Poker Forum

4512 leden
200926 topics
7499928 posts

Online: 83 33 geregistreerde leden + 50 gasten

ping
Procenten Verkoop Low

hh berendsgijs

Laatste eerst Oudste eerst

Stars Nick: g-icebluf
Datum: 18-01-2021
Aantal Games: 11
Procenten te koop: 50%
Totaal Buy-In:$154
Post handen (Ja/Nee): ja
Busthanden of ook Keyhanden: ko's plus grote allins en breakupdates

14.00 $11 mini daily kickoff
14.00 $27 big
14.30 $7.50 bountybuilder
15.14 $7.50 sat naar $44 big
15.30 $16.50 bountybuilder
16.15 $33 hot
16.35 $16.50 hyper
16.43 $7.50 sat naar $44 bountybuilder
16.45 $22 pko
17.00 $7.50 big
17.15 $5.50 hot

30% app
20% left

10% is $15.40

*reg om 14.45

{8-Hearts}{10-Hearts}denootjes

1  

10%

2  

Verstuurd, succes!

3  

5

Verstuurd vanaf Cryptobeen
Succes!

4  

Neem resterende 5% ook wel

5  

top,sold!

{8-Hearts}{10-Hearts}denootjes

6  

10?

7  

Emiel22 schreef

10?

Lama zat verkeerd te kijken...gl

8  

bust 7.50

PokerStars Hand #222772793366: Tournament #3102862750, $3.29+$3.40+$0.81 USD Hold'em No Limit - Level V (35/70) - 2021/01/18 15:09:04 CET [2021/01/18 9:09:04 ET]
Table '3102862750 139' 9-max Seat #8 is the button
Seat 1: Dmitry_Rudik (10997 in chips, $3.40 bounty)
Seat 2: buschkers. (7378 in chips, $5.10 bounty)
Seat 3: 007zigzag (3201 in chips, $3.40 bounty)
Seat 4: Sonkan55 (31 in chips, $3.40 bounty)
Seat 5: g-icebluf (5000 in chips, $3.40 bounty)
Seat 6: OutsideHuman (3273 in chips, $3.40 bounty)
Seat 7: FranKKKKRN (4398 in chips, $3.40 bounty)
Seat 8: WhAnNa_Be (2682 in chips, $3.40 bounty)
Seat 9: RealArti1 (7755 in chips, $3.40 bounty)
Dmitry_Rudik: posts the ante 11
buschkers.: posts the ante 11
007zigzag: posts the ante 11
Sonkan55: posts the ante 11
g-icebluf: posts the ante 11
OutsideHuman: posts the ante 11
FranKKKKRN: posts the ante 11
WhAnNa_Be: posts the ante 11
RealArti1: posts the ante 11
RealArti1: posts small blind 35
Dmitry_Rudik: posts big blind 70
*** HOLE CARDS ***
Dealt to g-icebluf {a-Clubs}{a-Hearts}
buschkers.: folds
007zigzag: calls 70
Sonkan55: calls 20 and is all-in
g-icebluf: raises 210 to 280
OutsideHuman: folds
FranKKKKRN: calls 280
WhAnNa_Be: folds
RealArti1: folds
Dmitry_Rudik: calls 210
007zigzag: calls 210
*** FLOP *** {10-Hearts}{9-Clubs}{5-Diamonds}
Dmitry_Rudik: checks
007zigzag: checks
g-icebluf: bets 573
FranKKKKRN: folds
Dmitry_Rudik: raises 967 to 1540
007zigzag: folds
g-icebluf: raises 3169 to 4709 and is all-in
Dmitry_Rudik: calls 3169
*** TURN *** {10-Hearts}{9-Clubs}{5-Diamonds} {k-Hearts}
*** RIVER *** {10-Hearts}{9-Clubs}{5-Diamonds}{k-Hearts} {8-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
Dmitry_Rudik: shows {10-Clubs}{9-Hearts} (two pair, Tens and Nines)
g-icebluf: shows {a-Clubs}{a-Hearts} (a pair of Aces)
Dmitry_Rudik collected 10473 from side pot
Sonkan55: shows {2-Hearts}{k-Spades} (a pair of Kings)
Dmitry_Rudik collected 219 from main pot
Dmitry_Rudik wins $1.70 for eliminating Sonkan55 and their own bounty increases by $1.70 to $5.10
Dmitry_Rudik wins $1.70 for eliminating g-icebluf and their own bounty increases by $1.70 to $6.80
g-icebluf finished the tournament
Sonkan55 finished the tournament
*** SUMMARY ***
Total pot 10692 Main pot 219. Side pot 10473. | Rake 0
Board {10-Hearts}{9-Clubs}{5-Diamonds}{k-Hearts}{8-Clubs}
Seat 1: Dmitry_Rudik (big blind) showed {10-Clubs}{9-Hearts} and won (10692) with two pair, Tens and Nines
Seat 2: buschkers. folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: 007zigzag folded on the Flop
Seat 4: Sonkan55 showed {2-Hearts}{k-Spades} and lost with a pair of Kings
Seat 5: g-icebluf showed {a-Clubs}{a-Hearts} and lost with a pair of Aces
Seat 6: OutsideHuman folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: FranKKKKRN folded on the Flop
Seat 8: WhAnNa_Be (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: RealArti1 (small blind) folded before Flop

{8-Hearts}{10-Hearts}denootjes

9  

$7.50 sat naar big 44 runt niet, kijken voor andere of het wordt een sat naar $82 hot

{8-Hearts}{10-Hearts}denootjes

10  

bijna out $16.50 bb

PokerStars Hand #222773373411: Tournament #3102862754, $7.20+$7.50+$1.80 USD Hold'em No Limit - Level I (15/30) - 2021/01/18 15:31:36 CET [2021/01/18 9:31:36 ET]
Table '3102862754 11' 9-max Seat #3 is the button
Seat 1: JustProSkill (5075 in chips, $7.50 bounty)
Seat 2: DopaRush (4975 in chips, $7.50 bounty)
Seat 3: 88Evgeniy (4945 in chips, $7.50 bounty)
Seat 4: Bilys86 (5000 in chips) out of hand (moved from another table into small blind)
Seat 5: MaNicollette (4960 in chips, $7.50 bounty)
Seat 6: g-icebluf (4990 in chips, $7.50 bounty)
Seat 7: ShataloFF (3910 in chips, $7.50 bounty)
Seat 8: gabi12000 (6160 in chips, $7.50 bounty)
Seat 9: podpivasnik900 (4990 in chips, $7.50 bounty)
Bilys86 will be allowed to play after the button
JustProSkill: posts the ante 5
DopaRush: posts the ante 5
88Evgeniy: posts the ante 5
MaNicollette: posts the ante 5
g-icebluf: posts the ante 5
ShataloFF: posts the ante 5
gabi12000: posts the ante 5
podpivasnik900: posts the ante 5
MaNicollette: posts small blind 15
g-icebluf: posts big blind 30
*** HOLE CARDS ***
Dealt to g-icebluf {9-Hearts}{10-Clubs}
ShataloFF: raises 36 to 66
gabi12000: folds
podpivasnik900: folds
JustProSkill: folds
DopaRush: folds
Bilys86 has returned
88Evgeniy: folds
MaNicollette: folds
g-icebluf: calls 36
*** FLOP *** {q-Clubs}{j-Hearts}{k-Diamonds}
g-icebluf: checks
ShataloFF: checks
*** TURN *** {q-Clubs}{j-Hearts}{k-Diamonds} {6-Spades}
g-icebluf: bets 84
ShataloFF: raises 188 to 272
g-icebluf: raises 328 to 600
ShataloFF: raises 1082 to 1682
g-icebluf: raises 3237 to 4919 and is all-in
ShataloFF: calls 2157 and is all-in
Uncalled bet (1080) returned to g-icebluf
*** RIVER *** {q-Clubs}{j-Hearts}{k-Diamonds}{6-Spades} {j-Spades}
*** SHOW DOWN ***
g-icebluf: shows {9-Hearts}{10-Clubs} (a straight, Nine to King)
ShataloFF: shows {6-Clubs}{6-Diamonds} (a full house, Sixes full of Jacks)
ShataloFF collected 7865 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 7865 | Rake 0
Board {q-Clubs}{j-Hearts}{k-Diamonds}{6-Spades}{j-Spades}
Seat 1: JustProSkill folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: DopaRush folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: 88Evgeniy (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: MaNicollette (small blind) folded before Flop
Seat 6: g-icebluf (big blind) showed {9-Hearts}{10-Clubs} and lost with a straight, Nine to King
Seat 7: ShataloFF showed {6-Clubs}{6-Diamonds} and won (7865) with a full house, Sixes full of Jacks
Seat 8: gabi12000 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: podpivasnik900 folded before Flop (didn't bet)

{8-Hearts}{10-Hearts}denootjes

11  

PokerStars Hand #222773663700: Tournament #3102861078, $24.55+$2.45 USD Hold'em No Limit - Level X (125/250) - 2021/01/18 15:42:50 CET [2021/01/18 9:42:50 ET]
Table '3102861078 7' 9-max Seat #8 is the button
Seat 1: g-icebluf (4507 in chips)
Seat 2: 88pro88 (5304 in chips)
Seat 3: FreshCash11 (7931 in chips)
Seat 4: pofff_1 (4955 in chips)
Seat 5: Sqwadr (4360 in chips)
Seat 6: ENG.Brito (4135 in chips)
Seat 7: dr.drii (5945 in chips)
Seat 8: TerjePower18 (3600 in chips)
Seat 9: Gunz4Hire94 (3570 in chips)
g-icebluf: posts the ante 30
88pro88: posts the ante 30
FreshCash11: posts the ante 30
pofff_1: posts the ante 30
Sqwadr: posts the ante 30
ENG.Brito: posts the ante 30
dr.drii: posts the ante 30
TerjePower18: posts the ante 30
Gunz4Hire94: posts the ante 30
Gunz4Hire94: posts small blind 125
g-icebluf: posts big blind 250
*** HOLE CARDS ***
Dealt to g-icebluf {8-Spades}{10-Spades}
88pro88: folds
FreshCash11: folds
pofff_1: folds
Sqwadr: folds
ENG.Brito: raises 250 to 500
dr.drii: folds
TerjePower18: folds
Gunz4Hire94: folds
g-icebluf: calls 250
*** FLOP *** {10-Hearts}{8-Diamonds}{10-Diamonds}
g-icebluf: checks
ENG.Brito: bets 375
g-icebluf: calls 375
*** TURN *** {10-Hearts}{8-Diamonds}{10-Diamonds} {9-Clubs}
g-icebluf: checks
ENG.Brito: bets 965
g-icebluf: raises 2637 to 3602 and is all-in
ENG.Brito: calls 2265 and is all-in
Uncalled bet (372) returned to g-icebluf
*** RIVER *** {10-Hearts}{8-Diamonds}{10-Diamonds}{9-Clubs} {4-Spades}
*** SHOW DOWN ***
g-icebluf: shows {8-Spades}{10-Spades} (a full house, Tens full of Eights)
ENG.Brito: shows {a-Hearts}{10-Clubs} (three of a kind, Tens)
g-icebluf collected 8605 from pot
ENG.Brito finished the tournament
*** SUMMARY ***
Total pot 8605 | Rake 0
Board {10-Hearts}{8-Diamonds}{10-Diamonds}{9-Clubs}{4-Spades}
Seat 1: g-icebluf (big blind) showed {8-Spades}{10-Spades} and won (8605) with a full house, Tens full of Eights
Seat 2: 88pro88 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: FreshCash11 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: pofff_1 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: Sqwadr folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: ENG.Brito showed {a-Hearts}{10-Clubs} and lost with three of a kind, Tens
Seat 7: dr.drii folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: TerjePower18 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: Gunz4Hire94 (small blind) folded before Flop

{8-Hearts}{10-Hearts}denootjes

12  

out daily

PokerStars Hand #222773818819: Tournament #3102871423, $9.80+$1.20 USD Hold'em No Limit - Level X (200/400) - 2021/01/18 15:48:34 CET [2021/01/18 9:48:34 ET]
Table '3102871423 37' 9-max Seat #2 is the button
Seat 1: larih (6524 in chips)
Seat 2: spminkki (19747 in chips)
Seat 3: VictorLsouza (3083 in chips)
Seat 4: g-icebluf (7513 in chips)
Seat 5: n.l.1196 (8915 in chips)
Seat 6: Tequilapoper (21439 in chips)
Seat 7: olegsir85 (9628 in chips)
Seat 8: kuru1020 (34564 in chips)
larih: posts the ante 40
spminkki: posts the ante 40
VictorLsouza: posts the ante 40
g-icebluf: posts the ante 40
n.l.1196: posts the ante 40
Tequilapoper: posts the ante 40
olegsir85: posts the ante 40
kuru1020: posts the ante 40
VictorLsouza: posts small blind 200
g-icebluf: posts big blind 400
*** HOLE CARDS ***
Dealt to g-icebluf {k-Clubs}{a-Diamonds}
n.l.1196: folds
Tequilapoper: raises 480 to 880
olegsir85: folds
kuru1020: raises 1920 to 2800
larih: folds
spminkki: folds
VictorLsouza: raises 243 to 3043 and is all-in
g-icebluf: raises 4430 to 7473 and is all-in
Tequilapoper: folds
kuru1020: calls 4673
*** FLOP *** {q-Spades}{6-Diamonds}{10-Diamonds}
*** TURN *** {q-Spades}{6-Diamonds}{10-Diamonds} {q-Hearts}
*** RIVER *** {q-Spades}{6-Diamonds}{10-Diamonds}{q-Hearts} {9-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
g-icebluf: shows {k-Clubs}{a-Diamonds} (a pair of Queens)
kuru1020: shows {10-Hearts}{10-Spades} (a full house, Tens full of Queens)
kuru1020 collected 8860 from side pot
VictorLsouza: shows {3-Diamonds}{3-Hearts} (two pair, Queens and Threes)
kuru1020 collected 10329 from main pot
g-icebluf finished the tournament
VictorLsouza finished the tournament
*** SUMMARY ***
Total pot 19189 Main pot 10329. Side pot 8860. | Rake 0
Board {q-Spades}{6-Diamonds}{10-Diamonds}{q-Hearts}{9-Diamonds}
Seat 1: larih folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: spminkki (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: VictorLsouza (small blind) showed {3-Diamonds}{3-Hearts} and lost with two pair, Queens and Threes
Seat 4: g-icebluf (big blind) showed {k-Clubs}{a-Diamonds} and lost with a pair of Queens
Seat 5: n.l.1196 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: Tequilapoper folded before Flop
Seat 7: olegsir85 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: kuru1020 showed {10-Hearts}{10-Spades} and won (19189) with a full house, Tens full of Queens

{8-Hearts}{10-Hearts}denootjes

13  

lol, ik dacht weer een keer op stars ipv party, krijg je meteen weer dit soort shit ROFLROFL

PokerStars Hand #222773966073: Tournament #3102861078, $24.55+$2.45 USD Hold'em No Limit - Level XI (150/300) - 2021/01/18 15:54:06 CET [2021/01/18 9:54:06 ET]
Table '3102861078 7' 9-max Seat #4 is the button
Seat 1: g-icebluf (8297 in chips)
Seat 2: NikAlexandr56 (18822 in chips)
Seat 3: FreshCash11 (2583 in chips)
Seat 4: pofff_1 (2003 in chips)
Seat 5: Sqwadr (9692 in chips)
Seat 6: marianefeli07 (6618 in chips)
Seat 7: dr.drii (4655 in chips)
Seat 8: AbulFadl (7136 in chips)
Seat 9: Gunz4Hire94 (11604 in chips)
g-icebluf: posts the ante 40
NikAlexandr56: posts the ante 40
FreshCash11: posts the ante 40
pofff_1: posts the ante 40
Sqwadr: posts the ante 40
marianefeli07: posts the ante 40
dr.drii: posts the ante 40
AbulFadl: posts the ante 40
Gunz4Hire94: posts the ante 40
Sqwadr: posts small blind 150
marianefeli07: posts big blind 300
*** HOLE CARDS ***
Dealt to g-icebluf {9-Hearts}{9-Clubs}
dr.drii: folds
AbulFadl: folds
Gunz4Hire94: raises 375 to 675
g-icebluf: calls 675
NikAlexandr56: folds
FreshCash11: raises 1868 to 2543 and is all-in
pofff_1: folds
Sqwadr: folds
marianefeli07: folds
Gunz4Hire94: folds
g-icebluf: calls 1868
*** FLOP *** {7-Clubs}{a-Clubs}{6-Spades}
*** TURN *** {7-Clubs}{a-Clubs}{6-Spades} {10-Diamonds}
*** RIVER *** {7-Clubs}{a-Clubs}{6-Spades}{10-Diamonds} {q-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
g-icebluf: shows {9-Hearts}{9-Clubs} (a pair of Nines)
FreshCash11: shows {6-Hearts}{6-Clubs} (three of a kind, Sixes)
FreshCash11 collected 6571 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 6571 | Rake 0
Board {7-Clubs}{a-Clubs}{6-Spades}{10-Diamonds}{q-Diamonds}
Seat 1: g-icebluf showed {9-Hearts}{9-Clubs} and lost with a pair of Nines
Seat 2: NikAlexandr56 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: FreshCash11 showed {6-Hearts}{6-Clubs} and won (6571) with three of a kind, Sixes
Seat 4: pofff_1 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: Sqwadr (small blind) folded before Flop
Seat 6: marianefeli07 (big blind) folded before Flop
Seat 7: dr.drii folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: AbulFadl folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: Gunz4Hire94 folded before Flop

{8-Hearts}{10-Hearts}denootjes

14  

$16.50 bb 1548
$27 big 5674

{8-Hearts}{10-Hearts}denootjes

15  

solid flop,altijd die rebink
out $27 big

PokerStars Hand #222774553511: Tournament #3102861078, $24.55+$2.45 USD Hold'em No Limit - Level XIII (250/500) - 2021/01/18 16:16:24 CET [2021/01/18 10:16:24 ET]
Table '3102861078 7' 9-max Seat #9 is the button
Seat 1: g-icebluf (5970 in chips)
Seat 3: JOUBA007 (13383 in chips)
Seat 4: geeneusOnE (33479 in chips)
Seat 5: pukerpeys (9408 in chips)
Seat 6: Júh x) (9463 in chips)
Seat 7: dr.drii (15284 in chips)
Seat 8: AbulFadl (26729 in chips)
Seat 9: Gunz4Hire94 (4909 in chips)
g-icebluf: posts the ante 65
JOUBA007: posts the ante 65
geeneusOnE: posts the ante 65
pukerpeys: posts the ante 65
Júh x): posts the ante 65
dr.drii: posts the ante 65
AbulFadl: posts the ante 65
Gunz4Hire94: posts the ante 65
g-icebluf: posts small blind 250
JOUBA007: posts big blind 500
*** HOLE CARDS ***
Dealt to g-icebluf {5-Spades}{4-Spades}
geeneusOnE: folds
pukerpeys: folds
Júh x): folds
dr.drii: folds
AbulFadl: folds
Gunz4Hire94: folds
g-icebluf: raises 5405 to 5905 and is all-in
JOUBA007: calls 5405
*** FLOP *** {5-Diamonds}{k-Diamonds}{3-Clubs}
*** TURN *** {5-Diamonds}{k-Diamonds}{3-Clubs} {3-Hearts}
*** RIVER *** {5-Diamonds}{k-Diamonds}{3-Clubs}{3-Hearts} {a-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
g-icebluf: shows {5-Spades}{4-Spades} (two pair, Fives and Threes)
JOUBA007: shows {q-Spades}{a-Spades} (two pair, Aces and Threes)
JOUBA007 collected 12330 from pot
g-icebluf finished the tournament in 94th place
*** SUMMARY ***
Total pot 12330 | Rake 0
Board {5-Diamonds}{k-Diamonds}{3-Clubs}{3-Hearts}{a-Hearts}
Seat 1: g-icebluf (small blind) showed {5-Spades}{4-Spades} and lost with two pair, Fives and Threes
Seat 3: JOUBA007 (big blind) showed {q-Spades}{a-Spades} and won (12330) with two pair, Aces and Threes
Seat 4: geeneusOnE folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: pukerpeys folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: Júh x) folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: dr.drii folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: AbulFadl folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: Gunz4Hire94 (button) folded before Flop (didn't bet)

{8-Hearts}{10-Hearts}denootjes

16  

wp sir

bust $16.50 bb

PokerStars Hand #222774694914: Tournament #3102862754, $7.20+$7.50+$1.80 USD Hold'em No Limit - Level VII (45/90) - 2021/01/18 16:21:24 CET [2021/01/18 10:21:24 ET]
Table '3102862754 11' 9-max Seat #8 is the button
Seat 1: tuliodutra96 (3561 in chips, $7.50 bounty)
Seat 2: DopaRush (5489 in chips, $7.50 bounty)
Seat 3: SWFC40 (12631 in chips, $11.25 bounty)
Seat 4: SmirNoFF770 (3199 in chips, $11.25 bounty)
Seat 5: cl05rrr (11206 in chips, $7.50 bounty)
Seat 6: g-icebluf (2643 in chips, $7.50 bounty)
Seat 7: ShataloFF (19115 in chips, $22.50 bounty)
Seat 8: Khimaaa (3492 in chips, $7.50 bounty)
Seat 9: podpivasnik900 (7453 in chips, $7.50 bounty)
tuliodutra96: posts the ante 14
DopaRush: posts the ante 14
SWFC40: posts the ante 14
SmirNoFF770: posts the ante 14
cl05rrr: posts the ante 14
g-icebluf: posts the ante 14
ShataloFF: posts the ante 14
Khimaaa: posts the ante 14
podpivasnik900: posts the ante 14
podpivasnik900: posts small blind 45
tuliodutra96: posts big blind 90
*** HOLE CARDS ***
Dealt to g-icebluf {k-Diamonds}{a-Diamonds}
DopaRush: raises 270 to 360
SWFC40: folds
SmirNoFF770: folds
cl05rrr: calls 360
g-icebluf: raises 2269 to 2629 and is all-in
ShataloFF: folds
Khimaaa: folds
podpivasnik900: folds
tuliodutra96: folds
DopaRush: calls 2269
cl05rrr: folds
*** FLOP *** {8-Clubs}{10-Spades}{5-Hearts}
*** TURN *** {8-Clubs}{10-Spades}{5-Hearts} {7-Spades}
*** RIVER *** {8-Clubs}{10-Spades}{5-Hearts}{7-Spades} {q-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
DopaRush: shows {6-Diamonds}{5-Diamonds} (a pair of Fives)
g-icebluf: shows {k-Diamonds}{a-Diamonds} (high card Ace)
DopaRush collected 5879 from pot
DopaRush wins $3.75 for eliminating g-icebluf and their own bounty increases by $3.75 to $11.25
g-icebluf finished the tournament
*** SUMMARY ***
Total pot 5879 | Rake 0
Board {8-Clubs}{10-Spades}{5-Hearts}{7-Spades}{q-Hearts}
Seat 1: tuliodutra96 (big blind) folded before Flop
Seat 2: DopaRush showed {6-Diamonds}{5-Diamonds} and won (5879) with a pair of Fives
Seat 3: SWFC40 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: SmirNoFF770 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: cl05rrr folded before Flop
Seat 6: g-icebluf showed {k-Diamonds}{a-Diamonds} and lost with high card Ace
Seat 7: ShataloFF folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: Khimaaa (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: podpivasnik900 (small blind) folded before Flop

{8-Hearts}{10-Hearts}denootjes

17  

PokerStars Hand #222775566449: Tournament #3102865489, $15.50+$1.00 USD Hold'em No Limit - Level VI (60/120) - 2021/01/18 16:51:02 CET [2021/01/18 10:51:02 ET]
Table '3102865489 5' 6-max Seat #3 is the button
Seat 1: ykvl (2675 in chips)
Seat 2: Little Bastard (4855 in chips)
Seat 3: wdias21 (3001 in chips)
Seat 4: leynse (3545 in chips)
Seat 5: g-icebluf (2323 in chips)
Seat 6: roy9912 (1195 in chips)
ykvl: posts the ante 30
Little Bastard: posts the ante 30
wdias21: posts the ante 30
leynse: posts the ante 30
g-icebluf: posts the ante 30
roy9912: posts the ante 30
leynse: posts small blind 60
g-icebluf: posts big blind 120
*** HOLE CARDS ***
Dealt to g-icebluf {6-Spades}{6-Hearts}
roy9912: raises 240 to 360
ykvl: folds
Little Bastard: folds
wdias21: folds
leynse: folds
g-icebluf: raises 1933 to 2293 and is all-in
roy9912: calls 805 and is all-in
Uncalled bet (1128) returned to g-icebluf
*** FLOP *** {k-Hearts}{4-Diamonds}{5-Hearts}
*** TURN *** {k-Hearts}{4-Diamonds}{5-Hearts} {10-Spades}
*** RIVER *** {k-Hearts}{4-Diamonds}{5-Hearts}{10-Spades} {8-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
g-icebluf: shows {6-Spades}{6-Hearts} (a pair of Sixes)
roy9912: shows {a-Clubs}{a-Spades} (a pair of Aces)
roy9912 collected 2570 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 2570 | Rake 0
Board {k-Hearts}{4-Diamonds}{5-Hearts}{10-Spades}{8-Clubs}
Seat 1: ykvl folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: Little Bastard folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: wdias21 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: leynse (small blind) folded before Flop
Seat 5: g-icebluf (big blind) showed {6-Spades}{6-Hearts} and lost with a pair of Sixes
Seat 6: roy9912 showed {a-Clubs}{a-Spades} and won (2570) with a pair of Aces

{8-Hearts}{10-Hearts}denootjes

18  

$33 hot 8787
$16.50 hyper698
$22 pko 2795
$7.50 sat 3024

{8-Hearts}{10-Hearts}denootjes

19  

out hyper

PokerStars Hand #222775876147: Tournament #3102865489, $15.50+$1.00 USD Hold'em No Limit - Level VIII (100/200) - 2021/01/18 17:02:31 CET [2021/01/18 11:02:31 ET]
Table '3102865489 21' 6-max Seat #1 is the button
Seat 1: Wazaahun (7550 in chips)
Seat 3: Maajuu_Orgiluun (20335 in chips)
Seat 4: g-icebluf (618 in chips)
Seat 5: DJG1989 (1650 in chips)
Seat 6: AndrewK174 (6468 in chips)
Wazaahun: posts the ante 50
Maajuu_Orgiluun: posts the ante 50
g-icebluf: posts the ante 50
DJG1989: posts the ante 50
AndrewK174: posts the ante 50
Maajuu_Orgiluun: posts small blind 100
g-icebluf: posts big blind 200
*** HOLE CARDS ***
Dealt to g-icebluf {7-Clubs}{10-Spades}
DJG1989: folds
AndrewK174: folds
Wazaahun: folds
Maajuu_Orgiluun: raises 400 to 600
g-icebluf: calls 368 and is all-in
Uncalled bet (32) returned to Maajuu_Orgiluun
*** FLOP *** {5-Spades}{3-Clubs}{9-Spades}
*** TURN *** {5-Spades}{3-Clubs}{9-Spades} {6-Spades}
*** RIVER *** {5-Spades}{3-Clubs}{9-Spades}{6-Spades} {8-Spades}
*** SHOW DOWN ***
Maajuu_Orgiluun: shows {j-Spades}{k-Spades} (a flush, King high)
g-icebluf: shows {7-Clubs}{10-Spades} (a flush, Ten high)
Maajuu_Orgiluun collected 1386 from pot
g-icebluf finished the tournament
*** SUMMARY ***
Total pot 1386 | Rake 0
Board {5-Spades}{3-Clubs}{9-Spades}{6-Spades}{8-Spades}
Seat 1: Wazaahun (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: Maajuu_Orgiluun (small blind) showed {j-Spades}{k-Spades} and won (1386) with a flush, King high
Seat 4: g-icebluf (big blind) showed {7-Clubs}{10-Spades} and lost with a flush, Ten high
Seat 5: DJG1989 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: AndrewK174 folded before Flop (didn't bet)

{8-Hearts}{10-Hearts}denootjes

20  
Terug naar boven
Loading
Sommige verplichten velden van het formulier ontbreken

Een gebruikersnaam is verplicht

Een wachtwoord is verplicht

Dit bericht kent geen inhoud

Thread onderwerp is leeg

Kies juiste category voor dit topic