Poker Forum

4745 leden
200038 topics
7458008 posts

Online: 13 5 geregistreerde leden + 8 gasten

ping
Stakeback

stakeback 118$ 17mtt peterpoker14 10% left

Laatste eerst Oudste eerst

Generatie schreef

Verzonden Peter glgl

tyty sir

{a-Spades}{k-Spades}{4-Spades}{7-Spades}

21  

@ImCaptain pm

{a-Spades}{k-Spades}{4-Spades}{7-Spades}

22  

PokerStars Hand #218723198559: Tournament #3008152128, $4.90+$0.60 USD Hold'em No Limit - Level XI (150/300) - 2020/09/23 18:13:01 CET [2020/09/23 12:13:01 ET]
Table '3008152128 23' 9-max Seat #1 is the button
Seat 1: 935157 (10190 in chips)
Seat 2: Gotya1970 (12550 in chips)
Seat 3: Scottish_Ewen (4334 in chips)
Seat 4: Meiram9393 (8290 in chips)
Seat 5: ronaldobraj (6792 in chips)
Seat 7: peterpoker14 (3590 in chips)
Seat 8: Rafa Lumina (24450 in chips)
Seat 9: GioFrantelli (3410 in chips)
935157: posts the ante 40
Gotya1970: posts the ante 40
Scottish_Ewen: posts the ante 40
Meiram9393: posts the ante 40
ronaldobraj: posts the ante 40
peterpoker14: posts the ante 40
Rafa Lumina: posts the ante 40
GioFrantelli: posts the ante 40
Gotya1970: posts small blind 150
Scottish_Ewen: posts big blind 300
*** HOLE CARDS ***
Dealt to peterpoker14 {a-Hearts}{j-Clubs}
Meiram9393: raises 333 to 633
ronaldobraj: folds
peterpoker14: raises 2917 to 3550 and is all-in
Rafa Lumina: folds
GioFrantelli: folds
935157: folds
Gotya1970: folds
Scottish_Ewen: folds
Meiram9393: calls 2917
*** FLOP *** {j-Hearts}{k-Diamonds}{8-Hearts}
*** TURN *** {j-Hearts}{k-Diamonds}{8-Hearts} {4-Clubs}
*** RIVER *** {j-Hearts}{k-Diamonds}{8-Hearts}{4-Clubs} {7-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
Meiram9393: shows {a-Spades}{k-Clubs} (a pair of Kings)
peterpoker14: shows {a-Hearts}{j-Clubs} (a pair of Jacks)
Meiram9393 collected 7870 from pot
peterpoker14 finished the tournament
*** SUMMARY ***
Total pot 7870 | Rake 0
Board {j-Hearts}{k-Diamonds}{8-Hearts}{4-Clubs}{7-Hearts}
Seat 1: 935157 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: Gotya1970 (small blind) folded before Flop
Seat 3: Scottish_Ewen (big blind) folded before Flop
Seat 4: Meiram9393 showed {a-Spades}{k-Clubs} and won (7870) with a pair of Kings
Seat 5: ronaldobraj folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: peterpoker14 showed {a-Hearts}{j-Clubs} and lost with a pair of Jacks
Seat 8: Rafa Lumina folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: GioFrantelli folded before Flop (didn't bet)

{a-Spades}{k-Spades}{4-Spades}{7-Spades}

23  

PokerStars Hand #218723235930: Tournament #3008128941, $0.96+$1.00+$0.24 USD Hold'em No Limit - Level VI (40/80) - 2020/09/23 18:14:26 CET [2020/09/23 12:14:26 ET]
Table '3008128941 126' 9-max Seat #4 is the button
Seat 1: peterpoker14 (6146 in chips, $1 bounty)
Seat 2: PYITE17 (1658 in chips, $1 bounty)
Seat 3: Tamesis1 (3958 in chips, $1 bounty)
Seat 4: LucasNano.12 (1799 in chips, $1 bounty)
Seat 5: EVA21102020 (5385 in chips, $1 bounty)
Seat 6: NaytFurys (4148 in chips, $1 bounty)
Seat 7: IITaXa39 (6058 in chips, $1 bounty)
Seat 8: POSSEIDON 22 (3397 in chips, $1 bounty)
Seat 9: billy-sid (12462 in chips, $1 bounty)
peterpoker14: posts the ante 12
PYITE17: posts the ante 12
Tamesis1: posts the ante 12
LucasNano.12: posts the ante 12
EVA21102020: posts the ante 12
NaytFurys: posts the ante 12
IITaXa39: posts the ante 12
POSSEIDON 22: posts the ante 12
billy-sid: posts the ante 12
EVA21102020: posts small blind 40
NaytFurys: posts big blind 80
*** HOLE CARDS ***
Dealt to peterpoker14 {a-Clubs}{k-Diamonds}
IITaXa39: raises 160 to 240
POSSEIDON 22: folds
billy-sid: folds
peterpoker14: raises 360 to 600
PYITE17: folds
Tamesis1: folds
LucasNano.12: folds
EVA21102020: folds
NaytFurys: folds
IITaXa39: calls 360
*** FLOP *** {a-Diamonds}{j-Spades}{10-Diamonds}
IITaXa39: checks
peterpoker14: bets 576
IITaXa39: calls 576
*** TURN *** {a-Diamonds}{j-Spades}{10-Diamonds} {3-Clubs}
IITaXa39: checks
peterpoker14: bets 851
IITaXa39: raises 1712 to 2563
peterpoker14: raises 2395 to 4958 and is all-in
IITaXa39: calls 2307 and is all-in
Uncalled bet (88) returned to peterpoker14
*** RIVER *** {a-Diamonds}{j-Spades}{10-Diamonds}{3-Clubs} {q-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
IITaXa39: shows {q-Diamonds}{j-Diamonds} (two pair, Queens and Jacks)
peterpoker14: shows {a-Clubs}{k-Diamonds} (a straight, Ten to Ace)
peterpoker14 collected 12320 from pot
peterpoker14 wins $0.50 for eliminating IITaXa39 and their own bounty increases by $0.50 to $1.50
IITaXa39 finished the tournament
*** SUMMARY ***
Total pot 12320 | Rake 0
Board {a-Diamonds}{j-Spades}{10-Diamonds}{3-Clubs}{q-Clubs}
Seat 1: peterpoker14 showed {a-Clubs}{k-Diamonds} and won (12320) with a straight, Ten to Ace
Seat 2: PYITE17 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: Tamesis1 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: LucasNano.12 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: EVA21102020 (small blind) folded before Flop
Seat 6: NaytFurys (big blind) folded before Flop
Seat 7: IITaXa39 showed {q-Diamonds}{j-Diamonds} and lost with two pair, Queens and Jacks
Seat 8: POSSEIDON 22 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: billy-sid folded before Flop (didn't bet)

{a-Spades}{k-Spades}{4-Spades}{7-Spades}

24  

PokerStars Hand #218723375902: Tournament #3008133362, $2.94+$0.36 USD Hold'em No Limit - Level VI (50/100) - 2020/09/23 18:19:36 CET [2020/09/23 12:19:36 ET]
Table '3008133362 2' 9-max Seat #6 is the button
Seat 1: peterpoker14 (2654 in chips)
Seat 2: Pedrohquarema (2976 in chips)
Seat 3: rambler111 (4910 in chips)
Seat 4: GarthElvis (4993 in chips)
Seat 5: MyTHaeBoka (1764 in chips)
Seat 6: Olaf343 (4059 in chips)
Seat 7: Goouveia (3878 in chips)
Seat 8: plotnser (2288 in chips)
Seat 9: LivMeaaa (9892 in chips)
peterpoker14: posts the ante 12
Pedrohquarema: posts the ante 12
rambler111: posts the ante 12
GarthElvis: posts the ante 12
MyTHaeBoka: posts the ante 12
Olaf343: posts the ante 12
Goouveia: posts the ante 12
plotnser: posts the ante 12
LivMeaaa: posts the ante 12
Goouveia: posts small blind 50
plotnser: posts big blind 100
*** HOLE CARDS ***
Dealt to peterpoker14 {k-Diamonds}{a-Diamonds}
LivMeaaa: folds
peterpoker14: raises 100 to 200
Pedrohquarema: raises 2764 to 2964 and is all-in
rambler111: folds
GarthElvis: folds
MyTHaeBoka: folds
Olaf343: folds
Goouveia: folds
plotnser: folds
peterpoker14: calls 2442 and is all-in
Uncalled bet (322) returned to Pedrohquarema
*** FLOP *** {2-Spades}{6-Spades}{3-Diamonds}
*** TURN *** {2-Spades}{6-Spades}{3-Diamonds} {4-Spades}
*** RIVER *** {2-Spades}{6-Spades}{3-Diamonds}{4-Spades} {6-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
peterpoker14: shows {k-Diamonds}{a-Diamonds} (a pair of Sixes)
Pedrohquarema: shows {j-Spades}{j-Diamonds} (two pair, Jacks and Sixes)
Pedrohquarema collected 5542 from pot
peterpoker14 finished the tournament
*** SUMMARY ***
Total pot 5542 | Rake 0
Board {2-Spades}{6-Spades}{3-Diamonds}{4-Spades}{6-Diamonds}
Seat 1: peterpoker14 showed {k-Diamonds}{a-Diamonds} and lost with a pair of Sixes
Seat 2: Pedrohquarema showed {j-Spades}{j-Diamonds} and won (5542) with two pair, Jacks and Sixes
Seat 3: rambler111 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: GarthElvis folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: MyTHaeBoka folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: Olaf343 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: Goouveia (small blind) folded before Flop
Seat 8: plotnser (big blind) folded before Flop
Seat 9: LivMeaaa folded before Flop (didn't bet)

{a-Spades}{k-Spades}{4-Spades}{7-Spades}

25  

PokerStars Hand #218724024374: Tournament #3008133374, $3.29+$3.40+$0.81 USD Hold'em No Limit - Level VI (50/100) - 2020/09/23 18:42:39 CET [2020/09/23 12:42:39 ET]
Table '3008133374 65' 9-max Seat #5 is the button
Seat 1: peterpoker14 (7407 in chips, $5.10 bounty)
Seat 2: Sjonny18323 (3608 in chips, $3.40 bounty)
Seat 3: bullen1414 (5156 in chips, $3.40 bounty)
Seat 4: Caduut (3363 in chips, $3.40 bounty)
Seat 5: sulfajjj (7057 in chips, $5.10 bounty)
Seat 6: caduna (2602 in chips, $3.40 bounty)
Seat 7: amicky (1491 in chips, $3.40 bounty)
Seat 8: Lasokki (1623 in chips, $3.40 bounty)
Seat 9: ricardolewer (1596 in chips, $3.40 bounty)
peterpoker14: posts the ante 12
Sjonny18323: posts the ante 12
bullen1414: posts the ante 12
Caduut: posts the ante 12
sulfajjj: posts the ante 12
caduna: posts the ante 12
amicky: posts the ante 12
Lasokki: posts the ante 12
ricardolewer: posts the ante 12
caduna: posts small blind 50
amicky: posts big blind 100
*** HOLE CARDS ***
Dealt to peterpoker14 {j-Spades}{j-Hearts}
Lasokki: folds
ricardolewer: folds
peterpoker14: raises 100 to 200
ricardolewer said, "Idiot"
Sjonny18323: folds
bullen1414: folds
Caduut: folds
sulfajjj: folds
caduna: calls 150
amicky: folds
*** FLOP *** {2-Hearts}{6-Clubs}{4-Hearts}
ricardolewer said, "good player"
caduna: checks
peterpoker14: bets 420
caduna: raises 724 to 1144
peterpoker14: raises 1998 to 3142
caduna: calls 1246 and is all-in
Uncalled bet (752) returned to peterpoker14
*** TURN *** {2-Hearts}{6-Clubs}{4-Hearts} {k-Spades}
*** RIVER *** {2-Hearts}{6-Clubs}{4-Hearts}{k-Spades} {a-Spades}
*** SHOW DOWN ***
caduna: shows {6-Diamonds}{7-Spades} (a pair of Sixes)
peterpoker14: shows {j-Spades}{j-Hearts} (a pair of Jacks)
peterpoker14 collected 5388 from pot
peterpoker14 wins $1.70 for eliminating caduna and their own bounty increases by $1.70 to $6.80
caduna finished the tournament
*** SUMMARY ***
Total pot 5388 | Rake 0
Board {2-Hearts}{6-Clubs}{4-Hearts}{k-Spades}{a-Spades}
Seat 1: peterpoker14 showed {j-Spades}{j-Hearts} and won (5388) with a pair of Jacks
Seat 2: Sjonny18323 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: bullen1414 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: Caduut folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: sulfajjj (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: caduna (small blind) showed {6-Diamonds}{7-Spades} and lost with a pair of Sixes
Seat 7: amicky (big blind) folded before Flop
Seat 8: Lasokki folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: ricardolewer folded before Flop (didn't bet)

{a-Spades}{k-Spades}{4-Spades}{7-Spades}

26  

PokerStars Hand #218724124622: Tournament #3008125414, $2.94+$0.36 USD Hold'em No Limit - Level V (40/80) - 2020/09/23 18:45:53 CET [2020/09/23 12:45:53 ET]
Table '3008125414 35' 9-max Seat #5 is the button
Seat 1: Imersao (6536 in chips)
Seat 2: Gun Jah92 (4982 in chips)
Seat 3: Pachekowski (8655 in chips)
Seat 4: peterpoker14 (5489 in chips)
Seat 5: TinrabaLegal (3284 in chips)
Seat 6: 394325aa (4137 in chips)
Seat 7: bauer2001 (11418 in chips)
Seat 8: diplimatao (5792 in chips)
Seat 9: alihka (15484 in chips)
Imersao: posts the ante 9
Gun Jah92: posts the ante 9
Pachekowski: posts the ante 9
peterpoker14: posts the ante 9
TinrabaLegal: posts the ante 9
394325aa: posts the ante 9
bauer2001: posts the ante 9
diplimatao: posts the ante 9
alihka: posts the ante 9
394325aa: posts small blind 40
bauer2001: posts big blind 80
*** HOLE CARDS ***
Dealt to peterpoker14 {k-Diamonds}{k-Spades}
diplimatao: folds
alihka: raises 281 to 361
Imersao: calls 361
Gun Jah92: folds
Pachekowski: folds
peterpoker14: raises 679 to 1040
TinrabaLegal: folds
394325aa: folds
bauer2001: folds
alihka: calls 679
Imersao: calls 679
*** FLOP *** {3-Clubs}{9-Clubs}{j-Diamonds}
alihka: checks
Imersao: checks
peterpoker14: bets 2291
alihka: folds
Imersao: raises 3196 to 5487 and is all-in
peterpoker14: calls 2149 and is all-in
Uncalled bet (1047) returned to Imersao
*** TURN *** {3-Clubs}{9-Clubs}{j-Diamonds} {3-Hearts}
*** RIVER *** {3-Clubs}{9-Clubs}{j-Diamonds}{3-Hearts} {10-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
Imersao: shows {9-Spades}{9-Hearts} (a full house, Nines full of Threes)
peterpoker14: shows {k-Diamonds}{k-Spades} (two pair, Kings and Threes)
Imersao collected 12201 from pot
peterpoker14 finished the tournament
*** SUMMARY ***
Total pot 12201 | Rake 0
Board {3-Clubs}{9-Clubs}{j-Diamonds}{3-Hearts}{10-Hearts}
Seat 1: Imersao showed {9-Spades}{9-Hearts} and won (12201) with a full house, Nines full of Threes
Seat 2: Gun Jah92 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: Pachekowski folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: peterpoker14 showed {k-Diamonds}{k-Spades} and lost with two pair, Kings and Threes
Seat 5: TinrabaLegal (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: 394325aa (small blind) folded before Flop
Seat 7: bauer2001 (big blind) folded before Flop
Seat 8: diplimatao folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: alihka folded on the Flop

{a-Spades}{k-Spades}{4-Spades}{7-Spades}

27  

1700 7.50 big 5.1k
1715 3.30 out
1715 5.50 hot out
1730 2.20 bb 10.8k
1745 7.50 pko 12.2k
1800 3.30 big out
1830 11 bb 3.6k
1840 5.50 pko t 3.1k
1915 11 hot
1930 3.30 bb
2000 11 big
2000 22 mbr
2005 4.40 pko deep
2015 2.20 hot
2050 7.50 pko t
2115 3.30 hot
2130 7.50 bb

totaal 118

{a-Spades}{k-Spades}{4-Spades}{7-Spades}

28  

@ImCaptain je bent me toch niet vergeten he? hahaha

{a-Spades}{k-Spades}{4-Spades}{7-Spades}

29  

PokerStars Hand #218725495604: Tournament #3008133374, $3.29+$3.40+$0.81 USD Hold'em No Limit - Level X (125/250) - 2020/09/23 19:31:39 CET [2020/09/23 13:31:39 ET]
Table '3008133374 14' 9-max Seat #4 is the button
Seat 1: noah1079 (17490 in chips, $12.32 bounty)
Seat 2: 2joeBA (1168 in chips, $15.30 bounty)
Seat 3: 31rgs (2589 in chips, $5.10 bounty)
Seat 4: joeve09 (18873 in chips, $11.90 bounty)
Seat 5: Vidygal (1728 in chips, $5.10 bounty)
Seat 6: peterpoker14 (26670 in chips, $6.80 bounty)
Seat 7: metotti999 (4570 in chips, $3.40 bounty)
Seat 8: zaf19721972 (23077 in chips, $7.65 bounty)
Seat 9: cuddy2013 (2920 in chips, $3.40 bounty)
noah1079: posts the ante 30
2joeBA: posts the ante 30
31rgs: posts the ante 30
joeve09: posts the ante 30
Vidygal: posts the ante 30
peterpoker14: posts the ante 30
metotti999: posts the ante 30
zaf19721972: posts the ante 30
cuddy2013: posts the ante 30
Vidygal: posts small blind 125
peterpoker14: posts big blind 250
*** HOLE CARDS ***
Dealt to peterpoker14 {a-Diamonds}{7-Clubs}
metotti999: folds
zaf19721972 has timed out
zaf19721972: folds
zaf19721972 is sitting out
cuddy2013: folds
noah1079: folds
zaf19721972 has returned
2joeBA: raises 250 to 500
31rgs: folds
joeve09: folds
Vidygal: raises 1198 to 1698 and is all-in
peterpoker14: calls 1448
2joeBA: calls 638 and is all-in
*** FLOP *** {2-Diamonds}{9-Clubs}{6-Spades}
*** TURN *** {2-Diamonds}{9-Clubs}{6-Spades} {a-Hearts}
*** RIVER *** {2-Diamonds}{9-Clubs}{6-Spades}{a-Hearts} {4-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
Vidygal: shows {k-Clubs}{10-Hearts} (high card Ace)
peterpoker14: shows {a-Diamonds}{7-Clubs} (a pair of Aces)
peterpoker14 collected 1120 from side pot
2joeBA: shows {q-Spades}{9-Spades} (a pair of Nines)
peterpoker14 collected 3684 from main pot
peterpoker14 wins $7.65 for eliminating 2joeBA and their own bounty increases by $7.65 to $14.45
peterpoker14 wins $2.55 for eliminating Vidygal and their own bounty increases by $2.55 to $17
Vidygal finished the tournament
2joeBA finished the tournament
*** SUMMARY ***
Total pot 4804 Main pot 3684. Side pot 1120. | Rake 0
Board {2-Diamonds}{9-Clubs}{6-Spades}{a-Hearts}{4-Diamonds}
Seat 1: noah1079 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: 2joeBA showed {q-Spades}{9-Spades} and lost with a pair of Nines
Seat 3: 31rgs folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: joeve09 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: Vidygal (small blind) showed {k-Clubs}{10-Hearts} and lost with high card Ace
Seat 6: peterpoker14 (big blind) showed {a-Diamonds}{7-Clubs} and won (4804) with a pair of Aces
Seat 7: metotti999 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: zaf19721972 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: cuddy2013 folded before Flop (didn't bet)

{a-Spades}{k-Spades}{4-Spades}{7-Spades}

30  

PokerStars Hand #218725648174: Tournament #3008133407, $2.40+$2.50+$0.60 USD Hold'em No Limit - Level X (125/250) - 2020/09/23 19:36:29 CET [2020/09/23 13:36:29 ET]
Table '3008133407 74' 9-max Seat #4 is the button
Seat 1: commablack (8246 in chips, $2.50 bounty)
Seat 2: Ennessem (14664 in chips, $4.45 bounty)
Seat 3: peterpoker14 (4700 in chips, $2.50 bounty)
Seat 4: Anton2423 (5469 in chips, $2.50 bounty)
Seat 5: Peezzoon (2564 in chips, $3.25 bounty)
Seat 6: ElmoG1234 (6757 in chips, $4 bounty)
Seat 7: polumjagkij (4268 in chips, $2.50 bounty)
Seat 8: SpiderWillem (10688 in chips, $3.25 bounty)
Seat 9: SImba_198888 (6480 in chips, $3.25 bounty)
commablack: posts the ante 30
Ennessem: posts the ante 30
peterpoker14: posts the ante 30
Anton2423: posts the ante 30
Peezzoon: posts the ante 30
ElmoG1234: posts the ante 30
polumjagkij: posts the ante 30
SpiderWillem: posts the ante 30
SImba_198888: posts the ante 30
Peezzoon: posts small blind 125
ElmoG1234: posts big blind 250
*** HOLE CARDS ***
Dealt to peterpoker14 {q-Diamonds}{a-Spades}
polumjagkij: folds
SpiderWillem: raises 313 to 563
SImba_198888: calls 563
commablack: folds
Ennessem: folds
peterpoker14: raises 4107 to 4670 and is all-in
Anton2423: folds
Peezzoon: folds
ElmoG1234: folds
SpiderWillem: raises 5988 to 10658 and is all-in
SImba_198888: calls 5887 and is all-in
Uncalled bet (4208) returned to SpiderWillem
*** FLOP *** {j-Clubs}{4-Clubs}{8-Clubs}
*** TURN *** {j-Clubs}{4-Clubs}{8-Clubs} {2-Hearts}
*** RIVER *** {j-Clubs}{4-Clubs}{8-Clubs}{2-Hearts} {9-Spades}
*** SHOW DOWN ***
SpiderWillem: shows {9-Clubs}{9-Hearts} (three of a kind, Nines)
SImba_198888: shows {k-Hearts}{k-Clubs} (a pair of Kings)
SpiderWillem collected 3560 from side pot
peterpoker14: shows {q-Diamonds}{a-Spades} (high card Ace)
SpiderWillem collected 14655 from main pot
SpiderWillem wins $1.75 for eliminating peterpoker14 and their own bounty increases by $0.75 to $4
SpiderWillem wins $2.28 for eliminating SImba_198888 and their own bounty increases by $0.97 to $4.97
SImba_198888 finished the tournament
peterpoker14 finished the tournament
*** SUMMARY ***
Total pot 18215 Main pot 14655. Side pot 3560. | Rake 0
Board {j-Clubs}{4-Clubs}{8-Clubs}{2-Hearts}{9-Spades}
Seat 1: commablack folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: Ennessem folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: peterpoker14 showed {q-Diamonds}{a-Spades} and lost with high card Ace
Seat 4: Anton2423 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: Peezzoon (small blind) folded before Flop
Seat 6: ElmoG1234 (big blind) folded before Flop
Seat 7: polumjagkij folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: SpiderWillem showed {9-Clubs}{9-Hearts} and won (18215) with three of a kind, Nines
Seat 9: SImba_198888 showed {k-Hearts}{k-Clubs} and lost with a pair of Kings

{a-Spades}{k-Spades}{4-Spades}{7-Spades}

31  

PokerStars Hand #218726240714: Tournament #3008125407, $6.69+$0.81 USD Hold'em No Limit - Level XVII (500/1000) - 2020/09/23 19:54:39 CET [2020/09/23 13:54:39 ET]
Table '3008125407 115' 9-max Seat #4 is the button
Seat 2: peterpoker14 (4864 in chips)
Seat 3: Bitencourth00 (11543 in chips)
Seat 4: Dudu EHAS (18600 in chips)
Seat 5: Apsar666 (38063 in chips)
Seat 6: <3Football20 (21799 in chips)
Seat 7: VeniAces (19984 in chips)
Seat 8: bodoon007 (18443 in chips)
Seat 9: Kiing Ptk (14617 in chips)
peterpoker14: posts the ante 125
Bitencourth00: posts the ante 125
Dudu EHAS: posts the ante 125
Apsar666: posts the ante 125
<3Football20: posts the ante 125
VeniAces: posts the ante 125
bodoon007: posts the ante 125
Kiing Ptk: posts the ante 125
Apsar666: posts small blind 500
<3Football20: posts big blind 1000
*** HOLE CARDS ***
Dealt to peterpoker14 {j-Diamonds}{a-Diamonds}
VeniAces: folds
bodoon007: folds
Kiing Ptk: folds
peterpoker14: raises 3739 to 4739 and is all-in
Bitencourth00: folds
Dudu EHAS: folds
Apsar666: calls 4239
<3Football20: folds
*** FLOP *** {2-Clubs}{3-Hearts}{5-Diamonds}
*** TURN *** {2-Clubs}{3-Hearts}{5-Diamonds} {5-Spades}
*** RIVER *** {2-Clubs}{3-Hearts}{5-Diamonds}{5-Spades} {10-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
Apsar666: shows {k-Hearts}{k-Spades} (two pair, Kings and Fives)
peterpoker14: shows {j-Diamonds}{a-Diamonds} (a pair of Fives)
Apsar666 collected 11478 from pot
peterpoker14 finished the tournament in 344th place
*** SUMMARY ***
Total pot 11478 | Rake 0
Board {2-Clubs}{3-Hearts}{5-Diamonds}{5-Spades}{10-Hearts}
Seat 2: peterpoker14 showed {j-Diamonds}{a-Diamonds} and lost with a pair of Fives
Seat 3: Bitencourth00 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: Dudu EHAS (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: Apsar666 (small blind) showed {k-Hearts}{k-Spades} and won (11478) with two pair, Kings and Fives
Seat 6: <3Football20 (big blind) folded before Flop
Seat 7: VeniAces folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: bodoon007 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: Kiing Ptk folded before Flop (didn't bet)

{a-Spades}{k-Spades}{4-Spades}{7-Spades}

32  

1700 7.50 big out
1715 3.30 out
1715 5.50 hot out
1730 2.20 bb 15.5k
1745 7.50 pko 30.6k
1800 3.30 big out
1830 11 bb 6.5k
1840 5.50 pko t out
1915 11 hot 11.7k
1930 3.30 bb 9.4k
2000 11 big
2000 22 mbr
2005 4.40 pko deep
2015 2.20 hot
2050 7.50 pko t
2115 3.30 hot
2130 7.50 bb

totaal 118

{a-Spades}{k-Spades}{4-Spades}{7-Spades}

33  

en hoeveel zit er in het potje?

it's not about how good you are, it's about how good you want to be.

34  

PokerStars Hand #218726533120: Tournament #3008133374, $3.29+$3.40+$0.81 USD Hold'em No Limit - Level XII (200/400) - 2020/09/23 20:05:11 CET [2020/09/23 14:05:11 ET]
Table '3008133374 22' 9-max Seat #8 is the button
Seat 1: BaggioKG (17585 in chips, $6.80 bounty)
Seat 2: beginnist (5500 in chips, $3.40 bounty)
Seat 3: BIGUN32 (11109 in chips, $6.80 bounty)
Seat 4: igrokos (11669 in chips, $6.80 bounty)
Seat 5: peterpoker14 (30533 in chips, $17 bounty)
Seat 6: ev[gen1y]b (23171 in chips, $17.85 bounty)
Seat 7: krisjanis22 (10755 in chips, $12.32 bounty)
Seat 8: Just_BMC (11790 in chips, $3.40 bounty)
Seat 9: ebola frog (9470 in chips, $6.80 bounty)
BaggioKG: posts the ante 50
beginnist: posts the ante 50
BIGUN32: posts the ante 50
igrokos: posts the ante 50
peterpoker14: posts the ante 50
ev[gen1y]b: posts the ante 50
krisjanis22: posts the ante 50
Just_BMC: posts the ante 50
ebola frog: posts the ante 50
ebola frog: posts small blind 200
BaggioKG: posts big blind 400
*** HOLE CARDS ***
Dealt to peterpoker14 {q-Clubs}{a-Hearts}
beginnist: folds
BIGUN32: folds
igrokos: folds
peterpoker14: raises 400 to 800
ev[gen1y]b: calls 800
krisjanis22: folds
Just_BMC: calls 800
ebola frog: raises 8620 to 9420 and is all-in
BaggioKG: folds
peterpoker14: raises 8620 to 18040
ev[gen1y]b: folds
Just_BMC: folds
Uncalled bet (8620) returned to peterpoker14
*** FLOP *** {2-Hearts}{j-Hearts}{9-Hearts}
*** TURN *** {2-Hearts}{j-Hearts}{9-Hearts} {4-Spades}
*** RIVER *** {2-Hearts}{j-Hearts}{9-Hearts}{4-Spades} {10-Spades}
*** SHOW DOWN ***
ebola frog: shows {a-Diamonds}{10-Clubs} (a pair of Tens)
peterpoker14: shows {q-Clubs}{a-Hearts} (high card Ace)
ebola frog collected 21290 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 21290 | Rake 0
Board {2-Hearts}{j-Hearts}{9-Hearts}{4-Spades}{10-Spades}
Seat 1: BaggioKG (big blind) folded before Flop
Seat 2: beginnist folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: BIGUN32 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: igrokos folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: peterpoker14 showed {q-Clubs}{a-Hearts} and lost with high card Ace
Seat 6: ev[gen1y]b folded before Flop
Seat 7: krisjanis22 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: Just_BMC (button) folded before Flop
Seat 9: ebola frog (small blind) showed {a-Diamonds}{10-Clubs} and won (21290) with a pair of Tens

{a-Spades}{k-Spades}{4-Spades}{7-Spades}

35  

in kas 19,41

{a-Spades}{k-Spades}{4-Spades}{7-Spades}

36  

PokerStars Hand #218726772523: Tournament #3008152144, $9.80+$1.20 USD Hold'em No Limit - Level XI (150/300) - 2020/09/23 20:12:21 CET [2020/09/23 14:12:21 ET]
Table '3008152144 34' 9-max Seat #4 is the button
Seat 1: Soniq99 (14070 in chips)
Seat 2: peterpoker14 (13308 in chips)
Seat 3: vinimiranda7 (5000 in chips)
Seat 4: DcBooM00 (9157 in chips)
Seat 5: 4600_manfred (9703 in chips)
Seat 6: Haminko (4875 in chips)
Seat 7: Cookie_Dent (18619 in chips)
Seat 8: anatoliyeti (1915 in chips)
Seat 9: MalistiXy (9363 in chips)
Soniq99: posts the ante 40
peterpoker14: posts the ante 40
vinimiranda7: posts the ante 40
DcBooM00: posts the ante 40
4600_manfred: posts the ante 40
Haminko: posts the ante 40
Cookie_Dent: posts the ante 40
anatoliyeti: posts the ante 40
MalistiXy: posts the ante 40
4600_manfred: posts small blind 150
Haminko: posts big blind 300
*** HOLE CARDS ***
Dealt to peterpoker14 {7-Hearts}{7-Spades}
Cookie_Dent: folds
anatoliyeti: folds
MalistiXy: folds
Soniq99: folds
peterpoker14: raises 300 to 600
vinimiranda7: folds
DcBooM00: folds
4600_manfred: calls 450
Haminko: folds
*** FLOP *** {6-Hearts}{3-Hearts}{5-Clubs}
4600_manfred: checks
peterpoker14: bets 1283
4600_manfred: calls 1283
*** TURN *** {6-Hearts}{3-Hearts}{5-Clubs} {5-Spades}
4600_manfred: checks
peterpoker14: bets 1650
4600_manfred: raises 6130 to 7780 and is all-in
peterpoker14: calls 6130
*** RIVER *** {6-Hearts}{3-Hearts}{5-Clubs}{5-Spades} {2-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
4600_manfred: shows {10-Hearts}{9-Hearts} (a flush, Ten high)
peterpoker14: shows {7-Hearts}{7-Spades} (two pair, Sevens and Fives)
4600_manfred collected 19986 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 19986 | Rake 0
Board {6-Hearts}{3-Hearts}{5-Clubs}{5-Spades}{2-Hearts}
Seat 1: Soniq99 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: peterpoker14 showed {7-Hearts}{7-Spades} and lost with two pair, Sevens and Fives
Seat 3: vinimiranda7 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: DcBooM00 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: 4600_manfred (small blind) showed {10-Hearts}{9-Hearts} and won (19986) with a flush, Ten high
Seat 6: Haminko (big blind) folded before Flop
Seat 7: Cookie_Dent folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: anatoliyeti folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: MalistiXy folded before Flop (didn't bet)

{a-Spades}{k-Spades}{4-Spades}{7-Spades}

37  

PokerStars Hand #218727377851: Tournament #3008152144, $9.80+$1.20 USD Hold'em No Limit - Level XIV (300/600) - 2020/09/23 20:30:34 CET [2020/09/23 14:30:34 ET]
Table '3008152144 34' 9-max Seat #5 is the button
Seat 1: Soniq99 (10460 in chips)
Seat 2: peterpoker14 (6055 in chips)
Seat 3: vinimiranda7 (6800 in chips)
Seat 4: DcBooM00 (9242 in chips)
Seat 5: 4600_manfred (11657 in chips)
Seat 6: Haminko (7648 in chips)
Seat 7: Cookie_Dent (31713 in chips)
Seat 8: jimbo4420 (27155 in chips)
Seat 9: MissPenelope (6795 in chips)
Soniq99: posts the ante 75
peterpoker14: posts the ante 75
vinimiranda7: posts the ante 75
DcBooM00: posts the ante 75
4600_manfred: posts the ante 75
Haminko: posts the ante 75
Cookie_Dent: posts the ante 75
jimbo4420: posts the ante 75
MissPenelope: posts the ante 75
Haminko: posts small blind 300
Cookie_Dent: posts big blind 600
*** HOLE CARDS ***
Dealt to peterpoker14 {q-Hearts}{a-Spades}
jimbo4420: folds
MissPenelope: folds
Soniq99: folds
peterpoker14: raises 5380 to 5980 and is all-in
vinimiranda7: folds
DcBooM00: folds
4600_manfred: raises 5602 to 11582 and is all-in
Haminko: folds
Cookie_Dent: folds
Uncalled bet (5602) returned to 4600_manfred
*** FLOP *** {4-Diamonds}{4-Spades}{7-Spades}
*** TURN *** {4-Diamonds}{4-Spades}{7-Spades} {5-Hearts}
*** RIVER *** {4-Diamonds}{4-Spades}{7-Spades}{5-Hearts} {3-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
peterpoker14: shows {q-Hearts}{a-Spades} (a pair of Fours)
4600_manfred: shows {10-Clubs}{10-Hearts} (two pair, Tens and Fours)
4600_manfred collected 13535 from pot
peterpoker14 finished the tournament in 850th place
*** SUMMARY ***
Total pot 13535 | Rake 0
Board {4-Diamonds}{4-Spades}{7-Spades}{5-Hearts}{3-Hearts}
Seat 1: Soniq99 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: peterpoker14 showed {q-Hearts}{a-Spades} and lost with a pair of Fours
Seat 3: vinimiranda7 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: DcBooM00 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: 4600_manfred (button) showed {10-Clubs}{10-Hearts} and won (13535) with two pair, Tens and Fours
Seat 6: Haminko (small blind) folded before Flop
Seat 7: Cookie_Dent (big blind) folded before Flop
Seat 8: jimbo4420 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: MissPenelope folded before Flop (didn't bet)

{a-Spades}{k-Spades}{4-Spades}{7-Spades}

38  

PokerStars Hand #218727458802: Tournament #3008128965, $1.44+$1.50+$0.36 USD Hold'em No Limit - Level VIII (50/100) - 2020/09/23 20:33:00 CET [2020/09/23 14:33:00 ET]
Table '3008128965 247' 9-max Seat #7 is the button
Seat 1: DANEE P666 (13415 in chips, $1.50 bounty)
Seat 2: jilicek (16272 in chips, $3.75 bounty)
Seat 3: BIGUN32 (3504 in chips, $1.50 bounty)
Seat 4: River$even (1243 in chips, $1.50 bounty)
Seat 5: wiktort (3023 in chips, $1.50 bounty)
Seat 6: peterpoker14 (9278 in chips, $1.50 bounty)
Seat 7: dexter100 (9323 in chips, $1.50 bounty)
Seat 8: Nauticlist (7086 in chips, $2.25 bounty)
Seat 9: capitantoto5 (5558 in chips, $1.50 bounty)
DANEE P666: posts the ante 15
jilicek: posts the ante 15
BIGUN32: posts the ante 15
River$even: posts the ante 15
wiktort: posts the ante 15
peterpoker14: posts the ante 15
dexter100: posts the ante 15
Nauticlist: posts the ante 15
capitantoto5: posts the ante 15
Nauticlist: posts small blind 50
capitantoto5: posts big blind 100
*** HOLE CARDS ***
Dealt to peterpoker14 {j-Hearts}{k-Hearts}
DANEE P666: folds
jilicek: folds
BIGUN32: folds
River$even: folds
wiktort: folds
peterpoker14: raises 100 to 200
dexter100: calls 200
Nauticlist: calls 150
capitantoto5: folds
*** FLOP *** {10-Hearts}{8-Hearts}{2-Hearts}
Nauticlist: checks
peterpoker14: bets 576
dexter100: calls 576
Nauticlist: folds
*** TURN *** {10-Hearts}{8-Hearts}{2-Hearts} {8-Spades}
peterpoker14: bets 1371
dexter100: raises 1579 to 2950
peterpoker14: raises 5537 to 8487 and is all-in
dexter100: calls 5537
*** RIVER *** {10-Hearts}{8-Hearts}{2-Hearts}{8-Spades} {4-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
peterpoker14: shows {j-Hearts}{k-Hearts} (a flush, King high)
dexter100: shows {10-Diamonds}{a-Hearts} (a flush, Ace high)
dexter100 collected 18961 from pot
dexter100 wins $0.75 for eliminating peterpoker14 and their own bounty increases by $0.75 to $2.25
peterpoker14 finished the tournament
*** SUMMARY ***
Total pot 18961 | Rake 0
Board {10-Hearts}{8-Hearts}{2-Hearts}{8-Spades}{4-Hearts}
Seat 1: DANEE P666 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: jilicek folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: BIGUN32 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: River$even folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: wiktort folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: peterpoker14 showed {j-Hearts}{k-Hearts} and lost with a flush, King high
Seat 7: dexter100 (button) showed {10-Diamonds}{a-Hearts} and won (18961) with a flush, Ace high
Seat 8: Nauticlist (small blind) folded on the Flop
Seat 9: capitantoto5 (big blind) folded before Flop

{a-Spades}{k-Spades}{4-Spades}{7-Spades}

39  

Glgl

Board {10-Clubs}{a-Clubs}{8-Diamonds}{6-Clubs}{q-Clubs}
Plaats 1: ploenk (small blind) toonde {k-Clubs}{j-Clubs} en won (1400) met een Royal Flush

40  
Terug naar boven
Loading
Sommige verplichten velden van het formulier ontbreken

Een gebruikersnaam is verplicht

Een wachtwoord is verplicht

Dit bericht kent geen inhoud

Thread onderwerp is leeg

Kies juiste category voor dit topic