Poker Forum

4901 leden
199515 topics
7435414 posts

Online: 53 27 geregistreerde leden + 26 gasten

ping
Backing Low

Sem voor highrollert

Laatste eerst Oudste eerst

PokerStars Hand #216168457487: Tournament #2951610458, $20+$2 USD Hold'em No Limit - Level XXIX (3500/7000) - 2020/07/07 15:09:36 CET [2020/07/07 9:09:36 ET]
Table '2951610458 10' 9-max Seat #7 is the button
Seat 1: shtirlitz_ (350793 in chips)
Seat 2: niwa2814 (123768 in chips)
Seat 3: swords789 (334350 in chips)
Seat 4: CKO929 (83435 in chips) is sitting out
Seat 5: Mcpeacer (207954 in chips)
Seat 6: sorrel77 (145422 in chips) is sitting out
Seat 7: st_solo (160025 in chips)
Seat 8: EPT Sem (80781 in chips)
Seat 9: Mieczu1986 (123472 in chips)
shtirlitz_: posts the ante 875
niwa2814: posts the ante 875
swords789: posts the ante 875
CKO929: posts the ante 875
Mcpeacer: posts the ante 875
sorrel77: posts the ante 875
st_solo: posts the ante 875
EPT Sem: posts the ante 875
Mieczu1986: posts the ante 875
EPT Sem: posts small blind 3500
Mieczu1986: posts big blind 7000
*** HOLE CARDS ***
Dealt to EPT Sem {k-Spades}{k-Diamonds}
CKO929 has returned
sorrel77 has returned
shtirlitz_: folds
niwa2814: folds
swords789: raises 8400 to 15400
CKO929: raises 67160 to 82560 and is all-in
Mcpeacer: folds
sorrel77: folds
st_solo: folds
EPT Sem: calls 76406 and is all-in
Mieczu1986: folds
swords789: folds
Uncalled bet (2654) returned to CKO929
*** FLOP *** {7-Clubs}{3-Clubs}{3-Spades}
*** TURN *** {7-Clubs}{3-Clubs}{3-Spades} {10-Clubs}
sorrel77 is sitting out
*** RIVER *** {7-Clubs}{3-Clubs}{3-Spades}{10-Clubs} {a-Spades}
*** SHOW DOWN ***
EPT Sem: shows {k-Spades}{k-Diamonds} (two pair, Kings and Threes)
CKO929: shows {j-Spades}{j-Clubs} (two pair, Jacks and Threes)
EPT Sem collected 190087 from pot
sorrel77 has returned
*** SUMMARY ***
Total pot 190087 | Rake 0
Board {7-Clubs}{3-Clubs}{3-Spades}{10-Clubs}{a-Spades}
Seat 1: shtirlitz_ folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: niwa2814 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: swords789 folded before Flop
Seat 4: CKO929 showed {j-Spades}{j-Clubs} and lost with two pair, Jacks and Threes
Seat 5: Mcpeacer folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: sorrel77 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: st_solo (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: EPT Sem (small blind) showed {k-Spades}{k-Diamonds} and won (190087) with two pair, Kings and Threes
Seat 9: Mieczu1986 (big blind) folded before Flop

"Limit poker is a science, but no-limit is an art.
In limit, you are shooting at a target.
In no-limit, the target comes alive and shoots back at you."

41  

Gl Thumbs Up

Ship it

In the pokergame of life, {q-Hearts}{q-Spades} are the rake
.
"Your previous user name 'PussyBack' has been suspended as some of our
players might not understand that you are referring to the backs of small cats."

42  

4/5

"Limit poker is a science, but no-limit is an art.
In limit, you are shooting at a target.
In no-limit, the target comes alive and shoots back at you."

43  

Gl sem ben je aan ut railen Smile

gr,kas

44  

Wat gaat MVV een keer winnen?

45  

Kut flips
PokerStars Hand #216169623411: Tournament #2951610458, $20+$2 USD Hold'em No Limit - Level XXXII (6000/12000) - 2020/07/07 16:00:30 CET [2020/07/07 10:00:30 ET]
Table '2951610458 10' 9-max Seat #7 is the button
Seat 1: shtirlitz_ (330426 in chips)
Seat 3: swords789 (676510 in chips)
Seat 7: st_solo (131281 in chips)
Seat 8: EPT Sem (119572 in chips)
Seat 9: Mieczu1986 (352211 in chips)
shtirlitz_: posts the ante 1500
swords789: posts the ante 1500
st_solo: posts the ante 1500
EPT Sem: posts the ante 1500
Mieczu1986: posts the ante 1500
EPT Sem: posts small blind 6000
Mieczu1986: posts big blind 12000
*** HOLE CARDS ***
Dealt to EPT Sem {a-Clubs}{k-Hearts}
shtirlitz_: folds
swords789: raises 18000 to 30000
st_solo: folds
EPT Sem: raises 88072 to 118072 and is all-in
Mieczu1986: folds
swords789: calls 88072
*** FLOP *** {4-Spades}{2-Hearts}{j-Hearts}
*** TURN *** {4-Spades}{2-Hearts}{j-Hearts} {3-Diamonds}
*** RIVER *** {4-Spades}{2-Hearts}{j-Hearts}{3-Diamonds} {10-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
EPT Sem: shows {a-Clubs}{k-Hearts} (high card Ace)
swords789: shows {6-Diamonds}{6-Clubs} (a pair of Sixes)
swords789 collected 255644 from pot
EPT Sem finished the tournament in 5th place and received $344.44.
*** SUMMARY ***
Total pot 255644 | Rake 0
Board {4-Spades}{2-Hearts}{j-Hearts}{3-Diamonds}{10-Diamonds}
Seat 1: shtirlitz_ folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: swords789 showed {6-Diamonds}{6-Clubs} and won (255644) with a pair of Sixes
Seat 7: st_solo (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: EPT Sem (small blind) showed {a-Clubs}{k-Hearts} and lost with high card Ace
Seat 9: Mieczu1986 (big blind) folded before Flop

"Limit poker is a science, but no-limit is an art.
In limit, you are shooting at a target.
In no-limit, the target comes alive and shoots back at you."

46  

$344.44 + $3,40 + $6,05 + $2,50 = $356,39

"Limit poker is a science, but no-limit is an art.
In limit, you are shooting at a target.
In no-limit, the target comes alive and shoots back at you."

47  

$356,39 - $300 (cake en buyin enzo) = $56,39
$56,39 * 0.7 = $39,47
Totaal: $339,47

Thanks weer

"Limit poker is a science, but no-limit is an art.
In limit, you are shooting at a target.
In no-limit, the target comes alive and shoots back at you."

48  

GG, Tx for playing

hoi

49  

usMVVke schreef

Ul, tx for playing

Oh je moet nog 😂
Gl, tid

In LoveIn Love

"Limit poker is a science, but no-limit is an art.
In limit, you are shooting at a target.
In no-limit, the target comes alive and shoots back at you."

50  
Terug naar boven
Loading
Sommige verplichten velden van het formulier ontbreken

Een gebruikersnaam is verplicht

Een wachtwoord is verplicht

Dit bericht kent geen inhoud

Thread onderwerp is leeg

Kies juiste category voor dit topic