Poker Forum

4512 leden
200926 topics
7499934 posts

Online: 78 37 geregistreerde leden + 41 gasten

ping
Backing Low

Iemand lijstje vanavond - low

Laatste eerst Oudste eerst

Wie heeft er tijd/zin om een lijstje met lagere buyinns te spelen.
- post lijst
- bib 60/40

1  

1915 11 hot
1930 3.30 bb
2000 11 big
2000 2.20 mbr
2005 4.40 pko
2050 7.50 pko
2115 3.30 hot
2130 7.50 bb

totaal 50.20

peterpoker14

{a-Spades}{k-Spades}{4-Spades}{7-Spades}

2  

19.10 $16.50 pko
19.15 $11 hot
19.30 $3.30 bb
19.39 $5.50 sat---> $55hot pko
19.43 $5.50 sat---> $33 bb
20.15 $2.20 hot
20.50 $7.50 pko

alkiedalkie

3  

petervdm14 schreef

1915 11 hot
1930 3.30 bb
2000 11 big
2000 2.20 mbr
2005 4.40 pko
2050 7.50 pko
2115 3.30 hot
2130 7.50 bb

totaal 50.20

peterpoker14

Sent. Gl
Wat handjes op zijn tijd word op prijs gesteld

4  

1830 11bb late reg
1910 16.50 d ko late reg
1915 11 hot late reg
1930 3.30 late reg
2050 7.50 pko
2115 3.30 hot
2130 7.50 bb

$60.10

bart070691

glgl

5  

tyty sir doe ik glgl us

{a-Spades}{k-Spades}{4-Spades}{7-Spades}

6  

Laat het daarbij voor vandaag. Thanks boys, gl peter

7  

ik zit

tyty sir

{a-Spades}{k-Spades}{4-Spades}{7-Spades}

8  

Np, gl Smile

9  

PokerStars Hand #222851807561: Tournament #3102870670, $9.80+$1.20 USD Hold'em No Limit - Level II (20/40) - 2021/01/20 19:21:37 CET [2021/01/20 13:21:37 ET]
Table '3102870670 106' 9-max Seat #3 is the button
Seat 1: AiA99 (4919 in chips)
Seat 2: LicciardoBR (4881 in chips)
Seat 3: Catterall90 (4624 in chips)
Seat 4: Savrenko (5110 in chips)
Seat 5: Buttonlay (5480 in chips)
Seat 6: clarissa1212 (5107 in chips)
Seat 7: Girdenis20 (4995 in chips)
Seat 8: peterpoker14 (4995 in chips)
Seat 9: ftragueta (4991 in chips)
AiA99: posts the ante 5
LicciardoBR: posts the ante 5
Catterall90: posts the ante 5
Savrenko: posts the ante 5
Buttonlay: posts the ante 5
clarissa1212: posts the ante 5
Girdenis20: posts the ante 5
peterpoker14: posts the ante 5
ftragueta: posts the ante 5
Savrenko: posts small blind 20
Buttonlay: posts big blind 40
*** HOLE CARDS ***
Dealt to peterpoker14 {8-Hearts}{8-Clubs}
clarissa1212: folds
Girdenis20: folds
peterpoker14: raises 80 to 120
ftragueta: folds
AiA99: folds
LicciardoBR: folds
Catterall90: calls 120
Savrenko: folds
Buttonlay: folds
*** FLOP *** {j-Hearts}{4-Clubs}{4-Diamonds}
peterpoker14: bets 140
Catterall90: calls 140
*** TURN *** {j-Hearts}{4-Clubs}{4-Diamonds} {10-Hearts}
peterpoker14: checks
Catterall90: checks
*** RIVER *** {j-Hearts}{4-Clubs}{4-Diamonds}{10-Hearts} {10-Clubs}
peterpoker14: checks
Catterall90: checks
*** SHOW DOWN ***
peterpoker14: shows {8-Hearts}{8-Clubs} (two pair, Tens and Eights)
Catterall90: mucks hand
peterpoker14 collected 625 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 625 | Rake 0
Board {j-Hearts}{4-Clubs}{4-Diamonds}{10-Hearts}{10-Clubs}
Seat 1: AiA99 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: LicciardoBR folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: Catterall90 (button) mucked {2-Spades}{2-Diamonds}
Seat 4: Savrenko (small blind) folded before Flop
Seat 5: Buttonlay (big blind) folded before Flop
Seat 6: clarissa1212 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: Girdenis20 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: peterpoker14 showed {8-Hearts}{8-Clubs} and won (625) with two pair, Tens and Eights
Seat 9: ftragueta folded before Flop (didn't bet)

{a-Spades}{k-Spades}{4-Spades}{7-Spades}

10  

PokerStars Hand #222852329367: Tournament #3102870670, $9.80+$1.20 USD Hold'em No Limit - Level IV (30/60) - 2021/01/20 19:35:03 CET [2021/01/20 13:35:03 ET]
Table '3102870670 106' 9-max Seat #2 is the button
Seat 1: Necreto (3336 in chips)
Seat 2: LicciardoBR (6969 in chips)
Seat 3: Catterall90 (5994 in chips)
Seat 4: Savrenko (4615 in chips)
Seat 5: Buttonlay (5782 in chips)
Seat 6: clarissa1212 (5264 in chips)
Seat 7: Girdenis20 (3507 in chips)
Seat 8: peterpoker14 (5243 in chips)
Seat 9: orebit7 (4597 in chips)
Necreto: posts the ante 8
LicciardoBR: posts the ante 8
Catterall90: posts the ante 8
Savrenko: posts the ante 8
Buttonlay: posts the ante 8
clarissa1212: posts the ante 8
Girdenis20: posts the ante 8
peterpoker14: posts the ante 8
orebit7: posts the ante 8
Catterall90: posts small blind 30
Savrenko: posts big blind 60
*** HOLE CARDS ***
Dealt to peterpoker14 {q-Hearts}{k-Clubs}
Buttonlay: raises 75 to 135
clarissa1212: calls 135
Girdenis20: folds
peterpoker14: raises 285 to 420
orebit7: folds
Necreto: folds
LicciardoBR: folds
Catterall90: calls 390
Savrenko: calls 360
Buttonlay: folds
clarissa1212: calls 285
*** FLOP *** {10-Diamonds}{7-Clubs}{q-Spades}
Catterall90: checks
Savrenko: checks
clarissa1212: checks
peterpoker14: bets 900
Catterall90: folds
Savrenko: calls 900
clarissa1212: folds
*** TURN *** {10-Diamonds}{7-Clubs}{q-Spades} {6-Clubs}
Savrenko: checks
peterpoker14: bets 2360
Savrenko: raises 927 to 3287 and is all-in
peterpoker14: calls 927
*** RIVER *** {10-Diamonds}{7-Clubs}{q-Spades}{6-Clubs} {9-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
Savrenko: shows {7-Diamonds}{7-Hearts} (three of a kind, Sevens)
peterpoker14: shows {q-Hearts}{k-Clubs} (a pair of Queens)
Savrenko collected 10261 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 10261 | Rake 0
Board {10-Diamonds}{7-Clubs}{q-Spades}{6-Clubs}{9-Hearts}
Seat 1: Necreto folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: LicciardoBR (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: Catterall90 (small blind) folded on the Flop
Seat 4: Savrenko (big blind) showed {7-Diamonds}{7-Hearts} and won (10261) with three of a kind, Sevens
Seat 5: Buttonlay folded before Flop
Seat 6: clarissa1212 folded on the Flop
Seat 7: Girdenis20 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: peterpoker14 showed {q-Hearts}{k-Clubs} and lost with a pair of Queens
Seat 9: orebit7 folded before Flop (didn't bet)

{a-Spades}{k-Spades}{4-Spades}{7-Spades}

11  

PokerStars Hand #222852402774: Tournament #3102870670, $9.80+$1.20 USD Hold'em No Limit - Level V (40/80) - 2021/01/20 19:36:55 CET [2021/01/20 13:36:55 ET]
Table '3102870670 176' 9-max Seat #2 is the button
Seat 1: viturizinho (5446 in chips)
Seat 2: pokerkubu000 (5259 in chips)
Seat 3: capitan069 (5697 in chips)
Seat 5: MulekeJemas (4990 in chips)
Seat 6: jonconn8781 (4927 in chips)
Seat 7: peterpoker14 (628 in chips)
Seat 8: vishnya0409 (659 in chips)
Seat 9: glnas (5000 in chips)
viturizinho: posts the ante 10
pokerkubu000: posts the ante 10
capitan069: posts the ante 10
MulekeJemas: posts the ante 10
jonconn8781: posts the ante 10
peterpoker14: posts the ante 10
vishnya0409: posts the ante 10
glnas: posts the ante 10
capitan069: posts small blind 40
MulekeJemas: posts big blind 80
*** HOLE CARDS ***
Dealt to peterpoker14 {k-Diamonds}{k-Clubs}
jonconn8781: calls 80
peterpoker14: raises 538 to 618 and is all-in
vishnya0409: folds
glnas: folds
viturizinho: folds
pokerkubu000: folds
capitan069: folds
MulekeJemas: folds
jonconn8781: calls 538
*** FLOP *** {2-Hearts}{7-Hearts}{2-Clubs}
*** TURN *** {2-Hearts}{7-Hearts}{2-Clubs} {9-Hearts}
*** RIVER *** {2-Hearts}{7-Hearts}{2-Clubs}{9-Hearts} {5-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
jonconn8781: shows {5-Diamonds}{7-Diamonds} (two pair, Sevens and Fives)
peterpoker14: shows {k-Diamonds}{k-Clubs} (two pair, Kings and Deuces)
peterpoker14 collected 1436 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 1436 | Rake 0
Board {2-Hearts}{7-Hearts}{2-Clubs}{9-Hearts}{5-Clubs}
Seat 1: viturizinho folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: pokerkubu000 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: capitan069 (small blind) folded before Flop
Seat 5: MulekeJemas (big blind) folded before Flop
Seat 6: jonconn8781 showed {5-Diamonds}{7-Diamonds} and lost with two pair, Sevens and Fives
Seat 7: peterpoker14 showed {k-Diamonds}{k-Clubs} and won (1436) with two pair, Kings and Deuces
Seat 8: vishnya0409 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: glnas folded before Flop (didn't bet)

{a-Spades}{k-Spades}{4-Spades}{7-Spades}

12  

PokerStars Hand #222853050312: Tournament #3102870670, $9.80+$1.20 USD Hold'em No Limit - Level VIII (75/150) - 2021/01/20 19:53:19 CET [2021/01/20 13:53:19 ET]
Table '3102870670 176' 9-max Seat #5 is the button
Seat 1: 1_upu1_eAc (6840 in chips)
Seat 2: pokerkubu000 (5711 in chips)
Seat 3: EDvolley (6555 in chips)
Seat 4: JaleelWhite (6806 in chips)
Seat 5: MulekeJemas (2766 in chips)
Seat 6: dxbzy (6365 in chips)
Seat 7: peterpoker14 (1287 in chips)
Seat 8: vishnya0409 (1857 in chips)
Seat 9: glnas (3646 in chips)
1_upu1_eAc: posts the ante 20
pokerkubu000: posts the ante 20
EDvolley: posts the ante 20
JaleelWhite: posts the ante 20
MulekeJemas: posts the ante 20
dxbzy: posts the ante 20
peterpoker14: posts the ante 20
vishnya0409: posts the ante 20
glnas: posts the ante 20
dxbzy: posts small blind 75
peterpoker14: posts big blind 150
*** HOLE CARDS ***
Dealt to peterpoker14 {q-Clubs}{k-Hearts}
vishnya0409: folds
glnas: raises 150 to 300
1_upu1_eAc: folds
pokerkubu000: folds
EDvolley: folds
JaleelWhite: folds
MulekeJemas: folds
dxbzy: folds
peterpoker14: raises 967 to 1267 and is all-in
glnas: calls 967
*** FLOP *** {4-Diamonds}{4-Clubs}{9-Spades}
*** TURN *** {4-Diamonds}{4-Clubs}{9-Spades} {7-Diamonds}
*** RIVER *** {4-Diamonds}{4-Clubs}{9-Spades}{7-Diamonds} {10-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
peterpoker14: shows {q-Clubs}{k-Hearts} (a pair of Fours)
glnas: shows {q-Spades}{10-Spades} (two pair, Tens and Fours)
glnas collected 2789 from pot
peterpoker14 finished the tournament
*** SUMMARY ***
Total pot 2789 | Rake 0
Board {4-Diamonds}{4-Clubs}{9-Spades}{7-Diamonds}{10-Clubs}
Seat 1: 1_upu1_eAc folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: pokerkubu000 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: EDvolley folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: JaleelWhite folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: MulekeJemas (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: dxbzy (small blind) folded before Flop
Seat 7: peterpoker14 (big blind) showed {q-Clubs}{k-Hearts} and lost with a pair of Fours
Seat 8: vishnya0409 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: glnas showed {q-Spades}{10-Spades} and won (2789) with two pair, Tens and Fours

{a-Spades}{k-Spades}{4-Spades}{7-Spades}

13  

1915 11 hot out
1930 3.30 bb 5.0k
2000 11 big
2000 2.20 mbr
2005 4.40 pko
2050 7.50 pko
2115 3.30 hot
2130 7.50 bb

totaal 50.20

in kas 0.00

{a-Spades}{k-Spades}{4-Spades}{7-Spades}

14  

PokerStars Hand #222854474277: Tournament #3102862779, $1.44+$1.50+$0.36 USD Hold'em No Limit - Level VIII (50/100) - 2021/01/20 20:30:13 CET [2021/01/20 14:30:13 ET]
Table '3102862779 155' 9-max Seat #5 is the button
Seat 1: KKvsQQatbest (10357 in chips, $2.25 bounty)
Seat 2: SO ZICK (1860 in chips, $1.50 bounty)
Seat 3: peterpoker14 (6931 in chips, $1.50 bounty)
Seat 4: black lion 7 (5772 in chips, $1.50 bounty)
Seat 5: miha 1511 (7117 in chips, $2.25 bounty)
Seat 6: tuyzera007 (12522 in chips, $1.50 bounty)
Seat 7: 4upuk-10 (13659 in chips, $2.62 bounty)
Seat 8: ynohtna2203 (17122 in chips, $2.25 bounty)
Seat 9: mysliwiec82 (4197 in chips, $1.50 bounty) is sitting out
KKvsQQatbest: posts the ante 15
SO ZICK: posts the ante 15
peterpoker14: posts the ante 15
black lion 7: posts the ante 15
miha 1511: posts the ante 15
tuyzera007: posts the ante 15
4upuk-10: posts the ante 15
ynohtna2203: posts the ante 15
mysliwiec82: posts the ante 15
tuyzera007: posts small blind 50
4upuk-10: posts big blind 100
*** HOLE CARDS ***
Dealt to peterpoker14 {q-Hearts}{q-Spades}
ynohtna2203: raises 109 to 209
mysliwiec82: folds
KKvsQQatbest: folds
SO ZICK: raises 1636 to 1845 and is all-in
peterpoker14: raises 3155 to 5000
black lion 7: folds
miha 1511: folds
tuyzera007: folds
4upuk-10: calls 4900
ynohtna2203: folds
*** FLOP *** {j-Diamonds}{2-Diamonds}{k-Spades}
4upuk-10: checks
peterpoker14: bets 1916 and is all-in
4upuk-10: folds
Uncalled bet (1916) returned to peterpoker14
*** TURN *** {j-Diamonds}{2-Diamonds}{k-Spades} {4-Diamonds}
*** RIVER *** {j-Diamonds}{2-Diamonds}{k-Spades}{4-Diamonds} {j-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
peterpoker14: shows {q-Hearts}{q-Spades} (two pair, Queens and Jacks)
peterpoker14 collected 6310 from side pot
SO ZICK: shows {k-Clubs}{a-Spades} (two pair, Kings and Jacks)
SO ZICK collected 5929 from main pot
*** SUMMARY ***
Total pot 12239 Main pot 5929. Side pot 6310. | Rake 0
Board {j-Diamonds}{2-Diamonds}{k-Spades}{4-Diamonds}{j-Clubs}
Seat 1: KKvsQQatbest folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: SO ZICK showed {k-Clubs}{a-Spades} and won (5929) with two pair, Kings and Jacks
Seat 3: peterpoker14 showed {q-Hearts}{q-Spades} and won (6310) with two pair, Queens and Jacks
Seat 4: black lion 7 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: miha 1511 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: tuyzera007 (small blind) folded before Flop
Seat 7: 4upuk-10 (big blind) folded on the Flop
Seat 8: ynohtna2203 folded before Flop
Seat 9: mysliwiec82 folded before Flop (didn't bet)

{a-Spades}{k-Spades}{4-Spades}{7-Spades}

15  

PokerStars Hand #222854667385: Tournament #3102871477, $0.96+$1.00+$0.24 USD Hold'em No Limit - Level V (60/120) - 2021/01/20 20:34:58 CET [2021/01/20 14:34:58 ET]
Table '3102871477 54' 9-max Seat #1 is the button
Seat 1: chickan81 (8262 in chips, $1 bounty)
Seat 2: pach214 (8550 in chips, $1 bounty)
Seat 3: sidsam (8462 in chips, $1 bounty)
Seat 4: peterpoker14 (9559 in chips, $1 bounty)
Seat 5: Olika1122 (13726 in chips, $1 bounty)
Seat 6: DJT 99 (16566 in chips, $1 bounty)
Seat 7: stokesk07 (18085 in chips, $1.50 bounty)
Seat 8: byshwa4ka (9258 in chips, $1 bounty)
Seat 9: Dimir777 (8619 in chips, $1 bounty)
chickan81: posts the ante 12
pach214: posts the ante 12
sidsam: posts the ante 12
peterpoker14: posts the ante 12
Olika1122: posts the ante 12
DJT 99: posts the ante 12
stokesk07: posts the ante 12
byshwa4ka: posts the ante 12
Dimir777: posts the ante 12
pach214: posts small blind 60
sidsam: posts big blind 120
*** HOLE CARDS ***
Dealt to peterpoker14 {j-Clubs}{j-Hearts}
peterpoker14: raises 240 to 360
Olika1122: calls 360
DJT 99: folds
stokesk07: folds
byshwa4ka: calls 360
Dimir777: folds
chickan81: folds
pach214: folds
sidsam: folds
*** FLOP *** {q-Hearts}{4-Diamonds}{10-Hearts}
peterpoker14: bets 660
Olika1122: folds
byshwa4ka: calls 660
*** TURN *** {q-Hearts}{4-Diamonds}{10-Hearts} {6-Hearts}
peterpoker14: bets 887
byshwa4ka: calls 887
*** RIVER *** {q-Hearts}{4-Diamonds}{10-Hearts}{6-Hearts} {k-Diamonds}
peterpoker14: checks
byshwa4ka: checks
*** SHOW DOWN ***
peterpoker14: shows {j-Clubs}{j-Hearts} (a pair of Jacks)
byshwa4ka: mucks hand
peterpoker14 collected 4462 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 4462 | Rake 0
Board {q-Hearts}{4-Diamonds}{10-Hearts}{6-Hearts}{k-Diamonds}
Seat 1: chickan81 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: pach214 (small blind) folded before Flop
Seat 3: sidsam (big blind) folded before Flop
Seat 4: peterpoker14 showed {j-Clubs}{j-Hearts} and won (4462) with a pair of Jacks
Seat 5: Olika1122 folded on the Flop
Seat 6: DJT 99 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: stokesk07 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: byshwa4ka mucked {a-Clubs}{10-Spades}
Seat 9: Dimir777 folded before Flop (didn't bet)

{a-Spades}{k-Spades}{4-Spades}{7-Spades}

16  

PokerStars Hand #222854695852: Tournament #3102871477, $0.96+$1.00+$0.24 USD Hold'em No Limit - Level V (60/120) - 2021/01/20 20:35:40 CET [2021/01/20 14:35:40 ET]
Table '3102871477 54' 9-max Seat #2 is the button
Seat 1: chickan81 (8250 in chips, $1 bounty)
Seat 2: pach214 (8478 in chips, $1 bounty)
Seat 3: sidsam (8330 in chips, $1 bounty)
Seat 4: peterpoker14 (12102 in chips, $1 bounty)
Seat 5: Olika1122 (13354 in chips, $1 bounty)
Seat 6: DJT 99 (16554 in chips, $1 bounty)
Seat 7: stokesk07 (18073 in chips, $1.50 bounty)
Seat 8: byshwa4ka (7339 in chips, $1 bounty)
Seat 9: Dimir777 (8607 in chips, $1 bounty)
chickan81: posts the ante 12
pach214: posts the ante 12
sidsam: posts the ante 12
peterpoker14: posts the ante 12
Olika1122: posts the ante 12
DJT 99: posts the ante 12
stokesk07: posts the ante 12
byshwa4ka: posts the ante 12
Dimir777: posts the ante 12
sidsam: posts small blind 60
peterpoker14: posts big blind 120
*** HOLE CARDS ***
Dealt to peterpoker14 {q-Clubs}{j-Clubs}
Olika1122: raises 408 to 528
DJT 99: folds
stokesk07: folds
byshwa4ka: folds
Dimir777: folds
chickan81: folds
pach214: folds
sidsam: folds
peterpoker14: calls 408
*** FLOP *** {4-Hearts}{7-Clubs}{2-Hearts}
peterpoker14: checks
Olika1122: checks
*** TURN *** {4-Hearts}{7-Clubs}{2-Hearts} {q-Hearts}
peterpoker14: checks
Olika1122: bets 612
peterpoker14: calls 612
*** RIVER *** {4-Hearts}{7-Clubs}{2-Hearts}{q-Hearts} {q-Spades}
peterpoker14: checks
Olika1122: bets 2448
peterpoker14: calls 2448
*** SHOW DOWN ***
Olika1122: shows {7-Diamonds}{7-Spades} (a full house, Sevens full of Queens)
peterpoker14: mucks hand
Olika1122 collected 7344 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 7344 | Rake 0
Board {4-Hearts}{7-Clubs}{2-Hearts}{q-Hearts}{q-Spades}
Seat 1: chickan81 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: pach214 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: sidsam (small blind) folded before Flop
Seat 4: peterpoker14 (big blind) mucked {q-Clubs}{j-Clubs}
Seat 5: Olika1122 showed {7-Diamonds}{7-Spades} and won (7344) with a full house, Sevens full of Queens
Seat 6: DJT 99 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: stokesk07 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: byshwa4ka folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: Dimir777 folded before Flop (didn't bet)

{a-Spades}{k-Spades}{4-Spades}{7-Spades}

17  

PokerStars Hand #222854738145: Tournament #3102871477, $0.96+$1.00+$0.24 USD Hold'em No Limit - Level V (60/120) - 2021/01/20 20:36:42 CET [2021/01/20 14:36:42 ET]
Table '3102871477 54' 9-max Seat #3 is the button
Seat 1: chickan81 (8238 in chips, $1 bounty)
Seat 2: pach214 (8466 in chips, $1 bounty)
Seat 3: sidsam (8258 in chips, $1 bounty)
Seat 4: peterpoker14 (8502 in chips, $1 bounty)
Seat 5: Olika1122 (17098 in chips, $1 bounty)
Seat 6: DJT 99 (16542 in chips, $1 bounty)
Seat 7: stokesk07 (18061 in chips, $1.50 bounty)
Seat 8: byshwa4ka (7327 in chips, $1 bounty)
Seat 9: Dimir777 (8595 in chips, $1 bounty)
chickan81: posts the ante 12
pach214: posts the ante 12
sidsam: posts the ante 12
peterpoker14: posts the ante 12
Olika1122: posts the ante 12
DJT 99: posts the ante 12
stokesk07: posts the ante 12
byshwa4ka: posts the ante 12
Dimir777: posts the ante 12
peterpoker14: posts small blind 60
Olika1122: posts big blind 120
*** HOLE CARDS ***
Dealt to peterpoker14 {k-Spades}{a-Hearts}
DJT 99: raises 144 to 264
stokesk07: folds
byshwa4ka: folds
Dimir777: calls 264
chickan81: folds
pach214: folds
sidsam: folds
peterpoker14: calls 204
Olika1122: calls 144
*** FLOP *** {6-Hearts}{3-Spades}{k-Clubs}
peterpoker14: checks
Olika1122: checks
DJT 99: bets 582
Dimir777: calls 582
peterpoker14: raises 1698 to 2280
Olika1122: folds
DJT 99: folds
Dimir777: calls 1698
*** TURN *** {6-Hearts}{3-Spades}{k-Clubs} {q-Diamonds}
peterpoker14: bets 5946 and is all-in
Dimir777: calls 5946
*** RIVER *** {6-Hearts}{3-Spades}{k-Clubs}{q-Diamonds} {2-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
peterpoker14: shows {k-Spades}{a-Hearts} (a pair of Kings)
Dimir777: shows {6-Diamonds}{6-Clubs} (three of a kind, Sixes)
Dimir777 collected 18198 from pot
Dimir777 wins $0.50 for eliminating peterpoker14 and their own bounty increases by $0.50 to $1.50
peterpoker14 finished the tournament
*** SUMMARY ***
Total pot 18198 | Rake 0
Board {6-Hearts}{3-Spades}{k-Clubs}{q-Diamonds}{2-Clubs}
Seat 1: chickan81 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: pach214 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: sidsam (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: peterpoker14 (small blind) showed {k-Spades}{a-Hearts} and lost with a pair of Kings
Seat 5: Olika1122 (big blind) folded on the Flop
Seat 6: DJT 99 folded on the Flop
Seat 7: stokesk07 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: byshwa4ka folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: Dimir777 showed {6-Diamonds}{6-Clubs} and won (18198) with three of a kind, Sixes

{a-Spades}{k-Spades}{4-Spades}{7-Spades}

18  

PokerStars Hand #222854818049: Tournament #3102862779, $1.44+$1.50+$0.36 USD Hold'em No Limit - Level IX (60/120) - 2021/01/20 20:38:39 CET [2021/01/20 14:38:39 ET]
Table '3102862779 155' 9-max Seat #4 is the button
Seat 1: KKvsQQatbest (9123 in chips, $2.25 bounty)
Seat 2: SO ZICK (5420 in chips, $1.50 bounty)
Seat 3: peterpoker14 (7245 in chips, $1.50 bounty)
Seat 4: black lion 7 (5522 in chips, $1.50 bounty)
Seat 5: miha 1511 (13728 in chips, $2.25 bounty)
Seat 6: tuyzera007 (12686 in chips, $1.50 bounty)
Seat 7: 4upuk-10 (6157 in chips, $2.62 bounty)
Seat 8: ynohtna2203 (15741 in chips, $2.25 bounty)
Seat 9: mysliwiec82 (3915 in chips, $1.50 bounty)
KKvsQQatbest: posts the ante 18
SO ZICK: posts the ante 18
peterpoker14: posts the ante 18
black lion 7: posts the ante 18
miha 1511: posts the ante 18
tuyzera007: posts the ante 18
4upuk-10: posts the ante 18
ynohtna2203: posts the ante 18
mysliwiec82: posts the ante 18
miha 1511: posts small blind 60
tuyzera007: posts big blind 120
*** HOLE CARDS ***
Dealt to peterpoker14 {a-Diamonds}{9-Diamonds}
4upuk-10: calls 120
ynohtna2203: folds
mysliwiec82: folds
KKvsQQatbest: folds
SO ZICK: folds
peterpoker14: raises 300 to 420
black lion 7: calls 420
miha 1511: folds
tuyzera007: calls 300
4upuk-10: calls 300
*** FLOP *** {2-Clubs}{9-Clubs}{3-Diamonds}
tuyzera007: checks
4upuk-10: checks
peterpoker14: bets 1200
black lion 7: calls 1200
tuyzera007: folds
4upuk-10: folds
*** TURN *** {2-Clubs}{9-Clubs}{3-Diamonds} {4-Hearts}
peterpoker14: bets 4200
black lion 7: calls 3884 and is all-in
Uncalled bet (316) returned to peterpoker14
*** RIVER *** {2-Clubs}{9-Clubs}{3-Diamonds}{4-Hearts} {5-Spades}
*** SHOW DOWN ***
peterpoker14: shows {a-Diamonds}{9-Diamonds} (a straight, Ace to Five)
black lion 7: shows {k-Spades}{9-Spades} (a pair of Nines)
peterpoker14 collected 12070 from pot
peterpoker14 wins $0.75 for eliminating black lion 7 and their own bounty increases by $0.75 to $2.25
black lion 7 finished the tournament
*** SUMMARY ***
Total pot 12070 | Rake 0
Board {2-Clubs}{9-Clubs}{3-Diamonds}{4-Hearts}{5-Spades}
Seat 1: KKvsQQatbest folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: SO ZICK folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: peterpoker14 showed {a-Diamonds}{9-Diamonds} and won (12070) with a straight, Ace to Five
Seat 4: black lion 7 (button) showed {k-Spades}{9-Spades} and lost with a pair of Nines
Seat 5: miha 1511 (small blind) folded before Flop
Seat 6: tuyzera007 (big blind) folded on the Flop
Seat 7: 4upuk-10 folded on the Flop
Seat 8: ynohtna2203 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: mysliwiec82 folded before Flop (didn't bet)

{a-Spades}{k-Spades}{4-Spades}{7-Spades}

19  

PokerStars Hand #222855071420: Tournament #3102862779, $1.44+$1.50+$0.36 USD Hold'em No Limit - Level X (70/140) - 2021/01/20 20:44:49 CET [2021/01/20 14:44:49 ET]
Table '3102862779 155' 9-max Seat #1 is the button
Seat 1: KKvsQQatbest (8793 in chips, $2.25 bounty)
Seat 2: SO ZICK (5160 in chips, $1.50 bounty)
Seat 3: peterpoker14 (11351 in chips, $2.25 bounty)
Seat 4: polina70 (4898 in chips, $1.50 bounty)
Seat 5: miha 1511 (22574 in chips, $3.56 bounty)
Seat 6: tuyzera007 (12086 in chips, $1.50 bounty)
Seat 8: ynohtna2203 (15411 in chips, $2.25 bounty)
Seat 9: mysliwiec82 (4264 in chips, $1.50 bounty)
KKvsQQatbest: posts the ante 21
SO ZICK: posts the ante 21
peterpoker14: posts the ante 21
polina70: posts the ante 21
miha 1511: posts the ante 21
tuyzera007: posts the ante 21
ynohtna2203: posts the ante 21
mysliwiec82: posts the ante 21
SO ZICK: posts small blind 70
peterpoker14: posts big blind 140
*** HOLE CARDS ***
Dealt to peterpoker14 {7-Spades}{8-Spades}
polina70: folds
miha 1511: folds
tuyzera007: folds
ynohtna2203: folds
mysliwiec82: folds
KKvsQQatbest: folds
SO ZICK: raises 280 to 420
peterpoker14: calls 280
*** FLOP *** {6-Spades}{q-Spades}{q-Hearts}
SO ZICK: bets 312
peterpoker14: calls 312
*** TURN *** {6-Spades}{q-Spades}{q-Hearts} {10-Diamonds}
SO ZICK: bets 1260
peterpoker14: calls 1260
*** RIVER *** {6-Spades}{q-Spades}{q-Hearts}{10-Diamonds} {4-Spades}
SO ZICK: bets 3147 and is all-in
peterpoker14: calls 3147
*** SHOW DOWN ***
SO ZICK: shows {3-Hearts}{a-Spades} (a pair of Queens)
peterpoker14: shows {7-Spades}{8-Spades} (a flush, Queen high)
peterpoker14 collected 10446 from pot
peterpoker14 wins $0.75 for eliminating SO ZICK and their own bounty increases by $0.75 to $3
SO ZICK finished the tournament
*** SUMMARY ***
Total pot 10446 | Rake 0
Board {6-Spades}{q-Spades}{q-Hearts}{10-Diamonds}{4-Spades}
Seat 1: KKvsQQatbest (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: SO ZICK (small blind) showed {3-Hearts}{a-Spades} and lost with a pair of Queens
Seat 3: peterpoker14 (big blind) showed {7-Spades}{8-Spades} and won (10446) with a flush, Queen high
Seat 4: polina70 folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: miha 1511 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: tuyzera007 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: ynohtna2203 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: mysliwiec82 folded before Flop (didn't bet)

{a-Spades}{k-Spades}{4-Spades}{7-Spades}

20  
Terug naar boven
Loading
Sommige verplichten velden van het formulier ontbreken

Een gebruikersnaam is verplicht

Een wachtwoord is verplicht

Dit bericht kent geen inhoud

Thread onderwerp is leeg

Kies juiste category voor dit topic