Poker Forum

6262 leden
196491 topics
7312977 posts

Online: 78 22 geregistreerde leden + 56 gasten

ping
Procenten Verkoop Low

% verkoop 22-02 , 110$ , 30 % left

Laatste eerst Oudste eerst

add 2,20 Fast Friday

Als je deze kaarten hebt en er folden al 6 van de 8 tegenspeler weetje dat iemand naast je goede kaarten heeft

21  

ja in de laagste wel Tongue

PokerStars Hand #197370420494: Tournament #2538857689, $0.48+$0.50+$0.12 USD Hold'em No Limit - Level IV (30/60) - 2019/02/22 21:04:57 CET [2019/02/22 15:04:57 ET]
Table '2538857689 228' 9-max Seat #5 is the button
Seat 1: qqq911 (732 in chips, $0.50 bounty)
Seat 2: Maiaaa7 (6068 in chips, $0.50 bounty)
Seat 3: fastskill96 (11456 in chips, $0.75 bounty)
Seat 4: LeoBRGBI (4630 in chips, $0.50 bounty)
Seat 5: misbilie (4172 in chips, $0.50 bounty)
Seat 6: dolce2089 (4832 in chips, $0.50 bounty)
Seat 7: mimito (10121 in chips, $0.75 bounty)
Seat 8: 99.ToTe.99 (5000 in chips, $0.50 bounty)
Seat 9: Bladejfn (4793 in chips, $0.50 bounty)
qqq911: posts the ante 9
Maiaaa7: posts the ante 9
fastskill96: posts the ante 9
LeoBRGBI: posts the ante 9
misbilie: posts the ante 9
dolce2089: posts the ante 9
mimito: posts the ante 9
99.ToTe.99: posts the ante 9
Bladejfn: posts the ante 9
dolce2089: posts small blind 30
mimito: posts big blind 60
*** HOLE CARDS ***
Dealt to misbilie {a-Clubs}{a-Spades}
99.ToTe.99: folds
Bladejfn: raises 120 to 180
qqq911: folds
Maiaaa7: folds
fastskill96: calls 180
LeoBRGBI: calls 180
misbilie: raises 780 to 960
dolce2089: folds
mimito: folds
Bladejfn: calls 780
fastskill96: folds
LeoBRGBI: folds
*** FLOP *** {9-Hearts}{5-Diamonds}{q-Clubs}
Bladejfn: bets 1226
misbilie: raises 1977 to 3203 and is all-in
Bladejfn: calls 1977
*** TURN *** {9-Hearts}{5-Diamonds}{q-Clubs} {a-Diamonds}
*** RIVER *** {9-Hearts}{5-Diamonds}{q-Clubs}{a-Diamonds} {2-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
Bladejfn: shows {10-Diamonds}{q-Diamonds} (a pair of Queens)
misbilie: shows {a-Clubs}{a-Spades} (three of a kind, Aces)
misbilie collected 8857 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 8857 | Rake 0
Board {9-Hearts}{5-Diamonds}{q-Clubs}{a-Diamonds}{2-Clubs}
Seat 1: qqq911 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: Maiaaa7 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: fastskill96 folded before Flop
Seat 4: LeoBRGBI folded before Flop
Seat 5: misbilie (button) showed {a-Clubs}{a-Spades} and won (8857) with three of a kind, Aces
Seat 6: dolce2089 (small blind) folded before Flop
Seat 7: mimito (big blind) folded before Flop
Seat 8: 99.ToTe.99 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: Bladejfn showed {10-Diamonds}{q-Diamonds} and lost with a pair of Queens

Als je deze kaarten hebt en er folden al 6 van de 8 tegenspeler weetje dat iemand naast je goede kaarten heeft

22  

hij is behoorlijk tight

PokerStars Hand #197370743581: Tournament #2538853534, $9.80+$1.20 USD Hold'em No Limit - Level VII (60/120) - 2019/02/22 21:12:08 CET [2019/02/22 15:12:08 ET]
Table '2538853534 219' 9-max Seat #5 is the button
Seat 1: Hofe1994 (5365 in chips)
Seat 2: lagh14190556 (3848 in chips)
Seat 3: mistershabu (13141 in chips)
Seat 4: misbilie (4005 in chips)
Seat 5: skite555 (8405 in chips)
Seat 6: Bammel93 (4832 in chips)
Seat 7: rodrigoruas (4991 in chips)
Seat 8: artdav2010 (4696 in chips)
Seat 9: mennck (8577 in chips)
Hofe1994: posts the ante 15
lagh14190556: posts the ante 15
mistershabu: posts the ante 15
misbilie: posts the ante 15
skite555: posts the ante 15
Bammel93: posts the ante 15
rodrigoruas: posts the ante 15
artdav2010: posts the ante 15
mennck: posts the ante 15
Bammel93: posts small blind 60
rodrigoruas: posts big blind 120
*** HOLE CARDS ***
Dealt to misbilie {q-Clubs}{a-Hearts}
artdav2010: folds
mennck: folds
Hofe1994: calls 120
lagh14190556: folds
mistershabu: folds
misbilie: raises 360 to 480
skite555: folds
Bammel93: raises 520 to 1000
rodrigoruas: folds
Hofe1994: folds
misbilie: folds
Uncalled bet (520) returned to Bammel93
Bammel93 collected 1335 from pot
Bammel93: doesn't show hand
*** SUMMARY ***
Total pot 1335 | Rake 0
Seat 1: Hofe1994 folded before Flop
Seat 2: lagh14190556 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: mistershabu folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: misbilie folded before Flop
Seat 5: skite555 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: Bammel93 (small blind) collected (1335)
Seat 7: rodrigoruas (big blind) folded before Flop
Seat 8: artdav2010 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: mennck folded before Flop (didn't bet)

Als je deze kaarten hebt en er folden al 6 van de 8 tegenspeler weetje dat iemand naast je goede kaarten heeft

23  

PokerStars Hand #197370990250: Tournament #2538829417, $1.92+$2.00+$0.48 USD Hold'em No Limit - Level VII (125/250) - 2019/02/22 21:17:42 CET [2019/02/22 15:17:42 ET]
Table '2538829417 62' 9-max Seat #2 is the button
Seat 1: will.buy92 (16100 in chips, $3 bounty)
Seat 2: kumitist774 (12323 in chips, $3 bounty)
Seat 3: 420WPT420 (16967 in chips, $2 bounty)
Seat 4: ammettam (9220 in chips, $2 bounty)
Seat 5: mcasda (9502 in chips, $2 bounty)
Seat 6: misbilie (8000 in chips, $2 bounty)
Seat 7: kvinek219 (19859 in chips, $2 bounty)
Seat 8: Novalis 11 (27587 in chips, $3.75 bounty)
Seat 9: lazos1961 (10879 in chips, $2 bounty)
will.buy92: posts the ante 30
kumitist774: posts the ante 30
420WPT420: posts the ante 30
ammettam: posts the ante 30
mcasda: posts the ante 30
misbilie: posts the ante 30
kvinek219: posts the ante 30
Novalis 11: posts the ante 30
lazos1961: posts the ante 30
420WPT420: posts small blind 125
ammettam: posts big blind 250
*** HOLE CARDS ***
Dealt to misbilie {2-Hearts}{2-Spades}
mcasda: folds
misbilie: calls 250
kvinek219: folds
Novalis 11: folds
lazos1961: folds
will.buy92: folds
kumitist774: calls 250
420WPT420: folds
ammettam: checks
*** FLOP *** {4-Clubs}{4-Diamonds}{j-Hearts}
ammettam: checks
misbilie: checks
kumitist774: checks
*** TURN *** {4-Clubs}{4-Diamonds}{j-Hearts} {2-Clubs}
ammettam: bets 1250
misbilie: calls 1250
kumitist774: folds
*** RIVER *** {4-Clubs}{4-Diamonds}{j-Hearts}{2-Clubs} {10-Clubs}
ammettam: bets 3750
misbilie: raises 2720 to 6470 and is all-in
ammettam: calls 2720
*** SHOW DOWN ***
misbilie: shows {2-Hearts}{2-Spades} (a full house, Deuces full of Fours)
ammettam: shows {k-Clubs}{j-Spades} (two pair, Jacks and Fours)
misbilie collected 16585 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 16585 | Rake 0
Board {4-Clubs}{4-Diamonds}{j-Hearts}{2-Clubs}{10-Clubs}
Seat 1: will.buy92 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: kumitist774 (button) folded on the Turn
Seat 3: 420WPT420 (small blind) folded before Flop
Seat 4: ammettam (big blind) showed {k-Clubs}{j-Spades} and lost with two pair, Jacks and Fours
Seat 5: mcasda folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: misbilie showed {2-Hearts}{2-Spades} and won (16585) with a full house, Deuces full of Fours
Seat 7: kvinek219 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: Novalis 11 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: lazos1961 folded before Flop (didn't bet)

Als je deze kaarten hebt en er folden al 6 van de 8 tegenspeler weetje dat iemand naast je goede kaarten heeft

24  

2,20 FF

PokerStars Hand #197371487462: Tournament #2538874290, $1.96+$0.24 USD Hold'em No Limit - Level XIV (500/1000) - 2019/02/22 21:28:50 CET [2019/02/22 15:28:50 ET]
Table '2538874290 377' 8-max Seat #6 is the button
Seat 1: dr.love.k (22656 in chips)
Seat 2: JMMadeu (51795 in chips)
Seat 3: kelebra bd (9858 in chips)
Seat 4: szafokles (33758 in chips)
Seat 5: Fiszpoker (1870 in chips) is sitting out
Seat 6: misbilie (14560 in chips)
Seat 7: Novalis518 (19612 in chips)
Seat 8: diller696 (63685 in chips)
dr.love.k: posts the ante 100
JMMadeu: posts the ante 100
kelebra bd: posts the ante 100
szafokles: posts the ante 100
Fiszpoker: posts the ante 100
misbilie: posts the ante 100
Novalis518: posts the ante 100
diller696: posts the ante 100
Novalis518: posts small blind 500
diller696: posts big blind 1000
*** HOLE CARDS ***
Dealt to misbilie {q-Spades}{q-Clubs}
dr.love.k: folds
JMMadeu: folds
kelebra bd: raises 8000 to 9000
szafokles: folds
Fiszpoker: folds
misbilie: raises 5460 to 14460 and is all-in
Novalis518: folds
diller696: calls 13460
kelebra bd: calls 758 and is all-in
*** FLOP *** {3-Hearts}{10-Clubs}{4-Hearts}
*** TURN *** {3-Hearts}{10-Clubs}{4-Hearts} {4-Spades}
*** RIVER *** {3-Hearts}{10-Clubs}{4-Hearts}{4-Spades} {9-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
diller696: shows {k-Diamonds}{j-Clubs} (a pair of Fours)
misbilie: shows {q-Spades}{q-Clubs} (two pair, Queens and Fours)
misbilie collected 9404 from side pot
kelebra bd: shows {10-Spades}{10-Hearts} (a full house, Tens full of Fours)
kelebra bd collected 30574 from main pot
*** SUMMARY ***
Total pot 39978 Main pot 30574. Side pot 9404. | Rake 0
Board {3-Hearts}{10-Clubs}{4-Hearts}{4-Spades}{9-Clubs}
Seat 1: dr.love.k folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: JMMadeu folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: kelebra bd showed {10-Spades}{10-Hearts} and won (30574) with a full house, Tens full of Fours
Seat 4: szafokles folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: Fiszpoker folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: misbilie (button) showed {q-Spades}{q-Clubs} and won (9404) with two pair, Queens and Fours
Seat 7: Novalis518 (small blind) folded before Flop
Seat 8: diller696 (big blind) showed {k-Diamonds}{j-Clubs} and lost with a pair of Fours

Als je deze kaarten hebt en er folden al 6 van de 8 tegenspeler weetje dat iemand naast je goede kaarten heeft

25  

dubbel

PokerStars Hand #197371488104: Tournament #2538829303, $7.30+$7.40+$1.80 USD Hold'em No Limit - Level XIII (400/800) - 2019/02/22 21:28:51 CET [2019/02/22 15:28:51 ET]
Table '2538829303 33' 9-max Seat #1 is the button
Seat 1: Luka Briha (61724 in chips, $18.50 bounty)
Seat 2: malaya283 (13070 in chips, $7.40 bounty)
Seat 3: 7SainT7 (19673 in chips, $12.95 bounty)
Seat 4: whiteuk (15458 in chips, $7.40 bounty)
Seat 5: misbilie (10968 in chips, $11.10 bounty)
Seat 6: Rigapols81 (33942 in chips, $7.40 bounty)
Seat 7: Dihzik (16395 in chips, $11.10 bounty)
Seat 8: MiddleLittle (31722 in chips, $14.80 bounty)
Seat 9: Asso30 (12952 in chips, $11.10 bounty)
Luka Briha: posts the ante 100
malaya283: posts the ante 100
7SainT7: posts the ante 100
whiteuk: posts the ante 100
misbilie: posts the ante 100
Rigapols81: posts the ante 100
Dihzik: posts the ante 100
MiddleLittle: posts the ante 100
Asso30: posts the ante 100
malaya283: posts small blind 400
7SainT7: posts big blind 800
*** HOLE CARDS ***
Dealt to misbilie {9-Spades}{9-Hearts}
whiteuk has timed out
whiteuk: folds
whiteuk is sitting out
misbilie: raises 10068 to 10868 and is all-in
Rigapols81: folds
Dihzik: folds
MiddleLittle: folds
Asso30: raises 1984 to 12852 and is all-in
Luka Briha: folds
malaya283: folds
7SainT7: folds
Uncalled bet (1984) returned to Asso30
*** FLOP *** {j-Spades}{j-Diamonds}{2-Hearts}
*** TURN *** {j-Spades}{j-Diamonds}{2-Hearts} {9-Clubs}
*** RIVER *** {j-Spades}{j-Diamonds}{2-Hearts}{9-Clubs} {q-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
misbilie: shows {9-Spades}{9-Hearts} (a full house, Nines full of Jacks)
Asso30: shows {5-Clubs}{5-Hearts} (two pair, Jacks and Fives)
whiteuk has returned
misbilie collected 23836 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 23836 | Rake 0
Board {j-Spades}{j-Diamonds}{2-Hearts}{9-Clubs}{q-Hearts}
Seat 1: Luka Briha (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: malaya283 (small blind) folded before Flop
Seat 3: 7SainT7 (big blind) folded before Flop
Seat 4: whiteuk folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: misbilie showed {9-Spades}{9-Hearts} and won (23836) with a full house, Nines full of Jacks
Seat 6: Rigapols81 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: Dihzik folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: MiddleLittle folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: Asso30 showed {5-Clubs}{5-Hearts} and lost with two pair, Jacks and Fives

voor een 5,55ko lol

PokerStars Hand #197371568057: Tournament #2538829303, $7.30+$7.40+$1.80 USD Hold'em No Limit - Level XIII (400/800) - 2019/02/22 21:30:38 CET [2019/02/22 15:30:38 ET]
Table '2538829303 33' 9-max Seat #3 is the button
Seat 1: Luka Briha (61524 in chips, $18.50 bounty)
Seat 2: malaya283 (14570 in chips, $7.40 bounty)
Seat 3: 7SainT7 (18273 in chips, $12.95 bounty)
Seat 4: whiteuk (14458 in chips, $7.40 bounty)
Seat 5: misbilie (23736 in chips, $11.10 bounty)
Seat 6: Rigapols81 (33742 in chips, $7.40 bounty)
Seat 7: Dihzik (16195 in chips, $11.10 bounty)
Seat 8: MiddleLittle (31522 in chips, $14.80 bounty)
Seat 9: Asso30 (1884 in chips, $11.10 bounty)
Luka Briha: posts the ante 100
malaya283: posts the ante 100
7SainT7: posts the ante 100
whiteuk: posts the ante 100
misbilie: posts the ante 100
Rigapols81: posts the ante 100
Dihzik: posts the ante 100
MiddleLittle: posts the ante 100
Asso30: posts the ante 100
whiteuk: posts small blind 400
misbilie: posts big blind 800
*** HOLE CARDS ***
Dealt to misbilie {a-Spades}{q-Spades}
Rigapols81: folds
Dihzik: folds
MiddleLittle: folds
Asso30: raises 984 to 1784 and is all-in
Luka Briha: calls 1784
malaya283: folds
7SainT7: folds
whiteuk: folds
misbilie: raises 21852 to 23636 and is all-in
Luka Briha: folds
Uncalled bet (21852) returned to misbilie
*** FLOP *** {9-Diamonds}{10-Clubs}{3-Clubs}
*** TURN *** {9-Diamonds}{10-Clubs}{3-Clubs} {a-Diamonds}
*** RIVER *** {9-Diamonds}{10-Clubs}{3-Clubs}{a-Diamonds} {2-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
misbilie: shows {a-Spades}{q-Spades} (a pair of Aces)
Asso30: shows {3-Spades}{a-Hearts} (two pair, Aces and Threes)
Asso30 collected 6652 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 6652 | Rake 0
Board {9-Diamonds}{10-Clubs}{3-Clubs}{a-Diamonds}{2-Clubs}
Seat 1: Luka Briha folded before Flop
Seat 2: malaya283 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: 7SainT7 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: whiteuk (small blind) folded before Flop
Seat 5: misbilie (big blind) showed {a-Spades}{q-Spades} and lost with a pair of Aces
Seat 6: Rigapols81 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: Dihzik folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: MiddleLittle folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: Asso30 showed {3-Spades}{a-Hearts} and won (6652) with two pair, Aces and Threes

Als je deze kaarten hebt en er folden al 6 van de 8 tegenspeler weetje dat iemand naast je goede kaarten heeft

26  

out 2,20FF

PokerStars Hand #197371687063: Tournament #2538874290, $1.96+$0.24 USD Hold'em No Limit - Level XV (600/1200) - 2019/02/22 21:33:10 CET [2019/02/22 15:33:10 ET]
Table '2538874290 377' 8-max Seat #6 is the button
Seat 1: dr.love.k (18416 in chips)
Seat 2: JMMadeu (46755 in chips)
Seat 3: kelebra bd (44251 in chips)
Seat 4: szafokles (25218 in chips)
Seat 5: canario047 (24252 in chips)
Seat 6: misbilie (9864 in chips)
Seat 7: Novalis518 (20672 in chips)
Seat 8: diller696 (52618 in chips)
dr.love.k: posts the ante 120
JMMadeu: posts the ante 120
kelebra bd: posts the ante 120
szafokles: posts the ante 120
canario047: posts the ante 120
misbilie: posts the ante 120
Novalis518: posts the ante 120
diller696: posts the ante 120
Novalis518: posts small blind 600
diller696: posts big blind 1200
*** HOLE CARDS ***
Dealt to misbilie {q-Clubs}{7-Diamonds}
dr.love.k: folds
JMMadeu: folds
kelebra bd: folds
szafokles: folds
canario047: folds
misbilie: raises 8544 to 9744 and is all-in
Novalis518: folds
diller696: calls 8544
*** FLOP *** {k-Spades}{4-Clubs}{5-Diamonds}
*** TURN *** {k-Spades}{4-Clubs}{5-Diamonds} {a-Clubs}
*** RIVER *** {k-Spades}{4-Clubs}{5-Diamonds}{a-Clubs} {q-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
diller696: shows {8-Spades}{a-Hearts} (a pair of Aces)
misbilie: shows {q-Clubs}{7-Diamonds} (a pair of Queens)
diller696 collected 21048 from pot
misbilie finished the tournament in 2423rd place
*** SUMMARY ***
Total pot 21048 | Rake 0
Board {k-Spades}{4-Clubs}{5-Diamonds}{a-Clubs}{q-Hearts}
Seat 1: dr.love.k folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: JMMadeu folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: kelebra bd folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: szafokles folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: canario047 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: misbilie (button) showed {q-Clubs}{7-Diamonds} and lost with a pair of Queens
Seat 7: Novalis518 (small blind) folded before Flop
Seat 8: diller696 (big blind) showed {8-Spades}{a-Hearts} and won (21048) with a pair of Aces

bijna out Hot 3,30 cmon

PokerStars Hand #197371594194: Tournament #2538868627, $2.94+$0.36 USD Hold'em No Limit - Level IV (30/60) - 2019/02/22 21:31:06 CET [2019/02/22 15:31:06 ET]
Table '2538868627 192' 9-max Seat #1 is the button
Seat 1: 272777 (3731 in chips)
Seat 2: Polat964 (4968 in chips) is sitting out
Seat 3: CroManijak99 (3972 in chips)
Seat 4: misbilie (4591 in chips)
Seat 5: CDOSSANTOS95 (5000 in chips)
Seat 6: makarich2000 (5371 in chips)
272777: posts the ante 8
Polat964: posts the ante 8
CroManijak99: posts the ante 8
misbilie: posts the ante 8
CDOSSANTOS95: posts the ante 8
makarich2000: posts the ante 8
Polat964: posts small blind 30
CroManijak99: posts big blind 60
*** HOLE CARDS ***
Dealt to misbilie {5-Diamonds}{5-Spades}
misbilie is connected
misbilie: calls 60
CDOSSANTOS95: calls 60
makarich2000: folds
272777: folds
Polat964: folds
CroManijak99: checks
*** FLOP *** {5-Clubs}{2-Diamonds}{q-Clubs}
CroManijak99: checks
misbilie: bets 120
CDOSSANTOS95: folds
CroManijak99: raises 180 to 300
misbilie: raises 858 to 1158
CroManijak99: raises 2746 to 3904 and is all-in
misbilie: calls 2746
*** TURN *** {5-Clubs}{2-Diamonds}{q-Clubs} {q-Diamonds}
*** RIVER *** {5-Clubs}{2-Diamonds}{q-Clubs}{q-Diamonds} {k-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
CroManijak99: shows {q-Hearts}{5-Hearts} (a full house, Queens full of Fives)
misbilie: shows {5-Diamonds}{5-Spades} (a full house, Fives full of Queens)
CroManijak99 collected 8066 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 8066 | Rake 0
Board {5-Clubs}{2-Diamonds}{q-Clubs}{q-Diamonds}{k-Clubs}
Seat 1: 272777 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: Polat964 (small blind) folded before Flop
Seat 3: CroManijak99 (big blind) showed {q-Hearts}{5-Hearts} and won (8066) with a full house, Queens full of Fives
Seat 4: misbilie showed {5-Diamonds}{5-Spades} and lost with a full house, Fives full of Queens
Seat 5: CDOSSANTOS95 folded on the Flop
Seat 6: makarich2000 folded before Flop (didn't bet)

Als je deze kaarten hebt en er folden al 6 van de 8 tegenspeler weetje dat iemand naast je goede kaarten heeft

27  

out Hot3

PokerStars Hand #197371780449: Tournament #2538868627, $2.94+$0.36 USD Hold'em No Limit - Level V (40/80) - 2019/02/22 21:35:16 CET [2019/02/22 15:35:16 ET]
Table '2538868627 192' 9-max Seat #5 is the button
Seat 1: 272777 (3567 in chips)
Seat 2: Polat964 (4906 in chips)
Seat 3: CroManijak99 (8012 in chips)
Seat 4: misbilie (505 in chips)
Seat 5: CDOSSANTOS95 (7040 in chips)
Seat 6: makarich2000 (3513 in chips)
Seat 7: esaraven53 (4196 in chips)
Seat 8: Warzo52 (5918 in chips)
Seat 9: Famoso_river (4976 in chips)
272777: posts the ante 10
Polat964: posts the ante 10
CroManijak99: posts the ante 10
misbilie: posts the ante 10
CDOSSANTOS95: posts the ante 10
makarich2000: posts the ante 10
esaraven53: posts the ante 10
Warzo52: posts the ante 10
Famoso_river: posts the ante 10
makarich2000: posts small blind 40
esaraven53: posts big blind 80
*** HOLE CARDS ***
Dealt to misbilie {9-Clubs}{j-Clubs}
Warzo52: calls 80
Famoso_river: folds
272777: folds
Polat964: folds
CroManijak99: folds
misbilie: raises 415 to 495 and is all-in
CDOSSANTOS95: folds
makarich2000: folds
esaraven53: folds
Warzo52: calls 415
*** FLOP *** {3-Diamonds}{9-Diamonds}{j-Spades}
*** TURN *** {3-Diamonds}{9-Diamonds}{j-Spades} {q-Clubs}
*** RIVER *** {3-Diamonds}{9-Diamonds}{j-Spades}{q-Clubs} {8-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
Warzo52: shows {k-Diamonds}{10-Clubs} (a straight, Nine to King)
misbilie: shows {9-Clubs}{j-Clubs} (two pair, Jacks and Nines)
Warzo52 collected 1200 from pot
misbilie finished the tournament
*** SUMMARY ***
Total pot 1200 | Rake 0
Board {3-Diamonds}{9-Diamonds}{j-Spades}{q-Clubs}{8-Hearts}
Seat 1: 272777 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: Polat964 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: CroManijak99 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: misbilie showed {9-Clubs}{j-Clubs} and lost with two pair, Jacks and Nines
Seat 5: CDOSSANTOS95 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: makarich2000 (small blind) folded before Flop
Seat 7: esaraven53 (big blind) folded before Flop
Seat 8: Warzo52 showed {k-Diamonds}{10-Clubs} and won (1200) with a straight, Nine to King
Seat 9: Famoso_river folded before Flop (didn't bet)

Als je deze kaarten hebt en er folden al 6 van de 8 tegenspeler weetje dat iemand naast je goede kaarten heeft

28  

echt …. out 16psko deep 20 plekken voor itm ga toch weg

PokerStars Hand #197372558249: Tournament #2538829303, $7.30+$7.40+$1.80 USD Hold'em No Limit - Level XV (600/1200) - 2019/02/22 21:52:54 CET [2019/02/22 15:52:54 ET]
Table '2538829303 33' 9-max Seat #5 is the button
Seat 1: Luka Briha (130708 in chips, $29.60 bounty)
Seat 2: laksen07 (54049 in chips, $14.80 bounty)
Seat 4: philippo222 (67650 in chips, $31.90 bounty)
Seat 5: misbilie (21702 in chips, $11.10 bounty)
Seat 6: FreeBirdVn (112992 in chips, $23.58 bounty)
Seat 7: Dihzik (56787 in chips, $14.80 bounty)
Seat 8: sjc19 (33563 in chips, $17.57 bounty)
Seat 9: KaliuHh (55743 in chips, $14.80 bounty)
Luka Briha: posts the ante 150
laksen07: posts the ante 150
philippo222: posts the ante 150
misbilie: posts the ante 150
FreeBirdVn: posts the ante 150
Dihzik: posts the ante 150
sjc19: posts the ante 150
KaliuHh: posts the ante 150
FreeBirdVn: posts small blind 600
Dihzik: posts big blind 1200
*** HOLE CARDS ***
Dealt to misbilie {j-Hearts}{j-Clubs}
sjc19: folds
KaliuHh: folds
Luka Briha: folds
laksen07: folds
philippo222: folds
misbilie: raises 20352 to 21552 and is all-in
FreeBirdVn: raises 91290 to 112842 and is all-in
Dihzik: folds
Uncalled bet (91290) returned to FreeBirdVn
*** FLOP *** {2-Diamonds}{8-Hearts}{6-Clubs}
*** TURN *** {2-Diamonds}{8-Hearts}{6-Clubs} {7-Clubs}
*** RIVER *** {2-Diamonds}{8-Hearts}{6-Clubs}{7-Clubs} {a-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
FreeBirdVn: shows {9-Diamonds}{a-Spades} (a pair of Aces)
misbilie: shows {j-Hearts}{j-Clubs} (a pair of Jacks)
FreeBirdVn collected 45504 from pot
FreeBirdVn wins $5.55 for eliminating misbilie and their own bounty increases by $5.55 to $29.13
misbilie finished the tournament in 308th place
*** SUMMARY ***
Total pot 45504 | Rake 0
Board {2-Diamonds}{8-Hearts}{6-Clubs}{7-Clubs}{a-Clubs}
Seat 1: Luka Briha folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: laksen07 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: philippo222 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: misbilie (button) showed {j-Hearts}{j-Clubs} and lost with a pair of Jacks
Seat 6: FreeBirdVn (small blind) showed {9-Diamonds}{a-Spades} and won (45504) with a pair of Aces
Seat 7: Dihzik (big blind) folded before Flop
Seat 8: sjc19 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: KaliuHh folded before Flop (didn't bet)

Als je deze kaarten hebt en er folden al 6 van de 8 tegenspeler weetje dat iemand naast je goede kaarten heeft

29  

17.30 2,20BB :out
17.45 7,50psko :out+ 1,70 , 1,70 ,
18.00 3,30Big : out
18.14 4,40sat >>22Big :out
18.30 11bb :out
19.10 16.50Psko deep :out+ 3,70
20.30 3,30BB :out
20.00 11Big :8,4k
20.10 4,40psko :16,2k
20.30 1,10BB :7,5k
20.30 33BB :out
21.15 3,30Hot :out
21.30 7,50BB :6,9k

108.50>>110 :

extra added :

21.00 : 2,20 Fast Friday : out

Als je deze kaarten hebt en er folden al 6 van de 8 tegenspeler weetje dat iemand naast je goede kaarten heeft

30  

PokerStars Hand #197373450715: Tournament #2538857689, $0.48+$0.50+$0.12 USD Hold'em No Limit - Level XIII (100/200) - 2019/02/22 22:14:38 CET [2019/02/22 16:14:38 ET]
Table '2538857689 228' 9-max Seat #7 is the button
Seat 1: trobo1962 (10132 in chips, $0.75 bounty)
Seat 2: prof4455 (4940 in chips, $0.50 bounty)
Seat 3: Mikhail1100 (7301 in chips, $0.50 bounty)
Seat 4: kuk1959 (12763 in chips, $1 bounty)
Seat 5: misbilie (6426 in chips, $0.50 bounty)
Seat 6: nidwid420 (5000 in chips, $0.50 bounty)
Seat 7: mimito (7589 in chips, $0.75 bounty)
Seat 8: mikmika13 (4059 in chips, $0.50 bounty) is sitting out
Seat 9: oscarmort (8166 in chips, $0.50 bounty)
trobo1962: posts the ante 30
prof4455: posts the ante 30
Mikhail1100: posts the ante 30
kuk1959: posts the ante 30
misbilie: posts the ante 30
nidwid420: posts the ante 30
mimito: posts the ante 30
mikmika13: posts the ante 30
oscarmort: posts the ante 30
mikmika13: posts small blind 100
oscarmort: posts big blind 200
*** HOLE CARDS ***
Dealt to misbilie {a-Hearts}{q-Diamonds}
trobo1962: folds
prof4455: calls 200
Mikhail1100: folds
kuk1959: calls 200
misbilie: raises 1170 to 1370
nidwid420: folds
mimito: folds
mikmika13: folds
oscarmort: calls 1170
prof4455: folds
kuk1959: calls 1170
*** FLOP *** {4-Hearts}{9-Clubs}{k-Hearts}
oscarmort: checks
kuk1959: checks
misbilie: checks
*** TURN *** {4-Hearts}{9-Clubs}{k-Hearts} {6-Hearts}
oscarmort: bets 2340
kuk1959: raises 4460 to 6800
misbilie: folds
oscarmort: calls 4426 and is all-in
Uncalled bet (34) returned to kuk1959
*** RIVER *** {4-Hearts}{9-Clubs}{k-Hearts}{6-Hearts} {8-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
oscarmort: shows {9-Hearts}{9-Spades} (three of a kind, Nines)
kuk1959: shows {q-Hearts}{j-Hearts} (a flush, King high)
kuk1959 collected 18212 from pot
kuk1959 wins $0.25 for eliminating oscarmort and their own bounty increases by $0.25 to $1.25
oscarmort finished the tournament
*** SUMMARY ***
Total pot 18212 | Rake 0
Board {4-Hearts}{9-Clubs}{k-Hearts}{6-Hearts}{8-Diamonds}
Seat 1: trobo1962 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: prof4455 folded before Flop
Seat 3: Mikhail1100 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: kuk1959 showed {q-Hearts}{j-Hearts} and won (18212) with a flush, King high
Seat 5: misbilie folded on the Turn
Seat 6: nidwid420 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: mimito (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: mikmika13 (small blind) folded before Flop
Seat 9: oscarmort (big blind) showed {9-Hearts}{9-Spades} and lost with three of a kind, Nines

Als je deze kaarten hebt en er folden al 6 van de 8 tegenspeler weetje dat iemand naast je goede kaarten heeft

31  

bust 4,40psko deep , what else is new

PokerStars Hand #197373695407: Tournament #2538829417, $1.92+$2.00+$0.48 USD Hold'em No Limit - Level XII (350/700) - 2019/02/22 22:19:59 CET [2019/02/22 16:19:59 ET]
Table '2538829417 62' 9-max Seat #9 is the button
Seat 1: will.buy92 (24783 in chips, $4 bounty)
Seat 2: kumitist774 (29000 in chips, $5.50 bounty)
Seat 3: bye4Huk (8772 in chips, $2 bounty)
Seat 4: gmenda (30250 in chips, $2 bounty)
Seat 5: mcasda (9429 in chips, $2 bounty)
Seat 6: misbilie (14350 in chips, $2 bounty)
Seat 7: kvinek219 (8241 in chips, $3 bounty)
Seat 8: Novalis 11 (27909 in chips, $3.75 bounty)
Seat 9: Xtreme2544 (26645 in chips, $2 bounty)
will.buy92: posts the ante 85
kumitist774: posts the ante 85
bye4Huk: posts the ante 85
gmenda: posts the ante 85
mcasda: posts the ante 85
misbilie: posts the ante 85
kvinek219: posts the ante 85
Novalis 11: posts the ante 85
Xtreme2544: posts the ante 85
will.buy92: posts small blind 350
kumitist774: posts big blind 700
*** HOLE CARDS ***
Dealt to misbilie {k-Diamonds}{k-Spades}
bye4Huk: folds
gmenda: raises 1400 to 2100
mcasda: folds
misbilie: raises 4200 to 6300
kvinek219: raises 1856 to 8156 and is all-in
Novalis 11: folds
Xtreme2544 has timed out
Xtreme2544: folds
Xtreme2544 is sitting out
will.buy92: folds
kumitist774: folds
gmenda: raises 4200 to 12356
misbilie: raises 1909 to 14265 and is all-in
Xtreme2544 has returned
gmenda: calls 1909
*** FLOP *** {a-Clubs}{5-Spades}{3-Hearts}
*** TURN *** {a-Clubs}{5-Spades}{3-Hearts} {2-Spades}
*** RIVER *** {a-Clubs}{5-Spades}{3-Hearts}{2-Spades} {6-Spades}
*** SHOW DOWN ***
gmenda: shows {a-Diamonds}{j-Spades} (a pair of Aces)
misbilie: shows {k-Diamonds}{k-Spades} (a pair of Kings)
gmenda collected 12218 from side pot
kvinek219: shows {9-Spades}{9-Diamonds} (a pair of Nines)
gmenda collected 26283 from main pot
gmenda wins $1 for eliminating misbilie and their own bounty increases by $1 to $3
gmenda wins $1.50 for eliminating kvinek219 and their own bounty increases by $1.50 to $4.50
misbilie finished the tournament
kvinek219 finished the tournament
*** SUMMARY ***
Total pot 38501 Main pot 26283. Side pot 12218. | Rake 0
Board {a-Clubs}{5-Spades}{3-Hearts}{2-Spades}{6-Spades}
Seat 1: will.buy92 (small blind) folded before Flop
Seat 2: kumitist774 (big blind) folded before Flop
Seat 3: bye4Huk folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: gmenda showed {a-Diamonds}{j-Spades} and won (38501) with a pair of Aces
Seat 5: mcasda folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: misbilie showed {k-Diamonds}{k-Spades} and lost with a pair of Kings
Seat 7: kvinek219 showed {9-Spades}{9-Diamonds} and lost with a pair of Nines
Seat 8: Novalis 11 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: Xtreme2544 (button) folded before Flop (didn't bet)

Als je deze kaarten hebt en er folden al 6 van de 8 tegenspeler weetje dat iemand naast je goede kaarten heeft

32  

bust 1,10BB

PokerStars Hand #197373941336: Tournament #2538857689, $0.48+$0.50+$0.12 USD Hold'em No Limit - Level XV (150/300) - 2019/02/22 22:25:30 CET [2019/02/22 16:25:30 ET]
Table '2538857689 228' 9-max Seat #5 is the button
Seat 1: trobo1962 (15192 in chips, $1 bounty)
Seat 2: Orisera (4912 in chips, $0.50 bounty)
Seat 3: Mikhail1100 (6727 in chips, $0.50 bounty)
Seat 4: kuk1959 (20672 in chips, $1.25 bounty)
Seat 5: misbilie (8265 in chips, $0.50 bounty)
Seat 6: DrMorze888 (1613 in chips, $0.50 bounty)
Seat 7: mimito (12457 in chips, $1 bounty)
Seat 8: mikmika13 (3352 in chips, $0.50 bounty) is sitting out
Seat 9: hamidsukkar (18411 in chips, $1.75 bounty)
trobo1962: posts the ante 50
Orisera: posts the ante 50
Mikhail1100: posts the ante 50
kuk1959: posts the ante 50
misbilie: posts the ante 50
DrMorze888: posts the ante 50
mimito: posts the ante 50
mikmika13: posts the ante 50
hamidsukkar: posts the ante 50
DrMorze888: posts small blind 150
mimito: posts big blind 300
*** HOLE CARDS ***
Dealt to misbilie {a-Diamonds}{10-Spades}
mikmika13: folds
hamidsukkar: calls 300
trobo1962: calls 300
Orisera: calls 300
Mikhail1100: folds
kuk1959: folds
misbilie: calls 300
DrMorze888: folds
mimito: checks
*** FLOP *** {6-Spades}{5-Hearts}{a-Hearts}
mimito: checks
hamidsukkar: checks
trobo1962: bets 1800
Orisera: folds
misbilie: raises 2850 to 4650
mimito: folds
hamidsukkar: folds
trobo1962: calls 2850
*** TURN *** {6-Spades}{5-Hearts}{a-Hearts} {8-Spades}
trobo1962: checks
misbilie: bets 3265 and is all-in
trobo1962: calls 3265
*** RIVER *** {6-Spades}{5-Hearts}{a-Hearts}{8-Spades} {2-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
trobo1962: shows {6-Diamonds}{6-Clubs} (three of a kind, Sixes)
misbilie: shows {a-Diamonds}{10-Spades} (a pair of Aces)
trobo1962 collected 17930 from pot
trobo1962 wins $0.25 for eliminating misbilie and their own bounty increases by $0.25 to $1.25
misbilie finished the tournament
*** SUMMARY ***
Total pot 17930 | Rake 0
Board {6-Spades}{5-Hearts}{a-Hearts}{8-Spades}{2-Hearts}
Seat 1: trobo1962 showed {6-Diamonds}{6-Clubs} and won (17930) with three of a kind, Sixes
Seat 2: Orisera folded on the Flop
Seat 3: Mikhail1100 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: kuk1959 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: misbilie (button) showed {a-Diamonds}{10-Spades} and lost with a pair of Aces
Seat 6: DrMorze888 (small blind) folded before Flop
Seat 7: mimito (big blind) folded on the Flop
Seat 8: mikmika13 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: hamidsukkar folded on the Flop

Als je deze kaarten hebt en er folden al 6 van de 8 tegenspeler weetje dat iemand naast je goede kaarten heeft

33  

17.30 2,20BB :out
17.45 7,50psko :out+ 1,70 , 1,70 ,
18.00 3,30Big : out
18.14 4,40sat >>22Big :out
18.30 11bb :out
19.10 16.50Psko deep :out+ 3,70
20.30 3,30BB :out
20.00 11Big :9.9k
20.10 4,40psko :16,2k
20.30 1,10BB :7,5k
20.30 33BB :out
21.15 3,30Hot :out
21.30 7,50BB :4,7k

108.50>>110 :

extra added :

21.00 : 2,20 Fast Friday : out

Als je deze kaarten hebt en er folden al 6 van de 8 tegenspeler weetje dat iemand naast je goede kaarten heeft

34  

PokerStars Hand #197376266288: Tournament #2538857734, $3.29+$3.40+$0.81 USD Hold'em No Limit - Level XIV (125/250) - 2019/02/22 23:19:18 CET [2019/02/22 17:19:18 ET]
Table '2538857734 223' 9-max Seat #8 is the button
Seat 1: 0-loOlOol-0 (4276 in chips, $3.40 bounty)
Seat 2: ppittbull2 (17520 in chips, $10.20 bounty)
Seat 3: STEETYT (8019 in chips, $3.40 bounty)
Seat 4: LivingLegen7 (11613 in chips, $3.40 bounty)
Seat 5: misbilie (3255 in chips, $3.40 bounty)
Seat 7: Sarsu85 (13615 in chips, $6.80 bounty)
Seat 8: Ddamelaguita (7077 in chips, $5.10 bounty)
Seat 9: UNSINKABLE7 (26811 in chips, $7.65 bounty)
0-loOlOol-0: posts the ante 38
ppittbull2: posts the ante 38
STEETYT: posts the ante 38
LivingLegen7: posts the ante 38
misbilie: posts the ante 38
Sarsu85: posts the ante 38
Ddamelaguita: posts the ante 38
UNSINKABLE7: posts the ante 38
UNSINKABLE7: posts small blind 125
0-loOlOol-0: posts big blind 250
*** HOLE CARDS ***
Dealt to misbilie {q-Spades}{k-Clubs}
ppittbull2: folds
STEETYT: folds
LivingLegen7: raises 500 to 750
misbilie: raises 2467 to 3217 and is all-in
Sarsu85: folds
Ddamelaguita: folds
UNSINKABLE7: folds
0-loOlOol-0: folds
LivingLegen7: calls 2467
*** FLOP *** {a-Hearts}{k-Diamonds}{9-Diamonds}
*** TURN *** {a-Hearts}{k-Diamonds}{9-Diamonds} {q-Diamonds}
*** RIVER *** {a-Hearts}{k-Diamonds}{9-Diamonds}{q-Diamonds} {10-Spades}
*** SHOW DOWN ***
LivingLegen7: shows {8-Spades}{8-Clubs} (a pair of Eights)
misbilie: shows {q-Spades}{k-Clubs} (two pair, Kings and Queens)
misbilie collected 7113 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 7113 | Rake 0
Board {a-Hearts}{k-Diamonds}{9-Diamonds}{q-Diamonds}{10-Spades}
Seat 1: 0-loOlOol-0 (big blind) folded before Flop
Seat 2: ppittbull2 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: STEETYT folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: LivingLegen7 showed {8-Spades}{8-Clubs} and lost with a pair of Eights
Seat 5: misbilie showed {q-Spades}{k-Clubs} and won (7113) with two pair, Kings and Queens
Seat 7: Sarsu85 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: Ddamelaguita (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: UNSINKABLE7 (small blind) folded before Flop

Als je deze kaarten hebt en er folden al 6 van de 8 tegenspeler weetje dat iemand naast je goede kaarten heeft

35  

lol out 11big

PokerStars Hand #197376478620: Tournament #2538853534, $9.80+$1.20 USD Hold'em No Limit - Level XIX (700/1400) - 2019/02/22 23:24:15 CET [2019/02/22 17:24:15 ET]
Table '2538853534 52' 9-max Seat #8 is the button
Seat 1: misbilie (10272 in chips)
Seat 2: AlexPoc (65125 in chips)
Seat 3: coinflipster (33127 in chips)
Seat 4: bugwithluck (18746 in chips)
Seat 5: XXNOVIZNAXX (62762 in chips)
Seat 6: ABIDABI69 (39170 in chips)
Seat 7: TrIGoRs (71375 in chips)
Seat 8: 760916 (17049 in chips) is sitting out
Seat 9: Polsk2601 (97764 in chips)
misbilie: posts the ante 175
AlexPoc: posts the ante 175
coinflipster: posts the ante 175
bugwithluck: posts the ante 175
XXNOVIZNAXX: posts the ante 175
ABIDABI69: posts the ante 175
TrIGoRs: posts the ante 175
760916: posts the ante 175
Polsk2601: posts the ante 175
Polsk2601: posts small blind 700
misbilie: posts big blind 1400
*** HOLE CARDS ***
Dealt to misbilie {a-Clubs}{2-Spades}
AlexPoc: folds
coinflipster: folds
bugwithluck: folds
XXNOVIZNAXX: folds
ABIDABI69: folds
TrIGoRs: folds
760916: folds
Polsk2601: raises 96189 to 97589 and is all-in
misbilie: calls 8697 and is all-in
Uncalled bet (87492) returned to Polsk2601
*** FLOP *** {3-Spades}{2-Clubs}{10-Clubs}
*** TURN *** {3-Spades}{2-Clubs}{10-Clubs} {k-Diamonds}
*** RIVER *** {3-Spades}{2-Clubs}{10-Clubs}{k-Diamonds} {8-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
Polsk2601: shows {4-Hearts}{k-Spades} (a pair of Kings)
misbilie: shows {a-Clubs}{2-Spades} (a pair of Deuces)
Polsk2601 collected 21769 from pot
misbilie finished the tournament in 439th place and received $24.45.*** SUMMARY ***
Total pot 21769 | Rake 0
Board {3-Spades}{2-Clubs}{10-Clubs}{k-Diamonds}{8-Clubs}
Seat 1: misbilie (big blind) showed {a-Clubs}{2-Spades} and lost with a pair of Deuces
Seat 2: AlexPoc folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: coinflipster folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: bugwithluck folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: XXNOVIZNAXX folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: ABIDABI69 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: TrIGoRs folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: 760916 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: Polsk2601 (small blind) showed {4-Hearts}{k-Spades} and won (21769) with a pair of Kings

Als je deze kaarten hebt en er folden al 6 van de 8 tegenspeler weetje dat iemand naast je goede kaarten heeft

36  

en out de laatste wat een avond

PokerStars Hand #197376629221: Tournament #2538857734, $3.29+$3.40+$0.81 USD Hold'em No Limit - Level XV (150/300) - 2019/02/22 23:27:49 CET [2019/02/22 17:27:49 ET]
Table '2538857734 223' 9-max Seat #3 is the button
Seat 2: ppittbull2 (15691 in chips, $10.20 bounty)
Seat 3: STEETYT (6819 in chips, $3.40 bounty)
Seat 4: LivingLegen7 (6967 in chips, $3.40 bounty)
Seat 5: misbilie (5751 in chips, $3.40 bounty)
Seat 6: AandySilvaa (8788 in chips, $5.10 bounty)
Seat 7: Sarsu85 (15382 in chips, $6.80 bounty)
Seat 8: Ddamelaguita (21724 in chips, $8.50 bounty)
Seat 9: UNSINKABLE7 (47029 in chips, $14.45 bounty)
ppittbull2: posts the ante 50
STEETYT: posts the ante 50
LivingLegen7: posts the ante 50
misbilie: posts the ante 50
AandySilvaa: posts the ante 50
Sarsu85: posts the ante 50
Ddamelaguita: posts the ante 50
UNSINKABLE7: posts the ante 50
LivingLegen7: posts small blind 150
misbilie: posts big blind 300
*** HOLE CARDS ***
Dealt to misbilie {7-Clubs}{7-Diamonds}
AandySilvaa: folds
Sarsu85: folds
Ddamelaguita: folds
UNSINKABLE7: folds
ppittbull2: folds
STEETYT: folds
LivingLegen7: raises 6617 to 6917 and is all-in
misbilie: calls 5401 and is all-in
Uncalled bet (1216) returned to LivingLegen7
*** FLOP *** {5-Clubs}{a-Hearts}{10-Diamonds}
*** TURN *** {5-Clubs}{a-Hearts}{10-Diamonds} {q-Diamonds}
*** RIVER *** {5-Clubs}{a-Hearts}{10-Diamonds}{q-Diamonds} {j-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
LivingLegen7: shows {a-Clubs}{q-Clubs} (two pair, Aces and Queens)
misbilie: shows {7-Clubs}{7-Diamonds} (a pair of Sevens)
LivingLegen7 collected 11802 from pot
LivingLegen7 wins $1.70 for eliminating misbilie and their own bounty increases by $1.70 to $5.10
misbilie finished the tournament
*** SUMMARY ***
Total pot 11802 | Rake 0
Board {5-Clubs}{a-Hearts}{10-Diamonds}{q-Diamonds}{j-Clubs}
Seat 2: ppittbull2 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: STEETYT (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: LivingLegen7 (small blind) showed {a-Clubs}{q-Clubs} and won (11802) with two pair, Aces and Queens
Seat 5: misbilie (big blind) showed {7-Clubs}{7-Diamonds} and lost with a pair of Sevens
Seat 6: AandySilvaa folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: Sarsu85 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: Ddamelaguita folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: UNSINKABLE7 folded before Flop (didn't bet)

Als je deze kaarten hebt en er folden al 6 van de 8 tegenspeler weetje dat iemand naast je goede kaarten heeft

37  

17.30 2,20BB :out
17.45 7,50psko :out+ 1,70 , 1,70 ,
18.00 3,30Big : out
18.14 4,40sat >>22Big :out
18.30 11bb :out
19.10 16.50Psko deep :out+ 3,70
20.30 3,30BB :out
20.00 11Big :misbilie finished the tournament in 439th place and received $24.45.

20.10 4,40psko :16,2k
20.30 1,10BB :7,5k
20.30 33BB :out
21.15 3,30Hot :out
21.30 7,50BB :4,7k

108.50>>110 :

extra added :

21.00 : 2,20 Fast Friday : out

winnings : 1,70+1,70+3,70+24,45 -2,20 = 29.45

10% = 2.95

ga nu verzenden , bedankt voor t vertrouwen weer

Als je deze kaarten hebt en er folden al 6 van de 8 tegenspeler weetje dat iemand naast je goede kaarten heeft

38  
Terug naar boven
Loading
Sommige verplichten velden van het formulier ontbreken

Een gebruikersnaam is verplicht

Een wachtwoord is verplicht

Dit bericht kent geen inhoud

Thread onderwerp is leeg

Kies juiste category voor dit topic