Poker Forum

6182 leden
196534 topics
7315413 posts

Online: 12 6 geregistreerde leden + 6 gasten

ping
Procenten Verkoop Low

% Zaterdag 10e

Laatste eerst Oudste eerst

Stars Nick: MrFreezer111
Datum: 10-11-2018
Aantal Games: 9
Procenten te koop: 50%
Totaal Buy-In: $155.30
Markup: $
Markup %:
Totaal Incl Markup:
29% KSB (Ja/Nee): Nee
Vanaf (cashes):
Over:
Inzage (Ja/Nee):
Games ernaast (Ja/Nee): Ja
Aantal (schatting: paar kleine
Post handen (Ja/Nee): Ja
Bust & KO search aan.

Alleen vooraf en via PS aub
$7.50 BB
$16,50 BB
$27 Elim
$44 BB
$7,50 KO
$11 BB
$16,50 KO
$3.30 BB
$22 mini ko
Ttl $155.30

Its in your nature to destroy yourself

1  

10

2  

20

3  

thx, 20% over

Its in your nature to destroy yourself

4  

Neem rest mits ik morgen om 16 u kan sturen.

5  

bosse_arrav schreef

Neem rest mits ik morgen om 16 u kan sturen.

Das goed

Its in your nature to destroy yourself

6  

$7.50 BB 4429
$16,50 BB
$27 KO
$44 BB
$7,50 KO
$11 BB
$16,50 KO
$3.30 BB
$22 KO

Its in your nature to destroy yourself

7  

overgemaakt

8  

8.29 in de 7.5bb

Its in your nature to destroy yourself

9  

bosse_arrav schreef

overgemaakt

ty

Its in your nature to destroy yourself

10  

$7.50 BB 15527 $8,29
$16,50 BB 4063
$27 KO
$44 BB
$7,50 KO
$11 BB
$16,50 KO
$3.30 BB
$22 KO

Its in your nature to destroy yourself

11  

PokerStars Hand #193167629067: Tournament #2446011282, $1.59+$5.10+$0.81 USD Hold'em No Limit - Level XII (90/180) - 2018/11/10 16:03:21 CET [2018/11/10 10:03:21 ET]
Table '2446011282 201' 9-max Seat #1 is the button
Seat 1: sapler07 (12827 in chips, $10.20 bounty) is sitting out
Seat 2: liora666 (4656 in chips, $5.10 bounty)
Seat 3: VandOgSalt (20339 in chips, $5.10 bounty)
Seat 4: Babydis (22699 in chips, $7.65 bounty)
Seat 5: Jack581D (4793 in chips, $5.10 bounty)
Seat 6: LoneWolf0605 (3715 in chips, $5.10 bounty)
Seat 8: MrFreezer111 (15500 in chips, $13.38 bounty)
Seat 9: andrey07076 (8780 in chips, $5.10 bounty)
sapler07: posts the ante 27
liora666: posts the ante 27
VandOgSalt: posts the ante 27
Babydis: posts the ante 27
Jack581D: posts the ante 27
LoneWolf0605: posts the ante 27
MrFreezer111: posts the ante 27
andrey07076: posts the ante 27
liora666: posts small blind 90
VandOgSalt: posts big blind 180
*** HOLE CARDS ***
Dealt to MrFreezer111 {k-Diamonds}{k-Spades}
Babydis: folds
Jack581D: folds
LoneWolf0605: raises 199 to 379
MrFreezer111: calls 379
andrey07076: folds
sapler07: folds
liora666: folds
VandOgSalt: calls 199
*** FLOP *** {2-Diamonds}{3-Hearts}{8-Spades}
VandOgSalt: checks
LoneWolf0605: bets 476
MrFreezer111: raises 1504 to 1980
VandOgSalt: folds
LoneWolf0605: raises 1329 to 3309 and is all-in
MrFreezer111: calls 1329
*** TURN *** {2-Diamonds}{3-Hearts}{8-Spades} {a-Hearts}
*** RIVER *** {2-Diamonds}{3-Hearts}{8-Spades}{a-Hearts} {7-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
LoneWolf0605: shows {8-Diamonds}{8-Clubs} (three of a kind, Eights)
MrFreezer111: shows {k-Diamonds}{k-Spades} (a pair of Kings)
LoneWolf0605 collected 8061 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 8061 | Rake 0
Board {2-Diamonds}{3-Hearts}{8-Spades}{a-Hearts}{7-Clubs}
Seat 1: sapler07 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: liora666 (small blind) folded before Flop
Seat 3: VandOgSalt (big blind) folded on the Flop
Seat 4: Babydis folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: Jack581D folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: LoneWolf0605 showed {8-Diamonds}{8-Clubs} and won (8061) with three of a kind, Eights
Seat 8: MrFreezer111 showed {k-Diamonds}{k-Spades} and lost with a pair of Kings
Seat 9: andrey07076 folded before Flop (didn't bet)

Its in your nature to destroy yourself

12  

$2.55 in de 7bb

Its in your nature to destroy yourself

13  

5.60 in de 16bb

Its in your nature to destroy yourself

14  

$7.50 BB 9939 $8,29+$2,55
$16,50 BB 9981 $5,60
$27 KO 12817
$44 BB
$7,50 KO
$11 BB
$16,50 KO
$3.30 BB
$22 KO

Its in your nature to destroy yourself

15  

out 7bb

PokerStars Hand #193170154121: Tournament #2446011282, $1.59+$5.10+$0.81 USD Hold'em No Limit - Level XXI (450/900) - 2018/11/10 17:16:44 CET [2018/11/10 11:16:44 ET]
Table '2446011282 201' 9-max Seat #4 is the button
Seat 1: fingolfin19 (15000 in chips, $12.75 bounty)
Seat 2: liora666 (43758 in chips, $5.10 bounty)
Seat 3: VandOgSalt (23438 in chips, $12.74 bounty)
Seat 4: Mu6ZOA1 (17796 in chips, $7.65 bounty)
Seat 5: spelbound89 (17850 in chips, $7.65 bounty)
Seat 6: 1darcy45 (34195 in chips, $29.31 bounty)
Seat 7: KissaVoima (20809 in chips, $5.10 bounty)
Seat 8: MrFreezer111 (13049 in chips, $15.93 bounty)
Seat 9: andrey07076 (54726 in chips, $10.20 bounty)
fingolfin19: posts the ante 140
liora666: posts the ante 140
VandOgSalt: posts the ante 140
Mu6ZOA1: posts the ante 140
spelbound89: posts the ante 140
1darcy45: posts the ante 140
KissaVoima: posts the ante 140
MrFreezer111: posts the ante 140
andrey07076: posts the ante 140
spelbound89: posts small blind 450
1darcy45: posts big blind 900
*** HOLE CARDS ***
Dealt to MrFreezer111 {a-Spades}{a-Clubs}
KissaVoima: folds
MrFreezer111: raises 900 to 1800
andrey07076: folds
fingolfin19: folds
liora666: folds
VandOgSalt: folds
Mu6ZOA1: raises 1800 to 3600
spelbound89: folds
1darcy45: folds
MrFreezer111: raises 4500 to 8100
Mu6ZOA1: calls 4500
*** FLOP *** {10-Hearts}{8-Clubs}{j-Diamonds}
MrFreezer111: bets 4809 and is all-in
Mu6ZOA1: calls 4809
*** TURN *** {10-Hearts}{8-Clubs}{j-Diamonds} {3-Clubs}
*** RIVER *** {10-Hearts}{8-Clubs}{j-Diamonds}{3-Clubs} {9-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
MrFreezer111: shows {a-Spades}{a-Clubs} (a pair of Aces)
Mu6ZOA1: shows {a-Diamonds}{q-Diamonds} (a straight, Eight to Queen)
Mu6ZOA1 collected 28428 from pot
Mu6ZOA1 wins $7.97 for eliminating MrFreezer111 and their own bounty increases by $7.96 to $15.61
MrFreezer111 finished the tournament in 680th place
*** SUMMARY ***
Total pot 28428 | Rake 0
Board {10-Hearts}{8-Clubs}{j-Diamonds}{3-Clubs}{9-Clubs}
Seat 1: fingolfin19 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: liora666 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: VandOgSalt folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: Mu6ZOA1 (button) showed {a-Diamonds}{q-Diamonds} and won (28428) with a straight, Eight to Queen
Seat 5: spelbound89 (small blind) folded before Flop
Seat 6: 1darcy45 (big blind) folded before Flop
Seat 7: KissaVoima folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: MrFreezer111 showed {a-Spades}{a-Clubs} and lost with a pair of Aces
Seat 9: andrey07076 folded before Flop (didn't bet)

Its in your nature to destroy yourself

16  

$7.50 BB $8,29+$2,55 out
$16,50 BB $5,60 6713
$27 KO 10633
$44 BB 4680
$7,50 KO 2748
$11 BB
$16,50 KO
$3.30 BB
$22 KO

Its in your nature to destroy yourself

17  

out 16bb

PokerStars Hand #193172189605: Tournament #2446011300, $3.50+$11.20+$1.80 USD Hold'em No Limit - Level XX (400/800) - 2018/11/10 18:12:52 CET [2018/11/10 12:12:52 ET]
Table '2446011300 91' 9-max Seat #3 is the button
Seat 1: kai2828 (53612 in chips, $36.40 bounty)
Seat 2: MKMJ2 (67979 in chips, $53.20 bounty)
Seat 3: MrFreezer111 (4613 in chips, $16.80 bounty)
Seat 4: ALEKO8787 (42639 in chips, $28 bounty)
Seat 6: Kak.man11 (27679 in chips, $33.60 bounty)
Seat 7: DahumAR (37210 in chips, $19.60 bounty)
Seat 8: ny4uk (64396 in chips, $70.70 bounty)
Seat 9: Chugi85 (31634 in chips, $25.20 bounty)
kai2828: posts the ante 120
MKMJ2: posts the ante 120
MrFreezer111: posts the ante 120
ALEKO8787: posts the ante 120
Kak.man11: posts the ante 120
DahumAR: posts the ante 120
ny4uk: posts the ante 120
Chugi85: posts the ante 120
ALEKO8787: posts small blind 400
Kak.man11: posts big blind 800
*** HOLE CARDS ***
Dealt to MrFreezer111 {k-Hearts}{k-Clubs}
DahumAR: folds
ny4uk: folds
Chugi85: folds
kai2828: raises 800 to 1600
MKMJ2: calls 1600
MrFreezer111: raises 2893 to 4493 and is all-in
ALEKO8787: folds
Kak.man11: folds
kai2828: raises 48999 to 53492 and is all-in
MKMJ2: folds
Uncalled bet (48999) returned to kai2828
*** FLOP *** {q-Diamonds}{j-Diamonds}{j-Spades}
*** TURN *** {q-Diamonds}{j-Diamonds}{j-Spades} {10-Spades}
*** RIVER *** {q-Diamonds}{j-Diamonds}{j-Spades}{10-Spades} {7-Spades}
*** SHOW DOWN ***
kai2828: shows {a-Spades}{5-Spades} (a flush, Ace high)
MrFreezer111: shows {k-Hearts}{k-Clubs} (two pair, Kings and Jacks)
kai2828 collected 12746 from pot
kai2828 wins $8.40 for eliminating MrFreezer111 and their own bounty increases by $8.40 to $44.80
MrFreezer111 finished the tournament in 586th place
*** SUMMARY ***
Total pot 12746 | Rake 0
Board {q-Diamonds}{j-Diamonds}{j-Spades}{10-Spades}{7-Spades}
Seat 1: kai2828 showed {a-Spades}{5-Spades} and won (12746) with a flush, Ace high
Seat 2: MKMJ2 folded before Flop
Seat 3: MrFreezer111 (button) showed {k-Hearts}{k-Clubs} and lost with two pair, Kings and Jacks
Seat 4: ALEKO8787 (small blind) folded before Flop
Seat 6: Kak.man11 (big blind) folded before Flop
Seat 7: DahumAR folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: ny4uk folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: Chugi85 folded before Flop (didn't bet)

Its in your nature to destroy yourself

18  

15 in de 44bb

Its in your nature to destroy yourself

19  

$7.50 BB $8,29+$2,55 out
$16,50 BB $5,60 out
$27 KO6431
$44 BB $15 11615
$7,50 KO 5627
$11 BB 6122
$16,50 KO
$3.30 BB
$22 KO

Its in your nature to destroy yourself

20  
Terug naar boven
Loading
Sommige verplichten velden van het formulier ontbreken

Een gebruikersnaam is verplicht

Een wachtwoord is verplicht

Dit bericht kent geen inhoud

Thread onderwerp is leeg

Kies juiste category voor dit topic