Poker Forum

6426 leden
196400 topics
7312533 posts

Online: 14 5 geregistreerde leden + 9 gasten

ping
Backing Low

HH nr3 voor pepernoot

Laatste eerst Oudste eerst

18:30 $11 bounty builder
18:40 $5,50 pko
19:00 $11 WCOOP-50-L
19:15 $11 hot
19:30 $3,30 bounty builder
20:05 $4,40 pko deep stack
20:50 $7,50 pko
21:15 $3,30 hot
21:30 $7,50 bounty builder
totaal $64,50

gl us

1  

GL!

{j-Diamonds}{9-Diamonds}jekomternietachteralsjehetnietprobeert{j-Hearts}{9-Hearts}

2  

thanx

3  

lekker board wel....

PokerStars Hand #191048621444: Tournament #2400962785, $4.80+$5.00+$1.20 USD Hold'em No Limit - Level IV (30/60) - 2018/09/14 18:55:02 CET [2018/09/14 12:55:02 ET]
Table '2400962785 54' 9-max Seat #7 is the button
Seat 1: Mo0zZz (5584 in chips, $5 bounty)
Seat 2: GHMRocha (8625 in chips, $5 bounty)
Seat 3: Sib_krk77 (3513 in chips, $5 bounty)
Seat 4: arthurhrs (4585 in chips, $5 bounty)
Seat 5: Lisinjoo (4869 in chips, $5 bounty)
Seat 6: iNFOcALL (1633 in chips, $5 bounty)
Seat 7: goleafsgo262 (8454 in chips, $5 bounty)
Seat 8: 420)ZUMA (2581 in chips, $5 bounty)
Seat 9: nr3_4ever (5609 in chips, $5 bounty)
Mo0zZz: posts the ante 9
GHMRocha: posts the ante 9
Sib_krk77: posts the ante 9
arthurhrs: posts the ante 9
Lisinjoo: posts the ante 9
iNFOcALL: posts the ante 9
goleafsgo262: posts the ante 9
420)ZUMA: posts the ante 9
nr3_4ever: posts the ante 9
420)ZUMA: posts small blind 30
nr3_4ever: posts big blind 60
*** HOLE CARDS ***
Dealt to nr3_4ever {A-Clubs}{A-Hearts}
Mo0zZz: folds
GHMRocha: folds
Sib_krk77: folds
arthurhrs: folds
Lisinjoo: raises 90 to 150
iNFOcALL: raises 330 to 480
goleafsgo262: folds
420)ZUMA: folds
nr3_4ever: calls 420
Lisinjoo: calls 330
*** FLOP *** {K-Spades}{A-Diamonds}{Q-Diamonds}
nr3_4ever: bets 660
Lisinjoo: calls 660
iNFOcALL: folds
*** TURN *** {K-Spades}{A-Diamonds}{Q-Diamonds} {9-Diamonds}
nr3_4ever: checks
Lisinjoo: checks
*** RIVER *** {K-Spades}{A-Diamonds}{Q-Diamonds}{9-Diamonds} {10-Clubs}
nr3_4ever: checks
Lisinjoo: checks
*** SHOW DOWN ***
nr3_4ever: shows {A-Clubs}{A-Hearts} (three of a kind, Aces)
Lisinjoo: mucks hand
nr3_4ever collected 2871 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 2871 | Rake 0
Board {K-Spades}{A-Diamonds}{Q-Diamonds}{9-Diamonds}{10-Clubs}
Seat 1: Mo0zZz folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: GHMRocha folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: Sib_krk77 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: arthurhrs folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: Lisinjoo mucked {Q-Spades}{K-Hearts}
Seat 6: iNFOcALL folded on the Flop
Seat 7: goleafsgo262 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: 420)ZUMA (small blind) folded before Flop
Seat 9: nr3_4ever (big blind) showed {A-Clubs}{A-Hearts} and won (2871) with three of a kind, Aces

4  

Met pepernoot afgesproken dat we niet aan BU’s doen vandaag.

5  

jammer

PokerStars Hand #191049019156: Tournament #2400962785, $4.80+$5.00+$1.20 USD Hold'em No Limit - Level V (35/70) - 2018/09/14 19:06:53 CET [2018/09/14 13:06:53 ET]
Table '2400962785 54' 9-max Seat #3 is the button
Seat 1: Mo0zZz (5447 in chips, $5 bounty)
Seat 2: GHMRocha (8797 in chips, $5 bounty)
Seat 3: Sib_krk77 (3251 in chips, $5 bounty)
Seat 4: arthurhrs (3955 in chips, $5 bounty)
Seat 5: Lisinjoo (3532 in chips, $5 bounty)
Seat 6: iNFOcALL (956 in chips, $5 bounty)
Seat 7: goleafsgo262 (6286 in chips, $5 bounty)
Seat 8: 420)ZUMA (2975 in chips, $5 bounty)
Seat 9: nr3_4ever (10254 in chips, $5 bounty)
Mo0zZz: posts the ante 11
GHMRocha: posts the ante 11
Sib_krk77: posts the ante 11
arthurhrs: posts the ante 11
Lisinjoo: posts the ante 11
iNFOcALL: posts the ante 11
goleafsgo262: posts the ante 11
420)ZUMA: posts the ante 11
nr3_4ever: posts the ante 11
arthurhrs: posts small blind 35
Lisinjoo: posts big blind 70
*** HOLE CARDS ***
Dealt to nr3_4ever {10-Hearts}{10-Clubs}
iNFOcALL: raises 875 to 945 and is all-in
goleafsgo262: folds
420)ZUMA: folds
nr3_4ever: calls 945
Mo0zZz: raises 4491 to 5436 and is all-in
GHMRocha: folds
Sib_krk77: folds
arthurhrs: folds
Lisinjoo: folds
nr3_4ever: calls 4491
*** FLOP *** {J-Clubs}{3-Hearts}{4-Spades}
*** TURN *** {J-Clubs}{3-Hearts}{4-Spades} {8-Clubs}
*** RIVER *** {J-Clubs}{3-Hearts}{4-Spades}{8-Clubs} {9-Spades}
*** SHOW DOWN ***
nr3_4ever: shows {10-Hearts}{10-Clubs} (a pair of Tens)
Mo0zZz: shows {J-Spades}{J-Diamonds} (three of a kind, Jacks)
Mo0zZz collected 8982 from side pot
iNFOcALL: shows {6-Diamonds}{6-Clubs} (a pair of Sixes)
Mo0zZz collected 3039 from main pot
Mo0zZz wins $2.50 for eliminating iNFOcALL and their own bounty increases by $2.50 to $7.50
iNFOcALL finished the tournament
*** SUMMARY ***
Total pot 12021 Main pot 3039. Side pot 8982. | Rake 0
Board {J-Clubs}{3-Hearts}{4-Spades}{8-Clubs}{9-Spades}
Seat 1: Mo0zZz showed {J-Spades}{J-Diamonds} and won (12021) with three of a kind, Jacks
Seat 2: GHMRocha folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: Sib_krk77 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: arthurhrs (small blind) folded before Flop
Seat 5: Lisinjoo (big blind) folded before Flop
Seat 6: iNFOcALL showed {6-Diamonds}{6-Clubs} and lost with a pair of Sixes
Seat 7: goleafsgo262 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: 420)ZUMA folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: nr3_4ever showed {10-Hearts}{10-Clubs} and lost with a pair of Tens

6  

out de 5,50

PokerStars Hand #191049373675: Tournament #2400945871, $2.40+$2.50+$0.60 USD Hold'em No Limit - Level VI (50/100) - 2018/09/14 19:15:56 CET [2018/09/14 13:15:56 ET]
Table '2400945871 16' 9-max Seat #3 is the button
Seat 1: wender 34 (5456 in chips, $3.75 bounty)
Seat 2: Beulenmaster (2863 in chips, $2.50 bounty)
Seat 3: ryanpotter95 (4203 in chips, $2.50 bounty)
Seat 4: trojan334 (3759 in chips, $3.75 bounty)
Seat 6: Vredaren (4864 in chips, $2.50 bounty)
Seat 7: mark0x0 (5769 in chips, $3.75 bounty)
Seat 8: nr3_4ever (2409 in chips, $2.50 bounty)
Seat 9: Nassacryl (2174 in chips, $2.50 bounty)
wender 34: posts the ante 12
Beulenmaster: posts the ante 12
ryanpotter95: posts the ante 12
trojan334: posts the ante 12
Vredaren: posts the ante 12
mark0x0: posts the ante 12
nr3_4ever: posts the ante 12
Nassacryl: posts the ante 12
trojan334: posts small blind 50
Vredaren: posts big blind 100
*** HOLE CARDS ***
Dealt to nr3_4ever {J-Clubs}{A-Diamonds}
mark0x0: folds
nr3_4ever: raises 100 to 200
Nassacryl: folds
wender 34: calls 200
Beulenmaster: folds
ryanpotter95: calls 200
trojan334: folds
Vredaren: calls 100
*** FLOP *** {3-Diamonds}{8-Diamonds}{J-Hearts}
Vredaren: checks
nr3_4ever: bets 600
wender 34: raises 600 to 1200
ryanpotter95: folds
Vredaren: folds
nr3_4ever: raises 997 to 2197 and is all-in
wender 34: calls 997
*** TURN *** {3-Diamonds}{8-Diamonds}{J-Hearts} {10-Spades}
*** RIVER *** {3-Diamonds}{8-Diamonds}{J-Hearts}{10-Spades} {K-Spades}
*** SHOW DOWN ***
nr3_4ever: shows {J-Clubs}{A-Diamonds} (a pair of Jacks)
wender 34: shows {3-Clubs}{3-Hearts} (three of a kind, Threes)
wender 34 collected 5340 from pot
wender 34 wins $1.25 for eliminating nr3_4ever and their own bounty increases by $1.25 to $5
nr3_4ever finished the tournament
*** SUMMARY ***
Total pot 5340 | Rake 0
Board {3-Diamonds}{8-Diamonds}{J-Hearts}{10-Spades}{K-Spades}
Seat 1: wender 34 showed {3-Clubs}{3-Hearts} and won (5340) with three of a kind, Threes
Seat 2: Beulenmaster folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: ryanpotter95 (button) folded on the Flop
Seat 4: trojan334 (small blind) folded before Flop
Seat 6: Vredaren (big blind) folded on the Flop
Seat 7: mark0x0 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: nr3_4ever showed {J-Clubs}{A-Diamonds} and lost with a pair of Jacks
Seat 9: Nassacryl folded before Flop (didn't bet)

7  

uhm... oke

PokerStars Hand #191050535052: Tournament #2378947588, $9.80+$1.20 USD Hold'em No Limit - Level IV (150/300) - 2018/09/14 19:45:39 CET [2018/09/14 13:45:39 ET]
Table '2378947588 280' 8-max Seat #4 is the button
Seat 1: Vit1gor (20510 in chips)
Seat 2: B4NKR0LL3R (46540 in chips)
Seat 3: foldphan (30353 in chips)
Seat 4: g0tm1lk1337 (2819 in chips)
Seat 5: BossKøb (26575 in chips)
Seat 6: dasha_dq (22855 in chips)
Seat 7: aleksandrDudko (31669 in chips)
Seat 8: nr3_4ever (42488 in chips)
Vit1gor: posts the ante 40
B4NKR0LL3R: posts the ante 40
foldphan: posts the ante 40
g0tm1lk1337: posts the ante 40
BossKøb: posts the ante 40
dasha_dq: posts the ante 40
aleksandrDudko: posts the ante 40
nr3_4ever: posts the ante 40
BossKøb: posts small blind 150
dasha_dq: posts big blind 300
*** HOLE CARDS ***
Dealt to nr3_4ever {J-Spades}{J-Clubs}
aleksandrDudko: folds
nr3_4ever: raises 330 to 630
Vit1gor: folds
B4NKR0LL3R: calls 630
foldphan: folds
g0tm1lk1337: folds
BossKøb: folds
dasha_dq: folds
*** FLOP *** {10-Clubs}{6-Hearts}{8-Hearts}
nr3_4ever: bets 1200
B4NKR0LL3R: calls 1200
*** TURN *** {10-Clubs}{6-Hearts}{8-Hearts} {8-Spades}
nr3_4ever: bets 1500
B4NKR0LL3R: calls 1500
*** RIVER *** {10-Clubs}{6-Hearts}{8-Hearts}{8-Spades} {Q-Diamonds}
nr3_4ever: bets 1800
B4NKR0LL3R: raises 41370 to 43170 and is all-in
nr3_4ever: folds
Uncalled bet (41370) returned to B4NKR0LL3R
B4NKR0LL3R collected 11030 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 11030 | Rake 0
Board {10-Clubs}{6-Hearts}{8-Hearts}{8-Spades}{Q-Diamonds}
Seat 1: Vit1gor folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: B4NKR0LL3R collected (11030)
Seat 3: foldphan folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: g0tm1lk1337 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: BossKøb (small blind) folded before Flop
Seat 6: dasha_dq (big blind) folded before Flop
Seat 7: aleksandrDudko folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: nr3_4ever folded on the River

8  

out de $11 BB

PokerStars Hand #191050787279: Tournament #2400962785, $4.80+$5.00+$1.20 USD Hold'em No Limit - Level XI (80/160) - 2018/09/14 19:52:02 CET [2018/09/14 13:52:02 ET]
Table '2400962785 54' 9-max Seat #7 is the button
Seat 1: Mo0zZz (7547 in chips, $10 bounty)
Seat 2: GHMRocha (29368 in chips, $12.50 bounty)
Seat 3: KONDRAT_NIK (4928 in chips, $5 bounty)
Seat 4: arthurhrs (5098 in chips, $5 bounty)
Seat 5: Lisinjoo (2518 in chips, $5 bounty)
Seat 6: verduGrikius (9197 in chips, $7.50 bounty)
Seat 7: podiiii (11289 in chips, $10 bounty)
Seat 8: 420)ZUMA (6786 in chips, $5 bounty)
Seat 9: nr3_4ever (2922 in chips, $5 bounty)
Mo0zZz: posts the ante 24
GHMRocha: posts the ante 24
KONDRAT_NIK: posts the ante 24
arthurhrs: posts the ante 24
Lisinjoo: posts the ante 24
verduGrikius: posts the ante 24
podiiii: posts the ante 24
420)ZUMA: posts the ante 24
nr3_4ever: posts the ante 24
420)ZUMA: posts small blind 80
nr3_4ever: posts big blind 160
*** HOLE CARDS ***
Dealt to nr3_4ever {A-Spades}{10-Clubs}
Mo0zZz: folds
GHMRocha: raises 176 to 336
KONDRAT_NIK: folds
arthurhrs: folds
Lisinjoo: folds
verduGrikius: calls 336
podiiii: folds
420)ZUMA: folds
nr3_4ever: calls 176
*** FLOP *** {10-Diamonds}{8-Spades}{5-Diamonds}
nr3_4ever: checks
GHMRocha: bets 574
verduGrikius: folds
nr3_4ever: raises 1988 to 2562 and is all-in
GHMRocha: calls 1988
*** TURN *** {10-Diamonds}{8-Spades}{5-Diamonds} {4-Clubs}
*** RIVER *** {10-Diamonds}{8-Spades}{5-Diamonds}{4-Clubs} {Q-Spades}
*** SHOW DOWN ***
nr3_4ever: shows {A-Spades}{10-Clubs} (a pair of Tens)
GHMRocha: shows {5-Hearts}{5-Spades} (three of a kind, Fives)
GHMRocha collected 6428 from pot
GHMRocha wins $2.50 for eliminating nr3_4ever and their own bounty increases by $2.50 to $15
nr3_4ever finished the tournament
*** SUMMARY ***
Total pot 6428 | Rake 0
Board {10-Diamonds}{8-Spades}{5-Diamonds}{4-Clubs}{Q-Spades}
Seat 1: Mo0zZz folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: GHMRocha showed {5-Hearts}{5-Spades} and won (6428) with three of a kind, Fives
Seat 3: KONDRAT_NIK folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: arthurhrs folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: Lisinjoo folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: verduGrikius folded on the Flop
Seat 7: podiiii (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: 420)ZUMA (small blind) folded before Flop
Seat 9: nr3_4ever (big blind) showed {A-Spades}{10-Clubs} and lost with a pair of Tens

9  

goeie call wel...
PokerStars Hand #191051637333: Tournament #2400960821, $9.80+$1.20 USD Hold'em No Limit - Level XI (150/300) - 2018/09/14 20:14:10 CET [2018/09/14 14:14:10 ET]
Table '2400960821 34' 9-max Seat #7 is the button
Seat 1: djduine (10565 in chips)
Seat 2: ILIGVL (3179 in chips)
Seat 3: final09 (2879 in chips)
Seat 4: pensu1199 (8730 in chips)
Seat 5: mrvaa77 (4190 in chips)
Seat 6: tmaxen (9615 in chips)
Seat 7: gladkop (6315 in chips)
Seat 8: nr3_4ever (3559 in chips)
Seat 9: Zwerk77 (4657 in chips)
djduine: posts the ante 40
ILIGVL: posts the ante 40
final09: posts the ante 40
pensu1199: posts the ante 40
mrvaa77: posts the ante 40
tmaxen: posts the ante 40
gladkop: posts the ante 40
nr3_4ever: posts the ante 40
Zwerk77: posts the ante 40
nr3_4ever: posts small blind 150
Zwerk77: posts big blind 300
*** HOLE CARDS ***
Dealt to nr3_4ever {A-Clubs}{K-Clubs}
djduine: folds
ILIGVL: raises 300 to 600
final09: calls 600
pensu1199: folds
mrvaa77: folds
tmaxen: folds
gladkop: folds
nr3_4ever: raises 2919 to 3519 and is all-in
Zwerk77: folds
ILIGVL: calls 2539 and is all-in
final09: folds
Uncalled bet (380) returned to nr3_4ever
*** FLOP *** {4-Hearts}{10-Clubs}{2-Diamonds}
*** TURN *** {4-Hearts}{10-Clubs}{2-Diamonds} {2-Spades}
*** RIVER *** {4-Hearts}{10-Clubs}{2-Diamonds}{2-Spades} {6-Spades}
*** SHOW DOWN ***
nr3_4ever: shows {A-Clubs}{K-Clubs} (a pair of Deuces)
ILIGVL: shows {9-Spades}{10-Hearts} (two pair, Tens and Deuces)
nr3_4ever said, "wp"
ILIGVL collected 7538 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 7538 | Rake 0
Board {4-Hearts}{10-Clubs}{2-Diamonds}{2-Spades}{6-Spades}
Seat 1: djduine folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: ILIGVL showed {9-Spades}{10-Hearts} and won (7538) with two pair, Tens and Deuces
Seat 3: final09 folded before Flop
Seat 4: pensu1199 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: mrvaa77 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: tmaxen folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: gladkop (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: nr3_4ever (small blind) showed {A-Clubs}{K-Clubs} and lost with a pair of Deuces
Seat 9: Zwerk77 (big blind) folded before Flop

10  

out de 3,30

PokerStars Hand #191051683537: Tournament #2400962815, $1.44+$1.50+$0.36 USD Hold'em No Limit - Level VI (40/80) - 2018/09/14 20:15:16 CET [2018/09/14 14:15:16 ET]
Table '2400962815 338' 9-max Seat #5 is the button
Seat 1: nr3_4ever (7218 in chips, $1.50 bounty)
Seat 2: Feu_diniz (3831 in chips, $1.50 bounty)
Seat 3: zuiveraar (6353 in chips, $1.50 bounty)
Seat 4: Eriksson444 (3255 in chips, $1.50 bounty)
Seat 5: s!cko0 (9970 in chips, $2.25 bounty)
Seat 6: m-flash-n (8771 in chips, $1.50 bounty)
Seat 7: ToiletFlush6 (5777 in chips, $1.50 bounty)
Seat 8: McKeychik (4826 in chips, $1.50 bounty)
Seat 9: Denvlas (7971 in chips, $1.50 bounty)
nr3_4ever: posts the ante 12
Feu_diniz: posts the ante 12
zuiveraar: posts the ante 12
Eriksson444: posts the ante 12
s!cko0: posts the ante 12
m-flash-n: posts the ante 12
ToiletFlush6: posts the ante 12
McKeychik: posts the ante 12
Denvlas: posts the ante 12
m-flash-n: posts small blind 40
ToiletFlush6: posts big blind 80
*** HOLE CARDS ***
Dealt to nr3_4ever {A-Clubs}{A-Hearts}
McKeychik: folds
Denvlas: folds
nr3_4ever: raises 120 to 200
Feu_diniz: folds
zuiveraar: folds
Eriksson444: calls 200
s!cko0: calls 200
m-flash-n: calls 160
ToiletFlush6: folds
*** FLOP *** {5-Spades}{4-Hearts}{7-Spades}
m-flash-n: bets 320
nr3_4ever: raises 640 to 960
Eriksson444: folds
s!cko0: folds
m-flash-n: calls 640
*** TURN *** {5-Spades}{4-Hearts}{7-Spades} {K-Clubs}
m-flash-n: checks
nr3_4ever: bets 1040
m-flash-n: raises 6559 to 7599 and is all-in
nr3_4ever: calls 5006 and is all-in
Uncalled bet (1553) returned to m-flash-n
*** RIVER *** {5-Spades}{4-Hearts}{7-Spades}{K-Clubs} {8-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
m-flash-n: shows {K-Diamonds}{7-Diamonds} (two pair, Kings and Sevens)
nr3_4ever: shows {A-Clubs}{A-Hearts} (a pair of Aces)
m-flash-n collected 15000 from pot
m-flash-n wins $0.75 for eliminating nr3_4ever and their own bounty increases by $0.75 to $2.25
nr3_4ever finished the tournament
*** SUMMARY ***
Total pot 15000 | Rake 0
Board {5-Spades}{4-Hearts}{7-Spades}{K-Clubs}{8-Clubs}
Seat 1: nr3_4ever showed {A-Clubs}{A-Hearts} and lost with a pair of Aces
Seat 2: Feu_diniz folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: zuiveraar folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: Eriksson444 folded on the Flop
Seat 5: s!cko0 (button) folded on the Flop
Seat 6: m-flash-n (small blind) showed {K-Diamonds}{7-Diamonds} and won (15000) with two pair, Kings and Sevens
Seat 7: ToiletFlush6 (big blind) folded before Flop
Seat 8: McKeychik folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: Denvlas folded before Flop (didn't bet)

11  

out hot 11

PokerStars Hand #191051764431: Tournament #2400960821, $9.80+$1.20 USD Hold'em No Limit - Level XI (150/300) - 2018/09/14 20:17:11 CET [2018/09/14 14:17:11 ET]
Table '2400960821 34' 9-max Seat #4 is the button
Seat 1: djduine (9915 in chips)
Seat 2: ILIGVL (6928 in chips)
Seat 3: bandiet71 (16423 in chips)
Seat 4: pensu1199 (8040 in chips)
Seat 5: mrvaa77 (3690 in chips)
Seat 6: tmaxen (10185 in chips)
Seat 7: gladkop (8744 in chips)
Seat 8: nr3_4ever (2180 in chips)
Seat 9: Zwerk77 (4007 in chips)
djduine: posts the ante 40
ILIGVL: posts the ante 40
bandiet71: posts the ante 40
pensu1199: posts the ante 40
mrvaa77: posts the ante 40
tmaxen: posts the ante 40
gladkop: posts the ante 40
nr3_4ever: posts the ante 40
Zwerk77: posts the ante 40
mrvaa77: posts small blind 150
tmaxen: posts big blind 300
*** HOLE CARDS ***
Dealt to nr3_4ever {A-Spades}{10-Spades}
gladkop: folds
nr3_4ever: raises 1840 to 2140 and is all-in
Zwerk77: folds
djduine: raises 1840 to 3980
ILIGVL: folds
bandiet71: folds
pensu1199: folds
mrvaa77 has timed out
mrvaa77: folds
mrvaa77 is sitting out
tmaxen: folds
Uncalled bet (1840) returned to djduine
*** FLOP *** {A-Diamonds}{6-Diamonds}{5-Hearts}
mrvaa77 has returned
*** TURN *** {A-Diamonds}{6-Diamonds}{5-Hearts} {5-Diamonds}
*** RIVER *** {A-Diamonds}{6-Diamonds}{5-Hearts}{5-Diamonds} {Q-Spades}
*** SHOW DOWN ***
nr3_4ever: shows {A-Spades}{10-Spades} (two pair, Aces and Fives)
djduine: shows {A-Clubs}{A-Hearts} (a full house, Aces full of Fives)
djduine collected 5090 from pot
nr3_4ever finished the tournament in 2272nd place
*** SUMMARY ***
Total pot 5090 | Rake 0
Board {A-Diamonds}{6-Diamonds}{5-Hearts}{5-Diamonds}{Q-Spades}
Seat 1: djduine showed {A-Clubs}{A-Hearts} and won (5090) with a full house, Aces full of Fives
Seat 2: ILIGVL folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: bandiet71 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: pensu1199 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: mrvaa77 (small blind) folded before Flop
Seat 6: tmaxen (big blind) folded before Flop
Seat 7: gladkop folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: nr3_4ever showed {A-Spades}{10-Spades} and lost with two pair, Aces and Fives
Seat 9: Zwerk77 folded before Flop (didn't bet)

12  

het gaat allemaal wat stroefjes, speel geen grote potten.
geduld dan maar

13  

out de 7,50 pko

PokerStars Hand #191055439124: Tournament #2400946187, $3.29+$3.40+$0.81 USD Hold'em No Limit - Level IX (100/200) - 2018/09/14 21:41:38 CET [2018/09/14 15:41:38 ET]
Table '2400946187 82' 6-max Seat #3 is the button
Seat 1: Prco666333 (3833 in chips, $3.40 bounty)
Seat 3: Gaziz777 (5919 in chips, $5.10 bounty)
Seat 4: nr3_4ever (1985 in chips, $3.40 bounty)
Seat 5: arthurhrs (7637 in chips, $5.10 bounty)
Seat 6: TomsonGan (6773 in chips, $6.80 bounty)
Prco666333: posts the ante 25
Gaziz777: posts the ante 25
nr3_4ever: posts the ante 25
arthurhrs: posts the ante 25
TomsonGan: posts the ante 25
nr3_4ever: posts small blind 100
arthurhrs: posts big blind 200
*** HOLE CARDS ***
Dealt to nr3_4ever {6-Clubs}{6-Diamonds}
TomsonGan: folds
Prco666333: folds
Gaziz777: folds
nr3_4ever: raises 1760 to 1960 and is all-in
arthurhrs: calls 1760
*** FLOP *** {A-Clubs}{Q-Hearts}{5-Hearts}
*** TURN *** {A-Clubs}{Q-Hearts}{5-Hearts} {2-Clubs}
*** RIVER *** {A-Clubs}{Q-Hearts}{5-Hearts}{2-Clubs} {3-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
nr3_4ever: shows {6-Clubs}{6-Diamonds} (a pair of Sixes)
arthurhrs: shows {A-Spades}{6-Hearts} (a pair of Aces)
arthurhrs collected 4045 from pot
arthurhrs wins $1.70 for eliminating nr3_4ever and their own bounty increases by $1.70 to $6.80
nr3_4ever finished the tournament
*** SUMMARY ***
Total pot 4045 | Rake 0
Board {A-Clubs}{Q-Hearts}{5-Hearts}{2-Clubs}{3-Clubs}
Seat 1: Prco666333 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: Gaziz777 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: nr3_4ever (small blind) showed {6-Clubs}{6-Diamonds} and lost with a pair of Sixes
Seat 5: arthurhrs (big blind) showed {A-Spades}{6-Hearts} and won (4045) with a pair of Aces
Seat 6: TomsonGan folded before Flop (didn't bet)

14  

out hot3

PokerStars Hand #191056719216: Tournament #2400960859, $2.94+$0.36 USD Hold'em No Limit - Level X (125/250) - 2018/09/14 22:11:38 CET [2018/09/14 16:11:38 ET]
Table '2400960859 140' 9-max Seat #2 is the button
Seat 1: SchinaMassa (12228 in chips) is sitting out
Seat 2: nr3_4ever (1811 in chips)
Seat 3: 123shj (11212 in chips)
Seat 5: sanek.stoliar (4880 in chips)
Seat 6: Biglianton (3991 in chips)
Seat 7: lonaton (7156 in chips)
Seat 8: Beethoven895 (1570 in chips)
Seat 9: BadBeatSoldier (10653 in chips)
SchinaMassa: posts the ante 30
nr3_4ever: posts the ante 30
123shj: posts the ante 30
sanek.stoliar: posts the ante 30
Biglianton: posts the ante 30
lonaton: posts the ante 30
Beethoven895: posts the ante 30
BadBeatSoldier: posts the ante 30
123shj: posts small blind 125
sanek.stoliar: posts big blind 250
*** HOLE CARDS ***
Dealt to nr3_4ever {7-Hearts}{7-Clubs}
Biglianton: folds
lonaton: raises 250 to 500
Beethoven895: folds
BadBeatSoldier: folds
SchinaMassa: folds
nr3_4ever: raises 1281 to 1781 and is all-in
123shj: folds
sanek.stoliar: folds
lonaton: calls 1281
*** FLOP *** {4-Diamonds}{J-Diamonds}{K-Clubs}
*** TURN *** {4-Diamonds}{J-Diamonds}{K-Clubs} {5-Spades}
*** RIVER *** {4-Diamonds}{J-Diamonds}{K-Clubs}{5-Spades} {A-Spades}
*** SHOW DOWN ***
lonaton: shows {K-Hearts}{10-Hearts} (a pair of Kings)
nr3_4ever: shows {7-Hearts}{7-Clubs} (a pair of Sevens)
lonaton collected 4177 from pot
nr3_4ever finished the tournament
*** SUMMARY ***
Total pot 4177 | Rake 0
Board {4-Diamonds}{J-Diamonds}{K-Clubs}{5-Spades}{A-Spades}
Seat 1: SchinaMassa folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: nr3_4ever (button) showed {7-Hearts}{7-Clubs} and lost with a pair of Sevens
Seat 3: 123shj (small blind) folded before Flop
Seat 5: sanek.stoliar (big blind) folded before Flop
Seat 6: Biglianton folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: lonaton showed {K-Hearts}{10-Hearts} and won (4177) with a pair of Kings
Seat 8: Beethoven895 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: BadBeatSoldier folded before Flop (didn't bet)

15  

out 4,40 pko

PokerStars Hand #191057646447: Tournament #2400946051, $1.92+$2.00+$0.48 USD Hold'em No Limit - Level XIV (500/1000) - 2018/09/14 22:32:26 CET [2018/09/14 16:32:26 ET]
Table '2400946051 130' 9-max Seat #1 is the button
Seat 1: ridder38 (22129 in chips, $2 bounty)
Seat 2: 12rostik (37924 in chips, $4 bounty)
Seat 3: nr3_4ever (8808 in chips, $2 bounty)
Seat 5: dectops (42489 in chips, $2 bounty)
Seat 6: NeStar321 (38175 in chips, $4 bounty)
Seat 7: Bondass (55595 in chips, $5 bounty)
Seat 8: Goldfishblub (49097 in chips, $3 bounty)
Seat 9: luckyluck369 (13895 in chips, $3 bounty)
ridder38: posts the ante 125
12rostik: posts the ante 125
nr3_4ever: posts the ante 125
dectops: posts the ante 125
NeStar321: posts the ante 125
Bondass: posts the ante 125
Goldfishblub: posts the ante 125
luckyluck369: posts the ante 125
12rostik: posts small blind 500
nr3_4ever: posts big blind 1000
*** HOLE CARDS ***
Dealt to nr3_4ever {4-Diamonds}{4-Clubs}
dectops: raises 1350 to 2350
NeStar321: folds
Bondass: folds
Goldfishblub: folds
luckyluck369: folds
ridder38: folds
12rostik: folds
nr3_4ever: raises 6333 to 8683 and is all-in
dectops: calls 6333
*** FLOP *** {Q-Diamonds}{2-Hearts}{Q-Clubs}
*** TURN *** {Q-Diamonds}{2-Hearts}{Q-Clubs} {5-Diamonds}
*** RIVER *** {Q-Diamonds}{2-Hearts}{Q-Clubs}{5-Diamonds} {5-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
nr3_4ever: shows {4-Diamonds}{4-Clubs} (two pair, Queens and Fives)
dectops: shows {A-Clubs}{Q-Spades} (a full house, Queens full of Fives)
dectops collected 18866 from pot
dectops wins $1 for eliminating nr3_4ever and their own bounty increases by $1 to $3
nr3_4ever finished the tournament in 606th place
*** SUMMARY ***
Total pot 18866 | Rake 0
Board {Q-Diamonds}{2-Hearts}{Q-Clubs}{5-Diamonds}{5-Hearts}
Seat 1: ridder38 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: 12rostik (small blind) folded before Flop
Seat 3: nr3_4ever (big blind) showed {4-Diamonds}{4-Clubs} and lost with two pair, Queens and Fives
Seat 5: dectops showed {A-Clubs}{Q-Spades} and won (18866) with a full house, Queens full of Fives
Seat 6: NeStar321 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: Bondass folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: Goldfishblub folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: luckyluck369 folded before Flop (didn't bet)

16  

out WCOOP

PokerStars Hand #191058048361: Tournament #2378947588, $9.80+$1.20 USD Hold'em No Limit - Level XVI (1500/3000) - 2018/09/14 22:41:37 CET [2018/09/14 16:41:37 ET]
Table '2378947588 280' 8-max Seat #8 is the button
Seat 1: jokkee_apart (69754 in chips)
Seat 2: B4NKR0LL3R (177962 in chips)
Seat 3: saperavi777 (88796 in chips)
Seat 4: Zidane18 (81492 in chips)
Seat 5: BossKøb (168355 in chips)
Seat 6: DinoTheSaulo (168680 in chips)
Seat 7: myrandrea (87215 in chips)
Seat 8: nr3_4ever (56482 in chips)
jokkee_apart: posts the ante 375
B4NKR0LL3R: posts the ante 375
saperavi777: posts the ante 375
Zidane18: posts the ante 375
BossKøb: posts the ante 375
DinoTheSaulo: posts the ante 375
myrandrea: posts the ante 375
nr3_4ever: posts the ante 375
jokkee_apart: posts small blind 1500
B4NKR0LL3R: posts big blind 3000
*** HOLE CARDS ***
Dealt to nr3_4ever {A-Clubs}{A-Spades}
saperavi777: folds
Zidane18: raises 3600 to 6600
BossKøb: folds
DinoTheSaulo: folds
myrandrea: folds
nr3_4ever: raises 6900 to 13500
jokkee_apart: folds
B4NKR0LL3R: folds
Zidane18: raises 67617 to 81117 and is all-in
nr3_4ever: calls 42607 and is all-in
Uncalled bet (25010) returned to Zidane18
*** FLOP *** {Q-Spades}{9-Hearts}{6-Clubs}
*** TURN *** {Q-Spades}{9-Hearts}{6-Clubs} {J-Spades}
*** RIVER *** {Q-Spades}{9-Hearts}{6-Clubs}{J-Spades} {J-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
Zidane18: shows {J-Clubs}{J-Diamonds} (four of a kind, Jacks)
nr3_4ever: shows {A-Clubs}{A-Spades} (two pair, Aces and Jacks)
Zidane18 collected 119714 from pot
nr3_4ever finished the tournament in 4054th place
*** SUMMARY ***
Total pot 119714 | Rake 0
Board {Q-Spades}{9-Hearts}{6-Clubs}{J-Spades}{J-Hearts}
Seat 1: jokkee_apart (small blind) folded before Flop
Seat 2: B4NKR0LL3R (big blind) folded before Flop
Seat 3: saperavi777 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: Zidane18 showed {J-Clubs}{J-Diamonds} and won (119714) with four of a kind, Jacks
Seat 5: BossKøb folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: DinoTheSaulo folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: myrandrea folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: nr3_4ever (button) showed {A-Clubs}{A-Spades} and lost with two pair, Aces and Jacks

17  

echt kansloos deze avond

PokerStars Hand #191060310406: Tournament #2400962889, $3.29+$3.40+$0.81 USD Hold'em No Limit - Level XVI (200/400) - 2018/09/14 23:33:57 CET [2018/09/14 17:33:57 ET]
Table '2400962889 4' 9-max Seat #6 is the button
Seat 1: IdealLoser (29780 in chips, $7.65 bounty)
Seat 2: Alex16112392 (28017 in chips, $9.35 bounty)
Seat 3: RHames7 (15248 in chips, $3.40 bounty)
Seat 4: imemyself12 (29640 in chips, $10.20 bounty)
Seat 5: nr3_4ever (17175 in chips, $3.40 bounty)
Seat 6: tasose (13746 in chips, $3.40 bounty)
Seat 7: Jen_Kennedy (17106 in chips, $11.05 bounty)
Seat 8: zeDaVin (19454 in chips, $6.80 bounty)
Seat 9: beginner211 (8090 in chips, $5.10 bounty)
IdealLoser: posts the ante 60
Alex16112392: posts the ante 60
RHames7: posts the ante 60
imemyself12: posts the ante 60
nr3_4ever: posts the ante 60
tasose: posts the ante 60
Jen_Kennedy: posts the ante 60
zeDaVin: posts the ante 60
beginner211: posts the ante 60
Jen_Kennedy: posts small blind 200
zeDaVin: posts big blind 400
*** HOLE CARDS ***
Dealt to nr3_4ever {K-Clubs}{10-Hearts}
beginner211: folds
IdealLoser: folds
Alex16112392: folds
RHames7: folds
imemyself12: folds
nr3_4ever: raises 440 to 840
tasose: calls 840
Jen_Kennedy: calls 640
zeDaVin: calls 440
*** FLOP *** {10-Spades}{7-Clubs}{9-Hearts}
Jen_Kennedy: checks
zeDaVin: checks
nr3_4ever: bets 1170
tasose: calls 1170
Jen_Kennedy: folds
zeDaVin: calls 1170
*** TURN *** {10-Spades}{7-Clubs}{9-Hearts} {K-Diamonds}
zeDaVin: checks
nr3_4ever: bets 2223
tasose: raises 9453 to 11676 and is all-in
zeDaVin: folds
nr3_4ever: calls 9453
*** RIVER *** {10-Spades}{7-Clubs}{9-Hearts}{K-Diamonds} {J-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
nr3_4ever: shows {K-Clubs}{10-Hearts} (two pair, Kings and Tens)
tasose: shows {7-Diamonds}{7-Spades} (three of a kind, Sevens)
tasose collected 30762 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 30762 | Rake 0
Board {10-Spades}{7-Clubs}{9-Hearts}{K-Diamonds}{J-Diamonds}
Seat 1: IdealLoser folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: Alex16112392 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: RHames7 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: imemyself12 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: nr3_4ever showed {K-Clubs}{10-Hearts} and lost with two pair, Kings and Tens
Seat 6: tasose (button) showed {7-Diamonds}{7-Spades} and won (30762) with three of a kind, Sevens
Seat 7: Jen_Kennedy (small blind) folded on the Flop
Seat 8: zeDaVin (big blind) folded on the Turn
Seat 9: beginner211 folded before Flop (didn't bet)

18  

we leven weer en beetje

PokerStars Hand #191060412981: Tournament #2400962889, $3.29+$3.40+$0.81 USD Hold'em No Limit - Level XVI (200/400) - 2018/09/14 23:36:21 CET [2018/09/14 17:36:21 ET]
Table '2400962889 4' 9-max Seat #8 is the button
Seat 1: IdealLoser (29660 in chips, $7.65 bounty)
Seat 2: Alex16112392 (27897 in chips, $9.35 bounty)
Seat 3: RHames7 (18468 in chips, $3.40 bounty)
Seat 4: imemyself12 (28720 in chips, $10.20 bounty)
Seat 5: nr3_4ever (3369 in chips, $3.40 bounty)
Seat 6: tasose (30702 in chips, $3.40 bounty)
Seat 7: Jen_Kennedy (15346 in chips, $11.05 bounty)
Seat 8: zeDaVin (16524 in chips, $6.80 bounty)
Seat 9: beginner211 (7570 in chips, $5.10 bounty)
IdealLoser: posts the ante 60
Alex16112392: posts the ante 60
RHames7: posts the ante 60
imemyself12: posts the ante 60
nr3_4ever: posts the ante 60
tasose: posts the ante 60
Jen_Kennedy: posts the ante 60
zeDaVin: posts the ante 60
beginner211: posts the ante 60
beginner211: posts small blind 200
IdealLoser: posts big blind 400
*** HOLE CARDS ***
Dealt to nr3_4ever {A-Clubs}{6-Clubs}
Alex16112392: raises 536 to 936
RHames7: folds
imemyself12: folds
nr3_4ever: raises 2373 to 3309 and is all-in
tasose: folds
Jen_Kennedy: calls 3309
zeDaVin: folds
beginner211: folds
IdealLoser: folds
Alex16112392: calls 2373
*** FLOP *** {7-Spades}{10-Clubs}{J-Hearts}
Alex16112392: checks
Jen_Kennedy: checks
*** TURN *** {7-Spades}{10-Clubs}{J-Hearts} {4-Clubs}
Alex16112392: bets 3652
Jen_Kennedy: calls 3652
*** RIVER *** {7-Spades}{10-Clubs}{J-Hearts}{4-Clubs} {J-Clubs}
Alex16112392: checks
Jen_Kennedy: checks
*** SHOW DOWN ***
Alex16112392: shows {9-Spades}{9-Diamonds} (two pair, Jacks and Nines)
Jen_Kennedy: mucks hand
Alex16112392 collected 7304 from side pot
nr3_4ever: shows {A-Clubs}{6-Clubs} (a flush, Ace high)
nr3_4ever collected 11067 from main pot
*** SUMMARY ***
Total pot 18371 Main pot 11067. Side pot 7304. | Rake 0
Board {7-Spades}{10-Clubs}{J-Hearts}{4-Clubs}{J-Clubs}
Seat 1: IdealLoser (big blind) folded before Flop
Seat 2: Alex16112392 showed {9-Spades}{9-Diamonds} and won (7304) with two pair, Jacks and Nines
Seat 3: RHames7 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: imemyself12 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: nr3_4ever showed {A-Clubs}{6-Clubs} and won (11067) with a flush, Ace high
Seat 6: tasose folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: Jen_Kennedy mucked {A-Hearts}{K-Hearts}
Seat 8: zeDaVin (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: beginner211 (small blind) folded before Flop

19  

en de laatste bust

nr3_4ever finished the tournament in 469th place and received $8.73

PokerStars Hand #191063107033: Tournament #2400962889, $3.29+$3.40+$0.81 USD Hold'em No Limit - Level XXIV (700/1400) - 2018/09/15 0:45:09 CET [2018/09/14 18:45:09 ET]
Table '2400962889 4' 9-max Seat #4 is the button
Seat 1: IdealLoser (48449 in chips, $18.69 bounty)
Seat 2: Alex16112392 (33432 in chips, $9.35 bounty)
Seat 3: Arr1te (53575 in chips, $11.05 bounty)
Seat 4: Donk2009 (23192 in chips, $15.72 bounty)
Seat 5: nr3_4ever (12716 in chips, $3.40 bounty)
Seat 6: Riverking7878 (41664 in chips, $14.87 bounty)
Seat 7: harrypjones (61410 in chips, $6.80 bounty)
Seat 8: 420)ZUMA (40090 in chips, $15.30 bounty)
Seat 9: yoav44 (35224 in chips, $3.40 bounty)
IdealLoser: posts the ante 210
Alex16112392: posts the ante 210
Arr1te: posts the ante 210
Donk2009: posts the ante 210
nr3_4ever: posts the ante 210
Riverking7878: posts the ante 210
harrypjones: posts the ante 210
420)ZUMA: posts the ante 210
yoav44: posts the ante 210
nr3_4ever: posts small blind 700
Riverking7878: posts big blind 1400
*** HOLE CARDS ***
Dealt to nr3_4ever {Q-Hearts}{10-Hearts}
harrypjones: folds
420)ZUMA: folds
yoav44: raises 1400 to 2800
IdealLoser: folds
Alex16112392: folds
Arr1te: folds
Donk2009: calls 2800
nr3_4ever: calls 2100
Riverking7878: folds
*** FLOP *** {7-Clubs}{10-Clubs}{3-Diamonds}
nr3_4ever: checks
yoav44: bets 5845
Donk2009: calls 5845
nr3_4ever: raises 3861 to 9706 and is all-in
yoav44: calls 3861
Donk2009: calls 3861
*** TURN *** {7-Clubs}{10-Clubs}{3-Diamonds} {10-Diamonds}
yoav44: bets 22508 and is all-in
Donk2009: calls 10476 and is all-in
Uncalled bet (12032) returned to yoav44
*** RIVER *** {7-Clubs}{10-Clubs}{3-Diamonds}{10-Diamonds} {2-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
yoav44: shows {A-Clubs}{10-Spades} (three of a kind, Tens)
Donk2009: shows {7-Diamonds}{A-Diamonds} (a flush, Ace high)
Donk2009 collected 20952 from side pot
nr3_4ever: shows {Q-Hearts}{10-Hearts} (three of a kind, Tens)
Donk2009 collected 40808 from main pot
Donk2009 wins $1.70 for eliminating nr3_4ever and their own bounty increases by $1.70 to $17.42
nr3_4ever finished the tournament in 469th place and received $8.73.
*** SUMMARY ***
Total pot 61760 Main pot 40808. Side pot 20952. | Rake 0
Board {7-Clubs}{10-Clubs}{3-Diamonds}{10-Diamonds}{2-Diamonds}
Seat 1: IdealLoser folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: Alex16112392 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: Arr1te folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: Donk2009 (button) showed {7-Diamonds}{A-Diamonds} and won (61760) with a flush, Ace high
Seat 5: nr3_4ever (small blind) showed {Q-Hearts}{10-Hearts} and lost with three of a kind, Tens
Seat 6: Riverking7878 (big blind) folded before Flop
Seat 7: harrypjones folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: 420)ZUMA folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: yoav44 showed {A-Clubs}{10-Spades} and lost with three of a kind, Tens

thanx for backing sir, zat er niet in vanavond

20  
Terug naar boven
Loading
Sommige verplichten velden van het formulier ontbreken

Een gebruikersnaam is verplicht

Een wachtwoord is verplicht

Dit bericht kent geen inhoud

Thread onderwerp is leeg

Kies juiste category voor dit topic