Poker Forum

4913 leden
199488 topics
7434030 posts

Online: 123 70 geregistreerde leden + 53 gasten

ping
Procenten Verkoop Low

14 mtt 50 % te koop markxx311

Laatste eerst Oudste eerst

Stars Nick: markxx311
Datum: 7-7-2020
Aantal Games: 14
Procenten te koop: 50%
Totaal Buy-In: $106.30
29% KSB (Ja/Nee): Ja
Vanaf (cashes): 10k kijken en uitzoeken.
Games ernaast (Ja/Nee): nee
Aantal (schatting: max 4
Post handen (Ja/Nee): Ja
Busthanden of ook Keyhanden: Busthanden
17.00 7.50 big late regg
17.15 5.50 hot
17.45 7.50 ko
18.00 3.30 big
18.30 11.00 bb
19.00 22.00 big
19.15 11.00 hot
19.15 5.50 deepstack
19.30 3.30 bb
19.05 5.50 stadium series 04 L
20.00 11.00 big
20.05 4.40 ko deepstack

sat 3.30 bb 33
sat 5.50 big 55
totaal 106.30

markxx311 50%
usMVVke 50%

1  

Allessss (tikkie?)

hoi

2  

usMVVke schreef

Allessss (tikkie?)

Via ps graag.

3  

Ik schiet wel voor

{a-Diamonds}{k-Diamonds}{q-Diamonds}{j-Diamonds}{10-Diamonds}

4  

Tx 😘

hoi

5  

out 5.50 hot was een gok wel waard tegen hem 5.50 in de pot
PokerStars Hand #216172499173: Tournament #2951651487, $4.90+$0.60 USD Hold'em No Limit - Level VII (60/120) - 2020/07/07 17:48:46 CET [2020/07/07 11:48:46 ET]
Table '2951651487 65' 9-max Seat #4 is the button
Seat 1: Otsat (6401 in chips)
Seat 2: CarlyMay616 (5564 in chips)
Seat 3: axjag (24588 in chips)
Seat 4: trantoru2014 (10242 in chips)
Seat 5: 1984klaar (5000 in chips) out of hand (moved from another table into small blind)
Seat 6: salvador2221 (8411 in chips)
Seat 7: yojapie (5640 in chips)
Seat 8: Iskusnik (5000 in chips)
Seat 9: markxx311 (4541 in chips)
1984klaar will be allowed to play after the button
Otsat: posts the ante 15
CarlyMay616: posts the ante 15
axjag: posts the ante 15
trantoru2014: posts the ante 15
salvador2221: posts the ante 15
yojapie: posts the ante 15
Iskusnik: posts the ante 15
markxx311: posts the ante 15
salvador2221: posts small blind 60
yojapie: posts big blind 120
*** HOLE CARDS ***
Dealt to markxx311 {k-Diamonds}{a-Spades}
Iskusnik: folds
markxx311: raises 240 to 360
Otsat: folds
CarlyMay616: folds
axjag: folds
trantoru2014: folds
salvador2221: raises 600 to 960
yojapie: folds
markxx311: raises 3566 to 4526 and is all-in
salvador2221: calls 3566
*** FLOP *** {7-Spades}{9-Spades}{4-Diamonds}
*** TURN *** {7-Spades}{9-Spades}{4-Diamonds} {9-Clubs}
*** RIVER *** {7-Spades}{9-Spades}{4-Diamonds}{9-Clubs} {8-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
salvador2221: shows {a-Hearts}{a-Clubs} (two pair, Aces and Nines)
markxx311: shows {k-Diamonds}{a-Spades} (a pair of Nines)
salvador2221 collected 9292 from pot
markxx311 finished the tournament
*** SUMMARY ***
Total pot 9292 | Rake 0
Board {7-Spades}{9-Spades}{4-Diamonds}{9-Clubs}{8-Clubs}
Seat 1: Otsat folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: CarlyMay616 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: axjag folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: trantoru2014 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: salvador2221 (small blind) showed {a-Hearts}{a-Clubs} and won (9292) with two pair, Aces and Nines
Seat 7: yojapie (big blind) folded before Flop
Seat 8: Iskusnik folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: markxx311 showed {k-Diamonds}{a-Spades} and lost with a pair of Nines

6  

17.00 7.50 big late regg 6.1 k
17.15 5.50 hot out 5.50
17.45 7.50 ko 3 k
18.00 3.30 big
18.30 11.00 bb
19.00 22.00 big
19.15 11.00 hot
19.15 5.50 deepstack
19.30 3.30 bb
19.05 5.50 stadium series 04 L
20.00 11.00 big
20.05 4.40 ko deepstack

sat 3.30 bb 33
sat 5.50 big 55

7  

17.00 7.50 big late regg 13 k
17.15 5.50 hot out 5.50
17.45 7.50 ko 1.3 k
18.00 3.30 big 4 k
18.30 11.00 bb 4.4 k
19.00 22.00 big
19.15 11.00 hot
19.15 5.50 deepstack
19.30 3.30 bb
19.05 5.50 stadium series 04 L
20.00 11.00 big
20.05 4.40 ko deepstack

sat 3.30 bb 33
sat 5.50 big 55

8  

out 7.50 ko
PokerStars Hand #216174705543: Tournament #2951613650, $3.29+$3.40+$0.81 USD Hold'em No Limit - Level VII (60/120) - 2020/07/07 19:04:30 CET [2020/07/07 13:04:30 ET]
Table '2951613650 42' 9-max Seat #1 is the button
Seat 1: Isenvaden (8086 in chips, $7.65 bounty)
Seat 2: markxx311 (1343 in chips, $3.40 bounty)
Seat 3: Diams007 (10010 in chips, $7.65 bounty)
Seat 4: gui coelho34 (7605 in chips, $3.40 bounty)
Seat 5: MSG1997 (9701 in chips, $5.10 bounty)
Seat 6: Defiance1982 (3650 in chips, $3.40 bounty)
Seat 7: dynam1k88 (2109 in chips, $3.40 bounty)
Seat 8: GoTelesGO (1982 in chips, $3.40 bounty)
Isenvaden: posts the ante 15
markxx311: posts the ante 15
Diams007: posts the ante 15
gui coelho34: posts the ante 15
MSG1997: posts the ante 15
Defiance1982: posts the ante 15
dynam1k88: posts the ante 15
GoTelesGO: posts the ante 15
markxx311: posts small blind 60
Diams007: posts big blind 120
*** HOLE CARDS ***
Dealt to markxx311 {k-Diamonds}{a-Diamonds}
gui coelho34: folds
MSG1997: folds
Defiance1982: folds
dynam1k88: folds
GoTelesGO: folds
Isenvaden: folds
markxx311: raises 1208 to 1328 and is all-in
Diams007: calls 1208
*** FLOP *** {5-Spades}{9-Diamonds}{3-Clubs}
*** TURN *** {5-Spades}{9-Diamonds}{3-Clubs} {10-Clubs}
*** RIVER *** {5-Spades}{9-Diamonds}{3-Clubs}{10-Clubs} {4-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
markxx311: shows {k-Diamonds}{a-Diamonds} (high card Ace)
Diams007: shows {4-Spades}{4-Clubs} (three of a kind, Fours)
Diams007 collected 2776 from pot
Diams007 wins $1.70 for eliminating markxx311 and their own bounty increases by $1.70 to $9.35
markxx311 finished the tournament
*** SUMMARY ***
Total pot 2776 | Rake 0
Board {5-Spades}{9-Diamonds}{3-Clubs}{10-Clubs}{4-Hearts}
Seat 1: Isenvaden (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: markxx311 (small blind) showed {k-Diamonds}{a-Diamonds} and lost with high card Ace
Seat 3: Diams007 (big blind) showed {4-Spades}{4-Clubs} and won (2776) with three of a kind, Fours
Seat 4: gui coelho34 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: MSG1997 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: Defiance1982 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: dynam1k88 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: GoTelesGO folded before Flop (didn't bet)

9  

helaas geen ko
PokerStars Hand #216175466618: Tournament #2951611688, $4.80+$5.00+$1.20 USD Hold'em No Limit - Level VIII (50/100) - 2020/07/07 19:27:20 CET [2020/07/07 13:27:20 ET]
Table '2951611688 219' 9-max Seat #4 is the button
Seat 1: ProudyBoy (3052 in chips, $5 bounty)
Seat 2: Sprutto (3267 in chips, $5 bounty)
Seat 3: markxx311 (3707 in chips, $5 bounty)
Seat 4: sholder1987 (3612 in chips, $5 bounty)
Seat 5: hed777 (1465 in chips, $5 bounty)
Seat 6: matt6179 (10718 in chips, $5 bounty)
Seat 7: wilbral (4428 in chips, $5 bounty)
Seat 8: David420000 (4379 in chips, $5 bounty)
Seat 9: 777snow87 (11768 in chips, $5 bounty)
ProudyBoy: posts the ante 15
Sprutto: posts the ante 15
markxx311: posts the ante 15
sholder1987: posts the ante 15
hed777: posts the ante 15
matt6179: posts the ante 15
wilbral: posts the ante 15
David420000: posts the ante 15
777snow87: posts the ante 15
hed777: posts small blind 50
matt6179: posts big blind 100
*** HOLE CARDS ***
Dealt to markxx311 {a-Spades}{10-Hearts}
wilbral: folds
David420000: folds
777snow87: folds
ProudyBoy: folds
Sprutto: folds
markxx311: raises 200 to 300
sholder1987: folds
hed777: raises 1150 to 1450 and is all-in
matt6179: folds
markxx311: calls 1150
*** FLOP *** {6-Spades}{q-Diamonds}{6-Hearts}
*** TURN *** {6-Spades}{q-Diamonds}{6-Hearts} {7-Spades}
*** RIVER *** {6-Spades}{q-Diamonds}{6-Hearts}{7-Spades} {a-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
hed777: shows {a-Diamonds}{7-Diamonds} (two pair, Aces and Sevens)
markxx311: shows {a-Spades}{10-Hearts} (two pair, Aces and Sixes)
hed777 collected 3135 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 3135 | Rake 0
Board {6-Spades}{q-Diamonds}{6-Hearts}{7-Spades}{a-Clubs}
Seat 1: ProudyBoy folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: Sprutto folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: markxx311 showed {a-Spades}{10-Hearts} and lost with two pair, Aces and Sixes
Seat 4: sholder1987 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: hed777 (small blind) showed {a-Diamonds}{7-Diamonds} and won (3135) with two pair, Aces and Sevens
Seat 6: matt6179 (big blind) folded before Flop
Seat 7: wilbral folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: David420000 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: 777snow87 folded before Flop (didn't bet)

10  

PokerStars Hand #216175901603: Tournament #2951612085, $2.94+$0.36 USD Hold'em No Limit - Level VIII (250/500) - 2020/07/07 19:40:26 CET [2020/07/07 13:40:26 ET]
Table '2951612085 11' 9-max Seat #1 is the button
Seat 1: pietrogf (6929 in chips)
Seat 2: rogoff76 (11566 in chips)
Seat 3: 4ull8oat (35274 in chips)
Seat 4: Andriyko1982 (25519 in chips)
Seat 5: Az_Esm_Groot (5292 in chips)
Seat 6: markxx311 (9750 in chips)
Seat 7: alexsandr 19830 (9950 in chips)
Seat 8: bogyo1976 (28689 in chips)
Seat 9: cpiningist (15461 in chips)
pietrogf: posts the ante 50
rogoff76: posts the ante 50
4ull8oat: posts the ante 50
Andriyko1982: posts the ante 50
Az_Esm_Groot: posts the ante 50
markxx311: posts the ante 50
alexsandr 19830: posts the ante 50
bogyo1976: posts the ante 50
cpiningist: posts the ante 50
rogoff76: posts small blind 250
4ull8oat: posts big blind 500
*** HOLE CARDS ***
Dealt to markxx311 {10-Diamonds}{10-Clubs}
Andriyko1982: folds
Az_Esm_Groot: raises 4742 to 5242 and is all-in
markxx311: raises 4458 to 9700 and is all-in
alexsandr 19830: folds
bogyo1976: folds
cpiningist: folds
pietrogf: folds
rogoff76: folds
4ull8oat: folds
Uncalled bet (4458) returned to markxx311
*** FLOP *** {8-Diamonds}{7-Clubs}{j-Clubs}
*** TURN *** {8-Diamonds}{7-Clubs}{j-Clubs} {4-Spades}
*** RIVER *** {8-Diamonds}{7-Clubs}{j-Clubs}{4-Spades} {2-Spades}
*** SHOW DOWN ***
Az_Esm_Groot: shows {7-Hearts}{8-Hearts} (two pair, Eights and Sevens)
markxx311: shows {10-Diamonds}{10-Clubs} (a pair of Tens)
Az_Esm_Groot collected 11684 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 11684 | Rake 0
Board {8-Diamonds}{7-Clubs}{j-Clubs}{4-Spades}{2-Spades}
Seat 1: pietrogf (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: rogoff76 (small blind) folded before Flop
Seat 3: 4ull8oat (big blind) folded before Flop
Seat 4: Andriyko1982 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: Az_Esm_Groot showed {7-Hearts}{8-Hearts} and won (11684) with two pair, Eights and Sevens
Seat 6: markxx311 showed {10-Diamonds}{10-Clubs} and lost with a pair of Tens
Seat 7: alexsandr 19830 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: bogyo1976 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: cpiningist folded before Flop (didn't bet)

11  

out 3.30 sat bb 33
PokerStars Hand #216176016222: Tournament #2951612085, $2.94+$0.36 USD Hold'em No Limit - Level IX (300/600) - 2020/07/07 19:43:51 CET [2020/07/07 13:43:51 ET]
Table '2951612085 11' 9-max Seat #5 is the button
Seat 1: pietrogf (10826 in chips)
Seat 2: rogoff76 (7158 in chips)
Seat 3: 4ull8oat (34314 in chips)
Seat 4: Andriyko1982 (24559 in chips)
Seat 5: Az_Esm_Groot (10724 in chips)
Seat 6: markxx311 (3698 in chips)
Seat 7: alexsandr 19830 (21140 in chips)
Seat 8: bogyo1976 (21960 in chips)
pietrogf: posts the ante 60
rogoff76: posts the ante 60
4ull8oat: posts the ante 60
Andriyko1982: posts the ante 60
Az_Esm_Groot: posts the ante 60
markxx311: posts the ante 60
alexsandr 19830: posts the ante 60
bogyo1976: posts the ante 60
markxx311: posts small blind 300
alexsandr 19830: posts big blind 600
*** HOLE CARDS ***
Dealt to markxx311 {4-Spades}{4-Diamonds}
bogyo1976: raises 600 to 1200
pietrogf: folds
rogoff76: folds
4ull8oat: folds
Andriyko1982: folds
Az_Esm_Groot: raises 9464 to 10664 and is all-in
markxx311: calls 3338 and is all-in
alexsandr 19830: folds
bogyo1976: calls 9464
*** FLOP *** {3-Clubs}{9-Clubs}{q-Clubs}
*** TURN *** {3-Clubs}{9-Clubs}{q-Clubs} {2-Diamonds}
*** RIVER *** {3-Clubs}{9-Clubs}{q-Clubs}{2-Diamonds} {10-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
bogyo1976: shows {9-Spades}{k-Clubs} (a pair of Nines)
Az_Esm_Groot: shows {a-Clubs}{j-Hearts} (high card Ace)
bogyo1976 collected 14052 from side pot
markxx311: shows {4-Spades}{4-Diamonds} (a pair of Fours)
bogyo1976 collected 11994 from main pot
Az_Esm_Groot finished the tournament
markxx311 finished the tournament
*** SUMMARY ***
Total pot 26046 Main pot 11994. Side pot 14052. | Rake 0
Board {3-Clubs}{9-Clubs}{q-Clubs}{2-Diamonds}{10-Diamonds}
Seat 1: pietrogf folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: rogoff76 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: 4ull8oat folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: Andriyko1982 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: Az_Esm_Groot (button) showed {a-Clubs}{j-Hearts} and lost with high card Ace
Seat 6: markxx311 (small blind) showed {4-Spades}{4-Diamonds} and lost with a pair of Fours
Seat 7: alexsandr 19830 (big blind) folded before Flop
Seat 8: bogyo1976 showed {9-Spades}{k-Clubs} and won (26046) with a pair of Nines

12  

17.00 7.50 big late regg 12.5 k
17.15 5.50 hot out 5.50
17.45 7.50 ko 1.3 k out
18.00 3.30 big 4.4
18.30 11.00 bb 2.5 k
19.00 22.00 big 4.8 k
19.15 11.00 hot 5.5 k
19.15 5.50 deepstack 11 k
19.30 3.30 bb 7 k
19.05 5.50 stadium series 04 L 20.5 k
20.00 11.00 big
20.05 4.40 ko deepstack

sat 3.30 bb 33
sat 5.50 big 55

13  

markxx311 schreef

17.00 7.50 big late regg 12.5 k
17.15 5.50 hot out 5.50
17.45 7.50 ko 1.3 k out
18.00 3.30 big 4.4
18.30 11.00 bb 2.5 k
19.00 22.00 big 4.8 k
19.15 11.00 hot 5.5 k
19.15 5.50 deepstack 11 k
19.30 3.30 bb 7 k
19.05 5.50 stadium series 04 L 20.5 k
20.00 11.00 big
20.05 4.40 ko deepstack

sat 3.30 bb 33 out
sat 5.50 big 55

14  

out 11.00 bb
PokerStars Hand #216176723233: Tournament #2951611688, $4.80+$5.00+$1.20 USD Hold'em No Limit - Level XII (90/180) - 2020/07/07 20:05:59 CET [2020/07/07 14:05:59 ET]
Table '2951611688 219' 9-max Seat #7 is the button
Seat 1: 123hugonespi (35 in chips, $5 bounty)
Seat 2: Sprutto (5691 in chips, $5 bounty)
Seat 3: markxx311 (2358 in chips, $5 bounty)
Seat 4: sholder1987 (11046 in chips, $10 bounty)
Seat 5: hed777 (4379 in chips, $5 bounty)
Seat 6: matt6179 (9853 in chips, $5 bounty)
Seat 7: wilbral (8873 in chips, $5 bounty)
Seat 8: krisuh (6113 in chips, $5 bounty)
Seat 9: 777snow87 (7712 in chips, $5 bounty)
123hugonespi: posts the ante 27
Sprutto: posts the ante 27
markxx311: posts the ante 27
sholder1987: posts the ante 27
hed777: posts the ante 27
matt6179: posts the ante 27
wilbral: posts the ante 27
krisuh: posts the ante 27
777snow87: posts the ante 27
krisuh: posts small blind 90
777snow87: posts big blind 180
*** HOLE CARDS ***
Dealt to markxx311 {7-Clubs}{7-Diamonds}
123hugonespi: calls 8 and is all-in
Sprutto: folds
markxx311: raises 2151 to 2331 and is all-in
sholder1987: raises 8688 to 11019 and is all-in
hed777: folds
matt6179: folds
wilbral: folds
krisuh: folds
777snow87: folds
Uncalled bet (8688) returned to sholder1987
*** FLOP *** {9-Spades}{3-Hearts}{q-Hearts}
*** TURN *** {9-Spades}{3-Hearts}{q-Hearts} {5-Spades}
*** RIVER *** {9-Spades}{3-Hearts}{q-Hearts}{5-Spades} {10-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
markxx311: shows {7-Clubs}{7-Diamonds} (a pair of Sevens)
sholder1987: shows {8-Spades}{8-Hearts} (a pair of Eights)
sholder1987 collected 4900 from side pot
123hugonespi: shows {9-Diamonds}{6-Spades} (a pair of Nines)
123hugonespi collected 283 from main pot
sholder1987 wins $2.50 for eliminating markxx311 and their own bounty increases by $2.50 to $12.50
markxx311 finished the tournament
*** SUMMARY ***
Total pot 5183 Main pot 283. Side pot 4900. | Rake 0
Board {9-Spades}{3-Hearts}{q-Hearts}{5-Spades}{10-Hearts}
Seat 1: 123hugonespi showed {9-Diamonds}{6-Spades} and won (283) with a pair of Nines
Seat 2: Sprutto folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: markxx311 showed {7-Clubs}{7-Diamonds} and lost with a pair of Sevens
Seat 4: sholder1987 showed {8-Spades}{8-Hearts} and won (4900) with a pair of Eights
Seat 5: hed777 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: matt6179 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: wilbral (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: krisuh (small blind) folded before Flop
Seat 9: 777snow87 (big blind) folded before Flop

15  

tja was een snelle deze out big 11.00
PokerStars Hand #216176845528: Tournament #2951610512, $9.80+$1.20 USD Hold'em No Limit - Level I (15/30) - 2020/07/07 20:09:25 CET [2020/07/07 14:09:25 ET]
Table '2951610512 80' 9-max Seat #4 is the button
Seat 1: LanexPro (5041 in chips)
Seat 2: markxx311 (4930 in chips)
Seat 3: DKN_333 (5337 in chips)
Seat 4: now.o.neva (4931 in chips)
Seat 5: rogoff76 (5000 in chips) out of hand (moved from another table into small blind)
Seat 6: frodolea (4595 in chips)
Seat 8: Gozan111 (4992 in chips)
Seat 9: Gov562 (4902 in chips)
rogoff76 will be allowed to play after the button
LanexPro: posts the ante 4
markxx311: posts the ante 4
DKN_333: posts the ante 4
now.o.neva: posts the ante 4
frodolea: posts the ante 4
Gozan111: posts the ante 4
Gov562: posts the ante 4
frodolea: posts small blind 15
Gozan111: posts big blind 30
*** HOLE CARDS ***
Dealt to markxx311 {k-Diamonds}{k-Spades}
Gov562: folds
LanexPro: folds
markxx311: raises 90 to 120
DKN_333: folds
now.o.neva: folds
frodolea: folds
Gozan111: calls 90
*** FLOP *** {8-Spades}{5-Clubs}{4-Clubs}
Gozan111: checks
markxx311: bets 180
Gozan111: raises 180 to 360
markxx311: raises 502 to 862
Gozan111: raises 502 to 1364
markxx311: raises 3442 to 4806 and is all-in
Gozan111: calls 3442
*** TURN *** {8-Spades}{5-Clubs}{4-Clubs} {2-Spades}
*** RIVER *** {8-Spades}{5-Clubs}{4-Clubs}{2-Spades} {j-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
Gozan111: shows {8-Hearts}{8-Diamonds} (three of a kind, Eights)
markxx311: shows {k-Diamonds}{k-Spades} (a pair of Kings)
Gozan111 collected 9895 from pot
markxx311 finished the tournament
*** SUMMARY ***
Total pot 9895 | Rake 0
Board {8-Spades}{5-Clubs}{4-Clubs}{2-Spades}{j-Diamonds}
Seat 1: LanexPro folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: markxx311 showed {k-Diamonds}{k-Spades} and lost with a pair of Kings
Seat 3: DKN_333 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: now.o.neva (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: frodolea (small blind) folded before Flop
Seat 8: Gozan111 (big blind) showed {8-Hearts}{8-Diamonds} and won (9895) with three of a kind, Eights
Seat 9: Gov562 folded before Flop (didn't bet)

16  

ko 1.00
PokerStars Hand #216176998739: Tournament #2951613723, $1.92+$2.00+$0.48 USD Hold'em No Limit - Level I (30/60) - 2020/07/07 20:13:32 CET [2020/07/07 14:13:32 ET]
Table '2951613723 9' 9-max Seat #8 is the button
Seat 1: SLAVENCHEZ (9732 in chips, $2 bounty)
Seat 2: C Mah Nutz (9868 in chips, $2 bounty)
Seat 3: Boarius (8308 in chips, $2 bounty)
Seat 4: Deusmg (9979 in chips, $2 bounty)
Seat 5: cobralaw (9707 in chips, $2 bounty)
Seat 6: markxx311 (9868 in chips, $2 bounty)
Seat 7: ronei11 (9455 in chips, $2 bounty)
Seat 8: Blackpowerpoker (11789 in chips, $2 bounty)
Seat 9: no-limit vnzla (9602 in chips, $2 bounty)
SLAVENCHEZ: posts the ante 7
C Mah Nutz: posts the ante 7
Boarius: posts the ante 7
Deusmg: posts the ante 7
cobralaw: posts the ante 7
markxx311: posts the ante 7
ronei11: posts the ante 7
Blackpowerpoker: posts the ante 7
no-limit vnzla: posts the ante 7
no-limit vnzla: posts small blind 30
SLAVENCHEZ: posts big blind 60
*** HOLE CARDS ***
Dealt to markxx311 {a-Spades}{a-Clubs}
C Mah Nutz: raises 213 to 273
Boarius: folds
Deusmg: folds
cobralaw: folds
markxx311: raises 9588 to 9861 and is all-in
ronei11: folds
Blackpowerpoker: folds
no-limit vnzla: folds
SLAVENCHEZ: folds
C Mah Nutz: calls 9588 and is all-in
*** FLOP *** {5-Spades}{j-Hearts}{7-Hearts}
*** TURN *** {5-Spades}{j-Hearts}{7-Hearts} {10-Hearts}
*** RIVER *** {5-Spades}{j-Hearts}{7-Hearts}{10-Hearts} {10-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
C Mah Nutz: shows {q-Spades}{q-Clubs} (two pair, Queens and Tens)
markxx311: shows {a-Spades}{a-Clubs} (two pair, Aces and Tens)
markxx311 collected 19875 from pot
markxx311 wins $1 for eliminating C Mah Nutz and their own bounty increases by $1 to $3
C Mah Nutz finished the tournament
*** SUMMARY ***
Total pot 19875 | Rake 0
Board {5-Spades}{j-Hearts}{7-Hearts}{10-Hearts}{10-Clubs}
Seat 1: SLAVENCHEZ (big blind) folded before Flop
Seat 2: C Mah Nutz showed {q-Spades}{q-Clubs} and lost with two pair, Queens and Tens
Seat 3: Boarius folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: Deusmg folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: cobralaw folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: markxx311 showed {a-Spades}{a-Clubs} and won (19875) with two pair, Aces and Tens
Seat 7: ronei11 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: Blackpowerpoker (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: no-limit vnzla (small blind) folded before Flop

17  

out 3.30 big
PokerStars Hand #216177024300: Tournament #2951610490, $2.94+$0.36 USD Hold'em No Limit - Level XII (200/400) - 2020/07/07 20:14:15 CET [2020/07/07 14:14:15 ET]
Table '2951610490 142' 9-max Seat #5 is the button
Seat 1: filiperot (15768 in chips)
Seat 2: YouAreMyWork (13477 in chips)
Seat 3: markxx311 (3392 in chips)
Seat 4: Arthur Luppo (14760 in chips)
Seat 5: zhuravec (15079 in chips)
Seat 6: Ppavvel (6184 in chips) is sitting out
Seat 7: holymo21 (11407 in chips)
Seat 8: mrnordan (5801 in chips)
Seat 9: huangzug (12391 in chips)
filiperot: posts the ante 25
YouAreMyWork: posts the ante 25
markxx311: posts the ante 25
Arthur Luppo: posts the ante 25
zhuravec: posts the ante 25
Ppavvel: posts the ante 25
holymo21: posts the ante 25
mrnordan: posts the ante 25
huangzug: posts the ante 25
Ppavvel: posts small blind 200
holymo21: posts big blind 400
*** HOLE CARDS ***
Dealt to markxx311 {8-Spades}{8-Hearts}
mrnordan: folds
huangzug: raises 400 to 800
filiperot: folds
YouAreMyWork: folds
markxx311: raises 2567 to 3367 and is all-in
Arthur Luppo: folds
zhuravec: folds
Ppavvel: folds
holymo21: calls 2967
huangzug: folds
*** FLOP *** {10-Diamonds}{6-Spades}{a-Clubs}
*** TURN *** {10-Diamonds}{6-Spades}{a-Clubs} {3-Clubs}
*** RIVER *** {10-Diamonds}{6-Spades}{a-Clubs}{3-Clubs} {4-Spades}
*** SHOW DOWN ***
holymo21: shows {k-Diamonds}{k-Hearts} (a pair of Kings)
markxx311: shows {8-Spades}{8-Hearts} (a pair of Eights)
holymo21 collected 7959 from pot
markxx311 finished the tournament in 985th place
*** SUMMARY ***
Total pot 7959 | Rake 0
Board {10-Diamonds}{6-Spades}{a-Clubs}{3-Clubs}{4-Spades}
Seat 1: filiperot folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: YouAreMyWork folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: markxx311 showed {8-Spades}{8-Hearts} and lost with a pair of Eights
Seat 4: Arthur Luppo folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: zhuravec (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: Ppavvel (small blind) folded before Flop
Seat 7: holymo21 (big blind) showed {k-Diamonds}{k-Hearts} and won (7959) with a pair of Kings
Seat 8: mrnordan folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: huangzug folded before Flop

18  

out big 7.50
PokerStars Hand #216177134546: Tournament #2951610487, $6.69+$0.81 USD Hold'em No Limit - Level XVIII (600/1200) - 2020/07/07 20:17:22 CET [2020/07/07 14:17:22 ET]
Table '2951610487 102' 9-max Seat #3 is the button
Seat 1: yojapie (28616 in chips)
Seat 2: Rej_90 (40489 in chips)
Seat 3: RhayMoreira (23609 in chips)
Seat 4: oroff9 (19297 in chips)
Seat 5: Sam qctr (18159 in chips)
Seat 6: markxx311 (12050 in chips)
Seat 7: apa1982 (19872 in chips)
Seat 8: CatchSomeAce (55852 in chips)
Seat 9: EJJEALOAR (109658 in chips)
yojapie: posts the ante 150
Rej_90: posts the ante 150
RhayMoreira: posts the ante 150
oroff9: posts the ante 150
Sam qctr: posts the ante 150
markxx311: posts the ante 150
apa1982: posts the ante 150
CatchSomeAce: posts the ante 150
EJJEALOAR: posts the ante 150
oroff9: posts small blind 600
Sam qctr: posts big blind 1200
*** HOLE CARDS ***
Dealt to markxx311 {9-Clubs}{9-Spades}
markxx311: raises 10700 to 11900 and is all-in
apa1982: folds
CatchSomeAce: folds
EJJEALOAR: folds
yojapie: folds
Rej_90: folds
RhayMoreira: folds
oroff9: folds
Sam qctr: calls 10700
*** FLOP *** {4-Diamonds}{3-Diamonds}{a-Clubs}
*** TURN *** {4-Diamonds}{3-Diamonds}{a-Clubs} {7-Diamonds}
*** RIVER *** {4-Diamonds}{3-Diamonds}{a-Clubs}{7-Diamonds} {k-Spades}
*** SHOW DOWN ***
Sam qctr: shows {4-Hearts}{4-Spades} (three of a kind, Fours)
markxx311: shows {9-Clubs}{9-Spades} (a pair of Nines)
Sam qctr collected 25750 from pot
markxx311 finished the tournament in 245th place and received $11.85.
*** SUMMARY ***
Total pot 25750 | Rake 0
Board {4-Diamonds}{3-Diamonds}{a-Clubs}{7-Diamonds}{k-Spades}
Seat 1: yojapie folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: Rej_90 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: RhayMoreira (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: oroff9 (small blind) folded before Flop
Seat 5: Sam qctr (big blind) showed {4-Hearts}{4-Spades} and won (25750) with three of a kind, Fours
Seat 6: markxx311 showed {9-Clubs}{9-Spades} and lost with a pair of Nines
Seat 7: apa1982 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: CatchSomeAce folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: EJJEALOAR folded before Flop (didn't bet)

19  

out big 22.00
PokerStars Hand #216177252320: Tournament #2951610505, $20+$2 USD Hold'em No Limit - Level VIII (75/150) - 2020/07/07 20:20:41 CET [2020/07/07 14:20:41 ET]
Table '2951610505 73' 9-max Seat #8 is the button
Seat 1: Simpioni (4400 in chips)
Seat 2: JustPray (6033 in chips)
Seat 3: markxx311 (4352 in chips)
Seat 4: affRonnie (4808 in chips)
Seat 5: surikatka (7017 in chips)
Seat 6: spö116 (7111 in chips)
Seat 7: Alidmdm (10291 in chips)
Seat 8: adi_sure (5272 in chips)
Seat 9: dudu10grande (7778 in chips)
Simpioni: posts the ante 20
JustPray: posts the ante 20
markxx311: posts the ante 20
affRonnie: posts the ante 20
surikatka: posts the ante 20
spö116: posts the ante 20
Alidmdm: posts the ante 20
adi_sure: posts the ante 20
dudu10grande: posts the ante 20
dudu10grande: posts small blind 75
Simpioni: posts big blind 150
*** HOLE CARDS ***
Dealt to markxx311 {j-Spades}{j-Clubs}
JustPray: folds
markxx311: raises 300 to 450
affRonnie: folds
surikatka: folds
spö116: folds
Alidmdm: folds
adi_sure: calls 450
dudu10grande: calls 375
Simpioni: calls 300
*** FLOP *** {9-Diamonds}{7-Hearts}{6-Hearts}
dudu10grande: checks
Simpioni: bets 792
markxx311: raises 3090 to 3882 and is all-in
adi_sure: folds
dudu10grande: folds
Simpioni: calls 3090
*** TURN *** {9-Diamonds}{7-Hearts}{6-Hearts} {a-Spades}
*** RIVER *** {9-Diamonds}{7-Hearts}{6-Hearts}{a-Spades} {4-Spades}
*** SHOW DOWN ***
Simpioni: shows {10-Hearts}{8-Hearts} (a straight, Six to Ten)
markxx311: shows {j-Spades}{j-Clubs} (a pair of Jacks)
Simpioni collected 9744 from pot
markxx311 finished the tournament
*** SUMMARY ***
Total pot 9744 | Rake 0
Board {9-Diamonds}{7-Hearts}{6-Hearts}{a-Spades}{4-Spades}
Seat 1: Simpioni (big blind) showed {10-Hearts}{8-Hearts} and won (9744) with a straight, Six to Ten
Seat 2: JustPray folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: markxx311 showed {j-Spades}{j-Clubs} and lost with a pair of Jacks
Seat 4: affRonnie folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: surikatka folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: spö116 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: Alidmdm folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: adi_sure (button) folded on the Flop
Seat 9: dudu10grande (small blind) folded on the Flop

20  
Terug naar boven
Loading
Sommige verplichten velden van het formulier ontbreken

Een gebruikersnaam is verplicht

Een wachtwoord is verplicht

Dit bericht kent geen inhoud

Thread onderwerp is leeg

Kies juiste category voor dit topic