Poker Forum

6426 leden
196400 topics
7312533 posts

Online: 16 6 geregistreerde leden + 10 gasten

ping
Backing Low

hh ilia

Laatste eerst Oudste eerst

16.00 22
16.19 11>109
17.00 7.50
17.15 5.50
18.15 11> 109
18.30 11
18.40 5.50
19.00 11
19.00 22
19.10 16.50
19.15 11
20.00 11

Wie rijk wilt zijn moet niet zijn vermogen vermeerderen maar zijn hebzucht verminderen (plato)

1  

43k wcoop
14k sat >109

Wie rijk wilt zijn moet niet zijn vermogen vermeerderen maar zijn hebzucht verminderen (plato)

2  

out sat

PokerStars Hand #191045346458: Tournament #2405357123, $9.80+$1.20 USD Hold'em No Limit - Level XII (500/1000) - 2018/09/14 17:21:30 CET [2018/09/14 11:21:30 ET]
Table '2405357123 3' 8-max Seat #8 is the button
Seat 1: samirua (26536 in chips)
Seat 2: reckoner4 (12240 in chips)
Seat 3: chirchici (22970 in chips)
Seat 4: stilchuka (13873 in chips)
Seat 5: glupakat (19071 in chips)
Seat 6: stollesten (35637 in chips)
Seat 7: THE RIPPER V (22953 in chips)
Seat 8: iliadivilia (11832 in chips)
samirua: posts the ante 100
reckoner4: posts the ante 100
chirchici: posts the ante 100
stilchuka: posts the ante 100
glupakat: posts the ante 100
stollesten: posts the ante 100
THE RIPPER V: posts the ante 100
iliadivilia: posts the ante 100
samirua: posts small blind 500
reckoner4: posts big blind 1000
*** HOLE CARDS ***
Dealt to iliadivilia {2-Hearts}{A-Spades}
chirchici: folds
stilchuka: folds
glupakat: folds
stollesten: folds
THE RIPPER V: folds
iliadivilia: raises 10732 to 11732 and is all-in
samirua: folds
reckoner4: calls 10732
*** FLOP *** {5-Hearts}{10-Hearts}{K-Spades}
*** TURN *** {5-Hearts}{10-Hearts}{K-Spades} {J-Hearts}
*** RIVER *** {5-Hearts}{10-Hearts}{K-Spades}{J-Hearts} {3-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
reckoner4: shows {6-Clubs}{A-Hearts} (high card Ace)
iliadivilia: shows {2-Hearts}{A-Spades} (high card Ace - lower kicker)
reckoner4 collected 24764 from pot
iliadivilia finished the tournament in 62nd place
*** SUMMARY ***
Total pot 24764 | Rake 0
Board {5-Hearts}{10-Hearts}{K-Spades}{J-Hearts}{3-Clubs}
Seat 1: samirua (small blind) folded before Flop
Seat 2: reckoner4 (big blind) showed {6-Clubs}{A-Hearts} and won (24764) with high card Ace
Seat 3: chirchici folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: stilchuka folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: glupakat folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: stollesten folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: THE RIPPER V folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: iliadivilia (button) showed {2-Hearts}{A-Spades} and lost with high card Ace

Wie rijk wilt zijn moet niet zijn vermogen vermeerderen maar zijn hebzucht verminderen (plato)

3  

out h5,50

PokerStars Hand #191046168919: Tournament #2400960780, $4.90+$0.60 USD Hold'em No Limit - Level VII (60/120) - 2018/09/14 17:46:41 CET [2018/09/14 11:46:41 ET]
Table '2400960780 67' 9-max Seat #3 is the button
Seat 1: iliadivilia (4663 in chips)
Seat 2: MassumixD (4770 in chips)
Seat 3: machorv (4820 in chips)
Seat 4: DaniP_751 (5291 in chips)
Seat 5: Crizh (4925 in chips)
Seat 6: pibl809 (5720 in chips)
Seat 7: towelie1804 (3989 in chips)
Seat 8: Patience&value (6180 in chips)
Seat 9: SvampeBob30 (3872 in chips)
iliadivilia: posts the ante 15
MassumixD: posts the ante 15
machorv: posts the ante 15
DaniP_751: posts the ante 15
Crizh: posts the ante 15
pibl809: posts the ante 15
towelie1804: posts the ante 15
Patience&value: posts the ante 15
SvampeBob30: posts the ante 15
DaniP_751: posts small blind 60
Crizh: posts big blind 120
*** HOLE CARDS ***
Dealt to iliadivilia {A-Clubs}{K-Spades}
pibl809: folds
towelie1804: folds
Patience&value: folds
SvampeBob30: folds
iliadivilia: raises 120 to 240
MassumixD: raises 432 to 672
machorv: folds
DaniP_751: folds
Crizh: folds
iliadivilia: raises 3976 to 4648 and is all-in
MassumixD: calls 3976
*** FLOP *** {7-Diamonds}{2-Diamonds}{J-Clubs}
*** TURN *** {7-Diamonds}{2-Diamonds}{J-Clubs} {9-Clubs}
*** RIVER *** {7-Diamonds}{2-Diamonds}{J-Clubs}{9-Clubs} {6-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
iliadivilia: shows {A-Clubs}{K-Spades} (high card Ace)
MassumixD: shows {K-Hearts}{K-Diamonds} (a pair of Kings)
MassumixD collected 9611 from pot
iliadivilia finished the tournament
*** SUMMARY ***
Total pot 9611 | Rake 0
Board {7-Diamonds}{2-Diamonds}{J-Clubs}{9-Clubs}{6-Hearts}
Seat 1: iliadivilia showed {A-Clubs}{K-Spades} and lost with high card Ace
Seat 2: MassumixD showed {K-Hearts}{K-Diamonds} and won (9611) with a pair of Kings
Seat 3: machorv (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: DaniP_751 (small blind) folded before Flop
Seat 5: Crizh (big blind) folded before Flop
Seat 6: pibl809 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: towelie1804 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: Patience&value folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: SvampeBob30 folded before Flop (didn't bet)

Wie rijk wilt zijn moet niet zijn vermogen vermeerderen maar zijn hebzucht verminderen (plato)

4  

3k b7,50
52k 22 wcoop

Wie rijk wilt zijn moet niet zijn vermogen vermeerderen maar zijn hebzucht verminderen (plato)

5  

PokerStars Hand #191047527070: Tournament #2378947579, $20+$2 USD Hold'em No Limit - Level IX (600/1200) - 2018/09/14 18:25:59 CET [2018/09/14 12:25:59 ET]
Table '2378947579 156' 9-max Seat #6 is the button
Seat 1: Geigamascht (140859 in chips)
Seat 2: jibster100 (73198 in chips)
Seat 3: smertin15 (49025 in chips)
Seat 4: KANIBAL_MIND (115434 in chips)
Seat 5: Supachimp (50900 in chips)
Seat 6: iamollie (85721 in chips)
Seat 7: Csabika987 (36307 in chips)
Seat 8: iliadivilia (58167 in chips)
Seat 9: diamondsir (48224 in chips)
Geigamascht: posts the ante 150
jibster100: posts the ante 150
smertin15: posts the ante 150
KANIBAL_MIND: posts the ante 150
Supachimp: posts the ante 150
iamollie: posts the ante 150
Csabika987: posts the ante 150
iliadivilia: posts the ante 150
diamondsir: posts the ante 150
Csabika987: posts small blind 600
iliadivilia: posts big blind 1200
*** HOLE CARDS ***
Dealt to iliadivilia {J-Clubs}{Q-Hearts}
diamondsir: folds
Geigamascht: raises 1464 to 2664
jibster100: folds
smertin15: folds
KANIBAL_MIND: folds
Supachimp: folds
iamollie: folds
Csabika987: folds
iliadivilia: calls 1464
*** FLOP *** {6-Clubs}{6-Hearts}{5-Clubs}
iliadivilia: checks
Geigamascht: checks
*** TURN *** {6-Clubs}{6-Hearts}{5-Clubs} {8-Diamonds}
iliadivilia: bets 3950
Geigamascht: calls 3950
*** RIVER *** {6-Clubs}{6-Hearts}{5-Clubs}{8-Diamonds} {Q-Diamonds}
iliadivilia: bets 6650
Geigamascht: raises 12550 to 19200
iliadivilia: calls 12550
*** SHOW DOWN ***
Geigamascht: shows {K-Diamonds}{A-Diamonds} (a pair of Sixes)
iliadivilia: shows {J-Clubs}{Q-Hearts} (two pair, Queens and Sixes)
iliadivilia collected 53578 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 53578 | Rake 0
Board {6-Clubs}{6-Hearts}{5-Clubs}{8-Diamonds}{Q-Diamonds}
Seat 1: Geigamascht showed {K-Diamonds}{A-Diamonds} and lost with a pair of Sixes
Seat 2: jibster100 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: smertin15 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: KANIBAL_MIND folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: Supachimp folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: iamollie (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: Csabika987 (small blind) folded before Flop
Seat 8: iliadivilia (big blind) showed {J-Clubs}{Q-Hearts} and won (53578) with two pair, Queens and Sixes
Seat 9: diamondsir folded before Flop (didn't bet)

Wie rijk wilt zijn moet niet zijn vermogen vermeerderen maar zijn hebzucht verminderen (plato)

6  

PokerStars Hand #191048590564: Tournament #2400958312, $6.69+$0.81 USD Hold'em No Limit - Level XI (150/300) - 2018/09/14 18:54:13 CET [2018/09/14 12:54:13 ET]
Table '2400958312 53' 9-max Seat #3 is the button
Seat 1: mvbds (5605 in chips)
Seat 2: jondo03 (11348 in chips)
Seat 3: Ale Koga (29396 in chips) is sitting out
Seat 4: stop_my_luck (14437 in chips)
Seat 5: iliadivilia (1866 in chips)
Seat 6: JJJEEEPPP116 (7636 in chips)
Seat 7: Marcos Epa (5139 in chips)
Seat 8: mrvaa77 (31401 in chips)
Seat 9: Wassermann95 (20397 in chips)
mvbds: posts the ante 40
jondo03: posts the ante 40
Ale Koga: posts the ante 40
stop_my_luck: posts the ante 40
iliadivilia: posts the ante 40
JJJEEEPPP116: posts the ante 40
Marcos Epa: posts the ante 40
mrvaa77: posts the ante 40
Wassermann95: posts the ante 40
stop_my_luck: posts small blind 150
iliadivilia: posts big blind 300
*** HOLE CARDS ***
Dealt to iliadivilia {A-Diamonds}{A-Hearts}
JJJEEEPPP116: folds
Marcos Epa: folds
mrvaa77: folds
Wassermann95: calls 300
mvbds: folds
jondo03: calls 300
Ale Koga: folds
stop_my_luck: raises 600 to 900
iliadivilia: raises 926 to 1826 and is all-in
Wassermann95: calls 1526
jondo03: folds
stop_my_luck: calls 926
*** FLOP *** {K-Spades}{7-Diamonds}{J-Hearts}
stop_my_luck: checks
Wassermann95: checks
*** TURN *** {K-Spades}{7-Diamonds}{J-Hearts} {7-Spades}
stop_my_luck: bets 3069
Wassermann95: calls 3069
*** RIVER *** {K-Spades}{7-Diamonds}{J-Hearts}{7-Spades} {A-Clubs}
stop_my_luck: checks
Wassermann95: checks
*** SHOW DOWN ***
stop_my_luck: shows {K-Clubs}{4-Clubs} (two pair, Kings and Sevens)
Wassermann95: mucks hand
stop_my_luck collected 6138 from side pot
iliadivilia: shows {A-Diamonds}{A-Hearts} (a full house, Aces full of Sevens)
iliadivilia collected 6138 from main pot
*** SUMMARY ***
Total pot 12276 Main pot 6138. Side pot 6138. | Rake 0
Board {K-Spades}{7-Diamonds}{J-Hearts}{7-Spades}{A-Clubs}
Seat 1: mvbds folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: jondo03 folded before Flop
Seat 3: Ale Koga (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: stop_my_luck (small blind) showed {K-Clubs}{4-Clubs} and won (6138) with two pair, Kings and Sevens
Seat 5: iliadivilia (big blind) showed {A-Diamonds}{A-Hearts} and won (6138) with a full house, Aces full of Sevens
Seat 6: JJJEEEPPP116 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: Marcos Epa folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: mrvaa77 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: Wassermann95 mucked {9-Clubs}{10-Clubs}

Wie rijk wilt zijn moet niet zijn vermogen vermeerderen maar zijn hebzucht verminderen (plato)

7  

2.3k 5,50 turbo
6k b7,50
100k 22 wcoop
5k sat >109
4.2k 11bb

Wie rijk wilt zijn moet niet zijn vermogen vermeerderen maar zijn hebzucht verminderen (plato)

8  

out sat

PokerStars Hand #191048887326: Tournament #2397828007, $9.80+$1.20 USD Hold'em No Limit - Level IX (200/400) - 2018/09/14 19:03:30 CET [2018/09/14 13:03:30 ET]
Table '2397828007 11' 8-max Seat #3 is the button
Seat 1: Ice B (8094 in chips)
Seat 2: 1VolkodavVDV (6519 in chips)
Seat 3: billy-sid (3587 in chips)
Seat 4: pokerplay506 (5551 in chips)
Seat 5: iliadivilia (7435 in chips)
Seat 6: JlpScavone (6648 in chips)
Seat 7: V.€.C.T.$.R8 (2920 in chips)
Seat 8: joab100 (12251 in chips)
Ice B: posts the ante 50
1VolkodavVDV: posts the ante 50
billy-sid: posts the ante 50
pokerplay506: posts the ante 50
iliadivilia: posts the ante 50
JlpScavone: posts the ante 50
V.€.C.T.$.R8: posts the ante 50
joab100: posts the ante 50
pokerplay506: posts small blind 200
iliadivilia: posts big blind 400
*** HOLE CARDS ***
Dealt to iliadivilia {K-Spades}{9-Spades}
JlpScavone: folds
V.€.C.T.$.R8: folds
joab100: folds
Ice B: folds
1VolkodavVDV: raises 400 to 800
billy-sid: folds
pokerplay506: folds
iliadivilia: calls 400
*** FLOP *** {7-Clubs}{9-Hearts}{5-Spades}
iliadivilia: checks
1VolkodavVDV: bets 1122
iliadivilia: raises 5463 to 6585 and is all-in
1VolkodavVDV: calls 4547 and is all-in
Uncalled bet (916) returned to iliadivilia
*** TURN *** {7-Clubs}{9-Hearts}{5-Spades} {J-Spades}
*** RIVER *** {7-Clubs}{9-Hearts}{5-Spades}{J-Spades} {9-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
iliadivilia: shows {K-Spades}{9-Spades} (three of a kind, Nines)
1VolkodavVDV: shows {9-Diamonds}{A-Clubs} (three of a kind, Nines - Ace kicker)
1VolkodavVDV collected 13538 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 13538 | Rake 0
Board {7-Clubs}{9-Hearts}{5-Spades}{J-Spades}{9-Clubs}
Seat 1: Ice B folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: 1VolkodavVDV showed {9-Diamonds}{A-Clubs} and won (13538) with three of a kind, Nines
Seat 3: billy-sid (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: pokerplay506 (small blind) folded before Flop
Seat 5: iliadivilia (big blind) showed {K-Spades}{9-Spades} and lost with three of a kind, Nines
Seat 6: JlpScavone folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: V.€.C.T.$.R8 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: joab100 folded before Flop (didn't bet)

Wie rijk wilt zijn moet niet zijn vermogen vermeerderen maar zijn hebzucht verminderen (plato)

9  

out b7,50

PokerStars Hand #191049400964: Tournament #2400958312, $6.69+$0.81 USD Hold'em No Limit - Level XIII (250/500) - 2018/09/14 19:16:38 CET [2018/09/14 13:16:38 ET]
Table '2400958312 53' 9-max Seat #2 is the button
Seat 1: ScOtT-RIVER (6137 in chips)
Seat 2: jrobersonike (6001 in chips)
Seat 3: 287kArAt (19012 in chips)
Seat 4: swooshman X (8377 in chips)
Seat 5: iliadivilia (4508 in chips)
Seat 6: JJJEEEPPP116 (34240 in chips)
Seat 7: Marcos Epa (6659 in chips)
Seat 8: mrvaa77 (34895 in chips)
Seat 9: Wassermann95 (21187 in chips)
ScOtT-RIVER: posts the ante 65
jrobersonike: posts the ante 65
287kArAt: posts the ante 65
swooshman X: posts the ante 65
iliadivilia: posts the ante 65
JJJEEEPPP116: posts the ante 65
Marcos Epa: posts the ante 65
mrvaa77: posts the ante 65
Wassermann95: posts the ante 65
287kArAt: posts small blind 250
swooshman X: posts big blind 500
*** HOLE CARDS ***
Dealt to iliadivilia {A-Clubs}{2-Clubs}
iliadivilia: raises 3943 to 4443 and is all-in
JJJEEEPPP116: folds
Marcos Epa: folds
mrvaa77: folds
Wassermann95: folds
ScOtT-RIVER: folds
jrobersonike: raises 1493 to 5936 and is all-in
287kArAt: folds
swooshman X: folds
Uncalled bet (1493) returned to jrobersonike
*** FLOP *** {8-Hearts}{Q-Clubs}{Q-Hearts}
*** TURN *** {8-Hearts}{Q-Clubs}{Q-Hearts} {4-Hearts}
*** RIVER *** {8-Hearts}{Q-Clubs}{Q-Hearts}{4-Hearts} {9-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
iliadivilia: shows {A-Clubs}{2-Clubs} (a pair of Queens)
jrobersonike: shows {A-Hearts}{K-Spades} (a pair of Queens - Ace+King kicker)
jrobersonike collected 10221 from pot
iliadivilia finished the tournament in 985th place
*** SUMMARY ***
Total pot 10221 | Rake 0
Board {8-Hearts}{Q-Clubs}{Q-Hearts}{4-Hearts}{9-Diamonds}
Seat 1: ScOtT-RIVER folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: jrobersonike (button) showed {A-Hearts}{K-Spades} and won (10221) with a pair of Queens
Seat 3: 287kArAt (small blind) folded before Flop
Seat 4: swooshman X (big blind) folded before Flop
Seat 5: iliadivilia showed {A-Clubs}{2-Clubs} and lost with a pair of Queens
Seat 6: JJJEEEPPP116 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: Marcos Epa folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: mrvaa77 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: Wassermann95 folded before Flop (didn't bet)

Wie rijk wilt zijn moet niet zijn vermogen vermeerderen maar zijn hebzucht verminderen (plato)

10  

PokerStars Hand #191049561682: Tournament #2400945871, $2.40+$2.50+$0.60 USD Hold'em No Limit - Level VII (60/120) - 2018/09/14 19:20:46 CET [2018/09/14 13:20:46 ET]
Table '2400945871 1' 9-max Seat #8 is the button
Seat 1: sobakarog (2706 in chips, $2.50 bounty)
Seat 2: santii.25693 (2955 in chips, $2.50 bounty)
Seat 3: Mgl_googoo (12147 in chips, $3.75 bounty)
Seat 4: iliadivilia (1346 in chips, $2.50 bounty)
Seat 5: cebas2 (16610 in chips, $7.50 bounty)
Seat 6: raini (2185 in chips, $2.50 bounty)
Seat 7: JamesD84 (2276 in chips, $2.50 bounty)
Seat 8: kronos kom (6061 in chips, $5 bounty)
Seat 9: michel-mengo (4716 in chips, $2.50 bounty)
sobakarog: posts the ante 15
santii.25693: posts the ante 15
Mgl_googoo: posts the ante 15
iliadivilia: posts the ante 15
cebas2: posts the ante 15
raini: posts the ante 15
JamesD84: posts the ante 15
kronos kom: posts the ante 15
michel-mengo: posts the ante 15
michel-mengo: posts small blind 60
sobakarog: posts big blind 120
*** HOLE CARDS ***
Dealt to iliadivilia {9-Hearts}{9-Spades}
santii.25693: folds
Mgl_googoo: folds
iliadivilia: raises 1211 to 1331 and is all-in
cebas2: folds
raini: raises 839 to 2170 and is all-in
JamesD84: folds
kronos kom: calls 2170
michel-mengo: folds
sobakarog: folds
*** FLOP *** {2-Diamonds}{5-Hearts}{9-Diamonds}
*** TURN *** {2-Diamonds}{5-Hearts}{9-Diamonds} {A-Diamonds}
*** RIVER *** {2-Diamonds}{5-Hearts}{9-Diamonds}{A-Diamonds} {J-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
raini: shows {Q-Clubs}{A-Clubs} (a pair of Aces)
kronos kom: shows {5-Clubs}{A-Spades} (two pair, Aces and Fives)
kronos kom collected 1678 from side pot
iliadivilia: shows {9-Hearts}{9-Spades} (three of a kind, Nines)
iliadivilia collected 4308 from main pot
kronos kom wins $1.25 for eliminating raini and their own bounty increases by $1.25 to $6.25
raini finished the tournament
*** SUMMARY ***
Total pot 5986 Main pot 4308. Side pot 1678. | Rake 0
Board {2-Diamonds}{5-Hearts}{9-Diamonds}{A-Diamonds}{J-Diamonds}
Seat 1: sobakarog (big blind) folded before Flop
Seat 2: santii.25693 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: Mgl_googoo folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: iliadivilia showed {9-Hearts}{9-Spades} and won (4308) with three of a kind, Nines
Seat 5: cebas2 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: raini showed {Q-Clubs}{A-Clubs} and lost with a pair of Aces
Seat 7: JamesD84 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: kronos kom (button) showed {5-Clubs}{A-Spades} and won (1678) with two pair, Aces and Fives
Seat 9: michel-mengo (small blind) folded before Flop

Wie rijk wilt zijn moet niet zijn vermogen vermeerderen maar zijn hebzucht verminderen (plato)

11  

ko

PokerStars Hand #191050028837: Tournament #2400945871, $2.40+$2.50+$0.60 USD Hold'em No Limit - Level X (125/250) - 2018/09/14 19:32:46 CET [2018/09/14 13:32:46 ET]
Table '2400945871 1' 9-max Seat #5 is the button
Seat 1: sobakarog (1231 in chips, $2.50 bounty)
Seat 2: river beast (6179 in chips, $3.75 bounty)
Seat 3: Mgl_googoo (15832 in chips, $5 bounty)
Seat 4: iliadivilia (7631 in chips, $2.50 bounty)
Seat 5: Guldsnogen (7221 in chips, $2.50 bounty)
Seat 6: darrr150 (2385 in chips, $2.50 bounty)
Seat 7: JamesD84 (1906 in chips, $2.50 bounty)
Seat 8: kronos kom (6096 in chips, $6.25 bounty)
Seat 9: Mat.huszcz (13553 in chips, $5.62 bounty)
sobakarog: posts the ante 30
river beast: posts the ante 30
Mgl_googoo: posts the ante 30
iliadivilia: posts the ante 30
Guldsnogen: posts the ante 30
darrr150: posts the ante 30
JamesD84: posts the ante 30
kronos kom: posts the ante 30
Mat.huszcz: posts the ante 30
darrr150: posts small blind 125
JamesD84: posts big blind 250
*** HOLE CARDS ***
Dealt to iliadivilia {A-Hearts}{K-Hearts}
kronos kom: folds
Mat.huszcz: folds
sobakarog: folds
river beast: folds
Mgl_googoo: folds
iliadivilia: raises 250 to 500
Guldsnogen: folds
darrr150: raises 1855 to 2355 and is all-in
JamesD84: folds
iliadivilia: calls 1855
*** FLOP *** {9-Diamonds}{7-Clubs}{6-Clubs}
*** TURN *** {9-Diamonds}{7-Clubs}{6-Clubs} {K-Diamonds}
*** RIVER *** {9-Diamonds}{7-Clubs}{6-Clubs}{K-Diamonds} {Q-Spades}
*** SHOW DOWN ***
darrr150: shows {A-Clubs}{9-Clubs} (a pair of Nines)
iliadivilia: shows {A-Hearts}{K-Hearts} (a pair of Kings)
iliadivilia collected 5230 from pot
iliadivilia wins $1.25 for eliminating darrr150 and their own bounty increases by $1.25 to $3.75
darrr150 finished the tournament
*** SUMMARY ***
Total pot 5230 | Rake 0
Board {9-Diamonds}{7-Clubs}{6-Clubs}{K-Diamonds}{Q-Spades}
Seat 1: sobakarog folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: river beast folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: Mgl_googoo folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: iliadivilia showed {A-Hearts}{K-Hearts} and won (5230) with a pair of Kings
Seat 5: Guldsnogen (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: darrr150 (small blind) showed {A-Clubs}{9-Clubs} and lost with a pair of Nines
Seat 7: JamesD84 (big blind) folded before Flop
Seat 8: kronos kom folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: Mat.huszcz folded before Flop (didn't bet)

Wie rijk wilt zijn moet niet zijn vermogen vermeerderen maar zijn hebzucht verminderen (plato)

12  

ko

PokerStars Hand #191050262278: Tournament #2400945871, $2.40+$2.50+$0.60 USD Hold'em No Limit - Level XI (150/300) - 2018/09/14 19:38:42 CET [2018/09/14 13:38:42 ET]
Table '2400945871 1' 9-max Seat #4 is the button
Seat 1: sobakarog (626 in chips, $2.50 bounty)
Seat 2: river beast (6394 in chips, $3.75 bounty)
Seat 3: Mgl_googoo (16891 in chips, $6.25 bounty)
Seat 4: iliadivilia (10636 in chips, $3.75 bounty)
Seat 5: Guldsnogen (6691 in chips, $2.50 bounty)
Seat 6: ptwz (3326 in chips, $2.50 bounty)
Seat 7: LAVRA801 (7119 in chips, $5 bounty)
Seat 8: kronos kom (8493 in chips, $6.25 bounty)
Seat 9: Mat.huszcz (13438 in chips, $5.62 bounty)
sobakarog: posts the ante 40
river beast: posts the ante 40
Mgl_googoo: posts the ante 40
iliadivilia: posts the ante 40
Guldsnogen: posts the ante 40
ptwz: posts the ante 40
LAVRA801: posts the ante 40
kronos kom: posts the ante 40
Mat.huszcz: posts the ante 40
Guldsnogen: posts small blind 150
ptwz: posts big blind 300
*** HOLE CARDS ***
Dealt to iliadivilia {9-Hearts}{9-Diamonds}
LAVRA801: folds
kronos kom: calls 300
Mat.huszcz: folds
sobakarog: raises 286 to 586 and is all-in
river beast: folds
Mgl_googoo: folds
iliadivilia: raises 10010 to 10596 and is all-in
Guldsnogen: folds
ptwz: folds
kronos kom: folds
Uncalled bet (10010) returned to iliadivilia
*** FLOP *** {9-Clubs}{7-Diamonds}{10-Clubs}
*** TURN *** {9-Clubs}{7-Diamonds}{10-Clubs} {7-Clubs}
*** RIVER *** {9-Clubs}{7-Diamonds}{10-Clubs}{7-Clubs} {4-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
sobakarog: shows {K-Spades}{Q-Diamonds} (a pair of Sevens)
iliadivilia: shows {9-Hearts}{9-Diamonds} (a full house, Nines full of Sevens)
iliadivilia collected 2282 from pot
iliadivilia wins $1.25 for eliminating sobakarog and their own bounty increases by $1.25 to $5
sobakarog finished the tournament
*** SUMMARY ***
Total pot 2282 | Rake 0
Board {9-Clubs}{7-Diamonds}{10-Clubs}{7-Clubs}{4-Diamonds}
Seat 1: sobakarog showed {K-Spades}{Q-Diamonds} and lost with a pair of Sevens
Seat 2: river beast folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: Mgl_googoo folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: iliadivilia (button) showed {9-Hearts}{9-Diamonds} and won (2282) with a full house, Nines full of Sevens
Seat 5: Guldsnogen (small blind) folded before Flop
Seat 6: ptwz (big blind) folded before Flop
Seat 7: LAVRA801 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: kronos kom folded before Flop
Seat 9: Mat.huszcz folded before Flop (didn't bet)

Wie rijk wilt zijn moet niet zijn vermogen vermeerderen maar zijn hebzucht verminderen (plato)

13  

out 5,50

PokerStars Hand #191051195455: Tournament #2400945871, $2.40+$2.50+$0.60 USD Hold'em No Limit - Level XIV (300/600) - 2018/09/14 20:03:55 CET [2018/09/14 14:03:55 ET]
Table '2400945871 82' 9-max Seat #8 is the button
Seat 1: Szopen1594 (13706 in chips, $6.25 bounty)
Seat 2: iliadivilia (10255 in chips, $5 bounty)
Seat 3: _jako616_ (22182 in chips, $8.12 bounty)
Seat 4: luan01xx (10028 in chips, $5 bounty)
Seat 5: paparas7727 (4496 in chips, $2.50 bounty)
Seat 6: stilchuka (18258 in chips, $6.87 bounty)
Seat 7: xxgetitherex (24321 in chips, $14.99 bounty)
Seat 8: cliopati (5898 in chips, $2.50 bounty)
Seat 9: dealvieira (9992 in chips, $3.75 bounty)
Szopen1594: posts the ante 70
iliadivilia: posts the ante 70
_jako616_: posts the ante 70
luan01xx: posts the ante 70
paparas7727: posts the ante 70
stilchuka: posts the ante 70
xxgetitherex: posts the ante 70
cliopati: posts the ante 70
dealvieira: posts the ante 70
dealvieira: posts small blind 300
Szopen1594: posts big blind 600
*** HOLE CARDS ***
Dealt to iliadivilia {10-Diamonds}{10-Clubs}
iliadivilia: raises 9585 to 10185 and is all-in
_jako616_: raises 11927 to 22112 and is all-in
luan01xx: folds
paparas7727: folds
stilchuka: folds
xxgetitherex: folds
cliopati: folds
dealvieira: folds
Szopen1594: folds
Uncalled bet (11927) returned to _jako616_
*** FLOP *** {A-Hearts}{A-Clubs}{Q-Spades}
*** TURN *** {A-Hearts}{A-Clubs}{Q-Spades} {6-Clubs}
*** RIVER *** {A-Hearts}{A-Clubs}{Q-Spades}{6-Clubs} {8-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
iliadivilia: shows {10-Diamonds}{10-Clubs} (two pair, Aces and Tens)
_jako616_: shows {Q-Clubs}{Q-Diamonds} (a full house, Queens full of Aces)
_jako616_ collected 21900 from pot
_jako616_ wins $2.50 for eliminating iliadivilia and their own bounty increases by $2.50 to $10.62
iliadivilia finished the tournament in 344th place
*** SUMMARY ***
Total pot 21900 | Rake 0
Board {A-Hearts}{A-Clubs}{Q-Spades}{6-Clubs}{8-Diamonds}
Seat 1: Szopen1594 (big blind) folded before Flop
Seat 2: iliadivilia showed {10-Diamonds}{10-Clubs} and lost with two pair, Aces and Tens
Seat 3: _jako616_ showed {Q-Clubs}{Q-Diamonds} and won (21900) with a full house, Queens full of Aces
Seat 4: luan01xx folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: paparas7727 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: stilchuka folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: xxgetitherex folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: cliopati (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: dealvieira (small blind) folded before Flop

Wie rijk wilt zijn moet niet zijn vermogen vermeerderen maar zijn hebzucht verminderen (plato)

14  

35k wcoop 11
3,8k h11
5k b11
5,3k b22
11k 16,50
4k 11bb
70k 22 wcoop

Wie rijk wilt zijn moet niet zijn vermogen vermeerderen maar zijn hebzucht verminderen (plato)

15  

ko

PokerStars Hand #191052449566: Tournament #2400962785, $4.80+$5.00+$1.20 USD Hold'em No Limit - Level XVI (200/400) - 2018/09/14 20:33:32 CET [2018/09/14 14:33:32 ET]
Table '2400962785 230' 9-max Seat #7 is the button
Seat 1: Mrx.Pink (8745 in chips, $5 bounty)
Seat 2: duduvilas (11036 in chips, $15 bounty)
Seat 3: irklas (4336 in chips, $5 bounty)
Seat 4: oocs (9924 in chips, $5 bounty)
Seat 5: iliadivilia (5280 in chips, $5 bounty)
Seat 6: Johnyk311 (13941 in chips, $5 bounty)
Seat 7: r3v3ng3_13 (8176 in chips, $5 bounty)
Seat 8: inyourmind34 (8062 in chips, $5 bounty)
Seat 9: BALU orex (11311 in chips, $10 bounty)
Mrx.Pink: posts the ante 60
duduvilas: posts the ante 60
irklas: posts the ante 60
oocs: posts the ante 60
iliadivilia: posts the ante 60
Johnyk311: posts the ante 60
r3v3ng3_13: posts the ante 60
inyourmind34: posts the ante 60
BALU orex: posts the ante 60
inyourmind34: posts small blind 200
BALU orex: posts big blind 400
*** HOLE CARDS ***
Dealt to iliadivilia {9-Spades}{9-Clubs}
Mrx.Pink: folds
duduvilas: folds
irklas: raises 3876 to 4276 and is all-in
oocs: folds
iliadivilia: raises 944 to 5220 and is all-in
Johnyk311: folds
r3v3ng3_13: folds
inyourmind34: folds
BALU orex: calls 4820
*** FLOP *** {A-Clubs}{A-Spades}{5-Clubs}
*** TURN *** {A-Clubs}{A-Spades}{5-Clubs} {Q-Hearts}
*** RIVER *** {A-Clubs}{A-Spades}{5-Clubs}{Q-Hearts} {3-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
BALU orex: shows {8-Diamonds}{J-Diamonds} (a pair of Aces)
iliadivilia: shows {9-Spades}{9-Clubs} (two pair, Aces and Nines)
iliadivilia collected 1888 from side pot
irklas: shows {K-Hearts}{J-Clubs} (a pair of Aces)
iliadivilia collected 13568 from main pot
iliadivilia wins $2.50 for eliminating irklas and their own bounty increases by $2.50 to $7.50
irklas finished the tournament
*** SUMMARY ***
Total pot 15456 Main pot 13568. Side pot 1888. | Rake 0
Board {A-Clubs}{A-Spades}{5-Clubs}{Q-Hearts}{3-Diamonds}
Seat 1: Mrx.Pink folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: duduvilas folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: irklas showed {K-Hearts}{J-Clubs} and lost with a pair of Aces
Seat 4: oocs folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: iliadivilia showed {9-Spades}{9-Clubs} and won (15456) with two pair, Aces and Nines
Seat 6: Johnyk311 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: r3v3ng3_13 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: inyourmind34 (small blind) folded before Flop
Seat 9: BALU orex (big blind) showed {8-Diamonds}{J-Diamonds} and lost with a pair of Aces

Wie rijk wilt zijn moet niet zijn vermogen vermeerderen maar zijn hebzucht verminderen (plato)

16  

wcoop zure pot

PokerStars Hand #191052514143: Tournament #2378947579, $20+$2 USD Hold'em No Limit - Level XVII (2500/5000) - 2018/09/14 20:35:04 CET [2018/09/14 14:35:04 ET]
Table '2378947579 156' 9-max Seat #6 is the button
Seat 1: josip1313 (211487 in chips)
Seat 2: NOG.R11 (41055 in chips)
Seat 3: smertin15 (61726 in chips)
Seat 4: m8675309a (154495 in chips)
Seat 5: Dajui (180373 in chips)
Seat 6: wesje1983 (125416 in chips)
Seat 7: uuuuut (40812 in chips)
Seat 8: iliadivilia (66281 in chips)
Seat 9: ADREKS (37572 in chips)
josip1313: posts the ante 625
NOG.R11: posts the ante 625
smertin15: posts the ante 625
m8675309a: posts the ante 625
Dajui: posts the ante 625
wesje1983: posts the ante 625
uuuuut: posts the ante 625
iliadivilia: posts the ante 625
ADREKS: posts the ante 625
uuuuut: posts small blind 2500
iliadivilia: posts big blind 5000
*** HOLE CARDS ***
Dealt to iliadivilia {A-Spades}{10-Spades}
ADREKS: raises 20000 to 25000
josip1313: folds
NOG.R11: folds
smertin15: folds
m8675309a: folds
Dajui: folds
wesje1983: folds
uuuuut: folds
iliadivilia: raises 20000 to 45000
ADREKS: calls 11947 and is all-in
Uncalled bet (8053) returned to iliadivilia
*** FLOP *** {Q-Diamonds}{8-Clubs}{6-Hearts}
*** TURN *** {Q-Diamonds}{8-Clubs}{6-Hearts} {9-Hearts}
*** RIVER *** {Q-Diamonds}{8-Clubs}{6-Hearts}{9-Hearts} {9-Spades}
*** SHOW DOWN ***
iliadivilia: shows {A-Spades}{10-Spades} (a pair of Nines)
ADREKS: shows {3-Clubs}{3-Hearts} (two pair, Nines and Threes)
ADREKS collected 82019 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 82019 | Rake 0
Board {Q-Diamonds}{8-Clubs}{6-Hearts}{9-Hearts}{9-Spades}
Seat 1: josip1313 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: NOG.R11 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: smertin15 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: m8675309a folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: Dajui folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: wesje1983 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: uuuuut (small blind) folded before Flop
Seat 8: iliadivilia (big blind) showed {A-Spades}{10-Spades} and lost with a pair of Nines
Seat 9: ADREKS showed {3-Clubs}{3-Hearts} and won (82019) with two pair, Nines and Threes

Wie rijk wilt zijn moet niet zijn vermogen vermeerderen maar zijn hebzucht verminderen (plato)

17  

en out Sad

PokerStars Hand #191052569333: Tournament #2378947579, $20+$2 USD Hold'em No Limit - Level XVII (2500/5000) - 2018/09/14 20:36:22 CET [2018/09/14 14:36:22 ET]
Table '2378947579 156' 9-max Seat #8 is the button
Seat 1: josip1313 (210237 in chips)
Seat 2: NOG.R11 (39805 in chips)
Seat 3: smertin15 (60476 in chips)
Seat 4: m8675309a (166370 in chips)
Seat 5: Dajui (179123 in chips)
Seat 6: wesje1983 (124166 in chips)
Seat 7: uuuuut (37062 in chips)
Seat 8: iliadivilia (25584 in chips)
Seat 9: ADREKS (76394 in chips)
josip1313: posts the ante 625
NOG.R11: posts the ante 625
smertin15: posts the ante 625
m8675309a: posts the ante 625
Dajui: posts the ante 625
wesje1983: posts the ante 625
uuuuut: posts the ante 625
iliadivilia: posts the ante 625
ADREKS: posts the ante 625
ADREKS: posts small blind 2500
josip1313: posts big blind 5000
*** HOLE CARDS ***
Dealt to iliadivilia {A-Clubs}{8-Hearts}
NOG.R11: raises 34180 to 39180 and is all-in
smertin15: folds
m8675309a: folds
Dajui: folds
wesje1983: folds
uuuuut: folds
iliadivilia: calls 24959 and is all-in
ADREKS: folds
josip1313: folds
Uncalled bet (14221) returned to NOG.R11
*** FLOP *** {10-Clubs}{6-Clubs}{6-Hearts}
*** TURN *** {10-Clubs}{6-Clubs}{6-Hearts} {Q-Spades}
*** RIVER *** {10-Clubs}{6-Clubs}{6-Hearts}{Q-Spades} {A-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
NOG.R11: shows {K-Clubs}{J-Hearts} (a straight, Ten to Ace)
iliadivilia: shows {A-Clubs}{8-Hearts} (two pair, Aces and Sixes)
NOG.R11 collected 63043 from pot
iliadivilia finished the tournament in 1864th place
*** SUMMARY ***
Total pot 63043 | Rake 0
Board {10-Clubs}{6-Clubs}{6-Hearts}{Q-Spades}{A-Diamonds}
Seat 1: josip1313 (big blind) folded before Flop
Seat 2: NOG.R11 showed {K-Clubs}{J-Hearts} and won (63043) with a straight, Ten to Ace
Seat 3: smertin15 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: m8675309a folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: Dajui folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: wesje1983 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: uuuuut folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: iliadivilia (button) showed {A-Clubs}{8-Hearts} and lost with two pair, Aces and Sixes
Seat 9: ADREKS (small blind) folded before Flop

Wie rijk wilt zijn moet niet zijn vermogen vermeerderen maar zijn hebzucht verminderen (plato)

18  

h11

PokerStars Hand #191052829646: Tournament #2400960821, $9.80+$1.20 USD Hold'em No Limit - Level XVI (400/800) - 2018/09/14 20:42:30 CET [2018/09/14 14:42:30 ET]
Table '2400960821 78' 9-max Seat #8 is the button
Seat 1: Alex16112392 (11717 in chips) is sitting out
Seat 2: TatN33 (10543 in chips)
Seat 3: GTR7500 (17953 in chips)
Seat 4: Koenj44 (16916 in chips)
Seat 5: iliadivilia (9783 in chips)
Seat 6: vladpok10 (9400 in chips)
Seat 7: lostomjj (26614 in chips)
Seat 8: pagatudo7 (11630 in chips)
Seat 9: MadSparrow (15475 in chips)
Alex16112392: posts the ante 100
TatN33: posts the ante 100
GTR7500: posts the ante 100
Koenj44: posts the ante 100
iliadivilia: posts the ante 100
vladpok10: posts the ante 100
lostomjj: posts the ante 100
pagatudo7: posts the ante 100
MadSparrow: posts the ante 100
MadSparrow: posts small blind 400
Alex16112392: posts big blind 800
*** HOLE CARDS ***
Dealt to iliadivilia {K-Spades}{Q-Clubs}
TatN33: folds
GTR7500: folds
Koenj44: folds
iliadivilia: raises 8883 to 9683 and is all-in
Alex16112392 has returned
vladpok10: folds
lostomjj: folds
pagatudo7: folds
MadSparrow: folds
Alex16112392: calls 8883
*** FLOP *** {10-Spades}{6-Clubs}{K-Hearts}
*** TURN *** {10-Spades}{6-Clubs}{K-Hearts} {A-Diamonds}
*** RIVER *** {10-Spades}{6-Clubs}{K-Hearts}{A-Diamonds} {6-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
Alex16112392: shows {5-Hearts}{5-Clubs} (two pair, Sixes and Fives)
iliadivilia: shows {K-Spades}{Q-Clubs} (two pair, Kings and Sixes)
iliadivilia collected 20666 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 20666 | Rake 0
Board {10-Spades}{6-Clubs}{K-Hearts}{A-Diamonds}{6-Hearts}
Seat 1: Alex16112392 (big blind) showed {5-Hearts}{5-Clubs} and lost with two pair, Sixes and Fives
Seat 2: TatN33 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: GTR7500 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: Koenj44 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: iliadivilia showed {K-Spades}{Q-Clubs} and won (20666) with two pair, Kings and Sixes
Seat 6: vladpok10 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: lostomjj folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: pagatudo7 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: MadSparrow (small blind) folded before Flop

Wie rijk wilt zijn moet niet zijn vermogen vermeerderen maar zijn hebzucht verminderen (plato)

19  

19k b22
48k wcoop 11
26k 11bb
5,7k b11
5,9k 16,50pko
22k h11

Wie rijk wilt zijn moet niet zijn vermogen vermeerderen maar zijn hebzucht verminderen (plato)

20  
Terug naar boven
Loading
Sommige verplichten velden van het formulier ontbreken

Een gebruikersnaam is verplicht

Een wachtwoord is verplicht

Dit bericht kent geen inhoud

Thread onderwerp is leeg

Kies juiste category voor dit topic