Poker Forum

4512 leden
200926 topics
7499934 posts

Online: 78 37 geregistreerde leden + 41 gasten

ping
Procenten Verkoop Low

% verkoop spoed $77

Laatste eerst Oudste eerst

PokerStars Hand #222666711099: Tournament #3099771373, $15+$15+$3 USD Hold'em No Limit - Level XX (450/900) - 2021/01/15 23:25:04 CET [2021/01/15 17:25:04 ET]
Table '3099771373 171' 9-max Seat #4 is the button
Seat 1: M1troglou (64258 in chips, $52.50 bounty)
Seat 2: Grandia-15 (66611 in chips, $103.12 bounty)
Seat 3: tuctuck (25786 in chips, $22.50 bounty)
Seat 4: GimmieBiggums (43740 in chips, $45 bounty)
Seat 5: paromology (37146 in chips, $41.25 bounty)
Seat 6: rocsnirp (21794 in chips, $15 bounty)
Seat 7: volte.at (18450 in chips, $43.12 bounty)
Seat 8: gggabrielli (16440 in chips, $15 bounty)
Seat 9: thedude696969 (46105 in chips, $73.12 bounty)
M1troglou: posts the ante 140
Grandia-15: posts the ante 140
tuctuck: posts the ante 140
GimmieBiggums: posts the ante 140
paromology: posts the ante 140
rocsnirp: posts the ante 140
volte.at: posts the ante 140
gggabrielli: posts the ante 140
thedude696969: posts the ante 140
paromology: posts small blind 450
rocsnirp: posts big blind 900
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Grandia-15 {10-Spades}{10-Hearts}
volte.at: folds
gggabrielli: raises 15400 to 16300 and is all-in
thedude696969: folds
M1troglou: folds
Grandia-15: raises 50171 to 66471 and is all-in
tuctuck: folds
GimmieBiggums: folds
paromology: folds
rocsnirp: folds
Uncalled bet (50171) returned to Grandia-15
*** FLOP *** {4-Clubs}{j-Spades}{9-Spades}
*** TURN *** {4-Clubs}{j-Spades}{9-Spades} {a-Clubs}
*** RIVER *** {4-Clubs}{j-Spades}{9-Spades}{a-Clubs} {3-Spades}
*** SHOW DOWN ***
gggabrielli: shows {k-Clubs}{a-Spades} (a pair of Aces)
Grandia-15: shows {10-Spades}{10-Hearts} (a pair of Tens)
gggabrielli collected 35210 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 35210 | Rake 0
Board {4-Clubs}{j-Spades}{9-Spades}{a-Clubs}{3-Spades}
Seat 1: M1troglou folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: Grandia-15 showed {10-Spades}{10-Hearts} and lost with a pair of Tens
Seat 3: tuctuck folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: GimmieBiggums (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: paromology (small blind) folded before Flop
Seat 6: rocsnirp (big blind) folded before Flop
Seat 7: volte.at folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: gggabrielli showed {k-Clubs}{a-Spades} and won (35210) with a pair of Aces
Seat 9: thedude696969 folded before Flop (didn't bet)

41  

Emms schreef

Tegen dezelfde als net

PokerStars Hand #222666292925: Tournament #3099771373, $15+$15+$3 USD Hold'em No Limit - Level XIX (400/800) - 2021/01/15 23:17:08 CET [2021/01/15 17:17:08 ET]
Table '3099771373 171' 9-max Seat #6 is the button
Seat 1: M1troglou (58190 in chips, $52.50 bounty)
Seat 2: Grandia-15 (77851 in chips, $103.12 bounty)
Seat 3: tuctuck (27846 in chips, $22.50 bounty)
Seat 4: GimmieBiggums (32715 in chips, $45 bounty)
Seat 5: paromology (38906 in chips, $41.25 bounty)
Seat 6: rocsnirp (22182 in chips, $15 bounty)
Seat 7: volte.at (9675 in chips, $43.12 bounty)
Seat 8: gggabrielli (24800 in chips, $15 bounty)
Seat 9: thedude696969 (48165 in chips, $73.12 bounty)
M1troglou: posts the ante 120
Grandia-15: posts the ante 120
tuctuck: posts the ante 120
GimmieBiggums: posts the ante 120
paromology: posts the ante 120
rocsnirp: posts the ante 120
volte.at: posts the ante 120
gggabrielli: posts the ante 120
thedude696969: posts the ante 120
volte.at: posts small blind 400
gggabrielli: posts big blind 800
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Grandia-15 {a-Clubs}{q-Spades}
thedude696969: folds
M1troglou: folds
Grandia-15: raises 960 to 1760
tuctuck: folds
GimmieBiggums: raises 3840 to 5600
paromology: folds
rocsnirp: folds
volte.at: folds
gggabrielli: folds
Grandia-15: calls 3840
*** FLOP *** {a-Diamonds}{4-Spades}{10-Clubs}
Grandia-15: checks
GimmieBiggums: bets 4000
Grandia-15: calls 4000
*** TURN *** {a-Diamonds}{4-Spades}{10-Clubs} {j-Spades}
Grandia-15: checks
GimmieBiggums: bets 6400
Grandia-15: calls 6400
*** RIVER *** {a-Diamonds}{4-Spades}{10-Clubs}{j-Spades} {8-Diamonds}
Grandia-15: checks
GimmieBiggums: bets 16595 and is all-in
Grandia-15: folds
Uncalled bet (16595) returned to GimmieBiggums
GimmieBiggums collected 34280 from pot
GimmieBiggums: doesn't show hand
*** SUMMARY ***
Total pot 34280 | Rake 0
Board {a-Diamonds}{4-Spades}{10-Clubs}{j-Spades}{8-Diamonds}
Seat 1: M1troglou folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: Grandia-15 folded on the River
Seat 3: tuctuck folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: GimmieBiggums collected (34280)
Seat 5: paromology folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: rocsnirp (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: volte.at (small blind) folded before Flop
Seat 8: gggabrielli (big blind) folded before Flop
Seat 9: thedude696969 folded before Flop (didn't bet)

River 8 is toch een brick, als je de turn goed denkt te zitten?

{8-Hearts}{10-Hearts}denootjes

42  

$18,75

PokerStars Hand #222667260297: Tournament #3099771373, $15+$15+$3 USD Hold'em No Limit - Level XXI (500/1000) - 2021/01/15 23:35:34 CET [2021/01/15 17:35:34 ET]
Table '3099771373 171' 9-max Seat #9 is the button
Seat 1: M1troglou (79650 in chips, $96.56 bounty)
Seat 2: Grandia-15 (42317 in chips, $103.12 bounty)
Seat 3: tuctuck (81166 in chips, $22.50 bounty)
Seat 4: GimmieBiggums (37272 in chips, $45 bounty)
Seat 5: metmaster2 (15354 in chips, $37.50 bounty)
Seat 6: rocsnirp (22494 in chips, $15 bounty)
Seat 8: gggabrielli (35950 in chips, $15 bounty)
Seat 9: thedude696969 (42539 in chips, $93.74 bounty)
M1troglou: posts the ante 150
Grandia-15: posts the ante 150
tuctuck: posts the ante 150
GimmieBiggums: posts the ante 150
metmaster2: posts the ante 150
rocsnirp: posts the ante 150
gggabrielli: posts the ante 150
thedude696969: posts the ante 150
M1troglou: posts small blind 500
Grandia-15: posts big blind 1000
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Grandia-15 {9-Spades}{7-Hearts}
tuctuck: folds
GimmieBiggums: folds
metmaster2: raises 1000 to 2000
rocsnirp: folds
gggabrielli: folds
thedude696969: folds
M1troglou: folds
Grandia-15: calls 1000
*** FLOP *** {7-Spades}{9-Diamonds}{2-Spades}
Grandia-15: checks
metmaster2: checks
*** TURN *** {7-Spades}{9-Diamonds}{2-Spades} {4-Diamonds}
Grandia-15: checks
metmaster2: checks
*** RIVER *** {7-Spades}{9-Diamonds}{2-Spades}{4-Diamonds} {k-Clubs}
Grandia-15: checks
metmaster2: bets 3819
Grandia-15: raises 36348 to 40167 and is all-in
metmaster2: calls 9385 and is all-in
Uncalled bet (26963) returned to Grandia-15
*** SHOW DOWN ***
Grandia-15: shows {9-Spades}{7-Hearts} (two pair, Nines and Sevens)
metmaster2: shows {q-Spades}{k-Diamonds} (a pair of Kings)
Grandia-15 collected 32108 from pot
Grandia-15 wins $18.75 for eliminating metmaster2 and their own bounty increases by $18.75 to $121.87
metmaster2 finished the tournament in 375th place and received $28.73.
*** SUMMARY ***
Total pot 32108 | Rake 0
Board {7-Spades}{9-Diamonds}{2-Spades}{4-Diamonds}{k-Clubs}
Seat 1: M1troglou (small blind) folded before Flop
Seat 2: Grandia-15 (big blind) showed {9-Spades}{7-Hearts} and won (32108) with two pair, Nines and Sevens
Seat 3: tuctuck folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: GimmieBiggums folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: metmaster2 showed {q-Spades}{k-Diamonds} and lost with a pair of Kings
Seat 6: rocsnirp folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: gggabrielli folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: thedude696969 (button) folded before Flop (didn't bet)

43  

berendsgijs schreef

Emms schreef

Tegen dezelfde als net

PokerStars Hand #222666292925: Tournament #3099771373, $15+$15+$3 USD Hold'em No Limit - Level XIX (400/800) - 2021/01/15 23:17:08 CET [2021/01/15 17:17:08 ET]
Table '3099771373 171' 9-max Seat #6 is the button
Seat 1: M1troglou (58190 in chips, $52.50 bounty)
Seat 2: Grandia-15 (77851 in chips, $103.12 bounty)
Seat 3: tuctuck (27846 in chips, $22.50 bounty)
Seat 4: GimmieBiggums (32715 in chips, $45 bounty)
Seat 5: paromology (38906 in chips, $41.25 bounty)
Seat 6: rocsnirp (22182 in chips, $15 bounty)
Seat 7: volte.at (9675 in chips, $43.12 bounty)
Seat 8: gggabrielli (24800 in chips, $15 bounty)
Seat 9: thedude696969 (48165 in chips, $73.12 bounty)
M1troglou: posts the ante 120
Grandia-15: posts the ante 120
tuctuck: posts the ante 120
GimmieBiggums: posts the ante 120
paromology: posts the ante 120
rocsnirp: posts the ante 120
volte.at: posts the ante 120
gggabrielli: posts the ante 120
thedude696969: posts the ante 120
volte.at: posts small blind 400
gggabrielli: posts big blind 800
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Grandia-15 {a-Clubs}{q-Spades}
thedude696969: folds
M1troglou: folds
Grandia-15: raises 960 to 1760
tuctuck: folds
GimmieBiggums: raises 3840 to 5600
paromology: folds
rocsnirp: folds
volte.at: folds
gggabrielli: folds
Grandia-15: calls 3840
*** FLOP *** {a-Diamonds}{4-Spades}{10-Clubs}
Grandia-15: checks
GimmieBiggums: bets 4000
Grandia-15: calls 4000
*** TURN *** {a-Diamonds}{4-Spades}{10-Clubs} {j-Spades}
Grandia-15: checks
GimmieBiggums: bets 6400
Grandia-15: calls 6400
*** RIVER *** {a-Diamonds}{4-Spades}{10-Clubs}{j-Spades} {8-Diamonds}
Grandia-15: checks
GimmieBiggums: bets 16595 and is all-in
Grandia-15: folds
Uncalled bet (16595) returned to GimmieBiggums
GimmieBiggums collected 34280 from pot
GimmieBiggums: doesn't show hand
*** SUMMARY ***
Total pot 34280 | Rake 0
Board {a-Diamonds}{4-Spades}{10-Clubs}{j-Spades}{8-Diamonds}
Seat 1: M1troglou folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: Grandia-15 folded on the River
Seat 3: tuctuck folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: GimmieBiggums collected (34280)
Seat 5: paromology folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: rocsnirp (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: volte.at (small blind) folded before Flop
Seat 8: gggabrielli (big blind) folded before Flop
Seat 9: thedude696969 folded before Flop (didn't bet)

River 8 is toch een brick, als je de turn goed denkt te zitten?

Weet niet of ik op de turn nog goed zit en denk op river helemaal niet meer, maar denk niet dat we turn al kunnen opgeven.

44  

PokerStars Hand #222667709829: Tournament #3099771373, $15+$15+$3 USD Hold'em No Limit - Level XXII (600/1200) - 2021/01/15 23:44:34 CET [2021/01/15 17:44:34 ET]
Table '3099771373 171' 9-max Seat #3 is the button
Seat 1: M1troglou (79912 in chips, $96.56 bounty)
Seat 2: Grandia-15 (62549 in chips, $121.87 bounty)
Seat 3: tuctuck (121986 in chips, $50.62 bounty)
Seat 4: GimmieBiggums (49087 in chips, $45 bounty)
Seat 6: rocsnirp (18834 in chips, $15 bounty)
Seat 7: rHnN1 (39515 in chips, $37.50 bounty)
Seat 8: gggabrielli (26085 in chips, $15 bounty)
Seat 9: thedude696969 (34259 in chips, $93.74 bounty)
M1troglou: posts the ante 180
Grandia-15: posts the ante 180
tuctuck: posts the ante 180
GimmieBiggums: posts the ante 180
rocsnirp: posts the ante 180
rHnN1: posts the ante 180
gggabrielli: posts the ante 180
thedude696969: posts the ante 180
GimmieBiggums: posts small blind 600
rocsnirp: posts big blind 1200
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Grandia-15 {q-Diamonds}{a-Hearts}
rHnN1: folds
gggabrielli: raises 24705 to 25905 and is all-in
thedude696969: folds
M1troglou: folds
Grandia-15: folds
tuctuck: folds
GimmieBiggums: folds
rocsnirp: folds
Uncalled bet (24705) returned to gggabrielli
gggabrielli collected 4440 from pot
gggabrielli: doesn't show hand
*** SUMMARY ***
Total pot 4440 | Rake 0
Seat 1: M1troglou folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: Grandia-15 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: tuctuck (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: GimmieBiggums (small blind) folded before Flop
Seat 6: rocsnirp (big blind) folded before Flop
Seat 7: rHnN1 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: gggabrielli collected (4440)
Seat 9: thedude696969 folded before Flop (didn't bet)

45  

PokerStars Hand #222667984823: Tournament #3099771373, $15+$15+$3 USD Hold'em No Limit - Level XXIII (700/1400) - 2021/01/15 23:50:17 CET [2021/01/15 17:50:17 ET]
Table '3099771373 171' 9-max Seat #4 is the button
Seat 1: M1troglou (73271 in chips, $96.56 bounty)
Seat 2: Grandia-15 (64609 in chips, $121.87 bounty)
Seat 3: tuctuck (118176 in chips, $50.62 bounty)
Seat 4: niilasson (17563 in chips, $84.37 bounty)
Seat 5: SoEzForMe (49339 in chips, $53.43 bounty)
Seat 6: rocsnirp (18564 in chips, $15 bounty)
Seat 7: rHnN1 (39785 in chips, $37.50 bounty)
Seat 8: gggabrielli (24387 in chips, $15 bounty)
Seat 9: thedude696969 (48628 in chips, $93.74 bounty)
M1troglou: posts the ante 210
Grandia-15: posts the ante 210
tuctuck: posts the ante 210
niilasson: posts the ante 210
SoEzForMe: posts the ante 210
rocsnirp: posts the ante 210
rHnN1: posts the ante 210
gggabrielli: posts the ante 210
thedude696969: posts the ante 210
SoEzForMe: posts small blind 700
rocsnirp: posts big blind 1400
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Grandia-15 {q-Clubs}{j-Diamonds}
rHnN1: folds
gggabrielli: folds
thedude696969: folds
M1troglou: folds
Grandia-15: raises 1680 to 3080
tuctuck: folds
niilasson: raises 14273 to 17353 and is all-in
SoEzForMe: folds
rocsnirp: folds
Grandia-15: calls 14273
*** FLOP *** {5-Clubs}{7-Hearts}{5-Spades}
*** TURN *** {5-Clubs}{7-Hearts}{5-Spades} {10-Diamonds}
*** RIVER *** {5-Clubs}{7-Hearts}{5-Spades}{10-Diamonds} {5-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
Grandia-15: shows {q-Clubs}{j-Diamonds} (three of a kind, Fives)
niilasson: shows {q-Spades}{j-Spades} (three of a kind, Fives)
Grandia-15 collected 19348 from pot
niilasson collected 19348 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 38696 | Rake 0
Board {5-Clubs}{7-Hearts}{5-Spades}{10-Diamonds}{5-Hearts}
Seat 1: M1troglou folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: Grandia-15 showed {q-Clubs}{j-Diamonds} and won (19348) with three of a kind, Fives
Seat 3: tuctuck folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: niilasson (button) showed {q-Spades}{j-Spades} and won (19348) with three of a kind, Fives
Seat 5: SoEzForMe (small blind) folded before Flop
Seat 6: rocsnirp (big blind) folded before Flop
Seat 7: rHnN1 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: gggabrielli folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: thedude696969 folded before Flop (didn't bet)

46  

PokerStars Hand #222668075955: Tournament #3099771373, $15+$15+$3 USD Hold'em No Limit - Level XXIII (700/1400) - 2021/01/15 23:52:13 CET [2021/01/15 17:52:13 ET]
Table '3099771373 171' 9-max Seat #6 is the button
Seat 1: M1troglou (72851 in chips, $96.56 bounty)
Seat 2: Grandia-15 (66184 in chips, $121.87 bounty)
Seat 3: tuctuck (117756 in chips, $50.62 bounty)
Seat 4: niilasson (19138 in chips, $84.37 bounty)
Seat 5: SoEzForMe (48219 in chips, $53.43 bounty)
Seat 6: rocsnirp (16044 in chips, $15 bounty)
Seat 7: rHnN1 (36565 in chips, $37.50 bounty)
Seat 8: gggabrielli (29357 in chips, $15 bounty)
Seat 9: thedude696969 (48208 in chips, $93.74 bounty)
M1troglou: posts the ante 210
Grandia-15: posts the ante 210
tuctuck: posts the ante 210
niilasson: posts the ante 210
SoEzForMe: posts the ante 210
rocsnirp: posts the ante 210
rHnN1: posts the ante 210
gggabrielli: posts the ante 210
thedude696969: posts the ante 210
rHnN1: posts small blind 700
gggabrielli: posts big blind 1400
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Grandia-15 {8-Diamonds}{8-Clubs}
thedude696969: raises 2800 to 4200
M1troglou: folds
Grandia-15: calls 4200
tuctuck: folds
niilasson: folds
SoEzForMe: folds
rocsnirp: folds
rHnN1: folds
gggabrielli: folds
*** FLOP *** {6-Clubs}{7-Spades}{5-Spades}
thedude696969: bets 4357
Grandia-15: raises 9643 to 14000
thedude696969: folds
Uncalled bet (9643) returned to Grandia-15
Grandia-15 collected 21104 from pot
Grandia-15: doesn't show hand
*** SUMMARY ***
Total pot 21104 | Rake 0
Board {6-Clubs}{7-Spades}{5-Spades}
Seat 1: M1troglou folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: Grandia-15 collected (21104)
Seat 3: tuctuck folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: niilasson folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: SoEzForMe folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: rocsnirp (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: rHnN1 (small blind) folded before Flop
Seat 8: gggabrielli (big blind) folded before Flop
Seat 9: thedude696969 folded on the Flop

47  

PokerStars Hand #222668118226: Tournament #3099771373, $15+$15+$3 USD Hold'em No Limit - Level XXIII (700/1400) - 2021/01/15 23:53:07 CET [2021/01/15 17:53:07 ET]
Table '3099771373 171' 9-max Seat #7 is the button
Seat 1: M1troglou (72641 in chips, $96.56 bounty)
Seat 2: Grandia-15 (78521 in chips, $121.87 bounty)
Seat 3: tuctuck (117546 in chips, $50.62 bounty)
Seat 4: niilasson (18928 in chips, $84.37 bounty)
Seat 5: SoEzForMe (48009 in chips, $53.43 bounty)
Seat 6: rocsnirp (15834 in chips, $15 bounty)
Seat 7: rHnN1 (35655 in chips, $37.50 bounty)
Seat 8: gggabrielli (27747 in chips, $15 bounty)
Seat 9: thedude696969 (39441 in chips, $93.74 bounty)
M1troglou: posts the ante 210
Grandia-15: posts the ante 210
tuctuck: posts the ante 210
niilasson: posts the ante 210
SoEzForMe: posts the ante 210
rocsnirp: posts the ante 210
rHnN1: posts the ante 210
gggabrielli: posts the ante 210
thedude696969: posts the ante 210
gggabrielli: posts small blind 700
thedude696969: posts big blind 1400
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Grandia-15 {q-Spades}{a-Hearts}
M1troglou: folds
Grandia-15: raises 1680 to 3080
tuctuck: folds
niilasson: folds
SoEzForMe: calls 3080
rocsnirp: folds
rHnN1: folds
gggabrielli: folds
thedude696969: calls 1680
*** FLOP *** {10-Hearts}{7-Spades}{2-Diamonds}
thedude696969: checks
Grandia-15: bets 3586
SoEzForMe: calls 3586
thedude696969: raises 6214 to 9800
Grandia-15: folds
SoEzForMe: folds
Uncalled bet (6214) returned to thedude696969
thedude696969 collected 22588 from pot
thedude696969: doesn't show hand
*** SUMMARY ***
Total pot 22588 | Rake 0
Board {10-Hearts}{7-Spades}{2-Diamonds}
Seat 1: M1troglou folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: Grandia-15 folded on the Flop
Seat 3: tuctuck folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: niilasson folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: SoEzForMe folded on the Flop
Seat 6: rocsnirp folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: rHnN1 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: gggabrielli (small blind) folded before Flop
Seat 9: thedude696969 (big blind) collected (22588)

48  

PokerStars Hand #222668163803: Tournament #3099771373, $15+$15+$3 USD Hold'em No Limit - Level XXIII (700/1400) - 2021/01/15 23:54:00 CET [2021/01/15 17:54:00 ET]
Table '3099771373 171' 9-max Seat #8 is the button
Seat 1: M1troglou (72431 in chips, $96.56 bounty)
Seat 2: Grandia-15 (71645 in chips, $121.87 bounty)
Seat 3: tuctuck (117336 in chips, $50.62 bounty)
Seat 4: niilasson (18718 in chips, $84.37 bounty)
Seat 5: SoEzForMe (41133 in chips, $53.43 bounty)
Seat 6: rocsnirp (15624 in chips, $15 bounty)
Seat 7: rHnN1 (35445 in chips, $37.50 bounty)
Seat 8: gggabrielli (26837 in chips, $15 bounty)
Seat 9: thedude696969 (55153 in chips, $93.74 bounty)
M1troglou: posts the ante 210
Grandia-15: posts the ante 210
tuctuck: posts the ante 210
niilasson: posts the ante 210
SoEzForMe: posts the ante 210
rocsnirp: posts the ante 210
rHnN1: posts the ante 210
gggabrielli: posts the ante 210
thedude696969: posts the ante 210
thedude696969: posts small blind 700
M1troglou: posts big blind 1400
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Grandia-15 {j-Hearts}{10-Hearts}
Grandia-15: raises 1680 to 3080
tuctuck: folds
niilasson: folds
SoEzForMe: folds
rocsnirp: folds
rHnN1: calls 3080
gggabrielli: raises 23547 to 26627 and is all-in
thedude696969: folds
M1troglou: folds
Grandia-15: folds
rHnN1: folds
Uncalled bet (23547) returned to gggabrielli
gggabrielli collected 13230 from pot
gggabrielli: doesn't show hand
*** SUMMARY ***
Total pot 13230 | Rake 0
Seat 1: M1troglou (big blind) folded before Flop
Seat 2: Grandia-15 folded before Flop
Seat 3: tuctuck folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: niilasson folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: SoEzForMe folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: rocsnirp folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: rHnN1 folded before Flop
Seat 8: gggabrielli (button) collected (13230)
Seat 9: thedude696969 (small blind) folded before Flop

49  

20:00 22 mini fast friday out
20:30 33 bounty builder 65k
21:15 22 hot prko out

ko $15 + 7,50 + 11,25 + 7,50 + 18,75 + 7,50 + 20,63 + 18,75

50  

Lekker bezig. Pak ze

51  

PokerStars Hand #222668423378: Tournament #3099771373, $15+$15+$3 USD Hold'em No Limit - Level XXIII (700/1400) - 2021/01/16 0:01:15 CET [2021/01/15 18:01:15 ET]
Table '3099771373 171' 9-max Seat #1 is the button
Seat 1: M1troglou (78101 in chips, $96.56 bounty)
Seat 2: Grandia-15 (65345 in chips, $121.87 bounty)
Seat 3: tuctuck (116916 in chips, $50.62 bounty)
Seat 4: niilasson (18298 in chips, $84.37 bounty)
Seat 5: SoEzForMe (37913 in chips, $53.43 bounty)
Seat 6: rocsnirp (15204 in chips, $15 bounty)
Seat 7: rHnN1 (31945 in chips, $37.50 bounty)
Seat 8: gggabrielli (36567 in chips, $15 bounty)
Seat 9: thedude696969 (54033 in chips, $93.74 bounty)
M1troglou: posts the ante 210
Grandia-15: posts the ante 210
tuctuck: posts the ante 210
niilasson: posts the ante 210
SoEzForMe: posts the ante 210
rocsnirp: posts the ante 210
rHnN1: posts the ante 210
gggabrielli: posts the ante 210
thedude696969: posts the ante 210
Grandia-15: posts small blind 700
tuctuck: posts big blind 1400
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Grandia-15 {8-Hearts}{j-Spades}
niilasson: folds
SoEzForMe: folds
rocsnirp: folds
rHnN1: folds
gggabrielli: folds
thedude696969: folds
M1troglou: folds
Grandia-15: calls 700
tuctuck: raises 2800 to 4200
Grandia-15: calls 2800
*** FLOP *** {9-Clubs}{5-Spades}{q-Clubs}
Grandia-15: checks
tuctuck: bets 3499
Grandia-15: calls 3499
*** TURN *** {9-Clubs}{5-Spades}{q-Clubs} {4-Spades}
Grandia-15: checks
tuctuck: checks
*** RIVER *** {9-Clubs}{5-Spades}{q-Clubs}{4-Spades} {10-Spades}
Grandia-15: bets 11200
tuctuck: calls 11200
*** SHOW DOWN ***
Grandia-15: shows {8-Hearts}{j-Spades} (a straight, Eight to Queen)
tuctuck: mucks hand
Grandia-15 collected 39688 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 39688 | Rake 0
Board {9-Clubs}{5-Spades}{q-Clubs}{4-Spades}{10-Spades}
Seat 1: M1troglou (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: Grandia-15 (small blind) showed {8-Hearts}{j-Spades} and won (39688) with a straight, Eight to Queen
Seat 3: tuctuck (big blind) mucked {q-Spades}{k-Diamonds}
Seat 4: niilasson folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: SoEzForMe folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: rocsnirp folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: rHnN1 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: gggabrielli folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: thedude696969 folded before Flop (didn't bet)

52  

Emms schreef

berendsgijs schreef

Emms schreef

Tegen dezelfde als net

PokerStars Hand #222666292925: Tournament #3099771373, $15+$15+$3 USD Hold'em No Limit - Level XIX (400/800) - 2021/01/15 23:17:08 CET [2021/01/15 17:17:08 ET]
Table '3099771373 171' 9-max Seat #6 is the button
Seat 1: M1troglou (58190 in chips, $52.50 bounty)
Seat 2: Grandia-15 (77851 in chips, $103.12 bounty)
Seat 3: tuctuck (27846 in chips, $22.50 bounty)
Seat 4: GimmieBiggums (32715 in chips, $45 bounty)
Seat 5: paromology (38906 in chips, $41.25 bounty)
Seat 6: rocsnirp (22182 in chips, $15 bounty)
Seat 7: volte.at (9675 in chips, $43.12 bounty)
Seat 8: gggabrielli (24800 in chips, $15 bounty)
Seat 9: thedude696969 (48165 in chips, $73.12 bounty)
M1troglou: posts the ante 120
Grandia-15: posts the ante 120
tuctuck: posts the ante 120
GimmieBiggums: posts the ante 120
paromology: posts the ante 120
rocsnirp: posts the ante 120
volte.at: posts the ante 120
gggabrielli: posts the ante 120
thedude696969: posts the ante 120
volte.at: posts small blind 400
gggabrielli: posts big blind 800
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Grandia-15 {a-Clubs}{q-Spades}
thedude696969: folds
M1troglou: folds
Grandia-15: raises 960 to 1760
tuctuck: folds
GimmieBiggums: raises 3840 to 5600
paromology: folds
rocsnirp: folds
volte.at: folds
gggabrielli: folds
Grandia-15: calls 3840
*** FLOP *** {a-Diamonds}{4-Spades}{10-Clubs}
Grandia-15: checks
GimmieBiggums: bets 4000
Grandia-15: calls 4000
*** TURN *** {a-Diamonds}{4-Spades}{10-Clubs} {j-Spades}
Grandia-15: checks
GimmieBiggums: bets 6400
Grandia-15: calls 6400
*** RIVER *** {a-Diamonds}{4-Spades}{10-Clubs}{j-Spades} {8-Diamonds}
Grandia-15: checks
GimmieBiggums: bets 16595 and is all-in
Grandia-15: folds
Uncalled bet (16595) returned to GimmieBiggums
GimmieBiggums collected 34280 from pot
GimmieBiggums: doesn't show hand
*** SUMMARY ***
Total pot 34280 | Rake 0
Board {a-Diamonds}{4-Spades}{10-Clubs}{j-Spades}{8-Diamonds}
Seat 1: M1troglou folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: Grandia-15 folded on the River
Seat 3: tuctuck folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: GimmieBiggums collected (34280)
Seat 5: paromology folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: rocsnirp (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: volte.at (small blind) folded before Flop
Seat 8: gggabrielli (big blind) folded before Flop
Seat 9: thedude696969 folded before Flop (didn't bet)

River 8 is toch een brick, als je de turn goed denkt te zitten?

Weet niet of ik op de turn nog goed zit en denk op river helemaal niet meer, maar denk niet dat we turn al kunnen opgeven.

Dan moet je turn al folden. River is een snapcall als je turn callt. Die 8 kan zijn hand nooit improven

{8-Hearts}{10-Hearts}denootjes

53  

zonde

PokerStars Hand #222668843327: Tournament #3099771373, $15+$15+$3 USD Hold'em No Limit - Level XXV (900/1800) - 2021/01/16 0:10:19 CET [2021/01/15 18:10:19 ET]
Table '3099771373 171' 9-max Seat #2 is the button
Seat 1: M1troglou (64837 in chips, $96.56 bounty)
Seat 2: Grandia-15 (71344 in chips, $121.87 bounty)
Seat 3: tuctuck (98367 in chips, $50.62 bounty)
Seat 4: niilasson (32816 in chips, $84.37 bounty)
Seat 5: SoEzForMe (43723 in chips, $53.43 bounty)
Seat 7: rHnN1 (54169 in chips, $45 bounty)
Seat 8: gggabrielli (37083 in chips, $15 bounty)
Seat 9: thedude696969 (51983 in chips, $93.74 bounty)
M1troglou: posts the ante 270
Grandia-15: posts the ante 270
tuctuck: posts the ante 270
niilasson: posts the ante 270
SoEzForMe: posts the ante 270
rHnN1: posts the ante 270
gggabrielli: posts the ante 270
thedude696969: posts the ante 270
tuctuck: posts small blind 900
niilasson: posts big blind 1800
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Grandia-15 {6-Diamonds}{a-Diamonds}
SoEzForMe: folds
rHnN1: folds
gggabrielli: folds
thedude696969: folds
M1troglou: folds
Grandia-15: raises 2160 to 3960
tuctuck: folds
niilasson: calls 2160
*** FLOP *** {j-Hearts}{9-Diamonds}{10-Spades}
niilasson: checks
Grandia-15: checks
*** TURN *** {j-Hearts}{9-Diamonds}{10-Spades} {k-Hearts}
niilasson: checks
Grandia-15: bets 8000
niilasson: calls 8000
*** RIVER *** {j-Hearts}{9-Diamonds}{10-Spades}{k-Hearts} {8-Hearts}
niilasson: checks
Grandia-15: bets 21600
niilasson: calls 20586 and is all-in
Uncalled bet (1014) returned to Grandia-15
*** SHOW DOWN ***
Grandia-15: shows {6-Diamonds}{a-Diamonds} (high card Ace)
niilasson: shows {k-Spades}{q-Diamonds} (a straight, Nine to King)
niilasson collected 68152 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 68152 | Rake 0
Board {j-Hearts}{9-Diamonds}{10-Spades}{k-Hearts}{8-Hearts}
Seat 1: M1troglou folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: Grandia-15 (button) showed {6-Diamonds}{a-Diamonds} and lost with high card Ace
Seat 3: tuctuck (small blind) folded before Flop
Seat 4: niilasson (big blind) showed {k-Spades}{q-Diamonds} and won (68152) with a straight, Nine to King
Seat 5: SoEzForMe folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: rHnN1 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: gggabrielli folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: thedude696969 folded before Flop (didn't bet)

54  

berendsgijs schreef

Emms schreef

berendsgijs schreef

Emms schreef

Tegen dezelfde als net

PokerStars Hand #222666292925: Tournament #3099771373, $15+$15+$3 USD Hold'em No Limit - Level XIX (400/800) - 2021/01/15 23:17:08 CET [2021/01/15 17:17:08 ET]
Table '3099771373 171' 9-max Seat #6 is the button
Seat 1: M1troglou (58190 in chips, $52.50 bounty)
Seat 2: Grandia-15 (77851 in chips, $103.12 bounty)
Seat 3: tuctuck (27846 in chips, $22.50 bounty)
Seat 4: GimmieBiggums (32715 in chips, $45 bounty)
Seat 5: paromology (38906 in chips, $41.25 bounty)
Seat 6: rocsnirp (22182 in chips, $15 bounty)
Seat 7: volte.at (9675 in chips, $43.12 bounty)
Seat 8: gggabrielli (24800 in chips, $15 bounty)
Seat 9: thedude696969 (48165 in chips, $73.12 bounty)
M1troglou: posts the ante 120
Grandia-15: posts the ante 120
tuctuck: posts the ante 120
GimmieBiggums: posts the ante 120
paromology: posts the ante 120
rocsnirp: posts the ante 120
volte.at: posts the ante 120
gggabrielli: posts the ante 120
thedude696969: posts the ante 120
volte.at: posts small blind 400
gggabrielli: posts big blind 800
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Grandia-15 {a-Clubs}{q-Spades}
thedude696969: folds
M1troglou: folds
Grandia-15: raises 960 to 1760
tuctuck: folds
GimmieBiggums: raises 3840 to 5600
paromology: folds
rocsnirp: folds
volte.at: folds
gggabrielli: folds
Grandia-15: calls 3840
*** FLOP *** {a-Diamonds}{4-Spades}{10-Clubs}
Grandia-15: checks
GimmieBiggums: bets 4000
Grandia-15: calls 4000
*** TURN *** {a-Diamonds}{4-Spades}{10-Clubs} {j-Spades}
Grandia-15: checks
GimmieBiggums: bets 6400
Grandia-15: calls 6400
*** RIVER *** {a-Diamonds}{4-Spades}{10-Clubs}{j-Spades} {8-Diamonds}
Grandia-15: checks
GimmieBiggums: bets 16595 and is all-in
Grandia-15: folds
Uncalled bet (16595) returned to GimmieBiggums
GimmieBiggums collected 34280 from pot
GimmieBiggums: doesn't show hand
*** SUMMARY ***
Total pot 34280 | Rake 0
Board {a-Diamonds}{4-Spades}{10-Clubs}{j-Spades}{8-Diamonds}
Seat 1: M1troglou folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: Grandia-15 folded on the River
Seat 3: tuctuck folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: GimmieBiggums collected (34280)
Seat 5: paromology folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: rocsnirp (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: volte.at (small blind) folded before Flop
Seat 8: gggabrielli (big blind) folded before Flop
Seat 9: thedude696969 folded before Flop (didn't bet)

River 8 is toch een brick, als je de turn goed denkt te zitten?

Weet niet of ik op de turn nog goed zit en denk op river helemaal niet meer, maar denk niet dat we turn al kunnen opgeven.

Dan moet je turn al folden. River is een snapcall als je turn callt. Die 8 kan zijn hand nooit improven

Dank voor feedback, denk dat ik hier soms ook river ga moeten callen anders heb ik hier bijna geen calls meer.
In deze situatie net voor ITM voor zijn toernooileven denk vaker een fold.

55  

au bijna out

PokerStars Hand #222669348392: Tournament #3099771373, $15+$15+$3 USD Hold'em No Limit - Level XXVI (1000/2000) - 2021/01/16 0:22:00 CET [2021/01/15 18:22:00 ET]
Table '3099771373 171' 9-max Seat #8 is the button
Seat 1: M1troglou (66367 in chips, $96.56 bounty)
Seat 2: Grandia-15 (46938 in chips, $121.87 bounty)
Seat 3: tuctuck (82805 in chips, $50.62 bounty)
Seat 4: niilasson (89868 in chips, $84.37 bounty)
Seat 5: SoEzForMe (37139 in chips, $53.43 bounty)
Seat 6: vanishman87 (92680 in chips, $69.37 bounty)
Seat 7: rHnN1 (45964 in chips, $45 bounty)
Seat 8: gggabrielli (17526 in chips, $15 bounty)
Seat 9: thedude696969 (44953 in chips, $93.74 bounty)
M1troglou: posts the ante 300
Grandia-15: posts the ante 300
tuctuck: posts the ante 300
niilasson: posts the ante 300
SoEzForMe: posts the ante 300
vanishman87: posts the ante 300
rHnN1: posts the ante 300
gggabrielli: posts the ante 300
thedude696969: posts the ante 300
thedude696969: posts small blind 1000
M1troglou: posts big blind 2000
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Grandia-15 {j-Clubs}{a-Spades}
Grandia-15: raises 2100 to 4100
tuctuck: folds
niilasson: folds
SoEzForMe: folds
vanishman87: folds
rHnN1: folds
gggabrielli: folds
thedude696969: raises 40553 to 44653 and is all-in
M1troglou: folds
Grandia-15: calls 40553
*** FLOP *** {k-Diamonds}{k-Spades}{j-Hearts}
*** TURN *** {k-Diamonds}{k-Spades}{j-Hearts} {4-Diamonds}
*** RIVER *** {k-Diamonds}{k-Spades}{j-Hearts}{4-Diamonds} {q-Spades}
*** SHOW DOWN ***
thedude696969: shows {a-Diamonds}{q-Hearts} (two pair, Kings and Queens)
Grandia-15: shows {j-Clubs}{a-Spades} (two pair, Kings and Jacks)
thedude696969 collected 94006 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 94006 | Rake 0
Board {k-Diamonds}{k-Spades}{j-Hearts}{4-Diamonds}{q-Spades}
Seat 1: M1troglou (big blind) folded before Flop
Seat 2: Grandia-15 showed {j-Clubs}{a-Spades} and lost with two pair, Kings and Jacks
Seat 3: tuctuck folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: niilasson folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: SoEzForMe folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: vanishman87 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: rHnN1 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: gggabrielli (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: thedude696969 (small blind) showed {a-Diamonds}{q-Hearts} and won (94006) with two pair, Kings and Queens

56  

Out voor $59,82

PokerStars Hand #222669380483: Tournament #3099771373, $15+$15+$3 USD Hold'em No Limit - Level XXVI (1000/2000) - 2021/01/16 0:22:46 CET [2021/01/15 18:22:46 ET]
Table '3099771373 171' 9-max Seat #9 is the button
Seat 1: M1troglou (64067 in chips, $96.56 bounty)
Seat 2: Grandia-15 (1985 in chips, $121.87 bounty)
Seat 3: tuctuck (82505 in chips, $50.62 bounty)
Seat 4: niilasson (89568 in chips, $84.37 bounty)
Seat 5: SoEzForMe (36839 in chips, $53.43 bounty)
Seat 6: vanishman87 (92380 in chips, $69.37 bounty)
Seat 7: rHnN1 (45664 in chips, $45 bounty)
Seat 8: gggabrielli (17226 in chips, $15 bounty)
Seat 9: thedude696969 (94006 in chips, $93.74 bounty)
M1troglou: posts the ante 300
Grandia-15: posts the ante 300
tuctuck: posts the ante 300
niilasson: posts the ante 300
SoEzForMe: posts the ante 300
vanishman87: posts the ante 300
rHnN1: posts the ante 300
gggabrielli: posts the ante 300
thedude696969: posts the ante 300
M1troglou: posts small blind 1000
Grandia-15: posts big blind 1685 and is all-in
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Grandia-15 {q-Clubs}{a-Diamonds}
tuctuck: folds
niilasson: raises 87583 to 89268 and is all-in
SoEzForMe: folds
vanishman87: folds
rHnN1: calls 45364 and is all-in
gggabrielli: folds
thedude696969: folds
M1troglou: folds
Uncalled bet (43904) returned to niilasson
*** FLOP *** {k-Clubs}{4-Hearts}{9-Spades}
*** TURN *** {k-Clubs}{4-Hearts}{9-Spades} {9-Diamonds}
*** RIVER *** {k-Clubs}{4-Hearts}{9-Spades}{9-Diamonds} {6-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
niilasson: shows {7-Hearts}{7-Diamonds} (two pair, Nines and Sevens)
rHnN1: shows {8-Spades}{8-Diamonds} (two pair, Nines and Eights)
rHnN1 collected 87358 from side pot
Grandia-15: shows {q-Clubs}{a-Diamonds} (a pair of Nines)
rHnN1 collected 8755 from main pot
rHnN1 wins $60.94 for eliminating Grandia-15 and their own bounty increases by $60.93 to $105.93
Grandia-15 finished the tournament in 182nd place and received $59.82.
*** SUMMARY ***
Total pot 96113 Main pot 8755. Side pot 87358. | Rake 0
Board {k-Clubs}{4-Hearts}{9-Spades}{9-Diamonds}{6-Clubs}
Seat 1: M1troglou (small blind) folded before Flop
Seat 2: Grandia-15 (big blind) showed {q-Clubs}{a-Diamonds} and lost with a pair of Nines
Seat 3: tuctuck folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: niilasson showed {7-Hearts}{7-Diamonds} and lost with two pair, Nines and Sevens
Seat 5: SoEzForMe folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: vanishman87 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: rHnN1 showed {8-Spades}{8-Diamonds} and won (96113) with two pair, Nines and Eights
Seat 8: gggabrielli folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: thedude696969 (button) folded before Flop (didn't bet)

57  

ugh river...
gg

58  

Thanks voor het kopen!

20:00 22 mini fast friday out
20:30 33 bounty builder out $59,82
21:15 22 hot prko out

ko $15 + 7,50 + 11,25 + 7,50 + 18,75 + 7,50 + 20,63 + 18,75 = 106,88

59,82 + 106,88 = 166,70

bakoking 10% = 16,67
nr3_4ever 20% = 33,34 - 15,40 = 17,94
emiel22 20% = 33,34

59  
Terug naar boven
Loading
Sommige verplichten velden van het formulier ontbreken

Een gebruikersnaam is verplicht

Een wachtwoord is verplicht

Dit bericht kent geen inhoud

Thread onderwerp is leeg

Kies juiste category voor dit topic