Poker Forum

4466 leden
201189 topics
7516181 posts

Online: 91 46 geregistreerde leden + 45 gasten

ping
Procenten Verkoop High

HH Floormate

Laatste eerst Oudste eerst

bedankt voor het spelen

{3-Spades}{10-Spades} lucky {6-Hearts}{7-Hearts}

27  

bust laatste

PokerStars Hand #222668161255: Tournament #3096972011, $50+$50+$9 USD Hold'em No Limit - Level IX (150/300) - 2021/01/15 23:53:57 CET [2021/01/15 17:53:57 ET]
Table '3096972011 2' 8-max Seat #7 is the button
Seat 1: kinder309 (32708 in chips, $100 bounty)
Seat 2: Azel.AA (13538 in chips, $50 bounty)
Seat 3: RafaCorreaBR (11323 in chips, $75 bounty)
Seat 4: beukie555 (13390 in chips, $50 bounty)
Seat 5: Kobasteris (10838 in chips, $50 bounty)
Seat 6: Floormate (4138 in chips, $75 bounty)
Seat 7: dincimus (11500 in chips, $50 bounty)
Seat 8: Chainman19 (15104 in chips, $50 bounty)
kinder309: posts the ante 30
Azel.AA: posts the ante 30
RafaCorreaBR: posts the ante 30
beukie555: posts the ante 30
Kobasteris: posts the ante 30
Floormate: posts the ante 30
dincimus: posts the ante 30
Chainman19: posts the ante 30
Chainman19: posts small blind 150
kinder309: posts big blind 300
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Floormate {7-Hearts}{7-Clubs}
Azel.AA: folds
RafaCorreaBR: folds
beukie555: folds
Kobasteris: folds
Floormate: raises 3808 to 4108 and is all-in
dincimus: calls 4108
Chainman19: folds
kinder309: folds
*** FLOP *** {5-Hearts}{5-Diamonds}{10-Spades}
*** TURN *** {5-Hearts}{5-Diamonds}{10-Spades} {a-Diamonds}
*** RIVER *** {5-Hearts}{5-Diamonds}{10-Spades}{a-Diamonds} {2-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
Floormate: shows {7-Hearts}{7-Clubs} (two pair, Sevens and Fives)
dincimus: shows {a-Clubs}{9-Spades} (two pair, Aces and Fives)
dincimus collected 8906 from pot
dincimus wins $37.50 for eliminating Floormate and their own bounty increases by $37.50 to $87.50
Floormate finished the tournament
*** SUMMARY ***
Total pot 8906 | Rake 0
Board {5-Hearts}{5-Diamonds}{10-Spades}{a-Diamonds}{2-Clubs}
Seat 1: kinder309 (big blind) folded before Flop
Seat 2: Azel.AA folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: RafaCorreaBR folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: beukie555 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: Kobasteris folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: Floormate showed {7-Hearts}{7-Clubs} and lost with two pair, Sevens and Fives
Seat 7: dincimus (button) showed {a-Clubs}{9-Spades} and won (8906) with two pair, Aces and Fives
Seat 8: Chainman19 (small blind) folded before Flop

161.28 + 25$ maakt 186.28

26  

bust 215

PokerStars Hand #222667361938: Tournament #3067423603, $104.76+$100.00+$10.24 USD Hold'em No Limit - Level XI (2000/4000) - 2021/01/15 23:37:35 CET [2021/01/15 17:37:35 ET]
Table '3067423603 9' 7-max Seat #2 is the button
Seat 1: Kkidmoney (98090 in chips, $100 bounty)
Seat 2: Kaggis (22791 in chips, $100 bounty)
Seat 3: Liv Find Lov (97453 in chips, $100 bounty)
Seat 4: Floormate (94083 in chips, $100 bounty)
Seat 5: zi_allen (347136 in chips, $250 bounty)
Seat 6: by_Vadimka (131188 in chips, $100 bounty)
Seat 7: GaryT20 (508464 in chips, $200 bounty)
Kkidmoney: posts the ante 1000
Kaggis: posts the ante 1000
Liv Find Lov: posts the ante 1000
Floormate: posts the ante 1000
zi_allen: posts the ante 1000
by_Vadimka: posts the ante 1000
GaryT20: posts the ante 1000
Liv Find Lov: posts small blind 2000
Floormate: posts big blind 4000
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Floormate {10-Clubs}{10-Diamonds}
zi_allen: folds
by_Vadimka: raises 4800 to 8800
GaryT20: folds
Kkidmoney: folds
Kaggis: raises 12991 to 21791 and is all-in
Liv Find Lov: folds
Floormate: raises 71292 to 93083 and is all-in
by_Vadimka: calls 84283
*** FLOP *** {10-Spades}{2-Diamonds}{k-Diamonds}
*** TURN *** {10-Spades}{2-Diamonds}{k-Diamonds} {3-Hearts}
*** RIVER *** {10-Spades}{2-Diamonds}{k-Diamonds}{3-Hearts} {q-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
Floormate: shows {10-Clubs}{10-Diamonds} (three of a kind, Tens)
by_Vadimka: shows {a-Diamonds}{j-Clubs} (a straight, Ten to Ace)
by_Vadimka collected 142584 from side pot
Kaggis: shows {a-Spades}{9-Hearts} (high card Ace)
by_Vadimka collected 74373 from main pot
by_Vadimka wins $50 for eliminating Kaggis and their own bounty increases by $50 to $150
by_Vadimka wins $50 for eliminating Floormate and their own bounty increases by $50 to $200
Floormate finished the tournament
Kaggis finished the tournament
*** SUMMARY ***
Total pot 216957 Main pot 74373. Side pot 142584. | Rake 0
Board {10-Spades}{2-Diamonds}{k-Diamonds}{3-Hearts}{q-Hearts}
Seat 1: Kkidmoney folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: Kaggis (button) showed {a-Spades}{9-Hearts} and lost with high card Ace
Seat 3: Liv Find Lov (small blind) folded before Flop
Seat 4: Floormate (big blind) showed {10-Clubs}{10-Diamonds} and lost with three of a kind, Tens
Seat 5: zi_allen folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: by_Vadimka showed {a-Diamonds}{j-Clubs} and won (216957) with a straight, Ten to Ace
Seat 7: GaryT20 folded before Flop (didn't bet)

25  

bust 22ht

PokerStars Hand #222667074831: Tournament #3067423602, $10.95+$10.00+$1.05 USD Hold'em No Limit - Level IX (800/1600) - 2021/01/15 23:31:55 CET [2021/01/15 17:31:55 ET]
Table '3067423602 377' 7-max Seat #6 is the button
Seat 1: Rus8905 (71236 in chips, $10 bounty)
Seat 2: Floormate (15792 in chips, $10 bounty)
Seat 3: conradofpg (58300 in chips, $10 bounty)
Seat 4: Gogsi04 (97683 in chips, $10 bounty)
Seat 5: aljechoo (34664 in chips, $10 bounty)
Seat 6: TDKH (81067 in chips, $20 bounty)
Seat 7: art_fenomeno (73213 in chips, $10 bounty)
Rus8905: posts the ante 400
Floormate: posts the ante 400
conradofpg: posts the ante 400
Gogsi04: posts the ante 400
aljechoo: posts the ante 400
TDKH: posts the ante 400
art_fenomeno: posts the ante 400
art_fenomeno: posts small blind 800
Rus8905: posts big blind 1600
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Floormate {k-Diamonds}{j-Clubs}
Floormate: raises 13792 to 15392 and is all-in
conradofpg: folds
Gogsi04: folds
aljechoo: folds
TDKH: calls 15392
art_fenomeno: folds
Rus8905: calls 13792
*** FLOP *** {4-Hearts}{4-Spades}{7-Diamonds}
Rus8905: checks
TDKH: checks
*** TURN *** {4-Hearts}{4-Spades}{7-Diamonds} {9-Clubs}
Rus8905: bets 27200
TDKH: folds
Uncalled bet (27200) returned to Rus8905
*** RIVER *** {4-Hearts}{4-Spades}{7-Diamonds}{9-Clubs} {a-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
Rus8905: shows {9-Diamonds}{q-Diamonds} (two pair, Nines and Fours)
Floormate: shows {k-Diamonds}{j-Clubs} (a pair of Fours)
Rus8905 collected 49776 from pot
Rus8905 wins $5 for eliminating Floormate and their own bounty increases by $5 to $15
Floormate finished the tournament
*** SUMMARY ***
Total pot 49776 | Rake 0
Board {4-Hearts}{4-Spades}{7-Diamonds}{9-Clubs}{a-Hearts}
Seat 1: Rus8905 (big blind) showed {9-Diamonds}{q-Diamonds} and won (49776) with two pair, Nines and Fours
Seat 2: Floormate showed {k-Diamonds}{j-Clubs} and lost with a pair of Fours
Seat 3: conradofpg folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: Gogsi04 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: aljechoo folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: TDKH (button) folded on the Turn
Seat 7: art_fenomeno (small blind) folded before Flop

24  

ko 25

PokerStars Hand #222666397720: Tournament #3096972011, $50+$50+$9 USD Hold'em No Limit - Level IV (50/100) - 2021/01/15 23:19:06 CET [2021/01/15 17:19:06 ET]
Table '3096972011 2' 8-max Seat #1 is the button
Seat 1: kinder309 (10146 in chips, $50 bounty)
Seat 2: Azel.AA (11299 in chips, $50 bounty)
Seat 3: RafaCorreaBR (12330 in chips, $50 bounty)
Seat 4: CherryOnT0p (7062 in chips, $50 bounty)
Seat 5: Kobasteris (9804 in chips, $50 bounty)
Seat 6: Floormate (8429 in chips, $50 bounty)
Seat 7: heatbr (9990 in chips, $50 bounty)
Seat 8: Zicki32 (6931 in chips, $50 bounty)
kinder309: posts the ante 10
Azel.AA: posts the ante 10
RafaCorreaBR: posts the ante 10
CherryOnT0p: posts the ante 10
Kobasteris: posts the ante 10
Floormate: posts the ante 10
heatbr: posts the ante 10
Zicki32: posts the ante 10
Azel.AA: posts small blind 50
RafaCorreaBR: posts big blind 100
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Floormate {q-Hearts}{j-Hearts}
CherryOnT0p: raises 130 to 230
Kobasteris: folds
Floormate: calls 230
heatbr: folds
Zicki32: raises 920 to 1150
kinder309: folds
Azel.AA: folds
RafaCorreaBR: folds
CherryOnT0p: folds
Floormate: calls 920
*** FLOP *** {4-Hearts}{2-Spades}{2-Hearts}
Floormate: checks
Zicki32: bets 2760
Floormate: raises 3440 to 6200
Zicki32: calls 3011 and is all-in
Uncalled bet (429) returned to Floormate
*** TURN *** {4-Hearts}{2-Spades}{2-Hearts} {5-Hearts}
*** RIVER *** {4-Hearts}{2-Spades}{2-Hearts}{5-Hearts} {j-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
Floormate: shows {q-Hearts}{j-Hearts} (a flush, Queen high)
Zicki32: shows {q-Diamonds}{q-Clubs} (two pair, Queens and Deuces)
Floormate collected 14302 from pot
Floormate wins $25 for eliminating Zicki32 and their own bounty increases by $25 to $75
Zicki32 finished the tournament
*** SUMMARY ***
Total pot 14302 | Rake 0
Board {4-Hearts}{2-Spades}{2-Hearts}{5-Hearts}{j-Diamonds}
Seat 1: kinder309 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: Azel.AA (small blind) folded before Flop
Seat 3: RafaCorreaBR (big blind) folded before Flop
Seat 4: CherryOnT0p folded before Flop
Seat 5: Kobasteris folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: Floormate showed {q-Hearts}{j-Hearts} and won (14302) with a flush, Queen high
Seat 7: heatbr folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: Zicki32 showed {q-Diamonds}{q-Clubs} and lost with two pair, Queens and Deuces

23  

161.28 in kas

109cooldown:
22 blow out hyper:
215 blow out hyper:

22  

bust 55 4m matige call ja

PokerStars Hand #222664592195: Tournament #3067423599, $50+$5 USD Hold'em No Limit - Level XVI (2500/5000) - 2021/01/15 22:43:33 CET [2021/01/15 16:43:33 ET]
Table '3067423599 59' 4-max Seat #1 is the button
Seat 1: Floormate (160640 in chips)
Seat 2: kn0wlEdge911 (348771 in chips)
Seat 3: Downbr3aker (110986 in chips)
Seat 4: ItsVil (312362 in chips)
Floormate: posts the ante 625
kn0wlEdge911: posts the ante 625
Downbr3aker: posts the ante 625
ItsVil: posts the ante 625
kn0wlEdge911: posts small blind 2500
Downbr3aker: posts big blind 5000
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Floormate {k-Diamonds}{j-Diamonds}
ItsVil: folds
Floormate: raises 5000 to 10000
Floormate said, "haha sure"
kn0wlEdge911: raises 338146 to 348146 and is all-in
Downbr3aker: folds
Floormate: calls 150015 and is all-in
Uncalled bet (188131) returned to kn0wlEdge911
*** FLOP *** {10-Hearts}{q-Clubs}{7-Clubs}
*** TURN *** {10-Hearts}{q-Clubs}{7-Clubs} {6-Clubs}
*** RIVER *** {10-Hearts}{q-Clubs}{7-Clubs}{6-Clubs} {6-Spades}
*** SHOW DOWN ***
kn0wlEdge911: shows {a-Hearts}{10-Clubs} (two pair, Tens and Sixes)
Floormate: shows {k-Diamonds}{j-Diamonds} (a pair of Sixes)
kn0wlEdge911 collected 327530 from pot
Floormate finished the tournament in 941st place
*** SUMMARY ***
Total pot 327530 | Rake 0
Board {10-Hearts}{q-Clubs}{7-Clubs}{6-Clubs}{6-Spades}
Seat 1: Floormate (button) showed {k-Diamonds}{j-Diamonds} and lost with a pair of Sixes
Seat 2: kn0wlEdge911 (small blind) showed {a-Hearts}{10-Clubs} and won (327530) with two pair, Tens and Sixes
Seat 3: Downbr3aker (big blind) folded before Flop
Seat 4: ItsVil folded before Flop (didn't bet)

21  

bust 109bb $107.53.

PokerStars Hand #222664275529: Tournament #3099771360, $50+$50+$9 USD Hold'em No Limit - Level XXI (500/1000) - 2021/01/15 22:37:49 CET [2021/01/15 16:37:49 ET]
Table '3099771360 72' 9-max Seat #4 is the button
Seat 1: smok1nho (22592 in chips, $50 bounty)
Seat 2: skumpah (27142 in chips, $75 bounty)
Seat 3: nsmirnov (16138 in chips, $75 bounty)
Seat 4: karimmae (61820 in chips, $100 bounty)
Seat 5: kris_r9 (48369 in chips, $243.75 bounty)
Seat 6: DaanOss (34169 in chips, $162.50 bounty)
Seat 7: BetForNympho (42585 in chips, $212.50 bounty)
Seat 8: Floormate (12074 in chips, $93.75 bounty)
Seat 9: Broose51 (15279 in chips, $137.50 bounty)
smok1nho: posts the ante 150
skumpah: posts the ante 150
nsmirnov: posts the ante 150
karimmae: posts the ante 150
kris_r9: posts the ante 150
DaanOss: posts the ante 150
BetForNympho: posts the ante 150
Floormate: posts the ante 150
Broose51: posts the ante 150
kris_r9: posts small blind 500
DaanOss: posts big blind 1000
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Floormate {4-Hearts}{4-Clubs}
BetForNympho: folds
Floormate: raises 10924 to 11924 and is all-in
Broose51: folds
smok1nho: folds
skumpah: folds
nsmirnov: folds
karimmae: folds
kris_r9: folds
DaanOss: calls 10924
*** FLOP *** {6-Clubs}{5-Clubs}{8-Diamonds}
*** TURN *** {6-Clubs}{5-Clubs}{8-Diamonds} {6-Hearts}
*** RIVER *** {6-Clubs}{5-Clubs}{8-Diamonds}{6-Hearts} {a-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
DaanOss: shows {9-Spades}{a-Hearts} (two pair, Aces and Sixes)
Floormate: shows {4-Hearts}{4-Clubs} (two pair, Sixes and Fours)
DaanOss collected 25698 from pot
DaanOss wins $46.88 for eliminating Floormate and their own bounty increases by $46.87 to $209.37
Floormate finished the tournament in 123rd place and received $107.53.
*** SUMMARY ***
Total pot 25698 | Rake 0
Board {6-Clubs}{5-Clubs}{8-Diamonds}{6-Hearts}{a-Clubs}
Seat 1: smok1nho folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: skumpah folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: nsmirnov folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: karimmae (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: kris_r9 (small blind) folded before Flop
Seat 6: DaanOss (big blind) showed {9-Spades}{a-Hearts} and won (25698) with two pair, Aces and Sixes
Seat 7: BetForNympho folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: Floormate showed {4-Hearts}{4-Clubs} and lost with two pair, Sixes and Fours
Seat 9: Broose51 folded before Flop (didn't bet)

20  

itm 109bb

19  

bust h109

PokerStars Hand #222663398252: Tournament #3099776862, $100+$9 USD Hold'em No Limit - Level XII (200/400) - 2021/01/15 22:21:47 CET [2021/01/15 16:21:47 ET]
Table '3099776862 10' 9-max Seat #7 is the button
Seat 1: BarakAfriteeeee (8777 in chips)
Seat 2: andy87654343 (2759 in chips)
Seat 3: TheGrinderØ (3733 in chips)
Seat 4: LeShagg (5814 in chips)
Seat 6: Gr0t3 (19044 in chips)
Seat 7: Floormate (5541 in chips)
Seat 8: ultraviol3nt (20955 in chips)
Seat 9: Losemymindye (10410 in chips)
BarakAfriteeeee: posts the ante 50
andy87654343: posts the ante 50
TheGrinderØ: posts the ante 50
LeShagg: posts the ante 50
Gr0t3: posts the ante 50
Floormate: posts the ante 50
ultraviol3nt: posts the ante 50
Losemymindye: posts the ante 50
ultraviol3nt: posts small blind 200
Losemymindye: posts big blind 400
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Floormate {a-Clubs}{4-Clubs}
BarakAfriteeeee: folds
andy87654343: folds
TheGrinderØ: folds
LeShagg: folds
Gr0t3: folds
Floormate: raises 5091 to 5491 and is all-in
ultraviol3nt: raises 5091 to 10582
Losemymindye: folds
Uncalled bet (5091) returned to ultraviol3nt
*** FLOP *** {k-Clubs}{a-Hearts}{j-Hearts}
*** TURN *** {k-Clubs}{a-Hearts}{j-Hearts} {6-Clubs}
*** RIVER *** {k-Clubs}{a-Hearts}{j-Hearts}{6-Clubs} {2-Spades}
*** SHOW DOWN ***
ultraviol3nt: shows {a-Spades}{k-Spades} (two pair, Aces and Kings)
Floormate: shows {a-Clubs}{4-Clubs} (a pair of Aces)
ultraviol3nt collected 11782 from pot
Floormate finished the tournament
*** SUMMARY ***
Total pot 11782 | Rake 0
Board {k-Clubs}{a-Hearts}{j-Hearts}{6-Clubs}{2-Spades}
Seat 1: BarakAfriteeeee folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: andy87654343 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: TheGrinderØ folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: LeShagg folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: Gr0t3 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: Floormate (button) showed {a-Clubs}{4-Clubs} and lost with a pair of Aces
Seat 8: ultraviol3nt (small blind) showed {a-Spades}{k-Spades} and won (11782) with two pair, Aces and Kings
Seat 9: Losemymindye (big blind) folded before Flop

18  

bust h22

PokerStars Hand #222663303171: Tournament #3099776857, $10+$10+$2 USD Hold'em No Limit - Level XII (200/400) - 2021/01/15 22:20:02 CET [2021/01/15 16:20:02 ET]
Table '3099776857 106' 9-max Seat #2 is the button
Seat 1: supermann87 (15999 in chips, $15 bounty)
Seat 2: LexaShtondin (10087 in chips, $15 bounty)
Seat 3: RicoMiniAby (2706 in chips, $10 bounty)
Seat 4: VanNekuryuk (11322 in chips, $10 bounty)
Seat 5: Greiv1 (3585 in chips, $10 bounty)
Seat 6: cashslotter (10944 in chips, $10 bounty)
Seat 7: Floormate (11013 in chips, $15 bounty)
Seat 8: TheVasilian (7460 in chips, $15 bounty)
Seat 9: lwerkmann (8539 in chips, $20 bounty)
supermann87: posts the ante 50
LexaShtondin: posts the ante 50
RicoMiniAby: posts the ante 50
VanNekuryuk: posts the ante 50
Greiv1: posts the ante 50
cashslotter: posts the ante 50
Floormate: posts the ante 50
TheVasilian: posts the ante 50
lwerkmann: posts the ante 50
RicoMiniAby: posts small blind 200
VanNekuryuk: posts big blind 400
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Floormate {a-Spades}{a-Hearts}
Greiv1: raises 3135 to 3535 and is all-in
cashslotter: folds
Floormate: calls 3535
TheVasilian: folds
lwerkmann: folds
supermann87: calls 3535
LexaShtondin: folds
RicoMiniAby: folds
VanNekuryuk: folds
*** FLOP *** {j-Clubs}{q-Diamonds}{2-Diamonds}
Floormate: bets 7428 and is all-in
supermann87: calls 7428
*** TURN *** {j-Clubs}{q-Diamonds}{2-Diamonds} {8-Spades}
*** RIVER *** {j-Clubs}{q-Diamonds}{2-Diamonds}{8-Spades} {5-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
Floormate: shows {a-Spades}{a-Hearts} (a pair of Aces)
supermann87: shows {3-Diamonds}{k-Diamonds} (a flush, King high)
supermann87 collected 14856 from side pot
Greiv1: shows {a-Diamonds}{k-Clubs} (high card Ace)
supermann87 collected 11655 from main pot
supermann87 wins $5 for eliminating Greiv1 and their own bounty increases by $5 to $20
supermann87 wins $7.50 for eliminating Floormate and their own bounty increases by $7.50 to $27.50
Floormate finished the tournament in 1173rd place
Greiv1 finished the tournament in 1174th place
*** SUMMARY ***
Total pot 26511 Main pot 11655. Side pot 14856. | Rake 0
Board {j-Clubs}{q-Diamonds}{2-Diamonds}{8-Spades}{5-Diamonds}
Seat 1: supermann87 showed {3-Diamonds}{k-Diamonds} and won (26511) with a flush, King high
Seat 2: LexaShtondin (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: RicoMiniAby (small blind) folded before Flop
Seat 4: VanNekuryuk (big blind) folded before Flop
Seat 5: Greiv1 showed {a-Diamonds}{k-Clubs} and lost with high card Ace
Seat 6: cashslotter folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: Floormate showed {a-Spades}{a-Hearts} and lost with a pair of Aces
Seat 8: TheVasilian folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: lwerkmann folded before Flop (didn't bet)

17  

ko 5

PokerStars Hand #222662332562: Tournament #3099776857, $10+$10+$2 USD Hold'em No Limit - Level IX (100/200) - 2021/01/15 22:02:00 CET [2021/01/15 16:02:00 ET]
Table '3099776857 84' 9-max Seat #5 is the button
Seat 1: Floormate (6289 in chips, $10 bounty)
Seat 2: stuupid5 (1140 in chips, $10 bounty)
Seat 3: djeudjeu (11495 in chips, $10 bounty)
Seat 4: Tricky E007 (5000 in chips, $10 bounty)
Seat 5: swiniopasik9 (3276 in chips, $10 bounty)
Seat 6: pustoy111 (4740 in chips, $10 bounty)
Seat 7: sluizg (3819 in chips, $10 bounty)
Seat 8: Vatche007 (5244 in chips, $10 bounty)
Seat 9: Tombexx (645 in chips, $10 bounty)
Floormate: posts the ante 25
stuupid5: posts the ante 25
djeudjeu: posts the ante 25
Tricky E007: posts the ante 25
swiniopasik9: posts the ante 25
pustoy111: posts the ante 25
sluizg: posts the ante 25
Vatche007: posts the ante 25
Tombexx: posts the ante 25
pustoy111: posts small blind 100
sluizg: posts big blind 200
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Floormate {q-Clubs}{q-Hearts}
Vatche007: raises 200 to 400
Tombexx has timed out
Tombexx: folds
Tombexx is sitting out
Floormate: raises 966 to 1366
stuupid5: folds
djeudjeu: folds
Tricky E007: folds
swiniopasik9: folds
pustoy111: folds
sluizg: folds
Vatche007: raises 3853 to 5219 and is all-in
Floormate: calls 3853
*** FLOP *** {2-Spades}{9-Diamonds}{3-Clubs}
*** TURN *** {2-Spades}{9-Diamonds}{3-Clubs} {q-Spades}
*** RIVER *** {2-Spades}{9-Diamonds}{3-Clubs}{q-Spades} {7-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
Vatche007: shows {a-Spades}{a-Hearts} (a pair of Aces)
Floormate: shows {q-Clubs}{q-Hearts} (three of a kind, Queens)
Floormate collected 10963 from pot
Floormate wins $5 for eliminating Vatche007 and their own bounty increases by $5 to $15
Vatche007 finished the tournament
*** SUMMARY ***
Total pot 10963 | Rake 0
Board {2-Spades}{9-Diamonds}{3-Clubs}{q-Spades}{7-Diamonds}
Seat 1: Floormate showed {q-Clubs}{q-Hearts} and won (10963) with three of a kind, Queens
Seat 2: stuupid5 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: djeudjeu folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: Tricky E007 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: swiniopasik9 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: pustoy111 (small blind) folded before Flop
Seat 7: sluizg (big blind) folded before Flop
Seat 8: Vatche007 showed {a-Spades}{a-Hearts} and lost with a pair of Aces
Seat 9: Tombexx folded before Flop (didn't bet)

16  

109bb: 7.9K + ko $43.75
22PKO: bust + ko $5
22FF: bust
55H: bust
33BB: bust
215BB: bust
22H: 6.2K
109H: 3K
55 blow out 4m: 199.8K
109cooldown:
22 blow out hyper:
215 blow out hyper:

15  

bust 215pko

PokerStars Hand #222661549392: Tournament #3099771380, $100+$100+$15 USD Hold'em No Limit - Level X (70/140) - 2021/01/15 21:45:22 CET [2021/01/15 15:45:22 ET]
Table '3099771380 1' 9-max Seat #9 is the button
Seat 1: Breno2728 (6554 in chips, $200 bounty)
Seat 2: efkinis24 (9029 in chips, $100 bounty)
Seat 3: Anton Igolkin (6499 in chips, $100 bounty)
Seat 4: Puddingen (4916 in chips, $100 bounty)
Seat 5: AshToks (9016 in chips, $100 bounty)
Seat 6: Floormate (1563 in chips, $100 bounty)
Seat 7: thebigdog09 (8507 in chips, $100 bounty)
Seat 8: knappende (4701 in chips, $100 bounty)
Seat 9: skow73 (5582 in chips, $100 bounty)
Breno2728: posts the ante 21
efkinis24: posts the ante 21
Anton Igolkin: posts the ante 21
Puddingen: posts the ante 21
AshToks: posts the ante 21
Floormate: posts the ante 21
thebigdog09: posts the ante 21
knappende: posts the ante 21
skow73: posts the ante 21
Breno2728: posts small blind 70
efkinis24: posts big blind 140
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Floormate {q-Hearts}{k-Diamonds}
Anton Igolkin: folds
Puddingen: folds
AshToks: raises 154 to 294
Floormate: raises 1248 to 1542 and is all-in
thebigdog09: folds
knappende: folds
skow73: folds
Breno2728: raises 4991 to 6533 and is all-in
efkinis24: folds
AshToks: calls 6239
*** FLOP *** {7-Hearts}{3-Spades}{10-Hearts}
*** TURN *** {7-Hearts}{3-Spades}{10-Hearts} {q-Spades}
*** RIVER *** {7-Hearts}{3-Spades}{10-Hearts}{q-Spades} {9-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
Breno2728: shows {a-Diamonds}{a-Spades} (a pair of Aces)
AshToks: shows {j-Hearts}{k-Hearts} (a flush, King high)
AshToks collected 9982 from side pot
Floormate: shows {q-Hearts}{k-Diamonds} (a pair of Queens)
AshToks collected 4955 from main pot
AshToks wins $100 for eliminating Breno2728 and their own bounty increases by $100 to $200
AshToks wins $50 for eliminating Floormate and their own bounty increases by $50 to $250
Breno2728 finished the tournament
Floormate finished the tournament
*** SUMMARY ***
Total pot 14937 Main pot 4955. Side pot 9982. | Rake 0
Board {7-Hearts}{3-Spades}{10-Hearts}{q-Spades}{9-Hearts}
Seat 1: Breno2728 (small blind) showed {a-Diamonds}{a-Spades} and lost with a pair of Aces
Seat 2: efkinis24 (big blind) folded before Flop
Seat 3: Anton Igolkin folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: Puddingen folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: AshToks showed {j-Hearts}{k-Hearts} and won (14937) with a flush, King high
Seat 6: Floormate showed {q-Hearts}{k-Diamonds} and lost with a pair of Queens
Seat 7: thebigdog09 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: knappende folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: skow73 (button) folded before Flop (didn't bet)

h109

Show spoiler
14  

bust 22ff

PokerStars Hand #222661035069: Tournament #3096972006, $20+$2 USD Hold'em No Limit - Level XV (600/1200) - 2021/01/15 21:35:49 CET [2021/01/15 15:35:49 ET]
Table '3096972006 276' 8-max Seat #3 is the button
Seat 1: PedroGeromel (17332 in chips)
Seat 2: johnymcc (26761 in chips)
Seat 3: Floormate (12996 in chips)
Seat 4: LeandroKoles (14920 in chips)
Seat 5: igorlekroo (18060 in chips)
Seat 6: kingroler (25374 in chips)
Seat 7: colomo1 (37375 in chips)
Seat 8: ujec (17601 in chips)
PedroGeromel: posts the ante 120
johnymcc: posts the ante 120
Floormate: posts the ante 120
LeandroKoles: posts the ante 120
igorlekroo: posts the ante 120
kingroler: posts the ante 120
colomo1: posts the ante 120
ujec: posts the ante 120
LeandroKoles: posts small blind 600
igorlekroo: posts big blind 1200
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Floormate {j-Hearts}{q-Clubs}
kingroler: folds
colomo1: folds
ujec: folds
PedroGeromel: folds
johnymcc: folds
Floormate: raises 11676 to 12876 and is all-in
LeandroKoles: folds
igorlekroo: calls 11676
*** FLOP *** {5-Spades}{10-Clubs}{7-Clubs}
*** TURN *** {5-Spades}{10-Clubs}{7-Clubs} {9-Spades}
*** RIVER *** {5-Spades}{10-Clubs}{7-Clubs}{9-Spades} {10-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
igorlekroo: shows {k-Clubs}{q-Hearts} (a pair of Tens)
Floormate: shows {j-Hearts}{q-Clubs} (a pair of Tens - lower kicker)
igorlekroo collected 27312 from pot
Floormate finished the tournament in 1399th place
*** SUMMARY ***
Total pot 27312 | Rake 0
Board {5-Spades}{10-Clubs}{7-Clubs}{9-Spades}{10-Diamonds}
Seat 1: PedroGeromel folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: johnymcc folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: Floormate (button) showed {j-Hearts}{q-Clubs} and lost with a pair of Tens
Seat 4: LeandroKoles (small blind) folded before Flop
Seat 5: igorlekroo (big blind) showed {k-Clubs}{q-Hearts} and won (27312) with a pair of Tens
Seat 6: kingroler folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: colomo1 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: ujec folded before Flop (didn't bet)

13  

ko 43.75

PokerStars Hand #222660930847: Tournament #3099771360, $50+$50+$9 USD Hold'em No Limit - Level XIV (175/350) - 2021/01/15 21:33:52 CET [2021/01/15 15:33:52 ET]
Table '3099771360 39' 9-max Seat #8 is the button
Seat 1: AljT94 (11487 in chips, $75 bounty)
Seat 2: sirsnake666 (3179 in chips, $75 bounty)
Seat 3: Top Grind (17562 in chips, $75 bounty)
Seat 4: MAMOHT_T (14315 in chips, $112.50 bounty)
Seat 5: tgrigoletti (2485 in chips, $87.50 bounty)
Seat 6: Floormate (7327 in chips, $50 bounty)
Seat 7: uda4u (7947 in chips, $75 bounty)
Seat 8: Zausel 5419 (7748 in chips, $87.50 bounty)
Seat 9: OLD TIME GIN (26456 in chips, $50 bounty)
AljT94: posts the ante 50
sirsnake666: posts the ante 50
Top Grind: posts the ante 50
MAMOHT_T: posts the ante 50
tgrigoletti: posts the ante 50
Floormate: posts the ante 50
uda4u: posts the ante 50
Zausel 5419: posts the ante 50
OLD TIME GIN: posts the ante 50
OLD TIME GIN: posts small blind 175
AljT94: posts big blind 350
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Floormate {j-Diamonds}{k-Hearts}
sirsnake666: folds
Top Grind: folds
MAMOHT_T: folds
tgrigoletti: raises 2085 to 2435 and is all-in
Floormate: raises 4842 to 7277 and is all-in
uda4u: folds
Zausel 5419: folds
OLD TIME GIN: folds
AljT94: folds
Uncalled bet (4842) returned to Floormate
*** FLOP *** {10-Clubs}{5-Clubs}{j-Spades}
*** TURN *** {10-Clubs}{5-Clubs}{j-Spades} {3-Diamonds}
*** RIVER *** {10-Clubs}{5-Clubs}{j-Spades}{3-Diamonds} {6-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
tgrigoletti: shows {a-Clubs}{k-Spades} (high card Ace)
Floormate: shows {j-Diamonds}{k-Hearts} (a pair of Jacks)
Floormate collected 5845 from pot
Floormate wins $43.75 for eliminating tgrigoletti and their own bounty increases by $43.75 to $93.75
tgrigoletti finished the tournament in 328th place
*** SUMMARY ***
Total pot 5845 | Rake 0
Board {10-Clubs}{5-Clubs}{j-Spades}{3-Diamonds}{6-Diamonds}
Seat 1: AljT94 (big blind) folded before Flop
Seat 2: sirsnake666 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: Top Grind folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: MAMOHT_T folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: tgrigoletti showed {a-Clubs}{k-Spades} and lost with high card Ace
Seat 6: Floormate showed {j-Diamonds}{k-Hearts} and won (5845) with a pair of Jacks
Seat 7: uda4u folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: Zausel 5419 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: OLD TIME GIN (small blind) folded before Flop

12  

bust 33bb

PokerStars Hand #222660564756: Tournament #3099771373, $15+$15+$3 USD Hold'em No Limit - Level VII (60/120) - 2021/01/15 21:26:59 CET [2021/01/15 15:26:59 ET]
Table '3099771373 21' 9-max Seat #6 is the button
Seat 1: tfojastara13 (9081 in chips, $15 bounty)
Seat 2: Pintea7724 (15826 in chips, $30 bounty)
Seat 3: englamond (10181 in chips, $22.50 bounty)
Seat 4: ricsaMG (9715 in chips, $22.50 bounty)
Seat 5: Floormate (2115 in chips, $15 bounty)
Seat 6: MagiaW11 (7099 in chips, $22.50 bounty)
Seat 7: copp33inbox (3468 in chips, $15 bounty)
Seat 8: mscastros (5103 in chips, $15 bounty)
Seat 9: ZanozZzaz (5987 in chips, $15 bounty)
tfojastara13: posts the ante 18
Pintea7724: posts the ante 18
englamond: posts the ante 18
ricsaMG: posts the ante 18
Floormate: posts the ante 18
MagiaW11: posts the ante 18
copp33inbox: posts the ante 18
mscastros: posts the ante 18
ZanozZzaz: posts the ante 18
copp33inbox: posts small blind 60
mscastros: posts big blind 120
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Floormate {k-Hearts}{q-Diamonds}
ZanozZzaz: folds
tfojastara13: folds
Pintea7724: folds
englamond: folds
ricsaMG: raises 121 to 241
Floormate: raises 1856 to 2097 and is all-in
MagiaW11: folds
copp33inbox: folds
mscastros: folds
ricsaMG: calls 1856
*** FLOP *** {4-Spades}{k-Clubs}{8-Clubs}
*** TURN *** {4-Spades}{k-Clubs}{8-Clubs} {9-Diamonds}
*** RIVER *** {4-Spades}{k-Clubs}{8-Clubs}{9-Diamonds} {10-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
ricsaMG: shows {a-Clubs}{a-Hearts} (a pair of Aces)
Floormate: shows {k-Hearts}{q-Diamonds} (a pair of Kings)
ricsaMG collected 4536 from pot
ricsaMG wins $7.50 for eliminating Floormate and their own bounty increases by $7.50 to $30
Floormate finished the tournament
*** SUMMARY ***
Total pot 4536 | Rake 0
Board {4-Spades}{k-Clubs}{8-Clubs}{9-Diamonds}{10-Clubs}
Seat 1: tfojastara13 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: Pintea7724 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: englamond folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: ricsaMG showed {a-Clubs}{a-Hearts} and won (4536) with a pair of Aces
Seat 5: Floormate showed {k-Hearts}{q-Diamonds} and lost with a pair of Kings
Seat 6: MagiaW11 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: copp33inbox (small blind) folded before Flop
Seat 8: mscastros (big blind) folded before Flop
Seat 9: ZanozZzaz folded before Flop (didn't bet)

11  

109bb: 4.2K
22PKO: bust + ko $5
22FF: 13.1K
55H: bust
33BB: 4K
215BB: 3.5K
22H:
109H:
55 blow out 4m:
109cooldown:
22 blow out hyper:
215 blow out hyper:

10  

bust h55

PokerStars Hand #222658559289: Tournament #3099776837, $25+$25+$5 USD Hold'em No Limit - Level VI (50/100) - 2021/01/15 20:45:01 CET [2021/01/15 14:45:01 ET]
Table '3099776837 23' 9-max Seat #3 is the button
Seat 1: H0kage (5048 in chips, $25 bounty)
Seat 2: J.Roach.216 (5000 in chips, $25 bounty)
Seat 3: Floormate (3694 in chips, $25 bounty)
Seat 4: dirty game X (5968 in chips, $25 bounty)
Seat 5: $LuckerMax1$ (4304 in chips, $25 bounty)
Seat 6: tizi2610 (6733 in chips, $25 bounty)
Seat 7: tizulian (4897 in chips, $25 bounty)
Seat 8: Tom Vander (3983 in chips, $25 bounty)
Seat 9: keschwei (5760 in chips, $25 bounty)
H0kage: posts the ante 12
J.Roach.216: posts the ante 12
Floormate: posts the ante 12
dirty game X: posts the ante 12
$LuckerMax1$: posts the ante 12
tizi2610: posts the ante 12
tizulian: posts the ante 12
Tom Vander: posts the ante 12
keschwei: posts the ante 12
dirty game X: posts small blind 50
$LuckerMax1$: posts big blind 100
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Floormate {7-Clubs}{7-Diamonds}
tizi2610: calls 100
tizulian: folds
Tom Vander: folds
keschwei: folds
H0kage: folds
J.Roach.216: folds
Floormate: calls 100
dirty game X: raises 326 to 426
$LuckerMax1$: folds
tizi2610: folds
Floormate: calls 326
*** FLOP *** {j-Diamonds}{5-Hearts}{6-Spades}
dirty game X: checks
Floormate: checks
*** TURN *** {j-Diamonds}{5-Hearts}{6-Spades} {7-Hearts}
dirty game X: bets 754
Floormate: raises 2502 to 3256 and is all-in
dirty game X: calls 2502
*** RIVER *** {j-Diamonds}{5-Hearts}{6-Spades}{7-Hearts} {q-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
dirty game X: shows {j-Clubs}{j-Hearts} (three of a kind, Jacks)
Floormate: shows {7-Clubs}{7-Diamonds} (three of a kind, Sevens)
dirty game X collected 7672 from pot
dirty game X wins $12.50 for eliminating Floormate and their own bounty increases by $12.50 to $37.50
Floormate finished the tournament
*** SUMMARY ***
Total pot 7672 | Rake 0
Board {j-Diamonds}{5-Hearts}{6-Spades}{7-Hearts}{q-Diamonds}
Seat 1: H0kage folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: J.Roach.216 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: Floormate (button) showed {7-Clubs}{7-Diamonds} and lost with three of a kind, Sevens
Seat 4: dirty game X (small blind) showed {j-Clubs}{j-Hearts} and won (7672) with three of a kind, Jacks
Seat 5: $LuckerMax1$ (big blind) folded before Flop
Seat 6: tizi2610 folded before Flop
Seat 7: tizulian folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: Tom Vander folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: keschwei folded before Flop (didn't bet)

9  

bust 22pko

PokerStars Hand #222658075648: Tournament #3099773959, $10+$10+$2 USD Hold'em No Limit - Level IX (100/200) - 2021/01/15 20:34:46 CET [2021/01/15 14:34:46 ET]
Table '3099773959 14' 6-max Seat #4 is the button
Seat 1: kryser240 (2422 in chips, $10 bounty)
Seat 2: ryle16 (17045 in chips, $32.50 bounty)
Seat 4: KocMocito (7119 in chips, $10 bounty)
Seat 5: riversweat11 (4766 in chips, $10 bounty)
Seat 6: Floormate (3795 in chips, $15 bounty)
kryser240: posts the ante 25
ryle16: posts the ante 25
KocMocito: posts the ante 25
riversweat11: posts the ante 25
Floormate: posts the ante 25
riversweat11: posts small blind 100
Floormate: posts big blind 200
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Floormate {k-Spades}{k-Hearts}
kryser240 has timed out
kryser240: folds
kryser240 is sitting out
ryle16: raises 328 to 528
kryser240 has returned
KocMocito: folds
riversweat11: raises 4213 to 4741 and is all-in
Floormate: calls 3570 and is all-in
ryle16: folds
Uncalled bet (971) returned to riversweat11
*** FLOP *** {a-Spades}{10-Diamonds}{6-Spades}
*** TURN *** {a-Spades}{10-Diamonds}{6-Spades} {7-Diamonds}
*** RIVER *** {a-Spades}{10-Diamonds}{6-Spades}{7-Diamonds} {5-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
riversweat11: shows {a-Hearts}{q-Diamonds} (a pair of Aces)
Floormate: shows {k-Spades}{k-Hearts} (a pair of Kings)
riversweat11 collected 8193 from pot
riversweat11 wins $7.50 for eliminating Floormate and their own bounty increases by $7.50 to $17.50
Floormate finished the tournament
*** SUMMARY ***
Total pot 8193 | Rake 0
Board {a-Spades}{10-Diamonds}{6-Spades}{7-Diamonds}{5-Hearts}
Seat 1: kryser240 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: ryle16 folded before Flop
Seat 4: KocMocito (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: riversweat11 (small blind) showed {a-Hearts}{q-Diamonds} and won (8193) with a pair of Aces
Seat 6: Floormate (big blind) showed {k-Spades}{k-Hearts} and lost with a pair of Kings

8  
Terug naar boven
Loading
Sommige verplichten velden van het formulier ontbreken

Een gebruikersnaam is verplicht

Een wachtwoord is verplicht

Dit bericht kent geen inhoud

Thread onderwerp is leeg

Kies juiste category voor dit topic