Poker Forum

4457 leden
201227 topics
7518203 posts

Online: 107 57 geregistreerde leden + 50 gasten

ping
Stakeback

Stakeback Donderdag 25-02 - ikkedus - 80/20 - $730 - Sold - u kan sturen

Laatste eerst Oudste eerst

pascalkid schreef

Hou die van mij maar even vast

nvm

89  

ikkedus schreef

pascalkid schreef

Hou die van mij maar even vast

sorry, ik was te snel.. heb ze je al gestuurd.. maar zal de % meenemen

nietedus

88  

pascalkid schreef

Hou die van mij maar even vast

sorry, ik was te snel.. heb ze je al gestuurd.. maar zal de % meenemen

87  

Hou die van mij maar even vast

86  

Matige flipskills vandaag. Zaterdag herkansing.

Admin:

Verdeling:

85  

Bust turbo series phase..

PokerStars Hand #224213823547: Tournament #3136228930, $9.80+$1.20 USD Hold'em No Limit - Level XII (400/800) - 2021/02/25 22:50:22 CET [2021/02/25 16:50:22 ET]
Table '3136228930 10' 9-max Seat #4 is the button
Seat 1: Dexinator (36339 in chips)
Seat 2: ventinapoker (18995 in chips)
Seat 3: ikkedus (11209 in chips)
Seat 4: Ko5t (19648 in chips)
Seat 5: RicardoForti (19297 in chips)
Seat 6: b0rnew0lf (21036 in chips)
Seat 7: baeten86 (42734 in chips)
Seat 9: The Tank HH (10056 in chips)
Dexinator: posts the ante 100
ventinapoker: posts the ante 100
ikkedus: posts the ante 100
Ko5t: posts the ante 100
RicardoForti: posts the ante 100
b0rnew0lf: posts the ante 100
baeten86: posts the ante 100
The Tank HH: posts the ante 100
RicardoForti: posts small blind 400
b0rnew0lf: posts big blind 800
*** HOLE CARDS ***
Dealt to ikkedus {9-Hearts}{9-Clubs}
baeten86: folds
The Tank HH: folds
Dexinator: raises 800 to 1600
ventinapoker: folds
ikkedus: raises 9509 to 11109 and is all-in
Ko5t: folds
RicardoForti: folds
b0rnew0lf: folds
Dexinator: calls 9509
*** FLOP *** {a-Clubs}{4-Clubs}{8-Spades}
*** TURN *** {a-Clubs}{4-Clubs}{8-Spades} {q-Spades}
*** RIVER *** {a-Clubs}{4-Clubs}{8-Spades}{q-Spades} {q-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
Dexinator: shows {a-Spades}{3-Spades} (two pair, Aces and Queens)
ikkedus: shows {9-Hearts}{9-Clubs} (two pair, Queens and Nines)
Dexinator collected 24218 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 24218 | Rake 0
Board {a-Clubs}{4-Clubs}{8-Spades}{q-Spades}{q-Diamonds}
Seat 1: Dexinator showed {a-Spades}{3-Spades} and won (24218) with two pair, Aces and Queens
Seat 2: ventinapoker folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: ikkedus showed {9-Hearts}{9-Clubs} and lost with two pair, Queens and Nines
Seat 4: Ko5t (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: RicardoForti (small blind) folded before Flop
Seat 6: b0rnew0lf (big blind) folded before Flop
Seat 7: baeten86 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: The Tank HH folded before Flop (didn't bet)

84  

turbo series phase

PokerStars Hand #224213277199: Tournament #3136228930, $9.80+$1.20 USD Hold'em No Limit - Level X (250/500) - 2021/02/25 22:37:04 CET [2021/02/25 16:37:04 ET]
Table '3136228930 10' 9-max Seat #2 is the button
Seat 1: Dexinator (21997 in chips)
Seat 2: olegbatay (11511 in chips)
Seat 3: ikkedus (11965 in chips)
Seat 4: NoxYgeN09 (7629 in chips)
Seat 5: RicardoForti (19967 in chips)
Seat 6: Wizard1998 (9242 in chips)
Seat 7: baeten86 (9688 in chips)
Seat 8: Yepoko (2930 in chips)
Seat 9: YOComeOverHere (10974 in chips)
Dexinator: posts the ante 65
olegbatay: posts the ante 65
ikkedus: posts the ante 65
NoxYgeN09: posts the ante 65
RicardoForti: posts the ante 65
Wizard1998: posts the ante 65
baeten86: posts the ante 65
Yepoko: posts the ante 65
YOComeOverHere: posts the ante 65
ikkedus: posts small blind 250
NoxYgeN09: posts big blind 500
*** HOLE CARDS ***
Dealt to ikkedus {a-Hearts}{10-Hearts}
RicardoForti: folds
Wizard1998: raises 500 to 1000
baeten86: folds
Yepoko: raises 1865 to 2865 and is all-in
YOComeOverHere: folds
Dexinator: folds
olegbatay: folds
ikkedus: raises 9035 to 11900 and is all-in
NoxYgeN09: folds
Wizard1998: folds
Uncalled bet (9035) returned to ikkedus
*** FLOP *** {j-Diamonds}{k-Hearts}{3-Spades}
*** TURN *** {j-Diamonds}{k-Hearts}{3-Spades} {q-Clubs}
*** RIVER *** {j-Diamonds}{k-Hearts}{3-Spades}{q-Clubs} {6-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
ikkedus: shows {a-Hearts}{10-Hearts} (a straight, Ten to Ace)
Yepoko: shows {8-Spades}{8-Hearts} (a pair of Eights)
ikkedus collected 7815 from pot
Yepoko finished the tournament in 112th place
*** SUMMARY ***
Total pot 7815 | Rake 0
Board {j-Diamonds}{k-Hearts}{3-Spades}{q-Clubs}{6-Diamonds}
Seat 1: Dexinator folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: olegbatay (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: ikkedus (small blind) showed {a-Hearts}{10-Hearts} and won (7815) with a straight, Ten to Ace
Seat 4: NoxYgeN09 (big blind) folded before Flop
Seat 5: RicardoForti folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: Wizard1998 folded before Flop
Seat 7: baeten86 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: Yepoko showed {8-Spades}{8-Hearts} and lost with a pair of Eights
Seat 9: YOComeOverHere folded before Flop (didn't bet)

83  

bust bounty33

PokerStars Hand #224212715372: Tournament #3134310027, $15+$15+$3 USD Hold'em No Limit - Level XIII (150/300) - 2021/02/25 22:23:52 CET [2021/02/25 16:23:52 ET]
Table '3134310027 82' 9-max Seat #9 is the button
Seat 1: ruud141183 (5344 in chips, $30 bounty)
Seat 2: ikkedus (2636 in chips, $15 bounty)
Seat 3: affRonnie (7930 in chips, $30 bounty)
Seat 4: Dr. Cartinha (4730 in chips, $22.50 bounty)
Seat 5: smoobeats (18823 in chips, $26.25 bounty)
Seat 7: Drizzt-D1 (6923 in chips, $15 bounty)
Seat 8: Patrik_Džein (17945 in chips, $22.50 bounty)
Seat 9: tinuz79 (39183 in chips, $37.50 bounty)
ruud141183: posts the ante 42
ikkedus: posts the ante 42
affRonnie: posts the ante 42
Dr. Cartinha: posts the ante 42
smoobeats: posts the ante 42
Drizzt-D1: posts the ante 42
Patrik_Džein: posts the ante 42
tinuz79: posts the ante 42
ruud141183: posts small blind 150
ikkedus: posts big blind 300
*** HOLE CARDS ***
Dealt to ikkedus {5-Clubs}{8-Clubs}
affRonnie: folds
Dr. Cartinha: folds
smoobeats: folds
Drizzt-D1: folds
Patrik_Džein: raises 360 to 660
tinuz79: calls 660
ruud141183: folds
ikkedus: calls 360
*** FLOP *** {4-Spades}{8-Diamonds}{9-Diamonds}
ikkedus: bets 1934 and is all-in
Patrik_Džein: calls 1934
tinuz79: calls 1934
*** TURN *** {4-Spades}{8-Diamonds}{9-Diamonds} {q-Diamonds}
Patrik_Džein: checks
tinuz79: bets 3288
Patrik_Džein: calls 3288
*** RIVER *** {4-Spades}{8-Diamonds}{9-Diamonds}{q-Diamonds} {j-Diamonds}
Patrik_Džein: checks
tinuz79: bets 33259 and is all-in
Patrik_Džein: calls 12021 and is all-in
Uncalled bet (21238) returned to tinuz79
*** SHOW DOWN ***
tinuz79: shows {a-Diamonds}{7-Hearts} (a flush, Ace high)
Patrik_Džein: shows {q-Clubs}{10-Diamonds} (a straight flush, Eight to Queen)
Patrik_Džein collected 30618 from side pot
ikkedus: shows {5-Clubs}{8-Clubs} (a pair of Eights)
Patrik_Džein collected 8268 from main pot
*** SUMMARY ***
Total pot 38886 Main pot 8268. Side pot 30618. | Rake 0
Board {4-Spades}{8-Diamonds}{9-Diamonds}{q-Diamonds}{j-Diamonds}
Seat 1: ruud141183 (small blind) folded before Flop
Seat 2: ikkedus (big blind) showed {5-Clubs}{8-Clubs} and lost with a pair of Eights
Seat 3: affRonnie folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: Dr. Cartinha folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: smoobeats folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: Drizzt-D1 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: Patrik_Džein showed {q-Clubs}{10-Diamonds} and won (38886) with a straight flush, Eight to Queen
Seat 9: tinuz79 (button) showed {a-Diamonds}{7-Hearts} and lost with a flush, Ace high

82  

turbo series phase

PokerStars Hand #224212217801: Tournament #3136228930, $9.80+$1.20 USD Hold'em No Limit - Level V (60/120) - 2021/02/25 22:12:11 CET [2021/02/25 16:12:11 ET]
Table '3136228930 10' 9-max Seat #2 is the button
Seat 1: Dexinator (9645 in chips)
Seat 2: olegbatay (3844 in chips)
Seat 3: ikkedus (6319 in chips)
Seat 4: Larsjewoods8 (3824 in chips)
Seat 5: profesjenol (5908 in chips)
Seat 6: BT123456 (1854 in chips)
Seat 7: drolator710 (9122 in chips)
Seat 8: 31AK00 (13850 in chips)
Seat 9: YOComeOverHere (5000 in chips)
Dexinator: posts the ante 15
olegbatay: posts the ante 15
ikkedus: posts the ante 15
Larsjewoods8: posts the ante 15
profesjenol: posts the ante 15
BT123456: posts the ante 15
drolator710: posts the ante 15
31AK00: posts the ante 15
YOComeOverHere: posts the ante 15
ikkedus: posts small blind 60
Larsjewoods8: posts big blind 120
*** HOLE CARDS ***
Dealt to ikkedus {k-Clubs}{k-Diamonds}
profesjenol: raises 141 to 261
BT123456: folds
drolator710: folds
31AK00: folds
YOComeOverHere: folds
Dexinator: folds
olegbatay: calls 261
ikkedus: raises 913 to 1174
Larsjewoods8: folds
profesjenol: raises 4719 to 5893 and is all-in
olegbatay: folds
ikkedus: calls 4719
*** FLOP *** {4-Diamonds}{3-Clubs}{k-Hearts}
*** TURN *** {4-Diamonds}{3-Clubs}{k-Hearts} {4-Hearts}
*** RIVER *** {4-Diamonds}{3-Clubs}{k-Hearts}{4-Hearts} {j-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
ikkedus: shows {k-Clubs}{k-Diamonds} (a full house, Kings full of Fours)
profesjenol: shows {j-Spades}{j-Diamonds} (a full house, Jacks full of Fours)
ikkedus collected 12302 from pot
profesjenol is sitting out
profesjenol finished the tournament
*** SUMMARY ***
Total pot 12302 | Rake 0
Board {4-Diamonds}{3-Clubs}{k-Hearts}{4-Hearts}{j-Clubs}
Seat 1: Dexinator folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: olegbatay (button) folded before Flop
Seat 3: ikkedus (small blind) showed {k-Clubs}{k-Diamonds} and won (12302) with a full house, Kings full of Fours
Seat 4: Larsjewoods8 (big blind) folded before Flop
Seat 5: profesjenol showed {j-Spades}{j-Diamonds} and lost with a full house, Jacks full of Fours
Seat 6: BT123456 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: drolator710 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: 31AK00 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: YOComeOverHere folded before Flop (didn't bet)

81  

bust turbo series 38

PokerStars Hand #224212215745: Tournament #3123670674, $50+$5 USD Hold'em No Limit - Level XIII (1250/2500) - 2021/02/25 22:12:08 CET [2021/02/25 16:12:08 ET]
Table '3123670674 93' 8-max Seat #3 is the button
Seat 1: Aleks Better (73520 in chips)
Seat 2: Spinaczq (81912 in chips)
Seat 3: djjazz222 (47815 in chips)
Seat 4: braczo162 (61379 in chips)
Seat 5: mamba307 (41350 in chips)
Seat 6: Eg1D1 (176021 in chips)
Seat 7: Mighty Raja (63872 in chips)
Seat 8: ikkedus (47474 in chips)
Aleks Better: posts the ante 325
Spinaczq: posts the ante 325
djjazz222: posts the ante 325
braczo162: posts the ante 325
mamba307: posts the ante 325
Eg1D1: posts the ante 325
Mighty Raja: posts the ante 325
ikkedus: posts the ante 325
braczo162: posts small blind 1250
mamba307: posts big blind 2500
*** HOLE CARDS ***
Dealt to ikkedus {q-Spades}{q-Clubs}
Eg1D1: folds
Mighty Raja: folds
ikkedus: raises 2775 to 5275
Aleks Better: raises 9725 to 15000
Spinaczq: folds
djjazz222: folds
braczo162: folds
mamba307: folds
ikkedus: raises 32149 to 47149 and is all-in
Aleks Better: calls 32149
*** FLOP *** {4-Spades}{7-Spades}{a-Clubs}
*** TURN *** {4-Spades}{7-Spades}{a-Clubs} {7-Diamonds}
*** RIVER *** {4-Spades}{7-Spades}{a-Clubs}{7-Diamonds} {5-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
ikkedus: shows {q-Spades}{q-Clubs} (two pair, Queens and Sevens)
Aleks Better: shows {k-Diamonds}{a-Hearts} (two pair, Aces and Sevens)
Aleks Better collected 100648 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 100648 | Rake 0
Board {4-Spades}{7-Spades}{a-Clubs}{7-Diamonds}{5-Clubs}
Seat 1: Aleks Better showed {k-Diamonds}{a-Hearts} and won (100648) with two pair, Aces and Sevens
Seat 2: Spinaczq folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: djjazz222 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: braczo162 (small blind) folded before Flop
Seat 5: mamba307 (big blind) folded before Flop
Seat 6: Eg1D1 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: Mighty Raja folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: ikkedus showed {q-Spades}{q-Clubs} and lost with two pair, Queens and Sevens

80  

bounty 33
PokerStars Hand #224212175477: Tournament #3134310027, $15+$15+$3 USD Hold'em No Limit - Level XI (100/200) - 2021/02/25 22:11:08 CET [2021/02/25 16:11:08 ET]
Table '3134310027 82' 9-max Seat #4 is the button
Seat 1: ruud141183 (7385 in chips, $30 bounty)
Seat 2: ikkedus (1244 in chips, $15 bounty)
Seat 3: affRonnie (3651 in chips, $30 bounty)
Seat 4: Dr. Cartinha (6119 in chips, $22.50 bounty)
Seat 5: smoobeats (10912 in chips, $15 bounty)
Seat 6: jonny-fes (11277 in chips, $22.50 bounty)
Seat 7: Drizzt-D1 (9314 in chips, $15 bounty)
Seat 8: Patrik_Džein (7472 in chips, $15 bounty)
Seat 9: derNonno (6423 in chips, $15 bounty)
ruud141183: posts the ante 30
ikkedus: posts the ante 30
affRonnie: posts the ante 30
Dr. Cartinha: posts the ante 30
smoobeats: posts the ante 30
jonny-fes: posts the ante 30
Drizzt-D1: posts the ante 30
Patrik_Džein: posts the ante 30
derNonno: posts the ante 30
smoobeats: posts small blind 100
jonny-fes: posts big blind 200
*** HOLE CARDS ***
Dealt to ikkedus {j-Hearts}{k-Hearts}
Drizzt-D1: folds
Patrik_Džein: folds
derNonno: folds
ruud141183: folds
ikkedus: raises 1014 to 1214 and is all-in
affRonnie has timed out
affRonnie: folds
affRonnie is sitting out
Dr. Cartinha: folds
affRonnie has returned
smoobeats: folds
jonny-fes: calls 1014
*** FLOP *** {2-Spades}{a-Diamonds}{j-Diamonds}
*** TURN *** {2-Spades}{a-Diamonds}{j-Diamonds} {6-Clubs}
*** RIVER *** {2-Spades}{a-Diamonds}{j-Diamonds}{6-Clubs} {7-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
jonny-fes: shows {9-Spades}{3-Spades} (high card Ace)
ikkedus: shows {j-Hearts}{k-Hearts} (a pair of Jacks)
ikkedus collected 2798 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 2798 | Rake 0
Board {2-Spades}{a-Diamonds}{j-Diamonds}{6-Clubs}{7-Clubs}
Seat 1: ruud141183 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: ikkedus showed {j-Hearts}{k-Hearts} and won (2798) with a pair of Jacks
Seat 3: affRonnie folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: Dr. Cartinha (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: smoobeats (small blind) folded before Flop
Seat 6: jonny-fes (big blind) showed {9-Spades}{3-Spades} and lost with high card Ace
Seat 7: Drizzt-D1 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: Patrik_Džein folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: derNonno folded before Flop (didn't bet)

79  

BU:

78  

bounty 33

PokerStars Hand #224211452787: Tournament #3134310027, $15+$15+$3 USD Hold'em No Limit - Level X (90/180) - 2021/02/25 21:52:11 CET [2021/02/25 15:52:11 ET]
Table '3134310027 82' 9-max Seat #9 is the button
Seat 1: ruud141183 (8240 in chips, $30 bounty)
Seat 2: ikkedus (4345 in chips, $15 bounty)
Seat 3: Khanhtje (3417 in chips, $15 bounty)
Seat 4: Dr. Cartinha (2986 in chips, $22.50 bounty)
Seat 5: smoobeats (8774 in chips, $15 bounty)
Seat 6: jonny-fes (10482 in chips, $15 bounty)
Seat 7: Drizzt-D1 (7899 in chips, $15 bounty)
Seat 8: Patrik_Džein (7577 in chips, $15 bounty)
Seat 9: derNonno (5446 in chips, $15 bounty)
ruud141183: posts the ante 27
ikkedus: posts the ante 27
Khanhtje: posts the ante 27
Dr. Cartinha: posts the ante 27
smoobeats: posts the ante 27
jonny-fes: posts the ante 27
Drizzt-D1: posts the ante 27
Patrik_Džein: posts the ante 27
derNonno: posts the ante 27
ruud141183: posts small blind 90
ikkedus: posts big blind 180
*** HOLE CARDS ***
Dealt to ikkedus {9-Clubs}{8-Diamonds}
Khanhtje: folds
Dr. Cartinha: folds
smoobeats: folds
jonny-fes: folds
Drizzt-D1: folds
Patrik_Džein: folds
derNonno: calls 180
ruud141183: calls 90
ikkedus: checks
*** FLOP *** {7-Spades}{j-Spades}{2-Hearts}
ruud141183: checks
ikkedus: checks
derNonno: checks
*** TURN *** {7-Spades}{j-Spades}{2-Hearts} {5-Diamonds}
ruud141183: checks
ikkedus: bets 517
derNonno: calls 517
ruud141183: folds
*** RIVER *** {7-Spades}{j-Spades}{2-Hearts}{5-Diamonds} {2-Spades}
ikkedus: bets 1199
derNonno: raises 3523 to 4722 and is all-in
ikkedus: folds
Uncalled bet (3523) returned to derNonno
derNonno collected 4215 from pot
derNonno: doesn't show hand
*** SUMMARY ***
Total pot 4215 | Rake 0
Board {7-Spades}{j-Spades}{2-Hearts}{5-Diamonds}{2-Spades}
Seat 1: ruud141183 (small blind) folded on the Turn
Seat 2: ikkedus (big blind) folded on the River
Seat 3: Khanhtje folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: Dr. Cartinha folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: smoobeats folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: jonny-fes folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: Drizzt-D1 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: Patrik_Džein folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: derNonno (button) collected (4215)

77  

33bounty

PokerStars Hand #224211087844: Tournament #3134310027, $15+$15+$3 USD Hold'em No Limit - Level IX (80/160) - 2021/02/25 21:43:28 CET [2021/02/25 15:43:28 ET]
Table '3134310027 82' 9-max Seat #1 is the button
Seat 1: ruud141183 (8981 in chips, $30 bounty)
Seat 2: ikkedus (7052 in chips, $15 bounty)
Seat 3: Khanhtje (3858 in chips, $15 bounty)
Seat 4: Dr. Cartinha (3987 in chips, $22.50 bounty)
Seat 5: smoobeats (8599 in chips, $15 bounty)
Seat 6: jonny-fes (11603 in chips, $15 bounty)
Seat 7: Drizzt-D1 (6854 in chips, $15 bounty)
Seat 8: Patrik_Džein (6022 in chips, $15 bounty)
Seat 9: derNonno (2210 in chips, $15 bounty)
ruud141183: posts the ante 24
ikkedus: posts the ante 24
Khanhtje: posts the ante 24
Dr. Cartinha: posts the ante 24
smoobeats: posts the ante 24
jonny-fes: posts the ante 24
Drizzt-D1: posts the ante 24
Patrik_Džein: posts the ante 24
derNonno: posts the ante 24
ikkedus: posts small blind 80
Khanhtje: posts big blind 160
*** HOLE CARDS ***
Dealt to ikkedus {2-Spades}{a-Spades}
Dr. Cartinha: folds
smoobeats: folds
jonny-fes: folds
Drizzt-D1: folds
Patrik_Džein: folds
derNonno: raises 320 to 480
ruud141183: folds
ikkedus: raises 6548 to 7028 and is all-in
Khanhtje: folds
derNonno: calls 1706 and is all-in
Uncalled bet (4842) returned to ikkedus
*** FLOP *** {8-Clubs}{6-Hearts}{8-Diamonds}
*** TURN *** {8-Clubs}{6-Hearts}{8-Diamonds} {7-Spades}
*** RIVER *** {8-Clubs}{6-Hearts}{8-Diamonds}{7-Spades} {2-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
ikkedus: shows {2-Spades}{a-Spades} (two pair, Eights and Deuces)
derNonno: shows {8-Spades}{k-Hearts} (three of a kind, Eights)
derNonno collected 4748 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 4748 | Rake 0
Board {8-Clubs}{6-Hearts}{8-Diamonds}{7-Spades}{2-Diamonds}
Seat 1: ruud141183 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: ikkedus (small blind) showed {2-Spades}{a-Spades} and lost with two pair, Eights and Deuces
Seat 3: Khanhtje (big blind) folded before Flop
Seat 4: Dr. Cartinha folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: smoobeats folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: jonny-fes folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: Drizzt-D1 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: Patrik_Džein folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: derNonno showed {8-Spades}{k-Hearts} and won (4748) with three of a kind, Eights

76  

bounty 33

PokerStars Hand #224210871600: Tournament #3134310027, $15+$15+$3 USD Hold'em No Limit - Level VIII (70/140) - 2021/02/25 21:38:16 CET [2021/02/25 15:38:16 ET]
Table '3134310027 82' 9-max Seat #4 is the button
Seat 1: ruud141183 (8114 in chips, $30 bounty)
Seat 2: ikkedus (3079 in chips, $15 bounty)
Seat 3: Khanhtje (4830 in chips, $15 bounty)
Seat 4: Dr. Cartinha (4119 in chips, $22.50 bounty)
Seat 5: smoobeats (11233 in chips, $15 bounty)
Seat 6: jonny-fes (11945 in chips, $15 bounty)
Seat 7: Drizzt-D1 (7336 in chips, $15 bounty)
Seat 8: Patrik_Džein (3289 in chips, $15 bounty)
Seat 9: derNonno (5221 in chips, $15 bounty)
ruud141183: posts the ante 21
ikkedus: posts the ante 21
Khanhtje: posts the ante 21
Dr. Cartinha: posts the ante 21
smoobeats: posts the ante 21
jonny-fes: posts the ante 21
Drizzt-D1: posts the ante 21
Patrik_Džein: posts the ante 21
derNonno: posts the ante 21
smoobeats: posts small blind 70
jonny-fes: posts big blind 140
*** HOLE CARDS ***
Dealt to ikkedus {k-Diamonds}{a-Spades}
Drizzt-D1: folds
Patrik_Džein: folds
derNonno: raises 140 to 280
ruud141183: folds
ikkedus: raises 2778 to 3058 and is all-in
Khanhtje: folds
Dr. Cartinha: folds
smoobeats: folds
jonny-fes: folds
derNonno: calls 2778
*** FLOP *** {3-Clubs}{a-Clubs}{7-Spades}
*** TURN *** {3-Clubs}{a-Clubs}{7-Spades} {a-Diamonds}
*** RIVER *** {3-Clubs}{a-Clubs}{7-Spades}{a-Diamonds} {4-Spades}
*** SHOW DOWN ***
derNonno: shows {6-Hearts}{6-Spades} (two pair, Aces and Sixes)
ikkedus: shows {k-Diamonds}{a-Spades} (three of a kind, Aces)
ikkedus collected 6515 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 6515 | Rake 0
Board {3-Clubs}{a-Clubs}{7-Spades}{a-Diamonds}{4-Spades}
Seat 1: ruud141183 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: ikkedus showed {k-Diamonds}{a-Spades} and won (6515) with three of a kind, Aces
Seat 3: Khanhtje folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: Dr. Cartinha (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: smoobeats (small blind) folded before Flop
Seat 6: jonny-fes (big blind) folded before Flop
Seat 7: Drizzt-D1 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: Patrik_Džein folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: derNonno showed {6-Hearts}{6-Spades} and lost with two pair, Aces and Sixes

75  

bust 109 bountybuilder mwah tegen de meest agro random

PokerStars Hand #224210692679: Tournament #3134310013, $50+$50+$9 USD Hold'em No Limit - Level XIV (175/350) - 2021/02/25 21:34:12 CET [2021/02/25 15:34:12 ET]
Table '3134310013 7' 9-max Seat #2 is the button
Seat 1: evgencherry (16291 in chips, $125 bounty)
Seat 2: Deniis134 (22891 in chips, $118.75 bounty)
Seat 3: LaliTournier (4293 in chips, $50 bounty)
Seat 4: edercampana (8627 in chips, $75 bounty)
Seat 5: Lindskoug47 (44862 in chips, $200 bounty)
Seat 6: gtavares10 (22255 in chips, $125 bounty)
Seat 7: PabloPool12 (9670 in chips, $75 bounty)
Seat 8: pora adrian (12789 in chips, $125 bounty)
Seat 9: ikkedus (18444 in chips, $125 bounty)
evgencherry: posts the ante 50
Deniis134: posts the ante 50
LaliTournier: posts the ante 50
edercampana: posts the ante 50
Lindskoug47: posts the ante 50
gtavares10: posts the ante 50
PabloPool12: posts the ante 50
pora adrian: posts the ante 50
ikkedus: posts the ante 50
LaliTournier: posts small blind 175
edercampana: posts big blind 350
*** HOLE CARDS ***
Dealt to ikkedus {k-Diamonds}{k-Clubs}
Lindskoug47: folds
gtavares10: folds
PabloPool12: folds
pora adrian: raises 455 to 805
ikkedus: raises 1813 to 2618
evgencherry: folds
Deniis134: raises 2632 to 5250
LaliTournier: folds
edercampana: folds
pora adrian: folds
ikkedus: raises 13144 to 18394 and is all-in
Deniis134: calls 13144
*** FLOP *** {8-Spades}{9-Hearts}{7-Clubs}
*** TURN *** {8-Spades}{9-Hearts}{7-Clubs} {4-Diamonds}
*** RIVER *** {8-Spades}{9-Hearts}{7-Clubs}{4-Diamonds} {a-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
ikkedus: shows {k-Diamonds}{k-Clubs} (a pair of Kings)
Deniis134: shows {a-Diamonds}{a-Spades} (three of a kind, Aces)
Deniis134 collected 38568 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 38568 | Rake 0
Board {8-Spades}{9-Hearts}{7-Clubs}{4-Diamonds}{a-Clubs}
Seat 1: evgencherry folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: Deniis134 (button) showed {a-Diamonds}{a-Spades} and won (38568) with three of a kind, Aces
Seat 3: LaliTournier (small blind) folded before Flop
Seat 4: edercampana (big blind) folded before Flop
Seat 5: Lindskoug47 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: gtavares10 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: PabloPool12 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: pora adrian folded before Flop
Seat 9: ikkedus showed {k-Diamonds}{k-Clubs} and lost with a pair of Kings

74  

bust mini thrill, mwah

PokerStars Hand #224210547099: Tournament #3131689445, $50+$50+$9 USD Hold'em No Limit - Level VII (100/200) - 2021/02/25 21:31:00 CET [2021/02/25 15:31:00 ET]
Table '3131689445 8' 9-max Seat #8 is the button
Seat 1: Vaccarias (27737 in chips, $75 bounty)
Seat 2: Waulker (9960 in chips, $50 bounty)
Seat 3: mssclick (12972 in chips, $50 bounty)
Seat 4: Vadim_VGKS (9796 in chips, $50 bounty)
Seat 5: Jevgeni1986 (3095 in chips, $50 bounty)
Seat 6: michael23air (4881 in chips, $50 bounty)
Seat 7: I'llTheBest (10234 in chips, $50 bounty)
Seat 8: pavelrazgrom (10456 in chips, $50 bounty)
Seat 9: ikkedus (4772 in chips, $50 bounty)
Vaccarias: posts the ante 20
Waulker: posts the ante 20
mssclick: posts the ante 20
Vadim_VGKS: posts the ante 20
Jevgeni1986: posts the ante 20
michael23air: posts the ante 20
I'llTheBest: posts the ante 20
pavelrazgrom: posts the ante 20
ikkedus: posts the ante 20
ikkedus: posts small blind 100
Vaccarias: posts big blind 200
*** HOLE CARDS ***
Dealt to ikkedus {k-Clubs}{a-Spades}
Waulker: raises 240 to 440
mssclick: raises 1060 to 1500
Vadim_VGKS: folds
Jevgeni1986: folds
michael23air: folds
I'llTheBest: folds
pavelrazgrom: folds
ikkedus: raises 3252 to 4752 and is all-in
Vaccarias: folds
Waulker: folds
mssclick: calls 3252
*** FLOP *** {8-Hearts}{5-Diamonds}{4-Diamonds}
*** TURN *** {8-Hearts}{5-Diamonds}{4-Diamonds} {3-Diamonds}
*** RIVER *** {8-Hearts}{5-Diamonds}{4-Diamonds}{3-Diamonds} {6-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
ikkedus: shows {k-Clubs}{a-Spades} (high card Ace)
mssclick: shows {k-Hearts}{a-Diamonds} (a flush, Ace high)
mssclick collected 10324 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 10324 | Rake 0
Board {8-Hearts}{5-Diamonds}{4-Diamonds}{3-Diamonds}{6-Diamonds}
Seat 1: Vaccarias (big blind) folded before Flop
Seat 2: Waulker folded before Flop
Seat 3: mssclick showed {k-Hearts}{a-Diamonds} and won (10324) with a flush, Ace high
Seat 4: Vadim_VGKS folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: Jevgeni1986 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: michael23air folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: I'llTheBest folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: pavelrazgrom (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: ikkedus (small blind) showed {k-Clubs}{a-Spades} and lost with high card Ace

73  

bust turbo serie phase

PokerStars Hand #224210359893: Tournament #3136228927, $9.80+$1.20 USD Hold'em No Limit - Level XIV (600/1200) - 2021/02/25 21:26:33 CET [2021/02/25 15:26:33 ET]
Table '3136228927 3' 9-max Seat #2 is the button
Seat 1: tahoe454 (12186 in chips)
Seat 2: lelecosfc7 (13451 in chips)
Seat 3: bon4u (12341 in chips)
Seat 4: ikkedus (15518 in chips)
Seat 5: alphA_hAnds (34729 in chips)
Seat 6: JLPG0909 (22280 in chips)
Seat 7: Meira97 (18569 in chips)
Seat 8: TY1753 (46744 in chips)
Seat 9: KObiTRyce (25875 in chips)
tahoe454: posts the ante 150
lelecosfc7: posts the ante 150
bon4u: posts the ante 150
ikkedus: posts the ante 150
alphA_hAnds: posts the ante 150
JLPG0909: posts the ante 150
Meira97: posts the ante 150
TY1753: posts the ante 150
KObiTRyce: posts the ante 150
bon4u: posts small blind 600
ikkedus: posts big blind 1200
*** HOLE CARDS ***
Dealt to ikkedus {a-Spades}{j-Spades}
alphA_hAnds: folds
JLPG0909: folds
Meira97: folds
TY1753: raises 4350 to 5550
KObiTRyce: folds
tahoe454 has timed out
tahoe454: folds
tahoe454 is sitting out
lelecosfc7: folds
bon4u: folds
ikkedus: raises 9818 to 15368 and is all-in
tahoe454 has returned
TY1753: calls 9818
*** FLOP *** {7-Spades}{9-Clubs}{10-Diamonds}
*** TURN *** {7-Spades}{9-Clubs}{10-Diamonds} {j-Hearts}
*** RIVER *** {7-Spades}{9-Clubs}{10-Diamonds}{j-Hearts} {5-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
ikkedus: shows {a-Spades}{j-Spades} (a pair of Jacks)
TY1753: shows {10-Clubs}{j-Clubs} (two pair, Jacks and Tens)
TY1753 collected 32686 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 32686 | Rake 0
Board {7-Spades}{9-Clubs}{10-Diamonds}{j-Hearts}{5-Hearts}
Seat 1: tahoe454 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: lelecosfc7 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: bon4u (small blind) folded before Flop
Seat 4: ikkedus (big blind) showed {a-Spades}{j-Spades} and lost with a pair of Jacks
Seat 5: alphA_hAnds folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: JLPG0909 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: Meira97 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: TY1753 showed {10-Clubs}{j-Clubs} and won (32686) with two pair, Jacks and Tens
Seat 9: KObiTRyce folded before Flop (didn't bet)

72  

mini thrill

PokerStars Hand #224210203013: Tournament #3131689445, $50+$50+$9 USD Hold'em No Limit - Level VII (100/200) - 2021/02/25 21:22:47 CET [2021/02/25 15:22:47 ET]
Table '3131689445 8' 9-max Seat #1 is the button
Seat 1: Vaccarias (11910 in chips, $50 bounty)
Seat 2: G1a1u1s1s (2713 in chips, $50 bounty)
Seat 3: mssclick (13612 in chips, $50 bounty)
Seat 4: Vadim_VGKS (12144 in chips, $50 bounty)
Seat 5: Jevgeni1986 (7955 in chips, $50 bounty)
Seat 6: michael23air (6011 in chips, $50 bounty)
Seat 7: I'llTheBest (11264 in chips, $50 bounty)
Seat 8: pavelrazgrom (9136 in chips, $50 bounty)
Seat 9: ikkedus (9158 in chips, $50 bounty)
Vaccarias: posts the ante 20
G1a1u1s1s: posts the ante 20
mssclick: posts the ante 20
Vadim_VGKS: posts the ante 20
Jevgeni1986: posts the ante 20
michael23air: posts the ante 20
I'llTheBest: posts the ante 20
pavelrazgrom: posts the ante 20
ikkedus: posts the ante 20
G1a1u1s1s: posts small blind 100
mssclick: posts big blind 200
*** HOLE CARDS ***
Dealt to ikkedus {a-Hearts}{q-Hearts}
Vadim_VGKS: raises 200 to 400
Jevgeni1986: folds
michael23air: folds
I'llTheBest: folds
pavelrazgrom: folds
ikkedus: calls 400
Vaccarias: folds
G1a1u1s1s: folds
mssclick: calls 200
*** FLOP *** {j-Hearts}{3-Clubs}{j-Diamonds}
mssclick: checks
Vadim_VGKS: bets 799
ikkedus: calls 799
mssclick: folds
*** TURN *** {j-Hearts}{3-Clubs}{j-Diamonds} {10-Spades}
Vadim_VGKS: checks
ikkedus: bets 1570
Vadim_VGKS: calls 1570
*** RIVER *** {j-Hearts}{3-Clubs}{j-Diamonds}{10-Spades} {9-Clubs}
Vadim_VGKS: checks
ikkedus: checks
*** SHOW DOWN ***
Vadim_VGKS: shows {5-Clubs}{5-Hearts} (two pair, Jacks and Fives)
ikkedus: mucks hand
Vadim_VGKS collected 6218 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 6218 | Rake 0
Board {j-Hearts}{3-Clubs}{j-Diamonds}{10-Spades}{9-Clubs}
Seat 1: Vaccarias (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: G1a1u1s1s (small blind) folded before Flop
Seat 3: mssclick (big blind) folded on the Flop
Seat 4: Vadim_VGKS showed {5-Clubs}{5-Hearts} and won (6218) with two pair, Jacks and Fives
Seat 5: Jevgeni1986 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: michael23air folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: I'llTheBest folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: pavelrazgrom folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: ikkedus mucked {a-Hearts}{q-Hearts}

71  

bounty 109

PokerStars Hand #224210124155: Tournament #3134310013, $50+$50+$9 USD Hold'em No Limit - Level XIII (150/300) - 2021/02/25 21:21:00 CET [2021/02/25 15:21:00 ET]
Table '3134310013 7' 9-max Seat #7 is the button
Seat 1: evgencherry (15227 in chips, $125 bounty)
Seat 2: Deniis134 (23321 in chips, $118.75 bounty)
Seat 3: LaliTournier (8259 in chips, $50 bounty)
Seat 4: edercampana (9663 in chips, $75 bounty)
Seat 5: Lindskoug47 (42978 in chips, $200 bounty)
Seat 6: gtavares10 (23844 in chips, $125 bounty)
Seat 7: PKaiser (4214 in chips, $50 bounty)
Seat 8: pora adrian (13511 in chips, $100 bounty)
Seat 9: ikkedus (8368 in chips, $125 bounty)
evgencherry: posts the ante 42
Deniis134: posts the ante 42
LaliTournier: posts the ante 42
edercampana: posts the ante 42
Lindskoug47: posts the ante 42
gtavares10: posts the ante 42
PKaiser: posts the ante 42
pora adrian: posts the ante 42
ikkedus: posts the ante 42
pora adrian: posts small blind 150
ikkedus: posts big blind 300
*** HOLE CARDS ***
Dealt to ikkedus {a-Hearts}{q-Diamonds}
evgencherry: folds
Deniis134: calls 300
LaliTournier: folds
edercampana: folds
Lindskoug47: folds
gtavares10: folds
PKaiser: folds
pora adrian: calls 150
ikkedus: checks
*** FLOP *** {q-Clubs}{6-Hearts}{9-Clubs}
pora adrian: checks
ikkedus: checks
Deniis134: bets 600
pora adrian: calls 600
ikkedus: raises 2031 to 2631
Deniis134: calls 2031
pora adrian: calls 2031
*** TURN *** {q-Clubs}{6-Hearts}{9-Clubs} {2-Spades}
pora adrian: checks
ikkedus: bets 5395 and is all-in
Deniis134: folds
pora adrian: calls 5395
*** RIVER *** {q-Clubs}{6-Hearts}{9-Clubs}{2-Spades} {6-Spades}
*** SHOW DOWN ***
pora adrian: shows {j-Clubs}{8-Clubs} (a pair of Sixes)
ikkedus: shows {a-Hearts}{q-Diamonds} (two pair, Queens and Sixes)
ikkedus collected 19961 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 19961 | Rake 0
Board {q-Clubs}{6-Hearts}{9-Clubs}{2-Spades}{6-Spades}
Seat 1: evgencherry folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: Deniis134 folded on the Turn
Seat 3: LaliTournier folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: edercampana folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: Lindskoug47 folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: gtavares10 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: PKaiser (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: pora adrian (small blind) showed {j-Clubs}{8-Clubs} and lost with a pair of Sixes
Seat 9: ikkedus (big blind) showed {a-Hearts}{q-Diamonds} and won (19961) with two pair, Queens and Sixes

70  
Terug naar boven
Loading
Sommige verplichten velden van het formulier ontbreken

Een gebruikersnaam is verplicht

Een wachtwoord is verplicht

Dit bericht kent geen inhoud

Thread onderwerp is leeg

Kies juiste category voor dit topic