Poker Forum

4745 leden
200038 topics
7458008 posts

Online: 12 9 geregistreerde leden + 3 gasten

ping
Stakeback

% Sunday krapps17

Laatste eerst Oudste eerst

5,50 BBS geregd van de 2 ko's

41  

storm 5,3K , uur gefold, 4,5 BB
5,50 BBS 20k

42  

out storm

PokerStars Hand #219516293410: Tournament #3022842229, $9.80+$1.20 USD Hold'em No Limit - Level XVII (800/1600) - 2020/10/18 23:08:07 CET [2020/10/18 17:08:07 ET]
Table '3022842229 270' 9-max Seat #3 is the button
Seat 1: Vazgen55 (24853 in chips)
Seat 2: Splash-Bros2 (10143 in chips)
Seat 3: vnb95 (82775 in chips)
Seat 4: birdman_st (16358 in chips)
Seat 5: rafayamaki (70538 in chips)
Seat 6: KrApps17 (4627 in chips)
Seat 7: Guido327 (101316 in chips)
Seat 8: FAJ7 (22308 in chips)
Seat 9: Mauzis32 (24180 in chips)
Vazgen55: posts the ante 160
Splash-Bros2: posts the ante 160
vnb95: posts the ante 160
birdman_st: posts the ante 160
rafayamaki: posts the ante 160
KrApps17: posts the ante 160
Guido327: posts the ante 160
FAJ7: posts the ante 160
Mauzis32: posts the ante 160
birdman_st: posts small blind 800
rafayamaki: posts big blind 1600
*** HOLE CARDS ***
Dealt to KrApps17 {8-Hearts}{q-Diamonds}
KrApps17: raises 2240 to 3840
Guido327: folds
FAJ7: folds
Mauzis32: calls 3840
Vazgen55: folds
Splash-Bros2: folds
vnb95: folds
birdman_st: folds
rafayamaki: folds
*** FLOP *** {9-Clubs}{2-Diamonds}{2-Hearts}
KrApps17: bets 627 and is all-in
Mauzis32: calls 627
*** TURN *** {9-Clubs}{2-Diamonds}{2-Hearts} {10-Hearts}
*** RIVER *** {9-Clubs}{2-Diamonds}{2-Hearts}{10-Hearts} {3-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
KrApps17: shows {8-Hearts}{q-Diamonds} (a pair of Deuces)
Mauzis32: shows {j-Hearts}{a-Hearts} (a pair of Deuces - Ace kicker)
Mauzis32 collected 12774 from pot
KrApps17 finished the tournament in 3420th place
*** SUMMARY ***
Total pot 12774 | Rake 0
Board {9-Clubs}{2-Diamonds}{2-Hearts}{10-Hearts}{3-Diamonds}
Seat 1: Vazgen55 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: Splash-Bros2 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: vnb95 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: birdman_st (small blind) folded before Flop
Seat 5: rafayamaki (big blind) folded before Flop
Seat 6: KrApps17 showed {8-Hearts}{q-Diamonds} and lost with a pair of Deuces
Seat 7: Guido327 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: FAJ7 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: Mauzis32 showed {j-Hearts}{a-Hearts} and won (12774) with a pair of Deuces

43  

5.5 bbs 44k

44  

En out, 0$ totaal helaas Sad Bedankt voor t kopen en vertrouwen mannen!

PokerStars Hand #219518470663: Tournament #3018148985, $2.40+$2.50+$0.60 USD Hold'em No Limit - Level VIII (700/1400) - 2020/10/19 0:10:47 CET [2020/10/18 18:10:47 ET]
Table '3018148985 484' 9-max Seat #9 is the button
Seat 1: pornstache69 (60369 in chips, $2.50 bounty)
Seat 2: Lynetre (31211 in chips, $2.50 bounty)
Seat 3: ocoringAK (39023 in chips, $3.75 bounty)
Seat 4: sloy220882 (24825 in chips, $2.50 bounty)
Seat 5: jonatas600 (5941 in chips, $2.50 bounty)
Seat 6: TheRocket08 (109837 in chips, $6.25 bounty)
Seat 7: MuUkR (118420 in chips, $4.37 bounty)
Seat 8: KrApps17 (56286 in chips, $2.50 bounty)
Seat 9: Alexs473 (4809 in chips, $2.50 bounty)
pornstache69: posts the ante 175
Lynetre: posts the ante 175
ocoringAK: posts the ante 175
sloy220882: posts the ante 175
jonatas600: posts the ante 175
TheRocket08: posts the ante 175
MuUkR: posts the ante 175
KrApps17: posts the ante 175
Alexs473: posts the ante 175
pornstache69: posts small blind 700
Lynetre: posts big blind 1400
*** HOLE CARDS ***
Dealt to KrApps17 {q-Spades}{j-Hearts}
ocoringAK: folds
sloy220882: folds
jonatas600: raises 4366 to 5766 and is all-in
TheRocket08: calls 5766
MuUkR: folds
KrApps17: raises 50345 to 56111 and is all-in
Alexs473: calls 4634 and is all-in
pornstache69: raises 4083 to 60194 and is all-in
Lynetre: folds
TheRocket08: calls 54428
*** FLOP *** {4-Diamonds}{10-Hearts}{7-Clubs}
*** TURN *** {4-Diamonds}{10-Hearts}{7-Clubs} {6-Spades}
*** RIVER *** {4-Diamonds}{10-Hearts}{7-Clubs}{6-Spades} {7-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
pornstache69: shows {a-Clubs}{a-Diamonds} (two pair, Aces and Sevens)
TheRocket08: shows {7-Hearts}{a-Hearts} (three of a kind, Sevens)
TheRocket08 collected 8166 from side pot-3
KrApps17: shows {q-Spades}{j-Hearts} (a pair of Sevens)
TheRocket08 collected 151035 from side pot-2
jonatas600: shows {3-Hearts}{k-Hearts} (a pair of Sevens)
TheRocket08 collected 4528 from side pot-1
Alexs473: shows {j-Diamonds}{10-Diamonds} (two pair, Tens and Sevens)
TheRocket08 collected 26145 from main pot
TheRocket08 wins $1.25 for eliminating pornstache69 and their own bounty increases by $1.25 to $7.50
TheRocket08 wins $1.25 for eliminating jonatas600 and their own bounty increases by $1.25 to $8.75
TheRocket08 wins $1.25 for eliminating KrApps17 and their own bounty increases by $1.25 to $10
TheRocket08 wins $1.25 for eliminating Alexs473 and their own bounty increases by $1.25 to $11.25
pornstache69 finished the tournament
KrApps17 finished the tournament
jonatas600 finished the tournament
Alexs473 finished the tournament
*** SUMMARY ***
Total pot 189874 Main pot 26145. Side pot-1 4528. Side pot-2 151035. Side pot-3 8166. | Rake 0
Board {4-Diamonds}{10-Hearts}{7-Clubs}{6-Spades}{7-Diamonds}
Seat 1: pornstache69 (small blind) showed {a-Clubs}{a-Diamonds} and lost with two pair, Aces and Sevens
Seat 2: Lynetre (big blind) folded before Flop
Seat 3: ocoringAK folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: sloy220882 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: jonatas600 showed {3-Hearts}{k-Hearts} and lost with a pair of Sevens
Seat 6: TheRocket08 showed {7-Hearts}{a-Hearts} and won (189874) with three of a kind, Sevens
Seat 7: MuUkR folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: KrApps17 showed {q-Spades}{j-Hearts} and lost with a pair of Sevens
Seat 9: Alexs473 (button) showed {j-Diamonds}{10-Diamonds} and lost with two pair, Tens and Sevens

45  

bedankt voor het spelen

{3-Spades}{10-Spades} lucky {6-Hearts}{7-Hearts}

46  
Terug naar boven
Loading
Sommige verplichten velden van het formulier ontbreken

Een gebruikersnaam is verplicht

Een wachtwoord is verplicht

Dit bericht kent geen inhoud

Thread onderwerp is leeg

Kies juiste category voor dit topic