Poker Forum

4829 leden
199780 topics
7447064 posts

Online: 114 50 geregistreerde leden + 64 gasten

ping
Stakeback

stakeback 02-08 sold

Laatste eerst Oudste eerst

2e handje van b27 gelijk raak

PokerStars Hand #217038575878: Tournament #2969561830, $24.55+$2.45 USD Hold'em No Limit - Level I (15/30) - 2020/08/02 14:01:28 CET [2020/08/02 8:01:28 ET]
Table '2969561830 7' 9-max Seat #2 is the button
Seat 1: AmenToThat (4996 in chips)
Seat 2: Tare1428 (4526 in chips)
Seat 3: BradPitt996 (4966 in chips)
Seat 4: AuD1oslave (4996 in chips)
Seat 5: iliadivilia (4996 in chips)
Seat 6: Ee1co (4996 in chips)
Seat 7: TatzSo88 (5000 in chips)
Seat 8: geeneusOnE (4996 in chips)
Seat 9: RedAndy08 (5528 in chips)
AmenToThat: posts the ante 4
Tare1428: posts the ante 4
BradPitt996: posts the ante 4
AuD1oslave: posts the ante 4
iliadivilia: posts the ante 4
Ee1co: posts the ante 4
TatzSo88: posts the ante 4
geeneusOnE: posts the ante 4
RedAndy08: posts the ante 4
BradPitt996: posts small blind 15
AuD1oslave: posts big blind 30
*** HOLE CARDS ***
Dealt to iliadivilia {7-Diamonds}{7-Hearts}
iliadivilia: raises 51 to 81
Ee1co: folds
TatzSo88: folds
geeneusOnE: folds
RedAndy08: folds
AmenToThat: folds
Tare1428: folds
BradPitt996: raises 162 to 243
AuD1oslave: folds
iliadivilia: calls 162
*** FLOP *** {7-Clubs}{10-Spades}{q-Clubs}
BradPitt996: bets 552
iliadivilia: calls 552
*** TURN *** {7-Clubs}{10-Spades}{q-Clubs} {9-Diamonds}
BradPitt996: bets 1656
iliadivilia: raises 2541 to 4197 and is all-in
BradPitt996: calls 2511 and is all-in
Uncalled bet (30) returned to iliadivilia
*** RIVER *** {7-Clubs}{10-Spades}{q-Clubs}{9-Diamonds} {4-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
BradPitt996: shows {k-Diamonds}{q-Diamonds} (a pair of Queens)
iliadivilia: shows {7-Diamonds}{7-Hearts} (three of a kind, Sevens)
iliadivilia collected 9990 from pot
BradPitt996 finished the tournament
*** SUMMARY ***
Total pot 9990 | Rake 0
Board {7-Clubs}{10-Spades}{q-Clubs}{9-Diamonds}{4-Clubs}
Seat 1: AmenToThat folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: Tare1428 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: BradPitt996 (small blind) showed {k-Diamonds}{q-Diamonds} and lost with a pair of Queens
Seat 4: AuD1oslave (big blind) folded before Flop
Seat 5: iliadivilia showed {7-Diamonds}{7-Hearts} and won (9990) with three of a kind, Sevens
Seat 6: Ee1co folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: TatzSo88 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: geeneusOnE folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: RedAndy08 folded before Flop (didn't bet)

en in kickoff in de eerste hand gelijk een grote pot, was beetje bang voor AA hihi

PokerStars Hand #217038549121: Tournament #2967314725, $9.80+$1.20 USD Hold'em No Limit - Level I (25/50) - 2020/08/02 14:00:05 CET [2020/08/02 8:00:05 ET]
Table '2967314725 26' 9-max Seat #1 is the button
Seat 1: semi83 (10000 in chips)
Seat 2: Paokgeorge (10000 in chips)
Seat 3: rasmus639 (10000 in chips)
Seat 4: iliadivilia (10000 in chips)
Seat 5: thatbadboy (10000 in chips)
Seat 6: Deggafartovi (10000 in chips)
Seat 7: loukofreak (10000 in chips)
Seat 8: ALKOZZ (10000 in chips)
Seat 9: Mafi0ze (10000 in chips)
semi83: posts the ante 5
Paokgeorge: posts the ante 5
rasmus639: posts the ante 5
iliadivilia: posts the ante 5
thatbadboy: posts the ante 5
Deggafartovi: posts the ante 5
loukofreak: posts the ante 5
ALKOZZ: posts the ante 5
Mafi0ze: posts the ante 5
Paokgeorge: posts small blind 25
rasmus639: posts big blind 50
*** HOLE CARDS ***
Dealt to iliadivilia {q-Hearts}{q-Clubs}
iliadivilia: raises 100 to 150
thatbadboy: folds
Deggafartovi: calls 150
loukofreak: raises 200 to 350
ALKOZZ: folds
Mafi0ze: folds
semi83: folds
Paokgeorge: folds
rasmus639: folds
iliadivilia: calls 200
Deggafartovi: calls 200
*** FLOP *** {8-Spades}{5-Clubs}{q-Diamonds}
iliadivilia: bets 585
Deggafartovi: folds
Deggafartovi is sitting out
loukofreak: calls 585
*** TURN *** {8-Spades}{5-Clubs}{q-Diamonds} {2-Diamonds}
iliadivilia: bets 1850
loukofreak: calls 1850
*** RIVER *** {8-Spades}{5-Clubs}{q-Diamonds}{2-Diamonds} {a-Spades}
iliadivilia: bets 2350
loukofreak: raises 2350 to 4700
iliadivilia: calls 2350
*** SHOW DOWN ***
loukofreak: shows {5-Diamonds}{a-Diamonds} (two pair, Aces and Fives)
iliadivilia: shows {q-Hearts}{q-Clubs} (three of a kind, Queens)
iliadivilia collected 15440 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 15440 | Rake 0
Board {8-Spades}{5-Clubs}{q-Diamonds}{2-Diamonds}{a-Spades}
Seat 1: semi83 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: Paokgeorge (small blind) folded before Flop
Seat 3: rasmus639 (big blind) folded before Flop
Seat 4: iliadivilia showed {q-Hearts}{q-Clubs} and won (15440) with three of a kind, Queens
Seat 5: thatbadboy folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: Deggafartovi folded on the Flop
Seat 7: loukofreak showed {5-Diamonds}{a-Diamonds} and lost with two pair, Aces and Fives
Seat 8: ALKOZZ folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: Mafi0ze folded before Flop (didn't bet)

Wie rijk wilt zijn moet niet zijn vermogen vermeerderen maar zijn hebzucht verminderen (plato)

21  

leuk die handjes hierboven , maar als er een ko te verdienen valt geven mijn aasjes niet thuis Sad

PokerStars Hand #217038754666: Tournament #2969834607, $10+$10+$2 USD Hold'em No Limit - Level V (35/70) - 2020/08/02 14:09:36 CET [2020/08/02 8:09:36 ET]
Table '2969834607 44' 9-max Seat #3 is the button
Seat 1: MegaMarc1 (5403 in chips, $10 bounty)
Seat 2: CFC 92 (4482 in chips, $10 bounty)
Seat 3: iliadivilia (4680 in chips, $10 bounty)
Seat 4: spirit16888 (4633 in chips, $10 bounty)
Seat 5: djkhfg (243 in chips, $10 bounty)
Seat 6: Antor88 (4497 in chips, $10 bounty)
Seat 7: Malkin71Andy (10052 in chips, $10 bounty)
Seat 8: as2312 (3704 in chips, $10 bounty)
Seat 9: ChipsFool (4680 in chips, $10 bounty)
MegaMarc1: posts the ante 11
CFC 92: posts the ante 11
iliadivilia: posts the ante 11
spirit16888: posts the ante 11
djkhfg: posts the ante 11
Antor88: posts the ante 11
Malkin71Andy: posts the ante 11
as2312: posts the ante 11
ChipsFool: posts the ante 11
spirit16888: posts small blind 35
djkhfg: posts big blind 70
*** HOLE CARDS ***
Dealt to iliadivilia {a-Diamonds}{a-Spades}
Antor88: folds
Malkin71Andy: calls 70
as2312: calls 70
ChipsFool: folds
MegaMarc1: folds
CFC 92: folds
iliadivilia: raises 350 to 420
spirit16888: folds
djkhfg: calls 162 and is all-in
Malkin71Andy: folds
as2312: folds
Uncalled bet (188) returned to iliadivilia
*** FLOP *** {j-Hearts}{7-Clubs}{3-Diamonds}
*** TURN *** {j-Hearts}{7-Clubs}{3-Diamonds} {7-Diamonds}
*** RIVER *** {j-Hearts}{7-Clubs}{3-Diamonds}{7-Diamonds} {9-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
djkhfg: shows {10-Spades}{7-Spades} (three of a kind, Sevens)
iliadivilia: shows {a-Diamonds}{a-Spades} (two pair, Aces and Sevens)
djkhfg collected 738 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 738 | Rake 0
Board {j-Hearts}{7-Clubs}{3-Diamonds}{7-Diamonds}{9-Diamonds}
Seat 1: MegaMarc1 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: CFC 92 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: iliadivilia (button) showed {a-Diamonds}{a-Spades} and lost with two pair, Aces and Sevens
Seat 4: spirit16888 (small blind) folded before Flop
Seat 5: djkhfg (big blind) showed {10-Spades}{7-Spades} and won (738) with three of a kind, Sevens
Seat 6: Antor88 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: Malkin71Andy folded before Flop
Seat 8: as2312 folded before Flop
Seat 9: ChipsFool folded before Flop (didn't bet)

Wie rijk wilt zijn moet niet zijn vermogen vermeerderen maar zijn hebzucht verminderen (plato)

22  

bust b16

PokerStars Hand #217038979667: Tournament #2969561820, $14.70+$1.80 USD Hold'em No Limit - Level XIII (250/500) - 2020/08/02 14:19:36 CET [2020/08/02 8:19:36 ET]
Table '2969561820 6' 9-max Seat #7 is the button
Seat 1: didzis97 (7448 in chips)
Seat 2: iliadivilia (4104 in chips)
Seat 3: mantas79 (48853 in chips)
Seat 4: nickus_poker (16041 in chips)
Seat 5: VierAasjes (5675 in chips)
Seat 6: wiciu777 (5190 in chips)
Seat 7: FknTilt (32073 in chips)
Seat 8: FunkiManki (13580 in chips)
Seat 9: zoljargal020 (6918 in chips)
didzis97: posts the ante 65
iliadivilia: posts the ante 65
mantas79: posts the ante 65
nickus_poker: posts the ante 65
VierAasjes: posts the ante 65
wiciu777: posts the ante 65
FknTilt: posts the ante 65
FunkiManki: posts the ante 65
zoljargal020: posts the ante 65
FunkiManki: posts small blind 250
zoljargal020: posts big blind 500
*** HOLE CARDS ***
Dealt to iliadivilia {q-Spades}{k-Diamonds}
didzis97: folds
iliadivilia: raises 3539 to 4039 and is all-in
mantas79: calls 4039
nickus_poker: folds
VierAasjes: folds
wiciu777: folds
FknTilt: folds
FunkiManki: folds
zoljargal020: folds
*** FLOP *** {2-Spades}{5-Diamonds}{3-Diamonds}
*** TURN *** {2-Spades}{5-Diamonds}{3-Diamonds} {j-Clubs}
*** RIVER *** {2-Spades}{5-Diamonds}{3-Diamonds}{j-Clubs} {2-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
iliadivilia: shows {q-Spades}{k-Diamonds} (a pair of Deuces)
mantas79: shows {a-Diamonds}{q-Clubs} (a pair of Deuces - Ace kicker)
mantas79 collected 9413 from pot
iliadivilia finished the tournament in 211th place
*** SUMMARY ***
Total pot 9413 | Rake 0
Board {2-Spades}{5-Diamonds}{3-Diamonds}{j-Clubs}{2-Hearts}
Seat 1: didzis97 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: iliadivilia showed {q-Spades}{k-Diamonds} and lost with a pair of Deuces
Seat 3: mantas79 showed {a-Diamonds}{q-Clubs} and won (9413) with a pair of Deuces
Seat 4: nickus_poker folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: VierAasjes folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: wiciu777 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: FknTilt (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: FunkiManki (small blind) folded before Flop
Seat 9: zoljargal020 (big blind) folded before Flop

Wie rijk wilt zijn moet niet zijn vermogen vermeerderen maar zijn hebzucht verminderen (plato)

23  

fijne pot , geen ko

PokerStars Hand #217038965949: Tournament #2969834607, $10+$10+$2 USD Hold'em No Limit - Level VI (40/80) - 2020/08/02 14:18:59 CET [2020/08/02 8:18:59 ET]
Table '2969834607 44' 9-max Seat #4 is the button
Seat 1: MegaMarc1 (5946 in chips, $10 bounty)
Seat 2: CFC 92 (5206 in chips, $10 bounty)
Seat 3: iliadivilia (4224 in chips, $10 bounty)
Seat 4: spirit16888 (4214 in chips, $10 bounty)
Seat 5: MyScarHand (5366 in chips, $10 bounty)
Seat 6: Antor88 (4323 in chips, $10 bounty)
Seat 7: Malkin71Andy (7815 in chips, $10 bounty)
Seat 8: as2312 (5422 in chips, $10 bounty)
Seat 9: plowsy (5000 in chips, $10 bounty)
MegaMarc1: posts the ante 12
CFC 92: posts the ante 12
iliadivilia: posts the ante 12
spirit16888: posts the ante 12
MyScarHand: posts the ante 12
Antor88: posts the ante 12
Malkin71Andy: posts the ante 12
as2312: posts the ante 12
plowsy: posts the ante 12
MyScarHand: posts small blind 40
Antor88: posts big blind 80
*** HOLE CARDS ***
Dealt to iliadivilia {k-Hearts}{k-Spades}
Malkin71Andy: calls 80
as2312: calls 80
plowsy: calls 80
MegaMarc1: folds
CFC 92: calls 80
iliadivilia: raises 560 to 640
spirit16888: folds
MyScarHand: folds
Antor88: folds
Malkin71Andy: calls 560
as2312: folds
plowsy: calls 560
CFC 92: calls 560
*** FLOP *** {q-Diamonds}{4-Diamonds}{k-Clubs}
Malkin71Andy: checks
plowsy: checks
CFC 92: checks
iliadivilia: bets 880
Malkin71Andy: raises 880 to 1760
plowsy: raises 2588 to 4348 and is all-in
CFC 92: folds
iliadivilia: calls 2692 and is all-in
Malkin71Andy: calls 2588
*** TURN *** {q-Diamonds}{4-Diamonds}{k-Clubs} {8-Clubs}
*** RIVER *** {q-Diamonds}{4-Diamonds}{k-Clubs}{8-Clubs} {6-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
Malkin71Andy: shows {9-Spades}{q-Spades} (a pair of Queens)
plowsy: shows {j-Hearts}{10-Spades} (high card King)
Malkin71Andy collected 1552 from side pot
iliadivilia: shows {k-Hearts}{k-Spades} (three of a kind, Kings)
iliadivilia collected 13584 from main pot
Malkin71Andy wins $5 for eliminating plowsy and their own bounty increases by $5 to $15
plowsy finished the tournament
*** SUMMARY ***
Total pot 15136 Main pot 13584. Side pot 1552. | Rake 0
Board {q-Diamonds}{4-Diamonds}{k-Clubs}{8-Clubs}{6-Hearts}
Seat 1: MegaMarc1 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: CFC 92 folded on the Flop
Seat 3: iliadivilia showed {k-Hearts}{k-Spades} and won (13584) with three of a kind, Kings
Seat 4: spirit16888 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: MyScarHand (small blind) folded before Flop
Seat 6: Antor88 (big blind) folded before Flop
Seat 7: Malkin71Andy showed {9-Spades}{q-Spades} and won (1552) with a pair of Queens
Seat 8: as2312 folded before Flop
Seat 9: plowsy showed {j-Hearts}{10-Spades} and lost with high card King

Wie rijk wilt zijn moet niet zijn vermogen vermeerderen maar zijn hebzucht verminderen (plato)

24  

k5 is goeie

PokerStars Hand #217039168014: Tournament #2967314718, $9.80+$1.20 USD Hold'em No Limit - Level XIII (400/800) - 2020/08/02 14:27:46 CET [2020/08/02 8:27:46 ET]
Table '2967314718 42' 9-max Seat #5 is the button
Seat 2: Aswyn (16202 in chips)
Seat 3: Arnisss (32766 in chips)
Seat 4: pikkuhenkka (7355 in chips)
Seat 5: iliadivilia (26259 in chips)
Seat 6: 129flushman (8960 in chips)
Seat 7: wesleyg0301 (21105 in chips)
Seat 8: aj8691 (17662 in chips)
Seat 9: Ando7826 (40462 in chips)
Aswyn: posts the ante 80
Arnisss: posts the ante 80
pikkuhenkka: posts the ante 80
iliadivilia: posts the ante 80
129flushman: posts the ante 80
wesleyg0301: posts the ante 80
aj8691: posts the ante 80
Ando7826: posts the ante 80
129flushman: posts small blind 400
wesleyg0301: posts big blind 800
*** HOLE CARDS ***
Dealt to iliadivilia {a-Spades}{j-Hearts}
aj8691: folds
Ando7826: calls 800
Aswyn: folds
Arnisss: folds
pikkuhenkka: folds
iliadivilia: raises 1600 to 2400
129flushman: folds
wesleyg0301: calls 1600
Ando7826: calls 1600
*** FLOP *** {k-Spades}{10-Diamonds}{10-Hearts}
wesleyg0301: checks
Ando7826: checks
iliadivilia: checks
*** TURN *** {k-Spades}{10-Diamonds}{10-Hearts} {q-Clubs}
wesleyg0301: checks
Ando7826: bets 1600
iliadivilia: raises 3200 to 4800
wesleyg0301: folds
Ando7826: raises 3200 to 8000
iliadivilia: calls 3200
*** RIVER *** {k-Spades}{10-Diamonds}{10-Hearts}{q-Clubs} {j-Spades}
Ando7826: bets 2400
iliadivilia: calls 2400
*** SHOW DOWN ***
Ando7826: shows {5-Hearts}{k-Hearts} (two pair, Kings and Tens)
iliadivilia: shows {a-Spades}{j-Hearts} (a straight, Ten to Ace)
iliadivilia collected 29040 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 29040 | Rake 0
Board {k-Spades}{10-Diamonds}{10-Hearts}{q-Clubs}{j-Spades}
Seat 2: Aswyn folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: Arnisss folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: pikkuhenkka folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: iliadivilia (button) showed {a-Spades}{j-Hearts} and won (29040) with a straight, Ten to Ace
Seat 6: 129flushman (small blind) folded before Flop
Seat 7: wesleyg0301 (big blind) folded on the Turn
Seat 8: aj8691 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: Ando7826 showed {5-Hearts}{k-Hearts} and lost with two pair, Kings and Tens

Wie rijk wilt zijn moet niet zijn vermogen vermeerderen maar zijn hebzucht verminderen (plato)

25  

helaas niet door beuken in de ss

PokerStars Hand #217039289885: Tournament #2967314718, $9.80+$1.20 USD Hold'em No Limit - Level XIII (400/800) - 2020/08/02 14:32:57 CET [2020/08/02 8:32:57 ET]
Table '2967314718 42' 9-max Seat #1 is the button
Seat 1: ibetmybear (43761 in chips)
Seat 2: Aswyn (6070 in chips)
Seat 3: Arnisss (31566 in chips)
Seat 4: pikkuhenkka (15990 in chips)
Seat 5: iliadivilia (42099 in chips)
Seat 6: 129flushman (18480 in chips)
Seat 7: wesleyg0301 (17905 in chips)
Seat 8: aj8691 (16594 in chips)
Seat 9: Ando7826 (23587 in chips)
ibetmybear: posts the ante 80
Aswyn: posts the ante 80
Arnisss: posts the ante 80
pikkuhenkka: posts the ante 80
iliadivilia: posts the ante 80
129flushman: posts the ante 80
wesleyg0301: posts the ante 80
aj8691: posts the ante 80
Ando7826: posts the ante 80
Aswyn: posts small blind 400
Arnisss: posts big blind 800
*** HOLE CARDS ***
Dealt to iliadivilia {9-Clubs}{9-Diamonds}
pikkuhenkka: folds
iliadivilia: raises 880 to 1680
129flushman: folds
wesleyg0301: folds
aj8691: folds
Ando7826: folds
ibetmybear: folds
Aswyn: raises 4310 to 5990 and is all-in
Arnisss: folds
iliadivilia: calls 4310
*** FLOP *** {j-Spades}{5-Hearts}{2-Clubs}
*** TURN *** {j-Spades}{5-Hearts}{2-Clubs} {2-Hearts}
*** RIVER *** {j-Spades}{5-Hearts}{2-Clubs}{2-Hearts} {7-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
Aswyn: shows {a-Clubs}{2-Diamonds} (three of a kind, Deuces)
iliadivilia: shows {9-Clubs}{9-Diamonds} (two pair, Nines and Deuces)
Aswyn collected 13500 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 13500 | Rake 0
Board {j-Spades}{5-Hearts}{2-Clubs}{2-Hearts}{7-Hearts}
Seat 1: ibetmybear (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: Aswyn (small blind) showed {a-Clubs}{2-Diamonds} and won (13500) with three of a kind, Deuces
Seat 3: Arnisss (big blind) folded before Flop
Seat 4: pikkuhenkka folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: iliadivilia showed {9-Clubs}{9-Diamonds} and lost with two pair, Nines and Deuces
Seat 6: 129flushman folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: wesleyg0301 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: aj8691 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: Ando7826 folded before Flop (didn't bet)

Wie rijk wilt zijn moet niet zijn vermogen vermeerderen maar zijn hebzucht verminderen (plato)

26  

zit een partij vissen aan alle tafels niet normaal Big Grin

PokerStars Hand #217039383616: Tournament #2969834617, $3.29+$3.40+$0.81 USD Hold'em No Limit - Level I (15/30) - 2020/08/02 14:36:54 CET [2020/08/02 8:36:54 ET]
Table '2969834617 126' 9-max Seat #7 is the button
Seat 1: PeterSpankx (4670 in chips, $3.40 bounty)
Seat 2: reyden25 (4955 in chips, $3.40 bounty)
Seat 3: go markham (6065 in chips, $3.40 bounty)
Seat 4: garbaa468 (5075 in chips, $3.40 bounty)
Seat 5: hszabi95 (5054 in chips, $3.40 bounty)
Seat 6: broncepas (4115 in chips, $3.40 bounty)
Seat 7: CloudAV (4136 in chips, $3.40 bounty)
Seat 8: wopper08 (5960 in chips, $3.40 bounty)
Seat 9: iliadivilia (4970 in chips, $3.40 bounty)
PeterSpankx: posts the ante 5
reyden25: posts the ante 5
go markham: posts the ante 5
garbaa468: posts the ante 5
hszabi95: posts the ante 5
broncepas: posts the ante 5
CloudAV: posts the ante 5
wopper08: posts the ante 5
iliadivilia: posts the ante 5
wopper08: posts small blind 15
iliadivilia: posts big blind 30
*** HOLE CARDS ***
Dealt to iliadivilia {q-Spades}{q-Clubs}
PeterSpankx: calls 30
reyden25: raises 90 to 120
go markham: folds
garbaa468: calls 120
hszabi95: folds
broncepas: folds
CloudAV: folds
wopper08: calls 105
iliadivilia: raises 510 to 630
PeterSpankx: folds
reyden25: calls 510
garbaa468: calls 510
wopper08: calls 510
*** FLOP *** {j-Hearts}{7-Spades}{4-Spades}
wopper08: checks
iliadivilia: checks
reyden25: checks
garbaa468: checks
*** TURN *** {j-Hearts}{7-Spades}{4-Spades} {j-Spades}
wopper08: checks
iliadivilia: bets 810
reyden25: folds
garbaa468: folds
wopper08: calls 810
*** RIVER *** {j-Hearts}{7-Spades}{4-Spades}{j-Spades} {j-Diamonds}
wopper08: checks
iliadivilia: bets 3525 and is all-in
wopper08: calls 3525
*** SHOW DOWN ***
iliadivilia: shows {q-Spades}{q-Clubs} (a full house, Jacks full of Queens)
wopper08: shows {10-Clubs}{4-Clubs} (a full house, Jacks full of Fours)
iliadivilia collected 11265 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 11265 | Rake 0
Board {j-Hearts}{7-Spades}{4-Spades}{j-Spades}{j-Diamonds}
Seat 1: PeterSpankx folded before Flop
Seat 2: reyden25 folded on the Turn
Seat 3: go markham folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: garbaa468 folded on the Turn
Seat 5: hszabi95 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: broncepas folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: CloudAV (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: wopper08 (small blind) showed {10-Clubs}{4-Clubs} and lost with a full house, Jacks full of Fours
Seat 9: iliadivilia (big blind) showed {q-Spades}{q-Clubs} and won (11265) with a full house, Jacks full of Queens

Wie rijk wilt zijn moet niet zijn vermogen vermeerderen maar zijn hebzucht verminderen (plato)

27  

weer 1tje

PokerStars Hand #217039540798: Tournament #2969561830, $24.55+$2.45 USD Hold'em No Limit - Level V (40/80) - 2020/08/02 14:43:25 CET [2020/08/02 8:43:25 ET]
Table '2969561830 13' 9-max Seat #3 is the button
Seat 1: Jo45waa (5248 in chips) is sitting out
Seat 2: gig00000 (2563 in chips)
Seat 3: flipmoreira (5349 in chips)
Seat 4: Chadylicker (5313 in chips)
Seat 5: iliadivilia (12455 in chips)
Seat 6: fcslappit (3198 in chips)
Seat 7: Vasilijus220 (5366 in chips)
Seat 8: Kivaasurdna (5704 in chips)
Seat 9: galalauzinho (5728 in chips)
Jo45waa: posts the ante 10
gig00000: posts the ante 10
flipmoreira: posts the ante 10
Chadylicker: posts the ante 10
iliadivilia: posts the ante 10
fcslappit: posts the ante 10
Vasilijus220: posts the ante 10
Kivaasurdna: posts the ante 10
galalauzinho: posts the ante 10
Chadylicker: posts small blind 40
iliadivilia: posts big blind 80
*** HOLE CARDS ***
Dealt to iliadivilia {a-Diamonds}{a-Clubs}
fcslappit: calls 80
Vasilijus220: folds
Kivaasurdna: folds
galalauzinho: raises 160 to 240
Jo45waa: folds
gig00000: calls 240
flipmoreira: folds
Chadylicker: folds
iliadivilia: raises 655 to 895
fcslappit: folds
galalauzinho: folds
gig00000: calls 655
*** FLOP *** {6-Spades}{j-Clubs}{10-Diamonds}
iliadivilia: bets 1680
gig00000: calls 1658 and is all-in
Uncalled bet (22) returned to iliadivilia
*** TURN *** {6-Spades}{j-Clubs}{10-Diamonds} {9-Spades}
*** RIVER *** {6-Spades}{j-Clubs}{10-Diamonds}{9-Spades} {7-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
iliadivilia: shows {a-Diamonds}{a-Clubs} (a pair of Aces)
gig00000: shows {k-Spades}{9-Hearts} (a pair of Nines)
iliadivilia collected 5556 from pot
gig00000 finished the tournament
*** SUMMARY ***
Total pot 5556 | Rake 0
Board {6-Spades}{j-Clubs}{10-Diamonds}{9-Spades}{7-Diamonds}
Seat 1: Jo45waa folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: gig00000 showed {k-Spades}{9-Hearts} and lost with a pair of Nines
Seat 3: flipmoreira (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: Chadylicker (small blind) folded before Flop
Seat 5: iliadivilia (big blind) showed {a-Diamonds}{a-Clubs} and won (5556) with a pair of Aces
Seat 6: fcslappit folded before Flop
Seat 7: Vasilijus220 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: Kivaasurdna folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: galalauzinho folded before Flop

Wie rijk wilt zijn moet niet zijn vermogen vermeerderen maar zijn hebzucht verminderen (plato)

28  

bah waarom moet ik die turn nou weer krijgen

PokerStars Hand #217039541454: Tournament #2969834607, $10+$10+$2 USD Hold'em No Limit - Level X (70/140) - 2020/08/02 14:43:27 CET [2020/08/02 8:43:27 ET]
Table '2969834607 44' 9-max Seat #6 is the button
Seat 1: tj- benzen (4937 in chips, $10 bounty)
Seat 2: CFC 92 (2120 in chips, $10 bounty)
Seat 3: iliadivilia (13151 in chips, $10 bounty)
Seat 4: spirit16888 (3083 in chips, $10 bounty)
Seat 5: MyScarHand (2826 in chips, $10 bounty)
Seat 6: Antor88 (8928 in chips, $10 bounty)
Seat 7: Malkin71Andy (8500 in chips, $15 bounty)
Seat 8: numbernine5 (10374 in chips, $15 bounty)
Seat 9: asilum (3205 in chips, $10 bounty)
tj- benzen: posts the ante 21
CFC 92: posts the ante 21
iliadivilia: posts the ante 21
spirit16888: posts the ante 21
MyScarHand: posts the ante 21
Antor88: posts the ante 21
Malkin71Andy: posts the ante 21
numbernine5: posts the ante 21
asilum: posts the ante 21
Malkin71Andy: posts small blind 70
numbernine5: posts big blind 140
*** HOLE CARDS ***
Dealt to iliadivilia {j-Spades}{j-Diamonds}
asilum: folds
tj- benzen: folds
CFC 92: folds
iliadivilia: raises 238 to 378
spirit16888: folds
MyScarHand: folds
Antor88: folds
Malkin71Andy: raises 1085 to 1463
numbernine5: folds
iliadivilia: calls 1085
*** FLOP *** {q-Clubs}{4-Hearts}{8-Spades}
Malkin71Andy: checks
iliadivilia: checks
*** TURN *** {q-Clubs}{4-Hearts}{8-Spades} {j-Clubs}
Malkin71Andy: checks
iliadivilia: bets 2441
Malkin71Andy: calls 2441
*** RIVER *** {q-Clubs}{4-Hearts}{8-Spades}{j-Clubs} {k-Spades}
Malkin71Andy: bets 4575 and is all-in
iliadivilia: calls 4575
*** SHOW DOWN ***
Malkin71Andy: shows {q-Diamonds}{q-Hearts} (three of a kind, Queens)
iliadivilia: shows {j-Spades}{j-Diamonds} (three of a kind, Jacks)
Malkin71Andy collected 17287 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 17287 | Rake 0
Board {q-Clubs}{4-Hearts}{8-Spades}{j-Clubs}{k-Spades}
Seat 1: tj- benzen folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: CFC 92 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: iliadivilia showed {j-Spades}{j-Diamonds} and lost with three of a kind, Jacks
Seat 4: spirit16888 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: MyScarHand folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: Antor88 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: Malkin71Andy (small blind) showed {q-Diamonds}{q-Hearts} and won (17287) with three of a kind, Queens
Seat 8: numbernine5 (big blind) folded before Flop
Seat 9: asilum folded before Flop (didn't bet)

Wie rijk wilt zijn moet niet zijn vermogen vermeerderen maar zijn hebzucht verminderen (plato)

29  

iliadivilia schreef

zit een partij vissen aan alle tafels niet normaal Big Grin

PokerStars Hand #217039383616: Tournament #2969834617, $3.29+$3.40+$0.81 USD Hold'em No Limit - Level I (15/30) - 2020/08/02 14:36:54 CET [2020/08/02 8:36:54 ET]
Table '2969834617 126' 9-max Seat #7 is the button
Seat 1: PeterSpankx (4670 in chips, $3.40 bounty)
Seat 2: reyden25 (4955 in chips, $3.40 bounty)
Seat 3: go markham (6065 in chips, $3.40 bounty)
Seat 4: garbaa468 (5075 in chips, $3.40 bounty)
Seat 5: hszabi95 (5054 in chips, $3.40 bounty)
Seat 6: broncepas (4115 in chips, $3.40 bounty)
Seat 7: CloudAV (4136 in chips, $3.40 bounty)
Seat 8: wopper08 (5960 in chips, $3.40 bounty)
Seat 9: iliadivilia (4970 in chips, $3.40 bounty)
PeterSpankx: posts the ante 5
reyden25: posts the ante 5
go markham: posts the ante 5
garbaa468: posts the ante 5
hszabi95: posts the ante 5
broncepas: posts the ante 5
CloudAV: posts the ante 5
wopper08: posts the ante 5
iliadivilia: posts the ante 5
wopper08: posts small blind 15
iliadivilia: posts big blind 30
*** HOLE CARDS ***
Dealt to iliadivilia {q-Spades}{q-Clubs}
PeterSpankx: calls 30
reyden25: raises 90 to 120
go markham: folds
garbaa468: calls 120
hszabi95: folds
broncepas: folds
CloudAV: folds
wopper08: calls 105
iliadivilia: raises 510 to 630
PeterSpankx: folds
reyden25: calls 510
garbaa468: calls 510
wopper08: calls 510
*** FLOP *** {j-Hearts}{7-Spades}{4-Spades}
wopper08: checks
iliadivilia: checks
reyden25: checks
garbaa468: checks
*** TURN *** {j-Hearts}{7-Spades}{4-Spades} {j-Spades}
wopper08: checks
iliadivilia: bets 810
reyden25: folds
garbaa468: folds
wopper08: calls 810
*** RIVER *** {j-Hearts}{7-Spades}{4-Spades}{j-Spades} {j-Diamonds}
wopper08: checks
iliadivilia: bets 3525 and is all-in
wopper08: calls 3525
*** SHOW DOWN ***
iliadivilia: shows {q-Spades}{q-Clubs} (a full house, Jacks full of Queens)
wopper08: shows {10-Clubs}{4-Clubs} (a full house, Jacks full of Fours)
iliadivilia collected 11265 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 11265 | Rake 0
Board {j-Hearts}{7-Spades}{4-Spades}{j-Spades}{j-Diamonds}
Seat 1: PeterSpankx folded before Flop
Seat 2: reyden25 folded on the Turn
Seat 3: go markham folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: garbaa468 folded on the Turn
Seat 5: hszabi95 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: broncepas folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: CloudAV (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: wopper08 (small blind) showed {10-Clubs}{4-Clubs} and lost with a full house, Jacks full of Fours
Seat 9: iliadivilia (big blind) showed {q-Spades}{q-Clubs} and won (11265) with a full house, Jacks full of Queens

Lkkr toch die vissen

Gl

30  

lekker calluh met z'n alluh

PokerStars Hand #217039625503: Tournament #2967314725, $9.80+$1.20 USD Hold'em No Limit - Level V (60/120) - 2020/08/02 14:46:45 CET [2020/08/02 8:46:45 ET]
Table '2967314725 26' 9-max Seat #3 is the button
Seat 1: LTBVB (10396 in chips)
Seat 2: Paokgeorge (29753 in chips)
Seat 3: Serg0013 (9550 in chips)
Seat 4: iliadivilia (16118 in chips)
Seat 5: RedRhin0 (16107 in chips)
Seat 6: Deggafartovi (4177 in chips)
Seat 7: AntagSS (9279 in chips)
Seat 8: ALKOZZ (10656 in chips)
Seat 9: ara tadevosy (5666 in chips)
LTBVB: posts the ante 12
Paokgeorge: posts the ante 12
Serg0013: posts the ante 12
iliadivilia: posts the ante 12
RedRhin0: posts the ante 12
Deggafartovi: posts the ante 12
AntagSS: posts the ante 12
ALKOZZ: posts the ante 12
ara tadevosy: posts the ante 12
iliadivilia: posts small blind 60
RedRhin0: posts big blind 120
*** HOLE CARDS ***
Dealt to iliadivilia {a-Spades}{a-Hearts}
Deggafartovi: raises 120 to 240
AntagSS: calls 240
ALKOZZ: folds
ara tadevosy: calls 240
LTBVB: folds
Paokgeorge: calls 240
Serg0013: calls 240
iliadivilia: raises 1560 to 1800
RedRhin0: folds
Deggafartovi: calls 1560
AntagSS: folds
ara tadevosy: calls 1560
Paokgeorge: calls 1560
Serg0013: folds
*** FLOP *** {a-Diamonds}{9-Diamonds}{j-Spades}
iliadivilia: bets 3480
Deggafartovi: calls 2365 and is all-in
ara tadevosy: folds
Paokgeorge: folds
Uncalled bet (1115) returned to iliadivilia
*** TURN *** {a-Diamonds}{9-Diamonds}{j-Spades} {a-Clubs}
*** RIVER *** {a-Diamonds}{9-Diamonds}{j-Spades}{a-Clubs} {5-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
iliadivilia: shows {a-Spades}{a-Hearts} (four of a kind, Aces)
Deggafartovi: shows {j-Diamonds}{k-Spades} (two pair, Aces and Jacks)
iliadivilia collected 12638 from pot
Deggafartovi finished the tournament
*** SUMMARY ***
Total pot 12638 | Rake 0
Board {a-Diamonds}{9-Diamonds}{j-Spades}{a-Clubs}{5-Hearts}
Seat 1: LTBVB folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: Paokgeorge folded on the Flop
Seat 3: Serg0013 (button) folded before Flop
Seat 4: iliadivilia (small blind) showed {a-Spades}{a-Hearts} and won (12638) with four of a kind, Aces
Seat 5: RedRhin0 (big blind) folded before Flop
Seat 6: Deggafartovi showed {j-Diamonds}{k-Spades} and lost with two pair, Aces and Jacks
Seat 7: AntagSS folded before Flop
Seat 8: ALKOZZ folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: ara tadevosy folded on the Flop

Wie rijk wilt zijn moet niet zijn vermogen vermeerderen maar zijn hebzucht verminderen (plato)

31  

5

PokerStars Hand #217039730550: Tournament #2969834607, $10+$10+$2 USD Hold'em No Limit - Level XI (80/160) - 2020/08/02 14:51:04 CET [2020/08/02 8:51:04 ET]
Table '2969834607 44' 9-max Seat #6 is the button
Seat 1: tj- benzen (4477 in chips, $10 bounty)
Seat 2: CFC 92 (3904 in chips, $10 bounty)
Seat 3: iliadivilia (5975 in chips, $10 bounty)
Seat 4: spirit16888 (3344 in chips, $10 bounty)
Seat 5: MyScarHand (2388 in chips, $10 bounty)
Seat 6: Antor88 (8889 in chips, $10 bounty)
Seat 7: Malkin71Andy (16182 in chips, $15 bounty)
Seat 8: numbernine5 (10645 in chips, $15 bounty)
Seat 9: asilum (1320 in chips, $10 bounty)
tj- benzen: posts the ante 24
CFC 92: posts the ante 24
iliadivilia: posts the ante 24
spirit16888: posts the ante 24
MyScarHand: posts the ante 24
Antor88: posts the ante 24
Malkin71Andy: posts the ante 24
numbernine5: posts the ante 24
asilum: posts the ante 24
Malkin71Andy: posts small blind 80
numbernine5: posts big blind 160
*** HOLE CARDS ***
Dealt to iliadivilia {a-Clubs}{k-Diamonds}
asilum: raises 160 to 320
tj- benzen: folds
CFC 92: folds
iliadivilia: raises 5631 to 5951 and is all-in
spirit16888: folds
MyScarHand: folds
Antor88: folds
Malkin71Andy: calls 5871
numbernine5: folds
asilum: calls 976 and is all-in
*** FLOP *** {3-Diamonds}{8-Spades}{2-Diamonds}
*** TURN *** {3-Diamonds}{8-Spades}{2-Diamonds} {10-Diamonds}
*** RIVER *** {3-Diamonds}{8-Spades}{2-Diamonds}{10-Diamonds} {7-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
Malkin71Andy: shows {a-Spades}{7-Spades} (a pair of Sevens)
iliadivilia: shows {a-Clubs}{k-Diamonds} (a flush, King high)
iliadivilia collected 9310 from side pot
asilum: shows {k-Clubs}{10-Spades} (a pair of Tens)
iliadivilia collected 4264 from main pot
iliadivilia wins $5 for eliminating asilum and their own bounty increases by $5 to $15
asilum finished the tournament
*** SUMMARY ***
Total pot 13574 Main pot 4264. Side pot 9310. | Rake 0
Board {3-Diamonds}{8-Spades}{2-Diamonds}{10-Diamonds}{7-Diamonds}
Seat 1: tj- benzen folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: CFC 92 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: iliadivilia showed {a-Clubs}{k-Diamonds} and won (13574) with a flush, King high
Seat 4: spirit16888 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: MyScarHand folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: Antor88 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: Malkin71Andy (small blind) showed {a-Spades}{7-Spades} and lost with a pair of Sevens
Seat 8: numbernine5 (big blind) folded before Flop
Seat 9: asilum showed {k-Clubs}{10-Spades} and lost with a pair of Tens

Wie rijk wilt zijn moet niet zijn vermogen vermeerderen maar zijn hebzucht verminderen (plato)

32  

5

PokerStars Hand #217039804825: Tournament #2969834607, $10+$10+$2 USD Hold'em No Limit - Level XI (80/160) - 2020/08/02 14:54:07 CET [2020/08/02 8:54:07 ET]
Table '2969834607 44' 9-max Seat #1 is the button
Seat 1: tj- benzen (3765 in chips, $10 bounty)
Seat 2: CFC 92 (3352 in chips, $10 bounty)
Seat 3: iliadivilia (17382 in chips, $15 bounty)
Seat 4: spirit16888 (3272 in chips, $10 bounty)
Seat 5: MyScarHand (2316 in chips, $10 bounty)
Seat 6: Antor88 (8817 in chips, $10 bounty)
Seat 7: Malkin71Andy (11471 in chips, $15 bounty)
Seat 8: numbernine5 (6749 in chips, $15 bounty)
Seat 9: tbombw (5000 in chips, $10 bounty)
tj- benzen: posts the ante 24
CFC 92: posts the ante 24
iliadivilia: posts the ante 24
spirit16888: posts the ante 24
MyScarHand: posts the ante 24
Antor88: posts the ante 24
Malkin71Andy: posts the ante 24
numbernine5: posts the ante 24
tbombw: posts the ante 24
CFC 92: posts small blind 80
iliadivilia: posts big blind 160
*** HOLE CARDS ***
Dealt to iliadivilia {5-Clubs}{5-Spades}
spirit16888: raises 3088 to 3248 and is all-in
MyScarHand: folds
Antor88: folds
Malkin71Andy: folds
numbernine5: folds
tbombw: folds
tj- benzen: folds
CFC 92: folds
iliadivilia: calls 3088
*** FLOP *** {2-Hearts}{j-Spades}{9-Spades}
*** TURN *** {2-Hearts}{j-Spades}{9-Spades} {5-Hearts}
*** RIVER *** {2-Hearts}{j-Spades}{9-Spades}{5-Hearts} {7-Spades}
*** SHOW DOWN ***
iliadivilia: shows {5-Clubs}{5-Spades} (three of a kind, Fives)
spirit16888: shows {q-Hearts}{a-Clubs} (high card Ace)
iliadivilia collected 6792 from pot
iliadivilia wins $5 for eliminating spirit16888 and their own bounty increases by $5 to $20
spirit16888 finished the tournament
*** SUMMARY ***
Total pot 6792 | Rake 0
Board {2-Hearts}{j-Spades}{9-Spades}{5-Hearts}{7-Spades}
Seat 1: tj- benzen (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: CFC 92 (small blind) folded before Flop
Seat 3: iliadivilia (big blind) showed {5-Clubs}{5-Spades} and won (6792) with three of a kind, Fives
Seat 4: spirit16888 showed {q-Hearts}{a-Clubs} and lost with high card Ace
Seat 5: MyScarHand folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: Antor88 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: Malkin71Andy folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: numbernine5 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: tbombw folded before Flop (didn't bet)

Wie rijk wilt zijn moet niet zijn vermogen vermeerderen maar zijn hebzucht verminderen (plato)

33  

Te laat goodluck man

✯✯✯

34  

ss kom ik richting de bubble steeds shorter

PokerStars Hand #217039771241: Tournament #2967314718, $9.80+$1.20 USD Hold'em No Limit - Level XV (600/1200) - 2020/08/02 14:52:44 CET [2020/08/02 8:52:44 ET]
Table '2967314718 43' 9-max Seat #5 is the button
Seat 1: claudiocaje (23154 in chips)
Seat 2: TheSheep12 (20211 in chips)
Seat 3: wiese89 (64786 in chips)
Seat 4: v33raPPan (5926 in chips)
Seat 5: iliadivilia (29905 in chips)
Seat 6: CruSader1981 (61087 in chips)
Seat 7: robmonty92 (10832 in chips)
Seat 8: oemerica (18320 in chips)
Seat 9: Male151FP (55288 in chips)
claudiocaje: posts the ante 120
TheSheep12: posts the ante 120
wiese89: posts the ante 120
v33raPPan: posts the ante 120
iliadivilia: posts the ante 120
CruSader1981: posts the ante 120
robmonty92: posts the ante 120
oemerica: posts the ante 120
Male151FP: posts the ante 120
CruSader1981: posts small blind 600
robmonty92: posts big blind 1200
*** HOLE CARDS ***
Dealt to iliadivilia {4-Spades}{a-Spades}
oemerica: folds
Male151FP: folds
claudiocaje: folds
TheSheep12: folds
wiese89: folds
v33raPPan: folds
iliadivilia: raises 1320 to 2520
CruSader1981: calls 1920
robmonty92: calls 1320
*** FLOP *** {a-Clubs}{7-Spades}{10-Hearts}
CruSader1981: checks
robmonty92: checks
iliadivilia: bets 2592
CruSader1981: calls 2592
robmonty92: folds
*** TURN *** {a-Clubs}{7-Spades}{10-Hearts} {k-Spades}
CruSader1981: checks
iliadivilia: checks
*** RIVER *** {a-Clubs}{7-Spades}{10-Hearts}{k-Spades} {q-Hearts}
CruSader1981: bets 6000
iliadivilia: folds
Uncalled bet (6000) returned to CruSader1981
CruSader1981 collected 13824 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 13824 | Rake 0
Board {a-Clubs}{7-Spades}{10-Hearts}{k-Spades}{q-Hearts}
Seat 1: claudiocaje folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: TheSheep12 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: wiese89 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: v33raPPan folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: iliadivilia (button) folded on the River
Seat 6: CruSader1981 (small blind) collected (13824)
Seat 7: robmonty92 (big blind) folded on the Flop
Seat 8: oemerica folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: Male151FP folded before Flop (didn't bet)

Wie rijk wilt zijn moet niet zijn vermogen vermeerderen maar zijn hebzucht verminderen (plato)

35  

w84me schreef

iliadivilia schreef

zit een partij vissen aan alle tafels niet normaal Big Grin

PokerStars Hand #217039383616: Tournament #2969834617, $3.29+$3.40+$0.81 USD Hold'em No Limit - Level I (15/30) - 2020/08/02 14:36:54 CET [2020/08/02 8:36:54 ET]
Table '2969834617 126' 9-max Seat #7 is the button
Seat 1: PeterSpankx (4670 in chips, $3.40 bounty)
Seat 2: reyden25 (4955 in chips, $3.40 bounty)
Seat 3: go markham (6065 in chips, $3.40 bounty)
Seat 4: garbaa468 (5075 in chips, $3.40 bounty)
Seat 5: hszabi95 (5054 in chips, $3.40 bounty)
Seat 6: broncepas (4115 in chips, $3.40 bounty)
Seat 7: CloudAV (4136 in chips, $3.40 bounty)
Seat 8: wopper08 (5960 in chips, $3.40 bounty)
Seat 9: iliadivilia (4970 in chips, $3.40 bounty)
PeterSpankx: posts the ante 5
reyden25: posts the ante 5
go markham: posts the ante 5
garbaa468: posts the ante 5
hszabi95: posts the ante 5
broncepas: posts the ante 5
CloudAV: posts the ante 5
wopper08: posts the ante 5
iliadivilia: posts the ante 5
wopper08: posts small blind 15
iliadivilia: posts big blind 30
*** HOLE CARDS ***
Dealt to iliadivilia {q-Spades}{q-Clubs}
PeterSpankx: calls 30
reyden25: raises 90 to 120
go markham: folds
garbaa468: calls 120
hszabi95: folds
broncepas: folds
CloudAV: folds
wopper08: calls 105
iliadivilia: raises 510 to 630
PeterSpankx: folds
reyden25: calls 510
garbaa468: calls 510
wopper08: calls 510
*** FLOP *** {j-Hearts}{7-Spades}{4-Spades}
wopper08: checks
iliadivilia: checks
reyden25: checks
garbaa468: checks
*** TURN *** {j-Hearts}{7-Spades}{4-Spades} {j-Spades}
wopper08: checks
iliadivilia: bets 810
reyden25: folds
garbaa468: folds
wopper08: calls 810
*** RIVER *** {j-Hearts}{7-Spades}{4-Spades}{j-Spades} {j-Diamonds}
wopper08: checks
iliadivilia: bets 3525 and is all-in
wopper08: calls 3525
*** SHOW DOWN ***
iliadivilia: shows {q-Spades}{q-Clubs} (a full house, Jacks full of Queens)
wopper08: shows {10-Clubs}{4-Clubs} (a full house, Jacks full of Fours)
iliadivilia collected 11265 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 11265 | Rake 0
Board {j-Hearts}{7-Spades}{4-Spades}{j-Spades}{j-Diamonds}
Seat 1: PeterSpankx folded before Flop
Seat 2: reyden25 folded on the Turn
Seat 3: go markham folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: garbaa468 folded on the Turn
Seat 5: hszabi95 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: broncepas folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: CloudAV (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: wopper08 (small blind) showed {10-Clubs}{4-Clubs} and lost with a full house, Jacks full of Fours
Seat 9: iliadivilia (big blind) showed {q-Spades}{q-Clubs} and won (11265) with a full house, Jacks full of Queens

Lkkr toch die vissen

Gl

heerlijk maar zo ziek als vandaag heb ik het in honderden sessies niet meer gezien, aan iedere tafel continue gewoon 3-4 staatsmongolen, en krijg gelukkig de handjes en holds tot nu toe om ervan te profiteren

Wie rijk wilt zijn moet niet zijn vermogen vermeerderen maar zijn hebzucht verminderen (plato)

36  

Luckymug schreef

Te laat goodluck man

zie post 13 geld uiteraard ook voor jou, thnx

Wie rijk wilt zijn moet niet zijn vermogen vermeerderen maar zijn hebzucht verminderen (plato)

37  

Gl!

38  

iliadivilia schreef

Luckymug schreef

Te laat goodluck man

zie post 13 geld uiteraard ook voor jou, thnx

Alleen als je vandaag <1k shipped alles er boven kan ik niet aan Big Grin

✯✯✯

39  

24k 11ss
14k b27
25k 11 kickoff
20k 22bb
9.8k 7,50bb

runnen prima so far veel kado's maar zonder finale tafels hebben we er natuurlijk niet veel aan

Wie rijk wilt zijn moet niet zijn vermogen vermeerderen maar zijn hebzucht verminderen (plato)

40  
Terug naar boven
Loading
Sommige verplichten velden van het formulier ontbreken

Een gebruikersnaam is verplicht

Een wachtwoord is verplicht

Dit bericht kent geen inhoud

Thread onderwerp is leeg

Kies juiste category voor dit topic