2020 SCOOP Railparty

Poker Forum

5070 leden
198823 topics
7400634 posts

Online: 171 87 geregistreerde leden + 84 gasten

ping
Stakeback

Mintewek stakeback saturday $948

Laatste eerst Oudste eerst

PokerStars Hand #214350347901: Tournament #2905314209, $20+$2 USD Hold'em No Limit - Level XIV (700/1400) - 2020/05/23 22:47:18 CET [2020/05/23 16:47:18 ET]
Table '2905314209 18' 8-max Seat #6 is the button
Seat 1: Clingon_01 (25275 in chips)
Seat 2: Slijm (52358 in chips)
Seat 3: XxXaN4ik (72883 in chips)
Seat 4: Mintewek (21525 in chips)
Seat 5: zekura (48974 in chips)
Seat 6: Encore.oZm (15173 in chips)
Seat 7: hinarey (46161 in chips)
Seat 8: Voziyanov15 (42901 in chips)
Clingon_01: posts the ante 175
Slijm: posts the ante 175
XxXaN4ik: posts the ante 175
Mintewek: posts the ante 175
zekura: posts the ante 175
Encore.oZm: posts the ante 175
hinarey: posts the ante 175
Voziyanov15: posts the ante 175
hinarey: posts small blind 700
Voziyanov15: posts big blind 1400
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Mintewek {9-Diamonds}{9-Hearts}
Clingon_01: folds
Slijm: folds
XxXaN4ik: folds
Mintewek: raises 19950 to 21350 and is all-in
zekura: folds
Encore.oZm: calls 14998 and is all-in
hinarey: folds
Voziyanov15: folds
Uncalled bet (6352) returned to Mintewek
*** FLOP *** {5-Hearts}{7-Hearts}{7-Diamonds}
*** TURN *** {5-Hearts}{7-Hearts}{7-Diamonds} {10-Hearts}
*** RIVER *** {5-Hearts}{7-Hearts}{7-Diamonds}{10-Hearts} {8-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
Mintewek: shows {9-Diamonds}{9-Hearts} (two pair, Nines and Sevens)
Encore.oZm: shows {j-Spades}{j-Diamonds} (two pair, Jacks and Sevens)
Encore.oZm collected 33496 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 33496 | Rake 0
Board {5-Hearts}{7-Hearts}{7-Diamonds}{10-Hearts}{8-Clubs}
Seat 1: Clingon_01 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: Slijm folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: XxXaN4ik folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: Mintewek showed {9-Diamonds}{9-Hearts} and lost with two pair, Nines and Sevens
Seat 5: zekura folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: Encore.oZm (button) showed {j-Spades}{j-Diamonds} and won (33496) with two pair, Jacks and Sevens
Seat 7: hinarey (small blind) folded before Flop
Seat 8: Voziyanov15 (big blind) folded before Flop

PokerStars Hand #214350400631: Tournament #2905314209, $20+$2 USD Hold'em No Limit - Level XIV (700/1400) - 2020/05/23 22:48:10 CET [2020/05/23 16:48:10 ET]
Table '2905314209 18' 8-max Seat #8 is the button
Seat 1: Clingon_01 (23525 in chips)
Seat 2: Slijm (55508 in chips)
Seat 3: XxXaN4ik (72533 in chips)
Seat 4: Mintewek (6177 in chips)
Seat 5: zekura (48624 in chips)
Seat 6: Encore.oZm (33321 in chips)
Seat 7: hinarey (45111 in chips)
Seat 8: Voziyanov15 (40451 in chips)
Clingon_01: posts the ante 175
Slijm: posts the ante 175
XxXaN4ik: posts the ante 175
Mintewek: posts the ante 175
zekura: posts the ante 175
Encore.oZm: posts the ante 175
hinarey: posts the ante 175
Voziyanov15: posts the ante 175
Clingon_01: posts small blind 700
Slijm: posts big blind 1400
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Mintewek {k-Spades}{a-Clubs}
XxXaN4ik: folds
Mintewek: raises 4602 to 6002 and is all-in
zekura: folds
Encore.oZm: raises 27144 to 33146 and is all-in
hinarey: raises 11790 to 44936 and is all-in
Voziyanov15: folds
Clingon_01: folds
Slijm: folds
Uncalled bet (11790) returned to hinarey
*** FLOP *** {2-Spades}{2-Clubs}{9-Diamonds}
*** TURN *** {2-Spades}{2-Clubs}{9-Diamonds} {7-Clubs}
*** RIVER *** {2-Spades}{2-Clubs}{9-Diamonds}{7-Clubs} {k-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
Encore.oZm: shows {j-Diamonds}{a-Hearts} (a pair of Deuces)
hinarey: shows {10-Diamonds}{10-Spades} (two pair, Tens and Deuces)
hinarey collected 54288 from side pot
Mintewek: shows {k-Spades}{a-Clubs} (two pair, Kings and Deuces)
Mintewek collected 21506 from main pot
Encore.oZm finished the tournament in 2534th place
*** SUMMARY ***
Total pot 75794 Main pot 21506. Side pot 54288. | Rake 0
Board {2-Spades}{2-Clubs}{9-Diamonds}{7-Clubs}{k-Hearts}
Seat 1: Clingon_01 (small blind) folded before Flop
Seat 2: Slijm (big blind) folded before Flop
Seat 3: XxXaN4ik folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: Mintewek showed {k-Spades}{a-Clubs} and won (21506) with two pair, Kings and Deuces
Seat 5: zekura folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: Encore.oZm showed {j-Diamonds}{a-Hearts} and lost with a pair of Deuces
Seat 7: hinarey showed {10-Diamonds}{10-Spades} and won (54288) with two pair, Tens and Deuces
Seat 8: Voziyanov15 (button) folded before Flop (didn't bet)

41  

PokerStars Hand #214350585090: Tournament #2905348881, $7.50+$22.50+$3.00 USD Hold'em No Limit - Level XVIII (300/600) - 2020/05/23 22:51:08 CET [2020/05/23 16:51:08 ET]
Table '2905348881 139' 9-max Seat #3 is the button
Seat 1: benyie (14657 in chips, $42.18 bounty)
Seat 2: troytrex18 (42227 in chips, $78.75 bounty)
Seat 3: $partan4ik (27021 in chips, $73.12 bounty)
Seat 4: zao92 (34172 in chips) out of hand (moved from another table into small blind)
Seat 5: K0VAK (27987 in chips, $39.37 bounty)
Seat 6: NBKPS (12400 in chips, $33.75 bounty)
Seat 7: Mintewek (12306 in chips, $50.62 bounty)
Seat 8: Lisa-Marie888 (7392 in chips, $50.62 bounty)
Seat 9: SoLAn2k (38262 in chips, $67.50 bounty)
zao92 will be allowed to play after the button
benyie: posts the ante 90
troytrex18: posts the ante 90
$partan4ik: posts the ante 90
K0VAK: posts the ante 90
NBKPS: posts the ante 90
Mintewek: posts the ante 90
Lisa-Marie888: posts the ante 90
SoLAn2k: posts the ante 90
K0VAK: posts small blind 300
NBKPS: posts big blind 600
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Mintewek {q-Diamonds}{q-Clubs}
Mintewek: raises 720 to 1320
Lisa-Marie888: folds
SoLAn2k: folds
benyie: folds
troytrex18: folds
$partan4ik: folds
K0VAK: folds
NBKPS: calls 720
*** FLOP *** {3-Hearts}{9-Spades}{4-Spades}
NBKPS: checks
Mintewek: bets 1099
NBKPS: raises 2929 to 4028
Mintewek: raises 6868 to 10896 and is all-in
NBKPS: calls 6868
*** TURN *** {3-Hearts}{9-Spades}{4-Spades} {5-Spades}
*** RIVER *** {3-Hearts}{9-Spades}{4-Spades}{5-Spades} {10-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
NBKPS: shows {6-Clubs}{6-Spades} (a pair of Sixes)
Mintewek: shows {q-Diamonds}{q-Clubs} (a pair of Queens)
Mintewek collected 25452 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 25452 | Rake 0
Board {3-Hearts}{9-Spades}{4-Spades}{5-Spades}{10-Diamonds}
Seat 1: benyie folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: troytrex18 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: $partan4ik (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: K0VAK (small blind) folded before Flop
Seat 6: NBKPS (big blind) showed {6-Clubs}{6-Spades} and lost with a pair of Sixes
Seat 7: Mintewek showed {q-Diamonds}{q-Clubs} and won (25452) with a pair of Queens
Seat 8: Lisa-Marie888 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: SoLAn2k folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #214350685308: Tournament #2905314209, $20+$2 USD Hold'em No Limit - Level XV (800/1600) - 2020/05/23 22:52:47 CET [2020/05/23 16:52:47 ET]
Table '2905314209 18' 8-max Seat #6 is the button
Seat 1: Clingon_01 (21775 in chips)
Seat 2: Slijm (51308 in chips)
Seat 3: XxXaN4ik (84608 in chips)
Seat 4: Mintewek (18531 in chips)
Seat 5: zekura (61084 in chips)
Seat 6: piton832 (40730 in chips)
Seat 7: hinarey (56593 in chips)
Seat 8: Voziyanov15 (39401 in chips)
Clingon_01: posts the ante 200
Slijm: posts the ante 200
XxXaN4ik: posts the ante 200
Mintewek: posts the ante 200
zekura: posts the ante 200
piton832: posts the ante 200
hinarey: posts the ante 200
Voziyanov15: posts the ante 200
hinarey: posts small blind 800
Voziyanov15: posts big blind 1600
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Mintewek {a-Diamonds}{8-Diamonds}
Clingon_01: folds
Slijm: folds
XxXaN4ik: folds
Mintewek: raises 16731 to 18331 and is all-in
zekura: folds
piton832: folds
hinarey: folds
Voziyanov15: calls 16731
*** FLOP *** {j-Hearts}{2-Hearts}{2-Diamonds}
*** TURN *** {j-Hearts}{2-Hearts}{2-Diamonds} {9-Clubs}
*** RIVER *** {j-Hearts}{2-Hearts}{2-Diamonds}{9-Clubs} {8-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
Voziyanov15: shows {7-Spades}{7-Diamonds} (two pair, Sevens and Deuces)
Mintewek: shows {a-Diamonds}{8-Diamonds} (two pair, Eights and Deuces)
Mintewek collected 39062 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 39062 | Rake 0
Board {j-Hearts}{2-Hearts}{2-Diamonds}{9-Clubs}{8-Hearts}
Seat 1: Clingon_01 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: Slijm folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: XxXaN4ik folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: Mintewek showed {a-Diamonds}{8-Diamonds} and won (39062) with two pair, Eights and Deuces
Seat 5: zekura folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: piton832 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: hinarey (small blind) folded before Flop
Seat 8: Voziyanov15 (big blind) showed {7-Spades}{7-Diamonds} and lost with two pair, Sevens and Deuces

42  

33 bb - 24.5k
party mini wpt deepstack - 31.5k
22r scoop - 38.7k

brr, zag er uurtje terug toch stuk mooier uit

43  

douchen 22r scoop

PokerStars Hand #214351565498: Tournament #2905314209, $20+$2 USD Hold'em No Limit - Level XVII (1250/2500) - 2020/05/23 23:08:59 CET [2020/05/23 17:08:59 ET]
Table '2905314209 192' 8-max Seat #5 is the button
Seat 1: shrekpoker91 (34502 in chips)
Seat 2: THAIBOXX (46686 in chips)
Seat 3: $ubuta1 (289051 in chips)
Seat 4: TaylorG6 (91675 in chips)
Seat 5: Dimasan11111 (88776 in chips)
Seat 6: LiroLa (35122 in chips)
Seat 7: Mintewek (36192 in chips)
Seat 8: Jindujun0805 (71002 in chips)
shrekpoker91: posts the ante 325
THAIBOXX: posts the ante 325
$ubuta1: posts the ante 325
TaylorG6: posts the ante 325
Dimasan11111: posts the ante 325
LiroLa: posts the ante 325
Mintewek: posts the ante 325
Jindujun0805: posts the ante 325
LiroLa: posts small blind 1250
Mintewek: posts big blind 2500
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Mintewek {3-Diamonds}{3-Hearts}
Jindujun0805: folds
shrekpoker91: folds
THAIBOXX: folds
$ubuta1: folds
TaylorG6: folds
Dimasan11111: raises 2500 to 5000
LiroLa: folds
Mintewek: raises 30867 to 35867 and is all-in
Dimasan11111: calls 30867
*** FLOP *** {6-Spades}{9-Clubs}{q-Spades}
*** TURN *** {6-Spades}{9-Clubs}{q-Spades} {9-Spades}
*** RIVER *** {6-Spades}{9-Clubs}{q-Spades}{9-Spades} {2-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
Mintewek: shows {3-Diamonds}{3-Hearts} (two pair, Nines and Threes)
Dimasan11111: shows {a-Diamonds}{q-Diamonds} (two pair, Queens and Nines)
Dimasan11111 collected 75584 from pot
Mintewek finished the tournament in 1894th place
*** SUMMARY ***
Total pot 75584 | Rake 0
Board {6-Spades}{9-Clubs}{q-Spades}{9-Spades}{2-Clubs}
Seat 1: shrekpoker91 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: THAIBOXX folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: $ubuta1 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: TaylorG6 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: Dimasan11111 (button) showed {a-Diamonds}{q-Diamonds} and won (75584) with two pair, Queens and Nines
Seat 6: LiroLa (small blind) folded before Flop
Seat 7: Mintewek (big blind) showed {3-Diamonds}{3-Hearts} and lost with two pair, Nines and Threes
Seat 8: Jindujun0805 folded before Flop (didn't bet)

wel stackie party nu (400/800)

open co A9hh, co flat bb flat.
cbet klein AA3xxh, co er bij. turn Kh, x/c vs kleine bet, river 5h, x/jam vs kleine bet, hij er bij met ATo.

paar handen later open KQss UTG 1, MP 3b klein, ik ben er bij.
J73scc, hij checkback. turn 9x, ik bet, hij er bij. River Tc, ik jam, hij er bij met JJ

87.9k nu

44  

PokerStars Hand #214352877287: Tournament #2905348881, $7.50+$22.50+$3.00 USD Hold'em No Limit - Level XXII (500/1000) - 2020/05/23 23:30:16 CET [2020/05/23 17:30:16 ET]
Table '2905348881 139' 9-max Seat #8 is the button
Seat 1: Ad1oz (19788 in chips, $50.62 bounty)
Seat 2: troytrex18 (54636 in chips, $78.75 bounty)
Seat 3: $partan4ik (18532 in chips, $73.12 bounty)
Seat 4: zao92 (38175 in chips, $98.43 bounty)
Seat 5: K0VAK (59162 in chips, $60.46 bounty)
Seat 6: BIELXXT96 (39792 in chips, $56.25 bounty)
Seat 7: Mintewek (26420 in chips, $50.62 bounty)
Seat 8: JamsLaNoche (18142 in chips, $106.86 bounty)
Seat 9: SoLAn2k (23846 in chips, $92.81 bounty)
Ad1oz: posts the ante 150
troytrex18: posts the ante 150
$partan4ik: posts the ante 150
zao92: posts the ante 150
K0VAK: posts the ante 150
BIELXXT96: posts the ante 150
Mintewek: posts the ante 150
JamsLaNoche: posts the ante 150
SoLAn2k: posts the ante 150
SoLAn2k: posts small blind 500
Ad1oz: posts big blind 1000
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Mintewek {10-Hearts}{j-Hearts}
troytrex18: folds
$partan4ik: folds
zao92: raises 1000 to 2000
K0VAK: folds
BIELXXT96: calls 2000
Mintewek: calls 2000
JamsLaNoche: folds
SoLAn2k: folds
Ad1oz: calls 1000
*** FLOP *** {q-Hearts}{k-Diamonds}{2-Diamonds}
Ad1oz: checks
zao92: checks
BIELXXT96: checks
Mintewek: checks
*** TURN *** {q-Hearts}{k-Diamonds}{2-Diamonds} {9-Hearts}
Ad1oz: checks
zao92: bets 3896
BIELXXT96: folds
Mintewek: calls 3896
Ad1oz: folds
*** RIVER *** {q-Hearts}{k-Diamonds}{2-Diamonds}{9-Hearts} {k-Clubs}
zao92: bets 5784
Mintewek: raises 14590 to 20374 and is all-in
zao92: calls 14590
*** SHOW DOWN ***
Mintewek: shows {10-Hearts}{j-Hearts} (a straight, Nine to King)
zao92: shows {k-Spades}{10-Spades} (three of a kind, Kings)
Mintewek collected 58390 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 58390 | Rake 0
Board {q-Hearts}{k-Diamonds}{2-Diamonds}{9-Hearts}{k-Clubs}
Seat 1: Ad1oz (big blind) folded on the Turn
Seat 2: troytrex18 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: $partan4ik folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: zao92 showed {k-Spades}{10-Spades} and lost with three of a kind, Kings
Seat 5: K0VAK folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: BIELXXT96 folded on the Turn
Seat 7: Mintewek showed {10-Hearts}{j-Hearts} and won (58390) with a straight, Nine to King
Seat 8: JamsLaNoche (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: SoLAn2k (small blind) folded before Flop

45  

matig

PokerStars Hand #214353672414: Tournament #2905348881, $7.50+$22.50+$3.00 USD Hold'em No Limit - Level XXIV (700/1400) - 2020/05/23 23:43:47 CET [2020/05/23 17:43:47 ET]
Table '2905348881 139' 9-max Seat #4 is the button
Seat 1: Ad1oz (12968 in chips, $50.62 bounty)
Seat 2: troytrex18 (105357 in chips, $208.11 bounty)
Seat 3: KarasiK163 (33553 in chips, $61.87 bounty)
Seat 4: bambosa85 (57038 in chips, $118.11 bounty)
Seat 5: K0VAK (42222 in chips, $60.46 bounty)
Seat 6: BIELXXT96 (33472 in chips, $56.25 bounty)
Seat 7: Mintewek (57260 in chips, $50.62 bounty)
Seat 8: JamsLaNoche (89955 in chips, $143.42 bounty)
Seat 9: EugeneShev (73174 in chips, $75.93 bounty)
Ad1oz: posts the ante 210
troytrex18: posts the ante 210
KarasiK163: posts the ante 210
bambosa85: posts the ante 210
K0VAK: posts the ante 210
BIELXXT96: posts the ante 210
Mintewek: posts the ante 210
JamsLaNoche: posts the ante 210
EugeneShev: posts the ante 210
K0VAK: posts small blind 700
BIELXXT96: posts big blind 1400
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Mintewek {q-Diamonds}{10-Diamonds}
Mintewek: raises 1680 to 3080
JamsLaNoche: folds
EugeneShev: folds
Ad1oz: raises 9678 to 12758 and is all-in
troytrex18: folds
KarasiK163: folds
bambosa85: folds
K0VAK: folds
BIELXXT96: folds
Mintewek: calls 9678
*** FLOP *** {q-Spades}{4-Clubs}{10-Clubs}
*** TURN *** {q-Spades}{4-Clubs}{10-Clubs} {j-Hearts}
*** RIVER *** {q-Spades}{4-Clubs}{10-Clubs}{j-Hearts} {k-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
Mintewek: shows {q-Diamonds}{10-Diamonds} (two pair, Queens and Tens)
Ad1oz: shows {9-Spades}{9-Clubs} (a straight, Nine to King)
Ad1oz collected 29506 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 29506 | Rake 0
Board {q-Spades}{4-Clubs}{10-Clubs}{j-Hearts}{k-Hearts}
Seat 1: Ad1oz showed {9-Spades}{9-Clubs} and won (29506) with a straight, Nine to King
Seat 2: troytrex18 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: KarasiK163 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: bambosa85 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: K0VAK (small blind) folded before Flop
Seat 6: BIELXXT96 (big blind) folded before Flop
Seat 7: Mintewek showed {q-Diamonds}{10-Diamonds} and lost with two pair, Queens and Tens
Seat 8: JamsLaNoche folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: EugeneShev folded before Flop (didn't bet)

bluff ook wat weg party, 57k left

46  

brr, 15 oid voor itm 33bb, douchen

PokerStars Hand #214354833296: Tournament #2905348881, $7.50+$22.50+$3.00 USD Hold'em No Limit - Level XXVI (900/1800) - 2020/05/24 0:05:51 CET [2020/05/23 18:05:51 ET]
Table '2905348881 139' 9-max Seat #8 is the button
Seat 1: Ad1oz (18316 in chips, $50.62 bounty)
Seat 2: troytrex18 (91072 in chips, $208.11 bounty)
Seat 3: KarasiK163 (27333 in chips, $61.87 bounty)
Seat 4: bambosa85 (15236 in chips, $118.11 bounty)
Seat 5: K0VAK (90834 in chips, $60.46 bounty)
Seat 6: BIELXXT96 (23972 in chips, $56.25 bounty)
Seat 7: Mintewek (40722 in chips, $50.62 bounty)
Seat 8: JamsLaNoche (140271 in chips, $143.42 bounty)
Seat 9: EugeneShev (57243 in chips, $75.93 bounty)
Ad1oz: posts the ante 270
troytrex18: posts the ante 270
KarasiK163: posts the ante 270
bambosa85: posts the ante 270
K0VAK: posts the ante 270
BIELXXT96: posts the ante 270
Mintewek: posts the ante 270
JamsLaNoche: posts the ante 270
EugeneShev: posts the ante 270
EugeneShev: posts small blind 900
Ad1oz: posts big blind 1800
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Mintewek {9-Clubs}{9-Hearts}
troytrex18: folds
KarasiK163: calls 1800
bambosa85: folds
K0VAK: folds
BIELXXT96: folds
Mintewek: calls 1800
JamsLaNoche: folds
EugeneShev: raises 55173 to 56973 and is all-in
Ad1oz: folds
KarasiK163: folds
Mintewek: calls 38652 and is all-in
Uncalled bet (16521) returned to EugeneShev
*** FLOP *** {3-Hearts}{a-Clubs}{5-Diamonds}
*** TURN *** {3-Hearts}{a-Clubs}{5-Diamonds} {2-Diamonds}
*** RIVER *** {3-Hearts}{a-Clubs}{5-Diamonds}{2-Diamonds} {q-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
EugeneShev: shows {a-Diamonds}{5-Clubs} (two pair, Aces and Fives)
Mintewek: shows {9-Clubs}{9-Hearts} (a pair of Nines)
EugeneShev collected 86934 from pot
EugeneShev wins $25.31 for eliminating Mintewek and their own bounty increases by $25.31 to $101.24
Mintewek finished the tournament in 338th place
*** SUMMARY ***
Total pot 86934 | Rake 0
Board {3-Hearts}{a-Clubs}{5-Diamonds}{2-Diamonds}{q-Diamonds}
Seat 1: Ad1oz (big blind) folded before Flop
Seat 2: troytrex18 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: KarasiK163 folded before Flop
Seat 4: bambosa85 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: K0VAK folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: BIELXXT96 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: Mintewek showed {9-Clubs}{9-Hearts} and lost with a pair of Nines
Seat 8: JamsLaNoche (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: EugeneShev (small blind) showed {a-Diamonds}{5-Clubs} and won (86934) with two pair, Aces and Fives

party wel terug naar 77.5k, AQs > 56s 3b pot Q43r

add de 33 speedway nog even, ga er van uit dat dit fine is

47  

Party itm?

{j-Hearts}{10-Hearts}

48  

A6cc > KK op 772ccx party, 97.4k

nee is een phase toernooi, dinsdag dag 2, denk dan pas itm, 1m gtd dus wel mooie

49  

party - 80k
33 speedway - 11.9k

50  

PokerStars Hand #214358270519: Tournament #2905385971, $30+$3 USD Hold'em No Limit - Level XII (300/600) - 2020/05/24 1:15:14 CET [2020/05/23 19:15:14 ET]
Table '2905385971 54' 9-max Seat #4 is the button
Seat 1: I am Bobbie (15620 in chips)
Seat 2: sulzhaxn (13777 in chips)
Seat 3: Zackattak13 (6774 in chips)
Seat 4: themasteryan (15506 in chips)
Seat 5: Mintewek (6570 in chips)
Seat 6: Kreayshawn (12520 in chips)
Seat 7: binhoeiji (8470 in chips)
Seat 8: MkPhil (32656 in chips)
Seat 9: coby94 (19003 in chips)
I am Bobbie: posts the ante 60
sulzhaxn: posts the ante 60
Zackattak13: posts the ante 60
themasteryan: posts the ante 60
Mintewek: posts the ante 60
Kreayshawn: posts the ante 60
binhoeiji: posts the ante 60
MkPhil: posts the ante 60
coby94: posts the ante 60
Mintewek: posts small blind 300
Kreayshawn: posts big blind 600
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Mintewek {k-Clubs}{7-Clubs}
binhoeiji: folds
MkPhil: folds
coby94: folds
I am Bobbie: folds
sulzhaxn: folds
Zackattak13: folds
themasteryan: folds
Mintewek: raises 5910 to 6510 and is all-in
Kreayshawn: calls 5910
*** FLOP *** {7-Spades}{k-Spades}{q-Clubs}
*** TURN *** {7-Spades}{k-Spades}{q-Clubs} {7-Hearts}
*** RIVER *** {7-Spades}{k-Spades}{q-Clubs}{7-Hearts} {10-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
Mintewek: shows {k-Clubs}{7-Clubs} (a full house, Sevens full of Kings)
Kreayshawn: shows {3-Hearts}{a-Clubs} (a pair of Sevens)
Mintewek collected 13560 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 13560 | Rake 0
Board {7-Spades}{k-Spades}{q-Clubs}{7-Hearts}{10-Diamonds}
Seat 1: I am Bobbie folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: sulzhaxn folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: Zackattak13 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: themasteryan (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: Mintewek (small blind) showed {k-Clubs}{7-Clubs} and won (13560) with a full house, Sevens full of Kings
Seat 6: Kreayshawn (big blind) showed {3-Hearts}{a-Clubs} and lost with a pair of Sevens
Seat 7: binhoeiji folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: MkPhil folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: coby94 folded before Flop (didn't bet)

51  

lol, mooie

PokerStars Hand #214358401736: Tournament #2905385971, $30+$3 USD Hold'em No Limit - Level XII (300/600) - 2020/05/24 1:17:59 CET [2020/05/23 19:17:59 ET]
Table '2905385971 54' 9-max Seat #8 is the button
Seat 1: I am Bobbie (15380 in chips)
Seat 2: grandmont (10634 in chips)
Seat 3: Zackattak13 (6534 in chips)
Seat 4: themasteryan (14006 in chips)
Seat 5: Mintewek (14820 in chips)
Seat 6: Kreayshawn (9610 in chips)
Seat 7: binhoeiji (7330 in chips)
Seat 8: MkPhil (31516 in chips)
Seat 9: coby94 (18163 in chips)
I am Bobbie: posts the ante 60
grandmont: posts the ante 60
Zackattak13: posts the ante 60
themasteryan: posts the ante 60
Mintewek: posts the ante 60
Kreayshawn: posts the ante 60
binhoeiji: posts the ante 60
MkPhil: posts the ante 60
coby94: posts the ante 60
coby94: posts small blind 300
I am Bobbie: posts big blind 600
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Mintewek {q-Spades}{a-Clubs}
grandmont: folds
Zackattak13: folds
themasteryan: folds
Mintewek: raises 600 to 1200
Kreayshawn: raises 8350 to 9550 and is all-in
binhoeiji: folds
MkPhil: folds
coby94: folds
I am Bobbie: folds
Mintewek: calls 8350
*** FLOP *** {k-Diamonds}{k-Clubs}{q-Diamonds}
*** TURN *** {k-Diamonds}{k-Clubs}{q-Diamonds} {a-Diamonds}
*** RIVER *** {k-Diamonds}{k-Clubs}{q-Diamonds}{a-Diamonds} {a-Spades}
*** SHOW DOWN ***
Mintewek: shows {q-Spades}{a-Clubs} (a full house, Aces full of Kings)
Kreayshawn: shows {k-Hearts}{a-Hearts} (a full house, Aces full of Kings)
Mintewek collected 10270 from pot
Kreayshawn collected 10270 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 20540 | Rake 0
Board {k-Diamonds}{k-Clubs}{q-Diamonds}{a-Diamonds}{a-Spades}
Seat 1: I am Bobbie (big blind) folded before Flop
Seat 2: grandmont folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: Zackattak13 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: themasteryan folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: Mintewek showed {q-Spades}{a-Clubs} and won (10270) with a full house, Aces full of Kings
Seat 6: Kreayshawn showed {k-Hearts}{a-Hearts} and won (10270) with a full house, Aces full of Kings
Seat 7: binhoeiji folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: MkPhil (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: coby94 (small blind) folded before Flop

52  

douchen 33 speedway

PokerStars Hand #214358529593: Tournament #2905385971, $30+$3 USD Hold'em No Limit - Level XIII (400/800) - 2020/05/24 1:20:54 CET [2020/05/23 19:20:54 ET]
Table '2905385971 54' 9-max Seat #3 is the button
Seat 1: I am Bobbie (14080 in chips)
Seat 2: grandmont (9134 in chips)
Seat 3: Zackattak13 (5034 in chips)
Seat 4: themasteryan (14826 in chips)
Seat 5: Mintewek (15240 in chips)
Seat 6: Kreayshawn (11950 in chips)
Seat 7: binhoeiji (8950 in chips)
Seat 8: MkPhil (31216 in chips)
Seat 9: coby94 (17563 in chips)
I am Bobbie: posts the ante 80
grandmont: posts the ante 80
Zackattak13: posts the ante 80
themasteryan: posts the ante 80
Mintewek: posts the ante 80
Kreayshawn: posts the ante 80
binhoeiji: posts the ante 80
MkPhil: posts the ante 80
coby94: posts the ante 80
themasteryan: posts small blind 400
Mintewek: posts big blind 800
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Mintewek {k-Clubs}{9-Spades}
Kreayshawn: folds
binhoeiji: folds
MkPhil: folds
coby94: folds
I am Bobbie: folds
grandmont: folds
Zackattak13: raises 2400 to 3200
themasteryan: folds
Mintewek: raises 2400 to 5600
Zackattak13: calls 1754 and is all-in
Uncalled bet (646) returned to Mintewek
*** FLOP *** {q-Hearts}{5-Hearts}{a-Spades}
*** TURN *** {q-Hearts}{5-Hearts}{a-Spades} {8-Hearts}
*** RIVER *** {q-Hearts}{5-Hearts}{a-Spades}{8-Hearts} {q-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
Mintewek: shows {k-Clubs}{9-Spades} (a pair of Queens)
Zackattak13: shows {2-Clubs}{a-Diamonds} (two pair, Aces and Queens)
Zackattak13 collected 11028 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 11028 | Rake 0
Board {q-Hearts}{5-Hearts}{a-Spades}{8-Hearts}{q-Clubs}
Seat 1: I am Bobbie folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: grandmont folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: Zackattak13 (button) showed {2-Clubs}{a-Diamonds} and won (11028) with two pair, Aces and Queens
Seat 4: themasteryan (small blind) folded before Flop
Seat 5: Mintewek (big blind) showed {k-Clubs}{9-Spades} and lost with a pair of Queens
Seat 6: Kreayshawn folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: binhoeiji folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: MkPhil folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: coby94 folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #214358909748: Tournament #2905385971, $30+$3 USD Hold'em No Limit - Level XIV (500/1000) - 2020/05/24 1:29:27 CET [2020/05/23 19:29:27 ET]
Table '2905385971 54' 9-max Seat #6 is the button
Seat 1: Gorvie (10000 in chips)
Seat 2: grandmont (8834 in chips)
Seat 3: Zackattak13 (10428 in chips)
Seat 4: themasteryan (37556 in chips)
Seat 5: Mintewek (6587 in chips)
Seat 6: Kreayshawn (24269 in chips)
Seat 8: MkPhil (30436 in chips)
Seat 9: coby94 (19883 in chips)
Gorvie: posts the ante 100
grandmont: posts the ante 100
Zackattak13: posts the ante 100
themasteryan: posts the ante 100
Mintewek: posts the ante 100
Kreayshawn: posts the ante 100
MkPhil: posts the ante 100
coby94: posts the ante 100
MkPhil: posts small blind 500
coby94: posts big blind 1000
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Mintewek {8-Diamonds}{q-Diamonds}
Gorvie: folds
grandmont: folds
Zackattak13: folds
themasteryan: folds
Mintewek: raises 5487 to 6487 and is all-in
Kreayshawn: raises 17682 to 24169 and is all-in
MkPhil: folds
coby94: folds
Uncalled bet (17682) returned to Kreayshawn
*** FLOP *** {2-Diamonds}{a-Hearts}{j-Spades}
*** TURN *** {2-Diamonds}{a-Hearts}{j-Spades} {2-Clubs}
*** RIVER *** {2-Diamonds}{a-Hearts}{j-Spades}{2-Clubs} {10-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
Mintewek: shows {8-Diamonds}{q-Diamonds} (a pair of Deuces)
Kreayshawn: shows {8-Clubs}{8-Spades} (two pair, Eights and Deuces)
Kreayshawn collected 15274 from pot
Mintewek finished the tournament in 725th place
*** SUMMARY ***
Total pot 15274 | Rake 0
Board {2-Diamonds}{a-Hearts}{j-Spades}{2-Clubs}{10-Diamonds}
Seat 1: Gorvie folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: grandmont folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: Zackattak13 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: themasteryan folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: Mintewek showed {8-Diamonds}{q-Diamonds} and lost with a pair of Deuces
Seat 6: Kreayshawn (button) showed {8-Clubs}{8-Spades} and won (15274) with two pair, Eights and Deuces
Seat 8: MkPhil (small blind) folded before Flop
Seat 9: coby94 (big blind) folded before Flop

13bb party, 65k bij 2.5 / 5k, spelen nog 2 levels

53  

KK>AJo, 122k

54  

door met 88k, 11bb dinsdag

~11% is door dus verwacht wel itm

959 aan buy-ins (22 over van 22r scoop, 33 speedway added)

cashed

44 bb - 150,84
55 bb mini hr - 25
33 bb - 28,13

total = $203,97

55  

komt 203,97 - 11 = $192,97 terug dus.

sent naar ano, utopia en rampie, roos / joost check pm

56  

morgen dat ding op party dus nog

speel er pbb lijstje a 500ish naast, laat even weten als je wilt reserveren

109 mini ST, 55 pko scoop, 55 bb mini hr, 109 bb, 33 bb, 125 pko espana oid

57  

nvm gg, en doe maar 5%

{q-Spades}{10-Spades} You miss 100 percent of the shots you never take. {q-Clubs}{10-Clubs}

58  

Ja gewoon 10

{j-Hearts}{10-Hearts}

59  

Ja gwn de 20 doorzetten vsn deze in het lijstje

60  
Terug naar boven
Loading
Sommige verplichten velden van het formulier ontbreken

Een gebruikersnaam is verplicht

Een wachtwoord is verplicht

Dit bericht kent geen inhoud

Thread onderwerp is leeg

Kies juiste category voor dit topic