Poker Forum

4457 leden
201227 topics
7518205 posts

Online: 116 62 geregistreerde leden + 54 gasten

ping
Stakeback

Stakeback Donderdag 25-02 - ikkedus - 80/20 - $730 - Sold - u kan sturen

Laatste eerst Oudste eerst

turbo series phase

PokerStars Hand #224212217801: Tournament #3136228930, $9.80+$1.20 USD Hold'em No Limit - Level V (60/120) - 2021/02/25 22:12:11 CET [2021/02/25 16:12:11 ET]
Table '3136228930 10' 9-max Seat #2 is the button
Seat 1: Dexinator (9645 in chips)
Seat 2: olegbatay (3844 in chips)
Seat 3: ikkedus (6319 in chips)
Seat 4: Larsjewoods8 (3824 in chips)
Seat 5: profesjenol (5908 in chips)
Seat 6: BT123456 (1854 in chips)
Seat 7: drolator710 (9122 in chips)
Seat 8: 31AK00 (13850 in chips)
Seat 9: YOComeOverHere (5000 in chips)
Dexinator: posts the ante 15
olegbatay: posts the ante 15
ikkedus: posts the ante 15
Larsjewoods8: posts the ante 15
profesjenol: posts the ante 15
BT123456: posts the ante 15
drolator710: posts the ante 15
31AK00: posts the ante 15
YOComeOverHere: posts the ante 15
ikkedus: posts small blind 60
Larsjewoods8: posts big blind 120
*** HOLE CARDS ***
Dealt to ikkedus {k-Clubs}{k-Diamonds}
profesjenol: raises 141 to 261
BT123456: folds
drolator710: folds
31AK00: folds
YOComeOverHere: folds
Dexinator: folds
olegbatay: calls 261
ikkedus: raises 913 to 1174
Larsjewoods8: folds
profesjenol: raises 4719 to 5893 and is all-in
olegbatay: folds
ikkedus: calls 4719
*** FLOP *** {4-Diamonds}{3-Clubs}{k-Hearts}
*** TURN *** {4-Diamonds}{3-Clubs}{k-Hearts} {4-Hearts}
*** RIVER *** {4-Diamonds}{3-Clubs}{k-Hearts}{4-Hearts} {j-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
ikkedus: shows {k-Clubs}{k-Diamonds} (a full house, Kings full of Fours)
profesjenol: shows {j-Spades}{j-Diamonds} (a full house, Jacks full of Fours)
ikkedus collected 12302 from pot
profesjenol is sitting out
profesjenol finished the tournament
*** SUMMARY ***
Total pot 12302 | Rake 0
Board {4-Diamonds}{3-Clubs}{k-Hearts}{4-Hearts}{j-Clubs}
Seat 1: Dexinator folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: olegbatay (button) folded before Flop
Seat 3: ikkedus (small blind) showed {k-Clubs}{k-Diamonds} and won (12302) with a full house, Kings full of Fours
Seat 4: Larsjewoods8 (big blind) folded before Flop
Seat 5: profesjenol showed {j-Spades}{j-Diamonds} and lost with a full house, Jacks full of Fours
Seat 6: BT123456 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: drolator710 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: 31AK00 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: YOComeOverHere folded before Flop (didn't bet)

81  

bust bounty33

PokerStars Hand #224212715372: Tournament #3134310027, $15+$15+$3 USD Hold'em No Limit - Level XIII (150/300) - 2021/02/25 22:23:52 CET [2021/02/25 16:23:52 ET]
Table '3134310027 82' 9-max Seat #9 is the button
Seat 1: ruud141183 (5344 in chips, $30 bounty)
Seat 2: ikkedus (2636 in chips, $15 bounty)
Seat 3: affRonnie (7930 in chips, $30 bounty)
Seat 4: Dr. Cartinha (4730 in chips, $22.50 bounty)
Seat 5: smoobeats (18823 in chips, $26.25 bounty)
Seat 7: Drizzt-D1 (6923 in chips, $15 bounty)
Seat 8: Patrik_Džein (17945 in chips, $22.50 bounty)
Seat 9: tinuz79 (39183 in chips, $37.50 bounty)
ruud141183: posts the ante 42
ikkedus: posts the ante 42
affRonnie: posts the ante 42
Dr. Cartinha: posts the ante 42
smoobeats: posts the ante 42
Drizzt-D1: posts the ante 42
Patrik_Džein: posts the ante 42
tinuz79: posts the ante 42
ruud141183: posts small blind 150
ikkedus: posts big blind 300
*** HOLE CARDS ***
Dealt to ikkedus {5-Clubs}{8-Clubs}
affRonnie: folds
Dr. Cartinha: folds
smoobeats: folds
Drizzt-D1: folds
Patrik_Džein: raises 360 to 660
tinuz79: calls 660
ruud141183: folds
ikkedus: calls 360
*** FLOP *** {4-Spades}{8-Diamonds}{9-Diamonds}
ikkedus: bets 1934 and is all-in
Patrik_Džein: calls 1934
tinuz79: calls 1934
*** TURN *** {4-Spades}{8-Diamonds}{9-Diamonds} {q-Diamonds}
Patrik_Džein: checks
tinuz79: bets 3288
Patrik_Džein: calls 3288
*** RIVER *** {4-Spades}{8-Diamonds}{9-Diamonds}{q-Diamonds} {j-Diamonds}
Patrik_Džein: checks
tinuz79: bets 33259 and is all-in
Patrik_Džein: calls 12021 and is all-in
Uncalled bet (21238) returned to tinuz79
*** SHOW DOWN ***
tinuz79: shows {a-Diamonds}{7-Hearts} (a flush, Ace high)
Patrik_Džein: shows {q-Clubs}{10-Diamonds} (a straight flush, Eight to Queen)
Patrik_Džein collected 30618 from side pot
ikkedus: shows {5-Clubs}{8-Clubs} (a pair of Eights)
Patrik_Džein collected 8268 from main pot
*** SUMMARY ***
Total pot 38886 Main pot 8268. Side pot 30618. | Rake 0
Board {4-Spades}{8-Diamonds}{9-Diamonds}{q-Diamonds}{j-Diamonds}
Seat 1: ruud141183 (small blind) folded before Flop
Seat 2: ikkedus (big blind) showed {5-Clubs}{8-Clubs} and lost with a pair of Eights
Seat 3: affRonnie folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: Dr. Cartinha folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: smoobeats folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: Drizzt-D1 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: Patrik_Džein showed {q-Clubs}{10-Diamonds} and won (38886) with a straight flush, Eight to Queen
Seat 9: tinuz79 (button) showed {a-Diamonds}{7-Hearts} and lost with a flush, Ace high

82  

turbo series phase

PokerStars Hand #224213277199: Tournament #3136228930, $9.80+$1.20 USD Hold'em No Limit - Level X (250/500) - 2021/02/25 22:37:04 CET [2021/02/25 16:37:04 ET]
Table '3136228930 10' 9-max Seat #2 is the button
Seat 1: Dexinator (21997 in chips)
Seat 2: olegbatay (11511 in chips)
Seat 3: ikkedus (11965 in chips)
Seat 4: NoxYgeN09 (7629 in chips)
Seat 5: RicardoForti (19967 in chips)
Seat 6: Wizard1998 (9242 in chips)
Seat 7: baeten86 (9688 in chips)
Seat 8: Yepoko (2930 in chips)
Seat 9: YOComeOverHere (10974 in chips)
Dexinator: posts the ante 65
olegbatay: posts the ante 65
ikkedus: posts the ante 65
NoxYgeN09: posts the ante 65
RicardoForti: posts the ante 65
Wizard1998: posts the ante 65
baeten86: posts the ante 65
Yepoko: posts the ante 65
YOComeOverHere: posts the ante 65
ikkedus: posts small blind 250
NoxYgeN09: posts big blind 500
*** HOLE CARDS ***
Dealt to ikkedus {a-Hearts}{10-Hearts}
RicardoForti: folds
Wizard1998: raises 500 to 1000
baeten86: folds
Yepoko: raises 1865 to 2865 and is all-in
YOComeOverHere: folds
Dexinator: folds
olegbatay: folds
ikkedus: raises 9035 to 11900 and is all-in
NoxYgeN09: folds
Wizard1998: folds
Uncalled bet (9035) returned to ikkedus
*** FLOP *** {j-Diamonds}{k-Hearts}{3-Spades}
*** TURN *** {j-Diamonds}{k-Hearts}{3-Spades} {q-Clubs}
*** RIVER *** {j-Diamonds}{k-Hearts}{3-Spades}{q-Clubs} {6-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
ikkedus: shows {a-Hearts}{10-Hearts} (a straight, Ten to Ace)
Yepoko: shows {8-Spades}{8-Hearts} (a pair of Eights)
ikkedus collected 7815 from pot
Yepoko finished the tournament in 112th place
*** SUMMARY ***
Total pot 7815 | Rake 0
Board {j-Diamonds}{k-Hearts}{3-Spades}{q-Clubs}{6-Diamonds}
Seat 1: Dexinator folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: olegbatay (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: ikkedus (small blind) showed {a-Hearts}{10-Hearts} and won (7815) with a straight, Ten to Ace
Seat 4: NoxYgeN09 (big blind) folded before Flop
Seat 5: RicardoForti folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: Wizard1998 folded before Flop
Seat 7: baeten86 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: Yepoko showed {8-Spades}{8-Hearts} and lost with a pair of Eights
Seat 9: YOComeOverHere folded before Flop (didn't bet)

83  

Bust turbo series phase..

PokerStars Hand #224213823547: Tournament #3136228930, $9.80+$1.20 USD Hold'em No Limit - Level XII (400/800) - 2021/02/25 22:50:22 CET [2021/02/25 16:50:22 ET]
Table '3136228930 10' 9-max Seat #4 is the button
Seat 1: Dexinator (36339 in chips)
Seat 2: ventinapoker (18995 in chips)
Seat 3: ikkedus (11209 in chips)
Seat 4: Ko5t (19648 in chips)
Seat 5: RicardoForti (19297 in chips)
Seat 6: b0rnew0lf (21036 in chips)
Seat 7: baeten86 (42734 in chips)
Seat 9: The Tank HH (10056 in chips)
Dexinator: posts the ante 100
ventinapoker: posts the ante 100
ikkedus: posts the ante 100
Ko5t: posts the ante 100
RicardoForti: posts the ante 100
b0rnew0lf: posts the ante 100
baeten86: posts the ante 100
The Tank HH: posts the ante 100
RicardoForti: posts small blind 400
b0rnew0lf: posts big blind 800
*** HOLE CARDS ***
Dealt to ikkedus {9-Hearts}{9-Clubs}
baeten86: folds
The Tank HH: folds
Dexinator: raises 800 to 1600
ventinapoker: folds
ikkedus: raises 9509 to 11109 and is all-in
Ko5t: folds
RicardoForti: folds
b0rnew0lf: folds
Dexinator: calls 9509
*** FLOP *** {a-Clubs}{4-Clubs}{8-Spades}
*** TURN *** {a-Clubs}{4-Clubs}{8-Spades} {q-Spades}
*** RIVER *** {a-Clubs}{4-Clubs}{8-Spades}{q-Spades} {q-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
Dexinator: shows {a-Spades}{3-Spades} (two pair, Aces and Queens)
ikkedus: shows {9-Hearts}{9-Clubs} (two pair, Queens and Nines)
Dexinator collected 24218 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 24218 | Rake 0
Board {a-Clubs}{4-Clubs}{8-Spades}{q-Spades}{q-Diamonds}
Seat 1: Dexinator showed {a-Spades}{3-Spades} and won (24218) with two pair, Aces and Queens
Seat 2: ventinapoker folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: ikkedus showed {9-Hearts}{9-Clubs} and lost with two pair, Queens and Nines
Seat 4: Ko5t (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: RicardoForti (small blind) folded before Flop
Seat 6: b0rnew0lf (big blind) folded before Flop
Seat 7: baeten86 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: The Tank HH folded before Flop (didn't bet)

84  

Matige flipskills vandaag. Zaterdag herkansing.

Admin:

Verdeling:

85  

Hou die van mij maar even vast

86  

pascalkid schreef

Hou die van mij maar even vast

sorry, ik was te snel.. heb ze je al gestuurd.. maar zal de % meenemen

87  

ikkedus schreef

pascalkid schreef

Hou die van mij maar even vast

sorry, ik was te snel.. heb ze je al gestuurd.. maar zal de % meenemen

nietedus

88  

pascalkid schreef

Hou die van mij maar even vast

nvm

89  
Terug naar boven
Loading
Sommige verplichten velden van het formulier ontbreken

Een gebruikersnaam is verplicht

Een wachtwoord is verplicht

Dit bericht kent geen inhoud

Thread onderwerp is leeg

Kies juiste category voor dit topic