Poker Forum

4512 leden
200926 topics
7499928 posts

Online: 83 33 geregistreerde leden + 50 gasten

ping
Stakeback

Rob vrijdag hh

Laatste eerst Oudste eerst

bust

PokerStars Hand #222666254707: Tournament #3100698324, $10.27+$0.73 USD Hold'em No Limit - Level XI (700/1400) - 2021/01/15 23:16:25 CET [2021/01/15 17:16:25 ET]
Table '3100698324 7' 7-max Seat #6 is the button
Seat 1: mehl89 (10460 in chips)
Seat 2: jacekbarxxx (52603 in chips)
Seat 3: zaarie (53900 in chips)
Seat 4: Big_RobS (10790 in chips)
Seat 6: Epoxa89 (20105 in chips)
Seat 7: jfaraclan (13614 in chips)
mehl89: posts the ante 140
jacekbarxxx: posts the ante 140
zaarie: posts the ante 140
Big_RobS: posts the ante 140
Epoxa89: posts the ante 140
jfaraclan: posts the ante 140
jfaraclan: posts small blind 700
mehl89: posts big blind 1400
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Big_RobS {7-Spades}{7-Hearts}
jacekbarxxx: raises 1960 to 3360
zaarie: folds
Big_RobS: raises 7290 to 10650 and is all-in
Epoxa89: folds
jfaraclan: folds
mehl89: calls 8920 and is all-in
jacekbarxxx: calls 7290
*** FLOP *** {5-Diamonds}{5-Clubs}{a-Clubs}
*** TURN *** {5-Diamonds}{5-Clubs}{a-Clubs} {j-Clubs}
*** RIVER *** {5-Diamonds}{5-Clubs}{a-Clubs}{j-Clubs} {2-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
jacekbarxxx: shows {j-Diamonds}{10-Diamonds} (two pair, Jacks and Fives)
Big_RobS: shows {7-Spades}{7-Hearts} (two pair, Sevens and Fives)
jacekbarxxx collected 660 from side pot
mehl89: shows {k-Diamonds}{j-Spades} (two pair, Jacks and Fives)
mehl89 collected 16250 from main pot
jacekbarxxx collected 16250 from main pot
Big_RobS finished the tournament in 184th place
*** SUMMARY ***
Total pot 33160 Main pot 32500. Side pot 660. | Rake 0
Board {5-Diamonds}{5-Clubs}{a-Clubs}{j-Clubs}{2-Diamonds}
Seat 1: mehl89 (big blind) showed {k-Diamonds}{j-Spades} and won (16250) with two pair, Jacks and Fives
Seat 2: jacekbarxxx showed {j-Diamonds}{10-Diamonds} and won (16910) with two pair, Jacks and Fives
Seat 3: zaarie folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: Big_RobS showed {7-Spades}{7-Hearts} and lost with two pair, Sevens and Fives
Seat 6: Epoxa89 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: jfaraclan (small blind) folded before Flop

Als je niet schiet, kun je niet scoren.

41  

PokerStars Hand #222666629753: Tournament #3067423602, $10.95+$10.00+$1.05 USD Hold'em No Limit - Level VII (600/1200) - 2021/01/15 23:23:30 CET [2021/01/15 17:23:30 ET]
Table '3067423602 711' 7-max Seat #6 is the button
Seat 1: Big_RobS (35700 in chips, $10 bounty)
Seat 2: BessyXL (44669 in chips, $10 bounty)
Seat 3: stannie1997 (98865 in chips, $15 bounty)
Seat 4: Zima9312 (59472 in chips, $10 bounty)
Seat 5: raiurocj (23257 in chips, $10 bounty)
Seat 6: RamboJin (94487 in chips, $10 bounty)
Seat 7: Yokarnyi_Babay (31075 in chips, $10 bounty)
Big_RobS: posts the ante 300
BessyXL: posts the ante 300
stannie1997: posts the ante 300
Zima9312: posts the ante 300
raiurocj: posts the ante 300
RamboJin: posts the ante 300
Yokarnyi_Babay: posts the ante 300
Yokarnyi_Babay: posts small blind 600
Big_RobS: posts big blind 1200
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Big_RobS {7-Hearts}{6-Hearts}
BessyXL: folds
stannie1997: folds
Zima9312: raises 1200 to 2400
raiurocj: folds
RamboJin: calls 2400
Yokarnyi_Babay: folds
Big_RobS: calls 1200
*** FLOP *** {7-Clubs}{j-Diamonds}{7-Diamonds}
Big_RobS: checks
Zima9312: bets 4257
RamboJin: folds
Big_RobS: calls 4257
*** TURN *** {7-Clubs}{j-Diamonds}{7-Diamonds} {4-Diamonds}
Big_RobS: checks
Zima9312: checks
*** RIVER *** {7-Clubs}{j-Diamonds}{7-Diamonds}{4-Diamonds} {k-Diamonds}
Big_RobS: checks
Zima9312: checks
*** SHOW DOWN ***
Big_RobS: shows {7-Hearts}{6-Hearts} (three of a kind, Sevens)
Zima9312: shows {10-Spades}{10-Diamonds} (a flush, King high)
Zima9312 collected 18414 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 18414 | Rake 0
Board {7-Clubs}{j-Diamonds}{7-Diamonds}{4-Diamonds}{k-Diamonds}
Seat 1: Big_RobS (big blind) showed {7-Hearts}{6-Hearts} and lost with three of a kind, Sevens
Seat 2: BessyXL folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: stannie1997 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: Zima9312 showed {10-Spades}{10-Diamonds} and won (18414) with a flush, King high
Seat 5: raiurocj folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: RamboJin (button) folded on the Flop
Seat 7: Yokarnyi_Babay (small blind) folded before Flop

Als je niet schiet, kun je niet scoren.

42  

bust

PokerStars Hand #222666843471: Tournament #3067423602, $10.95+$10.00+$1.05 USD Hold'em No Limit - Level VIII (700/1400) - 2021/01/15 23:27:34 CET [2021/01/15 17:27:34 ET]
Table '3067423602 711' 7-max Seat #6 is the button
Seat 1: Big_RobS (30743 in chips, $10 bounty)
Seat 2: pisakrazz (49650 in chips, $10 bounty)
Seat 3: stannie1997 (141866 in chips, $25 bounty)
Seat 4: Zima9312 (67429 in chips, $10 bounty)
Seat 5: jack_terrer (35476 in chips, $10 bounty)
Seat 6: RamboJin (89487 in chips, $10 bounty)
Seat 7: Yokarnyi_Babay (58350 in chips, $10 bounty)
Big_RobS: posts the ante 350
pisakrazz: posts the ante 350
stannie1997: posts the ante 350
Zima9312: posts the ante 350
jack_terrer: posts the ante 350
RamboJin: posts the ante 350
Yokarnyi_Babay: posts the ante 350
Yokarnyi_Babay: posts small blind 700
Big_RobS: posts big blind 1400
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Big_RobS {j-Spades}{a-Diamonds}
pisakrazz: raises 1400 to 2800
stannie1997: folds
Zima9312: folds
jack_terrer: folds
RamboJin: folds
Yokarnyi_Babay: folds
Big_RobS: raises 27593 to 30393 and is all-in
pisakrazz: calls 27593
*** FLOP *** {2-Diamonds}{3-Clubs}{3-Hearts}
*** TURN *** {2-Diamonds}{3-Clubs}{3-Hearts} {7-Clubs}
*** RIVER *** {2-Diamonds}{3-Clubs}{3-Hearts}{7-Clubs} {2-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
Big_RobS: shows {j-Spades}{a-Diamonds} (two pair, Threes and Deuces)
pisakrazz: shows {k-Spades}{k-Clubs} (two pair, Kings and Threes)
pisakrazz collected 63936 from pot
pisakrazz wins $5 for eliminating Big_RobS and their own bounty increases by $5 to $15
Big_RobS finished the tournament
*** SUMMARY ***
Total pot 63936 | Rake 0
Board {2-Diamonds}{3-Clubs}{3-Hearts}{7-Clubs}{2-Clubs}
Seat 1: Big_RobS (big blind) showed {j-Spades}{a-Diamonds} and lost with two pair, Threes and Deuces
Seat 2: pisakrazz showed {k-Spades}{k-Clubs} and won (63936) with two pair, Kings and Threes
Seat 3: stannie1997 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: Zima9312 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: jack_terrer folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: RamboJin (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: Yokarnyi_Babay (small blind) folded before Flop

Als je niet schiet, kun je niet scoren.

43  

PokerStars Hand #222666874563: Tournament #3067423594, $4.90+$0.60 USD Hold'em No Limit - Level XXII (4000/8000) - 2021/01/15 23:28:10 CET [2021/01/15 17:28:10 ET]
Table '3067423594 1401' 4-max Seat #4 is the button
Seat 1: alison1910 (385876 in chips)
Seat 2: Big_RobS (311666 in chips)
Seat 3: jordanepta (713560 in chips)
Seat 4: manogtx (476946 in chips)
alison1910: posts the ante 1000
Big_RobS: posts the ante 1000
jordanepta: posts the ante 1000
manogtx: posts the ante 1000
alison1910: posts small blind 4000
Big_RobS: posts big blind 8000
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Big_RobS {9-Spades}{a-Spades}
jordanepta: raises 8000 to 16000
manogtx: folds
alison1910: calls 12000
Big_RobS: calls 8000
*** FLOP *** {j-Spades}{2-Hearts}{7-Spades}
alison1910: checks
Big_RobS: checks
jordanepta: bets 52000
alison1910: folds
Big_RobS: calls 52000
*** TURN *** {j-Spades}{2-Hearts}{7-Spades} {5-Hearts}
Big_RobS: checks
jordanepta: bets 644560 and is all-in
Big_RobS: folds
Uncalled bet (644560) returned to jordanepta
jordanepta collected 156000 from pot
jordanepta: doesn't show hand
*** SUMMARY ***
Total pot 156000 | Rake 0
Board {j-Spades}{2-Hearts}{7-Spades}{5-Hearts}
Seat 1: alison1910 (small blind) folded on the Flop
Seat 2: Big_RobS (big blind) folded on the Turn
Seat 3: jordanepta collected (156000)
Seat 4: manogtx (button) folded before Flop (didn't bet)

Als je niet schiet, kun je niet scoren.

44  

bust

PokerStars Hand #222666979654: Tournament #3099771943, $9.80+$1.20 USD Hold'em No Limit - Level IX (300/600) - 2021/01/15 23:30:11 CET [2021/01/15 17:30:11 ET]
Table '3099771943 7' 9-max Seat #3 is the button
Seat 1: mjpp85 (9824 in chips)
Seat 2: LucajaBrasi (4430 in chips)
Seat 3: Big_RobS (3358 in chips)
Seat 4: PowerfulNutz (12620 in chips)
Seat 5: sGoKKu (6679 in chips)
Seat 6: den7761 (7856 in chips)
Seat 7: brucea247 (14840 in chips)
Seat 8: INTUIT777 (17305 in chips)
Seat 9: Zihuatanejo3 (7450 in chips)
mjpp85: posts the ante 60
LucajaBrasi: posts the ante 60
Big_RobS: posts the ante 60
PowerfulNutz: posts the ante 60
sGoKKu: posts the ante 60
den7761: posts the ante 60
brucea247: posts the ante 60
INTUIT777: posts the ante 60
Zihuatanejo3: posts the ante 60
PowerfulNutz: posts small blind 300
sGoKKu: posts big blind 600
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Big_RobS {k-Spades}{2-Spades}
den7761: folds
brucea247: folds
INTUIT777: folds
Zihuatanejo3: folds
mjpp85: folds
LucajaBrasi: folds
Big_RobS: raises 2698 to 3298 and is all-in
PowerfulNutz: folds
sGoKKu: calls 2698
*** FLOP *** {q-Diamonds}{j-Diamonds}{a-Spades}
*** TURN *** {q-Diamonds}{j-Diamonds}{a-Spades} {9-Spades}
*** RIVER *** {q-Diamonds}{j-Diamonds}{a-Spades}{9-Spades} {3-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
sGoKKu: shows {5-Hearts}{5-Diamonds} (a pair of Fives)
Big_RobS: shows {k-Spades}{2-Spades} (high card Ace)
sGoKKu collected 7436 from pot
Big_RobS finished the tournament in 18th place
*** SUMMARY ***
Total pot 7436 | Rake 0
Board {q-Diamonds}{j-Diamonds}{a-Spades}{9-Spades}{3-Clubs}
Seat 1: mjpp85 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: LucajaBrasi folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: Big_RobS (button) showed {k-Spades}{2-Spades} and lost with high card Ace
Seat 4: PowerfulNutz (small blind) folded before Flop
Seat 5: sGoKKu (big blind) showed {5-Hearts}{5-Diamonds} and won (7436) with a pair of Fives
Seat 6: den7761 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: brucea247 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: INTUIT777 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: Zihuatanejo3 folded before Flop (didn't bet)

Als je niet schiet, kun je niet scoren.

45  

PokerStars Hand #222667275911: Tournament #3099770326, $20+$2 USD Hold'em No Limit - Level IX (100/200) - 2021/01/15 23:35:53 CET [2021/01/15 17:35:53 ET]
Table '3099770326 3' 9-max Seat #5 is the button
Seat 1: TerjePower18 (2246 in chips)
Seat 2: Big_RobS (12478 in chips)
Seat 3: WjMartins (4371 in chips)
Seat 4: CicaLovec (8837 in chips)
Seat 5: etnacoffeeUK (13614 in chips)
Seat 6: frankie4321 (6000 in chips)
Seat 7: GuiTuoBei (7130 in chips)
Seat 8: kauroskab (5438 in chips)
Seat 9: fehemp56 (4121 in chips)
TerjePower18: posts the ante 25
Big_RobS: posts the ante 25
WjMartins: posts the ante 25
CicaLovec: posts the ante 25
etnacoffeeUK: posts the ante 25
frankie4321: posts the ante 25
GuiTuoBei: posts the ante 25
kauroskab: posts the ante 25
fehemp56: posts the ante 25
frankie4321: posts small blind 100
GuiTuoBei: posts big blind 200
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Big_RobS {k-Spades}{k-Diamonds}
kauroskab: raises 400 to 600
fehemp56: folds
TerjePower18: folds
Big_RobS: raises 1200 to 1800
WjMartins: folds
CicaLovec: folds
etnacoffeeUK: folds
frankie4321: folds
GuiTuoBei: folds
kauroskab: calls 1200
*** FLOP *** {q-Hearts}{j-Spades}{9-Spades}
kauroskab: bets 3613 and is all-in
Big_RobS: calls 3613
*** TURN *** {q-Hearts}{j-Spades}{9-Spades} {10-Diamonds}
*** RIVER *** {q-Hearts}{j-Spades}{9-Spades}{10-Diamonds} {a-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
kauroskab: shows {9-Diamonds}{9-Clubs} (three of a kind, Nines)
Big_RobS: shows {k-Spades}{k-Diamonds} (a straight, Ten to Ace)
Big_RobS collected 11351 from pot
kauroskab finished the tournament
*** SUMMARY ***
Total pot 11351 | Rake 0
Board {q-Hearts}{j-Spades}{9-Spades}{10-Diamonds}{a-Clubs}
Seat 1: TerjePower18 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: Big_RobS showed {k-Spades}{k-Diamonds} and won (11351) with a straight, Ten to Ace
Seat 3: WjMartins folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: CicaLovec folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: etnacoffeeUK (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: frankie4321 (small blind) folded before Flop
Seat 7: GuiTuoBei (big blind) folded before Flop
Seat 8: kauroskab showed {9-Diamonds}{9-Clubs} and lost with three of a kind, Nines
Seat 9: fehemp56 folded before Flop (didn't bet)

Als je niet schiet, kun je niet scoren.

46  

PokerStars Hand #222667505432: Tournament #3067423589, $9.80+$1.20 USD Hold'em No Limit - Level XXV (8000/16000) - 2021/01/15 23:40:24 CET [2021/01/15 17:40:24 ET]
Table '3067423589 633' 9-max Seat #4 is the button
Seat 1: JorgeJrBD (230724 in chips)
Seat 2: Big_RobS (259108 in chips)
Seat 3: sinc85 (240936 in chips)
Seat 4: Sobriquet7 (924947 in chips)
Seat 5: ngor8an (267272 in chips)
Seat 6: surda89 (1165986 in chips)
Seat 7: VeniAces (203408 in chips)
Seat 8: JUDEdersim (586938 in chips)
Seat 9: skydiver9640 (558414 in chips)
JorgeJrBD: posts the ante 2000
Big_RobS: posts the ante 2000
sinc85: posts the ante 2000
Sobriquet7: posts the ante 2000
ngor8an: posts the ante 2000
surda89: posts the ante 2000
VeniAces: posts the ante 2000
JUDEdersim: posts the ante 2000
skydiver9640: posts the ante 2000
ngor8an: posts small blind 8000
surda89: posts big blind 16000
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Big_RobS {a-Diamonds}{q-Spades}
VeniAces: folds
JUDEdersim: folds
skydiver9640: raises 24000 to 40000
JorgeJrBD: folds
Big_RobS: raises 217108 to 257108 and is all-in
sinc85: folds
Sobriquet7: folds
ngor8an: folds
surda89: folds
skydiver9640: calls 217108
*** FLOP *** {3-Clubs}{10-Spades}{2-Spades}
*** TURN *** {3-Clubs}{10-Spades}{2-Spades} {6-Hearts}
*** RIVER *** {3-Clubs}{10-Spades}{2-Spades}{6-Hearts} {a-Spades}
*** SHOW DOWN ***
skydiver9640: shows {j-Hearts}{j-Spades} (a pair of Jacks)
Big_RobS: shows {a-Diamonds}{q-Spades} (a pair of Aces)
Big_RobS collected 556216 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 556216 | Rake 0
Board {3-Clubs}{10-Spades}{2-Spades}{6-Hearts}{a-Spades}
Seat 1: JorgeJrBD folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: Big_RobS showed {a-Diamonds}{q-Spades} and won (556216) with a pair of Aces
Seat 3: sinc85 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: Sobriquet7 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: ngor8an (small blind) folded before Flop
Seat 6: surda89 (big blind) folded before Flop
Seat 7: VeniAces folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: JUDEdersim folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: skydiver9640 showed {j-Hearts}{j-Spades} and lost with a pair of Jacks

Als je niet schiet, kun je niet scoren.

47  

bust 19.24

PokerStars Hand #222667816827: Tournament #3067423594, $4.90+$0.60 USD Hold'em No Limit - Level XXV (7000/14000) - 2021/01/15 23:46:47 CET [2021/01/15 17:46:47 ET]
Table '3067423594 1401' 4-max Seat #1 is the button
Seat 1: alison1910 (390558 in chips)
Seat 2: Big_RobS (181916 in chips)
Seat 3: Martbart1313 (261406 in chips)
Seat 4: manogtx (1399728 in chips)
alison1910: posts the ante 1750
Big_RobS: posts the ante 1750
Martbart1313: posts the ante 1750
manogtx: posts the ante 1750
Big_RobS: posts small blind 7000
Martbart1313: posts big blind 14000
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Big_RobS {k-Diamonds}{7-Spades}
manogtx: folds
alison1910: folds
Big_RobS: raises 166166 to 180166 and is all-in
Martbart1313: calls 166166
*** FLOP *** {8-Diamonds}{10-Spades}{7-Hearts}
*** TURN *** {8-Diamonds}{10-Spades}{7-Hearts} {9-Diamonds}
*** RIVER *** {8-Diamonds}{10-Spades}{7-Hearts}{9-Diamonds} {9-Spades}
*** SHOW DOWN ***
Big_RobS: shows {k-Diamonds}{7-Spades} (two pair, Nines and Sevens)
Martbart1313: shows {a-Spades}{j-Diamonds} (a straight, Seven to Jack)
Martbart1313 collected 367332 from pot
Big_RobS finished the tournament in 568th place and received $19.24.
*** SUMMARY ***
Total pot 367332 | Rake 0
Board {8-Diamonds}{10-Spades}{7-Hearts}{9-Diamonds}{9-Spades}
Seat 1: alison1910 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: Big_RobS (small blind) showed {k-Diamonds}{7-Spades} and lost with two pair, Nines and Sevens
Seat 3: Martbart1313 (big blind) showed {a-Spades}{j-Diamonds} and won (367332) with a straight, Seven to Jack
Seat 4: manogtx folded before Flop (didn't bet)

Als je niet schiet, kun je niet scoren.

48  

PokerStars Hand #222667862408: Tournament #3067423589, $9.80+$1.20 USD Hold'em No Limit - Level XXVI (10000/20000) - 2021/01/15 23:47:44 CET [2021/01/15 17:47:44 ET]
Table '3067423589 712' 9-max Seat #5 is the button
Seat 1: DanielBirk (1166284 in chips)
Seat 2: Big_RobS (455216 in chips)
Seat 3: wisalins (311297 in chips)
Seat 4: Lg#born2win (799034 in chips)
Seat 5: arogerios (963551 in chips)
Seat 6: H0uari (368466 in chips)
Seat 8: sychijpotroh (203195 in chips)
Seat 9: tolitoli1983 (1855119 in chips)
DanielBirk: posts the ante 2500
Big_RobS: posts the ante 2500
wisalins: posts the ante 2500
Lg#born2win: posts the ante 2500
arogerios: posts the ante 2500
H0uari: posts the ante 2500
sychijpotroh: posts the ante 2500
tolitoli1983: posts the ante 2500
H0uari: posts small blind 10000
sychijpotroh: posts big blind 20000
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Big_RobS {9-Clubs}{9-Hearts}
tolitoli1983: folds
DanielBirk: folds
Big_RobS: raises 21600 to 41600
wisalins: folds
Lg#born2win: folds
arogerios: folds
H0uari: folds
sychijpotroh: calls 21600
*** FLOP *** {9-Spades}{q-Hearts}{5-Hearts}
sychijpotroh: checks
Big_RobS: bets 40000
sychijpotroh: calls 40000
*** TURN *** {9-Spades}{q-Hearts}{5-Hearts} {j-Diamonds}
sychijpotroh: checks
Big_RobS: bets 120000
sychijpotroh: calls 119095 and is all-in
Uncalled bet (905) returned to Big_RobS
*** RIVER *** {9-Spades}{q-Hearts}{5-Hearts}{j-Diamonds} {4-Spades}
rays1606 has returned
*** SHOW DOWN ***
sychijpotroh: shows {10-Clubs}{j-Hearts} (a pair of Jacks)
Big_RobS: shows {9-Clubs}{9-Hearts} (three of a kind, Nines)
Big_RobS collected 431390 from pot
sychijpotroh finished the tournament in 713th place and received $33.17.
*** SUMMARY ***
Total pot 431390 | Rake 0
Board {9-Spades}{q-Hearts}{5-Hearts}{j-Diamonds}{4-Spades}
Seat 1: DanielBirk folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: Big_RobS showed {9-Clubs}{9-Hearts} and won (431390) with three of a kind, Nines
Seat 3: wisalins folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: Lg#born2win folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: arogerios (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: H0uari (small blind) folded before Flop
Seat 8: sychijpotroh (big blind) showed {10-Clubs}{j-Hearts} and lost with a pair of Jacks
Seat 9: tolitoli1983 folded before Flop (didn't bet)

Als je niet schiet, kun je niet scoren.

49  

PokerStars Hand #222667918485: Tournament #3067423589, $9.80+$1.20 USD Hold'em No Limit - Level XXVI (10000/20000) - 2021/01/15 23:48:54 CET [2021/01/15 17:48:54 ET]
Table '3067423589 712' 9-max Seat #9 is the button
Seat 1: DanielBirk (1141284 in chips)
Seat 2: Big_RobS (680911 in chips)
Seat 3: wisalins (306297 in chips)
Seat 4: Lg#born2win (794034 in chips)
Seat 5: arogerios (958551 in chips)
Seat 6: H0uari (353466 in chips)
Seat 7: rays1606 (68422 in chips)
Seat 8: LI0NB0Y (363050 in chips)
Seat 9: tolitoli1983 (1887619 in chips)
DanielBirk: posts the ante 2500
Big_RobS: posts the ante 2500
wisalins: posts the ante 2500
Lg#born2win: posts the ante 2500
arogerios: posts the ante 2500
H0uari: posts the ante 2500
rays1606: posts the ante 2500
LI0NB0Y: posts the ante 2500
tolitoli1983: posts the ante 2500
DanielBirk: posts small blind 10000
Big_RobS: posts big blind 20000
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Big_RobS {9-Hearts}{10-Clubs}
wisalins: folds
Lg#born2win: folds
arogerios: folds
H0uari: folds
rays1606: raises 45922 to 65922 and is all-in
LI0NB0Y: folds
tolitoli1983: folds
DanielBirk: folds
Big_RobS: calls 45922
*** FLOP *** {5-Clubs}{6-Spades}{3-Hearts}
*** TURN *** {5-Clubs}{6-Spades}{3-Hearts} {9-Diamonds}
*** RIVER *** {5-Clubs}{6-Spades}{3-Hearts}{9-Diamonds} {7-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
Big_RobS: shows {9-Hearts}{10-Clubs} (a pair of Nines)
rays1606: shows {a-Diamonds}{8-Spades} (a straight, Five to Nine)
rays1606 collected 164344 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 164344 | Rake 0
Board {5-Clubs}{6-Spades}{3-Hearts}{9-Diamonds}{7-Diamonds}
Seat 1: DanielBirk (small blind) folded before Flop
Seat 2: Big_RobS (big blind) showed {9-Hearts}{10-Clubs} and lost with a pair of Nines
Seat 3: wisalins folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: Lg#born2win folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: arogerios folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: H0uari folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: rays1606 showed {a-Diamonds}{8-Spades} and won (164344) with a straight, Five to Nine
Seat 8: LI0NB0Y folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: tolitoli1983 (button) folded before Flop (didn't bet)

Als je niet schiet, kun je niet scoren.

50  

19:05 $11 - 545.889
19:10 $16.50 - out
20:00 $11 - out
20:30 $33 - out +7.50
21:00 $55 - out
21:05 $5.50 - out +19.24
22:00 $22 - 16.911
23:05 $22 - out

20:35 $11 sat - out
20:57 $5.50 sat -out
1x 7.50 hyper - out

22:39 $11 - out
22:43 $11 - out

Als je niet schiet, kun je niet scoren.

51  

bust 33.17

PokerStars Hand #222668470875: Tournament #3067423589, $9.80+$1.20 USD Hold'em No Limit - Level XXVI (10000/20000) - 2021/01/16 0:02:20 CET [2021/01/15 18:02:20 ET]
Table '3067423589 712' 9-max Seat #7 is the button
Seat 1: DanielBirk (939987 in chips)
Seat 2: Big_RobS (545889 in chips)
Seat 3: wisalins (959591 in chips)
Seat 4: Lg#born2win (642281 in chips)
Seat 5: arogerios (911051 in chips)
Seat 6: H0uari (295966 in chips)
Seat 7: rays1606 (181844 in chips)
Seat 8: LI0NB0Y (174406 in chips)
Seat 9: tolitoli1983 (1902619 in chips)
DanielBirk: posts the ante 2500
Big_RobS: posts the ante 2500
wisalins: posts the ante 2500
Lg#born2win: posts the ante 2500
arogerios: posts the ante 2500
H0uari: posts the ante 2500
rays1606: posts the ante 2500
LI0NB0Y: posts the ante 2500
tolitoli1983: posts the ante 2500
LI0NB0Y: posts small blind 10000
tolitoli1983: posts big blind 20000
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Big_RobS {k-Clubs}{k-Hearts}
DanielBirk: folds
Big_RobS: raises 21600 to 41600
wisalins: calls 41600
Lg#born2win: folds
arogerios: folds
H0uari: folds
rays1606: folds
LI0NB0Y: folds
tolitoli1983: folds
*** FLOP *** {9-Spades}{8-Diamonds}{9-Diamonds}
Big_RobS: bets 69900
wisalins: calls 69900
*** TURN *** {9-Spades}{8-Diamonds}{9-Diamonds} {6-Clubs}
Big_RobS: bets 220000
wisalins: raises 220000 to 440000
Big_RobS: calls 211889 and is all-in
Uncalled bet (8111) returned to wisalins
*** RIVER *** {9-Spades}{8-Diamonds}{9-Diamonds}{6-Clubs} {3-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
Big_RobS: shows {k-Clubs}{k-Hearts} (two pair, Kings and Nines)
wisalins: shows {8-Clubs}{8-Hearts} (a full house, Eights full of Nines)
wisalins collected 1139278 from pot
Big_RobS finished the tournament in 613th place and received $33.17.
*** SUMMARY ***
Total pot 1139278 | Rake 0
Board {9-Spades}{8-Diamonds}{9-Diamonds}{6-Clubs}{3-Diamonds}
Seat 1: DanielBirk folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: Big_RobS showed {k-Clubs}{k-Hearts} and lost with two pair, Kings and Nines
Seat 3: wisalins showed {8-Clubs}{8-Hearts} and won (1139278) with a full house, Eights full of Nines
Seat 4: Lg#born2win folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: arogerios folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: H0uari folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: rays1606 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: LI0NB0Y (small blind) folded before Flop
Seat 9: tolitoli1983 (big blind) folded before Flop

Als je niet schiet, kun je niet scoren.

52  

PokerStars Hand #222669128094: Tournament #3099770326, $20+$2 USD Hold'em No Limit - Level XIII (250/500) - 2021/01/16 0:16:51 CET [2021/01/15 18:16:51 ET]
Table '3099770326 3' 9-max Seat #8 is the button
Seat 1: MesklaFourne (25236 in chips)
Seat 2: Big_RobS (17211 in chips)
Seat 3: RST666 (37651 in chips)
Seat 4: CicaLovec (10772 in chips)
Seat 5: etnacoffeeUK (15787 in chips)
Seat 6: frankie4321 (4788 in chips)
Seat 7: GuiTuoBei (17370 in chips)
Seat 8: Sadness34 (7195 in chips)
Seat 9: fehemp56 (5555 in chips)
MesklaFourne: posts the ante 65
Big_RobS: posts the ante 65
RST666: posts the ante 65
CicaLovec: posts the ante 65
etnacoffeeUK: posts the ante 65
frankie4321: posts the ante 65
GuiTuoBei: posts the ante 65
Sadness34: posts the ante 65
fehemp56: posts the ante 65
fehemp56: posts small blind 250
MesklaFourne: posts big blind 500
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Big_RobS {k-Diamonds}{k-Spades}
Big_RobS: raises 750 to 1250
RST666: folds
CicaLovec: folds
etnacoffeeUK: folds
frankie4321: folds
GuiTuoBei: folds
Sadness34: folds
fehemp56: folds
MesklaFourne: calls 750
*** FLOP *** {10-Spades}{a-Spades}{4-Spades}
MesklaFourne: checks
Big_RobS: checks
*** TURN *** {10-Spades}{a-Spades}{4-Spades} {j-Clubs}
MesklaFourne: checks
Big_RobS: bets 1750
MesklaFourne: raises 1750 to 3500
Big_RobS: calls 1750
*** RIVER *** {10-Spades}{a-Spades}{4-Spades}{j-Clubs} {2-Clubs}
MesklaFourne: bets 5167
Big_RobS: folds
Uncalled bet (5167) returned to MesklaFourne
MesklaFourne collected 10335 from pot
MesklaFourne: doesn't show hand
*** SUMMARY ***
Total pot 10335 | Rake 0
Board {10-Spades}{a-Spades}{4-Spades}{j-Clubs}{2-Clubs}
Seat 1: MesklaFourne (big blind) collected (10335)
Seat 2: Big_RobS folded on the River
Seat 3: RST666 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: CicaLovec folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: etnacoffeeUK folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: frankie4321 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: GuiTuoBei folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: Sadness34 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: fehemp56 (small blind) folded before Flop

PokerStars Hand #222669176266: Tournament #3099770326, $20+$2 USD Hold'em No Limit - Level XIII (250/500) - 2021/01/16 0:17:58 CET [2021/01/15 18:17:58 ET]
Table '3099770326 3' 9-max Seat #9 is the button
Seat 1: MesklaFourne (30756 in chips)
Seat 2: Big_RobS (12396 in chips)
Seat 3: RST666 (37586 in chips)
Seat 4: CicaLovec (10707 in chips)
Seat 5: etnacoffeeUK (15722 in chips)
Seat 6: frankie4321 (4723 in chips)
Seat 7: GuiTuoBei (17305 in chips)
Seat 8: Sadness34 (7130 in chips)
Seat 9: fehemp56 (5240 in chips)
MesklaFourne: posts the ante 65
Big_RobS: posts the ante 65
RST666: posts the ante 65
CicaLovec: posts the ante 65
etnacoffeeUK: posts the ante 65
frankie4321: posts the ante 65
GuiTuoBei: posts the ante 65
Sadness34: posts the ante 65
fehemp56: posts the ante 65
MesklaFourne: posts small blind 250
Big_RobS: posts big blind 500
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Big_RobS {q-Clubs}{j-Hearts}
RST666: folds
CicaLovec: folds
etnacoffeeUK: folds
frankie4321: folds
GuiTuoBei: folds
Sadness34: folds
fehemp56: raises 4675 to 5175 and is all-in
MesklaFourne: folds
Big_RobS: calls 4675
*** FLOP *** {k-Spades}{k-Diamonds}{4-Spades}
*** TURN *** {k-Spades}{k-Diamonds}{4-Spades} {2-Diamonds}
*** RIVER *** {k-Spades}{k-Diamonds}{4-Spades}{2-Diamonds} {10-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
Big_RobS: shows {q-Clubs}{j-Hearts} (a pair of Kings)
fehemp56: shows {7-Hearts}{6-Hearts} (a pair of Kings - lower kicker)
Big_RobS collected 11185 from pot
fehemp56 finished the tournament in 290th place
*** SUMMARY ***
Total pot 11185 | Rake 0
Board {k-Spades}{k-Diamonds}{4-Spades}{2-Diamonds}{10-Diamonds}
Seat 1: MesklaFourne (small blind) folded before Flop
Seat 2: Big_RobS (big blind) showed {q-Clubs}{j-Hearts} and won (11185) with a pair of Kings
Seat 3: RST666 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: CicaLovec folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: etnacoffeeUK folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: frankie4321 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: GuiTuoBei folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: Sadness34 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: fehemp56 (button) showed {7-Hearts}{6-Hearts} and lost with a pair of Kings

PokerStars Hand #222669237545: Tournament #3099770326, $20+$2 USD Hold'em No Limit - Level XIII (250/500) - 2021/01/16 0:19:23 CET [2021/01/15 18:19:23 ET]
Table '3099770326 3' 9-max Seat #2 is the button
Seat 1: MesklaFourne (30376 in chips)
Seat 2: Big_RobS (18026 in chips)
Seat 3: RST666 (36956 in chips)
Seat 4: CicaLovec (10577 in chips)
Seat 5: etnacoffeeUK (15592 in chips)
Seat 6: frankie4321 (10456 in chips)
Seat 7: GuiTuoBei (17175 in chips)
Seat 8: Sadness34 (2407 in chips)
Seat 9: ricky0125 (12380 in chips)
MesklaFourne: posts the ante 65
Big_RobS: posts the ante 65
RST666: posts the ante 65
CicaLovec: posts the ante 65
etnacoffeeUK: posts the ante 65
frankie4321: posts the ante 65
GuiTuoBei: posts the ante 65
Sadness34: posts the ante 65
ricky0125: posts the ante 65
RST666: posts small blind 250
CicaLovec: posts big blind 500
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Big_RobS {j-Clubs}{j-Spades}
etnacoffeeUK: folds
frankie4321: folds
Sadness34 said, "gamw tis manes sas"
GuiTuoBei: folds
Sadness34: folds
ricky0125: raises 500 to 1000
MesklaFourne: calls 1000
Big_RobS: raises 3000 to 4000
frankie4321 said, "Lol idiot"
RST666: folds
CicaLovec: folds
ricky0125: folds
MesklaFourne: calls 3000
*** FLOP *** {10-Diamonds}{4-Spades}{6-Clubs}
MesklaFourne: checks
Big_RobS: bets 6000
MesklaFourne: raises 20311 to 26311 and is all-in
Big_RobS: calls 7961 and is all-in
Uncalled bet (12350) returned to MesklaFourne
*** TURN *** {10-Diamonds}{4-Spades}{6-Clubs} {3-Clubs}
*** RIVER *** {10-Diamonds}{4-Spades}{6-Clubs}{3-Clubs} {5-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
MesklaFourne: shows {10-Hearts}{8-Hearts} (a pair of Tens)
Big_RobS: shows {j-Clubs}{j-Spades} (a pair of Jacks)
Big_RobS collected 38257 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 38257 | Rake 0
Board {10-Diamonds}{4-Spades}{6-Clubs}{3-Clubs}{5-Hearts}
Seat 1: MesklaFourne showed {10-Hearts}{8-Hearts} and lost with a pair of Tens
Seat 2: Big_RobS (button) showed {j-Clubs}{j-Spades} and won (38257) with a pair of Jacks
Seat 3: RST666 (small blind) folded before Flop
Seat 4: CicaLovec (big blind) folded before Flop
Seat 5: etnacoffeeUK folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: frankie4321 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: GuiTuoBei folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: Sadness34 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: ricky0125 folded before Flop

Als je niet schiet, kun je niet scoren.

53  

PokerStars Hand #222669769350: Tournament #3099770326, $20+$2 USD Hold'em No Limit - Level XIV (300/600) - 2021/01/16 0:31:59 CET [2021/01/15 18:31:59 ET]
Table '3099770326 3' 9-max Seat #9 is the button
Seat 1: ajetopatamat (21026 in chips)
Seat 2: Big_RobS (33234 in chips)
Seat 3: RST666 (69838 in chips)
Seat 4: CicaLovec (24375 in chips)
Seat 5: etnacoffeeUK (11566 in chips)
Seat 6: XLzebadee (20239 in chips)
Seat 7: GuiTuoBei (26461 in chips)
Seat 8: Koheeei (28980 in chips)
Seat 9: ricky0125 (7215 in chips)
ajetopatamat: posts the ante 75
Big_RobS: posts the ante 75
RST666: posts the ante 75
CicaLovec: posts the ante 75
etnacoffeeUK: posts the ante 75
XLzebadee: posts the ante 75
GuiTuoBei: posts the ante 75
Koheeei: posts the ante 75
ricky0125: posts the ante 75
ajetopatamat: posts small blind 300
Big_RobS: posts big blind 600
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Big_RobS {10-Diamonds}{j-Clubs}
RST666: folds
CicaLovec: folds
etnacoffeeUK: folds
XLzebadee: folds
GuiTuoBei: folds
Koheeei: folds
ricky0125 has timed out
ricky0125: folds
ricky0125 is sitting out
ajetopatamat: calls 300
Big_RobS: checks
*** FLOP *** {5-Clubs}{10-Hearts}{7-Hearts}
ajetopatamat: bets 1013
Big_RobS: calls 1013
*** TURN *** {5-Clubs}{10-Hearts}{7-Hearts} {4-Spades}
ajetopatamat: bets 3043
Big_RobS: calls 3043
*** RIVER *** {5-Clubs}{10-Hearts}{7-Hearts}{4-Spades} {9-Hearts}
ajetopatamat: bets 7200
Big_RobS: calls 7200
*** SHOW DOWN ***
ajetopatamat: shows {k-Hearts}{2-Hearts} (a flush, King high)
Big_RobS: mucks hand
ajetopatamat collected 24387 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 24387 | Rake 0
Board {5-Clubs}{10-Hearts}{7-Hearts}{4-Spades}{9-Hearts}
Seat 1: ajetopatamat (small blind) showed {k-Hearts}{2-Hearts} and won (24387) with a flush, King high
Seat 2: Big_RobS (big blind) mucked {10-Diamonds}{j-Clubs}
Seat 3: RST666 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: CicaLovec folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: etnacoffeeUK folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: XLzebadee folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: GuiTuoBei folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: Koheeei folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: ricky0125 (button) folded before Flop (didn't bet)

Als je niet schiet, kun je niet scoren.

54  

PokerStars Hand #222670162437: Tournament #3099770326, $20+$2 USD Hold'em No Limit - Level XV (350/700) - 2021/01/16 0:41:34 CET [2021/01/15 18:41:34 ET]
Table '3099770326 3' 9-max Seat #4 is the button
Seat 1: ajetopatamat (32375 in chips)
Seat 2: Big_RobS (17853 in chips)
Seat 3: RST666 (69932 in chips)
Seat 4: CicaLovec (14131 in chips)
Seat 5: Pocok85 (18644 in chips)
Seat 6: XLzebadee (21454 in chips)
Seat 7: GuiTuoBei (41173 in chips)
Seat 8: Koheeei (41856 in chips)
Seat 9: ricky0125 (5040 in chips) is sitting out
ajetopatamat: posts the ante 90
Big_RobS: posts the ante 90
RST666: posts the ante 90
CicaLovec: posts the ante 90
Pocok85: posts the ante 90
XLzebadee: posts the ante 90
GuiTuoBei: posts the ante 90
Koheeei: posts the ante 90
ricky0125: posts the ante 90
Pocok85: posts small blind 350
XLzebadee: posts big blind 700
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Big_RobS {j-Clubs}{k-Spades}
GuiTuoBei: folds
Koheeei: folds
ricky0125: folds
ajetopatamat: folds
Big_RobS: raises 756 to 1456
RST666: calls 1456
CicaLovec: folds
Pocok85: folds
XLzebadee: calls 756
*** FLOP *** {q-Clubs}{2-Diamonds}{j-Hearts}
XLzebadee: checks
Big_RobS: checks
RST666: checks
*** TURN *** {q-Clubs}{2-Diamonds}{j-Hearts} {10-Hearts}
XLzebadee: checks
Big_RobS: bets 2450
RST666: calls 2450
XLzebadee: folds
*** RIVER *** {q-Clubs}{2-Diamonds}{j-Hearts}{10-Hearts} {6-Clubs}
Big_RobS: checks
RST666: checks
*** SHOW DOWN ***
Big_RobS: shows {j-Clubs}{k-Spades} (a pair of Jacks)
RST666: shows {j-Diamonds}{10-Diamonds} (two pair, Jacks and Tens)
RST666 collected 10428 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 10428 | Rake 0
Board {q-Clubs}{2-Diamonds}{j-Hearts}{10-Hearts}{6-Clubs}
Seat 1: ajetopatamat folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: Big_RobS showed {j-Clubs}{k-Spades} and lost with a pair of Jacks
Seat 3: RST666 showed {j-Diamonds}{10-Diamonds} and won (10428) with two pair, Jacks and Tens
Seat 4: CicaLovec (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: Pocok85 (small blind) folded before Flop
Seat 6: XLzebadee (big blind) folded on the Turn
Seat 7: GuiTuoBei folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: Koheeei folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: ricky0125 folded before Flop (didn't bet)

Als je niet schiet, kun je niet scoren.

55  

19:05 $11 - out +33.17
19:10 $16.50 - out
20:00 $11 - out
20:30 $33 - out +7.50
21:00 $55 - out
21:05 $5.50 - out +19.24
22:00 $22 - - 10.772
23:05 $22 - out

20:35 $11 sat - out
20:57 $5.50 sat -out
1x 7.50 hyper - out

22:39 $11 - out
22:43 $11 - out

Als je niet schiet, kun je niet scoren.

56  

PokerStars Hand #222671464598: Tournament #3099770326, $20+$2 USD Hold'em No Limit - Level XVIII (600/1200) - 2021/01/16 1:17:32 CET [2021/01/15 19:17:32 ET]
Table '3099770326 7' 9-max Seat #5 is the button
Seat 1: Pene2 (56406 in chips)
Seat 2: Pstar73 (26228 in chips)
Seat 3: luckygirl749 (58817 in chips)
Seat 4: KronosUnd33 (3119 in chips)
Seat 5: m.kadoura (7693 in chips)
Seat 6: afghan herat (65952 in chips)
Seat 8: Big_RobS (10872 in chips)
Seat 9: bigsummer69 (76788 in chips)
Pene2: posts the ante 150
Pstar73: posts the ante 150
luckygirl749: posts the ante 150
KronosUnd33: posts the ante 150
m.kadoura: posts the ante 150
afghan herat: posts the ante 150
Big_RobS: posts the ante 150
bigsummer69: posts the ante 150
afghan herat: posts small blind 600
Big_RobS: posts big blind 1200
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Big_RobS {j-Spades}{10-Hearts}
bigsummer69: folds
Pene2: folds
Pstar73: folds
luckygirl749: folds
KronosUnd33: raises 1769 to 2969 and is all-in
m.kadoura: folds
afghan herat: folds
Big_RobS: calls 1769
*** FLOP *** {8-Hearts}{3-Clubs}{8-Diamonds}
*** TURN *** {8-Hearts}{3-Clubs}{8-Diamonds} {j-Diamonds}
*** RIVER *** {8-Hearts}{3-Clubs}{8-Diamonds}{j-Diamonds} {10-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
Big_RobS: shows {j-Spades}{10-Hearts} (two pair, Jacks and Tens)
KronosUnd33: shows {q-Spades}{k-Hearts} (a pair of Eights)
Big_RobS collected 7738 from pot
KronosUnd33 finished the tournament in 148th place and received $36.80.
*** SUMMARY ***
Total pot 7738 | Rake 0
Board {8-Hearts}{3-Clubs}{8-Diamonds}{j-Diamonds}{10-Clubs}
Seat 1: Pene2 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: Pstar73 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: luckygirl749 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: KronosUnd33 showed {q-Spades}{k-Hearts} and lost with a pair of Eights
Seat 5: m.kadoura (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: afghan herat (small blind) folded before Flop
Seat 8: Big_RobS (big blind) showed {j-Spades}{10-Hearts} and won (7738) with two pair, Jacks and Tens
Seat 9: bigsummer69 folded before Flop (didn't bet)

Als je niet schiet, kun je niet scoren.

57  

laatste bust

PokerStars Hand #222671525309: Tournament #3099770326, $20+$2 USD Hold'em No Limit - Level XVIII (600/1200) - 2021/01/16 1:19:01 CET [2021/01/15 19:19:01 ET]
Table '3099770326 7' 9-max Seat #9 is the button
Seat 1: Pene2 (52356 in chips)
Seat 2: Pstar73 (25778 in chips)
Seat 3: luckygirl749 (55967 in chips)
Seat 4: Gunte1989 (37506 in chips)
Seat 5: m.kadoura (12643 in chips)
Seat 6: afghan herat (64902 in chips)
Seat 8: Big_RobS (14591 in chips)
Seat 9: bigsummer69 (79788 in chips)
Pene2: posts the ante 150
Pstar73: posts the ante 150
luckygirl749: posts the ante 150
Gunte1989: posts the ante 150
m.kadoura: posts the ante 150
afghan herat: posts the ante 150
Big_RobS: posts the ante 150
bigsummer69: posts the ante 150
Pene2: posts small blind 600
Pstar73: posts big blind 1200
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Big_RobS {q-Diamonds}{k-Hearts}
luckygirl749: folds
Gunte1989: folds
m.kadoura: folds
afghan herat: raises 1200 to 2400
Big_RobS: raises 12041 to 14441 and is all-in
bigsummer69: folds
Pene2: folds
Pstar73: raises 11187 to 25628 and is all-in
afghan herat: folds {j-Hearts}{10-Hearts}
Uncalled bet (11187) returned to Pstar73
*** FLOP *** {6-Spades}{8-Clubs}{a-Spades}
*** TURN *** {6-Spades}{8-Clubs}{a-Spades} {6-Diamonds}
*** RIVER *** {6-Spades}{8-Clubs}{a-Spades}{6-Diamonds} {3-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
Pstar73: shows {j-Clubs}{j-Spades} (two pair, Jacks and Sixes)
Big_RobS: shows {q-Diamonds}{k-Hearts} (a pair of Sixes)
Pstar73 collected 33082 from pot
Big_RobS finished the tournament in 145th place and received $36.80.
*** SUMMARY ***
Total pot 33082 | Rake 0
Board {6-Spades}{8-Clubs}{a-Spades}{6-Diamonds}{3-Hearts}
Seat 1: Pene2 (small blind) folded before Flop
Seat 2: Pstar73 (big blind) showed {j-Clubs}{j-Spades} and won (33082) with two pair, Jacks and Sixes
Seat 3: luckygirl749 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: Gunte1989 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: m.kadoura folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: afghan herat folded before Flop
Seat 8: Big_RobS showed {q-Diamonds}{k-Hearts} and lost with a pair of Sixes
Seat 9: bigsummer69 (button) folded before Flop (didn't bet)

Als je niet schiet, kun je niet scoren.

58  

19:05 $11 - out +33.17
19:10 $16.50 - out
20:00 $11 - out
20:30 $33 - out +7.50
21:00 $55 - out
21:05 $5.50 - out +19.24
22:00 $22 - - out +36.80
23:05 $22 - out

20:35 $11 sat - out
20:57 $5.50 sat -out
1x 7.50 hyper - out

22:39 $11 - out
22:43 $11 - out

= 96.71

Als je niet schiet, kun je niet scoren.

59  
Terug naar boven
Loading
Sommige verplichten velden van het formulier ontbreken

Een gebruikersnaam is verplicht

Een wachtwoord is verplicht

Dit bericht kent geen inhoud

Thread onderwerp is leeg

Kies juiste category voor dit topic