Poker Forum

4973 leden
199205 topics
7418982 posts

Online: 116 57 geregistreerde leden + 59 gasten

ping
Backing Low

hh ilia

Laatste eerst Oudste eerst

10.30 u 11BB
12.00 u 16.5 BIG
12.00 u 22 MINI
12.40 u 22 PSKO
13.15 u 16.5 HOT
13.30 u 22BB

Wie rijk wilt zijn moet niet zijn vermogen vermeerderen maar zijn hebzucht verminderen (plato)

1  

gl ilia!

{q-Spades}{10-Spades} You miss 100 percent of the shots you never take. {q-Clubs}{10-Clubs}

2  

7,1k 11bb

Wie rijk wilt zijn moet niet zijn vermogen vermeerderen maar zijn hebzucht verminderen (plato)

3  

out 11bb

PokerStars Hand #215919652806: Tournament #2945452377, $4.80+$5.00+$1.20 USD Hold'em No Limit - Level XVI (200/400) - 2020/06/30 12:28:53 CET [2020/06/30 6:28:53 ET]
Table '2945452377 76' 9-max Seat #9 is the button
Seat 1: teson (8852 in chips, $5 bounty)
Seat 3: smoker1968 (18872 in chips, $10 bounty)
Seat 4: cleansin (1495 in chips, $5 bounty)
Seat 5: Jimmybatsi88 (4900 in chips, $5 bounty)
Seat 6: iliadivilia (4400 in chips, $5 bounty)
Seat 7: ProfaNic (9062 in chips, $7.50 bounty)
Seat 8: pinkunicorn8 (8946 in chips, $5 bounty)
Seat 9: ana25387 (4339 in chips, $7.50 bounty)
teson: posts the ante 60
smoker1968: posts the ante 60
cleansin: posts the ante 60
Jimmybatsi88: posts the ante 60
iliadivilia: posts the ante 60
ProfaNic: posts the ante 60
pinkunicorn8: posts the ante 60
ana25387: posts the ante 60
teson: posts small blind 200
smoker1968: posts big blind 400
*** HOLE CARDS ***
Dealt to iliadivilia {q-Clubs}{j-Diamonds}
cleansin: raises 1035 to 1435 and is all-in
Jimmybatsi88: raises 3405 to 4840 and is all-in
iliadivilia: calls 4340 and is all-in
ProfaNic: folds
pinkunicorn8: folds
ana25387: folds
teson: folds
smoker1968: folds
Uncalled bet (500) returned to Jimmybatsi88
*** FLOP *** {5-Hearts}{k-Diamonds}{6-Diamonds}
*** TURN *** {5-Hearts}{k-Diamonds}{6-Diamonds} {2-Clubs}
*** RIVER *** {5-Hearts}{k-Diamonds}{6-Diamonds}{2-Clubs} {3-Spades}
*** SHOW DOWN ***
Jimmybatsi88: shows {5-Diamonds}{a-Hearts} (a pair of Fives)
iliadivilia: shows {q-Clubs}{j-Diamonds} (high card King)
Jimmybatsi88 collected 5810 from side pot
cleansin: shows {k-Clubs}{6-Clubs} (two pair, Kings and Sixes)
cleansin collected 5385 from main pot
Jimmybatsi88 wins $2.50 for eliminating iliadivilia and their own bounty increases by $2.50 to $7.50
iliadivilia finished the tournament
*** SUMMARY ***
Total pot 11195 Main pot 5385. Side pot 5810. | Rake 0
Board {5-Hearts}{k-Diamonds}{6-Diamonds}{2-Clubs}{3-Spades}
Seat 1: teson (small blind) folded before Flop
Seat 3: smoker1968 (big blind) folded before Flop
Seat 4: cleansin showed {k-Clubs}{6-Clubs} and won (5385) with two pair, Kings and Sixes
Seat 5: Jimmybatsi88 showed {5-Diamonds}{a-Hearts} and won (5810) with a pair of Fives
Seat 6: iliadivilia showed {q-Clubs}{j-Diamonds} and lost with high card King
Seat 7: ProfaNic folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: pinkunicorn8 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: ana25387 (button) folded before Flop (didn't bet)

Wie rijk wilt zijn moet niet zijn vermogen vermeerderen maar zijn hebzucht verminderen (plato)

4  

7,6k 22 tuesday
2,4k 22 turbo
4,6k 16,50 big

Wie rijk wilt zijn moet niet zijn vermogen vermeerderen maar zijn hebzucht verminderen (plato)

5  

b16 short

PokerStars Hand #215920516442: Tournament #2945449517, $14.70+$1.80 USD Hold'em No Limit - Level VIII (75/150) - 2020/06/30 13:17:54 CET [2020/06/30 7:17:54 ET]
Table '2945449517 28' 9-max Seat #5 is the button
Seat 1: bluenose51 (7157 in chips)
Seat 2: zharkaef (3089 in chips)
Seat 3: iliadivilia (4862 in chips)
Seat 4: tumbsup1975 (2752 in chips)
Seat 5: DarkFox14 (6507 in chips)
Seat 6: Bridge100200m (8977 in chips)
Seat 7: $kill Game (6717 in chips)
Seat 8: McCartney79 (10390 in chips)
Seat 9: ZIZZTUNES (2501 in chips)
bluenose51: posts the ante 20
zharkaef: posts the ante 20
iliadivilia: posts the ante 20
tumbsup1975: posts the ante 20
DarkFox14: posts the ante 20
Bridge100200m: posts the ante 20
$kill Game: posts the ante 20
McCartney79: posts the ante 20
ZIZZTUNES: posts the ante 20
Bridge100200m: posts small blind 75
$kill Game: posts big blind 150
*** HOLE CARDS ***
Dealt to iliadivilia {j-Clubs}{j-Diamonds}
McCartney79: folds
ZIZZTUNES: raises 2331 to 2481 and is all-in
bluenose51: folds
zharkaef: folds
iliadivilia: raises 2331 to 4812
tumbsup1975: folds
DarkFox14: folds
Bridge100200m: folds
$kill Game: folds
Uncalled bet (2331) returned to iliadivilia
*** FLOP *** {6-Clubs}{5-Diamonds}{a-Hearts}
*** TURN *** {6-Clubs}{5-Diamonds}{a-Hearts} {8-Hearts}
*** RIVER *** {6-Clubs}{5-Diamonds}{a-Hearts}{8-Hearts} {q-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
ZIZZTUNES: shows {a-Spades}{2-Spades} (a pair of Aces)
iliadivilia: shows {j-Clubs}{j-Diamonds} (a pair of Jacks)
ZIZZTUNES collected 5367 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 5367 | Rake 0
Board {6-Clubs}{5-Diamonds}{a-Hearts}{8-Hearts}{q-Hearts}
Seat 1: bluenose51 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: zharkaef folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: iliadivilia showed {j-Clubs}{j-Diamonds} and lost with a pair of Jacks
Seat 4: tumbsup1975 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: DarkFox14 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: Bridge100200m (small blind) folded before Flop
Seat 7: $kill Game (big blind) folded before Flop
Seat 8: McCartney79 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: ZIZZTUNES showed {a-Spades}{2-Spades} and won (5367) with a pair of Aces

Wie rijk wilt zijn moet niet zijn vermogen vermeerderen maar zijn hebzucht verminderen (plato)

6  

out 22 turrbo

PokerStars Hand #215920611383: Tournament #2945474660, $10+$10+$2 USD Hold'em No Limit - Level VIII (75/150) - 2020/06/30 13:23:02 CET [2020/06/30 7:23:02 ET]
Table '2945474660 10' 9-max Seat #4 is the button
Seat 1: imamackem (7644 in chips, $10 bounty)
Seat 2: motherkisser999 (13152 in chips, $22.50 bounty)
Seat 3: Prinz Tuffi (3000 in chips, $10 bounty)
Seat 4: NL. TATIANA (8845 in chips, $25 bounty)
Seat 5: BrenoSecchin (2064 in chips, $10 bounty)
Seat 6: iliadivilia (1961 in chips, $10 bounty)
Seat 7: Reykiss (2228 in chips, $10 bounty)
Seat 9: crussell790 (4126 in chips, $10 bounty)
imamackem: posts the ante 20
motherkisser999: posts the ante 20
Prinz Tuffi: posts the ante 20
NL. TATIANA: posts the ante 20
BrenoSecchin: posts the ante 20
iliadivilia: posts the ante 20
Reykiss: posts the ante 20
crussell790: posts the ante 20
BrenoSecchin: posts small blind 75
iliadivilia: posts big blind 150
*** HOLE CARDS ***
Dealt to iliadivilia {2-Spades}{a-Diamonds}
Reykiss: folds
crussell790 has timed out while disconnected
crussell790: folds
crussell790 is sitting out
imamackem: folds
motherkisser999: folds
Prinz Tuffi: folds
NL. TATIANA: folds
BrenoSecchin: raises 1894 to 2044 and is all-in
crussell790 is disconnected
crussell790 has returned
iliadivilia: calls 1791 and is all-in
Uncalled bet (103) returned to BrenoSecchin
*** FLOP *** {4-Hearts}{10-Spades}{8-Spades}
*** TURN *** {4-Hearts}{10-Spades}{8-Spades} {k-Spades}
*** RIVER *** {4-Hearts}{10-Spades}{8-Spades}{k-Spades} {a-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
BrenoSecchin: shows {a-Hearts}{10-Diamonds} (two pair, Aces and Tens)
iliadivilia: shows {2-Spades}{a-Diamonds} (a pair of Aces)
BrenoSecchin collected 4042 from pot
BrenoSecchin wins $5 for eliminating iliadivilia and their own bounty increases by $5 to $15
iliadivilia finished the tournament
*** SUMMARY ***
Total pot 4042 | Rake 0
Board {4-Hearts}{10-Spades}{8-Spades}{k-Spades}{a-Clubs}
Seat 1: imamackem folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: motherkisser999 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: Prinz Tuffi folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: NL. TATIANA (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: BrenoSecchin (small blind) showed {a-Hearts}{10-Diamonds} and won (4042) with two pair, Aces and Tens
Seat 6: iliadivilia (big blind) showed {2-Spades}{a-Diamonds} and lost with a pair of Aces
Seat 7: Reykiss folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: crussell790 folded before Flop (didn't bet)

out b16,50

PokerStars Hand #215920608061: Tournament #2945449517, $14.70+$1.80 USD Hold'em No Limit - Level VIII (75/150) - 2020/06/30 13:22:51 CET [2020/06/30 7:22:51 ET]
Table '2945449517 28' 9-max Seat #2 is the button
Seat 1: bluenose51 (9739 in chips)
Seat 2: zharkaef (5588 in chips)
Seat 3: iliadivilia (2111 in chips)
Seat 5: DarkFox14 (4303 in chips)
Seat 6: Bridge100200m (9187 in chips)
Seat 7: $kill Game (6372 in chips)
Seat 8: McCartney79 (10610 in chips)
Seat 9: ZIZZTUNES (5042 in chips)
bluenose51: posts the ante 20
zharkaef: posts the ante 20
iliadivilia: posts the ante 20
DarkFox14: posts the ante 20
Bridge100200m: posts the ante 20
$kill Game: posts the ante 20
McCartney79: posts the ante 20
ZIZZTUNES: posts the ante 20
iliadivilia: posts small blind 75
DarkFox14: posts big blind 150
*** HOLE CARDS ***
Dealt to iliadivilia {10-Clubs}{j-Hearts}
Bridge100200m: folds
$kill Game: folds
McCartney79: folds
ZIZZTUNES: folds
DarkFox14 is disconnected
bluenose51: folds
zharkaef: folds
iliadivilia: raises 1941 to 2091 and is all-in
DarkFox14 is connected
DarkFox14: calls 1941
*** FLOP *** {4-Hearts}{9-Hearts}{4-Diamonds}
*** TURN *** {4-Hearts}{9-Hearts}{4-Diamonds} {2-Hearts}
*** RIVER *** {4-Hearts}{9-Hearts}{4-Diamonds}{2-Hearts} {a-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
iliadivilia: shows {10-Clubs}{j-Hearts} (a pair of Fours)
DarkFox14: shows {a-Hearts}{7-Spades} (two pair, Aces and Fours)
DarkFox14 collected 4342 from pot
iliadivilia finished the tournament
*** SUMMARY ***
Total pot 4342 | Rake 0
Board {4-Hearts}{9-Hearts}{4-Diamonds}{2-Hearts}{a-Diamonds}
Seat 1: bluenose51 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: zharkaef (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: iliadivilia (small blind) showed {10-Clubs}{j-Hearts} and lost with a pair of Fours
Seat 5: DarkFox14 (big blind) showed {a-Hearts}{7-Spades} and won (4342) with two pair, Aces and Fours
Seat 6: Bridge100200m folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: $kill Game folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: McCartney79 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: ZIZZTUNES folded before Flop (didn't bet)

Wie rijk wilt zijn moet niet zijn vermogen vermeerderen maar zijn hebzucht verminderen (plato)

7  

22 mst

PokerStars Hand #215921102055: Tournament #2945486311, $20+$2 USD Hold'em No Limit - Level X (200/400) - 2020/06/30 13:48:31 CET [2020/06/30 7:48:31 ET]
Table '2945486311 18' 9-max Seat #4 is the button
Seat 1: TheStoryTeller (18299 in chips)
Seat 2: hudfoter (12460 in chips)
Seat 3: leking7262 (2773 in chips)
Seat 4: iliadivilia (6002 in chips)
Seat 5: Aronve (4995 in chips)
Seat 6: Eduard446D (21889 in chips)
Seat 7: indianjoe (25060 in chips)
Seat 8: El Helge (27991 in chips)
Seat 9: sschafell (19700 in chips)
TheStoryTeller: posts the ante 40
hudfoter: posts the ante 40
leking7262: posts the ante 40
iliadivilia: posts the ante 40
Aronve: posts the ante 40
Eduard446D: posts the ante 40
indianjoe: posts the ante 40
El Helge: posts the ante 40
sschafell: posts the ante 40
Aronve: posts small blind 200
Eduard446D: posts big blind 400
*** HOLE CARDS ***
Dealt to iliadivilia {a-Hearts}{k-Spades}
indianjoe: folds
El Helge: folds
sschafell: folds
TheStoryTeller: folds
hudfoter: folds
leking7262: folds
iliadivilia: raises 5562 to 5962 and is all-in
Aronve: calls 4755 and is all-in
Eduard446D: folds
Uncalled bet (1007) returned to iliadivilia
*** FLOP *** {8-Clubs}{3-Spades}{7-Hearts}
*** TURN *** {8-Clubs}{3-Spades}{7-Hearts} {2-Diamonds}
*** RIVER *** {8-Clubs}{3-Spades}{7-Hearts}{2-Diamonds} {q-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
Aronve: shows {a-Spades}{j-Hearts} (high card Ace)
iliadivilia: shows {a-Hearts}{k-Spades} (high card Ace - King kicker)
iliadivilia collected 10670 from pot
Aronve finished the tournament
*** SUMMARY ***
Total pot 10670 | Rake 0
Board {8-Clubs}{3-Spades}{7-Hearts}{2-Diamonds}{q-Clubs}
Seat 1: TheStoryTeller folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: hudfoter folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: leking7262 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: iliadivilia (button) showed {a-Hearts}{k-Spades} and won (10670) with high card Ace
Seat 5: Aronve (small blind) showed {a-Spades}{j-Hearts} and lost with high card Ace
Seat 6: Eduard446D (big blind) folded before Flop
Seat 7: indianjoe folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: El Helge folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: sschafell folded before Flop (didn't bet)

Wie rijk wilt zijn moet niet zijn vermogen vermeerderen maar zijn hebzucht verminderen (plato)

8  

out mst

river liever gefold op raise wel..

PokerStars Hand #215921207954: Tournament #2945486311, $20+$2 USD Hold'em No Limit - Level X (200/400) - 2020/06/30 13:53:52 CET [2020/06/30 7:53:52 ET]
Table '2945486311 18' 9-max Seat #4 is the button
Seat 1: TheStoryTeller (18299 in chips)
Seat 2: hudfoter (23640 in chips)
Seat 3: leking7262 (1853 in chips)
Seat 4: iliadivilia (10797 in chips)
Seat 6: Eduard446D (25009 in chips)
Seat 7: indianjoe (17480 in chips)
Seat 8: El Helge (23311 in chips)
Seat 9: sschafell (18780 in chips)
TheStoryTeller: posts the ante 40
hudfoter: posts the ante 40
leking7262: posts the ante 40
iliadivilia: posts the ante 40
Eduard446D: posts the ante 40
indianjoe: posts the ante 40
El Helge: posts the ante 40
sschafell: posts the ante 40
Eduard446D: posts small blind 200
indianjoe: posts big blind 400
*** HOLE CARDS ***
Dealt to iliadivilia {a-Hearts}{j-Diamonds}
El Helge: folds
sschafell: folds
TheStoryTeller: folds
hudfoter: folds
leking7262: folds
iliadivilia: raises 440 to 840
Eduard446D: folds
indianjoe: calls 440
*** FLOP *** {10-Diamonds}{9-Clubs}{3-Diamonds}
indianjoe: checks
iliadivilia: checks
*** TURN *** {10-Diamonds}{9-Clubs}{3-Diamonds} {j-Hearts}
indianjoe: checks
iliadivilia: bets 1200
indianjoe: calls 1200
*** RIVER *** {10-Diamonds}{9-Clubs}{3-Diamonds}{j-Hearts} {4-Clubs}
indianjoe: checks
iliadivilia: bets 2400
indianjoe: raises 2400 to 4800
iliadivilia: calls 2400
*** SHOW DOWN ***
indianjoe: shows {3-Spades}{4-Spades} (two pair, Fours and Threes)
iliadivilia: mucks hand
indianjoe collected 14200 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 14200 | Rake 0
Board {10-Diamonds}{9-Clubs}{3-Diamonds}{j-Hearts}{4-Clubs}
Seat 1: TheStoryTeller folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: hudfoter folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: leking7262 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: iliadivilia (button) mucked {a-Hearts}{j-Diamonds}
Seat 6: Eduard446D (small blind) folded before Flop
Seat 7: indianjoe (big blind) showed {3-Spades}{4-Spades} and won (14200) with two pair, Fours and Threes
Seat 8: El Helge folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: sschafell folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #215921230063: Tournament #2945486311, $20+$2 USD Hold'em No Limit - Level X (200/400) - 2020/06/30 13:54:59 CET [2020/06/30 7:54:59 ET]
Table '2945486311 18' 9-max Seat #6 is the button
Seat 1: TheStoryTeller (18259 in chips)
Seat 2: hudfoter (23600 in chips)
Seat 3: leking7262 (1813 in chips)
Seat 4: iliadivilia (3917 in chips)
Seat 6: Eduard446D (24769 in chips)
Seat 7: indianjoe (24800 in chips)
Seat 8: El Helge (23271 in chips)
Seat 9: sschafell (18740 in chips)
TheStoryTeller: posts the ante 40
hudfoter: posts the ante 40
leking7262: posts the ante 40
iliadivilia: posts the ante 40
Eduard446D: posts the ante 40
indianjoe: posts the ante 40
El Helge: posts the ante 40
sschafell: posts the ante 40
indianjoe: posts small blind 200
El Helge: posts big blind 400
*** HOLE CARDS ***
Dealt to iliadivilia {q-Clubs}{a-Spades}
sschafell: folds
TheStoryTeller: folds
hudfoter: folds
leking7262: raises 1373 to 1773 and is all-in
iliadivilia: raises 2104 to 3877 and is all-in
Eduard446D: folds
indianjoe: calls 3677
El Helge: folds
*** FLOP *** {8-Clubs}{10-Clubs}{q-Hearts}
*** TURN *** {8-Clubs}{10-Clubs}{q-Hearts} {7-Diamonds}
*** RIVER *** {8-Clubs}{10-Clubs}{q-Hearts}{7-Diamonds} {9-Spades}
*** SHOW DOWN ***
indianjoe: shows {9-Hearts}{9-Diamonds} (three of a kind, Nines)
iliadivilia: shows {q-Clubs}{a-Spades} (a pair of Queens)
indianjoe collected 4208 from side pot
leking7262: shows {a-Hearts}{j-Diamonds} (a straight, Eight to Queen)
leking7262 collected 6039 from main pot
iliadivilia finished the tournament
*** SUMMARY ***
Total pot 10247 Main pot 6039. Side pot 4208. | Rake 0
Board {8-Clubs}{10-Clubs}{q-Hearts}{7-Diamonds}{9-Spades}
Seat 1: TheStoryTeller folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: hudfoter folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: leking7262 showed {a-Hearts}{j-Diamonds} and won (6039) with a straight, Eight to Queen
Seat 4: iliadivilia showed {q-Clubs}{a-Spades} and lost with a pair of Queens
Seat 6: Eduard446D (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: indianjoe (small blind) showed {9-Hearts}{9-Diamonds} and won (4208) with three of a kind, Nines
Seat 8: El Helge (big blind) folded before Flop
Seat 9: sschafell folded before Flop (didn't bet)

Wie rijk wilt zijn moet niet zijn vermogen vermeerderen maar zijn hebzucht verminderen (plato)

9  

5k 22bb
5,3k 16,50 hot

Wie rijk wilt zijn moet niet zijn vermogen vermeerderen maar zijn hebzucht verminderen (plato)

10  

heaas had ie net wat meer chips

PokerStars Hand #215921449223: Tournament #2945412763, $10+$10+$2 USD Hold'em No Limit - Level V (35/70) - 2020/06/30 14:06:33 CET [2020/06/30 8:06:33 ET]
Table '2945412763 43' 9-max Seat #2 is the button
Seat 1: mk201914 (5000 in chips, $10 bounty)
Seat 2: jamesg777 (4120 in chips, $10 bounty)
Seat 3: iliadivilia (4969 in chips, $10 bounty)
Seat 4: Bozajzma (4698 in chips, $10 bounty)
Seat 5: niwa2814 (3129 in chips, $10 bounty)
Seat 6: Dagobert1199 (8758 in chips, $15 bounty)
Seat 7: RadimFishCZ (4349 in chips, $10 bounty)
Seat 8: oliwer333 (10272 in chips, $15 bounty)
Seat 9: LeoRai (8501 in chips, $10 bounty)
mk201914: posts the ante 11
jamesg777: posts the ante 11
iliadivilia: posts the ante 11
Bozajzma: posts the ante 11
niwa2814: posts the ante 11
Dagobert1199: posts the ante 11
RadimFishCZ: posts the ante 11
oliwer333: posts the ante 11
LeoRai: posts the ante 11
iliadivilia: posts small blind 35
Bozajzma: posts big blind 70
*** HOLE CARDS ***
Dealt to iliadivilia {a-Diamonds}{a-Spades}
niwa2814: folds
Dagobert1199: raises 70 to 140
RadimFishCZ: folds
oliwer333: folds
LeoRai: folds
mk201914: raises 484 to 624
jamesg777: folds
iliadivilia: raises 916 to 1540
Bozajzma: folds
Dagobert1199: folds
mk201914: raises 3389 to 4929
iliadivilia: raises 29 to 4958 and is all-in
mk201914: calls 29
*** FLOP *** {2-Diamonds}{k-Diamonds}{a-Hearts}
*** TURN *** {2-Diamonds}{k-Diamonds}{a-Hearts} {4-Spades}
*** RIVER *** {2-Diamonds}{k-Diamonds}{a-Hearts}{4-Spades} {k-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
iliadivilia: shows {a-Diamonds}{a-Spades} (a full house, Aces full of Kings)
mk201914: shows {8-Clubs}{q-Clubs} (a pair of Kings)
iliadivilia collected 10225 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 10225 | Rake 0
Board {2-Diamonds}{k-Diamonds}{a-Hearts}{4-Spades}{k-Clubs}
Seat 1: mk201914 showed {8-Clubs}{q-Clubs} and lost with a pair of Kings
Seat 2: jamesg777 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: iliadivilia (small blind) showed {a-Diamonds}{a-Spades} and won (10225) with a full house, Aces full of Kings
Seat 4: Bozajzma (big blind) folded before Flop
Seat 5: niwa2814 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: Dagobert1199 folded before Flop
Seat 7: RadimFishCZ folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: oliwer333 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: LeoRai folded before Flop (didn't bet)

Wie rijk wilt zijn moet niet zijn vermogen vermeerderen maar zijn hebzucht verminderen (plato)

11  

out hot

PokerStars Hand #215921560738: Tournament #2945482933, $7.20+$7.50+$1.80 USD Hold'em No Limit - Level XI (150/300) - 2020/06/30 14:11:51 CET [2020/06/30 8:11:51 ET]
Table '2945482933 61' 9-max Seat #4 is the button
Seat 2: kostetlol (12368 in chips, $15 bounty)
Seat 3: inertnii (13394 in chips, $15 bounty)
Seat 4: 88infinito88 (8882 in chips, $7.50 bounty)
Seat 5: iliadivilia (4960 in chips, $7.50 bounty)
Seat 6: (6225 in chips, $7.50 bounty)
Seat 7: memo__9700 (9963 in chips, $7.50 bounty)
Seat 8: NothingXCX (9459 in chips, $11.25 bounty)
Seat 9: Toktar778 (4315 in chips, $7.50 bounty)
kostetlol: posts the ante 40
inertnii: posts the ante 40
88infinito88: posts the ante 40
iliadivilia: posts the ante 40
: posts the ante 40
memo__9700: posts the ante 40
NothingXCX: posts the ante 40
Toktar778: posts the ante 40
iliadivilia: posts small blind 150
: posts big blind 300
*** HOLE CARDS ***
Dealt to iliadivilia {j-Spades}{j-Diamonds}
memo__9700: raises 360 to 660
NothingXCX: folds
Toktar778: folds
kostetlol: folds
inertnii: folds
88infinito88: folds
iliadivilia: raises 4260 to 4920 and is all-in
: folds
memo__9700: calls 4260
*** FLOP *** {6-Hearts}{3-Hearts}{9-Spades}
*** TURN *** {6-Hearts}{3-Hearts}{9-Spades} {k-Hearts}
*** RIVER *** {6-Hearts}{3-Hearts}{9-Spades}{k-Hearts} {4-Spades}
*** SHOW DOWN ***
iliadivilia: shows {j-Spades}{j-Diamonds} (a pair of Jacks)
memo__9700: shows {k-Diamonds}{k-Spades} (three of a kind, Kings)
memo__9700 collected 10460 from pot
memo__9700 wins $3.75 for eliminating iliadivilia and their own bounty increases by $3.75 to $11.25
iliadivilia finished the tournament
*** SUMMARY ***
Total pot 10460 | Rake 0
Board {6-Hearts}{3-Hearts}{9-Spades}{k-Hearts}{4-Spades}
Seat 2: kostetlol folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: inertnii folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: 88infinito88 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: iliadivilia (small blind) showed {j-Spades}{j-Diamonds} and lost with a pair of Jacks
Seat 6: (big blind) folded before Flop
Seat 7: memo__9700 showed {k-Diamonds}{k-Spades} and won (10460) with three of a kind, Kings
Seat 8: NothingXCX folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: Toktar778 folded before Flop (didn't bet)

Wie rijk wilt zijn moet niet zijn vermogen vermeerderen maar zijn hebzucht verminderen (plato)

12  

PokerStars Hand #215921851281: Tournament #2945412763, $10+$10+$2 USD Hold'em No Limit - Level VII (45/90) - 2020/06/30 14:25:35 CET [2020/06/30 8:25:35 ET]
Table '2945412763 43' 9-max Seat #5 is the button
Seat 1: fred_volpe (4958 in chips, $10 bounty)
Seat 2: jamesg777 (3810 in chips, $10 bounty)
Seat 3: iliadivilia (12551 in chips, $10 bounty)
Seat 4: Bozajzma (3555 in chips, $10 bounty)
Seat 5: niwa2814 (883 in chips, $10 bounty)
Seat 6: Dagobert1199 (8680 in chips, $20 bounty)
Seat 7: RadimFishCZ (4172 in chips, $10 bounty)
Seat 8: oliwer333 (17819 in chips, $20 bounty)
Seat 9: LeoRai (7368 in chips, $10 bounty)
fred_volpe: posts the ante 14
jamesg777: posts the ante 14
iliadivilia: posts the ante 14
Bozajzma: posts the ante 14
niwa2814: posts the ante 14
Dagobert1199: posts the ante 14
RadimFishCZ: posts the ante 14
oliwer333: posts the ante 14
LeoRai: posts the ante 14
Dagobert1199: posts small blind 45
RadimFishCZ: posts big blind 90
*** HOLE CARDS ***
Dealt to iliadivilia {a-Diamonds}{k-Hearts}
oliwer333: calls 90
LeoRai: folds
fred_volpe: folds
jamesg777: raises 180 to 270
iliadivilia: raises 720 to 990
Bozajzma: folds
niwa2814: folds
Dagobert1199: folds
RadimFishCZ: folds
oliwer333: folds
jamesg777: raises 2806 to 3796 and is all-in
iliadivilia: calls 2806
*** FLOP *** {3-Hearts}{2-Spades}{9-Spades}
*** TURN *** {3-Hearts}{2-Spades}{9-Spades} {j-Diamonds}
*** RIVER *** {3-Hearts}{2-Spades}{9-Spades}{j-Diamonds} {8-Spades}
*** SHOW DOWN ***
jamesg777: shows {k-Diamonds}{k-Clubs} (a pair of Kings)
iliadivilia: shows {a-Diamonds}{k-Hearts} (high card Ace)
jamesg777 collected 7943 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 7943 | Rake 0
Board {3-Hearts}{2-Spades}{9-Spades}{j-Diamonds}{8-Spades}
Seat 1: fred_volpe folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: jamesg777 showed {k-Diamonds}{k-Clubs} and won (7943) with a pair of Kings
Seat 3: iliadivilia showed {a-Diamonds}{k-Hearts} and lost with high card Ace
Seat 4: Bozajzma folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: niwa2814 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: Dagobert1199 (small blind) folded before Flop
Seat 7: RadimFishCZ (big blind) folded before Flop
Seat 8: oliwer333 folded before Flop
Seat 9: LeoRai folded before Flop (didn't bet)

Wie rijk wilt zijn moet niet zijn vermogen vermeerderen maar zijn hebzucht verminderen (plato)

13  

5.8k 22bb

Wie rijk wilt zijn moet niet zijn vermogen vermeerderen maar zijn hebzucht verminderen (plato)

14  

out laatste

PokerStars Hand #215923030406: Tournament #2945412763, $10+$10+$2 USD Hold'em No Limit - Level XIV (125/250) - 2020/06/30 15:18:58 CET [2020/06/30 9:18:58 ET]
Table '2945412763 13' 9-max Seat #4 is the button
Seat 1: wernergaming (12089 in chips, $10 bounty)
Seat 2: SHIH1010 (9293 in chips, $17.50 bounty)
Seat 3: vasyrotila (9161 in chips, $20 bounty)
Seat 4: deyrzuited (6556 in chips, $10 bounty)
Seat 5: GOUDERIAN16 (6836 in chips, $10 bounty)
Seat 6: iliadivilia (6531 in chips, $10 bounty)
Seat 7: zao92 (6078 in chips, $10 bounty)
Seat 8: Vkusnyaw (11901 in chips, $20 bounty)
Seat 9: tatue (6933 in chips, $15 bounty)
wernergaming: posts the ante 38
SHIH1010: posts the ante 38
vasyrotila: posts the ante 38
deyrzuited: posts the ante 38
GOUDERIAN16: posts the ante 38
iliadivilia: posts the ante 38
zao92: posts the ante 38
Vkusnyaw: posts the ante 38
tatue: posts the ante 38
GOUDERIAN16: posts small blind 125
iliadivilia: posts big blind 250
*** HOLE CARDS ***
Dealt to iliadivilia {q-Diamonds}{a-Clubs}
zao92: folds
Vkusnyaw: folds
tatue: folds
wernergaming: raises 300 to 550
SHIH1010: folds
vasyrotila: folds
deyrzuited: folds
GOUDERIAN16: folds
iliadivilia: raises 5943 to 6493 and is all-in
wernergaming: calls 5943
*** FLOP *** {2-Clubs}{10-Diamonds}{j-Spades}
*** TURN *** {2-Clubs}{10-Diamonds}{j-Spades} {9-Spades}
*** RIVER *** {2-Clubs}{10-Diamonds}{j-Spades}{9-Spades} {6-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
iliadivilia: shows {q-Diamonds}{a-Clubs} (high card Ace)
wernergaming: shows {10-Hearts}{10-Spades} (three of a kind, Tens)
wernergaming collected 13453 from pot
wernergaming wins $5 for eliminating iliadivilia and their own bounty increases by $5 to $15
iliadivilia finished the tournament
*** SUMMARY ***
Total pot 13453 | Rake 0
Board {2-Clubs}{10-Diamonds}{j-Spades}{9-Spades}{6-Hearts}
Seat 1: wernergaming showed {10-Hearts}{10-Spades} and won (13453) with three of a kind, Tens
Seat 2: SHIH1010 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: vasyrotila folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: deyrzuited (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: GOUDERIAN16 (small blind) folded before Flop
Seat 6: iliadivilia (big blind) showed {q-Diamonds}{a-Clubs} and lost with high card Ace
Seat 7: zao92 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: Vkusnyaw folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: tatue folded before Flop (didn't bet)

helemaal niets gepakt Sad bedankt voor de kans

Wie rijk wilt zijn moet niet zijn vermogen vermeerderen maar zijn hebzucht verminderen (plato)

15  
Terug naar boven
Loading
Sommige verplichten velden van het formulier ontbreken

Een gebruikersnaam is verplicht

Een wachtwoord is verplicht

Dit bericht kent geen inhoud

Thread onderwerp is leeg

Kies juiste category voor dit topic