Poker Forum

4673 leden
200329 topics
7473902 posts

Online: 102 59 geregistreerde leden + 43 gasten

ping
Procenten Verkoop Low

50% 6MTT $220

Laatste eerst Oudste eerst

bust

PokerStars Hand #219666866511: Tournament #3018149114, $4.80+$5.00+$1.20 USD Hold'em No Limit - Level IV (350/700) - 2020/10/23 22:52:33 CET [2020/10/23 16:52:33 ET]
Table '3018149114 446' 6-max Seat #3 is the button
Seat 1: siqmath (21670 in chips, $5 bounty)
Seat 2: Hallz Preta (57939 in chips, $10 bounty)
Seat 3: 89beri (31355 in chips, $5 bounty)
Seat 4: Big_RobS (28812 in chips, $5 bounty)
Seat 5: peteyy (20011 in chips, $5 bounty)
Seat 6: victorbco (24999 in chips, $5 bounty)
siqmath: posts the ante 90
Hallz Preta: posts the ante 90
89beri: posts the ante 90
Big_RobS: posts the ante 90
peteyy: posts the ante 90
victorbco: posts the ante 90
Big_RobS: posts small blind 350
peteyy: posts big blind 700
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Big_RobS {q-Hearts}{a-Diamonds}
victorbco: folds
siqmath: folds
Hallz Preta: folds
89beri: raises 700 to 1400
Big_RobS: raises 2800 to 4200
peteyy: folds
89beri: calls 2800
*** FLOP *** {q-Spades}{7-Diamonds}{a-Clubs}
Big_RobS: checks
89beri: bets 2800
Big_RobS: raises 2800 to 5600
89beri: calls 2800
*** TURN *** {q-Spades}{7-Diamonds}{a-Clubs} {j-Hearts}
Big_RobS: bets 7350
89beri: raises 7350 to 14700
Big_RobS: raises 4222 to 18922 and is all-in
89beri: calls 4222
*** RIVER *** {q-Spades}{7-Diamonds}{a-Clubs}{j-Hearts} {10-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
Big_RobS: shows {q-Hearts}{a-Diamonds} (two pair, Aces and Queens)
89beri: shows {10-Diamonds}{k-Diamonds} (a straight, Ten to Ace)
89beri collected 58684 from pot
89beri wins $2.50 for eliminating Big_RobS and their own bounty increases by $2.50 to $7.50
Big_RobS finished the tournament
*** SUMMARY ***
Total pot 58684 | Rake 0
Board {q-Spades}{7-Diamonds}{a-Clubs}{j-Hearts}{10-Hearts}
Seat 1: siqmath folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: Hallz Preta folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: 89beri (button) showed {10-Diamonds}{k-Diamonds} and won (58684) with a straight, Ten to Ace
Seat 4: Big_RobS (small blind) showed {q-Hearts}{a-Diamonds} and lost with two pair, Aces and Queens
Seat 5: peteyy (big blind) folded before Flop
Seat 6: victorbco folded before Flop (didn't bet)

Als je niet schiet, kun je niet scoren.

41  

19:15 $55 bbs - bust
20:00 $22 mff - bust
20:30 $33 bb - 23k
20:30 $22 bbs - bust
21:15 $55 bbs - bust
22:00 $22 big - 2k
22:15 $11 bbs - bust

Als je niet schiet, kun je niet scoren.

42  

bust

PokerStars Hand #219667927839: Tournament #3030046844, $20+$2 USD Hold'em No Limit - Level VIII (75/150) - 2020/10/23 23:21:22 CET [2020/10/23 17:21:22 ET]
Table '3030046844 32' 9-max Seat #2 is the button
Seat 1: tomduez (8955 in chips)
Seat 2: TheMuIIetman (19338 in chips)
Seat 3: Big_RobS (2179 in chips)
Seat 4: RamaK10's (4814 in chips)
Seat 5: IvanAngelov84 (5000 in chips)
Seat 6: Bomsis (4685 in chips)
Seat 7: tommasi_BR (6981 in chips)
Seat 8: YOComeOverHere (3962 in chips)
Seat 9: Lea777 (8573 in chips)
tomduez: posts the ante 20
TheMuIIetman: posts the ante 20
Big_RobS: posts the ante 20
RamaK10's: posts the ante 20
IvanAngelov84: posts the ante 20
Bomsis: posts the ante 20
tommasi_BR: posts the ante 20
YOComeOverHere: posts the ante 20
Lea777: posts the ante 20
Big_RobS: posts small blind 75
RamaK10's: posts big blind 150
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Big_RobS {q-Hearts}{k-Spades}
IvanAngelov84: calls 150
Bomsis: folds
tommasi_BR: folds
YOComeOverHere: folds
Lea777: calls 150
tomduez: folds
TheMuIIetman: folds
Big_RobS: raises 2009 to 2159 and is all-in
RamaK10's: folds
IvanAngelov84: calls 2009
Lea777: folds
*** FLOP *** {3-Hearts}{a-Clubs}{7-Spades}
*** TURN *** {3-Hearts}{a-Clubs}{7-Spades} {2-Spades}
*** RIVER *** {3-Hearts}{a-Clubs}{7-Spades}{2-Spades} {a-Spades}
*** SHOW DOWN ***
Big_RobS: shows {q-Hearts}{k-Spades} (a pair of Aces)
IvanAngelov84: shows {8-Clubs}{7-Diamonds} (two pair, Aces and Sevens)
IvanAngelov84 collected 4798 from pot
Big_RobS finished the tournament
*** SUMMARY ***
Total pot 4798 | Rake 0
Board {3-Hearts}{a-Clubs}{7-Spades}{2-Spades}{a-Spades}
Seat 1: tomduez folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: TheMuIIetman (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: Big_RobS (small blind) showed {q-Hearts}{k-Spades} and lost with a pair of Aces
Seat 4: RamaK10's (big blind) folded before Flop
Seat 5: IvanAngelov84 showed {8-Clubs}{7-Diamonds} and won (4798) with two pair, Aces and Sevens
Seat 6: Bomsis folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: tommasi_BR folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: YOComeOverHere folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: Lea777 folded before Flop

Als je niet schiet, kun je niet scoren.

43  

19:15 $55 bbs - bust
20:00 $22 mff - bust
20:30 $33 bb - 11k
20:30 $22 bbs - bust
21:15 $55 bbs - bust
22:00 $22 big - bust
22:15 $11 bbs - bust

Als je niet schiet, kun je niet scoren.

44  

PokerStars Hand #219670476268: Tournament #3030049337, $15+$15+$3 USD Hold'em No Limit - Level XXVIII (1500/3000) - 2020/10/24 0:34:54 CET [2020/10/23 18:34:54 ET]
Table '3030049337 97' 9-max Seat #8 is the button
Seat 1: AfranioMM (181973 in chips, $48.75 bounty)
Seat 2: RichyRob (83602 in chips, $88.11 bounty)
Seat 3: Rina-666666 (233040 in chips, $176.01 bounty)
Seat 4: zao92 (27486 in chips, $82.50 bounty)
Seat 5: kytra (38082 in chips, $71.25 bounty)
Seat 7: stsnitro (68510 in chips, $97.49 bounty)
Seat 8: Big_RobS (40529 in chips, $15 bounty)
Seat 9: KoooK69 (101461 in chips, $91.87 bounty)
AfranioMM: posts the ante 500
RichyRob: posts the ante 500
Rina-666666: posts the ante 500
zao92: posts the ante 500
kytra: posts the ante 500
stsnitro: posts the ante 500
Big_RobS: posts the ante 500
KoooK69: posts the ante 500
KoooK69: posts small blind 1500
AfranioMM: posts big blind 3000
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Big_RobS {8-Clubs}{8-Spades}
RichyRob: folds
Rina-666666: folds
zao92: folds
kytra: folds
stsnitro: raises 3000 to 6000
Big_RobS: raises 34029 to 40029 and is all-in
KoooK69: folds
AfranioMM: folds
stsnitro: calls 34029
*** FLOP *** {10-Clubs}{3-Clubs}{a-Spades}
*** TURN *** {10-Clubs}{3-Clubs}{a-Spades} {8-Hearts}
*** RIVER *** {10-Clubs}{3-Clubs}{a-Spades}{8-Hearts} {q-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
stsnitro: shows {a-Diamonds}{q-Clubs} (two pair, Aces and Queens)
Big_RobS: shows {8-Clubs}{8-Spades} (three of a kind, Eights)
Big_RobS collected 88558 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 88558 | Rake 0
Board {10-Clubs}{3-Clubs}{a-Spades}{8-Hearts}{q-Hearts}
Seat 1: AfranioMM (big blind) folded before Flop
Seat 2: RichyRob folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: Rina-666666 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: zao92 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: kytra folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: stsnitro showed {a-Diamonds}{q-Clubs} and lost with two pair, Aces and Queens
Seat 8: Big_RobS (button) showed {8-Clubs}{8-Spades} and won (88558) with three of a kind, Eights
Seat 9: KoooK69 (small blind) folded before Flop

Als je niet schiet, kun je niet scoren.

45  

19:15 $55 bbs - bust
20:00 $22 mff - bust
20:30 $33 bb - 99k
20:30 $22 bbs - bust
21:15 $55 bbs - bust
22:00 $22 big - bust
22:15 $11 bbs - bust

Als je niet schiet, kun je niet scoren.

46  

PokerStars Hand #219671920643: Tournament #3030049337, $15+$15+$3 USD Hold'em No Limit - Level XXXIII (3500/7000) - 2020/10/24 1:24:45 CET [2020/10/23 19:24:45 ET]
Table '3030049337 67' 9-max Seat #4 is the button
Seat 1: InFavoreM (311468 in chips, $209.99 bounty)
Seat 2: Nugueni (486263 in chips, $342.39 bounty)
Seat 3: Vichampus16 (2983 in chips, $60 bounty)
Seat 4: makkarinn (200873 in chips, $222.65 bounty)
Seat 5: Xander S14 (335946 in chips, $198.25 bounty)
Seat 6: Big_RobS (95698 in chips, $15 bounty)
Seat 7: kooba247 (643509 in chips, $426.99 bounty)
Seat 8: werbit (108048 in chips, $48.75 bounty)
Seat 9: asdco750 (142110 in chips, $101.25 bounty)
InFavoreM: posts the ante 1100
Nugueni: posts the ante 1100
Vichampus16: posts the ante 1100
makkarinn: posts the ante 1100
Xander S14: posts the ante 1100
Big_RobS: posts the ante 1100
kooba247: posts the ante 1100
werbit: posts the ante 1100
asdco750: posts the ante 1100
Xander S14: posts small blind 3500
Big_RobS: posts big blind 7000
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Big_RobS {9-Spades}{8-Diamonds}
kooba247: raises 9100 to 16100
werbit: folds
asdco750: folds
InFavoreM: folds
Nugueni: folds
Vichampus16: calls 1883 and is all-in
makkarinn: calls 16100
Xander S14: folds
Big_RobS: calls 9100
*** FLOP *** {3-Clubs}{4-Clubs}{8-Clubs}
Big_RobS: checks
kooba247: bets 25433
makkarinn: folds
Big_RobS: raises 53065 to 78498 and is all-in
kooba247: calls 53065
*** TURN *** {3-Clubs}{4-Clubs}{8-Clubs} {8-Spades}
*** RIVER *** {3-Clubs}{4-Clubs}{8-Clubs}{8-Spades} {6-Spades}
*** SHOW DOWN ***
Big_RobS: shows {9-Spades}{8-Diamonds} (three of a kind, Eights)
kooba247: shows {4-Diamonds}{5-Hearts} (two pair, Eights and Fours)
Big_RobS collected 201264 from side pot
Vichampus16: shows {q-Hearts}{8-Hearts} (three of a kind, Eights - Queen kicker)
Vichampus16 collected 19315 from main pot
*** SUMMARY ***
Total pot 220579 Main pot 19315. Side pot 201264. | Rake 0
Board {3-Clubs}{4-Clubs}{8-Clubs}{8-Spades}{6-Spades}
Seat 1: InFavoreM folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: Nugueni folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: Vichampus16 showed {q-Hearts}{8-Hearts} and won (19315) with three of a kind, Eights
Seat 4: makkarinn (button) folded on the Flop
Seat 5: Xander S14 (small blind) folded before Flop
Seat 6: Big_RobS (big blind) showed {9-Spades}{8-Diamonds} and won (201264) with three of a kind, Eights
Seat 7: kooba247 showed {4-Diamonds}{5-Hearts} and lost with two pair, Eights and Fours
Seat 8: werbit folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: asdco750 folded before Flop (didn't bet)

Als je niet schiet, kun je niet scoren.

47  

glgl, alleen de laatste bounty is ook primaSmile

48  

TjibbeR schreef

glgl, alleen de laatste bounty is ook primaSmile

Haha eerst maar weer een dubbel zoeken Doh!

Als je niet schiet, kun je niet scoren.

49  

19:15 $55 bbs - bust
20:00 $22 mff - bust
20:30 $33 bb - 65k
20:30 $22 bbs - bust
21:15 $55 bbs - bust
22:00 $22 big - bust
22:15 $11 bbs - bust

Als je niet schiet, kun je niet scoren.

50  

PokerStars Hand #219672873489: Tournament #3030049337, $15+$15+$3 USD Hold'em No Limit - Level XXXVII (6000/12000) - 2020/10/24 2:02:45 CET [2020/10/23 20:02:45 ET]
Table '3030049337 67' 9-max Seat #8 is the button
Seat 1: InFavoreM (308049 in chips, $260.61 bounty)
Seat 3: stsnitro (288594 in chips, $97.49 bounty)
Seat 4: makkarinn (309923 in chips, $222.65 bounty)
Seat 5: Xander S14 (406855 in chips, $198.25 bounty)
Seat 6: Big_RobS (62364 in chips, $15 bounty)
Seat 7: kooba247 (144023 in chips, $426.99 bounty)
Seat 8: CHIT4 (673233 in chips, $241.38 bounty)
Seat 9: WestCliff21 (121064 in chips, $61.87 bounty)
InFavoreM: posts the ante 1800
stsnitro: posts the ante 1800
makkarinn: posts the ante 1800
Xander S14: posts the ante 1800
Big_RobS: posts the ante 1800
kooba247: posts the ante 1800
CHIT4: posts the ante 1800
WestCliff21: posts the ante 1800
WestCliff21: posts small blind 6000
InFavoreM: posts big blind 12000
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Big_RobS {a-Hearts}{4-Diamonds}
stsnitro: folds
makkarinn: folds
Xander S14: folds
Big_RobS: raises 48564 to 60564 and is all-in
kooba247: folds
CHIT4: calls 60564
WestCliff21: folds
InFavoreM: folds
*** FLOP *** {4-Clubs}{9-Hearts}{4-Spades}
*** TURN *** {4-Clubs}{9-Hearts}{4-Spades} {3-Clubs}
*** RIVER *** {4-Clubs}{9-Hearts}{4-Spades}{3-Clubs} {2-Spades}
*** SHOW DOWN ***
Big_RobS: shows {a-Hearts}{4-Diamonds} (three of a kind, Fours)
CHIT4: shows {j-Hearts}{q-Clubs} (a pair of Fours)
Big_RobS collected 153528 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 153528 | Rake 0
Board {4-Clubs}{9-Hearts}{4-Spades}{3-Clubs}{2-Spades}
Seat 1: InFavoreM (big blind) folded before Flop
Seat 3: stsnitro folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: makkarinn folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: Xander S14 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: Big_RobS showed {a-Hearts}{4-Diamonds} and won (153528) with three of a kind, Fours
Seat 7: kooba247 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: CHIT4 (button) showed {j-Hearts}{q-Clubs} and lost with a pair of Fours
Seat 9: WestCliff21 (small blind) folded before Flop

Als je niet schiet, kun je niet scoren.

51  

PokerStars Hand #219672944778: Tournament #3030049337, $15+$15+$3 USD Hold'em No Limit - Level XXXVIII (7000/14000) - 2020/10/24 2:05:47 CET [2020/10/23 20:05:47 ET]
Table '3030049337 67' 9-max Seat #4 is the button
Seat 1: InFavoreM (426713 in chips, $291.54 bounty)
Seat 3: stsnitro (263394 in chips, $97.49 bounty)
Seat 4: makkarinn (225443 in chips, $222.65 bounty)
Seat 5: Xander S14 (375655 in chips, $198.25 bounty)
Seat 6: Big_RobS (148128 in chips, $15 bounty)
Seat 7: kooba247 (136823 in chips, $426.99 bounty)
Seat 8: CHIT4 (737949 in chips, $241.38 bounty)
InFavoreM: posts the ante 2100
stsnitro: posts the ante 2100
makkarinn: posts the ante 2100
Xander S14: posts the ante 2100
Big_RobS: posts the ante 2100
kooba247: posts the ante 2100
CHIT4: posts the ante 2100
Xander S14: posts small blind 7000
Big_RobS: posts big blind 14000
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Big_RobS {q-Diamonds}{a-Clubs}
kooba247: folds
CHIT4: folds
InFavoreM: folds
stsnitro: raises 14000 to 28000
makkarinn: folds
Xander S14: raises 345555 to 373555 and is all-in
Big_RobS: calls 132028 and is all-in
stsnitro: folds
Uncalled bet (227527) returned to Xander S14
*** FLOP *** {7-Diamonds}{7-Hearts}{j-Clubs}
*** TURN *** {7-Diamonds}{7-Hearts}{j-Clubs} {9-Spades}
*** RIVER *** {7-Diamonds}{7-Hearts}{j-Clubs}{9-Spades} {8-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
Xander S14: shows {2-Hearts}{a-Diamonds} (a pair of Sevens)
Big_RobS: shows {q-Diamonds}{a-Clubs} (a pair of Sevens - Ace+Queen kicker)
Big_RobS collected 334756 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 334756 | Rake 0
Board {7-Diamonds}{7-Hearts}{j-Clubs}{9-Spades}{8-Diamonds}
Seat 1: InFavoreM folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: stsnitro folded before Flop
Seat 4: makkarinn (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: Xander S14 (small blind) showed {2-Hearts}{a-Diamonds} and lost with a pair of Sevens
Seat 6: Big_RobS (big blind) showed {q-Diamonds}{a-Clubs} and won (334756) with a pair of Sevens
Seat 7: kooba247 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: CHIT4 folded before Flop (didn't bet)

Als je niet schiet, kun je niet scoren.

52  

PokerStars Hand #219672985189: Tournament #3030049337, $15+$15+$3 USD Hold'em No Limit - Level XXXVIII (7000/14000) - 2020/10/24 2:07:19 CET [2020/10/23 20:07:19 ET]
Table '3030049337 67' 9-max Seat #7 is the button
Seat 1: InFavoreM (420413 in chips, $291.54 bounty)
Seat 3: stsnitro (229094 in chips, $97.49 bounty)
Seat 4: makkarinn (219143 in chips, $222.65 bounty)
Seat 5: Xander S14 (223327 in chips, $198.25 bounty)
Seat 6: Big_RobS (359256 in chips, $15 bounty)
Seat 7: kooba247 (145223 in chips, $426.99 bounty)
Seat 8: CHIT4 (717649 in chips, $241.38 bounty)
InFavoreM: posts the ante 2100
stsnitro: posts the ante 2100
makkarinn: posts the ante 2100
Xander S14: posts the ante 2100
Big_RobS: posts the ante 2100
kooba247: posts the ante 2100
CHIT4: posts the ante 2100
CHIT4: posts small blind 7000
InFavoreM: posts big blind 14000
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Big_RobS {q-Hearts}{a-Clubs}
stsnitro: folds
makkarinn: folds
Xander S14: raises 207227 to 221227 and is all-in
Big_RobS: raises 135929 to 357156 and is all-in
kooba247: folds
CHIT4: folds
InFavoreM: folds
Uncalled bet (135929) returned to Big_RobS
*** FLOP *** {7-Spades}{3-Diamonds}{5-Clubs}
*** TURN *** {7-Spades}{3-Diamonds}{5-Clubs} {6-Spades}
*** RIVER *** {7-Spades}{3-Diamonds}{5-Clubs}{6-Spades} {10-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
Xander S14: shows {7-Clubs}{7-Hearts} (three of a kind, Sevens)
Big_RobS: shows {q-Hearts}{a-Clubs} (high card Ace)
Xander S14 collected 478154 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 478154 | Rake 0
Board {7-Spades}{3-Diamonds}{5-Clubs}{6-Spades}{10-Diamonds}
Seat 1: InFavoreM (big blind) folded before Flop
Seat 3: stsnitro folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: makkarinn folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: Xander S14 showed {7-Clubs}{7-Hearts} and won (478154) with three of a kind, Sevens
Seat 6: Big_RobS showed {q-Hearts}{a-Clubs} and lost with high card Ace
Seat 7: kooba247 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: CHIT4 (small blind) folded before Flop

Als je niet schiet, kun je niet scoren.

53  

PokerStars Hand #219672998627: Tournament #3030049337, $15+$15+$3 USD Hold'em No Limit - Level XXXVIII (7000/14000) - 2020/10/24 2:07:53 CET [2020/10/23 20:07:53 ET]
Table '3030049337 67' 9-max Seat #8 is the button
Seat 1: InFavoreM (404313 in chips, $291.54 bounty)
Seat 3: stsnitro (226994 in chips, $97.49 bounty)
Seat 4: makkarinn (217043 in chips, $222.65 bounty)
Seat 5: Xander S14 (478154 in chips, $198.25 bounty)
Seat 6: Big_RobS (135929 in chips, $15 bounty)
Seat 7: kooba247 (143123 in chips, $426.99 bounty)
Seat 8: CHIT4 (708549 in chips, $241.38 bounty)
InFavoreM: posts the ante 2100
stsnitro: posts the ante 2100
makkarinn: posts the ante 2100
Xander S14: posts the ante 2100
Big_RobS: posts the ante 2100
kooba247: posts the ante 2100
CHIT4: posts the ante 2100
InFavoreM: posts small blind 7000
stsnitro: posts big blind 14000
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Big_RobS {q-Clubs}{j-Spades}
makkarinn: folds
Xander S14: folds
Big_RobS: raises 119829 to 133829 and is all-in
kooba247: folds
CHIT4: calls 133829
InFavoreM: folds
stsnitro: folds
*** FLOP *** {4-Hearts}{a-Diamonds}{7-Hearts}
*** TURN *** {4-Hearts}{a-Diamonds}{7-Hearts} {5-Hearts}
*** RIVER *** {4-Hearts}{a-Diamonds}{7-Hearts}{5-Hearts} {a-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
Big_RobS: shows {q-Clubs}{j-Spades} (a pair of Aces)
CHIT4: shows {k-Diamonds}{q-Hearts} (a flush, Ace high)
CHIT4 collected 303358 from pot
CHIT4 wins $7.50 for eliminating Big_RobS and their own bounty increases by $7.50 to $248.88
Big_RobS finished the tournament in 19th place and received $118.57.
*** SUMMARY ***
Total pot 303358 | Rake 0
Board {4-Hearts}{a-Diamonds}{7-Hearts}{5-Hearts}{a-Hearts}
Seat 1: InFavoreM (small blind) folded before Flop
Seat 3: stsnitro (big blind) folded before Flop
Seat 4: makkarinn folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: Xander S14 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: Big_RobS showed {q-Clubs}{j-Spades} and lost with a pair of Aces
Seat 7: kooba247 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: CHIT4 (button) showed {k-Diamonds}{q-Hearts} and won (303358) with a flush, Ace high

Als je niet schiet, kun je niet scoren.

54  

meh gg, die AQ vs 77 was een belangrijkeSad

55  

leek ff op een comeback maar toen was het snel klaar Ehhh

19:15 $55 bbs - bust
20:00 $22 mff - bust
20:30 $33 bb - bust +$118.57
20:30 $22 bbs - bust
21:15 $55 bbs - bust
22:00 $22 big - bust
22:15 $11 bbs - bust

Als je niet schiet, kun je niet scoren.

56  
Terug naar boven
Loading
Sommige verplichten velden van het formulier ontbreken

Een gebruikersnaam is verplicht

Een wachtwoord is verplicht

Dit bericht kent geen inhoud

Thread onderwerp is leeg

Kies juiste category voor dit topic