRK59 (small blind) folded before Flop
Seat 5: ilnaz77 (big blind) folded before Flop
Seat 6: April Bowlby folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: richbum69 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: welshshark88 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: StandUp177 showed {9-Clubs}{9-Diamonds} and lost with two pair, Aces and Nines

Wie rijk wilt zijn moet niet zijn vermogen vermeerderen maar zijn hebzucht verminderen (plato)

25  

6,8k 5,50 pko
28k 16 pko

Wie rijk wilt zijn moet niet zijn vermogen vermeerderen maar zijn hebzucht verminderen (plato)

26  

out 5,50

PokerStars Hand #189735490662: Tournament #2373436092, $2.40+$2.50+$0.60 USD Hold'em No Limit - Level XIV (300/600) - 2018/08/10 20:03:14 CET [2018/08/10 14:03:14 ET]
Table '2373436092 18' 9-max Seat #6 is the button
Seat 1: SCARELface (2736 in chips, $2.50 bounty)
Seat 2: bettercsaul (5190 in chips, $2.50 bounty)
Seat 3: Snapshove98 (12215 in chips, $5 bounty)
Seat 4: cAnsolo (20848 in chips, $11.25 bounty)
Seat 5: Tass1628 (18441 in chips, $4.37 bounty)
Seat 6: Kopizdos64 (6959 in chips, $2.50 bounty)
Seat 7: iliadivilia (6020 in chips, $3.75 bounty)
Seat 8: gintsg (19431 in chips, $7.50 bounty)
Seat 9: Mrzxpro (8672 in chips, $5 bounty)
SCARELface: posts the ante 70
bettercsaul: posts the ante 70
Snapshove98: posts the ante 70
cAnsolo: posts the ante 70
Tass1628: posts the ante 70
Kopizdos64: posts the ante 70
iliadivilia: posts the ante 70
gintsg: posts the ante 70
Mrzxpro: posts the ante 70
iliadivilia: posts small blind 300
gintsg: posts big blind 600
*** HOLE CARDS ***
Dealt to iliadivilia {A-Hearts}{Q-Clubs}
Mrzxpro: raises 600 to 1200
SCARELface: folds
bettercsaul: folds
Snapshove98: folds
cAnsolo: calls 1200
Tass1628: folds
Kopizdos64: folds
iliadivilia: raises 4750 to 5950 and is all-in
gintsg: folds
Mrzxpro: raises 2652 to 8602 and is all-in
cAnsolo: calls 7402
*** FLOP *** {3-Hearts}{3-Clubs}{3-Diamonds}
*** TURN *** {3-Hearts}{3-Clubs}{3-Diamonds} {4-Spades}
*** RIVER *** {3-Hearts}{3-Clubs}{3-Diamonds}{4-Spades} {8-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
Mrzxpro: shows {10-Hearts}{10-Spades} (a full house, Threes full of Tens)
cAnsolo: shows {8-Spades}{K-Spades} (a full house, Threes full of Eights)
Mrzxpro collected 5304 from side pot
iliadivilia: shows {A-Hearts}{Q-Clubs} (three of a kind, Threes)
Mrzxpro collected 19080 from main pot
*** SUMMARY ***
Total pot 24384 Main pot 19080. Side pot 5304. | Rake 0
Board {3-Hearts}{3-Clubs}{3-Diamonds}{4-Spades}{8-Diamonds}
Seat 1: SCARELface folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: bettercsaul folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: Snapshove98 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: cAnsolo showed {8-Spades}{K-Spades} and lost with a full house, Threes full of Eights
Seat 5: Tass1628 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: Kopizdos64 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: iliadivilia (small blind) showed {A-Hearts}{Q-Clubs} and lost with three of a kind, Threes
Seat 8: gintsg (big blind) folded before Flop
Seat 9: Mrzxpro showed {10-Hearts}{10-Spades} and won (24384) with a full house, Threes full of Tens

Wie rijk wilt zijn moet niet zijn vermogen vermeerderen maar zijn hebzucht verminderen (plato)

27  

3,70

PokerStars Hand #189735635431: Tournament #2373436154, $7.30+$7.40+$1.80 USD Hold'em No Limit - Level V (75/150) - 2018/08/10 20:07:12 CET [2018/08/10 14:07:12 ET]
Table '2373436154 9' 9-max Seat #1 is the button
Seat 1: aless1985 (29060 in chips, $11.10 bounty)
Seat 2: luli669 (10195 in chips, $7.40 bounty)
Seat 3: iliadivilia (28363 in chips, $11.10 bounty)
Seat 4: JoKeRK59 (3932 in chips, $7.40 bounty)
Seat 5: ilnaz77 (9985 in chips, $7.40 bounty)
Seat 6: April Bowlby (9761 in chips, $7.40 bounty)
Seat 7: richbum69 (9515 in chips, $7.40 bounty)
Seat 8: welshshark88 (5837 in chips, $7.40 bounty)
Seat 9: jacsek (10360 in chips, $7.40 bounty)
aless1985: posts the ante 20
luli669: posts the ante 20
iliadivilia: posts the ante 20
JoKeRK59: posts the ante 20
ilnaz77: posts the ante 20
April Bowlby: posts the ante 20
richbum69: posts the ante 20
welshshark88: posts the ante 20
jacsek: posts the ante 20
luli669: posts small blind 75
iliadivilia: posts big blind 150
*** HOLE CARDS ***
Dealt to iliadivilia {K-Hearts}{4-Clubs}
JoKeRK59: folds
ilnaz77: folds
April Bowlby: folds
richbum69: folds
welshshark88: folds
jacsek: raises 150 to 300
aless1985: folds
luli669: folds
iliadivilia: calls 150
*** FLOP *** {J-Spades}{6-Hearts}{10-Hearts}
iliadivilia: checks
jacsek: checks
*** TURN *** {J-Spades}{6-Hearts}{10-Hearts} {A-Hearts}
iliadivilia: bets 450
jacsek: calls 450
*** RIVER *** {J-Spades}{6-Hearts}{10-Hearts}{A-Hearts} {4-Hearts}
iliadivilia: bets 1050
jacsek: raises 1050 to 2100
iliadivilia: raises 25493 to 27593 and is all-in
jacsek: calls 7490 and is all-in
Uncalled bet (18003) returned to iliadivilia
*** SHOW DOWN ***
iliadivilia: shows {K-Hearts}{4-Clubs} (a flush, Ace high)
jacsek: shows {A-Spades}{Q-Hearts} (a flush, Ace high - lower cards)
iliadivilia collected 20935 from pot
iliadivilia wins $3.70 for eliminating jacsek and their own bounty increases by $3.70 to $14.80
jacsek finished the tournament
*** SUMMARY ***
Total pot 20935 | Rake 0
Board {J-Spades}{6-Hearts}{10-Hearts}{A-Hearts}{4-Hearts}
Seat 1: aless1985 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: luli669 (small blind) folded before Flop
Seat 3: iliadivilia (big blind) showed {K-Hearts}{4-Clubs} and won (20935) with a flush, Ace high
Seat 4: JoKeRK59 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: ilnaz77 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: April Bowlby folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: richbum69 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: welshshark88 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: jacsek showed {A-Spades}{Q-Hearts} and lost with a flush, Ace high

Wie rijk wilt zijn moet niet zijn vermogen vermeerderen maar zijn hebzucht verminderen (plato)

28  

3,70 + 3,70

PokerStars Hand #189736150140: Tournament #2373436154, $7.30+$7.40+$1.80 USD Hold'em No Limit - Level VII (125/250) - 2018/08/10 20:21:12 CET [2018/08/10 14:21:12 ET]
Table '2373436154 9' 9-max Seat #1 is the button
Seat 1: aless1985 (36306 in chips, $11.10 bounty)
Seat 2: luli669 (10070 in chips, $7.40 bounty)
Seat 3: iliadivilia (37753 in chips, $14.80 bounty)
Seat 4: JoKeRK59 (6552 in chips, $7.40 bounty)
Seat 5: ilnaz77 (13391 in chips, $11.10 bounty)
Seat 7: richbum69 (6074 in chips, $7.40 bounty)
Seat 8: welshshark88 (3969 in chips, $7.40 bounty)
Seat 9: Attacklin (12893 in chips, $7.40 bounty)
aless1985: posts the ante 30
luli669: posts the ante 30
iliadivilia: posts the ante 30
JoKeRK59: posts the ante 30
ilnaz77: posts the ante 30
richbum69: posts the ante 30
welshshark88: posts the ante 30
Attacklin: posts the ante 30
luli669: posts small blind 125
iliadivilia: posts big blind 250
*** HOLE CARDS ***
Dealt to iliadivilia {10-Clubs}{10-Spades}
JoKeRK59: folds
ilnaz77: folds
richbum69: folds
welshshark88: raises 3689 to 3939 and is all-in
Attacklin: folds
aless1985: folds
luli669: raises 6101 to 10040 and is all-in
iliadivilia: calls 9790
*** FLOP *** {7-Hearts}{4-Clubs}{5-Hearts}
*** TURN *** {7-Hearts}{4-Clubs}{5-Hearts} {J-Spades}
*** RIVER *** {7-Hearts}{4-Clubs}{5-Hearts}{J-Spades} {10-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
luli669: shows {A-Hearts}{K-Clubs} (high card Ace)
iliadivilia: shows {10-Clubs}{10-Spades} (three of a kind, Tens)
iliadivilia collected 12202 from side pot
welshshark88: shows {7-Spades}{A-Diamonds} (a pair of Sevens)
iliadivilia collected 12057 from main pot
iliadivilia wins $3.70 for eliminating luli669 and their own bounty increases by $3.70 to $18.50
iliadivilia wins $3.70 for eliminating welshshark88 and their own bounty increases by $3.70 to $22.20
luli669 finished the tournament
welshshark88 finished the tournament
*** SUMMARY ***
Total pot 24259 Main pot 12057. Side pot 12202. | Rake 0
Board {7-Hearts}{4-Clubs}{5-Hearts}{J-Spades}{10-Diamonds}
Seat 1: aless1985 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: luli669 (small blind) showed {A-Hearts}{K-Clubs} and lost with high card Ace
Seat 3: iliadivilia (big blind) showed {10-Clubs}{10-Spades} and won (24259) with three of a kind, Tens
Seat 4: JoKeRK59 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: ilnaz77 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: richbum69 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: welshshark88 showed {7-Spades}{A-Diamonds} and lost with a pair of Sevens
Seat 9: Attacklin folded before Flop (didn't bet)

Wie rijk wilt zijn moet niet zijn vermogen vermeerderen maar zijn hebzucht verminderen (plato)

29  

PokerStars Hand #189736936435: Tournament #2373436154, $7.30+$7.40+$1.80 USD Hold'em No Limit - Level IX (200/400) - 2018/08/10 20:42:17 CET [2018/08/10 14:42:17 ET]
Table '2373436154 9' 9-max Seat #5 is the button
Seat 1: aless1985 (44341 in chips, $18.50 bounty)
Seat 2: lalakis01 (9100 in chips, $7.40 bounty)
Seat 3: iliadivilia (49836 in chips, $22.20 bounty)
Seat 4: JoKeRK59 (9544 in chips, $7.40 bounty)
Seat 5: ilnaz77 (10036 in chips, $11.10 bounty)
Seat 6: Lenda Flavio (14984 in chips, $7.40 bounty)
Seat 7: cgordon1988 (45504 in chips, $11.10 bounty)
Seat 8: Chubchenko (26610 in chips, $14.80 bounty)
Seat 9: soooglorious (8080 in chips, $7.40 bounty)
aless1985: posts the ante 50
lalakis01: posts the ante 50
iliadivilia: posts the ante 50
JoKeRK59: posts the ante 50
ilnaz77: posts the ante 50
Lenda Flavio: posts the ante 50
cgordon1988: posts the ante 50
Chubchenko: posts the ante 50
soooglorious: posts the ante 50
Lenda Flavio: posts small blind 200
cgordon1988: posts big blind 400
*** HOLE CARDS ***
Dealt to iliadivilia {A-Clubs}{Q-Diamonds}
Chubchenko: folds
soooglorious: folds
aless1985: folds
lalakis01: folds
iliadivilia: raises 500 to 900
JoKeRK59: folds
ilnaz77: folds
Lenda Flavio: folds
cgordon1988: calls 500
*** FLOP *** {5-Spades}{6-Hearts}{2-Diamonds}
cgordon1988: checks
iliadivilia: checks
*** TURN *** {5-Spades}{6-Hearts}{2-Diamonds} {4-Diamonds}
cgordon1988: bets 980
iliadivilia: calls 980
*** RIVER *** {5-Spades}{6-Hearts}{2-Diamonds}{4-Diamonds} {A-Diamonds}
cgordon1988: bets 1764
iliadivilia: calls 1764
*** SHOW DOWN ***
cgordon1988: shows {A-Spades}{4-Clubs} (two pair, Aces and Fours)
iliadivilia: mucks hand
cgordon1988 collected 7938 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 7938 | Rake 0
Board {5-Spades}{6-Hearts}{2-Diamonds}{4-Diamonds}{A-Diamonds}
Seat 1: aless1985 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: lalakis01 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: iliadivilia mucked {A-Clubs}{Q-Diamonds}
Seat 4: JoKeRK59 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: ilnaz77 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: Lenda Flavio (small blind) folded before Flop
Seat 7: cgordon1988 (big blind) showed {A-Spades}{4-Clubs} and won (7938) with two pair, Aces and Fours
Seat 8: Chubchenko folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: soooglorious folded before Flop (didn't bet)

Wie rijk wilt zijn moet niet zijn vermogen vermeerderen maar zijn hebzucht verminderen (plato)

30  

3,70

PokerStars Hand #189736985892: Tournament #2373436154, $7.30+$7.40+$1.80 USD Hold'em No Limit - Level IX (200/400) - 2018/08/10 20:43:36 CET [2018/08/10 14:43:36 ET]
Table '2373436154 9' 9-max Seat #6 is the button
Seat 1: aless1985 (44291 in chips, $18.50 bounty)
Seat 2: lalakis01 (9050 in chips, $7.40 bounty)
Seat 3: iliadivilia (46142 in chips, $22.20 bounty)
Seat 4: JoKeRK59 (9494 in chips, $7.40 bounty)
Seat 5: ilnaz77 (9986 in chips, $11.10 bounty)
Seat 6: Lenda Flavio (14734 in chips, $7.40 bounty)
Seat 7: cgordon1988 (49748 in chips, $11.10 bounty)
Seat 8: Chubchenko (26560 in chips, $14.80 bounty)
Seat 9: soooglorious (8030 in chips, $7.40 bounty)
aless1985: posts the ante 50
lalakis01: posts the ante 50
iliadivilia: posts the ante 50
JoKeRK59: posts the ante 50
ilnaz77: posts the ante 50
Lenda Flavio: posts the ante 50
cgordon1988: posts the ante 50
Chubchenko: posts the ante 50
soooglorious: posts the ante 50
cgordon1988: posts small blind 200
Chubchenko: posts big blind 400
*** HOLE CARDS ***
Dealt to iliadivilia {J-Diamonds}{J-Spades}
soooglorious: folds
aless1985: folds
lalakis01: folds
iliadivilia: raises 500 to 900
JoKeRK59: raises 8544 to 9444 and is all-in
ilnaz77: folds
Lenda Flavio: folds
cgordon1988: folds
Chubchenko: folds
iliadivilia: calls 8544
*** FLOP *** {8-Clubs}{6-Spades}{6-Hearts}
*** TURN *** {8-Clubs}{6-Spades}{6-Hearts} {J-Clubs}
*** RIVER *** {8-Clubs}{6-Spades}{6-Hearts}{J-Clubs} {3-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
iliadivilia: shows {J-Diamonds}{J-Spades} (a full house, Jacks full of Sixes)
JoKeRK59: shows {Q-Diamonds}{A-Diamonds} (a pair of Sixes)
iliadivilia collected 19938 from pot
iliadivilia wins $3.70 for eliminating JoKeRK59 and their own bounty increases by $3.70 to $25.90
JoKeRK59 finished the tournament
*** SUMMARY ***
Total pot 19938 | Rake 0
Board {8-Clubs}{6-Spades}{6-Hearts}{J-Clubs}{3-Diamonds}
Seat 1: aless1985 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: lalakis01 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: iliadivilia showed {J-Diamonds}{J-Spades} and won (19938) with a full house, Jacks full of Sixes
Seat 4: JoKeRK59 showed {Q-Diamonds}{A-Diamonds} and lost with a pair of Sixes
Seat 5: ilnaz77 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: Lenda Flavio (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: cgordon1988 (small blind) folded before Flop
Seat 8: Chubchenko (big blind) folded before Flop
Seat 9: soooglorious folded before Flop (didn't bet)

Wie rijk wilt zijn moet niet zijn vermogen vermeerderen maar zijn hebzucht verminderen (plato)

31  

55k 16,50 pko

Wie rijk wilt zijn moet niet zijn vermogen vermeerderen maar zijn hebzucht verminderen (plato)

32  

5.55

PokerStars Hand #189738339488: Tournament #2373436154, $7.30+$7.40+$1.80 USD Hold'em No Limit - Level XII (350/700) - 2018/08/10 21:20:35 CET [2018/08/10 15:20:35 ET]
Table '2373436154 9' 9-max Seat #2 is the button
Seat 1: aless1985 (53364 in chips, $22.20 bounty)
Seat 2: 123456987cac (9367 in chips, $7.40 bounty) is sitting out
Seat 3: iliadivilia (51786 in chips, $25.90 bounty)
Seat 4: VovaS13 (38408 in chips, $11.10 bounty)
Seat 5: KR-No1 (10691 in chips, $11.10 bounty)
Seat 6: Lenda Flavio (7619 in chips, $7.40 bounty) is sitting out
Seat 7: cgordon1988 (75108 in chips, $20.35 bounty)
Seat 8: Chubchenko (33915 in chips, $18.50 bounty)
Seat 9: mamas1948 (10368 in chips, $11.10 bounty)
aless1985: posts the ante 85
123456987cac: posts the ante 85
iliadivilia: posts the ante 85
VovaS13: posts the ante 85
KR-No1: posts the ante 85
Lenda Flavio: posts the ante 85
cgordon1988: posts the ante 85
Chubchenko: posts the ante 85
mamas1948: posts the ante 85
iliadivilia: posts small blind 350
VovaS13: posts big blind 700
*** HOLE CARDS ***
Dealt to iliadivilia {Q-Clubs}{Q-Diamonds}
Chubchenko said, "poker blef"
KR-No1: folds
Lenda Flavio: folds
cgordon1988: folds
Chubchenko: raises 700 to 1400
mamas1948: raises 8883 to 10283 and is all-in
aless1985: folds
123456987cac: folds
iliadivilia: raises 41418 to 51701 and is all-in
VovaS13: folds
Chubchenko: folds
Uncalled bet (41418) returned to iliadivilia
Chubchenko said, "&"
*** FLOP *** {7-Hearts}{7-Diamonds}{3-Diamonds}
*** TURN *** {7-Hearts}{7-Diamonds}{3-Diamonds} {2-Spades}
*** RIVER *** {7-Hearts}{7-Diamonds}{3-Diamonds}{2-Spades} {2-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
iliadivilia: shows {Q-Clubs}{Q-Diamonds} (two pair, Queens and Sevens)
mamas1948: shows {K-Clubs}{J-Diamonds} (two pair, Sevens and Deuces)
iliadivilia collected 23431 from pot
iliadivilia wins $5.55 for eliminating mamas1948 and their own bounty increases by $5.55 to $31.45
mamas1948 finished the tournament
*** SUMMARY ***
Total pot 23431 | Rake 0
Board {7-Hearts}{7-Diamonds}{3-Diamonds}{2-Spades}{2-Diamonds}
Seat 1: aless1985 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: 123456987cac (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: iliadivilia (small blind) showed {Q-Clubs}{Q-Diamonds} and won (23431) with two pair, Queens and Sevens
Seat 4: VovaS13 (big blind) folded before Flop
Seat 5: KR-No1 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: Lenda Flavio folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: cgordon1988 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: Chubchenko folded before Flop
Seat 9: mamas1948 showed {K-Clubs}{J-Diamonds} and lost with two pair, Sevens and Deuces

Wie rijk wilt zijn moet niet zijn vermogen vermeerderen maar zijn hebzucht verminderen (plato)

33  

3,70

PokerStars Hand #189738921081: Tournament #2373436154, $7.30+$7.40+$1.80 USD Hold'em No Limit - Level XIV (500/1000) - 2018/08/10 21:35:42 CET [2018/08/10 15:35:42 ET]
Table '2373436154 51' 9-max Seat #8 is the button
Seat 1: guicosta94 (3496 in chips, $7.40 bounty)
Seat 2: Lg#born2win (23951 in chips, $11.10 bounty)
Seat 3: cristyminer (18459 in chips, $7.40 bounty)
Seat 4: Radu Mosu (46040 in chips, $18.50 bounty)
Seat 5: CGYFTW (26764 in chips, $7.40 bounty)
Seat 6: TeTeuEx (4761 in chips, $11.10 bounty)
Seat 7: iliadivilia (77451 in chips, $31.45 bounty)
Seat 8: nanatopai (36449 in chips, $18.50 bounty)
Seat 9: Tul1pe (25552 in chips, $11.10 bounty)
guicosta94: posts the ante 125
Lg#born2win: posts the ante 125
cristyminer: posts the ante 125
Radu Mosu: posts the ante 125
CGYFTW: posts the ante 125
TeTeuEx: posts the ante 125
iliadivilia: posts the ante 125
nanatopai: posts the ante 125
Tul1pe: posts the ante 125
Tul1pe: posts small blind 500
guicosta94: posts big blind 1000
*** HOLE CARDS ***
Dealt to iliadivilia {9-Hearts}{10-Clubs}
Lg#born2win: folds
cristyminer: folds
Radu Mosu: folds
CGYFTW: folds
TeTeuEx: folds
iliadivilia: raises 1000 to 2000
nanatopai: folds
Tul1pe: folds
guicosta94: calls 1000
*** FLOP *** {4-Hearts}{9-Spades}{10-Diamonds}
guicosta94: checks
iliadivilia: checks
*** TURN *** {4-Hearts}{9-Spades}{10-Diamonds} {Q-Hearts}
guicosta94: bets 1371 and is all-in
iliadivilia: calls 1371
*** RIVER *** {4-Hearts}{9-Spades}{10-Diamonds}{Q-Hearts} {10-Spades}
*** SHOW DOWN ***
guicosta94: shows {6-Spades}{7-Clubs} (a pair of Tens)
iliadivilia: shows {9-Hearts}{10-Clubs} (a full house, Tens full of Nines)
iliadivilia collected 8367 from pot
iliadivilia wins $3.70 for eliminating guicosta94 and their own bounty increases by $3.70 to $35.15
guicosta94 finished the tournament in 411th place
*** SUMMARY ***
Total pot 8367 | Rake 0
Board {4-Hearts}{9-Spades}{10-Diamonds}{Q-Hearts}{10-Spades}
Seat 1: guicosta94 (big blind) showed {6-Spades}{7-Clubs} and lost with a pair of Tens
Seat 2: Lg#born2win folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: cristyminer folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: Radu Mosu folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: CGYFTW folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: TeTeuEx folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: iliadivilia showed {9-Hearts}{10-Clubs} and won (8367) with a full house, Tens full of Nines
Seat 8: nanatopai (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: Tul1pe (small blind) folded before Flop

Wie rijk wilt zijn moet niet zijn vermogen vermeerderen maar zijn hebzucht verminderen (plato)

34  

PokerStars Hand #189739027003: Tournament #2373436154, $7.30+$7.40+$1.80 USD Hold'em No Limit - Level XIV (500/1000) - 2018/08/10 21:38:26 CET [2018/08/10 15:38:26 ET]
Table '2373436154 51' 9-max Seat #3 is the button
Seat 1: kreiz (33174 in chips, $21.27 bounty)
Seat 2: Lg#born2win (23076 in chips, $11.10 bounty)
Seat 3: cristyminer (13084 in chips, $7.40 bounty)
Seat 4: Radu Mosu (44665 in chips, $18.50 bounty)
Seat 5: CGYFTW (26389 in chips, $7.40 bounty)
Seat 6: TeTeuEx (4386 in chips, $11.10 bounty)
Seat 7: iliadivilia (85572 in chips, $35.15 bounty)
Seat 8: nanatopai (36074 in chips, $18.50 bounty)
Seat 9: Tul1pe (24677 in chips, $11.10 bounty)
kreiz: posts the ante 125
Lg#born2win: posts the ante 125
cristyminer: posts the ante 125
Radu Mosu: posts the ante 125
CGYFTW: posts the ante 125
TeTeuEx: posts the ante 125
iliadivilia: posts the ante 125
nanatopai: posts the ante 125
Tul1pe: posts the ante 125
Radu Mosu: posts small blind 500
CGYFTW: posts big blind 1000
*** HOLE CARDS ***
Dealt to iliadivilia {A-Hearts}{A-Clubs}
TeTeuEx: folds
iliadivilia: raises 1000 to 2000
nanatopai: folds
Tul1pe: folds
kreiz: folds
Lg#born2win: folds
cristyminer: folds
Radu Mosu: calls 1500
CGYFTW: calls 1000
*** FLOP *** {Q-Clubs}{J-Diamonds}{10-Diamonds}
Radu Mosu: checks
CGYFTW: checks
iliadivilia: bets 3000
Radu Mosu: calls 3000
CGYFTW: folds
*** TURN *** {Q-Clubs}{J-Diamonds}{10-Diamonds} {2-Spades}
Radu Mosu: checks
iliadivilia: bets 6000
Radu Mosu: calls 6000
*** RIVER *** {Q-Clubs}{J-Diamonds}{10-Diamonds}{2-Spades} {9-Spades}
Radu Mosu: checks
iliadivilia: checks
*** SHOW DOWN ***
Radu Mosu: shows {A-Spades}{Q-Spades} (a pair of Queens)
iliadivilia: shows {A-Hearts}{A-Clubs} (a pair of Aces)
iliadivilia collected 25125 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 25125 | Rake 0
Board {Q-Clubs}{J-Diamonds}{10-Diamonds}{2-Spades}{9-Spades}
Seat 1: kreiz folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: Lg#born2win folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: cristyminer (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: Radu Mosu (small blind) showed {A-Spades}{Q-Spades} and lost with a pair of Queens
Seat 5: CGYFTW (big blind) folded on the Flop
Seat 6: TeTeuEx folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: iliadivilia showed {A-Hearts}{A-Clubs} and won (25125) with a pair of Aces
Seat 8: nanatopai folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: Tul1pe folded before Flop (didn't bet)

Wie rijk wilt zijn moet niet zijn vermogen vermeerderen maar zijn hebzucht verminderen (plato)

35  

PokerStars Hand #189739287224: Tournament #2373436154, $7.30+$7.40+$1.80 USD Hold'em No Limit - Level XV (600/1200) - 2018/08/10 21:45:09 CET [2018/08/10 15:45:09 ET]
Table '2373436154 22' 9-max Seat #8 is the button
Seat 1: iliadivilia (97447 in chips, $35.15 bounty)
Seat 3: Tayrcheto (60447 in chips, $11.10 bounty)
Seat 4: vezec (66632 in chips, $28.21 bounty)
Seat 5: dvoikik (34593 in chips, $14.80 bounty)
Seat 6: charlie samaha (24270 in chips, $18.50 bounty)
Seat 7: aanam (104769 in chips, $42.55 bounty)
Seat 8: athayde19 (24034 in chips, $11.10 bounty)
Seat 9: leothefirm (18564 in chips, $18.50 bounty)
iliadivilia: posts the ante 150
Tayrcheto: posts the ante 150
vezec: posts the ante 150
dvoikik: posts the ante 150
charlie samaha: posts the ante 150
aanam: posts the ante 150
athayde19: posts the ante 150
leothefirm: posts the ante 150
leothefirm: posts small blind 600
iliadivilia: posts big blind 1200
*** HOLE CARDS ***
Dealt to iliadivilia {10-Spades}{3-Diamonds}
Tayrcheto: folds
vezec: folds
dvoikik: folds
charlie samaha: calls 1200
aanam: calls 1200
athayde19: folds
leothefirm: calls 600
iliadivilia: checks
*** FLOP *** {10-Hearts}{6-Diamonds}{7-Clubs}
leothefirm: checks
iliadivilia: bets 3000
charlie samaha: folds
aanam: folds
leothefirm: raises 14214 to 17214 and is all-in
iliadivilia: folds
Uncalled bet (14214) returned to leothefirm
leothefirm collected 12000 from pot
leothefirm: doesn't show hand
*** SUMMARY ***
Total pot 12000 | Rake 0
Board {10-Hearts}{6-Diamonds}{7-Clubs}
Seat 1: iliadivilia (big blind) folded on the Flop
Seat 3: Tayrcheto folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: vezec folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: dvoikik folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: charlie samaha folded on the Flop
Seat 7: aanam folded on the Flop
Seat 8: athayde19 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: leothefirm (small blind) collected (12000)

Wie rijk wilt zijn moet niet zijn vermogen vermeerderen maar zijn hebzucht verminderen (plato)

36  

88k 16.50

Wie rijk wilt zijn moet niet zijn vermogen vermeerderen maar zijn hebzucht verminderen (plato)

37  

jammer

PokerStars Hand #189740695474: Tournament #2373436154, $7.30+$7.40+$1.80 USD Hold'em No Limit - Level XVII (800/1600) - 2018/08/10 22:22:42 CET [2018/08/10 16:22:42 ET]
Table '2373436154 22' 9-max Seat #3 is the button
Seat 1: iliadivilia (87072 in chips, $35.15 bounty)
Seat 2: sasanga91 (71007 in chips, $49.02 bounty)
Seat 3: Godmodeplayer (167599 in chips, $37 bounty)
Seat 4: vezec (57932 in chips, $28.21 bounty)
Seat 5: dvoikik (4075 in chips, $14.80 bounty)
Seat 6: charlie samaha (36040 in chips, $18.50 bounty)
Seat 7: aanam (197374 in chips, $42.55 bounty)
Seat 8: gdfShakal (30766 in chips, $7.40 bounty)
Seat 9: leothefirm (14676 in chips, $18.50 bounty)
iliadivilia: posts the ante 200
sasanga91: posts the ante 200
Godmodeplayer: posts the ante 200
vezec: posts the ante 200
dvoikik: posts the ante 200
charlie samaha: posts the ante 200
aanam: posts the ante 200
gdfShakal: posts the ante 200
leothefirm: posts the ante 200
vezec: posts small blind 800
dvoikik: posts big blind 1600
*** HOLE CARDS ***
Dealt to iliadivilia {A-Diamonds}{J-Hearts}
charlie samaha: calls 1600
aanam: folds
gdfShakal: folds
leothefirm: raises 12876 to 14476 and is all-in
iliadivilia: calls 14476
sasanga91: folds
Godmodeplayer: folds
vezec: folds
dvoikik: calls 2275 and is all-in
charlie samaha: folds
*** FLOP *** {6-Spades}{9-Diamonds}{4-Hearts}
*** TURN *** {6-Spades}{9-Diamonds}{4-Hearts} {6-Hearts}
*** RIVER *** {6-Spades}{9-Diamonds}{4-Hearts}{6-Hearts} {8-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
leothefirm: shows {10-Diamonds}{10-Spades} (two pair, Tens and Sixes)
iliadivilia: shows {A-Diamonds}{J-Hearts} (a pair of Sixes)
leothefirm collected 21202 from side pot
dvoikik: shows {10-Clubs}{3-Clubs} (a pair of Sixes)
leothefirm collected 15825 from main pot
leothefirm wins $7.40 for eliminating dvoikik and their own bounty increases by $7.40 to $25.90
dvoikik finished the tournament in 215th place and received $14.80.
*** SUMMARY ***
Total pot 37027 Main pot 15825. Side pot 21202. | Rake 0
Board {6-Spades}{9-Diamonds}{4-Hearts}{6-Hearts}{8-Diamonds}
Seat 1: iliadivilia showed {A-Diamonds}{J-Hearts} and lost with a pair of Sixes
Seat 2: sasanga91 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: Godmodeplayer (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: vezec (small blind) folded before Flop
Seat 5: dvoikik (big blind) showed {10-Clubs}{3-Clubs} and lost with a pair of Sixes
Seat 6: charlie samaha folded before Flop
Seat 7: aanam folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: gdfShakal folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: leothefirm showed {10-Diamonds}{10-Spades} and won (37027) with two pair, Tens and Sixes

Wie rijk wilt zijn moet niet zijn vermogen vermeerderen maar zijn hebzucht verminderen (plato)

38  

10,18

PokerStars Hand #189741328583: Tournament #2373436154, $7.30+$7.40+$1.80 USD Hold'em No Limit - Level XVIII (900/1800) - 2018/08/10 22:39:05 CET [2018/08/10 16:39:05 ET]
Table '2373436154 22' 9-max Seat #6 is the button
Seat 1: iliadivilia (61541 in chips, $35.15 bounty)
Seat 2: sasanga91 (91617 in chips, $49.02 bounty)
Seat 3: Godmodeplayer (224939 in chips, $46.25 bounty)
Seat 4: TheAce147 (92735 in chips, $27.28 bounty)
Seat 5: Snapshove98 (45702 in chips, $20.35 bounty)
Seat 6: valkenborghs (40601 in chips, $20.81 bounty)
Seat 7: aanam (230326 in chips, $60.35 bounty)
Seat 9: leothefirm (36327 in chips, $25.90 bounty)
iliadivilia: posts the ante 225
sasanga91: posts the ante 225
Godmodeplayer: posts the ante 225
TheAce147: posts the ante 225
Snapshove98: posts the ante 225
valkenborghs: posts the ante 225
aanam: posts the ante 225
leothefirm: posts the ante 225
aanam: posts small blind 900
leothefirm: posts big blind 1800
*** HOLE CARDS ***
Dealt to iliadivilia {A-Diamonds}{A-Spades}
iliadivilia: raises 1800 to 3600
sasanga91: folds
Godmodeplayer: folds
TheAce147: folds
Snapshove98: raises 7200 to 10800
valkenborghs: folds
aanam: folds
leothefirm: folds
iliadivilia: raises 34200 to 45000
Snapshove98: raises 477 to 45477 and is all-in
iliadivilia: calls 477
*** FLOP *** {6-Spades}{Q-Spades}{10-Diamonds}
*** TURN *** {6-Spades}{Q-Spades}{10-Diamonds} {A-Clubs}
*** RIVER *** {6-Spades}{Q-Spades}{10-Diamonds}{A-Clubs} {4-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
iliadivilia: shows {A-Diamonds}{A-Spades} (three of a kind, Aces)
Snapshove98: shows {J-Clubs}{J-Hearts} (a pair of Jacks)
iliadivilia collected 95454 from pot
iliadivilia wins $10.18 for eliminating Snapshove98 and their own bounty increases by $10.17 to $45.32
Snapshove98 finished the tournament in 172nd place and received $16.81.
*** SUMMARY ***
Total pot 95454 | Rake 0
Board {6-Spades}{Q-Spades}{10-Diamonds}{A-Clubs}{4-Diamonds}
Seat 1: iliadivilia showed {A-Diamonds}{A-Spades} and won (95454) with three of a kind, Aces
Seat 2: sasanga91 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: Godmodeplayer folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: TheAce147 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: Snapshove98 showed {J-Clubs}{J-Hearts} and lost with a pair of Jacks
Seat 6: valkenborghs (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: aanam (small blind) folded before Flop
Seat 9: leothefirm (big blind) folded before Flop

Wie rijk wilt zijn moet niet zijn vermogen vermeerderen maar zijn hebzucht verminderen (plato)

39  

PokerStars Hand #189741724132: Tournament #2373436154, $7.30+$7.40+$1.80 USD Hold'em No Limit - Level XIX (1000/2000) - 2018/08/10 22:49:12 CET [2018/08/10 16:49:12 ET]
Table '2373436154 80' 9-max Seat #7 is the button
Seat 1: iliadivilia (138043 in chips, $45.32 bounty)
Seat 2: ewerton_1991 (186477 in chips, $24.05 bounty)
Seat 3: imbo00 (100682 in chips, $44.40 bounty)
Seat 4: Gintaras2192 (44416 in chips, $25.90 bounty)
Seat 5: KingBustYou (52602 in chips, $29.60 bounty) is sitting out
Seat 6: Denis-17882 (40954 in chips, $22.20 bounty)
Seat 7: FelipeSena 7 (42704 in chips, $22.20 bounty)
Seat 8: stragerpoker (149297 in chips, $37.92 bounty)
Seat 9: Striker'1992 (111488 in chips, $31.44 bounty)
iliadivilia: posts the ante 250
ewerton_1991: posts the ante 250
imbo00: posts the ante 250
Gintaras2192: posts the ante 250
KingBustYou: posts the ante 250
Denis-17882: posts the ante 250
FelipeSena 7: posts the ante 250
stragerpoker: posts the ante 250
Striker'1992: posts the ante 250
stragerpoker: posts small blind 1000
Striker'1992: posts big blind 2000
*** HOLE CARDS ***
Dealt to iliadivilia {K-Hearts}{A-Diamonds}
iliadivilia: raises 2000 to 4000
ewerton_1991: raises 8000 to 12000
imbo00: folds
Gintaras2192: folds
KingBustYou: folds
Denis-17882: folds
FelipeSena 7: folds
stragerpoker: folds
Striker'1992: calls 10000
iliadivilia: raises 125793 to 137793 and is all-in
ewerton_1991: folds
Striker'1992: calls 99238 and is all-in
Uncalled bet (26555) returned to iliadivilia
*** FLOP *** {Q-Spades}{6-Clubs}{3-Hearts}
*** TURN *** {Q-Spades}{6-Clubs}{3-Hearts} {9-Diamonds}
*** RIVER *** {Q-Spades}{6-Clubs}{3-Hearts}{9-Diamonds} {4-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
Striker'1992: shows {A-Spades}{K-Spades} (high card Ace)
iliadivilia: shows {K-Hearts}{A-Diamonds} (high card Ace)
Striker'1992 collected 118863 from pot
iliadivilia collected 118863 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 237726 | Rake 0
Board {Q-Spades}{6-Clubs}{3-Hearts}{9-Diamonds}{4-Hearts}
Seat 1: iliadivilia showed {K-Hearts}{A-Diamonds} and won (118863) with high card Ace
Seat 2: ewerton_1991 folded before Flop
Seat 3: imbo00 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: Gintaras2192 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: KingBustYou folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: Denis-17882 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: FelipeSena 7 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: stragerpoker (small blind) folded before Flop
Seat 9: Striker'1992 (big blind) showed {A-Spades}{K-Spades} and won (118863) with high card Ace
PokerStars Hand #189741724132: Tournament #2373436154, $7.30+$7.40+$1.80 USD Hold'em No Limit - Level XIX (1000/2000) - 2018/08/10 22:49:12 CET [2018/08/10 16:49:12 ET]
Table '2373436154 80' 9-max Seat #7 is the button
Seat 1: iliadivilia (138043 in chips, $45.32 bounty)
Seat 2: ewerton_1991 (186477 in chips, $24.05 bounty)
Seat 3: imbo00 (100682 in chips, $44.40 bounty)
Seat 4: Gintaras2192 (44416 in chips, $25.90 bounty)
Seat 5: KingBustYou (52602 in chips, $29.60 bounty) is sitting out
Seat 6: Denis-17882 (40954 in chips, $22.20 bounty)
Seat 7: FelipeSena 7 (42704 in chips, $22.20 bounty)
Seat 8: stragerpoker (149297 in chips, $37.92 bounty)
Seat 9: Striker'1992 (111488 in chips, $31.44 bounty)
iliadivilia: posts the ante 250
ewerton_1991: posts the ante 250
imbo00: posts the ante 250
Gintaras2192: posts the ante 250
KingBustYou: posts the ante 250
Denis-17882: posts the ante 250
FelipeSena 7: posts the ante 250
stragerpoker: posts the ante 250
Striker'1992: posts the ante 250
stragerpoker: posts small blind 1000
Striker'1992: posts big blind 2000
*** HOLE CARDS ***
Dealt to iliadivilia {K-Hearts}{A-Diamonds}
iliadivilia: raises 2000 to 4000
ewerton_1991: raises 8000 to 12000
imbo00: folds
Gintaras2192: folds
KingBustYou: folds
Denis-17882: folds
FelipeSena 7: folds
stragerpoker: folds
Striker'1992: calls 10000
iliadivilia: raises 125793 to 137793 and is all-in
ewerton_1991: folds
Striker'1992: calls 99238 and is all-in
Uncalled bet (26555) returned to iliadivilia
*** FLOP *** {Q-Spades}{6-Clubs}{3-Hearts}
*** TURN *** {Q-Spades}{6-Clubs}{3-Hearts} {9-Diamonds}
*** RIVER *** {Q-Spades}{6-Clubs}{3-Hearts}{9-Diamonds} {4-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
Striker'1992: shows {A-Spades}{K-Spades} (high card Ace)
iliadivilia: shows {K-Hearts}{A-Diamonds} (high card Ace)
Striker'1992 collected 118863 from pot
iliadivilia collected 118863 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 237726 | Rake 0
Board {Q-Spades}{6-Clubs}{3-Hearts}{9-Diamonds}{4-Hearts}
Seat 1: iliadivilia showed {K-Hearts}{A-Diamonds} and won (118863) with high card Ace
Seat 2: ewerton_1991 folded before Flop
Seat 3: imbo00 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: Gintaras2192 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: KingBustYou folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: Denis-17882 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: FelipeSena 7 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: stragerpoker (small blind) folded before Flop
Seat 9: Striker'1992 (big blind) showed {A-Spades}{K-Spades} and won (118863) with high card Ace

Wie rijk wilt zijn moet niet zijn vermogen vermeerderen maar zijn hebzucht verminderen (plato)

40  
Terug naar boven
Sommige verplichten velden van het formulier ontbreken

Een gebruikersnaam is verplicht

Een wachtwoord is verplicht

Dit bericht kent geen inhoud

Thread onderwerp is leeg

Kies juiste category voor dit topic