Poker Forum

4460 leden
201203 topics
7517006 posts

Online: 143 64 geregistreerde leden + 79 gasten

ping
Procenten Verkoop Low

Stakeback | pikhaak | 18-01| $110 (100/0 verdeling)

Laatste eerst Oudste eerst

Break update

TijdBuy InToernooiResultBijzonderheden
18:4511Sat. naar Blow Out 86 MBUST 
19:0533Blow Out 86 L73.5BBincl. 2 re entry mogelijkheden
19:1516,5Deep Stack pko68.1BB 
19:303,3Bounty Builder67.7BB 
20:0011Big  
20:3033Bounty Builder  
21:056,6Blow Out 87 L incl. 2 re entry mogelijkheden
21:0522Blow Out 87 M  
21  

Bleh.. Fold rvr obv

PokerStars Hand #222782749300: Tournament #3102861117, $9.80+$1.20 USD Hold'em No Limit - Level I (15/30) - 2021/01/18 20:06:37 CET [2021/01/18 14:06:37 ET]
Table '3102861117 29' 9-max Seat #3 is the button
Seat 1: s0vAworee (4996 in chips)
Seat 2: Onanist (5190 in chips)
Seat 3: zatoichi139 (4874 in chips)
Seat 4: TheMachine65 (5107 in chips)
Seat 5: AdyJunior (4996 in chips)
Seat 6: GuiPokPerles (4919 in chips)
Seat 7: Parthannax (5075 in chips)
Seat 8: reign_mgl (4724 in chips)
Seat 9: pikhaak (4992 in chips)
s0vAworee: posts the ante 4
Onanist: posts the ante 4
zatoichi139: posts the ante 4
TheMachine65: posts the ante 4
AdyJunior: posts the ante 4
GuiPokPerles: posts the ante 4
Parthannax: posts the ante 4
reign_mgl: posts the ante 4
pikhaak: posts the ante 4
TheMachine65: posts small blind 15
AdyJunior: posts big blind 30
*** HOLE CARDS ***
Dealt to pikhaak {q-Clubs}{j-Clubs}
GuiPokPerles: folds
Parthannax: folds
reign_mgl: folds
pikhaak: raises 30 to 60
s0vAworee: folds
Onanist: folds
zatoichi139: folds
TheMachine65: folds
AdyJunior: calls 30
*** FLOP *** {j-Diamonds}{5-Diamonds}{2-Spades}
AdyJunior: checks
pikhaak: bets 128
AdyJunior: calls 128
*** TURN *** {j-Diamonds}{5-Diamonds}{2-Spades} {j-Spades}
AdyJunior: checks
pikhaak: bets 320
AdyJunior: calls 320
*** RIVER *** {j-Diamonds}{5-Diamonds}{2-Spades}{j-Spades} {4-Clubs}
AdyJunior: checks
pikhaak: bets 587
AdyJunior: raises 1783 to 2370
pikhaak: calls 1783
*** SHOW DOWN ***
AdyJunior: shows {3-Diamonds}{a-Diamonds} (a straight, Ace to Five)
pikhaak: mucks hand
AdyJunior collected 5807 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 5807 | Rake 0
Board {j-Diamonds}{5-Diamonds}{2-Spades}{j-Spades}{4-Clubs}
Seat 1: s0vAworee folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: Onanist folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: zatoichi139 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: TheMachine65 (small blind) folded before Flop
Seat 5: AdyJunior (big blind) showed {3-Diamonds}{a-Diamonds} and won (5807) with a straight, Ace to Five
Seat 6: GuiPokPerles folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: Parthannax folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: reign_mgl folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: pikhaak mucked {q-Clubs}{j-Clubs}

22  

Twee keer Blow out

PokerStars Hand #222783126608: Tournament #3067423674, $4.80+$5.00+$1.20 USD Hold'em No Limit - Level VI (250/500) - 2021/01/18 20:14:56 CET [2021/01/18 14:14:56 ET]
Table '3067423674 791' 8-max Seat #8 is the button
Seat 1: pikhaak (25260 in chips, $5 bounty)
Seat 2: pinkunicorn8 (87973 in chips, $10 bounty)
Seat 3: nikipedersen (19865 in chips, $5 bounty) is sitting out
Seat 4: emilianocai (16132 in chips, $5 bounty)
Seat 5: dutchpower88 (18448 in chips, $5 bounty)
Seat 6: HITMAN212601 (22510 in chips, $5 bounty)
Seat 7: larm80 (40883 in chips, $7.50 bounty)
Seat 8: zebero1983 (69170 in chips, $7.50 bounty)
pikhaak: posts the ante 60
pinkunicorn8: posts the ante 60
nikipedersen: posts the ante 60
emilianocai: posts the ante 60
dutchpower88: posts the ante 60
HITMAN212601: posts the ante 60
larm80: posts the ante 60
zebero1983: posts the ante 60
pikhaak: posts small blind 250
pinkunicorn8: posts big blind 500
*** HOLE CARDS ***
Dealt to pikhaak {a-Hearts}{10-Spades}
nikipedersen: folds
emilianocai: folds
dutchpower88: folds
HITMAN212601: folds
larm80: folds
zebero1983: calls 500
pikhaak: calls 250
pinkunicorn8: checks
*** FLOP *** {9-Clubs}{2-Clubs}{7-Spades}
pikhaak: checks
pinkunicorn8: checks
zebero1983: checks
*** TURN *** {9-Clubs}{2-Clubs}{7-Spades} {a-Clubs}
pikhaak: bets 1485
pinkunicorn8: calls 1485
zebero1983: folds
*** RIVER *** {9-Clubs}{2-Clubs}{7-Spades}{a-Clubs} {a-Spades}
pikhaak: bets 3713
pinkunicorn8: folds
Uncalled bet (3713) returned to pikhaak
pikhaak collected 4950 from pot
pikhaak: doesn't show hand
*** SUMMARY ***
Total pot 4950 | Rake 0
Board {9-Clubs}{2-Clubs}{7-Spades}{a-Clubs}{a-Spades}
Seat 1: pikhaak (small blind) collected (4950)
Seat 2: pinkunicorn8 (big blind) folded on the River
Seat 3: nikipedersen folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: emilianocai folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: dutchpower88 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: HITMAN212601 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: larm80 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: zebero1983 (button) folded on the Turn

PokerStars Hand #222783218068: Tournament #3067423674, $4.80+$5.00+$1.20 USD Hold'em No Limit - Level VI (250/500) - 2021/01/18 20:16:58 CET [2021/01/18 14:16:58 ET]
Table '3067423674 791' 8-max Seat #2 is the button
Seat 1: pikhaak (28105 in chips, $5 bounty)
Seat 2: pinkunicorn8 (91348 in chips, $10 bounty)
Seat 3: nikipedersen (19245 in chips, $5 bounty) is sitting out
Seat 4: emilianocai (16012 in chips, $5 bounty)
Seat 5: dutchpower88 (18328 in chips, $5 bounty)
Seat 6: HITMAN212601 (22390 in chips, $5 bounty)
Seat 7: larm80 (36263 in chips, $7.50 bounty)
Seat 8: zebero1983 (68550 in chips, $7.50 bounty)
pikhaak: posts the ante 60
pinkunicorn8: posts the ante 60
nikipedersen: posts the ante 60
emilianocai: posts the ante 60
dutchpower88: posts the ante 60
HITMAN212601: posts the ante 60
larm80: posts the ante 60
zebero1983: posts the ante 60
nikipedersen: posts small blind 250
emilianocai: posts big blind 500
*** HOLE CARDS ***
Dealt to pikhaak {a-Diamonds}{q-Spades}
dutchpower88: folds
HITMAN212601: folds
larm80: folds
zebero1983: calls 500
pikhaak: raises 1075 to 1575
pinkunicorn8: folds
nikipedersen: folds
emilianocai: folds
zebero1983: calls 1075
*** FLOP *** {k-Spades}{9-Hearts}{q-Hearts}
zebero1983: checks
pikhaak: checks
*** TURN *** {k-Spades}{9-Hearts}{q-Hearts} {5-Hearts}
zebero1983: bets 2000
pikhaak: calls 2000
*** RIVER *** {k-Spades}{9-Hearts}{q-Hearts}{5-Hearts} {4-Clubs}
zebero1983: bets 4190
pikhaak: calls 4190
*** SHOW DOWN ***
zebero1983: shows {10-Diamonds}{a-Spades} (high card Ace)
pikhaak: shows {a-Diamonds}{q-Spades} (a pair of Queens)
pikhaak collected 16760 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 16760 | Rake 0
Board {k-Spades}{9-Hearts}{q-Hearts}{5-Hearts}{4-Clubs}
Seat 1: pikhaak showed {a-Diamonds}{q-Spades} and won (16760) with a pair of Queens
Seat 2: pinkunicorn8 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: nikipedersen (small blind) folded before Flop
Seat 4: emilianocai (big blind) folded before Flop
Seat 5: dutchpower88 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: HITMAN212601 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: larm80 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: zebero1983 showed {10-Diamonds}{a-Spades} and lost with high card Ace

23  

Big 11

PokerStars Hand #222783421088: Tournament #3102861117, $9.80+$1.20 USD Hold'em No Limit - Level III (25/50) - 2021/01/18 20:21:19 CET [2021/01/18 14:21:19 ET]
Table '3102861117 29' 9-max Seat #9 is the button
Seat 1: fishqueen291 (5000 in chips) out of hand (moved from another table into small blind)
Seat 2: Onanist (4847 in chips)
Seat 3: vilost (4990 in chips)
Seat 4: TheMachine65 (7558 in chips)
Seat 5: AdyJunior (6463 in chips)
Seat 6: yn0ttt (4950 in chips)
Seat 7: Parthannax (4902 in chips)
Seat 8: reign_mgl (11165 in chips)
Seat 9: pikhaak (1851 in chips)
fishqueen291 will be allowed to play after the button
Onanist: posts the ante 6
vilost: posts the ante 6
TheMachine65: posts the ante 6
AdyJunior: posts the ante 6
yn0ttt: posts the ante 6
Parthannax: posts the ante 6
reign_mgl: posts the ante 6
pikhaak: posts the ante 6
Onanist: posts small blind 25
vilost: posts big blind 50
*** HOLE CARDS ***
Dealt to pikhaak {a-Hearts}{a-Clubs}
TheMachine65: raises 100 to 150
AdyJunior: folds
yn0ttt: folds
Parthannax: folds
reign_mgl: folds
pikhaak: raises 250 to 400
Onanist: folds
vilost: folds
TheMachine65: calls 250
*** FLOP *** {k-Diamonds}{10-Diamonds}{8-Spades}
TheMachine65: checks
pikhaak: bets 692
TheMachine65: raises 858 to 1550
pikhaak: calls 753 and is all-in
Uncalled bet (105) returned to TheMachine65
*** TURN *** {k-Diamonds}{10-Diamonds}{8-Spades} {5-Hearts}
*** RIVER *** {k-Diamonds}{10-Diamonds}{8-Spades}{5-Hearts} {k-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
TheMachine65: shows {a-Diamonds}{j-Hearts} (a pair of Kings)
pikhaak: shows {a-Hearts}{a-Clubs} (two pair, Aces and Kings)
pikhaak collected 3813 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 3813 | Rake 0
Board {k-Diamonds}{10-Diamonds}{8-Spades}{5-Hearts}{k-Hearts}
Seat 2: Onanist (small blind) folded before Flop
Seat 3: vilost (big blind) folded before Flop
Seat 4: TheMachine65 showed {a-Diamonds}{j-Hearts} and lost with a pair of Kings
Seat 5: AdyJunior folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: yn0ttt folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: Parthannax folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: reign_mgl folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: pikhaak (button) showed {a-Hearts}{a-Clubs} and won (3813) with two pair, Aces and Kings

24  

0,75

PokerStars Hand #222783752116: Tournament #3102862776, $1.44+$1.50+$0.36 USD Hold'em No Limit - Level VIII (50/100) - 2021/01/18 20:28:38 CET [2021/01/18 14:28:38 ET]
Table '3102862776 119' 9-max Seat #7 is the button
Seat 1: rdo_fabris (6541 in chips, $1.50 bounty)
Seat 2: MarioPro7 (9347 in chips, $2.25 bounty)
Seat 3: katy408 (3029 in chips, $1.50 bounty)
Seat 4: WelshPatriot (12659 in chips, $1.50 bounty)
Seat 5: panikshow (3064 in chips, $1.50 bounty)
Seat 6: kipu68 (6590 in chips, $3 bounty)
Seat 7: KenxKesxKen (6096 in chips, $1.50 bounty)
Seat 8: pikhaak (3477 in chips, $1.50 bounty)
Seat 9: youssef fern (7466 in chips, $1.50 bounty)
rdo_fabris: posts the ante 15
MarioPro7: posts the ante 15
katy408: posts the ante 15
WelshPatriot: posts the ante 15
panikshow: posts the ante 15
kipu68: posts the ante 15
KenxKesxKen: posts the ante 15
pikhaak: posts the ante 15
youssef fern: posts the ante 15
pikhaak: posts small blind 50
youssef fern: posts big blind 100
*** HOLE CARDS ***
Dealt to pikhaak {j-Hearts}{a-Clubs}
rdo_fabris: folds
MarioPro7: folds
katy408: raises 100 to 200
WelshPatriot: folds
panikshow: folds
kipu68: folds
KenxKesxKen: folds
pikhaak: raises 3262 to 3462 and is all-in
youssef fern: folds
katy408: calls 2814 and is all-in
Uncalled bet (448) returned to pikhaak
*** FLOP *** {k-Diamonds}{7-Hearts}{a-Hearts}
*** TURN *** {k-Diamonds}{7-Hearts}{a-Hearts} {3-Clubs}
*** RIVER *** {k-Diamonds}{7-Hearts}{a-Hearts}{3-Clubs} {j-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
pikhaak: shows {j-Hearts}{a-Clubs} (two pair, Aces and Jacks)
katy408: shows {7-Diamonds}{a-Diamonds} (two pair, Aces and Sevens)
pikhaak collected 6263 from pot
pikhaak wins $0.75 for eliminating katy408 and their own bounty increases by $0.75 to $2.25
katy408 finished the tournament
*** SUMMARY ***
Total pot 6263 | Rake 0
Board {k-Diamonds}{7-Hearts}{a-Hearts}{3-Clubs}{j-Diamonds}
Seat 1: rdo_fabris folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: MarioPro7 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: katy408 showed {7-Diamonds}{a-Diamonds} and lost with two pair, Aces and Sevens
Seat 4: WelshPatriot folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: panikshow folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: kipu68 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: KenxKesxKen (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: pikhaak (small blind) showed {j-Hearts}{a-Clubs} and won (6263) with two pair, Aces and Jacks
Seat 9: youssef fern (big blind) folded before Flop

25  

PokerStars Hand #222783868535: Tournament #3102865560, $7.30+$7.40+$1.80 USD Hold'em No Limit - Level VIII (150/300) - 2021/01/18 20:31:13 CET [2021/01/18 14:31:13 ET]
Table '3102865560 73' 9-max Seat #1 is the button
Seat 1: LONGCT (7882 in chips, $7.40 bounty)
Seat 2: pikhaak (8257 in chips, $7.40 bounty)
Seat 3: AmenLeFric (18605 in chips, $7.40 bounty)
Seat 4: TomasT20 (16591 in chips, $13.87 bounty)
Seat 5: LucasRenanMa (13305 in chips, $7.40 bounty)
Seat 6: koeniekoenie (20280 in chips, $11.10 bounty)
Seat 7: Dr_Drey15 (8863 in chips, $7.40 bounty)
Seat 8: toowildtobecalm (23497 in chips, $7.40 bounty)
Seat 9: junger300 (9430 in chips, $7.40 bounty)
LONGCT: posts the ante 40
pikhaak: posts the ante 40
AmenLeFric: posts the ante 40
TomasT20: posts the ante 40
LucasRenanMa: posts the ante 40
koeniekoenie: posts the ante 40
Dr_Drey15: posts the ante 40
toowildtobecalm: posts the ante 40
junger300: posts the ante 40
pikhaak: posts small blind 150
AmenLeFric: posts big blind 300
*** HOLE CARDS ***
Dealt to pikhaak {7-Spades}{10-Spades}
TomasT20: folds
LucasRenanMa: folds
koeniekoenie: folds
Dr_Drey15: folds
toowildtobecalm: calls 300
junger300: folds
LONGCT: calls 300
pikhaak: calls 150
AmenLeFric: checks
*** FLOP *** {q-Spades}{8-Spades}{3-Spades}
pikhaak: bets 1170
AmenLeFric: raises 17095 to 18265 and is all-in
toowildtobecalm: folds
LONGCT: folds
pikhaak: calls 6747 and is all-in
Uncalled bet (10348) returned to AmenLeFric
*** TURN *** {q-Spades}{8-Spades}{3-Spades} {a-Clubs}
*** RIVER *** {q-Spades}{8-Spades}{3-Spades}{a-Clubs} {10-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
pikhaak: shows {7-Spades}{10-Spades} (a flush, Queen high)
AmenLeFric: shows {4-Spades}{5-Spades} (a flush, Queen high - lower cards)
pikhaak collected 17394 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 17394 | Rake 0
Board {q-Spades}{8-Spades}{3-Spades}{a-Clubs}{10-Hearts}
Seat 1: LONGCT (button) folded on the Flop
Seat 2: pikhaak (small blind) showed {7-Spades}{10-Spades} and won (17394) with a flush, Queen high
Seat 3: AmenLeFric (big blind) showed {4-Spades}{5-Spades} and lost with a flush, Queen high
Seat 4: TomasT20 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: LucasRenanMa folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: koeniekoenie folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: Dr_Drey15 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: toowildtobecalm folded on the Flop
Seat 9: junger300 folded before Flop (didn't bet)

26  

0,75

PokerStars Hand #222783960901: Tournament #3102862776, $1.44+$1.50+$0.36 USD Hold'em No Limit - Level VIII (50/100) - 2021/01/18 20:33:04 CET [2021/01/18 14:33:04 ET]
Table '3102862776 119' 9-max Seat #2 is the button
Seat 1: rdo_fabris (6101 in chips, $1.50 bounty)
Seat 2: MarioPro7 (9137 in chips, $2.25 bounty)
Seat 3: brusdmitriy (4670 in chips, $1.50 bounty)
Seat 4: WelshPatriot (13384 in chips, $1.50 bounty)
Seat 5: panikshow (3004 in chips, $1.50 bounty)
Seat 6: kipu68 (6530 in chips, $3 bounty)
Seat 7: KenxKesxKen (6836 in chips, $1.50 bounty)
Seat 8: pikhaak (6351 in chips, $2.25 bounty)
Seat 9: youssef fern (7256 in chips, $1.50 bounty)
rdo_fabris: posts the ante 15
MarioPro7: posts the ante 15
brusdmitriy: posts the ante 15
WelshPatriot: posts the ante 15
panikshow: posts the ante 15
kipu68: posts the ante 15
KenxKesxKen: posts the ante 15
pikhaak: posts the ante 15
youssef fern: posts the ante 15
brusdmitriy: posts small blind 50
WelshPatriot: posts big blind 100
*** HOLE CARDS ***
Dealt to pikhaak {a-Diamonds}{5-Diamonds}
panikshow: folds
kipu68: folds
KenxKesxKen: folds
pikhaak: raises 100 to 200
youssef fern: folds
rdo_fabris: folds
MarioPro7: folds
brusdmitriy: raises 200 to 400
WelshPatriot: folds
pikhaak: calls 200
*** FLOP *** {a-Hearts}{5-Hearts}{q-Clubs}
brusdmitriy: checks
pikhaak: bets 776
brusdmitriy: raises 3479 to 4255 and is all-in
pikhaak: calls 3479
*** TURN *** {a-Hearts}{5-Hearts}{q-Clubs} {10-Spades}
*** RIVER *** {a-Hearts}{5-Hearts}{q-Clubs}{10-Spades} {q-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
brusdmitriy: shows {k-Diamonds}{k-Hearts} (two pair, Kings and Queens)
pikhaak: shows {a-Diamonds}{5-Diamonds} (two pair, Aces and Queens)
pikhaak collected 9545 from pot
pikhaak wins $0.75 for eliminating brusdmitriy and their own bounty increases by $0.75 to $3
brusdmitriy finished the tournament
*** SUMMARY ***
Total pot 9545 | Rake 0
Board {a-Hearts}{5-Hearts}{q-Clubs}{10-Spades}{q-Hearts}
Seat 1: rdo_fabris folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: MarioPro7 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: brusdmitriy (small blind) showed {k-Diamonds}{k-Hearts} and lost with two pair, Kings and Queens
Seat 4: WelshPatriot (big blind) folded before Flop
Seat 5: panikshow folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: kipu68 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: KenxKesxKen folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: pikhaak showed {a-Diamonds}{5-Diamonds} and won (9545) with two pair, Aces and Queens
Seat 9: youssef fern folded before Flop (didn't bet)

27  

Blow out

PokerStars Hand #222784022573: Tournament #3067423674, $4.80+$5.00+$1.20 USD Hold'em No Limit - Level VII (300/600) - 2021/01/18 20:34:25 CET [2021/01/18 14:34:25 ET]
Table '3067423674 791' 8-max Seat #1 is the button
Seat 1: pikhaak (33380 in chips, $5 bounty)
Seat 2: pinkunicorn8 (124149 in chips, $10 bounty)
Seat 3: nikipedersen (17325 in chips, $5 bounty) is sitting out
Seat 4: emilianocai (29624 in chips, $5 bounty)
Seat 5: batistuta358 (13825 in chips, $5 bounty)
Seat 6: k.ALLIN.ikos672 (82693 in chips, $10 bounty)
Seat 7: larm80 (64746 in chips, $7.50 bounty)
Seat 8: zebero1983 (37242 in chips, $11.25 bounty)
pikhaak: posts the ante 75
pinkunicorn8: posts the ante 75
nikipedersen: posts the ante 75
emilianocai: posts the ante 75
batistuta358: posts the ante 75
k.ALLIN.ikos672: posts the ante 75
larm80: posts the ante 75
zebero1983: posts the ante 75
pinkunicorn8: posts small blind 300
nikipedersen: posts big blind 600
*** HOLE CARDS ***
Dealt to pikhaak {10-Hearts}{a-Hearts}
emilianocai: folds
batistuta358: folds
k.ALLIN.ikos672: folds
larm80: folds
zebero1983: calls 600
pikhaak: raises 1290 to 1890
pinkunicorn8: folds
nikipedersen: folds
zebero1983: calls 1290
*** FLOP *** {3-Spades}{q-Hearts}{5-Spades}
zebero1983: checks
pikhaak: bets 2429
zebero1983: calls 2429
*** TURN *** {3-Spades}{q-Hearts}{5-Spades} {10-Clubs}
zebero1983: checks
pikhaak: checks
*** RIVER *** {3-Spades}{q-Hearts}{5-Spades}{10-Clubs} {4-Clubs}
zebero1983: bets 4800
pikhaak: calls 4800
*** SHOW DOWN ***
zebero1983: shows {a-Diamonds}{5-Clubs} (a pair of Fives)
pikhaak: shows {10-Hearts}{a-Hearts} (a pair of Tens)
pikhaak collected 19738 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 19738 | Rake 0
Board {3-Spades}{q-Hearts}{5-Spades}{10-Clubs}{4-Clubs}
Seat 1: pikhaak (button) showed {10-Hearts}{a-Hearts} and won (19738) with a pair of Tens
Seat 2: pinkunicorn8 (small blind) folded before Flop
Seat 3: nikipedersen (big blind) folded before Flop
Seat 4: emilianocai folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: batistuta358 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: k.ALLIN.ikos672 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: larm80 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: zebero1983 showed {a-Diamonds}{5-Clubs} and lost with a pair of Fives

28  

Blow out - 3,75

PokerStars Hand #222784377835: Tournament #3067423674, $4.80+$5.00+$1.20 USD Hold'em No Limit - Level VIII (350/700) - 2021/01/18 20:42:08 CET [2021/01/18 14:42:08 ET]
Table '3067423674 791' 8-max Seat #8 is the button
Seat 1: pikhaak (45684 in chips, $5 bounty)
Seat 2: pinkunicorn8 (121682 in chips, $10 bounty)
Seat 3: nikipedersen (15840 in chips, $5 bounty) is sitting out
Seat 4: emilianocai (95395 in chips, $13.12 bounty)
Seat 5: BouldBadger (55764 in chips, $5 bounty)
Seat 6: k.ALLIN.ikos672 (78258 in chips, $10 bounty)
Seat 7: larm80 (17698 in chips, $7.50 bounty)
Seat 8: alejandritoc (55240 in chips, $10 bounty)
pikhaak: posts the ante 90
pinkunicorn8: posts the ante 90
nikipedersen: posts the ante 90
emilianocai: posts the ante 90
BouldBadger: posts the ante 90
k.ALLIN.ikos672: posts the ante 90
larm80: posts the ante 90
alejandritoc: posts the ante 90
pikhaak: posts small blind 350
pinkunicorn8: posts big blind 700
*** HOLE CARDS ***
Dealt to pikhaak {a-Spades}{a-Diamonds}
nikipedersen: folds
emilianocai has timed out
emilianocai: folds
emilianocai is sitting out
BouldBadger: folds
k.ALLIN.ikos672: calls 700
emilianocai has returned
larm80: raises 16908 to 17608 and is all-in
alejandritoc: folds
nikipedersen has returned
pikhaak: raises 27986 to 45594 and is all-in
pinkunicorn8: folds
k.ALLIN.ikos672: folds
Uncalled bet (27986) returned to pikhaak
*** FLOP *** {4-Diamonds}{k-Hearts}{3-Diamonds}
*** TURN *** {4-Diamonds}{k-Hearts}{3-Diamonds} {4-Clubs}
*** RIVER *** {4-Diamonds}{k-Hearts}{3-Diamonds}{4-Clubs} {8-Spades}
*** SHOW DOWN ***
pikhaak: shows {a-Spades}{a-Diamonds} (two pair, Aces and Fours)
larm80: shows {q-Clubs}{k-Clubs} (two pair, Kings and Fours)
pikhaak collected 37336 from pot
pikhaak wins $3.75 for eliminating larm80 and their own bounty increases by $3.75 to $8.75
larm80 finished the tournament
*** SUMMARY ***
Total pot 37336 | Rake 0
Board {4-Diamonds}{k-Hearts}{3-Diamonds}{4-Clubs}{8-Spades}
Seat 1: pikhaak (small blind) showed {a-Spades}{a-Diamonds} and won (37336) with two pair, Aces and Fours
Seat 2: pinkunicorn8 (big blind) folded before Flop
Seat 3: nikipedersen folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: emilianocai folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: BouldBadger folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: k.ALLIN.ikos672 folded before Flop
Seat 7: larm80 showed {q-Clubs}{k-Clubs} and lost with two pair, Kings and Fours
Seat 8: alejandritoc (button) folded before Flop (didn't bet)

29  

Twijfelde over een river betje

PokerStars Hand #222784547528: Tournament #3067423674, $4.80+$5.00+$1.20 USD Hold'em No Limit - Level VIII (350/700) - 2021/01/18 20:45:40 CET [2021/01/18 14:45:40 ET]
Table '3067423674 791' 8-max Seat #6 is the button
Seat 1: pikhaak (67692 in chips, $8.75 bounty)
Seat 2: pinkunicorn8 (120092 in chips, $10 bounty)
Seat 3: nikipedersen (14970 in chips, $5 bounty)
Seat 4: emilianocai (93805 in chips, $13.12 bounty)
Seat 5: BouldBadger (59304 in chips, $5 bounty)
Seat 6: k.ALLIN.ikos672 (77738 in chips, $10 bounty)
Seat 7: KKmagicking (7606 in chips, $5 bounty)
Seat 8: alejandritoc (53020 in chips, $10 bounty)
pikhaak: posts the ante 90
pinkunicorn8: posts the ante 90
nikipedersen: posts the ante 90
emilianocai: posts the ante 90
BouldBadger: posts the ante 90
k.ALLIN.ikos672: posts the ante 90
KKmagicking: posts the ante 90
alejandritoc: posts the ante 90
KKmagicking: posts small blind 350
alejandritoc: posts big blind 700
*** HOLE CARDS ***
Dealt to pikhaak {q-Diamonds}{a-Hearts}
emilianocai is disconnected
pikhaak: raises 700 to 1400
pinkunicorn8: folds
nikipedersen: folds
emilianocai: folds
BouldBadger: folds
k.ALLIN.ikos672: folds
KKmagicking: folds
alejandritoc: calls 700
*** FLOP *** {5-Hearts}{6-Hearts}{4-Spades}
alejandritoc: bets 1935
pikhaak: calls 1935
*** TURN *** {5-Hearts}{6-Hearts}{4-Spades} {q-Hearts}
alejandritoc: bets 3870
pikhaak: calls 3870
*** RIVER *** {5-Hearts}{6-Hearts}{4-Spades}{q-Hearts} {10-Diamonds}
alejandritoc: checks
pikhaak: checks
*** SHOW DOWN ***
alejandritoc: shows {6-Clubs}{k-Hearts} (a pair of Sixes)
pikhaak: shows {q-Diamonds}{a-Hearts} (a pair of Queens)
pikhaak collected 15480 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 15480 | Rake 0
Board {5-Hearts}{6-Hearts}{4-Spades}{q-Hearts}{10-Diamonds}
Seat 1: pikhaak showed {q-Diamonds}{a-Hearts} and won (15480) with a pair of Queens
Seat 2: pinkunicorn8 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: nikipedersen folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: emilianocai folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: BouldBadger folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: k.ALLIN.ikos672 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: KKmagicking (small blind) folded before Flop
Seat 8: alejandritoc (big blind) showed {6-Clubs}{k-Hearts} and lost with a pair of Sixes

30  

3,70

PokerStars Hand #222784703755: Tournament #3102865560, $7.30+$7.40+$1.80 USD Hold'em No Limit - Level X (250/500) - 2021/01/18 20:49:03 CET [2021/01/18 14:49:03 ET]
Table '3102865560 73' 9-max Seat #1 is the button
Seat 1: MaliMaro9 (7680 in chips, $7.40 bounty)
Seat 2: pikhaak (22084 in chips, $7.40 bounty)
Seat 3: barnialexy01 (21350 in chips, $11.10 bounty)
Seat 4: TomasT20 (31478 in chips, $17.57 bounty)
Seat 5: LucasRenanMa (5085 in chips, $7.40 bounty)
Seat 6: koeniekoenie (31970 in chips, $18.50 bounty)
Seat 7: Dr_Drey15 (5483 in chips, $7.40 bounty)
Seat 8: Leva6 (20540 in chips, $7.40 bounty)
Seat 9: junger300 (18360 in chips, $7.40 bounty)
MaliMaro9: posts the ante 60
pikhaak: posts the ante 60
barnialexy01: posts the ante 60
TomasT20: posts the ante 60
LucasRenanMa: posts the ante 60
koeniekoenie: posts the ante 60
Dr_Drey15: posts the ante 60
Leva6: posts the ante 60
junger300: posts the ante 60
pikhaak: posts small blind 250
barnialexy01: posts big blind 500
*** HOLE CARDS ***
Dealt to pikhaak {j-Clubs}{k-Spades}
TomasT20: folds
LucasRenanMa: folds
koeniekoenie: folds
Dr_Drey15: raises 4923 to 5423 and is all-in
Leva6: folds
junger300: folds
MaliMaro9: folds
pikhaak: raises 16601 to 22024 and is all-in
barnialexy01: folds
Uncalled bet (16601) returned to pikhaak
*** FLOP *** {10-Diamonds}{6-Diamonds}{2-Diamonds}
*** TURN *** {10-Diamonds}{6-Diamonds}{2-Diamonds} {k-Diamonds}
*** RIVER *** {10-Diamonds}{6-Diamonds}{2-Diamonds}{k-Diamonds} {2-Spades}
*** SHOW DOWN ***
pikhaak: shows {j-Clubs}{k-Spades} (two pair, Kings and Deuces)
Dr_Drey15: shows {a-Clubs}{7-Clubs} (a pair of Deuces)
pikhaak collected 11886 from pot
pikhaak wins $3.70 for eliminating Dr_Drey15 and their own bounty increases by $3.70 to $11.10
Dr_Drey15 finished the tournament
*** SUMMARY ***
Total pot 11886 | Rake 0
Board {10-Diamonds}{6-Diamonds}{2-Diamonds}{k-Diamonds}{2-Spades}
Seat 1: MaliMaro9 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: pikhaak (small blind) showed {j-Clubs}{k-Spades} and won (11886) with two pair, Kings and Deuces
Seat 3: barnialexy01 (big blind) folded before Flop
Seat 4: TomasT20 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: LucasRenanMa folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: koeniekoenie folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: Dr_Drey15 showed {a-Clubs}{7-Clubs} and lost with a pair of Deuces
Seat 8: Leva6 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: junger300 folded before Flop (didn't bet)

31  

Kan niet altijd feest zijn helaas

PokerStars Hand #222784798874: Tournament #3102865560, $7.30+$7.40+$1.80 USD Hold'em No Limit - Level X (250/500) - 2021/01/18 20:51:05 CET [2021/01/18 14:51:05 ET]
Table '3102865560 73' 9-max Seat #5 is the button
Seat 1: MaliMaro9 (7440 in chips, $7.40 bounty)
Seat 2: pikhaak (28307 in chips, $11.10 bounty)
Seat 3: barnialexy01 (20360 in chips, $11.10 bounty)
Seat 4: TomasT20 (31718 in chips, $17.57 bounty)
Seat 5: LucasRenanMa (4095 in chips, $7.40 bounty)
Seat 6: koeniekoenie (33690 in chips, $18.50 bounty)
Seat 8: Leva6 (20300 in chips, $7.40 bounty)
Seat 9: junger300 (18120 in chips, $7.40 bounty)
MaliMaro9: posts the ante 60
pikhaak: posts the ante 60
barnialexy01: posts the ante 60
TomasT20: posts the ante 60
LucasRenanMa: posts the ante 60
koeniekoenie: posts the ante 60
Leva6: posts the ante 60
junger300: posts the ante 60
koeniekoenie: posts small blind 250
Leva6: posts big blind 500
*** HOLE CARDS ***
Dealt to pikhaak {a-Diamonds}{a-Clubs}
junger300: folds
MaliMaro9: calls 500
pikhaak: raises 1075 to 1575
barnialexy01: folds
TomasT20: folds
LucasRenanMa: folds
koeniekoenie: folds
Leva6: folds
MaliMaro9: raises 5805 to 7380 and is all-in
pikhaak: calls 5805
*** FLOP *** {q-Hearts}{8-Spades}{k-Clubs}
*** TURN *** {q-Hearts}{8-Spades}{k-Clubs} {4-Hearts}
*** RIVER *** {q-Hearts}{8-Spades}{k-Clubs}{4-Hearts} {2-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
MaliMaro9: shows {8-Hearts}{8-Clubs} (three of a kind, Eights)
pikhaak: shows {a-Diamonds}{a-Clubs} (a pair of Aces)
MaliMaro9 collected 15990 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 15990 | Rake 0
Board {q-Hearts}{8-Spades}{k-Clubs}{4-Hearts}{2-Diamonds}
Seat 1: MaliMaro9 showed {8-Hearts}{8-Clubs} and won (15990) with three of a kind, Eights
Seat 2: pikhaak showed {a-Diamonds}{a-Clubs} and lost with a pair of Aces
Seat 3: barnialexy01 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: TomasT20 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: LucasRenanMa (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: koeniekoenie (small blind) folded before Flop
Seat 8: Leva6 (big blind) folded before Flop
Seat 9: junger300 folded before Flop (didn't bet)

32  

Big 11. Misclick pf obv

PokerStars Hand #222784841721: Tournament #3102861117, $9.80+$1.20 USD Hold'em No Limit - Level VI (50/100) - 2021/01/18 20:52:01 CET [2021/01/18 14:52:01 ET]
Table '3102861117 156' 9-max Seat #1 is the button
Seat 1: goli559 (5498 in chips)
Seat 2: CasperB8\11 (5158 in chips)
Seat 3: brute_alex (5966 in chips)
Seat 4: Kaskarteia (4660 in chips)
Seat 5: HyperspeedR (4542 in chips)
Seat 6: pikhaak (3145 in chips)
goli559: posts the ante 12
CasperB8\11: posts the ante 12
brute_alex: posts the ante 12
Kaskarteia: posts the ante 12
HyperspeedR: posts the ante 12
pikhaak: posts the ante 12
CasperB8\11: posts small blind 50
brute_alex: posts big blind 100
*** HOLE CARDS ***
Dealt to pikhaak {k-Spades}{k-Hearts}
Kaskarteia is connected
Kaskarteia: raises 120 to 220
HyperspeedR: folds
pikhaak: raises 120 to 340
goli559: folds
CasperB8\11: folds
brute_alex: folds
Kaskarteia: calls 120
*** FLOP *** {8-Hearts}{5-Clubs}{k-Diamonds}
Kaskarteia: checks
pikhaak: checks
*** TURN *** {8-Hearts}{5-Clubs}{k-Diamonds} {2-Hearts}
Kaskarteia: bets 650
pikhaak: calls 650
*** RIVER *** {8-Hearts}{5-Clubs}{k-Diamonds}{2-Hearts} {8-Spades}
Kaskarteia: bets 924
pikhaak: raises 1219 to 2143 and is all-in
Kaskarteia: folds
Uncalled bet (1219) returned to pikhaak
pikhaak collected 4050 from pot
pikhaak: doesn't show hand
*** SUMMARY ***
Total pot 4050 | Rake 0
Board {8-Hearts}{5-Clubs}{k-Diamonds}{2-Hearts}{8-Spades}
Seat 1: goli559 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: CasperB8\11 (small blind) folded before Flop
Seat 3: brute_alex (big blind) folded before Flop
Seat 4: Kaskarteia folded on the River
Seat 5: HyperspeedR folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: pikhaak collected (4050)

33  

Blow out

PokerStars Hand #222784902354: Tournament #3067423674, $4.80+$5.00+$1.20 USD Hold'em No Limit - Level IX (400/800) - 2021/01/18 20:53:19 CET [2021/01/18 14:53:19 ET]
Table '3067423674 791' 8-max Seat #8 is the button
Seat 1: pikhaak (73157 in chips, $8.75 bounty)
Seat 2: pinkunicorn8 (121299 in chips, $10 bounty)
Seat 3: nikipedersen (12718 in chips, $5 bounty)
Seat 4: emilianocai (91645 in chips, $13.12 bounty)
Seat 5: BouldBadger (54219 in chips, $5 bounty)
Seat 6: k.ALLIN.ikos672 (69152 in chips, $10 bounty)
Seat 7: tebinu (25510 in chips, $5 bounty)
Seat 8: alejandritoc (71527 in chips, $12.50 bounty)
pikhaak: posts the ante 100
pinkunicorn8: posts the ante 100
nikipedersen: posts the ante 100
emilianocai: posts the ante 100
BouldBadger: posts the ante 100
k.ALLIN.ikos672: posts the ante 100
tebinu: posts the ante 100
alejandritoc: posts the ante 100
pikhaak: posts small blind 400
pinkunicorn8: posts big blind 800
*** HOLE CARDS ***
Dealt to pikhaak {9-Hearts}{8-Hearts}
nikipedersen: folds
emilianocai: raises 1200 to 2000
BouldBadger: folds
k.ALLIN.ikos672: calls 2000
tebinu: folds
alejandritoc: folds
pikhaak: calls 1600
pinkunicorn8: folds
*** FLOP *** {5-Hearts}{3-Hearts}{9-Spades}
pikhaak: checks
emilianocai: bets 3800
k.ALLIN.ikos672: folds
pikhaak: calls 3800
*** TURN *** {5-Hearts}{3-Hearts}{9-Spades} {k-Spades}
pikhaak: checks
emilianocai: checks
*** RIVER *** {5-Hearts}{3-Hearts}{9-Spades}{k-Spades} {j-Spades}
pikhaak: bets 8360
emilianocai: folds {9-Clubs}
Uncalled bet (8360) returned to pikhaak
pikhaak collected 15200 from pot
pikhaak: doesn't show hand
*** SUMMARY ***
Total pot 15200 | Rake 0
Board {5-Hearts}{3-Hearts}{9-Spades}{k-Spades}{j-Spades}
Seat 1: pikhaak (small blind) collected (15200)
Seat 2: pinkunicorn8 (big blind) folded before Flop
Seat 3: nikipedersen folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: emilianocai folded on the River
Seat 5: BouldBadger folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: k.ALLIN.ikos672 folded on the Flop
Seat 7: tebinu folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: alejandritoc (button) folded before Flop (didn't bet)

34  

Nice one! 6,25

PokerStars Hand #222784970929: Tournament #3067423674, $4.80+$5.00+$1.20 USD Hold'em No Limit - Level IX (400/800) - 2021/01/18 20:54:48 CET [2021/01/18 14:54:48 ET]
Table '3067423674 791' 8-max Seat #1 is the button
Seat 1: pikhaak (82457 in chips, $8.75 bounty)
Seat 2: pinkunicorn8 (120399 in chips, $10 bounty)
Seat 3: nikipedersen (12618 in chips, $5 bounty)
Seat 4: emilianocai (85745 in chips, $13.12 bounty)
Seat 5: BouldBadger (54119 in chips, $5 bounty)
Seat 6: k.ALLIN.ikos672 (67052 in chips, $10 bounty)
Seat 7: tebinu (25410 in chips, $5 bounty)
Seat 8: alejandritoc (71427 in chips, $12.50 bounty)
pikhaak: posts the ante 100
pinkunicorn8: posts the ante 100
nikipedersen: posts the ante 100
emilianocai: posts the ante 100
BouldBadger: posts the ante 100
k.ALLIN.ikos672: posts the ante 100
tebinu: posts the ante 100
alejandritoc: posts the ante 100
pinkunicorn8: posts small blind 400
nikipedersen: posts big blind 800
*** HOLE CARDS ***
Dealt to pikhaak {9-Clubs}{a-Clubs}
emilianocai: folds
BouldBadger: folds
k.ALLIN.ikos672: folds
tebinu: folds
alejandritoc: raises 900 to 1700
pikhaak: raises 3900 to 5600
pinkunicorn8: folds
nikipedersen: folds
alejandritoc: calls 3900
*** FLOP *** {a-Hearts}{9-Spades}{j-Spades}
alejandritoc: checks
pikhaak: bets 9096
alejandritoc: raises 9096 to 18192
pikhaak: raises 58565 to 76757 and is all-in
alejandritoc: calls 47535 and is all-in
Uncalled bet (11030) returned to pikhaak
*** TURN *** {a-Hearts}{9-Spades}{j-Spades} {2-Spades}
*** RIVER *** {a-Hearts}{9-Spades}{j-Spades}{2-Spades} {q-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
alejandritoc: shows {a-Spades}{3-Hearts} (a pair of Aces)
pikhaak: shows {9-Clubs}{a-Clubs} (two pair, Aces and Nines)
pikhaak collected 144654 from pot
pikhaak wins $6.25 for eliminating alejandritoc and their own bounty increases by $6.25 to $15
alejandritoc finished the tournament
*** SUMMARY ***
Total pot 144654 | Rake 0
Board {a-Hearts}{9-Spades}{j-Spades}{2-Spades}{q-Hearts}
Seat 1: pikhaak (button) showed {9-Clubs}{a-Clubs} and won (144654) with two pair, Aces and Nines
Seat 2: pinkunicorn8 (small blind) folded before Flop
Seat 3: nikipedersen (big blind) folded before Flop
Seat 4: emilianocai folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: BouldBadger folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: k.ALLIN.ikos672 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: tebinu folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: alejandritoc showed {a-Spades}{3-Hearts} and lost with a pair of Aces

35  

Break update

TijdBuy InToernooiResultCashes
18:4511Sat. naar Blow Out 86 MBUST-
19:0533Blow Out 86 L194bb10
19:1516,5Deep Stack pko39.6bb3,7
19:303,3Bounty Builder57.9bb1,5
20:0011Big53.1bb 
20:3033Bounty Builder65.9bb 
21:056,6Blow Out 87 L  
21:0522Blow Out 87 M  
     
Totaal:136,4  15,2
36  

Even focus nu en dus minder handjes

37  

Bust B11.... Ofc

PokerStars Hand #222785839580: Tournament #3102861117, $9.80+$1.20 USD Hold'em No Limit - Level VII (60/120) - 2021/01/18 21:10:41 CET [2021/01/18 15:10:41 ET]
Table '3102861117 156' 9-max Seat #5 is the button
Seat 1: goli559 (7464 in chips)
Seat 2: CasperB8\11 (8424 in chips)
Seat 3: brute_alex (11640 in chips)
Seat 4: QueirozPedro (4223 in chips)
Seat 5: HyperspeedR (1039 in chips)
Seat 6: pikhaak (5107 in chips)
Seat 7: BCaliskan (4756 in chips)
Seat 8: TonyGado12 (6775 in chips)
Seat 9: edusalaberry (4462 in chips)
goli559: posts the ante 15
CasperB8\11: posts the ante 15
brute_alex: posts the ante 15
QueirozPedro: posts the ante 15
HyperspeedR: posts the ante 15
pikhaak: posts the ante 15
BCaliskan: posts the ante 15
TonyGado12: posts the ante 15
edusalaberry: posts the ante 15
pikhaak: posts small blind 60
BCaliskan: posts big blind 120
*** HOLE CARDS ***
Dealt to pikhaak {q-Diamonds}{k-Clubs}
TonyGado12: folds
edusalaberry: folds
goli559: folds
CasperB8\11: folds
brute_alex: raises 240 to 360
QueirozPedro: folds
HyperspeedR: folds
pikhaak: calls 300
BCaliskan: folds
*** FLOP *** {6-Hearts}{7-Hearts}{k-Diamonds}
pikhaak: checks
brute_alex: bets 488
pikhaak: calls 488
*** TURN *** {6-Hearts}{7-Hearts}{k-Diamonds} {j-Clubs}
pikhaak: checks
brute_alex: checks
*** RIVER *** {6-Hearts}{7-Hearts}{k-Diamonds}{j-Clubs} {5-Spades}
pikhaak: bets 1680
brute_alex: raises 5311 to 6991
pikhaak: calls 2564 and is all-in
Uncalled bet (2747) returned to brute_alex
*** SHOW DOWN ***
brute_alex: shows {5-Hearts}{5-Diamonds} (three of a kind, Fives)
pikhaak: shows {q-Diamonds}{k-Clubs} (a pair of Kings)
brute_alex collected 10439 from pot
pikhaak finished the tournament
*** SUMMARY ***
Total pot 10439 | Rake 0
Board {6-Hearts}{7-Hearts}{k-Diamonds}{j-Clubs}{5-Spades}
Seat 1: goli559 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: CasperB8\11 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: brute_alex showed {5-Hearts}{5-Diamonds} and won (10439) with three of a kind, Fives
Seat 4: QueirozPedro folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: HyperspeedR (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: pikhaak (small blind) showed {q-Diamonds}{k-Clubs} and lost with a pair of Kings
Seat 7: BCaliskan (big blind) folded before Flop
Seat 8: TonyGado12 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: edusalaberry folded before Flop (didn't bet)

38  

3,70

PokerStars Hand #222785968147: Tournament #3102865560, $7.30+$7.40+$1.80 USD Hold'em No Limit - Level XI (300/600) - 2021/01/18 21:12:42 CET [2021/01/18 15:12:42 ET]
Table '3102865560 29' 9-max Seat #7 is the button
Seat 1: writeUrstory (21091 in chips, $7.40 bounty)
Seat 2: bruno_pro (47509 in chips, $12.95 bounty)
Seat 3: luckysnowman (24566 in chips, $12.95 bounty)
Seat 4: kostelo (25930 in chips, $11.10 bounty)
Seat 5: pEzzett^E (12593 in chips, $7.40 bounty)
Seat 6: iBateski (18728 in chips, $11.10 bounty)
Seat 7: jhonnei55 (36527 in chips, $11.10 bounty)
Seat 8: pikhaak (19107 in chips, $11.10 bounty)
Seat 9: Mr.Grinder4 (10353 in chips, $7.40 bounty)
writeUrstory: posts the ante 70
bruno_pro: posts the ante 70
luckysnowman: posts the ante 70
kostelo: posts the ante 70
pEzzett^E: posts the ante 70
iBateski: posts the ante 70
jhonnei55: posts the ante 70
pikhaak: posts the ante 70
Mr.Grinder4: posts the ante 70
pikhaak: posts small blind 300
Mr.Grinder4: posts big blind 600
*** HOLE CARDS ***
Dealt to pikhaak {5-Spades}{k-Diamonds}
writeUrstory: folds
bruno_pro: folds
luckysnowman: folds
kostelo: folds
pEzzett^E: folds
iBateski: folds
jhonnei55: folds
pikhaak: raises 18437 to 19037 and is all-in
Mr.Grinder4: calls 9683 and is all-in
Uncalled bet (8754) returned to pikhaak
*** FLOP *** {7-Hearts}{9-Clubs}{j-Spades}
*** TURN *** {7-Hearts}{9-Clubs}{j-Spades} {5-Hearts}
*** RIVER *** {7-Hearts}{9-Clubs}{j-Spades}{5-Hearts} {7-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
pikhaak: shows {5-Spades}{k-Diamonds} (two pair, Sevens and Fives)
Mr.Grinder4: shows {4-Spades}{k-Clubs} (a pair of Sevens)
pikhaak collected 21196 from pot
pikhaak wins $3.70 for eliminating Mr.Grinder4 and their own bounty increases by $3.70 to $14.80
Mr.Grinder4 finished the tournament
*** SUMMARY ***
Total pot 21196 | Rake 0
Board {7-Hearts}{9-Clubs}{j-Spades}{5-Hearts}{7-Clubs}
Seat 1: writeUrstory folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: bruno_pro folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: luckysnowman folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: kostelo folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: pEzzett^E folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: iBateski folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: jhonnei55 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: pikhaak (small blind) showed {5-Spades}{k-Diamonds} and won (21196) with two pair, Sevens and Fives
Seat 9: Mr.Grinder4 (big blind) showed {4-Spades}{k-Clubs} and lost with a pair of Sevens

39  

0,75

PokerStars Hand #222786044107: Tournament #3102862776, $1.44+$1.50+$0.36 USD Hold'em No Limit - Level XIII (100/200) - 2021/01/18 21:13:57 CET [2021/01/18 15:13:57 ET]
Table '3102862776 119' 9-max Seat #7 is the button
Seat 1: Quavo222 (25608 in chips, $3.75 bounty)
Seat 2: MarioPro7 (8933 in chips, $2.25 bounty)
Seat 3: rasmus639 (4478 in chips, $1.50 bounty)
Seat 4: ##YerkIVJE## (4373 in chips, $1.50 bounty)
Seat 5: maggie969 (15189 in chips, $2.25 bounty)
Seat 7: KenxKesxKen (32835 in chips, $4.87 bounty)
Seat 8: pikhaak (9714 in chips, $3 bounty)
Seat 9: youssef fern (7479 in chips, $1.50 bounty)
Quavo222: posts the ante 30
MarioPro7: posts the ante 30
rasmus639: posts the ante 30
##YerkIVJE##: posts the ante 30
maggie969: posts the ante 30
KenxKesxKen: posts the ante 30
pikhaak: posts the ante 30
youssef fern: posts the ante 30
pikhaak: posts small blind 100
youssef fern: posts big blind 200
*** HOLE CARDS ***
Dealt to pikhaak {7-Spades}{7-Hearts}
Quavo222: folds
MarioPro7: folds
rasmus639: folds
##YerkIVJE##: raises 4143 to 4343 and is all-in
maggie969: folds
KenxKesxKen: folds
pikhaak: raises 5341 to 9684 and is all-in
youssef fern: folds
Uncalled bet (5341) returned to pikhaak
*** FLOP *** {a-Spades}{9-Clubs}{7-Diamonds}
*** TURN *** {a-Spades}{9-Clubs}{7-Diamonds} {4-Diamonds}
*** RIVER *** {a-Spades}{9-Clubs}{7-Diamonds}{4-Diamonds} {10-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
pikhaak: shows {7-Spades}{7-Hearts} (three of a kind, Sevens)
##YerkIVJE##: shows {q-Diamonds}{a-Hearts} (a pair of Aces)
pikhaak collected 9126 from pot
pikhaak wins $0.75 for eliminating ##YerkIVJE## and their own bounty increases by $0.75 to $3.75
##YerkIVJE## finished the tournament
*** SUMMARY ***
Total pot 9126 | Rake 0
Board {a-Spades}{9-Clubs}{7-Diamonds}{4-Diamonds}{10-Diamonds}
Seat 1: Quavo222 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: MarioPro7 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: rasmus639 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: ##YerkIVJE## showed {q-Diamonds}{a-Hearts} and lost with a pair of Aces
Seat 5: maggie969 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: KenxKesxKen (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: pikhaak (small blind) showed {7-Spades}{7-Hearts} and won (9126) with three of a kind, Sevens
Seat 9: youssef fern (big blind) folded before Flop

40  
Terug naar boven
Loading
Sommige verplichten velden van het formulier ontbreken

Een gebruikersnaam is verplicht

Een wachtwoord is verplicht

Dit bericht kent geen inhoud

Thread onderwerp is leeg

Kies juiste category voor dit topic