Poker Forum

4830 leden
199780 topics
7447069 posts

Online: 105 55 geregistreerde leden + 50 gasten

ping
Procenten Verkoop Low

%% verkoop Mr. HighLow (woensdag 16-09) met WCOOP

Laatste eerst Oudste eerst

big 11

PokerStars Hand #218508415531: Tournament #3002741491, $9.80+$1.20 USD Hold'em No Limit - Level XII (200/400) - 2020/09/16 22:11:15 CET [2020/09/16 16:11:15 ET]
Table '3002741491 80' 9-max Seat #3 is the button
Seat 1: luiseven7 (15307 in chips)
Seat 2: Sergius_ssl (14211 in chips)
Seat 3: Mr. HighLow (4908 in chips)
Seat 4: Quexo_41 (5490 in chips)
Seat 5: ThalleSx (1434 in chips)
Seat 6: pinkinsidee (7198 in chips)
Seat 7: juniorasbly (22709 in chips)
Seat 8: krashinsky (12300 in chips)
Seat 9: lelo1603 (28992 in chips)
luiseven7: posts the ante 50
Sergius_ssl: posts the ante 50
Mr. HighLow: posts the ante 50
Quexo_41: posts the ante 50
ThalleSx: posts the ante 50
pinkinsidee: posts the ante 50
juniorasbly: posts the ante 50
krashinsky: posts the ante 50
lelo1603: posts the ante 50
Quexo_41: posts small blind 200
ThalleSx: posts big blind 400
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Mr. HighLow {a-Spades}{a-Clubs}
pinkinsidee: folds
juniorasbly: folds
krashinsky: folds
lelo1603: raises 400 to 800
luiseven7: folds
Sergius_ssl: folds
Mr. HighLow: raises 4058 to 4858 and is all-in
Quexo_41: folds
ThalleSx: folds
lelo1603: calls 4058
*** FLOP *** {j-Diamonds}{a-Diamonds}{8-Diamonds}
*** TURN *** {j-Diamonds}{a-Diamonds}{8-Diamonds} {6-Spades}
*** RIVER *** {j-Diamonds}{a-Diamonds}{8-Diamonds}{6-Spades} {9-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
lelo1603: shows {k-Hearts}{q-Hearts} (high card Ace)
Mr. HighLow: shows {a-Spades}{a-Clubs} (three of a kind, Aces)
Mr. HighLow collected 10766 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 10766 | Rake 0
Board {j-Diamonds}{a-Diamonds}{8-Diamonds}{6-Spades}{9-Clubs}
Seat 1: luiseven7 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: Sergius_ssl folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: Mr. HighLow (button) showed {a-Spades}{a-Clubs} and won (10766) with three of a kind, Aces
Seat 4: Quexo_41 (small blind) folded before Flop
Seat 5: ThalleSx (big blind) folded before Flop
Seat 6: pinkinsidee folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: juniorasbly folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: krashinsky folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: lelo1603 showed {k-Hearts}{q-Hearts} and lost with high card Ace

{9-Diamonds}{9-Hearts}

41  

Bust big 11

PokerStars Hand #218509384634: Tournament #3002741491, $9.80+$1.20 USD Hold'em No Limit - Level XV (350/700) - 2020/09/16 22:35:52 CET [2020/09/16 16:35:52 ET]
Table '3002741491 80' 9-max Seat #6 is the button
Seat 1: luiseven7 (37694 in chips)
Seat 2: Sergius_ssl (35090 in chips)
Seat 3: Mr. HighLow (7606 in chips)
Seat 4: Quexo_41 (1845 in chips)
Seat 5: Suferring102 (21068 in chips) is sitting out
Seat 6: LucasIglesia (22504 in chips)
Seat 7: Mike_293340 (6053 in chips)
Seat 8: starkssss (24705 in chips)
Seat 9: lelo1603 (15556 in chips)
luiseven7: posts the ante 90
Sergius_ssl: posts the ante 90
Mr. HighLow: posts the ante 90
Quexo_41: posts the ante 90
Suferring102: posts the ante 90
LucasIglesia: posts the ante 90
Mike_293340: posts the ante 90
starkssss: posts the ante 90
lelo1603: posts the ante 90
Mike_293340: posts small blind 350
starkssss: posts big blind 700
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Mr. HighLow {a-Clubs}{q-Clubs}
lelo1603: raises 700 to 1400
luiseven7: folds
Sergius_ssl: folds
Suferring102 has returned
Mr. HighLow: raises 6116 to 7516 and is all-in
Quexo_41: folds
Suferring102 has timed out
Suferring102: folds
Suferring102 is sitting out
LucasIglesia: folds
Mike_293340: folds
Suferring102 has returned
starkssss: folds
lelo1603: calls 6116
*** FLOP *** {4-Clubs}{5-Diamonds}{4-Hearts}
*** TURN *** {4-Clubs}{5-Diamonds}{4-Hearts} {3-Hearts}
*** RIVER *** {4-Clubs}{5-Diamonds}{4-Hearts}{3-Hearts} {5-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
lelo1603: shows {j-Diamonds}{j-Hearts} (two pair, Jacks and Fives)
Mr. HighLow: shows {a-Clubs}{q-Clubs} (two pair, Fives and Fours)
lelo1603 collected 16892 from pot
Mr. HighLow finished the tournament in 566th place
*** SUMMARY ***
Total pot 16892 | Rake 0
Board {4-Clubs}{5-Diamonds}{4-Hearts}{3-Hearts}{5-Hearts}
Seat 1: luiseven7 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: Sergius_ssl folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: Mr. HighLow showed {a-Clubs}{q-Clubs} and lost with two pair, Fives and Fours
Seat 4: Quexo_41 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: Suferring102 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: LucasIglesia (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: Mike_293340 (small blind) folded before Flop
Seat 8: starkssss (big blind) folded before Flop
Seat 9: lelo1603 showed {j-Diamonds}{j-Hearts} and won (16892) with two pair, Jacks and Fives

{9-Diamonds}{9-Hearts}

42  

bust big 22 No

PokerStars Hand #218509758875: Tournament #3002741485, $20+$2 USD Hold'em No Limit - Level XXI (900/1800) - 2020/09/16 22:45:32 CET [2020/09/16 16:45:32 ET]
Table '3002741485 66' 9-max Seat #9 is the button
Seat 1: Mr. HighLow (11357 in chips)
Seat 2: Rakkl85 (49811 in chips)
Seat 3: gustavogar55 (25251 in chips)
Seat 4: kuTkiD (28992 in chips)
Seat 5: baja5tref (78000 in chips)
Seat 7: Mamba7721 (14095 in chips)
Seat 8: PANVLAD (40803 in chips)
Seat 9: Krasss (13761 in chips)
Mr. HighLow: posts the ante 225
Rakkl85: posts the ante 225
gustavogar55: posts the ante 225
kuTkiD: posts the ante 225
baja5tref: posts the ante 225
Mamba7721: posts the ante 225
PANVLAD: posts the ante 225
Krasss: posts the ante 225
Mr. HighLow: posts small blind 900
Rakkl85: posts big blind 1800
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Mr. HighLow {a-Diamonds}{6-Diamonds}
gustavogar55: folds
kuTkiD: folds
baja5tref: folds
Mamba7721: folds
PANVLAD: folds
Krasss: folds
Mr. HighLow: raises 9332 to 11132 and is all-in
Rakkl85: calls 9332
*** FLOP *** {k-Clubs}{9-Diamonds}{10-Clubs}
*** TURN *** {k-Clubs}{9-Diamonds}{10-Clubs} {2-Diamonds}
*** RIVER *** {k-Clubs}{9-Diamonds}{10-Clubs}{2-Diamonds} {9-Spades}
*** SHOW DOWN ***
Mr. HighLow: shows {a-Diamonds}{6-Diamonds} (a pair of Nines)
Rakkl85: shows {10-Hearts}{9-Hearts} (a full house, Nines full of Tens)
Rakkl85 collected 24064 from pot
Mr. HighLow finished the tournament in 164th place and received $47.58.
*** SUMMARY ***
Total pot 24064 | Rake 0
Board {k-Clubs}{9-Diamonds}{10-Clubs}{2-Diamonds}{9-Spades}
Seat 1: Mr. HighLow (small blind) showed {a-Diamonds}{6-Diamonds} and lost with a pair of Nines
Seat 2: Rakkl85 (big blind) showed {10-Hearts}{9-Hearts} and won (24064) with a full house, Nines full of Tens
Seat 3: gustavogar55 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: kuTkiD folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: baja5tref folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: Mamba7721 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: PANVLAD folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: Krasss (button) folded before Flop (didn't bet)

{9-Diamonds}{9-Hearts}

43  

BU:

17.00 uur $7.50 Big BUST
17.15 uur $5.50 Hot BUST
17.45 uur $7.50 PKO BUST
18.30 uur $11 BB BUST
19.00 uur $22 Big BUST $47.58
19.05 uur $55 WCOOP-59-L (Midweek Freeze) BUST
19.15 uur $11 Hot BUST
20.00 uur $22 Mini battle royale (pko) BUST
20.00 uur $11 Big BUST
20.30 uur $33 BB BUST
21.05 uur $11 WCOOP-61-L (6max-pko) 42K

{9-Diamonds}{9-Hearts}

44  

Bust WCOOP -61

PokerStars Hand #218511201468: Tournament #2984771678, $4.80+$5.00+$1.20 USD Hold'em No Limit - Level XIII (1250/2500) - 2020/09/16 23:27:03 CET [2020/09/16 17:27:03 ET]
Table '2984771678 400' 6-max Seat #6 is the button
Seat 1: fyysisin (79508 in chips, $5 bounty)
Seat 2: Mr. HighLow (35370 in chips, $5 bounty)
Seat 3: samir029 (88097 in chips, $5 bounty)
Seat 4: williansct2 (67048 in chips, $12.50 bounty)
Seat 5: moonpisto (56980 in chips, $10 bounty)
Seat 6: petrykha (45309 in chips, $8.75 bounty)
fyysisin: posts the ante 325
Mr. HighLow: posts the ante 325
samir029: posts the ante 325
williansct2: posts the ante 325
moonpisto: posts the ante 325
petrykha: posts the ante 325
fyysisin: posts small blind 1250
Mr. HighLow: posts big blind 2500
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Mr. HighLow {q-Spades}{k-Diamonds}
samir029: calls 2500
williansct2: folds
moonpisto: folds
petrykha: folds
fyysisin: raises 10000 to 12500
Mr. HighLow: raises 22545 to 35045 and is all-in
samir029: folds
fyysisin: calls 22545
*** FLOP *** {8-Clubs}{3-Hearts}{a-Diamonds}
*** TURN *** {8-Clubs}{3-Hearts}{a-Diamonds} {4-Spades}
*** RIVER *** {8-Clubs}{3-Hearts}{a-Diamonds}{4-Spades} {4-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
fyysisin: shows {k-Clubs}{a-Clubs} (two pair, Aces and Fours)
Mr. HighLow: shows {q-Spades}{k-Diamonds} (a pair of Fours)
fyysisin collected 74540 from pot
fyysisin wins $2.50 for eliminating Mr. HighLow and their own bounty increases by $2.50 to $7.50
Mr. HighLow finished the tournament in 2081st place
*** SUMMARY ***
Total pot 74540 | Rake 0
Board {8-Clubs}{3-Hearts}{a-Diamonds}{4-Spades}{4-Clubs}
Seat 1: fyysisin (small blind) showed {k-Clubs}{a-Clubs} and won (74540) with two pair, Aces and Fours
Seat 2: Mr. HighLow (big blind) showed {q-Spades}{k-Diamonds} and lost with a pair of Fours
Seat 3: samir029 folded before Flop
Seat 4: williansct2 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: moonpisto folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: petrykha (button) folded before Flop (didn't bet)

{9-Diamonds}{9-Hearts}

45  

BU:

17.00 uur $7.50 Big BUST
17.15 uur $5.50 Hot BUST
17.45 uur $7.50 PKO BUST
18.30 uur $11 BB BUST
19.00 uur $22 Big BUST $47.58
19.05 uur $55 WCOOP-59-L (Midweek Freeze) BUST
19.15 uur $11 Hot BUST
20.00 uur $22 Mini battle royale (pko) BUST
20.00 uur $11 Big BUST
20.30 uur $33 BB BUST
21.05 uur $11 WCOOP-61-L (6max-pko) BUST

Totaal: $47.58

10%= $4.76

Drama run. Bedankt voor het kopen!

{9-Diamonds}{9-Hearts}

46  
Terug naar boven
Loading
Sommige verplichten velden van het formulier ontbreken

Een gebruikersnaam is verplicht

Een wachtwoord is verplicht

Dit bericht kent geen inhoud

Thread onderwerp is leeg

Kies juiste category voor dit topic