Poker Forum

4460 leden
201239 topics
7518907 posts

Online: 11 5 geregistreerde leden + 6 gasten

ping
Backing Low

hh ilia

Laatste eerst Oudste eerst

44bb
16,50big
22 minituesday

Wie rijk wilt zijn moet niet zijn vermogen vermeerderen maar zijn hebzucht verminderen (plato)

1  

4.8k 44bb

Wie rijk wilt zijn moet niet zijn vermogen vermeerderen maar zijn hebzucht verminderen (plato)

2  

out 44bb

PokerStars Hand #224132006017: Tournament #3131683492, $20+$20+$4 USD Hold'em No Limit - Level IX (60/120) - 2021/02/23 12:34:53 CET [2021/02/23 6:34:53 ET]
Table '3131683492 22' 9-max Seat #8 is the button
Seat 1: gGre1 (8626 in chips, $20 bounty)
Seat 2: JsEphi (10577 in chips, $20 bounty)
Seat 3: xMalte07 (6259 in chips, $20 bounty)
Seat 4: Waldfuchs 1 (7129 in chips, $20 bounty)
Seat 6: Silden4filho (964 in chips, $20 bounty)
Seat 7: iliadivilia (2998 in chips, $20 bounty)
Seat 8: GOLDSLAV (2485 in chips, $20 bounty)
Seat 9: Metis Plus (5079 in chips, $20 bounty)
gGre1: posts the ante 18
JsEphi: posts the ante 18
xMalte07: posts the ante 18
Waldfuchs 1: posts the ante 18
Silden4filho: posts the ante 18
iliadivilia: posts the ante 18
GOLDSLAV: posts the ante 18
Metis Plus: posts the ante 18
Metis Plus: posts small blind 60
gGre1: posts big blind 120
*** HOLE CARDS ***
Dealt to iliadivilia {q-Spades}{a-Diamonds}
JsEphi: folds
xMalte07: folds
Waldfuchs 1: folds
Silden4filho: raises 826 to 946 and is all-in
iliadivilia: raises 2034 to 2980 and is all-in
GOLDSLAV: folds
Metis Plus: calls 2920
gGre1: folds
*** FLOP *** {2-Clubs}{3-Hearts}{7-Hearts}
*** TURN *** {2-Clubs}{3-Hearts}{7-Hearts} {6-Hearts}
*** RIVER *** {2-Clubs}{3-Hearts}{7-Hearts}{6-Hearts} {9-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
Metis Plus: shows {k-Hearts}{10-Hearts} (a flush, King high)
iliadivilia: shows {q-Spades}{a-Diamonds} (high card Ace)
Metis Plus collected 4068 from side pot
Silden4filho: shows {j-Spades}{j-Hearts} (a flush, Jack high)
Metis Plus collected 3102 from main pot
Metis Plus wins $10 for eliminating Silden4filho and their own bounty increases by $10 to $30
Metis Plus wins $10 for eliminating iliadivilia and their own bounty increases by $10 to $40
iliadivilia finished the tournament
Silden4filho finished the tournament
*** SUMMARY ***
Total pot 7170 Main pot 3102. Side pot 4068. | Rake 0
Board {2-Clubs}{3-Hearts}{7-Hearts}{6-Hearts}{9-Hearts}
Seat 1: gGre1 (big blind) folded before Flop
Seat 2: JsEphi folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: xMalte07 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: Waldfuchs 1 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: Silden4filho showed {j-Spades}{j-Hearts} and lost with a flush, Jack high
Seat 7: iliadivilia showed {q-Spades}{a-Diamonds} and lost with high card Ace
Seat 8: GOLDSLAV (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: Metis Plus (small blind) showed {k-Hearts}{10-Hearts} and won (7170) with a flush, King high

Wie rijk wilt zijn moet niet zijn vermogen vermeerderen maar zijn hebzucht verminderen (plato)

3  

9.2k 22
4.3k 16.50

Wie rijk wilt zijn moet niet zijn vermogen vermeerderen maar zijn hebzucht verminderen (plato)

4  

PokerStars Hand #224132658306: Tournament #3131689398, $20+$2 USD Hold'em No Limit - Level VII (100/200) - 2021/02/23 13:11:22 CET [2021/02/23 7:11:22 ET]
Table '3131689398 4' 9-max Seat #8 is the button
Seat 1: Mr.Veulen (14531 in chips)
Seat 2: NeedForSleep88 (10292 in chips)
Seat 3: St1ckler (9524 in chips)
Seat 4: DaraghMeehan (9853 in chips)
Seat 5: jingo1111 (11704 in chips)
Seat 6: atu1337 (8650 in chips)
Seat 7: iliadivilia (8253 in chips)
Seat 8: VitinGrassi (20454 in chips)
Seat 9: m567mm (11976 in chips)
Mr.Veulen: posts the ante 20
NeedForSleep88: posts the ante 20
St1ckler: posts the ante 20
DaraghMeehan: posts the ante 20
jingo1111: posts the ante 20
atu1337: posts the ante 20
iliadivilia: posts the ante 20
VitinGrassi: posts the ante 20
m567mm: posts the ante 20
m567mm: posts small blind 100
Mr.Veulen: posts big blind 200
*** HOLE CARDS ***
Dealt to iliadivilia {j-Clubs}{j-Diamonds}
NeedForSleep88: folds
St1ckler: raises 248 to 448
DaraghMeehan: folds
jingo1111: calls 448
atu1337: folds
iliadivilia: raises 1352 to 1800
VitinGrassi: folds
m567mm: folds
Mr.Veulen: folds
St1ckler: folds
jingo1111: raises 9884 to 11684 and is all-in
iliadivilia: calls 6433 and is all-in
Uncalled bet (3451) returned to jingo1111
*** FLOP *** {6-Hearts}{j-Spades}{2-Hearts}
*** TURN *** {6-Hearts}{j-Spades}{2-Hearts} {3-Diamonds}
*** RIVER *** {6-Hearts}{j-Spades}{2-Hearts}{3-Diamonds} {7-Spades}
*** SHOW DOWN ***
jingo1111: shows {a-Clubs}{k-Spades} (high card Ace)
iliadivilia: shows {j-Clubs}{j-Diamonds} (three of a kind, Jacks)
iliadivilia collected 17394 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 17394 | Rake 0
Board {6-Hearts}{j-Spades}{2-Hearts}{3-Diamonds}{7-Spades}
Seat 1: Mr.Veulen (big blind) folded before Flop
Seat 2: NeedForSleep88 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: St1ckler folded before Flop
Seat 4: DaraghMeehan folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: jingo1111 showed {a-Clubs}{k-Spades} and lost with high card Ace
Seat 6: atu1337 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: iliadivilia showed {j-Clubs}{j-Diamonds} and won (17394) with three of a kind, Jacks
Seat 8: VitinGrassi (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: m567mm (small blind) folded before Flop

Wie rijk wilt zijn moet niet zijn vermogen vermeerderen maar zijn hebzucht verminderen (plato)

5  

short 16.50

PokerStars Hand #224132850142: Tournament #3131682783, $14.70+$1.80 USD Hold'em No Limit - Level VIII (75/150) - 2021/02/23 13:21:25 CET [2021/02/23 7:21:25 ET]
Table '3131682783 22' 9-max Seat #2 is the button
Seat 1: BERANKIS636 (7363 in chips)
Seat 2: Bambibus42 (10132 in chips)
Seat 4: iliadivilia (2831 in chips)
Seat 5: elizabethano (1581 in chips)
Seat 6: Gerra_up (10780 in chips)
Seat 7: leonido1981 (18704 in chips)
Seat 8: Swarley3000 (4753 in chips)
Seat 9: Tom_Riddle16 (3326 in chips)
BERANKIS636: posts the ante 20
Bambibus42: posts the ante 20
iliadivilia: posts the ante 20
elizabethano: posts the ante 20
Gerra_up: posts the ante 20
leonido1981: posts the ante 20
Swarley3000: posts the ante 20
Tom_Riddle16: posts the ante 20
iliadivilia: posts small blind 75
elizabethano: posts big blind 150
*** HOLE CARDS ***
Dealt to iliadivilia {k-Spades}{5-Clubs}
Gerra_up: folds
leonido1981: folds
Swarley3000: folds
Tom_Riddle16: folds
BERANKIS636: folds
Bambibus42: folds
iliadivilia: raises 2661 to 2811 and is all-in
elizabethano: calls 1411 and is all-in
Uncalled bet (1250) returned to iliadivilia
*** FLOP *** {9-Hearts}{q-Diamonds}{a-Diamonds}
*** TURN *** {9-Hearts}{q-Diamonds}{a-Diamonds} {k-Hearts}
*** RIVER *** {9-Hearts}{q-Diamonds}{a-Diamonds}{k-Hearts} {8-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
iliadivilia: shows {k-Spades}{5-Clubs} (a pair of Kings)
elizabethano: shows {2-Spades}{a-Clubs} (a pair of Aces)
elizabethano collected 3282 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 3282 | Rake 0
Board {9-Hearts}{q-Diamonds}{a-Diamonds}{k-Hearts}{8-Hearts}
Seat 1: BERANKIS636 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: Bambibus42 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: iliadivilia (small blind) showed {k-Spades}{5-Clubs} and lost with a pair of Kings
Seat 5: elizabethano (big blind) showed {2-Spades}{a-Clubs} and won (3282) with a pair of Aces
Seat 6: Gerra_up folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: leonido1981 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: Swarley3000 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: Tom_Riddle16 folded before Flop (didn't bet)

Wie rijk wilt zijn moet niet zijn vermogen vermeerderen maar zijn hebzucht verminderen (plato)

6  

PokerStars Hand #224133022178: Tournament #3131682783, $14.70+$1.80 USD Hold'em No Limit - Level IX (100/200) - 2021/02/23 13:30:23 CET [2021/02/23 7:30:23 ET]
Table '3131682783 22' 9-max Seat #4 is the button
Seat 1: BERANKIS636 (6118 in chips)
Seat 2: Bambibus42 (10837 in chips)
Seat 3: potlimit888 (5000 in chips)
Seat 4: iliadivilia (1175 in chips)
Seat 5: elizabethano (2388 in chips)
Seat 6: Gerra_up (10360 in chips)
Seat 7: leonido1981 (17326 in chips)
Seat 8: Swarley3000 (3099 in chips)
Seat 9: Tom_Riddle16 (8167 in chips)
BERANKIS636: posts the ante 25
Bambibus42: posts the ante 25
potlimit888: posts the ante 25
iliadivilia: posts the ante 25
elizabethano: posts the ante 25
Gerra_up: posts the ante 25
leonido1981: posts the ante 25
Swarley3000: posts the ante 25
Tom_Riddle16: posts the ante 25
elizabethano: posts small blind 100
Gerra_up: posts big blind 200
*** HOLE CARDS ***
Dealt to iliadivilia {j-Spades}{10-Spades}
leonido1981: calls 200
Swarley3000: folds
Tom_Riddle16: folds
BERANKIS636: folds
Bambibus42: folds
potlimit888: raises 600 to 800
iliadivilia: raises 350 to 1150 and is all-in
elizabethano: folds
Gerra_up: folds
leonido1981: folds
potlimit888: calls 350
*** FLOP *** {k-Spades}{q-Spades}{3-Clubs}
*** TURN *** {k-Spades}{q-Spades}{3-Clubs} {6-Diamonds}
*** RIVER *** {k-Spades}{q-Spades}{3-Clubs}{6-Diamonds} {5-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
potlimit888: shows {k-Hearts}{k-Clubs} (three of a kind, Kings)
iliadivilia: shows {j-Spades}{10-Spades} (high card King)
potlimit888 collected 3025 from pot
iliadivilia finished the tournament
*** SUMMARY ***
Total pot 3025 | Rake 0
Board {k-Spades}{q-Spades}{3-Clubs}{6-Diamonds}{5-Hearts}
Seat 1: BERANKIS636 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: Bambibus42 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: potlimit888 showed {k-Hearts}{k-Clubs} and won (3025) with three of a kind, Kings
Seat 4: iliadivilia (button) showed {j-Spades}{10-Spades} and lost with high card King
Seat 5: elizabethano (small blind) folded before Flop
Seat 6: Gerra_up (big blind) folded before Flop
Seat 7: leonido1981 folded before Flop
Seat 8: Swarley3000 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: Tom_Riddle16 folded before Flop (didn't bet)

Wie rijk wilt zijn moet niet zijn vermogen vermeerderen maar zijn hebzucht verminderen (plato)

7  

30k 22

Wie rijk wilt zijn moet niet zijn vermogen vermeerderen maar zijn hebzucht verminderen (plato)

8  

46k

Wie rijk wilt zijn moet niet zijn vermogen vermeerderen maar zijn hebzucht verminderen (plato)

9  

PokerStars Hand #224135749456: Tournament #3131689398, $20+$2 USD Hold'em No Limit - Level XVIII (1200/2400) - 2021/02/23 15:36:15 CET [2021/02/23 9:36:15 ET]
Table '3131689398 36' 9-max Seat #9 is the button
Seat 2: MapaTa 6paT (62750 in chips)
Seat 3: Uuh Wat? (108095 in chips)
Seat 4: mkostis (34856 in chips)
Seat 5: marco312 (68716 in chips)
Seat 6: I AM YAMADA (12623 in chips)
Seat 7: iliadivilia (42916 in chips)
Seat 8: chik12xa (28838 in chips)
Seat 9: yaamaataaii (46040 in chips)
MapaTa 6paT: posts the ante 240
Uuh Wat?: posts the ante 240
mkostis: posts the ante 240
marco312: posts the ante 240
I AM YAMADA: posts the ante 240
iliadivilia: posts the ante 240
chik12xa: posts the ante 240
yaamaataaii: posts the ante 240
MapaTa 6paT: posts small blind 1200
Uuh Wat?: posts big blind 2400
*** HOLE CARDS ***
Dealt to iliadivilia {q-Hearts}{k-Hearts}
mkostis: folds
marco312: folds
I AM YAMADA: folds
iliadivilia: raises 2520 to 4920
chik12xa: folds
yaamaataaii: calls 4920
MapaTa 6paT: folds
Uuh Wat?: folds
*** FLOP *** {2-Clubs}{5-Diamonds}{9-Hearts}
iliadivilia: bets 4800
yaamaataaii: calls 4800
*** TURN *** {2-Clubs}{5-Diamonds}{9-Hearts} {6-Hearts}
iliadivilia: bets 14400
yaamaataaii: calls 14400
*** RIVER *** {2-Clubs}{5-Diamonds}{9-Hearts}{6-Hearts} {j-Clubs}
iliadivilia: checks
yaamaataaii: checks
*** SHOW DOWN ***
iliadivilia: shows {q-Hearts}{k-Hearts} (high card King)
yaamaataaii: shows {a-Diamonds}{10-Hearts} (high card Ace)
yaamaataaii collected 53760 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 53760 | Rake 0
Board {2-Clubs}{5-Diamonds}{9-Hearts}{6-Hearts}{j-Clubs}
Seat 2: MapaTa 6paT (small blind) folded before Flop
Seat 3: Uuh Wat? (big blind) folded before Flop
Seat 4: mkostis folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: marco312 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: I AM YAMADA folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: iliadivilia showed {q-Hearts}{k-Hearts} and lost with high card King
Seat 8: chik12xa folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: yaamaataaii (button) showed {a-Diamonds}{10-Hearts} and won (53760) with high card Ace

Wie rijk wilt zijn moet niet zijn vermogen vermeerderen maar zijn hebzucht verminderen (plato)

10  

out , 35$ bedankt

PokerStars Hand #224135864616: Tournament #3131689398, $20+$2 USD Hold'em No Limit - Level XVIII (1200/2400) - 2021/02/23 15:41:08 CET [2021/02/23 9:41:08 ET]
Table '3131689398 36' 9-max Seat #7 is the button
Seat 1: koropoke30 (126913 in chips)
Seat 2: MapaTa 6paT (60110 in chips)
Seat 3: Uuh Wat? (111598 in chips)
Seat 4: mkostis (45896 in chips)
Seat 5: marco312 (63676 in chips)
Seat 7: iliadivilia (19516 in chips)
Seat 8: AAKKina (104768 in chips)
Seat 9: yaamaataaii (74240 in chips)
koropoke30: posts the ante 240
MapaTa 6paT: posts the ante 240
Uuh Wat?: posts the ante 240
mkostis: posts the ante 240
marco312: posts the ante 240
iliadivilia: posts the ante 240
AAKKina: posts the ante 240
yaamaataaii: posts the ante 240
AAKKina: posts small blind 1200
yaamaataaii: posts big blind 2400
*** HOLE CARDS ***
Dealt to iliadivilia {10-Diamonds}{10-Hearts}
koropoke30: folds
MapaTa 6paT: folds
Uuh Wat?: folds
mkostis: raises 2400 to 4800
marco312: folds
iliadivilia: raises 14476 to 19276 and is all-in
AAKKina: raises 23924 to 43200
yaamaataaii: folds
mkostis: folds
Uncalled bet (23924) returned to AAKKina
*** FLOP *** {j-Spades}{6-Clubs}{q-Spades}
*** TURN *** {j-Spades}{6-Clubs}{q-Spades} {j-Diamonds}
*** RIVER *** {j-Spades}{6-Clubs}{q-Spades}{j-Diamonds} {8-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
AAKKina: shows {j-Clubs}{a-Hearts} (three of a kind, Jacks)
iliadivilia: shows {10-Diamonds}{10-Hearts} (two pair, Jacks and Tens)
AAKKina collected 47672 from pot
iliadivilia finished the tournament in 120th place and received $35.50.
*** SUMMARY ***
Total pot 47672 | Rake 0
Board {j-Spades}{6-Clubs}{q-Spades}{j-Diamonds}{8-Hearts}
Seat 1: koropoke30 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: MapaTa 6paT folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: Uuh Wat? folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: mkostis folded before Flop
Seat 5: marco312 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: iliadivilia (button) showed {10-Diamonds}{10-Hearts} and lost with two pair, Jacks and Tens
Seat 8: AAKKina (small blind) showed {j-Clubs}{a-Hearts} and won (47672) with three of a kind, Jacks
Seat 9: yaamaataaii (big blind) folded before Flop

Wie rijk wilt zijn moet niet zijn vermogen vermeerderen maar zijn hebzucht verminderen (plato)

11  
Terug naar boven
Loading
Sommige verplichten velden van het formulier ontbreken

Een gebruikersnaam is verplicht

Een wachtwoord is verplicht

Dit bericht kent geen inhoud

Thread onderwerp is leeg

Kies juiste category voor dit topic