Poker Forum

6262 leden
196491 topics
7312977 posts

Online: 78 22 geregistreerde leden + 56 gasten

ping
Backing Low

HH wauzzzz voor Gutmeuning

Laatste eerst Oudste eerst

Bounty builder 11.
5,50 Bounty builders series 51.
Hot 11.
Big 11.

Bib 60/40 FT Bib 50/50.
Geen BD

1  

Ramonus22

GL!

2  

wauzzzzz schreef

Ramonus22

GL!

@wauzzzzz stuur zo
HH hier aub

3  

Thx, gl usBig Grin

4  

Gutmeuning schreef

Bounty builder 11.
5,50 Bounty builders series 51.
Hot 11.
Big 11.

Bib 60/40 FT Bib 50/50.
Geen BD

Verzet naar morgen en dan Bb series 60 ipv 51

5  

Ik kan morgen niet, succes gozer!

6  

WarmKoud schreef

Ik kan morgen niet, succes gozer!

Komt goed uit want je bent ook niet gekozen Big Grin

7  

Haha ik dacht je je backing doorschoof.
Succes @wauzzzzz!

8  

Haha, thxBig Grin

9  

Start rond 19:00Smile

10  

Bust $11BB

PokerStars Hand #192137363339: Tournament #2425408487, $2.40+$7.40+$1.20 USD Hold'em No Limit - Level IX (60/120) - 2018/10/13 19:37:25 CET [2018/10/13 13:37:25 ET]
Table '2425408487 252' 9-max Seat #2 is the button
Seat 1: lsp pest (18492 in chips, $7.40 bounty)
Seat 2: Gutu377 (5924 in chips, $11.10 bounty)
Seat 3: Ramonus22 (5962 in chips, $7.40 bounty)
Seat 4: oToRoKo (6104 in chips, $12.95 bounty)
Seat 5: Alex Shepel (1181 in chips, $11.10 bounty)
Seat 6: K_ShaDoW_K (5000 in chips, $7.40 bounty)
Seat 7: kartmaster44 (2285 in chips, $7.40 bounty)
Seat 8: zdxlzzf (26881 in chips, $18.50 bounty)
Seat 9: JetStyle239 (11035 in chips, $7.40 bounty)
lsp pest: posts the ante 18
Gutu377: posts the ante 18
Ramonus22: posts the ante 18
oToRoKo: posts the ante 18
Alex Shepel: posts the ante 18
K_ShaDoW_K: posts the ante 18
kartmaster44: posts the ante 18
zdxlzzf: posts the ante 18
JetStyle239: posts the ante 18
Ramonus22: posts small blind 60
oToRoKo: posts big blind 120
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Ramonus22 {k-Clubs}{k-Diamonds}
Alex Shepel: folds
K_ShaDoW_K: raises 168 to 288
kartmaster44: folds
zdxlzzf: calls 288
JetStyle239: folds
lsp pest: folds
Gutu377: raises 5618 to 5906 and is all-in
Ramonus22: raises 38 to 5944 and is all-in
oToRoKo has timed out
oToRoKo: folds
oToRoKo is sitting out
K_ShaDoW_K: folds
zdxlzzf: folds
Uncalled bet (38) returned to Ramonus22
*** FLOP *** {a-Diamonds}{8-Diamonds}{6-Diamonds}
oToRoKo has returned
*** TURN *** {a-Diamonds}{8-Diamonds}{6-Diamonds} {6-Spades}
*** RIVER *** {a-Diamonds}{8-Diamonds}{6-Diamonds}{6-Spades} {9-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
Ramonus22: shows {k-Clubs}{k-Diamonds} (two pair, Kings and Sixes)
Gutu377: shows {q-Hearts}{a-Clubs} (two pair, Aces and Sixes)
Gutu377 collected 12670 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 12670 | Rake 0
Board {a-Diamonds}{8-Diamonds}{6-Diamonds}{6-Spades}{9-Clubs}
Seat 1: lsp pest folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: Gutu377 (button) showed {q-Hearts}{a-Clubs} and won (12670) with two pair, Aces and Sixes
Seat 3: Ramonus22 (small blind) showed {k-Clubs}{k-Diamonds} and lost with two pair, Kings and Sixes
Seat 4: oToRoKo (big blind) folded before Flop
Seat 5: Alex Shepel folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: K_ShaDoW_K folded before Flop
Seat 7: kartmaster44 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: zdxlzzf folded before Flop
Seat 9: JetStyle239 folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #192137422504: Tournament #2425408487, $2.40+$7.40+$1.20 USD Hold'em No Limit - Level IX (60/120) - 2018/10/13 19:38:49 CET [2018/10/13 13:38:49 ET]
Table '2425408487 252' 9-max Seat #3 is the button
Seat 1: lsp pest (18474 in chips, $7.40 bounty)
Seat 2: Gutu377 (12670 in chips, $11.10 bounty)
Seat 3: Ramonus22 (38 in chips, $7.40 bounty)
Seat 4: oToRoKo (5966 in chips, $12.95 bounty)
Seat 5: Alex Shepel (1163 in chips, $11.10 bounty)
Seat 6: K_ShaDoW_K (4694 in chips, $7.40 bounty)
Seat 7: kartmaster44 (2267 in chips, $7.40 bounty)
Seat 8: zdxlzzf (26575 in chips, $18.50 bounty)
Seat 9: JetStyle239 (11017 in chips, $7.40 bounty)
lsp pest: posts the ante 18
Gutu377: posts the ante 18
Ramonus22: posts the ante 18
oToRoKo: posts the ante 18
Alex Shepel: posts the ante 18
K_ShaDoW_K: posts the ante 18
kartmaster44: posts the ante 18
zdxlzzf: posts the ante 18
JetStyle239: posts the ante 18
oToRoKo: posts small blind 60
Alex Shepel: posts big blind 120
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Ramonus22 {q-Diamonds}{4-Spades}
K_ShaDoW_K: raises 144 to 264
kartmaster44: calls 264
zdxlzzf: calls 264
JetStyle239: calls 264
lsp pest: folds
Gutu377: raises 12388 to 12652 and is all-in
Ramonus22: calls 20 and is all-in
oToRoKo: folds
Alex Shepel: calls 1025 and is all-in
K_ShaDoW_K: folds
kartmaster44: folds
zdxlzzf: folds
JetStyle239: folds
Uncalled bet (11507) returned to Gutu377
*** FLOP *** {4-Clubs}{5-Clubs}{6-Hearts}
*** TURN *** {4-Clubs}{5-Clubs}{6-Hearts} {10-Diamonds}
*** RIVER *** {4-Clubs}{5-Clubs}{6-Hearts}{10-Diamonds} {a-Spades}
*** SHOW DOWN ***
Alex Shepel: shows {10-Hearts}{a-Hearts} (two pair, Aces and Tens)
Gutu377: shows {k-Clubs}{k-Spades} (a pair of Kings)
Alex Shepel collected 3266 from side pot
Ramonus22: shows {q-Diamonds}{4-Spades} (a pair of Fours)
Alex Shepel collected 322 from main pot
Alex Shepel wins $3.70 for eliminating Ramonus22 and their own bounty increases by $3.70 to $14.80
Ramonus22 finished the tournament
*** SUMMARY ***
Total pot 3588 Main pot 322. Side pot 3266. | Rake 0
Board {4-Clubs}{5-Clubs}{6-Hearts}{10-Diamonds}{a-Spades}
Seat 1: lsp pest folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: Gutu377 showed {k-Clubs}{k-Spades} and lost with a pair of Kings
Seat 3: Ramonus22 (button) showed {q-Diamonds}{4-Spades} and lost with a pair of Fours
Seat 4: oToRoKo (small blind) folded before Flop
Seat 5: Alex Shepel (big blind) showed {10-Hearts}{a-Hearts} and won (3588) with two pair, Aces and Tens
Seat 6: K_ShaDoW_K folded before Flop
Seat 7: kartmaster44 folded before Flop
Seat 8: zdxlzzf folded before Flop
Seat 9: JetStyle239 folded before Flop

11  

Drink

PokerStars Hand #192138577760: Tournament #2423804210, $9.80+$1.20 USD Hold'em No Limit - Level IX (100/200) - 2018/10/13 20:07:38 CET [2018/10/13 14:07:38 ET]
Table '2423804210 36' 9-max Seat #5 is the button
Seat 1: Clem1984 (4687 in chips)
Seat 2: heavenwalker (10067 in chips)
Seat 3: I GRIND THIS (4975 in chips)
Seat 4: Eibsee08 (4168 in chips)
Seat 5: tobezenspace (2813 in chips)
Seat 6: Ramonus22 (8026 in chips)
Seat 7: llsawell (7997 in chips)
Seat 8: huang hans01 (7765 in chips)
Seat 9: youbetchaya (5202 in chips)
Clem1984: posts the ante 25
heavenwalker: posts the ante 25
I GRIND THIS: posts the ante 25
Eibsee08: posts the ante 25
tobezenspace: posts the ante 25
Ramonus22: posts the ante 25
llsawell: posts the ante 25
huang hans01: posts the ante 25
youbetchaya: posts the ante 25
Ramonus22: posts small blind 100
llsawell: posts big blind 200
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Ramonus22 {a-Hearts}{q-Spades}
huang hans01: folds
youbetchaya: folds
Clem1984: raises 725 to 925
heavenwalker: folds
I GRIND THIS: folds
Eibsee08: folds
tobezenspace: raises 1863 to 2788 and is all-in
Ramonus22: raises 5213 to 8001 and is all-in
llsawell: folds
Clem1984: calls 3737 and is all-in
Uncalled bet (3339) returned to Ramonus22
*** FLOP *** {5-Diamonds}{10-Hearts}{a-Spades}
*** TURN *** {5-Diamonds}{10-Hearts}{a-Spades} {6-Diamonds}
*** RIVER *** {5-Diamonds}{10-Hearts}{a-Spades}{6-Diamonds} {j-Spades}
*** SHOW DOWN ***
Ramonus22: shows {a-Hearts}{q-Spades} (a pair of Aces)
Clem1984: shows {q-Diamonds}{q-Hearts} (a pair of Queens)
Ramonus22 collected 3748 from side pot
tobezenspace: shows {k-Diamonds}{k-Hearts} (a pair of Kings)
Ramonus22 collected 8789 from main pot
Clem1984 finished the tournament
tobezenspace finished the tournament
*** SUMMARY ***
Total pot 12537 Main pot 8789. Side pot 3748. | Rake 0
Board {5-Diamonds}{10-Hearts}{a-Spades}{6-Diamonds}{j-Spades}
Seat 1: Clem1984 showed {q-Diamonds}{q-Hearts} and lost with a pair of Queens
Seat 2: heavenwalker folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: I GRIND THIS folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: Eibsee08 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: tobezenspace (button) showed {k-Diamonds}{k-Hearts} and lost with a pair of Kings
Seat 6: Ramonus22 (small blind) showed {a-Hearts}{q-Spades} and won (12537) with a pair of Aces
Seat 7: llsawell (big blind) folded before Flop
Seat 8: huang hans01 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: youbetchaya folded before Flop (didn't bet)

12  

Thumb Down

PokerStars Hand #192139424567: Tournament #2423804210, $9.80+$1.20 USD Hold'em No Limit - Level XIII (250/500) - 2018/10/13 20:26:38 CET [2018/10/13 14:26:38 ET]
Table '2423804210 36' 9-max Seat #6 is the button
Seat 1: gothen1986 (6677 in chips)
Seat 2: heavenwalker (13705 in chips)
Seat 3: I GRIND THIS (2860 in chips)
Seat 4: Eibsee08 (8366 in chips)
Seat 5: Potente (18772 in chips)
Seat 6: Ramonus22 (19224 in chips)
Seat 7: llsawell (20779 in chips)
Seat 8: huang hans01 (5050 in chips)
Seat 9: youbetchaya (14958 in chips)
gothen1986: posts the ante 65
heavenwalker: posts the ante 65
I GRIND THIS: posts the ante 65
Eibsee08: posts the ante 65
Potente: posts the ante 65
Ramonus22: posts the ante 65
llsawell: posts the ante 65
huang hans01: posts the ante 65
youbetchaya: posts the ante 65
llsawell: posts small blind 250
huang hans01: posts big blind 500
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Ramonus22 {q-Clubs}{q-Spades}
youbetchaya: folds
gothen1986: raises 6112 to 6612 and is all-in
heavenwalker: folds
I GRIND THIS: folds
Eibsee08: folds
Potente: folds
Ramonus22: raises 12547 to 19159 and is all-in
llsawell: folds
huang hans01: folds
Uncalled bet (12547) returned to Ramonus22
*** FLOP *** {9-Hearts}{4-Diamonds}{5-Clubs}
*** TURN *** {9-Hearts}{4-Diamonds}{5-Clubs} {6-Clubs}
*** RIVER *** {9-Hearts}{4-Diamonds}{5-Clubs}{6-Clubs} {j-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
gothen1986: shows {6-Spades}{6-Hearts} (three of a kind, Sixes)
Ramonus22: shows {q-Clubs}{q-Spades} (a pair of Queens)
gothen1986 collected 14559 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 14559 | Rake 0
Board {9-Hearts}{4-Diamonds}{5-Clubs}{6-Clubs}{j-Hearts}
Seat 1: gothen1986 showed {6-Spades}{6-Hearts} and won (14559) with three of a kind, Sixes
Seat 2: heavenwalker folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: I GRIND THIS folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: Eibsee08 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: Potente folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: Ramonus22 (button) showed {q-Clubs}{q-Spades} and lost with a pair of Queens
Seat 7: llsawell (small blind) folded before Flop
Seat 8: huang hans01 (big blind) folded before Flop
Seat 9: youbetchaya folded before Flop (didn't bet)

13  

Bust Hot11

$54,81

PokerStars Hand #192143017153: Tournament #2423804210, $9.80+$1.20 USD Hold'em No Limit - Level XXIX (3500/7000) - 2018/10/13 21:49:57 CET [2018/10/13 15:49:57 ET]
Table '2423804210 154' 9-max Seat #5 is the button
Seat 1: Girmes (111788 in chips)
Seat 2: Kit1317 (97434 in chips)
Seat 3: RIOUD (395348 in chips)
Seat 4: boris Ksu (98739 in chips)
Seat 5: lelo1603 (39374 in chips)
Seat 6: freezeplay (63028 in chips)
Seat 7: Kimbalance (49068 in chips)
Seat 8: Ramonus22 (53742 in chips)
Seat 9: NUTZBOY91 (188313 in chips)
Girmes: posts the ante 875
Kit1317: posts the ante 875
RIOUD: posts the ante 875
boris Ksu: posts the ante 875
lelo1603: posts the ante 875
freezeplay: posts the ante 875
Kimbalance: posts the ante 875
Ramonus22: posts the ante 875
NUTZBOY91: posts the ante 875
freezeplay: posts small blind 3500
Kimbalance: posts big blind 7000
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Ramonus22 {k-Diamonds}{q-Spades}
Ramonus22: raises 45867 to 52867 and is all-in
NUTZBOY91: folds
Girmes: folds
Kit1317: folds
RIOUD: folds
boris Ksu: folds
lelo1603: calls 38499 and is all-in
freezeplay: folds
Kimbalance: folds
Uncalled bet (14368) returned to Ramonus22
*** FLOP *** {q-Diamonds}{9-Clubs}{4-Clubs}
*** TURN *** {q-Diamonds}{9-Clubs}{4-Clubs} {3-Spades}
*** RIVER *** {q-Diamonds}{9-Clubs}{4-Clubs}{3-Spades} {5-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
Ramonus22: shows {k-Diamonds}{q-Spades} (a pair of Queens)
lelo1603: shows {q-Clubs}{a-Hearts} (a pair of Queens - Ace kicker)
lelo1603 collected 95373 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 95373 | Rake 0
Board {q-Diamonds}{9-Clubs}{4-Clubs}{3-Spades}{5-Diamonds}
Seat 1: Girmes folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: Kit1317 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: RIOUD folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: boris Ksu folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: lelo1603 (button) showed {q-Clubs}{a-Hearts} and won (95373) with a pair of Queens
Seat 6: freezeplay (small blind) folded before Flop
Seat 7: Kimbalance (big blind) folded before Flop
Seat 8: Ramonus22 showed {k-Diamonds}{q-Spades} and lost with a pair of Queens
Seat 9: NUTZBOY91 folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #192143035850: Tournament #2423804210, $9.80+$1.20 USD Hold'em No Limit - Level XXIX (3500/7000) - 2018/10/13 21:50:23 CET [2018/10/13 15:50:23 ET]
Table '2423804210 154' 9-max Seat #6 is the button
Seat 1: Girmes (110913 in chips)
Seat 2: Kit1317 (96559 in chips)
Seat 3: RIOUD (394473 in chips)
Seat 4: boris Ksu (97864 in chips)
Seat 5: lelo1603 (95373 in chips)
Seat 6: freezeplay (58653 in chips)
Seat 7: Kimbalance (41193 in chips)
Seat 8: Ramonus22 (14368 in chips)
Seat 9: NUTZBOY91 (187438 in chips)
Girmes: posts the ante 875
Kit1317: posts the ante 875
RIOUD: posts the ante 875
boris Ksu: posts the ante 875
lelo1603: posts the ante 875
freezeplay: posts the ante 875
Kimbalance: posts the ante 875
Ramonus22: posts the ante 875
NUTZBOY91: posts the ante 875
Kimbalance: posts small blind 3500
Ramonus22: posts big blind 7000
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Ramonus22 {a-Spades}{8-Clubs}
NUTZBOY91: raises 7000 to 14000
Girmes: folds
Kit1317: folds
RIOUD: folds
boris Ksu: folds
lelo1603: folds
freezeplay: raises 43778 to 57778 and is all-in
Kimbalance: folds
Ramonus22: calls 6493 and is all-in
NUTZBOY91: calls 43778
*** FLOP *** {5-Diamonds}{10-Diamonds}{4-Spades}
*** TURN *** {5-Diamonds}{10-Diamonds}{4-Spades} {4-Diamonds}
*** RIVER *** {5-Diamonds}{10-Diamonds}{4-Spades}{4-Diamonds} {6-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
NUTZBOY91: shows {k-Hearts}{q-Clubs} (a pair of Fours)
freezeplay: shows {9-Clubs}{a-Diamonds} (a pair of Fours - Ace kicker)
freezeplay collected 88570 from side pot
Ramonus22: shows {a-Spades}{8-Clubs} (a pair of Fours - lower kicker)
freezeplay collected 51854 from main pot
Ramonus22 finished the tournament in 125th place and received $54.81.
*** SUMMARY ***
Total pot 140424 Main pot 51854. Side pot 88570. | Rake 0
Board {5-Diamonds}{10-Diamonds}{4-Spades}{4-Diamonds}{6-Hearts}
Seat 1: Girmes folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: Kit1317 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: RIOUD folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: boris Ksu folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: lelo1603 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: freezeplay (button) showed {9-Clubs}{a-Diamonds} and won (140424) with a pair of Fours
Seat 7: Kimbalance (small blind) folded before Flop
Seat 8: Ramonus22 (big blind) showed {a-Spades}{8-Clubs} and lost with a pair of Fours
Seat 9: NUTZBOY91 showed {k-Hearts}{q-Clubs} and lost with a pair of Fours

14  

Bust Big11

PokerStars Hand #192143587439: Tournament #2423803172, $9.80+$1.20 USD Hold'em No Limit - Level XII (200/400) - 2018/10/13 22:04:36 CET [2018/10/13 16:04:36 ET]
Table '2423803172 219' 9-max Seat #8 is the button
Seat 1: pokerpete259 (12961 in chips)
Seat 2: andrecosmo (3877 in chips)
Seat 3: awol987 (17394 in chips)
Seat 4: rimaskva (28494 in chips)
Seat 5: xJustAwesome (10170 in chips)
Seat 6: Ramonus22 (6474 in chips)
Seat 7: lommit23 (3883 in chips)
Seat 8: lilz27 (25508 in chips)
Seat 9: fabricio ace (33207 in chips)
pokerpete259: posts the ante 50
andrecosmo: posts the ante 50
awol987: posts the ante 50
rimaskva: posts the ante 50
xJustAwesome: posts the ante 50
Ramonus22: posts the ante 50
lommit23: posts the ante 50
lilz27: posts the ante 50
fabricio ace: posts the ante 50
fabricio ace: posts small blind 200
pokerpete259: posts big blind 400
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Ramonus22 {9-Hearts}{9-Diamonds}
andrecosmo: folds
awol987: folds
rimaskva: folds
xJustAwesome: folds
Ramonus22: raises 6024 to 6424 and is all-in
lommit23: folds
lilz27: calls 6424
fabricio ace: folds
pokerpete259: folds
*** FLOP *** {k-Clubs}{10-Diamonds}{a-Diamonds}
*** TURN *** {k-Clubs}{10-Diamonds}{a-Diamonds} {3-Spades}
*** RIVER *** {k-Clubs}{10-Diamonds}{a-Diamonds}{3-Spades} {10-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
Ramonus22: shows {9-Hearts}{9-Diamonds} (two pair, Tens and Nines)
lilz27: shows {a-Hearts}{k-Hearts} (two pair, Aces and Kings)
lilz27 collected 13898 from pot
Ramonus22 finished the tournament in 1524th place
*** SUMMARY ***
Total pot 13898 | Rake 0
Board {k-Clubs}{10-Diamonds}{a-Diamonds}{3-Spades}{10-Clubs}
Seat 1: pokerpete259 (big blind) folded before Flop
Seat 2: andrecosmo folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: awol987 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: rimaskva folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: xJustAwesome folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: Ramonus22 showed {9-Hearts}{9-Diamonds} and lost with two pair, Tens and Nines
Seat 7: lommit23 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: lilz27 (button) showed {a-Hearts}{k-Hearts} and won (13898) with two pair, Aces and Kings
Seat 9: fabricio ace (small blind) folded before Flop

15  

$10

PokerStars Hand #192144977759: Tournament #2418325910, $4.80+$5.00+$1.20 USD Hold'em No Limit - Level XX (4000/8000) - 2018/10/13 22:36:26 CET [2018/10/13 16:36:26 ET]
Table '2418325910 157' 8-max Seat #1 is the button
Seat 1: Lanois 0767 (66938 in chips, $10 bounty)
Seat 2: Web.Enemy (438543 in chips, $42.49 bounty)
Seat 3: Ramonus22 (313791 in chips, $5 bounty)
Seat 4: pripa1 (26541 in chips, $19.99 bounty)
Seat 5: Andresz02 (387696 in chips, $20.62 bounty)
Seat 6: Conglomo222 (34130 in chips, $18.75 bounty)
Seat 7: InsaneDevil88 (233272 in chips, $35 bounty)
Seat 8: sego1979 (276448 in chips, $7.50 bounty)
Lanois 0767: posts the ante 1000
Web.Enemy: posts the ante 1000
Ramonus22: posts the ante 1000
pripa1: posts the ante 1000
Andresz02: posts the ante 1000
Conglomo222: posts the ante 1000
InsaneDevil88: posts the ante 1000
sego1979: posts the ante 1000
Web.Enemy: posts small blind 4000
Ramonus22: posts big blind 8000
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Ramonus22 {q-Diamonds}{7-Clubs}
pripa1: raises 17541 to 25541 and is all-in
Andresz02: folds
Conglomo222: folds
InsaneDevil88: folds
sego1979: folds
Lanois 0767: folds
Web.Enemy: calls 21541
Ramonus22: calls 17541
*** FLOP *** {4-Spades}{6-Hearts}{7-Hearts}
Web.Enemy: checks
Ramonus22: bets 40000
Web.Enemy: folds
Uncalled bet (40000) returned to Ramonus22
*** TURN *** {4-Spades}{6-Hearts}{7-Hearts} {q-Clubs}
*** RIVER *** {4-Spades}{6-Hearts}{7-Hearts}{q-Clubs} {2-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
Ramonus22: shows {q-Diamonds}{7-Clubs} (two pair, Queens and Sevens)
pripa1: shows {k-Spades}{9-Clubs} (high card King)
Ramonus22 collected 84623 from pot
Ramonus22 wins $10 for eliminating pripa1 and their own bounty increases by $9.99 to $14.99
pripa1 finished the tournament in 1500th place and received $13.59.
*** SUMMARY ***
Total pot 84623 | Rake 0
Board {4-Spades}{6-Hearts}{7-Hearts}{q-Clubs}{2-Diamonds}
Seat 1: Lanois 0767 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: Web.Enemy (small blind) folded on the Flop
Seat 3: Ramonus22 (big blind) showed {q-Diamonds}{7-Clubs} and won (84623) with two pair, Queens and Sevens
Seat 4: pripa1 showed {k-Spades}{9-Clubs} and lost with high card King
Seat 5: Andresz02 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: Conglomo222 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: InsaneDevil88 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: sego1979 folded before Flop (didn't bet)

16  

Bust laatste

13,59 + $10

Totaal potje: $78,40

$78,40 - $38,50 = $39,90 * 0.6 = $24

$38,50 + $24 = $62,50 send

17  
Terug naar boven
Loading
Sommige verplichten velden van het formulier ontbreken

Een gebruikersnaam is verplicht

Een wachtwoord is verplicht

Dit bericht kent geen inhoud

Thread onderwerp is leeg

Kies juiste category voor dit topic