Poker Forum

4516 leden
200925 topics
7499673 posts

Online: 146 87 geregistreerde leden + 59 gasten

ping
Procenten Verkoop Low

hh berendsgijs

Laatste eerst Oudste eerst

Bizar hoor. Ongeveer een maand op party bezig en daar gewoon lekker runnen. 1 avond op stars en alleen maar zulke handen

PokerStars Hand #222781795905: Tournament #3102862773, $4.80+$5.00+$1.20 USD Hold'em No Limit - Level IX (80/160) - 2021/01/18 19:43:23 CET [2021/01/18 13:43:23 ET]
Table '3102862773 424' 9-max Seat #2 is the button
Seat 1: kelsterman (13635 in chips, $7.50 bounty)
Seat 2: kristaps7777 (8456 in chips, $5 bounty)
Seat 3: wolf-ruslik (6898 in chips, $7.50 bounty)
Seat 4: ggaston22 (6519 in chips, $5 bounty)
Seat 5: AntiMadrid4Life (8214 in chips, $5 bounty)
Seat 6: CrAzYhOuSe10 (2748 in chips, $7.50 bounty)
Seat 7: jajosilesia (5442 in chips, $5 bounty)
Seat 8: saguraf1983 (14820 in chips, $12.50 bounty)
Seat 9: g-icebluf (3993 in chips, $7.50 bounty)
kelsterman: posts the ante 24
kristaps7777: posts the ante 24
wolf-ruslik: posts the ante 24
ggaston22: posts the ante 24
AntiMadrid4Life: posts the ante 24
CrAzYhOuSe10: posts the ante 24
jajosilesia: posts the ante 24
saguraf1983: posts the ante 24
g-icebluf: posts the ante 24
wolf-ruslik: posts small blind 80
ggaston22: posts big blind 160
*** HOLE CARDS ***
Dealt to g-icebluf {q-Hearts}{q-Spades}
AntiMadrid4Life: folds
CrAzYhOuSe10: calls 160
jajosilesia: folds
saguraf1983: folds
g-icebluf: raises 3809 to 3969 and is all-in
kelsterman: folds
kristaps7777: folds
wolf-ruslik: folds
ggaston22: folds
CrAzYhOuSe10: calls 2564 and is all-in
Uncalled bet (1245) returned to g-icebluf
*** FLOP *** {k-Diamonds}{5-Diamonds}{k-Hearts}
*** TURN *** {k-Diamonds}{5-Diamonds}{k-Hearts} {9-Spades}
*** RIVER *** {k-Diamonds}{5-Diamonds}{k-Hearts}{9-Spades} {4-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
CrAzYhOuSe10: shows {j-Clubs}{k-Clubs} (three of a kind, Kings)
g-icebluf: shows {q-Hearts}{q-Spades} (two pair, Kings and Queens)
CrAzYhOuSe10 collected 5904 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 5904 | Rake 0
Board {k-Diamonds}{5-Diamonds}{k-Hearts}{9-Spades}{4-Diamonds}
Seat 1: kelsterman folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: kristaps7777 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: wolf-ruslik (small blind) folded before Flop
Seat 4: ggaston22 (big blind) folded before Flop
Seat 5: AntiMadrid4Life folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: CrAzYhOuSe10 showed {j-Clubs}{k-Clubs} and won (5904) with three of a kind, Kings
Seat 7: jajosilesia folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: saguraf1983 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: g-icebluf showed {q-Hearts}{q-Spades} and lost with two pair, Kings and Queens

{8-Hearts}{10-Hearts}denootjes

41  

en bust

PokerStars Hand #222781880978: Tournament #3102862773, $4.80+$5.00+$1.20 USD Hold'em No Limit - Level IX (80/160) - 2021/01/18 19:45:20 CET [2021/01/18 13:45:20 ET]
Table '3102862773 424' 9-max Seat #4 is the button
Seat 1: kelsterman (13587 in chips, $7.50 bounty)
Seat 2: kristaps7777 (10676 in chips, $5 bounty)
Seat 3: wolf-ruslik (6770 in chips, $7.50 bounty)
Seat 4: ggaston22 (4419 in chips, $5 bounty)
Seat 5: AntiMadrid4Life (8006 in chips, $5 bounty)
Seat 6: CrAzYhOuSe10 (5880 in chips, $7.50 bounty)
Seat 7: jajosilesia (5394 in chips, $5 bounty)
Seat 8: saguraf1983 (14772 in chips, $12.50 bounty)
Seat 9: g-icebluf (1221 in chips, $7.50 bounty)
kelsterman: posts the ante 24
kristaps7777: posts the ante 24
wolf-ruslik: posts the ante 24
ggaston22: posts the ante 24
AntiMadrid4Life: posts the ante 24
CrAzYhOuSe10: posts the ante 24
jajosilesia: posts the ante 24
saguraf1983: posts the ante 24
g-icebluf: posts the ante 24
AntiMadrid4Life: posts small blind 80
CrAzYhOuSe10: posts big blind 160
*** HOLE CARDS ***
Dealt to g-icebluf {k-Diamonds}{k-Clubs}
jajosilesia: folds
saguraf1983: raises 240 to 400
g-icebluf: raises 797 to 1197 and is all-in
kelsterman: folds
kristaps7777: folds
wolf-ruslik: folds
ggaston22: folds
AntiMadrid4Life: folds
CrAzYhOuSe10: folds
saguraf1983: calls 797
*** FLOP *** {10-Spades}{4-Spades}{j-Clubs}
*** TURN *** {10-Spades}{4-Spades}{j-Clubs} {7-Spades}
*** RIVER *** {10-Spades}{4-Spades}{j-Clubs}{7-Spades} {10-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
saguraf1983: shows {a-Hearts}{10-Hearts} (three of a kind, Tens)
g-icebluf: shows {k-Diamonds}{k-Clubs} (two pair, Kings and Tens)
saguraf1983 collected 2850 from pot
saguraf1983 wins $3.75 for eliminating g-icebluf and their own bounty increases by $3.75 to $16.25
g-icebluf finished the tournament
*** SUMMARY ***
Total pot 2850 | Rake 0
Board {10-Spades}{4-Spades}{j-Clubs}{7-Spades}{10-Clubs}
Seat 1: kelsterman folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: kristaps7777 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: wolf-ruslik folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: ggaston22 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: AntiMadrid4Life (small blind) folded before Flop
Seat 6: CrAzYhOuSe10 (big blind) folded before Flop
Seat 7: jajosilesia folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: saguraf1983 showed {a-Hearts}{10-Hearts} and won (2850) with three of a kind, Tens
Seat 9: g-icebluf showed {k-Diamonds}{k-Clubs} and lost with two pair, Kings and Tens

{8-Hearts}{10-Hearts}denootjes

42  

bust

PokerStars Hand #222781794832: Tournament #3102865566, $3.45+$3.50+$0.55 USD Hold'em No Limit - Level VII (80/160) - 2021/01/18 19:43:21 CET [2021/01/18 13:43:21 ET]
Table '3102865566 69' 6-max Seat #4 is the button
Seat 1: nikolaivelik (2940 in chips, $3.50 bounty)
Seat 2: g-icebluf (2421 in chips, $3.50 bounty)
Seat 3: mamabosssss (1829 in chips, $3.50 bounty)
Seat 4: Amarnie (4665 in chips, $6.12 bounty)
Seat 5: t_streetzzz (6629 in chips, $3.50 bounty)
Seat 6: roodbont1 (2460 in chips, $3.50 bounty)
nikolaivelik: posts the ante 40
g-icebluf: posts the ante 40
mamabosssss: posts the ante 40
Amarnie: posts the ante 40
t_streetzzz: posts the ante 40
roodbont1: posts the ante 40
t_streetzzz: posts small blind 80
roodbont1: posts big blind 160
*** HOLE CARDS ***
Dealt to g-icebluf {10-Diamonds}{q-Diamonds}
nikolaivelik: folds
g-icebluf: raises 2221 to 2381 and is all-in
mamabosssss: calls 1789 and is all-in
Amarnie: folds
t_streetzzz: folds
roodbont1: folds
Uncalled bet (592) returned to g-icebluf
*** FLOP *** {2-Clubs}{a-Spades}{8-Diamonds}
*** TURN *** {2-Clubs}{a-Spades}{8-Diamonds} {7-Spades}
*** RIVER *** {2-Clubs}{a-Spades}{8-Diamonds}{7-Spades} {5-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
g-icebluf: shows {10-Diamonds}{q-Diamonds} (high card Ace)
mamabosssss: shows {a-Diamonds}{9-Diamonds} (a pair of Aces)
mamabosssss collected 4058 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 4058 | Rake 0
Board {2-Clubs}{a-Spades}{8-Diamonds}{7-Spades}{5-Clubs}
Seat 1: nikolaivelik folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: g-icebluf showed {10-Diamonds}{q-Diamonds} and lost with high card Ace
Seat 3: mamabosssss showed {a-Diamonds}{9-Diamonds} and won (4058) with a pair of Aces
Seat 4: Amarnie (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: t_streetzzz (small blind) folded before Flop
Seat 6: roodbont1 (big blind) folded before Flop

PokerStars Hand #222781886108: Tournament #3102865566, $3.45+$3.50+$0.55 USD Hold'em No Limit - Level VII (80/160) - 2021/01/18 19:45:27 CET [2021/01/18 13:45:27 ET]
Table '3102865566 69' 6-max Seat #1 is the button
Seat 1: nikolaivelik (1200 in chips, $3.50 bounty)
Seat 2: g-icebluf (352 in chips, $3.50 bounty)
Seat 3: mamabosssss (3978 in chips, $3.50 bounty)
Seat 4: Amarnie (4545 in chips, $6.12 bounty)
Seat 5: t_streetzzz (6269 in chips, $3.50 bounty)
Seat 6: roodbont1 (4600 in chips, $3.50 bounty)
nikolaivelik: posts the ante 40
g-icebluf: posts the ante 40
mamabosssss: posts the ante 40
Amarnie: posts the ante 40
t_streetzzz: posts the ante 40
roodbont1: posts the ante 40
g-icebluf: posts small blind 80
mamabosssss: posts big blind 160
*** HOLE CARDS ***
Dealt to g-icebluf {5-Hearts}{q-Spades}
Amarnie: raises 160 to 320
t_streetzzz: calls 320
roodbont1: folds
nikolaivelik: raises 840 to 1160 and is all-in
g-icebluf: calls 232 and is all-in
mamabosssss: raises 2778 to 3938 and is all-in
Amarnie: raises 567 to 4505 and is all-in
t_streetzzz: calls 4185
*** FLOP *** {10-Clubs}{5-Spades}{4-Spades}
*** TURN *** {10-Clubs}{5-Spades}{4-Spades} {2-Spades}
*** RIVER *** {10-Clubs}{5-Spades}{4-Spades}{2-Spades} {3-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
Amarnie: shows {q-Hearts}{a-Spades} (a straight, Ace to Five)
t_streetzzz: shows {6-Clubs}{9-Spades} (a straight, Deuce to Six)
t_streetzzz collected 1134 from side pot-3
mamabosssss: shows {a-Hearts}{7-Clubs} (a straight, Ace to Five)
t_streetzzz collected 8334 from side pot-2
nikolaivelik: shows {q-Diamonds}{10-Hearts} (a pair of Tens)
t_streetzzz collected 3392 from side pot-1
g-icebluf: shows {5-Hearts}{q-Spades} (a pair of Fives)
t_streetzzz collected 1800 from main pot
t_streetzzz wins $1.75 for eliminating nikolaivelik and their own bounty increases by $1.75 to $5.25
t_streetzzz wins $1.75 for eliminating g-icebluf and their own bounty increases by $1.75 to $7
t_streetzzz wins $1.75 for eliminating mamabosssss and their own bounty increases by $1.75 to $8.75
t_streetzzz wins $3.06 for eliminating Amarnie and their own bounty increases by $3.06 to $11.81
Amarnie finished the tournament
mamabosssss finished the tournament
nikolaivelik finished the tournament
g-icebluf finished the tournament
*** SUMMARY ***
Total pot 14660 Main pot 1800. Side pot-1 3392. Side pot-2 8334. Side pot-3 1134. | Rake 0
Board {10-Clubs}{5-Spades}{4-Spades}{2-Spades}{3-Diamonds}
Seat 1: nikolaivelik (button) showed {q-Diamonds}{10-Hearts} and lost with a pair of Tens
Seat 2: g-icebluf (small blind) showed {5-Hearts}{q-Spades} and lost with a pair of Fives
Seat 3: mamabosssss (big blind) showed {a-Hearts}{7-Clubs} and lost with a straight, Ace to Five
Seat 4: Amarnie showed {q-Hearts}{a-Spades} and lost with a straight, Ace to Five
Seat 5: t_streetzzz showed {6-Clubs}{9-Spades} and won (14660) with a straight, Deuce to Six
Seat 6: roodbont1 folded before Flop (didn't bet)

{8-Hearts}{10-Hearts}denootjes

43  

$11 hot 4500
$5.50 hyper 2550

{8-Hearts}{10-Hearts}denootjes

44  

out hyper

PokerStars Hand #222782913659: Tournament #3102865572, $5.05+$0.45 USD Hold'em No Limit - Level X (150/300) - 2021/01/18 20:10:16 CET [2021/01/18 14:10:16 ET]
Table '3102865572 59' 6-max Seat #1 is the button
Seat 1: Gilles706 (5870 in chips)
Seat 2: vitor foca (4415 in chips)
Seat 3: SmurfGGM (7095 in chips)
Seat 4: g-icebluf (3790 in chips)
Seat 5: ILoveScarfGuy (5735 in chips)
Seat 6: Joe Santana (120 in chips)
Gilles706: posts the ante 75
vitor foca: posts the ante 75
SmurfGGM: posts the ante 75
g-icebluf: posts the ante 75
ILoveScarfGuy: posts the ante 75
Joe Santana: posts the ante 75
vitor foca: posts small blind 150
SmurfGGM: posts big blind 300
*** HOLE CARDS ***
Dealt to g-icebluf {9-Spades}{a-Spades}
g-icebluf: raises 3415 to 3715 and is all-in
ILoveScarfGuy: raises 1945 to 5660 and is all-in
Joe Santana: calls 45 and is all-in
Gilles706: folds
vitor foca: folds
SmurfGGM: folds
Uncalled bet (1945) returned to ILoveScarfGuy
*** FLOP *** {10-Clubs}{8-Diamonds}{2-Hearts}
*** TURN *** {10-Clubs}{8-Diamonds}{2-Hearts} {5-Clubs}
*** RIVER *** {10-Clubs}{8-Diamonds}{2-Hearts}{5-Clubs} {8-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
g-icebluf: shows {9-Spades}{a-Spades} (a pair of Eights)
ILoveScarfGuy: shows {k-Spades}{k-Diamonds} (two pair, Kings and Eights)
ILoveScarfGuy collected 7700 from side pot
Joe Santana: shows {10-Hearts}{j-Clubs} (two pair, Tens and Eights)
ILoveScarfGuy collected 675 from main pot
g-icebluf finished the tournament in 498th place
Joe Santana finished the tournament in 499th place
*** SUMMARY ***
Total pot 8375 Main pot 675. Side pot 7700. | Rake 0
Board {10-Clubs}{8-Diamonds}{2-Hearts}{5-Clubs}{8-Hearts}
Seat 1: Gilles706 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: vitor foca (small blind) folded before Flop
Seat 3: SmurfGGM (big blind) folded before Flop
Seat 4: g-icebluf showed {9-Spades}{a-Spades} and lost with a pair of Eights
Seat 5: ILoveScarfGuy showed {k-Spades}{k-Diamonds} and won (8375) with two pair, Kings and Eights
Seat 6: Joe Santana showed {10-Hearts}{j-Clubs} and lost with two pair, Tens and Eights

{8-Hearts}{10-Hearts}denootjes

45  

bust

PokerStars Hand #222783434045: Tournament #3102870668, $9.80+$1.20 USD Hold'em No Limit - Level XII (200/400) - 2021/01/18 20:21:36 CET [2021/01/18 14:21:36 ET]
Table '3102870668 41' 9-max Seat #9 is the button
Seat 1: RoyalRoystar (8098 in chips)
Seat 2: g-icebluf (4287 in chips)
Seat 3: MulekeJemas (4570 in chips)
Seat 4: F1ddeLeGrand (12440 in chips)
Seat 5: Satager (6506 in chips)
Seat 6: ltcas89 (12166 in chips)
Seat 7: CadeMito (22826 in chips)
Seat 8: cetsma (9862 in chips)
Seat 9: sanken90 (13646 in chips)
RoyalRoystar: posts the ante 50
g-icebluf: posts the ante 50
MulekeJemas: posts the ante 50
F1ddeLeGrand: posts the ante 50
Satager: posts the ante 50
ltcas89: posts the ante 50
CadeMito: posts the ante 50
cetsma: posts the ante 50
sanken90: posts the ante 50
RoyalRoystar: posts small blind 200
g-icebluf: posts big blind 400
*** HOLE CARDS ***
Dealt to g-icebluf {8-Spades}{8-Hearts}
MulekeJemas: raises 400 to 800
F1ddeLeGrand: folds
Satager: folds
ltcas89: folds
CadeMito: folds
cetsma: raises 2000 to 2800
sanken90: folds
RoyalRoystar: folds
g-icebluf: raises 1437 to 4237 and is all-in
MulekeJemas: folds
cetsma: calls 1437
*** FLOP *** {6-Diamonds}{4-Clubs}{a-Hearts}
*** TURN *** {6-Diamonds}{4-Clubs}{a-Hearts} {q-Diamonds}
*** RIVER *** {6-Diamonds}{4-Clubs}{a-Hearts}{q-Diamonds} {10-Spades}
*** SHOW DOWN ***
g-icebluf: shows {8-Spades}{8-Hearts} (a pair of Eights)
cetsma: shows {k-Spades}{k-Hearts} (a pair of Kings)
cetsma collected 9924 from pot
g-icebluf finished the tournament in 1402nd place
*** SUMMARY ***
Total pot 9924 | Rake 0
Board {6-Diamonds}{4-Clubs}{a-Hearts}{q-Diamonds}{10-Spades}
Seat 1: RoyalRoystar (small blind) folded before Flop
Seat 2: g-icebluf (big blind) showed {8-Spades}{8-Hearts} and lost with a pair of Eights
Seat 3: MulekeJemas folded before Flop
Seat 4: F1ddeLeGrand folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: Satager folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: ltcas89 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: CadeMito folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: cetsma showed {k-Spades}{k-Hearts} and won (9924) with a pair of Kings
Seat 9: sanken90 (button) folded before Flop (didn't bet)

{8-Hearts}{10-Hearts}denootjes

46  

wauw

PokerStars Hand #222783949277: Tournament #3102865583, $10.27+$0.73 USD Hold'em No Limit - Level X (150/300) - 2021/01/18 20:32:49 CET [2021/01/18 14:32:49 ET]
Table '3102865583 43' 6-max Seat #6 is the button
Seat 1: Camilancefieldg (4360 in chips)
Seat 2: piotrek787 (6666 in chips)
Seat 3: Bebaimis11 (4832 in chips)
Seat 4: mitch1234912 (2283 in chips)
Seat 5: Madruguinha (1092 in chips)
Seat 6: g-icebluf (4118 in chips)
Camilancefieldg: posts the ante 75
piotrek787: posts the ante 75
Bebaimis11: posts the ante 75
mitch1234912: posts the ante 75
Madruguinha: posts the ante 75
g-icebluf: posts the ante 75
Camilancefieldg: posts small blind 150
piotrek787: posts big blind 300
*** HOLE CARDS ***
Dealt to g-icebluf {7-Hearts}{7-Diamonds}
Bebaimis11: folds
mitch1234912: raises 1908 to 2208 and is all-in
Madruguinha: folds
g-icebluf: raises 1835 to 4043 and is all-in
Camilancefieldg: raises 242 to 4285 and is all-in
piotrek787: folds
Uncalled bet (242) returned to Camilancefieldg
*** FLOP *** {9-Hearts}{q-Diamonds}{5-Hearts}
*** TURN *** {9-Hearts}{q-Diamonds}{5-Hearts} {5-Diamonds}
*** RIVER *** {9-Hearts}{q-Diamonds}{5-Hearts}{5-Diamonds} {3-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
Camilancefieldg: shows {a-Hearts}{j-Clubs} (a pair of Fives)
g-icebluf: shows {7-Hearts}{7-Diamonds} (two pair, Sevens and Fives)
g-icebluf collected 3670 from side pot
mitch1234912: shows {5-Clubs}{a-Clubs} (three of a kind, Fives)
mitch1234912 collected 7374 from main pot
*** SUMMARY ***
Total pot 11044 Main pot 7374. Side pot 3670. | Rake 0
Board {9-Hearts}{q-Diamonds}{5-Hearts}{5-Diamonds}{3-Hearts}
Seat 1: Camilancefieldg (small blind) showed {a-Hearts}{j-Clubs} and lost with a pair of Fives
Seat 2: piotrek787 (big blind) folded before Flop
Seat 3: Bebaimis11 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: mitch1234912 showed {5-Clubs}{a-Clubs} and won (7374) with three of a kind, Fives
Seat 5: Madruguinha folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: g-icebluf (button) showed {7-Hearts}{7-Diamonds} and won (3670) with two pair, Sevens and Fives

{8-Hearts}{10-Hearts}denootjes

47  

en bust

PokerStars Hand #222784121391: Tournament #3102865583, $10.27+$0.73 USD Hold'em No Limit - Level XI (200/400) - 2021/01/18 20:36:34 CET [2021/01/18 14:36:34 ET]
Table '3102865583 43' 6-max Seat #5 is the button
Seat 1: Scared2bZero (6290 in chips)
Seat 2: piotrek787 (5016 in chips)
Seat 3: JaneBat (5100 in chips)
Seat 4: mitch1234912 (14740 in chips)
Seat 5: runa1216 (4525 in chips)
Seat 6: g-icebluf (2445 in chips)
Scared2bZero: posts the ante 100
piotrek787: posts the ante 100
JaneBat: posts the ante 100
mitch1234912: posts the ante 100
runa1216: posts the ante 100
g-icebluf: posts the ante 100
g-icebluf: posts small blind 200
Scared2bZero: posts big blind 400
*** HOLE CARDS ***
Dealt to g-icebluf {4-Hearts}{a-Spades}
piotrek787: folds
JaneBat: folds
mitch1234912: folds
runa1216: raises 4025 to 4425 and is all-in
g-icebluf: calls 2145 and is all-in
Scared2bZero: folds
Uncalled bet (2080) returned to runa1216
*** FLOP *** {10-Clubs}{k-Spades}{q-Spades}
*** TURN *** {10-Clubs}{k-Spades}{q-Spades} {7-Hearts}
*** RIVER *** {10-Clubs}{k-Spades}{q-Spades}{7-Hearts} {7-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
g-icebluf: shows {4-Hearts}{a-Spades} (a pair of Sevens)
runa1216: shows {6-Spades}{6-Clubs} (two pair, Sevens and Sixes)
runa1216 collected 5690 from pot
g-icebluf finished the tournament in 391st place
*** SUMMARY ***
Total pot 5690 | Rake 0
Board {10-Clubs}{k-Spades}{q-Spades}{7-Hearts}{7-Diamonds}
Seat 1: Scared2bZero (big blind) folded before Flop
Seat 2: piotrek787 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: JaneBat folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: mitch1234912 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: runa1216 (button) showed {6-Spades}{6-Clubs} and won (5690) with two pair, Sevens and Sixes
Seat 6: g-icebluf (small blind) showed {4-Hearts}{a-Spades} and lost with a pair of Sevens

{8-Hearts}{10-Hearts}denootjes

48  

alleen de de $7.50 pko nog zometeen, dan is het op SadSad
was een leuk uitstapje gauw weer terug naar party.
zal wel tussen de oren zitten,maar run er vele malen beter dan op stars

{8-Hearts}{10-Hearts}denootjes

49  

en out laatste

PokerStars Hand #222788177187: Tournament #3102865602, $3.29+$3.40+$0.81 USD Hold'em No Limit - Level XII (200/400) - 2021/01/18 21:53:27 CET [2021/01/18 15:53:27 ET]
Table '3102865602 100' 6-max Seat #6 is the button
Seat 1: SImba_198888 (1989 in chips, $3.40 bounty)
Seat 2: SeriiGP (12024 in chips, $10.20 bounty)
Seat 3: Aksel93 (6285 in chips, $3.40 bounty)
Seat 4: XxMedeiRosxX (4825 in chips, $3.40 bounty)
Seat 5: g-icebluf (4483 in chips, $3.40 bounty)
Seat 6: (11550 in chips, $3.40 bounty)
SImba_198888: posts the ante 50
SeriiGP: posts the ante 50
Aksel93: posts the ante 50
XxMedeiRosxX: posts the ante 50
g-icebluf: posts the ante 50
: posts the ante 50
SImba_198888: posts small blind 200
SeriiGP: posts big blind 400
*** HOLE CARDS ***
Dealt to g-icebluf {10-Clubs}{q-Clubs}
Aksel93: folds
XxMedeiRosxX: folds
g-icebluf: raises 4033 to 4433 and is all-in
: folds
SImba_198888: folds
SeriiGP: calls 4033
*** FLOP *** {4-Clubs}{8-Clubs}{a-Spades}
*** TURN *** {4-Clubs}{8-Clubs}{a-Spades} {7-Hearts}
*** RIVER *** {4-Clubs}{8-Clubs}{a-Spades}{7-Hearts} {j-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
SeriiGP: shows {7-Diamonds}{7-Clubs} (three of a kind, Sevens)
g-icebluf: shows {10-Clubs}{q-Clubs} (high card Ace)
SeriiGP collected 9366 from pot
SeriiGP wins $1.70 for eliminating g-icebluf and their own bounty increases by $1.70 to $11.90
g-icebluf finished the tournament in 440th place
*** SUMMARY ***
Total pot 9366 | Rake 0
Board {4-Clubs}{8-Clubs}{a-Spades}{7-Hearts}{j-Diamonds}
Seat 1: SImba_198888 (small blind) folded before Flop
Seat 2: SeriiGP (big blind) showed {7-Diamonds}{7-Clubs} and won (9366) with three of a kind, Sevens
Seat 3: Aksel93 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: XxMedeiRosxX folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: g-icebluf showed {10-Clubs}{q-Clubs} and lost with high card Ace
Seat 6: (button) folded before Flop (didn't bet)

{8-Hearts}{10-Hearts}denootjes

50  
Terug naar boven
Loading
Sommige verplichten velden van het formulier ontbreken

Een gebruikersnaam is verplicht

Een wachtwoord is verplicht

Dit bericht kent geen inhoud

Thread onderwerp is leeg

Kies juiste category voor dit topic