Poker Forum

4913 leden
199489 topics
7434057 posts

Online: 117 61 geregistreerde leden + 56 gasten

ping
Stakeback

01-08 $210,50 sold

Laatste eerst Oudste eerst

bust eliminator

PokerStars Hand #217012061994: Tournament #2967314673, $12.30+$12.25+$2.45 USD Hold'em No Limit - Level X (200/400) - 2020/08/01 18:34:37 CET [2020/08/01 12:34:37 ET]
Table '2967314673 67' 9-max Seat #2 is the button
Seat 1: latynowski (10768 in chips, $12.25 bounty)
Seat 2: NKJH (31094 in chips, $18.37 bounty)
Seat 3: Rionnl (21667 in chips, $21.43 bounty)
Seat 4: adamovic18 (6208 in chips, $12.25 bounty)
Seat 5: bitemebluff (5672 in chips, $12.25 bounty)
Seat 6: iliadivilia (3041 in chips, $12.25 bounty)
Seat 7: PapaKerzh (14440 in chips, $12.25 bounty)
Seat 8: maniak60 (19011 in chips, $18.37 bounty)
Seat 9: 1KietzKing1 (17945 in chips, $18.37 bounty)
latynowski: posts the ante 40
NKJH: posts the ante 40
Rionnl: posts the ante 40
adamovic18: posts the ante 40
bitemebluff: posts the ante 40
iliadivilia: posts the ante 40
PapaKerzh: posts the ante 40
maniak60: posts the ante 40
1KietzKing1: posts the ante 40
Rionnl: posts small blind 200
adamovic18: posts big blind 400
*** HOLE CARDS ***
Dealt to iliadivilia {k-Diamonds}{q-Hearts}
bitemebluff: calls 400
iliadivilia: raises 2601 to 3001 and is all-in
PapaKerzh: folds
maniak60: folds
1KietzKing1 has timed out
1KietzKing1: folds
1KietzKing1 is sitting out
latynowski: folds
NKJH: folds
Rionnl: folds
adamovic18: folds
bitemebluff: calls 2601
*** FLOP *** {10-Diamonds}{8-Hearts}{10-Spades}
*** TURN *** {10-Diamonds}{8-Hearts}{10-Spades} {6-Hearts}
*** RIVER *** {10-Diamonds}{8-Hearts}{10-Spades}{6-Hearts} {3-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
bitemebluff: shows {3-Clubs}{6-Clubs} (two pair, Tens and Sixes)
iliadivilia: shows {k-Diamonds}{q-Hearts} (a pair of Tens)
bitemebluff collected 6962 from pot
bitemebluff wins $6.13 for eliminating iliadivilia and their own bounty increases by $6.12 to $18.37
iliadivilia finished the tournament
*** SUMMARY ***
Total pot 6962 | Rake 0
Board {10-Diamonds}{8-Hearts}{10-Spades}{6-Hearts}{3-Diamonds}
Seat 1: latynowski folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: NKJH (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: Rionnl (small blind) folded before Flop
Seat 4: adamovic18 (big blind) folded before Flop
Seat 5: bitemebluff showed {3-Clubs}{6-Clubs} and won (6962) with two pair, Tens and Sixes
Seat 6: iliadivilia showed {k-Diamonds}{q-Hearts} and lost with a pair of Tens
Seat 7: PapaKerzh folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: maniak60 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: 1KietzKing1 folded before Flop (didn't bet)

Wie rijk wilt zijn moet niet zijn vermogen vermeerderen maar zijn hebzucht verminderen (plato)

21  

4,9k b7,50
5,1k 11bb

letterlijk nog geen een handje een flop gehit, zelfs geen bottempair. gelukkig het meeste nog voor de boeg

Wie rijk wilt zijn moet niet zijn vermogen vermeerderen maar zijn hebzucht verminderen (plato)

22  

out b7,50

PokerStars Hand #217012979960: Tournament #2969561847, $6.69+$0.81 USD Hold'em No Limit - Level XII (200/400) - 2020/08/01 19:06:53 CET [2020/08/01 13:06:53 ET]
Table '2969561847 134' 9-max Seat #9 is the button
Seat 1: SwatFBA (13379 in chips)
Seat 3: Jyrtsi97 (6795 in chips)
Seat 4: shinizzle93 (13285 in chips)
Seat 5: Mr.Kruges (7259 in chips)
Seat 6: iliadivilia (5120 in chips)
Seat 7: GastaLost (13470 in chips)
Seat 8: prinsofegypt28 (8958 in chips)
Seat 9: fusen (29551 in chips)
SwatFBA: posts the ante 50
Jyrtsi97: posts the ante 50
shinizzle93: posts the ante 50
Mr.Kruges: posts the ante 50
iliadivilia: posts the ante 50
GastaLost: posts the ante 50
prinsofegypt28: posts the ante 50
fusen: posts the ante 50
SwatFBA: posts small blind 200
Jyrtsi97: posts big blind 400
*** HOLE CARDS ***
Dealt to iliadivilia {a-Hearts}{10-Hearts}
shinizzle93: folds
Mr.Kruges: folds
iliadivilia: raises 4670 to 5070 and is all-in
GastaLost: folds
prinsofegypt28: folds
fusen: folds
SwatFBA: raises 8259 to 13329 and is all-in
Jyrtsi97: folds
Uncalled bet (8259) returned to SwatFBA
*** FLOP *** {6-Diamonds}{9-Spades}{4-Hearts}
*** TURN *** {6-Diamonds}{9-Spades}{4-Hearts} {9-Clubs}
*** RIVER *** {6-Diamonds}{9-Spades}{4-Hearts}{9-Clubs} {7-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
SwatFBA: shows {7-Diamonds}{7-Spades} (a full house, Sevens full of Nines)
iliadivilia: shows {a-Hearts}{10-Hearts} (a pair of Nines)
SwatFBA collected 10940 from pot
iliadivilia finished the tournament in 775th place
*** SUMMARY ***
Total pot 10940 | Rake 0
Board {6-Diamonds}{9-Spades}{4-Hearts}{9-Clubs}{7-Hearts}
Seat 1: SwatFBA (small blind) showed {7-Diamonds}{7-Spades} and won (10940) with a full house, Sevens full of Nines
Seat 3: Jyrtsi97 (big blind) folded before Flop
Seat 4: shinizzle93 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: Mr.Kruges folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: iliadivilia showed {a-Hearts}{10-Hearts} and lost with a pair of Nines
Seat 7: GastaLost folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: prinsofegypt28 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: fusen (button) folded before Flop (didn't bet)

Wie rijk wilt zijn moet niet zijn vermogen vermeerderen maar zijn hebzucht verminderen (plato)

23  

out 11bb

PokerStars Hand #217013089491: Tournament #2969834677, $2.40+$7.40+$1.20 USD Hold'em No Limit - Level V (35/70) - 2020/08/01 19:10:32 CET [2020/08/01 13:10:32 ET]
Table '2969834677 42' 9-max Seat #4 is the button
Seat 1: Rasim2007 (1679 in chips, $7.40 bounty)
Seat 2: ArSogd (7145 in chips, $7.40 bounty) is sitting out
Seat 3: Das Privileg (4571 in chips, $7.40 bounty)
Seat 4: iliadivilia (5045 in chips, $7.40 bounty)
Seat 5: TheDomotron (8619 in chips, $7.40 bounty)
Seat 6: vladradu92 (5585 in chips, $7.40 bounty)
Seat 7: zydrevas (2914 in chips, $7.40 bounty)
Seat 8: siberia2113 (4732 in chips, $7.40 bounty) is sitting out
Seat 9: EVICOM (5632 in chips, $7.40 bounty)
Rasim2007: posts the ante 11
ArSogd: posts the ante 11
Das Privileg: posts the ante 11
iliadivilia: posts the ante 11
TheDomotron: posts the ante 11
vladradu92: posts the ante 11
zydrevas: posts the ante 11
siberia2113: posts the ante 11
EVICOM: posts the ante 11
TheDomotron: posts small blind 35
vladradu92: posts big blind 70
*** HOLE CARDS ***
Dealt to iliadivilia {a-Diamonds}{k-Hearts}
zydrevas: raises 70 to 140
siberia2113: folds
EVICOM: folds
Rasim2007: folds
ArSogd: folds
Das Privileg: folds
iliadivilia: raises 350 to 490
TheDomotron: folds
vladradu92: folds
zydrevas: calls 350
*** FLOP *** {4-Spades}{q-Clubs}{a-Clubs}
zydrevas: bets 70
iliadivilia: raises 490 to 560
zydrevas: calls 490
*** TURN *** {4-Spades}{q-Clubs}{a-Clubs} {5-Diamonds}
zydrevas: checks
iliadivilia: bets 1960
zydrevas: calls 1853 and is all-in
Uncalled bet (107) returned to iliadivilia
*** RIVER *** {4-Spades}{q-Clubs}{a-Clubs}{5-Diamonds} {q-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
zydrevas: shows {q-Hearts}{j-Spades} (three of a kind, Queens)
iliadivilia: shows {a-Diamonds}{k-Hearts} (two pair, Aces and Queens)
zydrevas collected 6010 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 6010 | Rake 0
Board {4-Spades}{q-Clubs}{a-Clubs}{5-Diamonds}{q-Diamonds}
Seat 1: Rasim2007 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: ArSogd folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: Das Privileg folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: iliadivilia (button) showed {a-Diamonds}{k-Hearts} and lost with two pair, Aces and Queens
Seat 5: TheDomotron (small blind) folded before Flop
Seat 6: vladradu92 (big blind) folded before Flop
Seat 7: zydrevas showed {q-Hearts}{j-Spades} and won (6010) with three of a kind, Queens
Seat 8: siberia2113 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: EVICOM folded before Flop (didn't bet)

PokerStars Hand #217013656281: Tournament #2969834677, $2.40+$7.40+$1.20 USD Hold'em No Limit - Level VIII (50/100) - 2020/08/01 19:28:15 CET [2020/08/01 13:28:15 ET]
Table '2969834677 42' 9-max Seat #4 is the button
Seat 1: Dammisahne (5000 in chips, $7.40 bounty)
Seat 2: ArSogd (6686 in chips, $7.40 bounty) is sitting out
Seat 3: bolazar (16382 in chips, $14.80 bounty)
Seat 4: iliadivilia (1678 in chips, $7.40 bounty)
Seat 5: TheDomotron (6991 in chips, $7.40 bounty)
Seat 6: vladradu92 (2703 in chips, $7.40 bounty)
Seat 7: vikerforell (7701 in chips, $7.40 bounty)
Seat 8: bigfish0000 (4141 in chips, $7.40 bounty)
Seat 9: EVICOM (6380 in chips, $7.40 bounty)
Dammisahne: posts the ante 15
ArSogd: posts the ante 15
bolazar: posts the ante 15
iliadivilia: posts the ante 15
TheDomotron: posts the ante 15
vladradu92: posts the ante 15
vikerforell: posts the ante 15
bigfish0000: posts the ante 15
EVICOM: posts the ante 15
TheDomotron: posts small blind 50
vladradu92: posts big blind 100
*** HOLE CARDS ***
Dealt to iliadivilia {10-Diamonds}{10-Spades}
vikerforell: folds
bigfish0000: folds
EVICOM: folds
Dammisahne: folds
ArSogd: folds
bolazar: raises 385 to 485
iliadivilia: raises 1178 to 1663 and is all-in
TheDomotron: folds
vladradu92: folds
bolazar: calls 1178
*** FLOP *** {a-Clubs}{a-Spades}{8-Diamonds}
*** TURN *** {a-Clubs}{a-Spades}{8-Diamonds} {7-Spades}
*** RIVER *** {a-Clubs}{a-Spades}{8-Diamonds}{7-Spades} {k-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
bolazar: shows {q-Hearts}{a-Diamonds} (three of a kind, Aces)
iliadivilia: shows {10-Diamonds}{10-Spades} (two pair, Aces and Tens)
bolazar collected 3611 from pot
bolazar wins $3.70 for eliminating iliadivilia and their own bounty increases by $3.70 to $18.50
iliadivilia finished the tournament
*** SUMMARY ***
Total pot 3611 | Rake 0
Board {a-Clubs}{a-Spades}{8-Diamonds}{7-Spades}{k-Diamonds}
Seat 1: Dammisahne folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: ArSogd folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: bolazar showed {q-Hearts}{a-Diamonds} and won (3611) with three of a kind, Aces
Seat 4: iliadivilia (button) showed {10-Diamonds}{10-Spades} and lost with two pair, Aces and Tens
Seat 5: TheDomotron (small blind) folded before Flop
Seat 6: vladradu92 (big blind) folded before Flop
Seat 7: vikerforell folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: bigfish0000 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: EVICOM folded before Flop (didn't bet)

Wie rijk wilt zijn moet niet zijn vermogen vermeerderen maar zijn hebzucht verminderen (plato)

24  

eindelijk een goed potje gepakt, 12,50

PokerStars Hand #217014099247: Tournament #2942437608, $25+$25+$5 USD Hold'em No Limit - Level IV (150/300) - 2020/08/01 19:41:14 CET [2020/08/01 13:41:14 ET]
Table '2942437608 125' 9-max Seat #3 is the button
Seat 1: Leocadio.H (24960 in chips, $25 bounty)
Seat 2: iliadivilia (27968 in chips, $25 bounty)
Seat 3: ForBluffSake (27850 in chips, $25 bounty)
Seat 4: eur50 (30374 in chips, $25 bounty)
Seat 5: Psych0P4th (30280 in chips, $25 bounty)
Seat 6: HITTHEPANDA (42165 in chips, $37.50 bounty)
Seat 7: max05max (22343 in chips, $25 bounty)
Seat 8: ShamkovskiGo (16297 in chips, $25 bounty)
Seat 9: Gladi3 (23943 in chips, $25 bounty)
Leocadio.H: posts the ante 40
iliadivilia: posts the ante 40
ForBluffSake: posts the ante 40
eur50: posts the ante 40
Psych0P4th: posts the ante 40
HITTHEPANDA: posts the ante 40
max05max: posts the ante 40
ShamkovskiGo: posts the ante 40
Gladi3: posts the ante 40
eur50: posts small blind 150
Psych0P4th: posts big blind 300
*** HOLE CARDS ***
Dealt to iliadivilia {k-Hearts}{a-Hearts}
HITTHEPANDA: folds
max05max: folds
ShamkovskiGo: raises 300 to 600
Gladi3: folds
Leocadio.H: folds
iliadivilia: raises 1500 to 2100
ForBluffSake: folds
eur50: folds
Psych0P4th: folds
ShamkovskiGo: raises 3600 to 5700
iliadivilia: calls 3600
*** FLOP *** {10-Hearts}{k-Clubs}{6-Spades}
ShamkovskiGo: bets 3300
iliadivilia: raises 9900 to 13200
ShamkovskiGo: calls 7257 and is all-in
Uncalled bet (2643) returned to iliadivilia
*** TURN *** {10-Hearts}{k-Clubs}{6-Spades} {4-Diamonds}
*** RIVER *** {10-Hearts}{k-Clubs}{6-Spades}{4-Diamonds} {2-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
ShamkovskiGo: shows {q-Diamonds}{q-Hearts} (a pair of Queens)
iliadivilia: shows {k-Hearts}{a-Hearts} (a pair of Kings)
iliadivilia collected 33324 from pot
iliadivilia wins $12.50 for eliminating ShamkovskiGo and their own bounty increases by $12.50 to $37.50
ShamkovskiGo finished the tournament
*** SUMMARY ***
Total pot 33324 | Rake 0
Board {10-Hearts}{k-Clubs}{6-Spades}{4-Diamonds}{2-Clubs}
Seat 1: Leocadio.H folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: iliadivilia showed {k-Hearts}{a-Hearts} and won (33324) with a pair of Kings
Seat 3: ForBluffSake (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: eur50 (small blind) folded before Flop
Seat 5: Psych0P4th (big blind) folded before Flop
Seat 6: HITTHEPANDA folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: max05max folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: ShamkovskiGo showed {q-Diamonds}{q-Hearts} and lost with a pair of Queens
Seat 9: Gladi3 folded before Flop (didn't bet)

Wie rijk wilt zijn moet niet zijn vermogen vermeerderen maar zijn hebzucht verminderen (plato)

25  

b22 4,3k
16,50 pko 12k
44k 55ss

Wie rijk wilt zijn moet niet zijn vermogen vermeerderen maar zijn hebzucht verminderen (plato)

26  

b22 crippled

PokerStars Hand #217015500937: Tournament #2969561871, $20+$2 USD Hold'em No Limit - Level VIII (75/150) - 2020/08/01 20:24:14 CET [2020/08/01 14:24:14 ET]
Table '2969561871 24' 9-max Seat #3 is the button
Seat 1: iliadivilia (3855 in chips)
Seat 2: feldegani.ps (3288 in chips)
Seat 3: renalikes (7614 in chips)
Seat 4: gamergio (2191 in chips)
Seat 5: Rafael_bahia (4980 in chips)
Seat 6: SinoptikPRO (8920 in chips)
Seat 7: iHarteManAA (8331 in chips)
Seat 8: Babbel079 (9604 in chips)
Seat 9: aagii37 (8388 in chips)
iliadivilia: posts the ante 20
feldegani.ps: posts the ante 20
renalikes: posts the ante 20
gamergio: posts the ante 20
Rafael_bahia: posts the ante 20
SinoptikPRO: posts the ante 20
iHarteManAA: posts the ante 20
Babbel079: posts the ante 20
aagii37: posts the ante 20
gamergio: posts small blind 75
Rafael_bahia: posts big blind 150
*** HOLE CARDS ***
Dealt to iliadivilia {7-Spades}{7-Clubs}
SinoptikPRO: folds
iHarteManAA: folds
Babbel079: folds
aagii37: raises 150 to 300
iliadivilia: raises 3535 to 3835 and is all-in
feldegani.ps: calls 3268 and is all-in
renalikes: folds
gamergio: folds
Rafael_bahia: folds
aagii37: folds
Uncalled bet (567) returned to iliadivilia
*** FLOP *** {4-Spades}{k-Hearts}{10-Diamonds}
*** TURN *** {4-Spades}{k-Hearts}{10-Diamonds} {a-Hearts}
*** RIVER *** {4-Spades}{k-Hearts}{10-Diamonds}{a-Hearts} {2-Spades}
*** SHOW DOWN ***
iliadivilia: shows {7-Spades}{7-Clubs} (a pair of Sevens)
feldegani.ps: shows {8-Spades}{8-Hearts} (a pair of Eights)
feldegani.ps collected 7241 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 7241 | Rake 0
Board {4-Spades}{k-Hearts}{10-Diamonds}{a-Hearts}{2-Spades}
Seat 1: iliadivilia showed {7-Spades}{7-Clubs} and lost with a pair of Sevens
Seat 2: feldegani.ps showed {8-Spades}{8-Hearts} and won (7241) with a pair of Eights
Seat 3: renalikes (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: gamergio (small blind) folded before Flop
Seat 5: Rafael_bahia (big blind) folded before Flop
Seat 6: SinoptikPRO folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: iHarteManAA folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: Babbel079 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: aagii37 folded before Flop

12,50

PokerStars Hand #217015509107: Tournament #2942437608, $25+$25+$5 USD Hold'em No Limit - Level VIII (300/600) - 2020/08/01 20:24:28 CET [2020/08/01 14:24:28 ET]
Table '2942437608 125' 9-max Seat #4 is the button
Seat 1: Leocadio.H (29059 in chips, $25 bounty)
Seat 2: iliadivilia (40675 in chips, $37.50 bounty)
Seat 3: ForBluffSake (28277 in chips, $25 bounty)
Seat 4: eur50 (57606 in chips, $50 bounty)
Seat 5: Psych0P4th (23463 in chips, $25 bounty)
Seat 6: HITTHEPANDA (31815 in chips, $37.50 bounty)
Seat 7: max05max (20786 in chips, $25 bounty)
Seat 8: Ace Zzang (58522 in chips, $25 bounty)
Seat 9: Kokalate (30977 in chips, $25 bounty)
Leocadio.H: posts the ante 75
iliadivilia: posts the ante 75
ForBluffSake: posts the ante 75
eur50: posts the ante 75
Psych0P4th: posts the ante 75
HITTHEPANDA: posts the ante 75
max05max: posts the ante 75
Ace Zzang: posts the ante 75
Kokalate: posts the ante 75
Psych0P4th: posts small blind 300
HITTHEPANDA: posts big blind 600
*** HOLE CARDS ***
Dealt to iliadivilia {q-Clubs}{q-Hearts}
max05max: folds
Ace Zzang: folds
Kokalate: folds
Leocadio.H: raises 600 to 1200
iliadivilia: raises 3000 to 4200
ForBluffSake: folds
eur50: folds
Psych0P4th: folds
HITTHEPANDA: folds
Leocadio.H: calls 3000
*** FLOP *** {j-Spades}{6-Spades}{2-Diamonds}
Leocadio.H: checks
iliadivilia: bets 5400
Leocadio.H: raises 19384 to 24784 and is all-in
iliadivilia: calls 19384
*** TURN *** {j-Spades}{6-Spades}{2-Diamonds} {7-Clubs}
*** RIVER *** {j-Spades}{6-Spades}{2-Diamonds}{7-Clubs} {10-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
Leocadio.H: shows {a-Spades}{5-Spades} (high card Ace)
iliadivilia: shows {q-Clubs}{q-Hearts} (a pair of Queens)
iliadivilia collected 59543 from pot
iliadivilia wins $12.50 for eliminating Leocadio.H and their own bounty increases by $12.50 to $50
Leocadio.H finished the tournament
*** SUMMARY ***
Total pot 59543 | Rake 0
Board {j-Spades}{6-Spades}{2-Diamonds}{7-Clubs}{10-Clubs}
Seat 1: Leocadio.H showed {a-Spades}{5-Spades} and lost with high card Ace
Seat 2: iliadivilia showed {q-Clubs}{q-Hearts} and won (59543) with a pair of Queens
Seat 3: ForBluffSake folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: eur50 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: Psych0P4th (small blind) folded before Flop
Seat 6: HITTHEPANDA (big blind) folded before Flop
Seat 7: max05max folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: Ace Zzang folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: Kokalate folded before Flop (didn't bet)

Wie rijk wilt zijn moet niet zijn vermogen vermeerderen maar zijn hebzucht verminderen (plato)

27  

out b22

PokerStars Hand #217015650990: Tournament #2969561871, $20+$2 USD Hold'em No Limit - Level IX (100/200) - 2020/08/01 20:28:28 CET [2020/08/01 14:28:28 ET]
Table '2969561871 24' 9-max Seat #8 is the button
Seat 1: iliadivilia (892 in chips)
Seat 2: feldegani.ps (7161 in chips)
Seat 3: renalikes (6914 in chips)
Seat 4: gamergio (2016 in chips)
Seat 5: Rafael_bahia (4355 in chips)
Seat 6: SinoptikPRO (9300 in chips)
Seat 7: iHarteManAA (7706 in chips)
Seat 8: Babbel079 (9684 in chips)
Seat 9: aagii37 (9143 in chips)
iliadivilia: posts the ante 25
feldegani.ps: posts the ante 25
renalikes: posts the ante 25
gamergio: posts the ante 25
Rafael_bahia: posts the ante 25
SinoptikPRO: posts the ante 25
iHarteManAA: posts the ante 25
Babbel079: posts the ante 25
aagii37: posts the ante 25
aagii37: posts small blind 100
iliadivilia: posts big blind 200
*** HOLE CARDS ***
Dealt to iliadivilia {5-Spades}{6-Diamonds}
feldegani.ps: folds
renalikes: folds
gamergio: raises 1791 to 1991 and is all-in
Rafael_bahia: raises 2339 to 4330 and is all-in
SinoptikPRO: folds
iHarteManAA: folds
Babbel079: folds
aagii37: folds
iliadivilia: calls 667 and is all-in
Uncalled bet (2339) returned to Rafael_bahia
*** FLOP *** {7-Spades}{a-Spades}{k-Clubs}
*** TURN *** {7-Spades}{a-Spades}{k-Clubs} {9-Spades}
*** RIVER *** {7-Spades}{a-Spades}{k-Clubs}{9-Spades} {6-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
gamergio: shows {4-Diamonds}{a-Diamonds} (a pair of Aces)
Rafael_bahia: shows {8-Hearts}{8-Diamonds} (a pair of Eights)
gamergio collected 2248 from side pot
iliadivilia: shows {5-Spades}{6-Diamonds} (a pair of Sixes)
gamergio collected 2926 from main pot
iliadivilia finished the tournament
*** SUMMARY ***
Total pot 5174 Main pot 2926. Side pot 2248. | Rake 0
Board {7-Spades}{a-Spades}{k-Clubs}{9-Spades}{6-Hearts}
Seat 1: iliadivilia (big blind) showed {5-Spades}{6-Diamonds} and lost with a pair of Sixes
Seat 2: feldegani.ps folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: renalikes folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: gamergio showed {4-Diamonds}{a-Diamonds} and won (5174) with a pair of Aces
Seat 5: Rafael_bahia showed {8-Hearts}{8-Diamonds} and lost with a pair of Eights
Seat 6: SinoptikPRO folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: iHarteManAA folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: Babbel079 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: aagii37 (small blind) folded before Flop

Wie rijk wilt zijn moet niet zijn vermogen vermeerderen maar zijn hebzucht verminderen (plato)

28  

out b11

PokerStars Hand #217015944822: Tournament #2969561884, $9.80+$1.20 USD Hold'em No Limit - Level IV (30/60) - 2020/08/01 20:37:25 CET [2020/08/01 14:37:25 ET]
Table '2969561884 65' 9-max Seat #9 is the button
Seat 1: Felipe688 (4435 in chips)
Seat 2: davidkano1 (5281 in chips)
Seat 3: sckplayer (5944 in chips)
Seat 4: Senyam (5113 in chips)
Seat 5: Hanuman31 (3758 in chips)
Seat 6: oneppl (7542 in chips)
Seat 7: iliadivilia (4750 in chips)
Seat 8: DéboraAccioly (4794 in chips)
Seat 9: geshuou (5040 in chips)
Felipe688: posts the ante 8
davidkano1: posts the ante 8
sckplayer: posts the ante 8
Senyam: posts the ante 8
Hanuman31: posts the ante 8
oneppl: posts the ante 8
iliadivilia: posts the ante 8
DéboraAccioly: posts the ante 8
geshuou: posts the ante 8
Felipe688: posts small blind 30
davidkano1: posts big blind 60
*** HOLE CARDS ***
Dealt to iliadivilia {k-Diamonds}{k-Hearts}
sckplayer: raises 120 to 180
Senyam: folds
Hanuman31: folds
oneppl: calls 180
iliadivilia: raises 480 to 660
DéboraAccioly: folds
geshuou: folds
Felipe688: folds
davidkano1: folds
sckplayer: calls 480
oneppl: calls 480
*** FLOP *** {10-Clubs}{8-Diamonds}{5-Spades}
sckplayer: checks
oneppl: checks
iliadivilia: bets 1200
sckplayer: calls 1200
oneppl: folds
*** TURN *** {10-Clubs}{8-Diamonds}{5-Spades} {9-Clubs}
sckplayer: checks
iliadivilia: bets 2882 and is all-in
sckplayer: calls 2882
*** RIVER *** {10-Clubs}{8-Diamonds}{5-Spades}{9-Clubs} {6-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
sckplayer: shows {10-Hearts}{10-Diamonds} (three of a kind, Tens)
iliadivilia: shows {k-Diamonds}{k-Hearts} (a pair of Kings)
sckplayer collected 10306 from pot
iliadivilia finished the tournament
*** SUMMARY ***
Total pot 10306 | Rake 0
Board {10-Clubs}{8-Diamonds}{5-Spades}{9-Clubs}{6-Hearts}
Seat 1: Felipe688 (small blind) folded before Flop
Seat 2: davidkano1 (big blind) folded before Flop
Seat 3: sckplayer showed {10-Hearts}{10-Diamonds} and won (10306) with three of a kind, Tens
Seat 4: Senyam folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: Hanuman31 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: oneppl folded on the Flop
Seat 7: iliadivilia showed {k-Diamonds}{k-Hearts} and lost with a pair of Kings
Seat 8: DéboraAccioly folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: geshuou (button) folded before Flop (didn't bet)

Wie rijk wilt zijn moet niet zijn vermogen vermeerderen maar zijn hebzucht verminderen (plato)

29  

25k 16,50pko
5k 33bb
58k 55ss
8,4k 22 sko

Wie rijk wilt zijn moet niet zijn vermogen vermeerderen maar zijn hebzucht verminderen (plato)

30  

jammer relatief dikke ko

PokerStars Hand #217017322808: Tournament #2969844974, $7.30+$7.40+$1.80 USD Hold'em No Limit - Level XII (350/700) - 2020/08/01 21:18:59 CET [2020/08/01 15:18:59 ET]
Table '2969844974 44' 9-max Seat #3 is the button
Seat 1: AttiB92 (10924 in chips, $24.05 bounty)
Seat 2: iliadivilia (15893 in chips, $7.40 bounty)
Seat 3: doddler44 (30835 in chips, $7.40 bounty)
Seat 4: =komunist=7 (7313 in chips, $7.40 bounty)
Seat 5: ProPs02 (8685 in chips, $7.40 bounty)
Seat 6: ProZeSSoR (21909 in chips, $7.40 bounty)
Seat 7: EFHenn (13745 in chips, $7.40 bounty)
Seat 8: fanterlanter (30042 in chips, $18.50 bounty)
Seat 9: RicKon_86 (23816 in chips, $7.40 bounty)
AttiB92: posts the ante 85
iliadivilia: posts the ante 85
doddler44: posts the ante 85
=komunist=7: posts the ante 85
ProPs02: posts the ante 85
ProZeSSoR: posts the ante 85
EFHenn: posts the ante 85
fanterlanter: posts the ante 85
RicKon_86: posts the ante 85
=komunist=7: posts small blind 350
ProPs02: posts big blind 700
*** HOLE CARDS ***
Dealt to iliadivilia {k-Clubs}{a-Clubs}
ProZeSSoR: raises 700 to 1400
EFHenn: folds
fanterlanter: calls 1400
RicKon_86: folds
AttiB92: raises 9439 to 10839 and is all-in
iliadivilia: raises 4969 to 15808 and is all-in
doddler44: folds
=komunist=7: folds
ProPs02: folds
ProZeSSoR: folds
fanterlanter: folds
Uncalled bet (4969) returned to iliadivilia
*** FLOP *** {5-Hearts}{q-Spades}{6-Clubs}
*** TURN *** {5-Hearts}{q-Spades}{6-Clubs} {5-Diamonds}
*** RIVER *** {5-Hearts}{q-Spades}{6-Clubs}{5-Diamonds} {8-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
AttiB92: shows {2-Hearts}{2-Spades} (two pair, Fives and Deuces)
iliadivilia: shows {k-Clubs}{a-Clubs} (a pair of Fives)
AttiB92 collected 26293 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 26293 | Rake 0
Board {5-Hearts}{q-Spades}{6-Clubs}{5-Diamonds}{8-Diamonds}
Seat 1: AttiB92 showed {2-Hearts}{2-Spades} and won (26293) with two pair, Fives and Deuces
Seat 2: iliadivilia showed {k-Clubs}{a-Clubs} and lost with a pair of Fives
Seat 3: doddler44 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: =komunist=7 (small blind) folded before Flop
Seat 5: ProPs02 (big blind) folded before Flop
Seat 6: ProZeSSoR folded before Flop
Seat 7: EFHenn folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: fanterlanter folded before Flop
Seat 9: RicKon_86 folded before Flop (didn't bet)

Wie rijk wilt zijn moet niet zijn vermogen vermeerderen maar zijn hebzucht verminderen (plato)

31  

out 55ss

PokerStars Hand #217017955535: Tournament #2942437608, $25+$25+$5 USD Hold'em No Limit - Level XIV (800/1600) - 2020/08/01 21:36:05 CET [2020/08/01 15:36:05 ET]
Table '2942437608 125' 9-max Seat #5 is the button
Seat 1: SamSemilllia (41266 in chips, $25 bounty)
Seat 2: iliadivilia (23630 in chips, $50 bounty)
Seat 3: ForBluffSake (50769 in chips, $25 bounty)
Seat 4: eur50 (94752 in chips, $62.50 bounty)
Seat 5: Psych0P4th (46046 in chips, $25 bounty)
Seat 6: HITTHEPANDA (27332 in chips, $37.50 bounty)
Seat 7: LFC Jordy (59528 in chips, $56.25 bounty)
Seat 8: Ace Zzang (61741 in chips, $25 bounty)
Seat 9: Kokalate (106010 in chips, $37.50 bounty)
SamSemilllia: posts the ante 200
iliadivilia: posts the ante 200
ForBluffSake: posts the ante 200
eur50: posts the ante 200
Psych0P4th: posts the ante 200
HITTHEPANDA: posts the ante 200
LFC Jordy: posts the ante 200
Ace Zzang: posts the ante 200
Kokalate: posts the ante 200
HITTHEPANDA: posts small blind 800
LFC Jordy: posts big blind 1600
*** HOLE CARDS ***
Dealt to iliadivilia {q-Hearts}{a-Spades}
Ace Zzang: folds
Kokalate: folds
SamSemilllia: folds
iliadivilia: raises 21830 to 23430 and is all-in
ForBluffSake: folds
eur50: folds
Psych0P4th: folds
HITTHEPANDA: folds
LFC Jordy: calls 21830
*** FLOP *** {7-Clubs}{7-Spades}{9-Diamonds}
*** TURN *** {7-Clubs}{7-Spades}{9-Diamonds} {8-Clubs}
*** RIVER *** {7-Clubs}{7-Spades}{9-Diamonds}{8-Clubs} {k-Spades}
*** SHOW DOWN ***
LFC Jordy: shows {10-Hearts}{j-Clubs} (a straight, Seven to Jack)
iliadivilia: shows {q-Hearts}{a-Spades} (a pair of Sevens)
LFC Jordy collected 49460 from pot
LFC Jordy wins $25 for eliminating iliadivilia and their own bounty increases by $25 to $81.25
iliadivilia finished the tournament
*** SUMMARY ***
Total pot 49460 | Rake 0
Board {7-Clubs}{7-Spades}{9-Diamonds}{8-Clubs}{k-Spades}
Seat 1: SamSemilllia folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: iliadivilia showed {q-Hearts}{a-Spades} and lost with a pair of Sevens
Seat 3: ForBluffSake folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: eur50 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: Psych0P4th (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: HITTHEPANDA (small blind) folded before Flop
Seat 7: LFC Jordy (big blind) showed {10-Hearts}{j-Clubs} and won (49460) with a straight, Seven to Jack
Seat 8: Ace Zzang folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: Kokalate folded before Flop (didn't bet)

Wie rijk wilt zijn moet niet zijn vermogen vermeerderen maar zijn hebzucht verminderen (plato)

32  

de flips zijn moeilijk

out 16,50

PokerStars Hand #217018069992: Tournament #2969844974, $7.30+$7.40+$1.80 USD Hold'em No Limit - Level XIV (500/1000) - 2020/08/01 21:39:17 CET [2020/08/01 15:39:17 ET]
Table '2969844974 5' 9-max Seat #8 is the button
Seat 1: bigstackace (28414 in chips, $20.35 bounty)
Seat 2: Andi Duda (15143 in chips, $7.40 bounty)
Seat 3: Fayy2020 (53829 in chips, $18.50 bounty)
Seat 4: RK1982 (22081 in chips, $14.80 bounty)
Seat 5: iliadivilia (17396 in chips, $7.40 bounty)
Seat 6: seba1230 (26121 in chips, $14.80 bounty)
Seat 7: Longbrobro (35424 in chips, $11.10 bounty)
Seat 8: I oguz han I (45807 in chips, $24.05 bounty)
Seat 9: FortanS (21325 in chips, $7.40 bounty)
bigstackace: posts the ante 125
Andi Duda: posts the ante 125
Fayy2020: posts the ante 125
RK1982: posts the ante 125
iliadivilia: posts the ante 125
seba1230: posts the ante 125
Longbrobro: posts the ante 125
I oguz han I: posts the ante 125
FortanS: posts the ante 125
FortanS: posts small blind 500
bigstackace: posts big blind 1000
*** HOLE CARDS ***
Dealt to iliadivilia {a-Clubs}{k-Clubs}
Andi Duda: folds
Fayy2020: folds
RK1982: folds
iliadivilia: raises 1100 to 2100
seba1230: folds
Longbrobro: raises 3250 to 5350
I oguz han I: folds
FortanS: folds
bigstackace: folds
iliadivilia: raises 11921 to 17271 and is all-in
Longbrobro: calls 11921
*** FLOP *** {j-Spades}{3-Diamonds}{9-Clubs}
*** TURN *** {j-Spades}{3-Diamonds}{9-Clubs} {j-Clubs}
*** RIVER *** {j-Spades}{3-Diamonds}{9-Clubs}{j-Clubs} {4-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
iliadivilia: shows {a-Clubs}{k-Clubs} (a pair of Jacks)
Longbrobro: shows {6-Hearts}{6-Diamonds} (two pair, Jacks and Sixes)
Longbrobro collected 37167 from pot
Longbrobro wins $3.70 for eliminating iliadivilia and their own bounty increases by $3.70 to $14.80
iliadivilia finished the tournament in 271st place
*** SUMMARY ***
Total pot 37167 | Rake 0
Board {j-Spades}{3-Diamonds}{9-Clubs}{j-Clubs}{4-Hearts}
Seat 1: bigstackace (big blind) folded before Flop
Seat 2: Andi Duda folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: Fayy2020 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: RK1982 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: iliadivilia showed {a-Clubs}{k-Clubs} and lost with a pair of Jacks
Seat 6: seba1230 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: Longbrobro showed {6-Hearts}{6-Diamonds} and won (37167) with two pair, Jacks and Sixes
Seat 8: I oguz han I (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: FortanS (small blind) folded before Flop

Wie rijk wilt zijn moet niet zijn vermogen vermeerderen maar zijn hebzucht verminderen (plato)

33  

zuur uur

5,6k 33bb
3,1k 22ko

Wie rijk wilt zijn moet niet zijn vermogen vermeerderen maar zijn hebzucht verminderen (plato)

34  

Sick

35  

out 33bb

PokerStars Hand #217019493676: Tournament #2969834721, $7.50+$22.50+$3.00 USD Hold'em No Limit - Level XIV (125/250) - 2020/08/01 22:20:41 CET [2020/08/01 16:20:41 ET]
Table '2969834721 71' 9-max Seat #5 is the button
Seat 1: Divagor (3109 in chips, $22.50 bounty)
Seat 2: qwertysad2 (12921 in chips, $45 bounty)
Seat 3: goldenmuzzle (3392 in chips, $22.50 bounty)
Seat 4: iliadivilia (4929 in chips, $22.50 bounty)
Seat 5: Jarusikas (14252 in chips, $45 bounty)
Seat 6: woxix (3753 in chips, $33.75 bounty)
Seat 7: claymech (7336 in chips, $33.75 bounty)
Seat 8: gaiggibeliin (15534 in chips, $33.75 bounty)
Seat 9: rimpo1010 (6920 in chips, $22.50 bounty)
Divagor: posts the ante 38
qwertysad2: posts the ante 38
goldenmuzzle: posts the ante 38
iliadivilia: posts the ante 38
Jarusikas: posts the ante 38
woxix: posts the ante 38
claymech: posts the ante 38
gaiggibeliin: posts the ante 38
rimpo1010: posts the ante 38
woxix: posts small blind 125
claymech: posts big blind 250
*** HOLE CARDS ***
Dealt to iliadivilia {10-Hearts}{10-Spades}
gaiggibeliin: folds
rimpo1010: raises 250 to 500
Divagor: folds
qwertysad2: folds
goldenmuzzle: folds
iliadivilia: raises 4391 to 4891 and is all-in
Jarusikas: raises 4391 to 9282
woxix: folds
claymech: folds
rimpo1010: folds
Uncalled bet (4391) returned to Jarusikas
*** FLOP *** {q-Diamonds}{6-Diamonds}{4-Spades}
*** TURN *** {q-Diamonds}{6-Diamonds}{4-Spades} {k-Spades}
*** RIVER *** {q-Diamonds}{6-Diamonds}{4-Spades}{k-Spades} {5-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
iliadivilia: shows {10-Hearts}{10-Spades} (a pair of Tens)
Jarusikas: shows {j-Spades}{j-Hearts} (a pair of Jacks)
Jarusikas collected 10999 from pot
Jarusikas wins $11.25 for eliminating iliadivilia and their own bounty increases by $11.25 to $56.25
iliadivilia finished the tournament
*** SUMMARY ***
Total pot 10999 | Rake 0
Board {q-Diamonds}{6-Diamonds}{4-Spades}{k-Spades}{5-Hearts}
Seat 1: Divagor folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: qwertysad2 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: goldenmuzzle folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: iliadivilia showed {10-Hearts}{10-Spades} and lost with a pair of Tens
Seat 5: Jarusikas (button) showed {j-Spades}{j-Hearts} and won (10999) with a pair of Jacks
Seat 6: woxix (small blind) folded before Flop
Seat 7: claymech (big blind) folded before Flop
Seat 8: gaiggibeliin folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: rimpo1010 folded before Flop

Wie rijk wilt zijn moet niet zijn vermogen vermeerderen maar zijn hebzucht verminderen (plato)

36  

weer een beetje hoop stack x4 en $5 ko

PokerStars Hand #217020250496: Tournament #2967314693, $10+$10+$2 USD Hold'em No Limit - Level XIV (500/1000) - 2020/08/01 22:41:40 CET [2020/08/01 16:41:40 ET]
Table '2967314693 130' 9-max Seat #8 is the button
Seat 1: ILoveScarfGuy (20505 in chips, $15 bounty)
Seat 2: starvally7104 (30590 in chips, $31.25 bounty)
Seat 3: brobertd11 (5680 in chips, $10 bounty)
Seat 4: catrakAA (11739 in chips, $10 bounty)
Seat 5: Arox86 (54957 in chips, $40 bounty)
Seat 6: ShizZza13-10 (13306 in chips, $15 bounty)
Seat 7: iliadivilia (7900 in chips, $10 bounty)
Seat 8: leotoledo96 (58094 in chips, $10 bounty)
Seat 9: hittentitter (45695 in chips, $27.50 bounty)
ILoveScarfGuy: posts the ante 100
starvally7104: posts the ante 100
brobertd11: posts the ante 100
catrakAA: posts the ante 100
Arox86: posts the ante 100
ShizZza13-10: posts the ante 100
iliadivilia: posts the ante 100
leotoledo96: posts the ante 100
hittentitter: posts the ante 100
hittentitter: posts small blind 500
ILoveScarfGuy: posts big blind 1000
*** HOLE CARDS ***
Dealt to iliadivilia {k-Clubs}{q-Hearts}
starvally7104: folds
brobertd11: raises 4580 to 5580 and is all-in
catrakAA: folds
Arox86: folds
ShizZza13-10: folds
iliadivilia: raises 2220 to 7800 and is all-in
leotoledo96: folds
hittentitter: raises 37795 to 45595 and is all-in
ILoveScarfGuy: calls 19405 and is all-in
Uncalled bet (25190) returned to hittentitter
*** FLOP *** {3-Diamonds}{2-Diamonds}{5-Clubs}
*** TURN *** {3-Diamonds}{2-Diamonds}{5-Clubs} {q-Clubs}
*** RIVER *** {3-Diamonds}{2-Diamonds}{5-Clubs}{q-Clubs} {7-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
hittentitter: shows {k-Hearts}{10-Spades} (high card King)
ILoveScarfGuy: shows {a-Hearts}{10-Hearts} (high card Ace)
ILoveScarfGuy collected 25210 from side pot-2
iliadivilia: shows {k-Clubs}{q-Hearts} (a pair of Queens)
iliadivilia collected 6660 from side pot-1
brobertd11: shows {7-Spades}{a-Clubs} (a pair of Sevens)
iliadivilia collected 23220 from main pot
iliadivilia wins $5 for eliminating brobertd11 and their own bounty increases by $5 to $15
brobertd11 finished the tournament
*** SUMMARY ***
Total pot 55090 Main pot 23220. Side pot-1 6660. Side pot-2 25210. | Rake 0
Board {3-Diamonds}{2-Diamonds}{5-Clubs}{q-Clubs}{7-Clubs}
Seat 1: ILoveScarfGuy (big blind) showed {a-Hearts}{10-Hearts} and won (25210) with high card Ace
Seat 2: starvally7104 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: brobertd11 showed {7-Spades}{a-Clubs} and lost with a pair of Sevens
Seat 4: catrakAA folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: Arox86 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: ShizZza13-10 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: iliadivilia showed {k-Clubs}{q-Hearts} and won (29880) with a pair of Queens
Seat 8: leotoledo96 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: hittentitter (small blind) showed {k-Hearts}{10-Spades} and lost with high card King

Wie rijk wilt zijn moet niet zijn vermogen vermeerderen maar zijn hebzucht verminderen (plato)

37  

13,75

PokerStars Hand #217020348767: Tournament #2967314693, $10+$10+$2 USD Hold'em No Limit - Level XIV (500/1000) - 2020/08/01 22:44:28 CET [2020/08/01 16:44:28 ET]
Table '2967314693 130' 9-max Seat #3 is the button
Seat 1: ILoveScarfGuy (24410 in chips, $15 bounty)
Seat 2: starvally7104 (28190 in chips, $31.25 bounty)
Seat 3: 108575281 (39255 in chips, $15 bounty)
Seat 4: catrakAA (10339 in chips, $10 bounty)
Seat 5: Arox86 (54557 in chips, $40 bounty)
Seat 6: ShizZza13-10 (15206 in chips, $15 bounty)
Seat 7: iliadivilia (29580 in chips, $15 bounty)
Seat 8: leotoledo96 (60094 in chips, $10 bounty)
Seat 9: hittentitter (24890 in chips, $27.50 bounty)
ILoveScarfGuy: posts the ante 100
starvally7104: posts the ante 100
108575281: posts the ante 100
catrakAA: posts the ante 100
Arox86: posts the ante 100
ShizZza13-10: posts the ante 100
iliadivilia: posts the ante 100
leotoledo96: posts the ante 100
hittentitter: posts the ante 100
catrakAA: posts small blind 500
Arox86: posts big blind 1000
*** HOLE CARDS ***
Dealt to iliadivilia {a-Spades}{k-Clubs}
ShizZza13-10: folds
iliadivilia: raises 1100 to 2100
leotoledo96: folds
hittentitter: raises 22690 to 24790 and is all-in
ILoveScarfGuy: folds
starvally7104: folds
108575281: folds
catrakAA: folds
Arox86: folds
iliadivilia: calls 22690
*** FLOP *** {5-Diamonds}{7-Diamonds}{9-Clubs}
*** TURN *** {5-Diamonds}{7-Diamonds}{9-Clubs} {a-Hearts}
*** RIVER *** {5-Diamonds}{7-Diamonds}{9-Clubs}{a-Hearts} {4-Spades}
*** SHOW DOWN ***
iliadivilia: shows {a-Spades}{k-Clubs} (a pair of Aces)
hittentitter: shows {a-Clubs}{j-Hearts} (a pair of Aces - lower kicker)
iliadivilia collected 51980 from pot
iliadivilia wins $13.75 for eliminating hittentitter and their own bounty increases by $13.75 to $28.75
hittentitter finished the tournament
*** SUMMARY ***
Total pot 51980 | Rake 0
Board {5-Diamonds}{7-Diamonds}{9-Clubs}{a-Hearts}{4-Spades}
Seat 1: ILoveScarfGuy folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: starvally7104 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: 108575281 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: catrakAA (small blind) folded before Flop
Seat 5: Arox86 (big blind) folded before Flop
Seat 6: ShizZza13-10 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: iliadivilia showed {a-Spades}{k-Clubs} and won (51980) with a pair of Aces
Seat 8: leotoledo96 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: hittentitter showed {a-Clubs}{j-Hearts} and lost with a pair of Aces

Wie rijk wilt zijn moet niet zijn vermogen vermeerderen maar zijn hebzucht verminderen (plato)

38  

57k 22sko 219-853

Wie rijk wilt zijn moet niet zijn vermogen vermeerderen maar zijn hebzucht verminderen (plato)

39  

$5

PokerStars Hand #217023143452: Tournament #2967314693, $10+$10+$2 USD Hold'em No Limit - Level XX (1600/3200) - 2020/08/02 0:08:16 CET [2020/08/01 18:08:16 ET]
Table '2967314693 34' 9-max Seat #8 is the button
Seat 1: JeanGrae (133179 in chips, $22.50 bounty)
Seat 2: Jamesons72 (240307 in chips, $43.75 bounty)
Seat 3: erkyil (62537 in chips, $15 bounty)
Seat 4: Muntjesvader (97263 in chips, $20 bounty)
Seat 5: iliadivilia (96107 in chips, $28.75 bounty)
Seat 6: profitmeister88 (226249 in chips, $131.25 bounty)
Seat 7: xxViNtxx (129523 in chips, $25 bounty)
Seat 8: billionaaire (83018 in chips, $42.50 bounty)
Seat 9: tuff dish (22714 in chips, $10 bounty)
JeanGrae: posts the ante 320
Jamesons72: posts the ante 320
erkyil: posts the ante 320
Muntjesvader: posts the ante 320
iliadivilia: posts the ante 320
profitmeister88: posts the ante 320
xxViNtxx: posts the ante 320
billionaaire: posts the ante 320
tuff dish: posts the ante 320
tuff dish: posts small blind 1600
JeanGrae: posts big blind 3200
*** HOLE CARDS ***
Dealt to iliadivilia {q-Diamonds}{a-Hearts}
Jamesons72: folds
erkyil: folds
Muntjesvader: folds
iliadivilia: raises 3520 to 6720
profitmeister88: folds
xxViNtxx: folds
billionaaire: folds
tuff dish: raises 15674 to 22394 and is all-in
JeanGrae: folds
iliadivilia: calls 15674
*** FLOP *** {j-Clubs}{10-Diamonds}{6-Diamonds}
*** TURN *** {j-Clubs}{10-Diamonds}{6-Diamonds} {7-Hearts}
*** RIVER *** {j-Clubs}{10-Diamonds}{6-Diamonds}{7-Hearts} {k-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
tuff dish: shows {4-Hearts}{a-Diamonds} (high card Ace)
iliadivilia: shows {q-Diamonds}{a-Hearts} (a straight, Ten to Ace)
iliadivilia collected 50868 from pot
iliadivilia wins $5 for eliminating tuff dish and their own bounty increases by $5 to $33.75
tuff dish finished the tournament in 332nd place and received $32.86.
*** SUMMARY ***
Total pot 50868 | Rake 0
Board {j-Clubs}{10-Diamonds}{6-Diamonds}{7-Hearts}{k-Clubs}
Seat 1: JeanGrae (big blind) folded before Flop
Seat 2: Jamesons72 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: erkyil folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: Muntjesvader folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: iliadivilia showed {q-Diamonds}{a-Hearts} and won (50868) with a straight, Ten to Ace
Seat 6: profitmeister88 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: xxViNtxx folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: billionaaire (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: tuff dish (small blind) showed {4-Hearts}{a-Diamonds} and lost with high card Ace

Wie rijk wilt zijn moet niet zijn vermogen vermeerderen maar zijn hebzucht verminderen (plato)

40  
Terug naar boven
Loading
Sommige verplichten velden van het formulier ontbreken

Een gebruikersnaam is verplicht

Een wachtwoord is verplicht

Dit bericht kent geen inhoud

Thread onderwerp is leeg

Kies juiste category voor dit topic