Poker Forum

5066 leden
198858 topics
7402633 posts

Online: 79 38 geregistreerde leden + 41 gasten

ping
Poker Spelers

Café Naltas

Laatste eerst Oudste eerst

Heb alle nog in-zijnde dutchies oranje gelabeld. Dit om te voorkomen dat ik teveel handen ging spelen en afleiding had, en zodat ik als ik een oranje label zie deze villain me mogelijk kent en ik terughoudender ben in mijn blufspewbets tegen die villain(s).

Helaas is de bezigheidstherapie nu dus weer even weg nu dat klusje erop zit (ca. 150 tafels opengeklikt en personen gemarked).

"I don't want a chipchop, I want ICM."
"What do you mean? We are headsup. It's the same."
"Oh, I didn't know that."

1281  

Silverline17 schreef

Heb alle nog in-zijnde dutchies oranje gelabeld. Dit om te voorkomen dat ik teveel handen ging spelen en afleiding had, en zodat ik als ik een oranje label zie deze villain me mogelijk kent en ik terughoudender ben in mijn blufspewbets tegen die villain(s).

Helaas is de bezigheidstherapie nu dus weer even weg nu dat klusje erop zit (ca. 150 tafels opengeklikt en personen gemarked).

Thumbs Up

1282  

PokerStars Hand #214296423910: Tournament #2905314163, $50+$5 USD Hold'em No Limit - Level XV (1750/3500) - 2020/05/22 23:03:08 CET [2020/05/22 17:03:08 ET]
Table '2905314163 138' 9-max Seat #6 is the button
Seat 1: EngDentix (125881 in chips)
Seat 2: MathewsFranc (197896 in chips)
Seat 3: knerrad29 (161369 in chips)
Seat 4: badbeat11963 (27425 in chips)
Seat 5: negriiiin (41346 in chips)
Seat 6: Silverline17 (156236 in chips)
Seat 7: Melo Jr (322085 in chips)
Seat 8: saintanna023 (46596 in chips)
Seat 9: maze mark 23 (295459 in chips)
EngDentix: posts the ante 450
MathewsFranc: posts the ante 450
knerrad29: posts the ante 450
badbeat11963: posts the ante 450
negriiiin: posts the ante 450
Silverline17: posts the ante 450
Melo Jr: posts the ante 450
saintanna023: posts the ante 450
maze mark 23: posts the ante 450
Melo Jr: posts small blind 1750
saintanna023: posts big blind 3500
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Silverline17 {k-Diamonds}{a-Hearts}
maze mark 23: folds
EngDentix: folds
MathewsFranc: folds
knerrad29: folds
badbeat11963: folds
negriiiin: folds
Silverline17: raises 3500 to 7000
Melo Jr: folds
saintanna023: raises 39146 to 46146 and is all-in
Silverline17: calls 39146
*** FLOP *** {3-Spades}{3-Hearts}{7-Spades}
*** TURN *** {3-Spades}{3-Hearts}{7-Spades} {8-Clubs}
*** RIVER *** {3-Spades}{3-Hearts}{7-Spades}{8-Clubs} {8-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
saintanna023: shows {a-Spades}{9-Hearts} (two pair, Eights and Threes)
Silverline17: shows {k-Diamonds}{a-Hearts} (two pair, Eights and Threes)
saintanna023 collected 49046 from pot
Silverline17 collected 49046 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 98092 | Rake 0
Board {3-Spades}{3-Hearts}{7-Spades}{8-Clubs}{8-Diamonds}
Seat 1: EngDentix folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: MathewsFranc folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: knerrad29 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: badbeat11963 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: negriiiin folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: Silverline17 (button) showed {k-Diamonds}{a-Hearts} and won (49046) with two pair, Eights and Threes
Seat 7: Melo Jr (small blind) folded before Flop
Seat 8: saintanna023 (big blind) showed {a-Spades}{9-Hearts} and won (49046) with two pair, Eights and Threes
Seat 9: maze mark 23 folded before Flop (didn't bet)

"I don't want a chipchop, I want ICM."
"What do you mean? We are headsup. It's the same."
"Oh, I didn't know that."

1283  

Silverline17 schreef

Heb alle nog in-zijnde dutchies oranje gelabeld. Dit om te voorkomen dat ik teveel handen ging spelen en afleiding had, en zodat ik als ik een oranje label zie deze villain me mogelijk kent en ik terughoudender ben in mijn blufspewbets tegen die villain(s).

Helaas is de bezigheidstherapie nu dus weer even weg nu dat klusje erop zit (ca. 150 tafels opengeklikt en personen gemarked).

Begin je daar nu pas aan. Terwijl je al zoveel jaren online speelt.
Wel gaaf al die oranje spelers in de lobby he.
Zet hem op vandaag.

Eigen ondernemer

1284  

Nee, is iets wat ik wel vaker heb gedaan.

"I don't want a chipchop, I want ICM."
"What do you mean? We are headsup. It's the same."
"Oh, I didn't know that."

1285  

PokerStars Hand #214297647842: Tournament #2905314163, $50+$5 USD Hold'em No Limit - Level XVI (2000/4000) - 2020/05/22 23:21:58 CET [2020/05/22 17:21:58 ET]
Table '2905314163 174' 9-max Seat #6 is the button
Seat 1: fegerson (329677 in chips)
Seat 2: GuiGui_88 (128762 in chips)
Seat 3: (347563 in chips)
Seat 4: Silverline17 (149536 in chips)
Seat 5: jacko2168 (39099 in chips)
Seat 6: kaiseruy (115330 in chips)
Seat 7: Predator7007 (71505 in chips)
Seat 8: unluckymannn (183029 in chips)
Seat 9: a4698ak (104767 in chips)
fegerson: posts the ante 500
GuiGui_88: posts the ante 500
: posts the ante 500
Silverline17: posts the ante 500
jacko2168: posts the ante 500
kaiseruy: posts the ante 500
Predator7007: posts the ante 500
unluckymannn: posts the ante 500
a4698ak: posts the ante 500
Predator7007: posts small blind 2000
unluckymannn: posts big blind 4000
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Silverline17 {10-Hearts}{a-Diamonds}
a4698ak: folds
fegerson: folds
GuiGui_88: folds
: raises 4800 to 8800
Silverline17: calls 8800
jacko2168: calls 8800
kaiseruy: folds
Predator7007: folds
unluckymannn: folds
*** FLOP *** {5-Spades}{7-Hearts}{8-Hearts}
: checks
Silverline17: checks
jacko2168: bets 29799 and is all-in
: folds
Silverline17: calls 29799
*** TURN *** {5-Spades}{7-Hearts}{8-Hearts} {j-Diamonds}
*** RIVER *** {5-Spades}{7-Hearts}{8-Hearts}{j-Diamonds} {7-Spades}
*** SHOW DOWN ***
Silverline17: shows {10-Hearts}{a-Diamonds} (a pair of Sevens)
jacko2168: shows {3-Clubs}{3-Diamonds} (two pair, Sevens and Threes)
jacko2168 collected 96498 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 96498 | Rake 0
Board {5-Spades}{7-Hearts}{8-Hearts}{j-Diamonds}{7-Spades}
Seat 1: fegerson folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: GuiGui_88 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: folded on the Flop
Seat 4: Silverline17 showed {10-Hearts}{a-Diamonds} and lost with a pair of Sevens
Seat 5: jacko2168 showed {3-Clubs}{3-Diamonds} and won (96498) with two pair, Sevens and Threes
Seat 6: kaiseruy (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: Predator7007 (small blind) folded before Flop
Seat 8: unluckymannn (big blind) folded before Flop
Seat 9: a4698ak folded before Flop (didn't bet)

Niet als het dan ff moet he Sad

"I don't want a chipchop, I want ICM."
"What do you mean? We are headsup. It's the same."
"Oh, I didn't know that."

1286  

Kaartdood as fuck ook.

"I don't want a chipchop, I want ICM."
"What do you mean? We are headsup. It's the same."
"Oh, I didn't know that."

1287  

PokerStars Hand #214298650340: Tournament #2905314163, $50+$5 USD Hold'em No Limit - Level XVII (2500/5000) - 2020/05/22 23:37:46 CET [2020/05/22 17:37:46 ET]
Table '2905314163 174' 9-max Seat #5 is the button
Seat 1: fegerson (519497 in chips)
Seat 2: GuiGui_88 (68012 in chips)
Seat 3: (279568 in chips)
Seat 4: Silverline17 (69874 in chips)
Seat 5: jacko2168 (86186 in chips)
Seat 6: kaiseruy (93580 in chips)
Seat 7: Predator7007 (90200 in chips)
Seat 8: unluckymannn (124334 in chips)
Seat 9: a4698ak (138017 in chips)
fegerson: posts the ante 625
GuiGui_88: posts the ante 625
: posts the ante 625
Silverline17: posts the ante 625
jacko2168: posts the ante 625
kaiseruy: posts the ante 625
Predator7007: posts the ante 625
unluckymannn: posts the ante 625
a4698ak: posts the ante 625
kaiseruy: posts small blind 2500
Predator7007: posts big blind 5000
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Silverline17 {q-Clubs}{k-Hearts}
unluckymannn: folds
a4698ak: folds
fegerson: raises 5000 to 10000
GuiGui_88: folds
: folds
Silverline17: calls 10000
jacko2168: calls 10000
kaiseruy: folds
Predator7007: calls 5000
*** FLOP *** {k-Spades}{10-Hearts}{9-Clubs}
Predator7007: checks
fegerson: checks
Silverline17: bets 59249 and is all-in
jacko2168: folds
Predator7007: folds
fegerson: calls 59249
*** TURN *** {k-Spades}{10-Hearts}{9-Clubs} {6-Clubs}
*** RIVER *** {k-Spades}{10-Hearts}{9-Clubs}{6-Clubs} {4-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
fegerson: shows {q-Spades}{10-Spades} (a pair of Tens)
Silverline17: shows {q-Clubs}{k-Hearts} (a pair of Kings)
Silverline17 collected 166623 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 166623 | Rake 0
Board {k-Spades}{10-Hearts}{9-Clubs}{6-Clubs}{4-Clubs}
Seat 1: fegerson showed {q-Spades}{10-Spades} and lost with a pair of Tens
Seat 2: GuiGui_88 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: Silverline17 showed {q-Clubs}{k-Hearts} and won (166623) with a pair of Kings
Seat 5: jacko2168 (button) folded on the Flop
Seat 6: kaiseruy (small blind) folded before Flop
Seat 7: Predator7007 (big blind) folded on the Flop
Seat 8: unluckymannn folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: a4698ak folded before Flop (didn't bet)

Dat was even goed spannend

"I don't want a chipchop, I want ICM."
"What do you mean? We are headsup. It's the same."
"Oh, I didn't know that."

1288  

PokerStars Hand #214298865233: Tournament #2905314163, $50+$5 USD Hold'em No Limit - Level XVII (2500/5000) - 2020/05/22 23:41:17 CET [2020/05/22 17:41:17 ET]
Table '2905314163 174' 9-max Seat #1 is the button
Seat 1: fegerson (439623 in chips)
Seat 2: GuiGui_88 (73012 in chips)
Seat 3: (183176 in chips)
Seat 4: Silverline17 (164123 in chips)
Seat 5: jacko2168 (73061 in chips)
Seat 6: kaiseruy (199659 in chips)
Seat 7: Predator7007 (82388 in chips)
Seat 8: unluckymannn (101209 in chips)
Seat 9: a4698ak (153017 in chips)
fegerson: posts the ante 625
GuiGui_88: posts the ante 625
: posts the ante 625
Silverline17: posts the ante 625
jacko2168: posts the ante 625
kaiseruy: posts the ante 625
Predator7007: posts the ante 625
unluckymannn: posts the ante 625
a4698ak: posts the ante 625
GuiGui_88: posts small blind 2500
: posts big blind 5000
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Silverline17 {4-Hearts}{4-Spades}
Silverline17: raises 5000 to 10000
jacko2168: folds
kaiseruy: folds
Predator7007: folds
unluckymannn: folds
a4698ak: raises 28125 to 38125
fegerson: folds
GuiGui_88: folds
: folds
Silverline17: calls 28125
*** FLOP *** {9-Clubs}{8-Clubs}{k-Clubs}
Silverline17: checks
a4698ak: checks
*** TURN *** {9-Clubs}{8-Clubs}{k-Clubs} {q-Diamonds}
Silverline17: bets 25400
a4698ak: calls 25400
*** RIVER *** {9-Clubs}{8-Clubs}{k-Clubs}{q-Diamonds} {2-Hearts}
Silverline17: checks
a4698ak: bets 30000
Silverline17: folds
Uncalled bet (30000) returned to a4698ak
a4698ak collected 140175 from pot
a4698ak: doesn't show hand
*** SUMMARY ***
Total pot 140175 | Rake 0
Board {9-Clubs}{8-Clubs}{k-Clubs}{q-Diamonds}{2-Hearts}
Seat 1: fegerson (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: GuiGui_88 (small blind) folded before Flop
Seat 3: (big blind) folded before Flop
Seat 4: Silverline17 folded on the River
Seat 5: jacko2168 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: kaiseruy folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: Predator7007 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: unluckymannn folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: a4698ak collected (140175)

Moet pre gewoon folden.

"I don't want a chipchop, I want ICM."
"What do you mean? We are headsup. It's the same."
"Oh, I didn't know that."

1289  

PokerStars Hand #214299031714: Tournament #2905314163, $50+$5 USD Hold'em No Limit - Level XVII (2500/5000) - 2020/05/22 23:44:02 CET [2020/05/22 17:44:02 ET]
Table '2905314163 174' 9-max Seat #5 is the button
Seat 1: fegerson (437123 in chips)
Seat 2: GuiGui_88 (149149 in chips)
Seat 3: (105164 in chips)
Seat 4: Silverline17 (93723 in chips)
Seat 5: jacko2168 (63061 in chips)
Seat 6: kaiseruy (215284 in chips)
Seat 7: Predator7007 (79888 in chips)
Seat 8: unluckymannn (98709 in chips)
Seat 9: a4698ak (227167 in chips)
fegerson: posts the ante 625
GuiGui_88: posts the ante 625
: posts the ante 625
Silverline17: posts the ante 625
jacko2168: posts the ante 625
kaiseruy: posts the ante 625
Predator7007: posts the ante 625
unluckymannn: posts the ante 625
a4698ak: posts the ante 625
kaiseruy: posts small blind 2500
Predator7007: posts big blind 5000
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Silverline17 {8-Diamonds}{8-Hearts}
unluckymannn: folds
a4698ak: folds
fegerson: folds
GuiGui_88: folds
: folds
Silverline17: raises 88098 to 93098 and is all-in
jacko2168: calls 62436 and is all-in
kaiseruy: folds
Predator7007: calls 74263 and is all-in
Uncalled bet (13835) returned to Silverline17
*** FLOP *** {10-Clubs}{10-Hearts}{4-Spades}
*** TURN *** {10-Clubs}{10-Hearts}{4-Spades} {4-Diamonds}
*** RIVER *** {10-Clubs}{10-Hearts}{4-Spades}{4-Diamonds} {7-Spades}
*** SHOW DOWN ***
Predator7007: shows {q-Clubs}{q-Diamonds} (two pair, Queens and Tens)
Silverline17: shows {8-Diamonds}{8-Hearts} (two pair, Tens and Eights)
Predator7007 collected 33654 from side pot
jacko2168: shows {k-Hearts}{k-Clubs} (two pair, Kings and Tens)
jacko2168 collected 195433 from main pot
*** SUMMARY ***
Total pot 229087 Main pot 195433. Side pot 33654. | Rake 0
Board {10-Clubs}{10-Hearts}{4-Spades}{4-Diamonds}{7-Spades}
Seat 1: fegerson folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: GuiGui_88 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: Silverline17 showed {8-Diamonds}{8-Hearts} and lost with two pair, Tens and Eights
Seat 5: jacko2168 (button) showed {k-Hearts}{k-Clubs} and won (195433) with two pair, Kings and Tens
Seat 6: kaiseruy (small blind) folded before Flop
Seat 7: Predator7007 (big blind) showed {q-Clubs}{q-Diamonds} and won (33654) with two pair, Queens and Tens
Seat 8: unluckymannn folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: a4698ak folded before Flop (didn't bet)

Stars zoek het lekker uit ROFL

"I don't want a chipchop, I want ICM."
"What do you mean? We are headsup. It's the same."
"Oh, I didn't know that."

1290  

PokerStars Hand #214299138774: Tournament #2905314163, $50+$5 USD Hold'em No Limit - Level XVII (2500/5000) - 2020/05/22 23:45:49 CET [2020/05/22 17:45:49 ET]
Table '2905314163 174' 9-max Seat #8 is the button
Seat 1: fegerson (458373 in chips)
Seat 2: GuiGui_88 (147274 in chips)
Seat 3: (103289 in chips)
Seat 4: Silverline17 (12585 in chips)
Seat 5: jacko2168 (194183 in chips)
Seat 6: kaiseruy (200909 in chips)
Seat 8: unluckymannn (132363 in chips)
Seat 9: a4698ak (220292 in chips)
fegerson: posts the ante 625
GuiGui_88: posts the ante 625
: posts the ante 625
Silverline17: posts the ante 625
jacko2168: posts the ante 625
kaiseruy: posts the ante 625
unluckymannn: posts the ante 625
a4698ak: posts the ante 625
a4698ak: posts small blind 2500
fegerson: posts big blind 5000
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Silverline17 {q-Spades}{10-Clubs}
GuiGui_88: folds
: folds
Silverline17: raises 6450 to 11450
jacko2168: calls 11450
kaiseruy: raises 188834 to 200284 and is all-in
unluckymannn: folds
a4698ak: folds
fegerson: folds
Silverline17: calls 510 and is all-in
jacko2168: folds
Uncalled bet (188324) returned to kaiseruy
*** FLOP *** {3-Hearts}{6-Diamonds}{8-Spades}
*** TURN *** {3-Hearts}{6-Diamonds}{8-Spades} {j-Spades}
*** RIVER *** {3-Hearts}{6-Diamonds}{8-Spades}{j-Spades} {5-Spades}
*** SHOW DOWN ***
Silverline17: shows {q-Spades}{10-Clubs} (high card Queen)
kaiseruy: shows {k-Clubs}{k-Spades} (a pair of Kings)
kaiseruy collected 47870 from pot
Silverline17 finished the tournament in 1846th place
*** SUMMARY ***
Total pot 47870 | Rake 0
Board {3-Hearts}{6-Diamonds}{8-Spades}{j-Spades}{5-Spades}
Seat 1: fegerson (big blind) folded before Flop
Seat 2: GuiGui_88 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: Silverline17 showed {q-Spades}{10-Clubs} and lost with high card Queen
Seat 5: jacko2168 folded before Flop
Seat 6: kaiseruy showed {k-Clubs}{k-Spades} and won (47870) with a pair of Kings
Seat 8: unluckymannn (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: a4698ak (small blind) folded before Flop

Leuk spel man. Ben weer voor een goed tijdje gedesillusioneerd Thumb Up

"I don't want a chipchop, I want ICM."
"What do you mean? We are headsup. It's the same."
"Oh, I didn't know that."

1291  

nooit _gelukNo

[/quote] -EJ-
Fileren van vlees noemen we uitbenen. HAHAHAHAHAHAHAH.[/quote]

.

1292  

wat een pech, ik zal het morgen nog een x proberen met nieuwe zin.

1293  

Crying

1294  

Silverline17 schreef

PokerStars Hand #214298865233: Tournament #2905314163, $50+$5 USD Hold'em No Limit - Level XVII (2500/5000) - 2020/05/22 23:41:17 CET [2020/05/22 17:41:17 ET]
Table '2905314163 174' 9-max Seat #1 is the button
Seat 1: fegerson (439623 in chips)
Seat 2: GuiGui_88 (73012 in chips)
Seat 3: (183176 in chips)
Seat 4: Silverline17 (164123 in chips)
Seat 5: jacko2168 (73061 in chips)
Seat 6: kaiseruy (199659 in chips)
Seat 7: Predator7007 (82388 in chips)
Seat 8: unluckymannn (101209 in chips)
Seat 9: a4698ak (153017 in chips)
fegerson: posts the ante 625
GuiGui_88: posts the ante 625
: posts the ante 625
Silverline17: posts the ante 625
jacko2168: posts the ante 625
kaiseruy: posts the ante 625
Predator7007: posts the ante 625
unluckymannn: posts the ante 625
a4698ak: posts the ante 625
GuiGui_88: posts small blind 2500
: posts big blind 5000
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Silverline17 {4-Hearts}{4-Spades}
Silverline17: raises 5000 to 10000
jacko2168: folds
kaiseruy: folds
Predator7007: folds
unluckymannn: folds
a4698ak: raises 28125 to 38125
fegerson: folds
GuiGui_88: folds
: folds
Silverline17: calls 28125
*** FLOP *** {9-Clubs}{8-Clubs}{k-Clubs}
Silverline17: checks
a4698ak: checks
*** TURN *** {9-Clubs}{8-Clubs}{k-Clubs} {q-Diamonds}
Silverline17: bets 25400
a4698ak: calls 25400
*** RIVER *** {9-Clubs}{8-Clubs}{k-Clubs}{q-Diamonds} {2-Hearts}
Silverline17: checks
a4698ak: bets 30000
Silverline17: folds
Uncalled bet (30000) returned to a4698ak
a4698ak collected 140175 from pot
a4698ak: doesn't show hand
*** SUMMARY ***
Total pot 140175 | Rake 0
Board {9-Clubs}{8-Clubs}{k-Clubs}{q-Diamonds}{2-Hearts}
Seat 1: fegerson (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: GuiGui_88 (small blind) folded before Flop
Seat 3: (big blind) folded before Flop
Seat 4: Silverline17 folded on the River
Seat 5: jacko2168 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: kaiseruy folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: Predator7007 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: unluckymannn folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: a4698ak collected (140175)

Moet pre gewoon folden.

Pre niet openen, als je opent moet je geen 4x 3bets callen 30bb eff. Als je dan toch de 3bet called, moet je de turn niet gaan betten aangezien hij nooit fold. Toch weer keurig 1/3 van je prima stack weggepist.

Al met al fold pre.

1295  

Silverline17 schreef

PokerStars Hand #214297647842: Tournament #2905314163, $50+$5 USD Hold'em No Limit - Level XVI (2000/4000) - 2020/05/22 23:21:58 CET [2020/05/22 17:21:58 ET]
Table '2905314163 174' 9-max Seat #6 is the button
Seat 1: fegerson (329677 in chips)
Seat 2: GuiGui_88 (128762 in chips)
Seat 3: (347563 in chips)
Seat 4: Silverline17 (149536 in chips)
Seat 5: jacko2168 (39099 in chips)
Seat 6: kaiseruy (115330 in chips)
Seat 7: Predator7007 (71505 in chips)
Seat 8: unluckymannn (183029 in chips)
Seat 9: a4698ak (104767 in chips)
fegerson: posts the ante 500
GuiGui_88: posts the ante 500
: posts the ante 500
Silverline17: posts the ante 500
jacko2168: posts the ante 500
kaiseruy: posts the ante 500
Predator7007: posts the ante 500
unluckymannn: posts the ante 500
a4698ak: posts the ante 500
Predator7007: posts small blind 2000
unluckymannn: posts big blind 4000
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Silverline17 {10-Hearts}{a-Diamonds}
a4698ak: folds
fegerson: folds
GuiGui_88: folds
: raises 4800 to 8800
Silverline17: calls 8800
jacko2168: calls 8800
kaiseruy: folds
Predator7007: folds
unluckymannn: folds
*** FLOP *** {5-Spades}{7-Hearts}{8-Hearts}
: checks
Silverline17: checks
jacko2168: bets 29799 and is all-in
: folds
Silverline17: calls 29799
*** TURN *** {5-Spades}{7-Hearts}{8-Hearts} {j-Diamonds}
*** RIVER *** {5-Spades}{7-Hearts}{8-Hearts}{j-Diamonds} {7-Spades}
*** SHOW DOWN ***
Silverline17: shows {10-Hearts}{a-Diamonds} (a pair of Sevens)
jacko2168: shows {3-Clubs}{3-Diamonds} (two pair, Sevens and Threes)
jacko2168 collected 96498 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 96498 | Rake 0
Board {5-Spades}{7-Hearts}{8-Hearts}{j-Diamonds}{7-Spades}
Seat 1: fegerson folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: GuiGui_88 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: folded on the Flop
Seat 4: Silverline17 showed {10-Hearts}{a-Diamonds} and lost with a pair of Sevens
Seat 5: jacko2168 showed {3-Clubs}{3-Diamonds} and won (96498) with two pair, Sevens and Threes
Seat 6: kaiseruy (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: Predator7007 (small blind) folded before Flop
Seat 8: unluckymannn (big blind) folded before Flop
Seat 9: a4698ak folded before Flop (didn't bet)

Niet als het dan ff moet he Sad

Fold pre, fold flop.

1296  

Silverline17 schreef

Als afsluiting van mijn SCOOP 2020 speel ik het $55 19:00 event, ik stap nu laat in met 31bb. ($350k gtd). Het was een mooie rit guys, iedereen bedankt voor het railen.
Hoop dat dit de SCOOP-saver wordt, maar op empirische basis voorspel ik dat ik er over een kwartiertje uitlig met QQ < QJhh pfai.

Jammer dat het ritje zo eindigt, lekker doorgeklust naar 150K en dan jezelf in problemen brengen met een handje 44; zonde

{k-Hearts}{k-Diamonds} sweet

1297  

KiwiBashir schreef

bL1z schreef

stevo965 schreef

Je hebt ook van die mooie tabelletjes waarin je ziet welke handen je winstgevend speelt in welke posities. Was zo'n sloper die alles groen had tien jaar terug ofzo. Kan niet op zijn naam komen helaas.

POTRIPPER

Kan je niet wat mooie gifjes maken bij een paar van deze handjes?

Dat werkt helaas niet meer op PN.

1298  

CJAcesRule schreef

Silverline17 schreef

Als afsluiting van mijn SCOOP 2020 speel ik het $55 19:00 event, ik stap nu laat in met 31bb. ($350k gtd). Het was een mooie rit guys, iedereen bedankt voor het railen.
Hoop dat dit de SCOOP-saver wordt, maar op empirische basis voorspel ik dat ik er over een kwartiertje uitlig met QQ < QJhh pfai.

Jammer dat het ritje zo eindigt, lekker doorgeklust naar 150K en dan jezelf in problemen brengen met een handje 44; zonde

True. Sad

"I don't want a chipchop, I want ICM."
"What do you mean? We are headsup. It's the same."
"Oh, I didn't know that."

1299  

Silverline17 schreef

CJAcesRule schreef

Silverline17 schreef

Als afsluiting van mijn SCOOP 2020 speel ik het $55 19:00 event, ik stap nu laat in met 31bb. ($350k gtd). Het was een mooie rit guys, iedereen bedankt voor het railen.
Hoop dat dit de SCOOP-saver wordt, maar op empirische basis voorspel ik dat ik er over een kwartiertje uitlig met QQ < QJhh pfai.

Jammer dat het ritje zo eindigt, lekker doorgeklust naar 150K en dan jezelf in problemen brengen met een handje 44; zonde

True. Sad

Voor volgend weekend gaat het vast weer kriebelen

1300  
Terug naar boven
Loading
Sommige verplichten velden van het formulier ontbreken

Een gebruikersnaam is verplicht

Een wachtwoord is verplicht

Dit bericht kent geen inhoud

Thread onderwerp is leeg

Kies juiste category voor dit topic