Poker Forum

4819 leden
199810 topics
7448448 posts

Online: 97 43 geregistreerde leden + 54 gasten

ping
Poker Media, Wet & Belastingen

uiterste datum cassatie pokerstars

Laatste eerst Oudste eerst

Al nieuwe updates ?

41  

Rossii95 schreef

Al nieuwe updates ?

gefeliciteerd met je bink!!

42  

HR heeft vandaag uitspraak gedaan. Ik moet de uitspraak nog beter bestuderen, maar volgens mij kan de champagne open

43  

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2020:1343&showbutton=true&keyword=poker

Is natuurlijk een juridische taal, waarin ik niet thuis ben. Maar ziet er op het eerste gezicht fantastisch uit.

44  

Ze zien iig de organisatie op malta als de organisator en dus eu
Van wat ik hier lees begrijp ik dat het goed gaat komen

3Beoordeling van het in het principale beroep voorgestelde middel
3.1
In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan.

3.1.1
Belanghebbende woont in Nederland en heeft in oktober 2013 deelgenomen aan online pokerspelen via de website PokerStars.eu (hierna: de spelen). Over het door hem in oktober 2013 met die spelen behaalde resultaat is kansspelbelasting van belanghebbende nageheven.

3.1.2
Tussen partijen is niet in geschil dat de spelen als een buitenlands kansspel in de zin van artikel 2, lid 3, Wet op de kansspelbelasting (hierna: Wet KSB) moeten worden beschouwd.

3.1.3
Tussen partijen is in geschil of belanghebbende kansspelbelasting is verschuldigd en meer in het bijzonder of de naheffingsaanslag in strijd is met artikel 56 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie. Daarbij spitst het geschil zich toe op de vraag of de houder van de spelen is gevestigd in een andere lidstaat van de Europese Unie. Als het antwoord op die vraag bevestigend luidt, is niet in geschil (i) dat het vrije verkeer van diensten binnen de Unie in dit geval van toepassing is, en (ii) dat dit verkeer wordt belemmerd door toepassing van het Nederlandse regime voor buitenlandse kansspelen in de Wet KSB.

3.2
Het Hof heeft vooropgesteld dat volgens het verwijzingsarrest voor de beantwoording van de vraag wie is aan te merken als de houder van de spelen, bepalend is wie de organisator is, dat wil zeggen de zeggenschap heeft over de organisatie van die spelen.1 Volgens het Hof dient daartoe te worden aangesloten bij de initiatiefnemer. Dit betreft degene die de organisatie op zich heeft genomen om het spel mogelijk te maken voor de Nederlandse spelers en ervoor zorgt dat het spel kan worden gespeeld, aldus het Hof. Na een beschrijving van de feitelijke gang van zaken omtrent het online spelen van poker via PokerStars.eu, is het Hof overgegaan tot een weging van de factoren met betrekking tot de organisatie van die spelen die wijzen op Rational Gaming Europe Limited (RGEL), een op Malta gevestigde vennootschap, respectievelijk op een andere betrokken groepsvennootschap die buiten het grondgebied van de Europese Unie is gevestigd. Op grond daarvan is het Hof tot de slotsom gekomen dat RGEL dient te worden aangemerkt als de houder van de online kansspelen die via PokerStars.eu worden aangeboden. Het Hof heeft daartoe met name waarde gehecht aan het feit dat op Malta sprake is van een zelfstandige organisatie, die niet slechts voorbereidende of ondersteunende werkzaamheden verricht.

3.3
Het middel betoogt dat het Hof, door aan te knopen bij de initiatiefnemer, is uitgegaan van een onjuiste uitleg van het begrip houder van een kansspel. Het Hof had moeten onderzoeken of RGEL de zeggenschap heeft verkregen over de organisatie van de spelen, aldus het middel. Verder betoogt het middel dat het Hof zijn oordeel over het houderschap van de spelen onvoldoende heeft gemotiveerd.

3.4.
Het middel gaat terecht ervan uit dat het enkele feit dat iemand het initiatief neemt voor de organisatie van een kansspel niet voldoende is om te kunnen aannemen dat hij is aan te merken als de organisator van dat spel. Uit de hiervoor in 3.2 bedoelde overwegingen van het Hof moet echter worden afgeleid dat het Hof niet alleen erop heeft gelet wie het initiatief tot het houden van de spelen heeft genomen, maar ter beantwoording van de vraag wie de houder is van de spelen alle omstandigheden van het geval heeft afgewogen en daarbij terecht de maatstaf van het verwijzingsarrest heeft toegepast (zeggenschap over de organisatie van de spelen). Het Hof heeft onderzocht wie de organisatie van de spelen op zich heeft genomen, en heeft kennelijk het oog gehad op de zeggenschap daarover door met name waarde te hechten aan de omstandigheid dat op Malta sprake is van een zelfstandige organisatie, die niet slechts voorbereidende of ondersteunende werkzaamheden verricht. Het Hof heeft daarbij geen blijk gegeven van een onjuiste opvatting omtrent de begrippen organisatie en zeggenschap. Voor het overige kan zijn oordeel over de vraag wie in dit geval de houder van de spelen is wegens de verwevenheid van dat oordeel met waarderingen van feitelijke aard in de cassatieprocedure niet op juistheid worden onderzocht. Dit oordeel is naar behoren gemotiveerd. Het middel faalt daarom.

4. Beoordeling van het in het incidentele beroep in cassatie voorgestelde middel

Aangezien het incidentele beroep niet strekt tot verkrijging van een voor belanghebbende gunstiger resultaat dan al voortvloeit uit de uitspraak van het Hof, is dat beroep kennelijk alleen ingesteld voor het geval het principale beroep tot vernietiging van die uitspraak zou leiden. Dat geval doet zich niet voor, zodat het incidentele beroep gelet op artikel 8:112, lid 2, Awb vervalt.

5Proceskosten
De Staatssecretaris zal worden veroordeeld in de kosten van het geding in cassatie. Hierbij wordt in aanmerking genomen dat de zaken met nummers 19/00771, 19/00772, 19/00773 en 19/00778 met deze zaak samenhangen in de zin van het Besluit proceskosten bestuursrecht.

it's not about how good you are, it's about how good you want to be.

45  

joeriwestland schreef

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2020:1343&showbutton=true&keyword=poker

Is natuurlijk een juridische taal, waarin ik niet thuis ben. Maar ziet er op het eerste gezicht fantastisch uit.

Ik heb het ook even snel bekeken, wel inderdaad behoorlijk juridisch niveau. Maar lijkt mij ook een positieve wending

46  
47  

Sweet! Thanks.

48  

Top nieuws! Dit zal waarschijnlijk het einde zijn van deze langslepende zaak toch? Tenzij BD besluit opnieuw in cassatie te gaan op basis van andere gronden. Dit lijkt niet waarschijnlijk maar is dus het enige afwachten nog, klopt dat?

49  

The_SeS schreef

Top nieuws! Dit zal waarschijnlijk het einde zijn van deze langslepende zaak toch? Tenzij BD besluit opnieuw in cassatie te gaan op basis van andere gronden. Dit lijkt niet waarschijnlijk maar is dus het enige afwachten nog, klopt dat?

Ik weet er het fijne niet van maar als ik onderstaande lees, lijkt het mij klaar nu

Tussen partijen is in geschil of belanghebbende kansspelbelasting is verschuldigd en meer in het bijzonder of de naheffingsaanslag in strijd is met artikel 56 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie. Daarbij spitst het geschil zich toe op de vraag of de houder van de spelen is gevestigd in een andere lidstaat van de Europese Unie. Als het antwoord op die vraag bevestigend luidt, is niet in geschil (i) dat het vrije verkeer van diensten binnen de Unie in dit geval van toepassing is, en (ii) dat dit verkeer wordt belemmerd door toepassing van het Nederlandse regime voor buitenlandse kansspelen in de Wet KSB.

50  

Alles wat je in de toekomst uitbetaald via pokerstars is dan belastingvrij?

51  

Ik haal alvast een paar bakken popcorn in huis voor de afhandeling van alle %topics van de afgelopen jaren waarbij BD is ingehouden.

52  

potodd schreef

Ik haal alvast een paar bakken popcorn in huis voor de afhandeling van alle %topics van de afgelopen jaren waarbij BD is ingehouden.

"met inzage van mod"

zeg maar dag tegen je vrije tijd @TonySttt

53  

Voordat iedereen de duurste champagne in huis haalt.. Het is nog niet klaar.

Er loopt nog een Hof zaak die wij verloren hebben, hier gaat de Hoge Raad ook nog een uitspraak over doen, en het kan zomaar eens zijn dat die de andere kant opvalt en dan staat het 1-1.

Het is heel goed nieuws, maar nog niks is zeker helaas.

54  

Bullitos schreef

Voordat iedereen de duurste champagne in huis haalt.. Het is nog niet klaar.

Er loopt nog een Hof zaak die wij verloren hebben, hier gaat de Hoge Raad ook nog een uitspraak over doen, en het kan zomaar eens zijn dat die de andere kant opvalt en dan staat het 1-1.

Het is heel goed nieuws, maar nog niks is zeker helaas.

Edit: 1-0 voor dus voor nu. Kan de uitspraak in deze zaak invloed hebben op de uitspraak die kan zorgen voor de 2-0 overwinning? Of gaat dat om iets anders?

55  

Bullitos schreef

Voordat iedereen de duurste champagne in huis haalt.. Het is nog niet klaar.

Er loopt nog een Hof zaak die wij verloren hebben, hier gaat de Hoge Raad ook nog een uitspraak over doen, en het kan zomaar eens zijn dat die de andere kant opvalt en dan staat het 1-1.

Het is heel goed nieuws, maar nog niks is zeker helaas.

Over welke zaak heb jij het dan?

56  

Het probleem is dat deze uitspraak niet veel inhoudelijk zegt, alleen dat er geen fouten zijn gemaakt. Indien de hoge raad hetzelfde redeneert over die andere zaak die we verloren hebben (geen fout) dan zou het inderdaad 1-1 kunnen komen te staan.

Topdag vandaag, maar nog niks zeker begrijp ik nu.

57  

Bullitos schreef

Voordat iedereen de duurste champagne in huis haalt.. Het is nog niet klaar.

Er loopt nog een Hof zaak die wij verloren hebben, hier gaat de Hoge Raad ook nog een uitspraak over doen, en het kan zomaar eens zijn dat die de andere kant opvalt en dan staat het 1-1.

Het is heel goed nieuws, maar nog niks is zeker helaas.

Wanneer is in die zaak cassatie ingesteld en wat is nu de status? Ik neem aan dat jullie de HR erop gewezen hebben dat er gelijksoortige cassaties lopen? Hoewel het op zich juist is dat de HR striktgenomen alleen naar de motivatie van het hof kijkt, ga ik ervan uit dat de HR die zaak in het achterhoofd heeft gehouden bij het wijzen van deze uitspraak. De HR weet ook heel goed dat je anders aan de gang blijft..

58  

potodd schreef

Ik haal alvast een paar bakken popcorn in huis voor de afhandeling van alle %topics van de afgelopen jaren waarbij BD is ingehouden.

Dat zijn er vast niet veel , heb je eventueel een voorbeeld topic?

{a-Hearts}{a-Hearts}{a-Hearts}{a-Hearts}

59  

Wie heeft er zin om te spitten in de topics ouder dan 2016 a 17 ?

Daarvoor was het standaard dat het in de topics stond volgens mij, later is het meer aangepast omdat toen al bekend was dat er waarschijnlijk niet betaald hoefde te worden.

60  
Terug naar boven
Loading
Sommige verplichten velden van het formulier ontbreken

Een gebruikersnaam is verplicht

Een wachtwoord is verplicht

Dit bericht kent geen inhoud

Thread onderwerp is leeg

Kies juiste category voor dit topic