Poker Forum

4829 leden
199780 topics
7447059 posts

Online: 108 51 geregistreerde leden + 57 gasten

ping
Stakeback

stakeback 02-08 sold

Laatste eerst Oudste eerst

5

PokerStars Hand #217039970629: Tournament #2969834607, $10+$10+$2 USD Hold'em No Limit - Level XII (90/180) - 2020/08/02 15:02:10 CET [2020/08/02 9:02:10 ET]
Table '2969834607 44' 9-max Seat #3 is the button
Seat 1: tj- benzen (3717 in chips, $10 bounty)
Seat 2: CFC 92 (3224 in chips, $10 bounty)
Seat 3: iliadivilia (20798 in chips, $20 bounty)
Seat 4: finaaal (7110 in chips) out of hand (moved from another table into small blind)
Seat 5: MyScarHand (2108 in chips, $10 bounty)
Seat 6: Antor88 (11137 in chips, $10 bounty)
Seat 7: Malkin71Andy (9487 in chips, $15 bounty)
Seat 8: numbernine5 (6701 in chips, $15 bounty)
Seat 9: tbombw (4952 in chips, $10 bounty)
finaaal will be allowed to play after the button
tj- benzen: posts the ante 27
CFC 92: posts the ante 27
iliadivilia: posts the ante 27
MyScarHand: posts the ante 27
Antor88: posts the ante 27
Malkin71Andy: posts the ante 27
numbernine5: posts the ante 27
tbombw: posts the ante 27
MyScarHand: posts small blind 90
Antor88: posts big blind 180
*** HOLE CARDS ***
Dealt to iliadivilia {10-Spades}{k-Hearts}
Malkin71Andy has timed out
Malkin71Andy: folds
Malkin71Andy is sitting out
numbernine5: folds
tbombw: folds
tj- benzen: folds
CFC 92: folds
iliadivilia: raises 198 to 378
MyScarHand: raises 1703 to 2081 and is all-in
Antor88: folds
iliadivilia: calls 1703
*** FLOP *** {a-Hearts}{4-Diamonds}{10-Diamonds}
*** TURN *** {a-Hearts}{4-Diamonds}{10-Diamonds} {5-Hearts}
*** RIVER *** {a-Hearts}{4-Diamonds}{10-Diamonds}{5-Hearts} {7-Spades}
*** SHOW DOWN ***
MyScarHand: shows {6-Clubs}{6-Diamonds} (a pair of Sixes)
iliadivilia: shows {10-Spades}{k-Hearts} (a pair of Tens)
iliadivilia collected 4558 from pot
iliadivilia wins $5 for eliminating MyScarHand and their own bounty increases by $5 to $25
MyScarHand finished the tournament
*** SUMMARY ***
Total pot 4558 | Rake 0
Board {a-Hearts}{4-Diamonds}{10-Diamonds}{5-Hearts}{7-Spades}
Seat 1: tj- benzen folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: CFC 92 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: iliadivilia (button) showed {10-Spades}{k-Hearts} and won (4558) with a pair of Tens
Seat 5: MyScarHand (small blind) showed {6-Clubs}{6-Diamonds} and lost with a pair of Sixes
Seat 6: Antor88 (big blind) folded before Flop
Seat 7: Malkin71Andy folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: numbernine5 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: tbombw folded before Flop (didn't bet)

Wie rijk wilt zijn moet niet zijn vermogen vermeerderen maar zijn hebzucht verminderen (plato)

41  

mooie dubbel , bubble niet ver meer

PokerStars Hand #217040253157: Tournament #2967314718, $9.80+$1.20 USD Hold'em No Limit - Level XVI (800/1600) - 2020/08/02 15:13:21 CET [2020/08/02 9:13:21 ET]
Table '2967314718 43' 9-max Seat #4 is the button
Seat 1: claudiocaje (22954 in chips)
Seat 2: TheSheep12 (44713 in chips)
Seat 3: wiese89 (67586 in chips)
Seat 4: somika199209115 (17528 in chips)
Seat 5: iliadivilia (19273 in chips)
Seat 6: CruSader1981 (72439 in chips)
Seat 7: bm_0707 (7060 in chips)
Seat 8: pikkuhenkka (19790 in chips)
Seat 9: Male151FP (60920 in chips)
claudiocaje: posts the ante 160
TheSheep12: posts the ante 160
wiese89: posts the ante 160
somika199209115: posts the ante 160
iliadivilia: posts the ante 160
CruSader1981: posts the ante 160
bm_0707: posts the ante 160
pikkuhenkka: posts the ante 160
Male151FP: posts the ante 160
iliadivilia: posts small blind 800
CruSader1981: posts big blind 1600
*** HOLE CARDS ***
Dealt to iliadivilia {9-Spades}{9-Clubs}
bm_0707: folds
pikkuhenkka: folds
Male151FP: folds
claudiocaje: folds
TheSheep12: folds
wiese89: raises 2400 to 4000
somika199209115: folds
iliadivilia: raises 15113 to 19113 and is all-in
CruSader1981: folds
wiese89: calls 15113
*** FLOP *** {j-Spades}{10-Hearts}{9-Hearts}
*** TURN *** {j-Spades}{10-Hearts}{9-Hearts} {8-Hearts}
*** RIVER *** {j-Spades}{10-Hearts}{9-Hearts}{8-Hearts} {j-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
iliadivilia: shows {9-Spades}{9-Clubs} (a full house, Nines full of Jacks)
wiese89: shows {a-Spades}{q-Diamonds} (a straight, Eight to Queen)
iliadivilia collected 41266 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 41266 | Rake 0
Board {j-Spades}{10-Hearts}{9-Hearts}{8-Hearts}{j-Hearts}
Seat 1: claudiocaje folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: TheSheep12 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: wiese89 showed {a-Spades}{q-Diamonds} and lost with a straight, Eight to Queen
Seat 4: somika199209115 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: iliadivilia (small blind) showed {9-Spades}{9-Clubs} and won (41266) with a full house, Nines full of Jacks
Seat 6: CruSader1981 (big blind) folded before Flop
Seat 7: bm_0707 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: pikkuhenkka folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: Male151FP folded before Flop (didn't bet)

Wie rijk wilt zijn moet niet zijn vermogen vermeerderen maar zijn hebzucht verminderen (plato)

42  

1.70

PokerStars Hand #217040361551: Tournament #2969834617, $3.29+$3.40+$0.81 USD Hold'em No Limit - Level VI (40/80) - 2020/08/02 15:17:28 CET [2020/08/02 9:17:28 ET]
Table '2969834617 126' 9-max Seat #9 is the button
Seat 1: PeterSpankx (9264 in chips, $5.10 bounty)
Seat 2: reyden25 (359 in chips, $3.40 bounty)
Seat 3: go markham (5469 in chips, $3.40 bounty)
Seat 4: poolhai904 (7189 in chips, $3.40 bounty)
Seat 5: hszabi95 (5667 in chips, $3.40 bounty)
Seat 6: reschuarts (4703 in chips, $3.40 bounty)
Seat 7: y_u_mirin1 (4695 in chips, $5.10 bounty)
Seat 8: SHMAG3L (9718 in chips, $3.40 bounty)
Seat 9: iliadivilia (9410 in chips, $3.40 bounty)
PeterSpankx: posts the ante 12
reyden25: posts the ante 12
go markham: posts the ante 12
poolhai904: posts the ante 12
hszabi95: posts the ante 12
reschuarts: posts the ante 12
y_u_mirin1: posts the ante 12
SHMAG3L: posts the ante 12
iliadivilia: posts the ante 12
PeterSpankx: posts small blind 40
reyden25: posts big blind 80
*** HOLE CARDS ***
Dealt to iliadivilia {k-Clubs}{a-Diamonds}
go markham: folds
poolhai904: folds
hszabi95: folds
reschuarts: folds
y_u_mirin1: folds
SHMAG3L: folds
iliadivilia: raises 136 to 216
PeterSpankx: folds
reyden25: raises 131 to 347 and is all-in
iliadivilia: calls 131
*** FLOP *** {7-Diamonds}{a-Hearts}{a-Clubs}
*** TURN *** {7-Diamonds}{a-Hearts}{a-Clubs} {10-Clubs}
*** RIVER *** {7-Diamonds}{a-Hearts}{a-Clubs}{10-Clubs} {6-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
reyden25: shows {10-Hearts}{5-Clubs} (two pair, Aces and Tens)
iliadivilia: shows {k-Clubs}{a-Diamonds} (three of a kind, Aces)
iliadivilia collected 842 from pot
iliadivilia wins $1.70 for eliminating reyden25 and their own bounty increases by $1.70 to $5.10
reyden25 finished the tournament
*** SUMMARY ***
Total pot 842 | Rake 0
Board {7-Diamonds}{a-Hearts}{a-Clubs}{10-Clubs}{6-Hearts}
Seat 1: PeterSpankx (small blind) folded before Flop
Seat 2: reyden25 (big blind) showed {10-Hearts}{5-Clubs} and lost with two pair, Aces and Tens
Seat 3: go markham folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: poolhai904 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: hszabi95 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: reschuarts folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: y_u_mirin1 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: SHMAG3L folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: iliadivilia (button) showed {k-Clubs}{a-Diamonds} and won (842) with three of a kind, Aces

Wie rijk wilt zijn moet niet zijn vermogen vermeerderen maar zijn hebzucht verminderen (plato)

43  

5

PokerStars Hand #217040994108: Tournament #2969834607, $10+$10+$2 USD Hold'em No Limit - Level XVII (250/500) - 2020/08/02 15:41:58 CET [2020/08/02 9:41:58 ET]
Table '2969834607 44' 9-max Seat #6 is the button
Seat 1: tj- benzen (8708 in chips, $10 bounty)
Seat 2: SAYANSK2506 (46148 in chips, $41.25 bounty)
Seat 3: iliadivilia (27649 in chips, $25 bounty)
Seat 4: DouglasCRB (13695 in chips, $20 bounty)
Seat 5: JasonX85 (16631 in chips, $10 bounty)
Seat 6: kingpin8610 (27904 in chips, $27.50 bounty)
Seat 7: (10950 in chips, $10 bounty)
Seat 8: Shanghai021 (21376 in chips, $20 bounty)
Seat 9: tbombw (4218 in chips, $10 bounty)
tj- benzen: posts the ante 80
SAYANSK2506: posts the ante 80
iliadivilia: posts the ante 80
DouglasCRB: posts the ante 80
JasonX85: posts the ante 80
kingpin8610: posts the ante 80
: posts the ante 80
Shanghai021: posts the ante 80
tbombw: posts the ante 80
: posts small blind 250
Shanghai021: posts big blind 500
*** HOLE CARDS ***
Dealt to iliadivilia {a-Hearts}{j-Spades}
tbombw: raises 3638 to 4138 and is all-in
tj- benzen: folds
SAYANSK2506: folds
iliadivilia: calls 4138
DouglasCRB: folds
JasonX85: folds
kingpin8610: folds
: folds
Shanghai021: calls 3638
*** FLOP *** {8-Clubs}{3-Diamonds}{a-Clubs}
Shanghai021: checks
iliadivilia: bets 5000
Shanghai021: folds
Uncalled bet (5000) returned to iliadivilia
tj- benzen is sitting out
*** TURN *** {8-Clubs}{3-Diamonds}{a-Clubs} {q-Spades}
*** RIVER *** {8-Clubs}{3-Diamonds}{a-Clubs}{q-Spades} {5-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
tbombw: shows {4-Spades}{4-Clubs} (a pair of Fours)
iliadivilia: shows {a-Hearts}{j-Spades} (a pair of Aces)
iliadivilia collected 13384 from pot
iliadivilia wins $5 for eliminating tbombw and their own bounty increases by $5 to $30
tbombw finished the tournament
*** SUMMARY ***
Total pot 13384 | Rake 0
Board {8-Clubs}{3-Diamonds}{a-Clubs}{q-Spades}{5-Diamonds}
Seat 1: tj- benzen folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: SAYANSK2506 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: iliadivilia showed {a-Hearts}{j-Spades} and won (13384) with a pair of Aces
Seat 4: DouglasCRB folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: JasonX85 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: kingpin8610 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: (small blind) folded before Flop
Seat 8: Shanghai021 (big blind) folded on the Flop
Seat 9: tbombw showed {4-Spades}{4-Clubs} and lost with a pair of Fours

Wie rijk wilt zijn moet niet zijn vermogen vermeerderen maar zijn hebzucht verminderen (plato)

44  

out 11ss , mincash hand kwijt KJvs A9 pre met 8bb oid

Wie rijk wilt zijn moet niet zijn vermogen vermeerderen maar zijn hebzucht verminderen (plato)

45  

jammer b27 beetje teruggevallen laatste hand voor de break

PokerStars Hand #217041340611: Tournament #2969561830, $24.55+$2.45 USD Hold'em No Limit - Level XI (150/300) - 2020/08/02 15:54:44 CET [2020/08/02 9:54:44 ET]
Table '2969561830 13' 9-max Seat #7 is the button
Seat 1: Rastabombast (10360 in chips)
Seat 2: Beftert (4075 in chips)
Seat 3: flipmoreira (4672 in chips)
Seat 4: niilasson (7183 in chips)
Seat 5: iliadivilia (17784 in chips)
Seat 6: Dawe.Bv (7858 in chips)
Seat 7: Vasilijus220 (20358 in chips)
Seat 8: Sir_Nam (3945 in chips)
Seat 9: vandaleleon (8380 in chips)
Rastabombast: posts the ante 40
Beftert: posts the ante 40
flipmoreira: posts the ante 40
niilasson: posts the ante 40
iliadivilia: posts the ante 40
Dawe.Bv: posts the ante 40
Vasilijus220: posts the ante 40
Sir_Nam: posts the ante 40
vandaleleon: posts the ante 40
Sir_Nam: posts small blind 150
vandaleleon: posts big blind 300
*** HOLE CARDS ***
Dealt to iliadivilia {10-Clubs}{a-Hearts}
Rastabombast: folds
Beftert: folds
flipmoreira: folds
niilasson: folds
iliadivilia: raises 330 to 630
Dawe.Bv: folds
Vasilijus220: folds
Sir_Nam: raises 3275 to 3905 and is all-in
vandaleleon: folds
iliadivilia: calls 3275
*** FLOP *** {4-Clubs}{5-Clubs}{5-Spades}
*** TURN *** {4-Clubs}{5-Clubs}{5-Spades} {k-Spades}
*** RIVER *** {4-Clubs}{5-Clubs}{5-Spades}{k-Spades} {2-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
Sir_Nam: shows {6-Spades}{6-Diamonds} (two pair, Sixes and Fives)
iliadivilia: shows {10-Clubs}{a-Hearts} (a pair of Fives)
Sir_Nam collected 8470 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 8470 | Rake 0
Board {4-Clubs}{5-Clubs}{5-Spades}{k-Spades}{2-Clubs}
Seat 1: Rastabombast folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: Beftert folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: flipmoreira folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: niilasson folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: iliadivilia showed {10-Clubs}{a-Hearts} and lost with a pair of Fives
Seat 6: Dawe.Bv folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: Vasilijus220 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: Sir_Nam (small blind) showed {6-Spades}{6-Diamonds} and won (8470) with two pair, Sixes and Fives
Seat 9: vandaleleon (big blind) folded before Flop

Wie rijk wilt zijn moet niet zijn vermogen vermeerderen maar zijn hebzucht verminderen (plato)

46  

9,2k 7,50
28k 11 kickoff
13k b27
4,7k 16bb
36k 22bb

Wie rijk wilt zijn moet niet zijn vermogen vermeerderen maar zijn hebzucht verminderen (plato)

47  

13.75 en 5

PokerStars Hand #217042185576: Tournament #2969834607, $10+$10+$2 USD Hold'em No Limit - Level XXII (500/1000) - 2020/08/02 16:26:40 CET [2020/08/02 10:26:40 ET]
Table '2969834607 125' 9-max Seat #2 is the button
Seat 2: xBouli (19413 in chips, $25 bounty)
Seat 3: iliadivilia (30805 in chips, $30 bounty)
Seat 4: T3AM-VIEZE (18492 in chips, $10 bounty)
Seat 5: Juizbe (65805 in chips, $25 bounty)
Seat 6: LRU_DREX (56249 in chips, $58.75 bounty)
Seat 7: Ontspoordd (14110 in chips, $27.50 bounty)
Seat 8: legendenmono (7902 in chips, $15 bounty)
Seat 9: Baxaruso (11205 in chips, $10 bounty)
xBouli: posts the ante 150
iliadivilia: posts the ante 150
T3AM-VIEZE: posts the ante 150
Juizbe: posts the ante 150
LRU_DREX: posts the ante 150
Ontspoordd: posts the ante 150
legendenmono: posts the ante 150
Baxaruso: posts the ante 150
iliadivilia: posts small blind 500
T3AM-VIEZE: posts big blind 1000
*** HOLE CARDS ***
Dealt to iliadivilia {j-Hearts}{j-Diamonds}
Juizbe: folds
LRU_DREX: folds
Ontspoordd: raises 12960 to 13960 and is all-in
legendenmono: folds
Baxaruso: calls 11055 and is all-in
xBouli: folds
iliadivilia: raises 12960 to 26920
T3AM-VIEZE: folds
Uncalled bet (12960) returned to iliadivilia
*** FLOP *** {5-Diamonds}{5-Spades}{6-Spades}
*** TURN *** {5-Diamonds}{5-Spades}{6-Spades} {4-Diamonds}
*** RIVER *** {5-Diamonds}{5-Spades}{6-Spades}{4-Diamonds} {6-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
iliadivilia: shows {j-Hearts}{j-Diamonds} (two pair, Jacks and Sixes)
Ontspoordd: shows {3-Diamonds}{3-Spades} (two pair, Sixes and Fives)
iliadivilia collected 5810 from side pot
Baxaruso: shows {10-Clubs}{10-Hearts} (two pair, Tens and Sixes)
iliadivilia collected 35365 from main pot
iliadivilia wins $13.75 for eliminating Ontspoordd and their own bounty increases by $13.75 to $43.75
iliadivilia wins $5 for eliminating Baxaruso and their own bounty increases by $5 to $48.75
Ontspoordd finished the tournament in 359th place and received $19.53.
Baxaruso finished the tournament in 360th place and received $19.53.
*** SUMMARY ***
Total pot 41175 Main pot 35365. Side pot 5810. | Rake 0
Board {5-Diamonds}{5-Spades}{6-Spades}{4-Diamonds}{6-Diamonds}
Seat 2: xBouli (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: iliadivilia (small blind) showed {j-Hearts}{j-Diamonds} and won (41175) with two pair, Jacks and Sixes
Seat 4: T3AM-VIEZE (big blind) folded before Flop
Seat 5: Juizbe folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: LRU_DREX folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: Ontspoordd showed {3-Diamonds}{3-Spades} and lost with two pair, Sixes and Fives
Seat 8: legendenmono folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: Baxaruso showed {10-Clubs}{10-Hearts} and lost with two pair, Tens and Sixes

Wie rijk wilt zijn moet niet zijn vermogen vermeerderen maar zijn hebzucht verminderen (plato)

48  

bust b27

PokerStars Hand #217042411779: Tournament #2969561830, $24.55+$2.45 USD Hold'em No Limit - Level XV (350/700) - 2020/08/02 16:34:21 CET [2020/08/02 10:34:21 ET]
Table '2969561830 13' 9-max Seat #5 is the button
Seat 1: RDvecchi (22966 in chips)
Seat 2: Rabbit1982 (18169 in chips)
Seat 3: Vagabond009 (15894 in chips)
Seat 4: niilasson (6128 in chips)
Seat 5: iliadivilia (17974 in chips)
Seat 6: Mirko2005 (12055 in chips)
Seat 7: Vasilijus220 (46147 in chips)
Seat 8: Sir_Nam (18837 in chips)
Seat 9: Vomani (18940 in chips)
RDvecchi: posts the ante 90
Rabbit1982: posts the ante 90
Vagabond009: posts the ante 90
niilasson: posts the ante 90
iliadivilia: posts the ante 90
Mirko2005: posts the ante 90
Vasilijus220: posts the ante 90
Sir_Nam: posts the ante 90
Vomani: posts the ante 90
Mirko2005: posts small blind 350
Vasilijus220: posts big blind 700
*** HOLE CARDS ***
Dealt to iliadivilia {a-Clubs}{9-Diamonds}
Sir_Nam: folds
Vomani: folds
RDvecchi: folds
Rabbit1982: folds
Vagabond009: folds
niilasson: raises 5338 to 6038 and is all-in
iliadivilia: raises 5338 to 11376
Mirko2005: folds
Vasilijus220: raises 5338 to 16714
iliadivilia: raises 1170 to 17884 and is all-in
Vasilijus220: calls 1170
*** FLOP *** {8-Spades}{7-Diamonds}{3-Diamonds}
*** TURN *** {8-Spades}{7-Diamonds}{3-Diamonds} {k-Diamonds}
*** RIVER *** {8-Spades}{7-Diamonds}{3-Diamonds}{k-Diamonds} {k-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
Vasilijus220: shows {q-Diamonds}{a-Spades} (a pair of Kings)
iliadivilia: shows {a-Clubs}{9-Diamonds} (a pair of Kings - lower kicker)
Vasilijus220 collected 23692 from side pot
niilasson: shows {a-Hearts}{5-Clubs} (a pair of Kings - lower kicker)
Vasilijus220 collected 19274 from main pot
iliadivilia finished the tournament in 169th place
niilasson finished the tournament in 170th place
*** SUMMARY ***
Total pot 42966 Main pot 19274. Side pot 23692. | Rake 0
Board {8-Spades}{7-Diamonds}{3-Diamonds}{k-Diamonds}{k-Hearts}
Seat 1: RDvecchi folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: Rabbit1982 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: Vagabond009 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: niilasson showed {a-Hearts}{5-Clubs} and lost with a pair of Kings
Seat 5: iliadivilia (button) showed {a-Clubs}{9-Diamonds} and lost with a pair of Kings
Seat 6: Mirko2005 (small blind) folded before Flop
Seat 7: Vasilijus220 (big blind) showed {q-Diamonds}{a-Spades} and won (42966) with a pair of Kings
Seat 8: Sir_Nam folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: Vomani folded before Flop (didn't bet)

Wie rijk wilt zijn moet niet zijn vermogen vermeerderen maar zijn hebzucht verminderen (plato)

49  

6.25

PokerStars Hand #217042512952: Tournament #2969834607, $10+$10+$2 USD Hold'em No Limit - Level XXIII (600/1200) - 2020/08/02 16:37:36 CET [2020/08/02 10:37:36 ET]
Table '2969834607 125' 9-max Seat #5 is the button
Seat 1: Skorpi1968 (42112 in chips, $38.75 bounty)
Seat 2: xBouli (11349 in chips, $25 bounty)
Seat 3: iliadivilia (15302 in chips, $48.75 bounty)
Seat 4: T3AM-VIEZE (23062 in chips, $10 bounty)
Seat 5: Juizbe (59895 in chips, $25 bounty)
Seat 6: Optimus 010 (26139 in chips, $30 bounty)
Seat 7: marllonpinto (35758 in chips, $20 bounty)
Seat 8: meltix (35395 in chips, $35 bounty)
Seat 9: UnstablePoke (77516 in chips, $37.50 bounty)
Skorpi1968: posts the ante 180
xBouli: posts the ante 180
iliadivilia: posts the ante 180
T3AM-VIEZE: posts the ante 180
Juizbe: posts the ante 180
Optimus 010: posts the ante 180
marllonpinto: posts the ante 180
meltix: posts the ante 180
UnstablePoke: posts the ante 180
Optimus 010: posts small blind 600
marllonpinto: posts big blind 1200
*** HOLE CARDS ***
Dealt to iliadivilia {k-Hearts}{a-Spades}
meltix: folds
UnstablePoke: folds
Skorpi1968: folds
xBouli: raises 9969 to 11169 and is all-in
iliadivilia: raises 3953 to 15122 and is all-in
T3AM-VIEZE: raises 7760 to 22882 and is all-in
Juizbe: folds
Optimus 010: raises 3077 to 25959 and is all-in
marllonpinto: folds
Uncalled bet (3077) returned to Optimus 010
*** FLOP *** {k-Diamonds}{8-Hearts}{5-Clubs}
*** TURN *** {k-Diamonds}{8-Hearts}{5-Clubs} {3-Spades}
*** RIVER *** {k-Diamonds}{8-Hearts}{5-Clubs}{3-Spades} {7-Spades}
*** SHOW DOWN ***
Optimus 010: shows {a-Diamonds}{8-Diamonds} (a pair of Eights)
T3AM-VIEZE: shows {a-Clubs}{k-Spades} (a pair of Kings)
T3AM-VIEZE collected 15520 from side pot-2
iliadivilia: shows {k-Hearts}{a-Spades} (a pair of Kings)
iliadivilia collected 5930 from side pot-1
T3AM-VIEZE collected 5929 from side pot-1
xBouli: shows {q-Diamonds}{q-Clubs} (a pair of Queens)
iliadivilia collected 23748 from main pot
T3AM-VIEZE collected 23748 from main pot
iliadivilia wins $6.25 for splitting the elimination of xBouli and their own bounty increases by $6.25 to $55
T3AM-VIEZE wins $6.25 for splitting the elimination of xBouli and their own bounty increases by $6.25 to $16.25
xBouli finished the tournament in 265th place and received $26.60.
*** SUMMARY ***
Total pot 74875 Main pot 47496. Side pot-1 11859. Side pot-2 15520. | Rake 0
Board {k-Diamonds}{8-Hearts}{5-Clubs}{3-Spades}{7-Spades}
Seat 1: Skorpi1968 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: xBouli showed {q-Diamonds}{q-Clubs} and lost with a pair of Queens
Seat 3: iliadivilia showed {k-Hearts}{a-Spades} and won (29678) with a pair of Kings
Seat 4: T3AM-VIEZE showed {a-Clubs}{k-Spades} and won (45197) with a pair of Kings
Seat 5: Juizbe (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: Optimus 010 (small blind) showed {a-Diamonds}{8-Diamonds} and lost with a pair of Eights
Seat 7: marllonpinto (big blind) folded before Flop
Seat 8: meltix folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: UnstablePoke folded before Flop (didn't bet)

Wie rijk wilt zijn moet niet zijn vermogen vermeerderen maar zijn hebzucht verminderen (plato)

50  

15

PokerStars Hand #217042548682: Tournament #2969834607, $10+$10+$2 USD Hold'em No Limit - Level XXIII (600/1200) - 2020/08/02 16:38:52 CET [2020/08/02 10:38:52 ET]
Table '2969834607 125' 9-max Seat #6 is the button
Seat 1: Skorpi1968 (41932 in chips, $38.75 bounty)
Seat 3: iliadivilia (29678 in chips, $55 bounty)
Seat 4: T3AM-VIEZE (45197 in chips, $16.25 bounty)
Seat 5: Juizbe (59715 in chips, $25 bounty)
Seat 6: Optimus 010 (3077 in chips, $30 bounty)
Seat 7: marllonpinto (34378 in chips, $20 bounty)
Seat 8: meltix (35215 in chips, $35 bounty)
Seat 9: UnstablePoke (77336 in chips, $37.50 bounty)
Skorpi1968: posts the ante 180
iliadivilia: posts the ante 180
T3AM-VIEZE: posts the ante 180
Juizbe: posts the ante 180
Optimus 010: posts the ante 180
marllonpinto: posts the ante 180
meltix: posts the ante 180
UnstablePoke: posts the ante 180
marllonpinto: posts small blind 600
meltix: posts big blind 1200
*** HOLE CARDS ***
Dealt to iliadivilia {j-Diamonds}{a-Clubs}
UnstablePoke: folds
Skorpi1968: folds
iliadivilia: raises 1320 to 2520
T3AM-VIEZE: folds
Juizbe: folds
Optimus 010: calls 2520
marllonpinto: folds
meltix: calls 1320
*** FLOP *** {8-Clubs}{3-Hearts}{j-Hearts}
meltix: checks
iliadivilia: bets 7200
Optimus 010: calls 377 and is all-in
meltix: folds
Uncalled bet (6823) returned to iliadivilia
*** TURN *** {8-Clubs}{3-Hearts}{j-Hearts} {2-Diamonds}
*** RIVER *** {8-Clubs}{3-Hearts}{j-Hearts}{2-Diamonds} {2-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
iliadivilia: shows {j-Diamonds}{a-Clubs} (two pair, Jacks and Deuces)
Optimus 010: shows {10-Diamonds}{q-Diamonds} (a pair of Deuces)
iliadivilia collected 10354 from pot
iliadivilia wins $15 for eliminating Optimus 010 and their own bounty increases by $15 to $70
Optimus 010 finished the tournament in 259th place and received $26.60.
*** SUMMARY ***
Total pot 10354 | Rake 0
Board {8-Clubs}{3-Hearts}{j-Hearts}{2-Diamonds}{2-Clubs}
Seat 1: Skorpi1968 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: iliadivilia showed {j-Diamonds}{a-Clubs} and won (10354) with two pair, Jacks and Deuces
Seat 4: T3AM-VIEZE folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: Juizbe folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: Optimus 010 (button) showed {10-Diamonds}{q-Diamonds} and lost with a pair of Deuces
Seat 7: marllonpinto (small blind) folded before Flop
Seat 8: meltix (big blind) folded on the Flop
Seat 9: UnstablePoke folded before Flop (didn't bet)

Wie rijk wilt zijn moet niet zijn vermogen vermeerderen maar zijn hebzucht verminderen (plato)

51  

2.55

PokerStars Hand #217042660635: Tournament #2969834617, $3.29+$3.40+$0.81 USD Hold'em No Limit - Level XVII (250/500) - 2020/08/02 16:42:49 CET [2020/08/02 10:42:49 ET]
Table '2969834617 126' 9-max Seat #2 is the button
Seat 1: marcelomvf (8949 in chips, $3.40 bounty)
Seat 2: wawoo23 (5645 in chips, $5.10 bounty)
Seat 3: go markham (15348 in chips, $3.40 bounty)
Seat 4: poolhai904 (15287 in chips, $5.95 bounty)
Seat 5: hszabi95 (9929 in chips, $5.10 bounty)
Seat 6: norbertox (24674 in chips, $8.50 bounty)
Seat 7: y_u_mirin1 (3786 in chips, $5.10 bounty)
Seat 8: SHMAG3L (8843 in chips, $3.40 bounty)
Seat 9: iliadivilia (5226 in chips, $5.10 bounty)
marcelomvf: posts the ante 80
wawoo23: posts the ante 80
go markham: posts the ante 80
poolhai904: posts the ante 80
hszabi95: posts the ante 80
norbertox: posts the ante 80
y_u_mirin1: posts the ante 80
SHMAG3L: posts the ante 80
iliadivilia: posts the ante 80
go markham: posts small blind 250
poolhai904: posts big blind 500
*** HOLE CARDS ***
Dealt to iliadivilia {k-Diamonds}{j-Diamonds}
hszabi95: folds
norbertox: folds
y_u_mirin1: raises 3206 to 3706 and is all-in
SHMAG3L: folds
iliadivilia: raises 1440 to 5146 and is all-in
marcelomvf: folds
wawoo23: raises 419 to 5565 and is all-in
go markham: folds
poolhai904: folds
Uncalled bet (419) returned to wawoo23
*** FLOP *** {4-Spades}{q-Clubs}{10-Hearts}
*** TURN *** {4-Spades}{q-Clubs}{10-Hearts} {7-Hearts}
*** RIVER *** {4-Spades}{q-Clubs}{10-Hearts}{7-Hearts} {a-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
iliadivilia: shows {k-Diamonds}{j-Diamonds} (a straight, Ten to Ace)
wawoo23: shows {9-Spades}{k-Clubs} (high card Ace)
iliadivilia collected 2880 from side pot
y_u_mirin1: shows {a-Diamonds}{9-Clubs} (a pair of Aces)
iliadivilia collected 12588 from main pot
iliadivilia wins $2.55 for eliminating y_u_mirin1 and their own bounty increases by $2.55 to $7.65
y_u_mirin1 finished the tournament in 1759th place
*** SUMMARY ***
Total pot 15468 Main pot 12588. Side pot 2880. | Rake 0
Board {4-Spades}{q-Clubs}{10-Hearts}{7-Hearts}{a-Clubs}
Seat 1: marcelomvf folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: wawoo23 (button) showed {9-Spades}{k-Clubs} and lost with high card Ace
Seat 3: go markham (small blind) folded before Flop
Seat 4: poolhai904 (big blind) folded before Flop
Seat 5: hszabi95 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: norbertox folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: y_u_mirin1 showed {a-Diamonds}{9-Clubs} and lost with a pair of Aces
Seat 8: SHMAG3L folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: iliadivilia showed {k-Diamonds}{j-Diamonds} and won (15468) with a straight, Ten to Ace

Wie rijk wilt zijn moet niet zijn vermogen vermeerderen maar zijn hebzucht verminderen (plato)

52  

100k bb22
16k kickoff
4,5k 16bb
6,2k 27ds
20k 7,5bb

Wie rijk wilt zijn moet niet zijn vermogen vermeerderen maar zijn hebzucht verminderen (plato)

53  

out 7,50bb

hier vooral een grote hand verloren op AAAKQ KJ<A2

PokerStars Hand #217043384612: Tournament #2969834617, $3.29+$3.40+$0.81 USD Hold'em No Limit - Level XIX (350/700) - 2020/08/02 17:08:44 CET [2020/08/02 11:08:44 ET]
Table '2969834617 16' 9-max Seat #9 is the button
Seat 1: fyysisin (21447 in chips, $7.65 bounty)
Seat 2: donn268 (10754 in chips, $3.40 bounty)
Seat 3: iliadivilia (4729 in chips, $7.65 bounty)
Seat 4: SergeiPENZA (11372 in chips, $10.20 bounty)
Seat 5: MAROTOx86 (40926 in chips, $8.50 bounty)
Seat 6: nickthefox55 (10870 in chips, $6.80 bounty)
Seat 7: WS Lynx (9012 in chips, $3.40 bounty)
Seat 8: Aran4apat (27869 in chips, $9.77 bounty)
Seat 9: +positivity88+ (18601 in chips, $6.80 bounty)
fyysisin: posts the ante 110
donn268: posts the ante 110
iliadivilia: posts the ante 110
SergeiPENZA: posts the ante 110
MAROTOx86: posts the ante 110
nickthefox55: posts the ante 110
WS Lynx: posts the ante 110
Aran4apat: posts the ante 110
+positivity88+: posts the ante 110
fyysisin: posts small blind 350
donn268: posts big blind 700
*** HOLE CARDS ***
Dealt to iliadivilia {a-Spades}{j-Spades}
iliadivilia: raises 3919 to 4619 and is all-in
SergeiPENZA: folds
MAROTOx86: raises 3919 to 8538
nickthefox55: folds
WS Lynx: folds
Aran4apat: folds
+positivity88+: folds
fyysisin: folds
donn268: folds
Uncalled bet (3919) returned to MAROTOx86
*** FLOP *** {k-Clubs}{10-Diamonds}{9-Spades}
*** TURN *** {k-Clubs}{10-Diamonds}{9-Spades} {8-Clubs}
*** RIVER *** {k-Clubs}{10-Diamonds}{9-Spades}{8-Clubs} {8-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
iliadivilia: shows {a-Spades}{j-Spades} (a pair of Eights)
MAROTOx86: shows {k-Hearts}{10-Hearts} (two pair, Kings and Tens)
MAROTOx86 collected 11278 from pot
MAROTOx86 wins $3.83 for eliminating iliadivilia and their own bounty increases by $3.82 to $12.32
iliadivilia finished the tournament in 1185th place
*** SUMMARY ***
Total pot 11278 | Rake 0
Board {k-Clubs}{10-Diamonds}{9-Spades}{8-Clubs}{8-Hearts}
Seat 1: fyysisin (small blind) folded before Flop
Seat 2: donn268 (big blind) folded before Flop
Seat 3: iliadivilia showed {a-Spades}{j-Spades} and lost with a pair of Eights
Seat 4: SergeiPENZA folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: MAROTOx86 showed {k-Hearts}{10-Hearts} and won (11278) with two pair, Kings and Tens
Seat 6: nickthefox55 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: WS Lynx folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: Aran4apat folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: +positivity88+ (button) folded before Flop (didn't bet)

Wie rijk wilt zijn moet niet zijn vermogen vermeerderen maar zijn hebzucht verminderen (plato)

54  

out 16bb

PokerStars Hand #217043856161: Tournament #2969834628, $7.20+$7.50+$1.80 USD Hold'em No Limit - Level XV (150/300) - 2020/08/02 17:23:07 CET [2020/08/02 11:23:07 ET]
Table '2969834628 13' 9-max Seat #5 is the button
Seat 1: el100512 (8441 in chips, $11.25 bounty)
Seat 2: Odin018 (12005 in chips, $15 bounty)
Seat 3: Alex21reg (7653 in chips, $7.50 bounty)
Seat 4: GMSimio23 (27152 in chips, $24.37 bounty)
Seat 5: randomlmc (32550 in chips, $21.56 bounty)
Seat 6: Peepe Porto (11189 in chips, $7.50 bounty)
Seat 7: n0sk1lln0luck (5138 in chips, $7.50 bounty)
Seat 8: iliadivilia (2587 in chips, $7.50 bounty)
Seat 9: IwentworthI (10875 in chips, $7.50 bounty)
el100512: posts the ante 50
Odin018: posts the ante 50
Alex21reg: posts the ante 50
GMSimio23: posts the ante 50
randomlmc: posts the ante 50
Peepe Porto: posts the ante 50
n0sk1lln0luck: posts the ante 50
iliadivilia: posts the ante 50
IwentworthI: posts the ante 50
Peepe Porto: posts small blind 150
n0sk1lln0luck: posts big blind 300
*** HOLE CARDS ***
Dealt to iliadivilia {q-Spades}{a-Clubs}
iliadivilia: raises 2237 to 2537 and is all-in
IwentworthI: raises 8288 to 10825 and is all-in
el100512: calls 8391 and is all-in
Odin018: folds
Alex21reg: folds
GMSimio23: raises 16277 to 27102 and is all-in
randomlmc: folds
Peepe Porto: folds
n0sk1lln0luck: folds
Uncalled bet (16277) returned to GMSimio23
*** FLOP *** {4-Clubs}{4-Diamonds}{2-Spades}
*** TURN *** {4-Clubs}{4-Diamonds}{2-Spades} {10-Spades}
*** RIVER *** {4-Clubs}{4-Diamonds}{2-Spades}{10-Spades} {6-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
IwentworthI: shows {8-Spades}{8-Clubs} (two pair, Eights and Fours)
GMSimio23: shows {j-Clubs}{j-Diamonds} (two pair, Jacks and Fours)
GMSimio23 collected 4868 from side pot-2
el100512: shows {9-Clubs}{9-Spades} (two pair, Nines and Fours)
GMSimio23 collected 17562 from side pot-1
iliadivilia: shows {q-Spades}{a-Clubs} (a pair of Fours)
GMSimio23 collected 11048 from main pot
GMSimio23 wins $5.63 for eliminating el100512 and their own bounty increases by $5.62 to $29.99
GMSimio23 wins $3.75 for eliminating iliadivilia and their own bounty increases by $3.75 to $33.74
GMSimio23 wins $3.75 for eliminating IwentworthI and their own bounty increases by $3.75 to $37.49
IwentworthI finished the tournament
el100512 finished the tournament
iliadivilia finished the tournament
*** SUMMARY ***
Total pot 33478 Main pot 11048. Side pot-1 17562. Side pot-2 4868. | Rake 0
Board {4-Clubs}{4-Diamonds}{2-Spades}{10-Spades}{6-Hearts}
Seat 1: el100512 showed {9-Clubs}{9-Spades} and lost with two pair, Nines and Fours
Seat 2: Odin018 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: Alex21reg folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: GMSimio23 showed {j-Clubs}{j-Diamonds} and won (33478) with two pair, Jacks and Fours
Seat 5: randomlmc (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: Peepe Porto (small blind) folded before Flop
Seat 7: n0sk1lln0luck (big blind) folded before Flop
Seat 8: iliadivilia showed {q-Spades}{a-Clubs} and lost with a pair of Fours
Seat 9: IwentworthI showed {8-Spades}{8-Clubs} and lost with two pair, Eights and Fours

Wie rijk wilt zijn moet niet zijn vermogen vermeerderen maar zijn hebzucht verminderen (plato)

55  

29.38

PokerStars Hand #217043861038: Tournament #2969834607, $10+$10+$2 USD Hold'em No Limit - Level XXVIII (1250/2500) - 2020/08/02 17:23:16 CET [2020/08/02 11:23:16 ET]
Table '2969834607 58' 9-max Seat #9 is the button
Seat 1: 1charly2016 (61642 in chips, $30 bounty)
Seat 2: iliadivilia (98660 in chips, $70 bounty)
Seat 3: f0takos 45 (52772 in chips, $30 bounty)
Seat 4: slekk1 (96555 in chips, $77.50 bounty)
Seat 5: misu28misu (150549 in chips, $141.87 bounty)
Seat 6: TitanKush (74844 in chips, $35 bounty)
Seat 7: LRU_DREX (6277 in chips, $58.75 bounty)
Seat 8: spakiii1337 (60818 in chips, $94.37 bounty)
Seat 9: AJMO-IDEMO (271534 in chips, $87.49 bounty)
1charly2016: posts the ante 380
iliadivilia: posts the ante 380
f0takos 45: posts the ante 380
slekk1: posts the ante 380
misu28misu: posts the ante 380
TitanKush: posts the ante 380
LRU_DREX: posts the ante 380
spakiii1337: posts the ante 380
AJMO-IDEMO: posts the ante 380
1charly2016: posts small blind 1250
iliadivilia: posts big blind 2500
*** HOLE CARDS ***
Dealt to iliadivilia {j-Clubs}{9-Hearts}
f0takos 45: folds
slekk1: raises 3000 to 5500
misu28misu: folds
TitanKush: folds
LRU_DREX: raises 397 to 5897 and is all-in
spakiii1337: folds
AJMO-IDEMO: folds
1charly2016: calls 4647
iliadivilia: calls 3397
slekk1: calls 397
*** FLOP *** {j-Spades}{k-Spades}{j-Hearts}
1charly2016: checks
iliadivilia: checks
slekk1: checks
*** TURN *** {j-Spades}{k-Spades}{j-Hearts} {k-Hearts}
1charly2016: checks
iliadivilia: checks
slekk1: checks
*** RIVER *** {j-Spades}{k-Spades}{j-Hearts}{k-Hearts} {10-Hearts}
1charly2016: checks
iliadivilia: bets 13504
slekk1: folds
1charly2016: calls 13504
*** SHOW DOWN ***
iliadivilia: shows {j-Clubs}{9-Hearts} (a full house, Jacks full of Kings)
1charly2016: mucks hand
iliadivilia collected 27008 from side pot
LRU_DREX: mucks hand
iliadivilia collected 27008 from main pot
iliadivilia wins $29.38 for eliminating LRU_DREX and their own bounty increases by $29.37 to $99.37
LRU_DREX finished the tournament in 130th place and received $41.64.
*** SUMMARY ***
Total pot 54016 Main pot 27008. Side pot 27008. | Rake 0
Board {j-Spades}{k-Spades}{j-Hearts}{k-Hearts}{10-Hearts}
Seat 1: 1charly2016 (small blind) mucked {8-Hearts}{2-Hearts}
Seat 2: iliadivilia (big blind) showed {j-Clubs}{9-Hearts} and won (54016) with a full house, Jacks full of Kings
Seat 3: f0takos 45 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: slekk1 folded on the River
Seat 5: misu28misu folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: TitanKush folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: LRU_DREX mucked {5-Diamonds}{5-Hearts}
Seat 8: spakiii1337 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: AJMO-IDEMO (button) folded before Flop (didn't bet)

Wie rijk wilt zijn moet niet zijn vermogen vermeerderen maar zijn hebzucht verminderen (plato)

56  

out 5,50

PokerStars Hand #217044143902: Tournament #2969824895, $4.90+$0.60 USD Hold'em No Limit - Level IV (30/60) - 2020/08/02 17:31:57 CET [2020/08/02 11:31:57 ET]
Table '2969824895 97' 9-max Seat #5 is the button
Seat 1: EVpositive (5337 in chips)
Seat 2: Dane4kin (4758 in chips)
Seat 3: Spartacus870 (9100 in chips)
Seat 4: gdfShakal (7361 in chips)
Seat 5: iliadivilia (4131 in chips)
Seat 6: dimAAhigh (4888 in chips)
Seat 7: xat_84 (4208 in chips)
Seat 8: IAMISTER500 (6179 in chips)
Seat 9: Rustamka161 (13470 in chips)
EVpositive: posts the ante 8
Dane4kin: posts the ante 8
Spartacus870: posts the ante 8
gdfShakal: posts the ante 8
iliadivilia: posts the ante 8
dimAAhigh: posts the ante 8
xat_84: posts the ante 8
IAMISTER500: posts the ante 8
Rustamka161: posts the ante 8
dimAAhigh: posts small blind 30
xat_84: posts big blind 60
*** HOLE CARDS ***
Dealt to iliadivilia {a-Clubs}{a-Hearts}
IAMISTER500: raises 91 to 151
Rustamka161: folds
EVpositive: folds
Dane4kin: folds
Spartacus870: folds
gdfShakal: folds
iliadivilia: raises 389 to 540
dimAAhigh: folds
xat_84: calls 480
IAMISTER500: calls 389
*** FLOP *** {2-Hearts}{k-Diamonds}{7-Diamonds}
xat_84: bets 3660 and is all-in
IAMISTER500: raises 1971 to 5631 and is all-in
iliadivilia: calls 3583 and is all-in
Uncalled bet (1971) returned to IAMISTER500
*** TURN *** {2-Hearts}{k-Diamonds}{7-Diamonds} {2-Diamonds}
*** RIVER *** {2-Hearts}{k-Diamonds}{7-Diamonds}{2-Diamonds} {7-Spades}
*** SHOW DOWN ***
xat_84: shows {9-Diamonds}{9-Clubs} (two pair, Nines and Sevens)
IAMISTER500: shows {a-Diamonds}{j-Diamonds} (a flush, Ace high)
IAMISTER500 collected 154 from side pot
iliadivilia: shows {a-Clubs}{a-Hearts} (two pair, Aces and Sevens)
IAMISTER500 collected 12471 from main pot
xat_84 finished the tournament
iliadivilia finished the tournament
*** SUMMARY ***
Total pot 12625 Main pot 12471. Side pot 154. | Rake 0
Board {2-Hearts}{k-Diamonds}{7-Diamonds}{2-Diamonds}{7-Spades}
Seat 1: EVpositive folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: Dane4kin folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: Spartacus870 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: gdfShakal folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: iliadivilia (button) showed {a-Clubs}{a-Hearts} and lost with two pair, Aces and Sevens
Seat 6: dimAAhigh (small blind) folded before Flop
Seat 7: xat_84 (big blind) showed {9-Diamonds}{9-Clubs} and lost with two pair, Nines and Sevens
Seat 8: IAMISTER500 showed {a-Diamonds}{j-Diamonds} and won (12625) with a flush, Ace high
Seat 9: Rustamka161 folded before Flop (didn't bet)

out 11 kickoff mincash

PokerStars Hand #217044155180: Tournament #2967314725, $9.80+$1.20 USD Hold'em No Limit - Level XVII (1000/2000) - 2020/08/02 17:32:17 CET [2020/08/02 11:32:17 ET]
Table '2967314725 54' 9-max Seat #1 is the button
Seat 1: se1we (64664 in chips)
Seat 2: mp5610 (51289 in chips) is sitting out
Seat 3: Xariton7312 (28970 in chips)
Seat 4: iliadivilia (10158 in chips)
Seat 5: ivv1 (56669 in chips)
Seat 6: joebarteam23 (46844 in chips)
Seat 7: Tacolix (86660 in chips)
Seat 8: Driller298 (22620 in chips)
Seat 9: Seade1 (28520 in chips)
se1we: posts the ante 200
mp5610: posts the ante 200
Xariton7312: posts the ante 200
iliadivilia: posts the ante 200
ivv1: posts the ante 200
joebarteam23: posts the ante 200
Tacolix: posts the ante 200
Driller298: posts the ante 200
Seade1: posts the ante 200
mp5610: posts small blind 1000
Xariton7312: posts big blind 2000
*** HOLE CARDS ***
Dealt to iliadivilia {10-Clubs}{9-Spades}
iliadivilia: raises 7958 to 9958 and is all-in
ivv1: folds
joebarteam23: folds
Tacolix: calls 9958
Driller298: folds
Seade1: folds
se1we: calls 9958
mp5610: folds
Xariton7312: folds
*** FLOP *** {10-Diamonds}{5-Diamonds}{7-Diamonds}
Tacolix: bets 76502 and is all-in
se1we: calls 54506 and is all-in
Uncalled bet (21996) returned to Tacolix
*** TURN *** {10-Diamonds}{5-Diamonds}{7-Diamonds} {a-Clubs}
*** RIVER *** {10-Diamonds}{5-Diamonds}{7-Diamonds}{a-Clubs} {7-Spades}
*** SHOW DOWN ***
Tacolix: shows {j-Spades}{k-Diamonds} (a pair of Sevens)
se1we: shows {q-Spades}{a-Diamonds} (two pair, Aces and Sevens)
se1we collected 109012 from side pot
iliadivilia: shows {10-Clubs}{9-Spades} (two pair, Tens and Sevens)
se1we collected 34674 from main pot
iliadivilia finished the tournament in 523rd place and received $18.00.
*** SUMMARY ***
Total pot 143686 Main pot 34674. Side pot 109012. | Rake 0
Board {10-Diamonds}{5-Diamonds}{7-Diamonds}{a-Clubs}{7-Spades}
Seat 1: se1we (button) showed {q-Spades}{a-Diamonds} and won (143686) with two pair, Aces and Sevens
Seat 2: mp5610 (small blind) folded before Flop
Seat 3: Xariton7312 (big blind) folded before Flop
Seat 4: iliadivilia showed {10-Clubs}{9-Spades} and lost with two pair, Tens and Sevens
Seat 5: ivv1 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: joebarteam23 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: Tacolix showed {j-Spades}{k-Diamonds} and lost with a pair of Sevens
Seat 8: Driller298 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: Seade1 folded before Flop (didn't bet)

Wie rijk wilt zijn moet niet zijn vermogen vermeerderen maar zijn hebzucht verminderen (plato)

57  

12k 27ds
30-69 22bb

Wie rijk wilt zijn moet niet zijn vermogen vermeerderen maar zijn hebzucht verminderen (plato)

58  

43.74

PokerStars Hand #217045099185: Tournament #2969834607, $10+$10+$2 USD Hold'em No Limit - Level XXXII (2500/5000) - 2020/08/02 18:01:41 CET [2020/08/02 12:01:41 ET]
Table '2969834607 58' 9-max Seat #3 is the button
Seat 1: 1charly2016 (200476 in chips, $30 bounty)
Seat 2: iliadivilia (170955 in chips, $99.37 bounty)
Seat 3: AeronT510 (236712 in chips, $148.11 bounty)
Seat 4: RonanAndreu (115944 in chips, $87.49 bounty)
Seat 5: shapely89 (307227 in chips, $180.60 bounty)
Seat 6: GaMeBrEaK119 (203580 in chips, $50 bounty)
Seat 7: lucascostaf (161568 in chips, $166.56 bounty)
Seat 8: spakiii1337 (364779 in chips, $204.05 bounty)
1charly2016: posts the ante 800
iliadivilia: posts the ante 800
AeronT510: posts the ante 800
RonanAndreu: posts the ante 800
shapely89: posts the ante 800
GaMeBrEaK119: posts the ante 800
lucascostaf: posts the ante 800
spakiii1337: posts the ante 800
RonanAndreu: posts small blind 2500
shapely89: posts big blind 5000
*** HOLE CARDS ***
Dealt to iliadivilia {10-Hearts}{10-Diamonds}
GaMeBrEaK119: folds
lucascostaf: raises 5000 to 10000
spakiii1337: folds
1charly2016: calls 10000
iliadivilia: calls 10000
AeronT510: folds
RonanAndreu: raises 105144 to 115144 and is all-in
shapely89: folds
lucascostaf: folds
1charly2016: folds
iliadivilia: calls 105144
*** FLOP *** {3-Spades}{j-Spades}{8-Clubs}
*** TURN *** {3-Spades}{j-Spades}{8-Clubs} {2-Diamonds}
*** RIVER *** {3-Spades}{j-Spades}{8-Clubs}{2-Diamonds} {9-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
RonanAndreu: shows {k-Diamonds}{q-Clubs} (high card King)
iliadivilia: shows {10-Hearts}{10-Diamonds} (a pair of Tens)
iliadivilia collected 261688 from pot
iliadivilia wins $43.75 for eliminating RonanAndreu and their own bounty increases by $43.74 to $143.11
RonanAndreu finished the tournament in 68th place and received $59.32.
*** SUMMARY ***
Total pot 261688 | Rake 0
Board {3-Spades}{j-Spades}{8-Clubs}{2-Diamonds}{9-Clubs}
Seat 1: 1charly2016 folded before Flop
Seat 2: iliadivilia showed {10-Hearts}{10-Diamonds} and won (261688) with a pair of Tens
Seat 3: AeronT510 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: RonanAndreu (small blind) showed {k-Diamonds}{q-Clubs} and lost with high card King
Seat 5: shapely89 (big blind) folded before Flop
Seat 6: GaMeBrEaK119 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: lucascostaf folded before Flop
Seat 8: spakiii1337 folded before Flop (didn't bet)

Wie rijk wilt zijn moet niet zijn vermogen vermeerderen maar zijn hebzucht verminderen (plato)

59  

out 27ds

PokerStars Hand #217045459804: Tournament #2969844829, $24.55+$2.45 USD Hold'em No Limit - Level X (250/500) - 2020/08/02 18:12:16 CET [2020/08/02 12:12:16 ET]
Table '2969844829 17' 9-max Seat #7 is the button
Seat 1: IgiBertoldi (26008 in chips)
Seat 2: $cottish (11050 in chips)
Seat 3: viskuzi (5216 in chips)
Seat 4: adem762 (30493 in chips)
Seat 6: winnietoeter (12892 in chips)
Seat 7: tobida44 (25779 in chips)
Seat 8: hiran bass (15248 in chips)
Seat 9: iliadivilia (9412 in chips)
IgiBertoldi: posts the ante 60
$cottish: posts the ante 60
viskuzi: posts the ante 60
adem762: posts the ante 60
winnietoeter: posts the ante 60
tobida44: posts the ante 60
hiran bass: posts the ante 60
iliadivilia: posts the ante 60
hiran bass: posts small blind 250
iliadivilia: posts big blind 500
*** HOLE CARDS ***
Dealt to iliadivilia {8-Spades}{a-Diamonds}
IgiBertoldi: folds
$cottish: folds
viskuzi: folds
adem762: folds
winnietoeter: folds
tobida44: raises 525 to 1025
hiran bass: folds
iliadivilia: raises 8327 to 9352 and is all-in
tobida44: calls 8327
*** FLOP *** {6-Spades}{4-Spades}{9-Diamonds}
*** TURN *** {6-Spades}{4-Spades}{9-Diamonds} {5-Clubs}
*** RIVER *** {6-Spades}{4-Spades}{9-Diamonds}{5-Clubs} {4-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
iliadivilia: shows {8-Spades}{a-Diamonds} (a pair of Fours)
tobida44: shows {9-Spades}{k-Hearts} (two pair, Nines and Fours)
tobida44 collected 19434 from pot
iliadivilia finished the tournament
*** SUMMARY ***
Total pot 19434 | Rake 0
Board {6-Spades}{4-Spades}{9-Diamonds}{5-Clubs}{4-Diamonds}
Seat 1: IgiBertoldi folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: $cottish folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: viskuzi folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: adem762 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: winnietoeter folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: tobida44 (button) showed {9-Spades}{k-Hearts} and won (19434) with two pair, Nines and Fours
Seat 8: hiran bass (small blind) folded before Flop
Seat 9: iliadivilia (big blind) showed {8-Spades}{a-Diamonds} and lost with a pair of Fours

Wie rijk wilt zijn moet niet zijn vermogen vermeerderen maar zijn hebzucht verminderen (plato)

60  
Terug naar boven
Loading
Sommige verplichten velden van het formulier ontbreken

Een gebruikersnaam is verplicht

Een wachtwoord is verplicht

Dit bericht kent geen inhoud

Thread onderwerp is leeg

Kies juiste category voor dit topic