Poker Forum

4419 leden
201358 topics
7525226 posts

Online: 23 11 geregistreerde leden + 12 gasten

ping
Stakeback

Stakeback Zaterdag 27-02 - ikkedus - 80/20 - $791 - sold

Laatste eerst Oudste eerst

ikkedus schreef

ik zit.. 20:29 $44 sat is niet gestart, doe de 20:45 $33 daarvoor in plaats

en die ging ook niet door.. 20:29 $22 sat 1R1A ervoor in de plaats

21  

215 saterday ko

PokerStars Hand #224282192366: Tournament #3131689501, $100+$100+$15 USD Hold'em No Limit - Level V (60/120) - 2021/02/27 20:54:49 CET [2021/02/27 14:54:49 ET]
Table '3131689501 13' 9-max Seat #3 is the button
Seat 2: Succeeed (13012 in chips, $100 bounty)
Seat 3: SingleSuited (9177 in chips, $100 bounty)
Seat 4: deyrzuited (10057 in chips, $100 bounty)
Seat 5: ikkedus (9420 in chips, $100 bounty)
Seat 6: Stoqnov303 (11194 in chips, $150 bounty)
Seat 7: Alyssonspfc (12478 in chips, $100 bounty)
Seat 8: kotyara1089 (12452 in chips, $100 bounty)
Seat 9: Tralllle (10390 in chips, $100 bounty)
Succeeed: posts the ante 12
SingleSuited: posts the ante 12
deyrzuited: posts the ante 12
ikkedus: posts the ante 12
Stoqnov303: posts the ante 12
Alyssonspfc: posts the ante 12
kotyara1089: posts the ante 12
Tralllle: posts the ante 12
deyrzuited: posts small blind 60
ikkedus: posts big blind 120
*** HOLE CARDS ***
Dealt to ikkedus {a-Diamonds}{k-Spades}
Stoqnov303: folds
Alyssonspfc: raises 144 to 264
kotyara1089: folds
Tralllle: folds
Succeeed: folds
SingleSuited: folds
deyrzuited: folds
ikkedus: calls 144
*** FLOP *** {4-Clubs}{a-Hearts}{10-Spades}
ikkedus: checks
Alyssonspfc: bets 226
ikkedus: calls 226
*** TURN *** {4-Clubs}{a-Hearts}{10-Spades} {3-Clubs}
ikkedus: checks
Alyssonspfc: bets 600
ikkedus: calls 600
*** RIVER *** {4-Clubs}{a-Hearts}{10-Spades}{3-Clubs} {8-Spades}
ikkedus: checks
Alyssonspfc: bets 1680
ikkedus: calls 1680
*** SHOW DOWN ***
Alyssonspfc: shows {10-Hearts}{8-Hearts} (two pair, Tens and Eights)
ikkedus: mucks hand
Alyssonspfc collected 5696 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 5696 | Rake 0
Board {4-Clubs}{a-Hearts}{10-Spades}{3-Clubs}{8-Spades}
Seat 2: Succeeed folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: SingleSuited (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: deyrzuited (small blind) folded before Flop
Seat 5: ikkedus (big blind) mucked {a-Diamonds}{k-Spades}
Seat 6: Stoqnov303 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: Alyssonspfc showed {10-Hearts}{8-Hearts} and won (5696) with two pair, Tens and Eights
Seat 8: kotyara1089 folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: Tralllle folded before Flop (didn't bet)

22  

BU:

23  

rebuy 22 1r1a ssat

PokerStars Hand #224282550015: Tournament #3137434553, $20.95+$1.05 USD Hold'em No Limit - Level X (1500/3000) - 2021/02/27 21:04:48 CET [2021/02/27 15:04:48 ET]
Table '3137434553 8' 9-max Seat #6 is the button
Seat 1: MANATI (76934 in chips)
Seat 2: stewybaby01 (28100 in chips)
Seat 4: ikkedus (6044 in chips)
Seat 5: (44928 in chips)
Seat 6: BacoBas (13170 in chips)
Seat 7: luckydo68 (69632 in chips)
Seat 8: EspenR (29200 in chips)
Seat 9: Buster 756 (11560 in chips)
MANATI: posts the ante 600
stewybaby01: posts the ante 600
ikkedus: posts the ante 600
: posts the ante 600
BacoBas: posts the ante 600
luckydo68: posts the ante 600
EspenR: posts the ante 600
Buster 756: posts the ante 600
luckydo68: posts small blind 1500
EspenR: posts big blind 3000
*** HOLE CARDS ***
Dealt to ikkedus {4-Clubs}{k-Clubs}
Buster 756: folds
MANATI: folds
stewybaby01: folds
ikkedus: raises 2444 to 5444 and is all-in
: folds
BacoBas: folds
luckydo68: raises 63588 to 69032 and is all-in
EspenR: folds
Uncalled bet (63588) returned to luckydo68
*** FLOP *** {8-Clubs}{a-Diamonds}{6-Diamonds}
*** TURN *** {8-Clubs}{a-Diamonds}{6-Diamonds} {9-Clubs}
*** RIVER *** {8-Clubs}{a-Diamonds}{6-Diamonds}{9-Clubs} {7-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
luckydo68: shows {q-Diamonds}{k-Spades} (high card Ace)
ikkedus: shows {4-Clubs}{k-Clubs} (high card Ace - lower kicker)
luckydo68 collected 18688 from pot
ikkedus re-buys and receives 10000 chips for $22.00
*** SUMMARY ***
Total pot 18688 | Rake 0
Board {8-Clubs}{a-Diamonds}{6-Diamonds}{9-Clubs}{7-Diamonds}
Seat 1: MANATI folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: stewybaby01 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: ikkedus showed {4-Clubs}{k-Clubs} and lost with high card Ace
Seat 5: folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: BacoBas (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: luckydo68 (small blind) showed {q-Diamonds}{k-Spades} and won (18688) with high card Ace
Seat 8: EspenR (big blind) folded before Flop
Seat 9: Buster 756 folded before Flop (didn't bet)

24  

addon 22 1r1a sat

25  

22 1r1a sat

PokerStars Hand #224282836117: Tournament #3137434553, $20.95+$1.05 USD Hold'em No Limit - Level XI (2000/4000) - 2021/02/27 21:10:41 CET [2021/02/27 15:10:41 ET]
Table '3137434553 8' 9-max Seat #5 is the button
Seat 1: Mauricaaa (97220 in chips)
Seat 2: stewybaby01 (35360 in chips)
Seat 3: Big Pig 63 (28600 in chips)
Seat 4: ikkedus (12300 in chips)
Seat 5: (46128 in chips)
Seat 6: Soliddude (73878 in chips)
Seat 7: luckydo68 (89076 in chips)
Seat 8: EspenR (55670 in chips)
Mauricaaa: posts the ante 800
stewybaby01: posts the ante 800
Big Pig 63: posts the ante 800
ikkedus: posts the ante 800
: posts the ante 800
Soliddude: posts the ante 800
luckydo68: posts the ante 800
EspenR: posts the ante 800
Soliddude: posts small blind 2000
luckydo68: posts big blind 4000
*** HOLE CARDS ***
Dealt to ikkedus {a-Spades}{j-Diamonds}
EspenR: raises 4000 to 8000
Mauricaaa: folds
stewybaby01: folds
Big Pig 63: folds
ikkedus: raises 3500 to 11500 and is all-in
: folds
Soliddude: folds
luckydo68: folds
EspenR: calls 3500
*** FLOP *** {a-Diamonds}{2-Hearts}{4-Clubs}
*** TURN *** {a-Diamonds}{2-Hearts}{4-Clubs} {k-Diamonds}
*** RIVER *** {a-Diamonds}{2-Hearts}{4-Clubs}{k-Diamonds} {8-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
EspenR: shows {10-Spades}{10-Diamonds} (a pair of Tens)
ikkedus: shows {a-Spades}{j-Diamonds} (a pair of Aces)
ikkedus collected 35400 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 35400 | Rake 0
Board {a-Diamonds}{2-Hearts}{4-Clubs}{k-Diamonds}{8-Hearts}
Seat 1: Mauricaaa folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: stewybaby01 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: Big Pig 63 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: ikkedus showed {a-Spades}{j-Diamonds} and won (35400) with a pair of Aces
Seat 5: (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: Soliddude (small blind) folded before Flop
Seat 7: luckydo68 (big blind) folded before Flop
Seat 8: EspenR showed {10-Spades}{10-Diamonds} and lost with a pair of Tens

26  

22 sat 1r1a

PokerStars Hand #224283008275: Tournament #3137434553, $20.95+$1.05 USD Hold'em No Limit - Level XII (3000/6000) - 2021/02/27 21:14:24 CET [2021/02/27 15:14:24 ET]
Table '3137434553 8' 9-max Seat #4 is the button
Seat 1: Mauricaaa (153790 in chips)
Seat 2: stewybaby01 (27760 in chips)
Seat 3: Big Pig 63 (8000 in chips)
Seat 4: ikkedus (15600 in chips)
Seat 6: Soliddude (90678 in chips)
Seat 7: luckydo68 (117820 in chips)
Seat 8: khaiandy (33705 in chips)
Seat 9: Eset93 (83858 in chips)
Mauricaaa: posts the ante 1200
stewybaby01: posts the ante 1200
Big Pig 63: posts the ante 1200
ikkedus: posts the ante 1200
Soliddude: posts the ante 1200
luckydo68: posts the ante 1200
khaiandy: posts the ante 1200
Eset93: posts the ante 1200
Soliddude: posts small blind 3000
luckydo68: posts big blind 6000
*** HOLE CARDS ***
Dealt to ikkedus {8-Spades}{7-Spades}
khaiandy: folds
Eset93: folds
Mauricaaa: folds
stewybaby01: folds
Big Pig 63: folds
ikkedus: raises 8400 to 14400 and is all-in
Soliddude: folds
luckydo68: calls 8400
*** FLOP *** {k-Spades}{j-Spades}{k-Diamonds}
*** TURN *** {k-Spades}{j-Spades}{k-Diamonds} {2-Spades}
*** RIVER *** {k-Spades}{j-Spades}{k-Diamonds}{2-Spades} {7-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
luckydo68: shows {9-Spades}{j-Diamonds} (two pair, Kings and Jacks)
ikkedus: shows {8-Spades}{7-Spades} (a flush, King high)
ikkedus collected 41400 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 41400 | Rake 0
Board {k-Spades}{j-Spades}{k-Diamonds}{2-Spades}{7-Hearts}
Seat 1: Mauricaaa folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: stewybaby01 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: Big Pig 63 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: ikkedus (button) showed {8-Spades}{7-Spades} and won (41400) with a flush, King high
Seat 6: Soliddude (small blind) folded before Flop
Seat 7: luckydo68 (big blind) showed {9-Spades}{j-Diamonds} and lost with two pair, Kings and Jacks
Seat 8: khaiandy folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: Eset93 folded before Flop (didn't bet)

27  

215bountybuilder

PokerStars Hand #224283006710: Tournament #3134310040, $50+$150+$15 USD Hold'em No Limit - Level VI (40/80) - 2021/02/27 21:14:22 CET [2021/02/27 15:14:22 ET]
Table '3134310040 7' 9-max Seat #6 is the button
Seat 1: hopezACE (6157 in chips, $150 bounty)
Seat 2: gym_asthetic (4776 in chips, $150 bounty)
Seat 3: ikkedus (7630 in chips, $150 bounty)
Seat 4: INeedCarbs (5187 in chips, $150 bounty)
Seat 5: endycrime (9842 in chips, $225 bounty)
Seat 6: Chapperman (6576 in chips, $150 bounty)
Seat 7: denchiro (4566 in chips, $150 bounty)
Seat 8: dincimus (650 in chips, $150 bounty)
Seat 9: nruijs (4413 in chips, $150 bounty)
hopezACE: posts the ante 12
gym_asthetic: posts the ante 12
ikkedus: posts the ante 12
INeedCarbs: posts the ante 12
endycrime: posts the ante 12
Chapperman: posts the ante 12
denchiro: posts the ante 12
dincimus: posts the ante 12
nruijs: posts the ante 12
denchiro: posts small blind 40
dincimus: posts big blind 80
*** HOLE CARDS ***
Dealt to ikkedus {5-Spades}{5-Diamonds}
nruijs: raises 80 to 160
hopezACE: folds
gym_asthetic: folds
ikkedus: calls 160
INeedCarbs: folds
endycrime: folds
Chapperman: folds
denchiro: calls 120
dincimus: folds
*** FLOP *** {9-Spades}{8-Spades}{3-Spades}
denchiro: checks
nruijs: bets 80
ikkedus: calls 80
denchiro: folds
*** TURN *** {9-Spades}{8-Spades}{3-Spades} {j-Hearts}
nruijs: bets 80
ikkedus: calls 80
*** RIVER *** {9-Spades}{8-Spades}{3-Spades}{j-Hearts} {k-Spades}
nruijs: bets 494
ikkedus: calls 494
*** SHOW DOWN ***
nruijs: shows {a-Clubs}{8-Hearts} (a pair of Eights)
ikkedus: shows {5-Spades}{5-Diamonds} (a flush, King high)
ikkedus collected 1976 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 1976 | Rake 0
Board {9-Spades}{8-Spades}{3-Spades}{j-Hearts}{k-Spades}
Seat 1: hopezACE folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: gym_asthetic folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: ikkedus showed {5-Spades}{5-Diamonds} and won (1976) with a flush, King high
Seat 4: INeedCarbs folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: endycrime folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: Chapperman (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: denchiro (small blind) folded on the Flop
Seat 8: dincimus (big blind) folded before Flop
Seat 9: nruijs showed {a-Clubs}{8-Hearts} and lost with a pair of Eights

28  

+75

PokerStars Hand #224283135443: Tournament #3134310040, $50+$150+$15 USD Hold'em No Limit - Level VI (40/80) - 2021/02/27 21:17:08 CET [2021/02/27 15:17:08 ET]
Table '3134310040 7' 9-max Seat #8 is the button
Seat 1: hopezACE (6589 in chips, $150 bounty)
Seat 2: gym_asthetic (4752 in chips, $150 bounty)
Seat 3: ikkedus (8768 in chips, $150 bounty)
Seat 4: INeedCarbs (5163 in chips, $150 bounty)
Seat 5: endycrime (9818 in chips, $225 bounty)
Seat 6: Chapperman (6552 in chips, $150 bounty)
Seat 7: denchiro (4062 in chips, $150 bounty)
Seat 8: dincimus (506 in chips, $150 bounty)
hopezACE: posts the ante 12
gym_asthetic: posts the ante 12
ikkedus: posts the ante 12
INeedCarbs: posts the ante 12
endycrime: posts the ante 12
Chapperman: posts the ante 12
denchiro: posts the ante 12
dincimus: posts the ante 12
hopezACE: posts small blind 40
gym_asthetic: posts big blind 80
*** HOLE CARDS ***
Dealt to ikkedus {k-Hearts}{a-Hearts}
ikkedus: raises 112 to 192
INeedCarbs: folds
endycrime: folds
Chapperman: folds
denchiro: folds
dincimus: raises 302 to 494 and is all-in
hopezACE: folds
gym_asthetic: folds
ikkedus: calls 302
*** FLOP *** {5-Clubs}{6-Hearts}{a-Clubs}
*** TURN *** {5-Clubs}{6-Hearts}{a-Clubs} {q-Spades}
*** RIVER *** {5-Clubs}{6-Hearts}{a-Clubs}{q-Spades} {9-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
ikkedus: shows {k-Hearts}{a-Hearts} (a pair of Aces)
dincimus: shows {10-Spades}{10-Hearts} (a pair of Tens)
ikkedus collected 1204 from pot
ikkedus wins $75 for eliminating dincimus and their own bounty increases by $75 to $225
dincimus finished the tournament
*** SUMMARY ***
Total pot 1204 | Rake 0
Board {5-Clubs}{6-Hearts}{a-Clubs}{q-Spades}{9-Clubs}
Seat 1: hopezACE (small blind) folded before Flop
Seat 2: gym_asthetic (big blind) folded before Flop
Seat 3: ikkedus showed {k-Hearts}{a-Hearts} and won (1204) with a pair of Aces
Seat 4: INeedCarbs folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: endycrime folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: Chapperman folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: denchiro folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: dincimus (button) showed {10-Spades}{10-Hearts} and lost with a pair of Tens

29  

22 sat

PokerStars Hand #224283199709: Tournament #3137434553, $20.95+$1.05 USD Hold'em No Limit - Level XIII (4000/8000) - 2021/02/27 21:18:31 CET [2021/02/27 15:18:31 ET]
Table '3137434553 5' 9-max Seat #7 is the button
Seat 1: wiczar (97004 in chips)
Seat 2: skinnybob123 (143908 in chips)
Seat 3: BjSmouX (5756 in chips)
Seat 4: golup.de (88218 in chips)
Seat 6: Timsucks1 (151870 in chips)
Seat 7: Ca$hGab (138109 in chips)
Seat 8: ikkedus (26200 in chips)
wiczar: posts the ante 1600
skinnybob123: posts the ante 1600
BjSmouX: posts the ante 1600
golup.de: posts the ante 1600
Timsucks1: posts the ante 1600
Ca$hGab: posts the ante 1600
ikkedus: posts the ante 1600
ikkedus: posts small blind 4000
wiczar: posts big blind 8000
*** HOLE CARDS ***
Dealt to ikkedus {a-Clubs}{a-Hearts}
skinnybob123: folds
BjSmouX: calls 4156 and is all-in
golup.de: folds
Timsucks1: folds
Ca$hGab: folds
ikkedus: raises 16600 to 24600 and is all-in
wiczar: calls 16600
*** FLOP *** {8-Spades}{j-Hearts}{9-Spades}
*** TURN *** {8-Spades}{j-Hearts}{9-Spades} {3-Spades}
*** RIVER *** {8-Spades}{j-Hearts}{9-Spades}{3-Spades} {10-Spades}
*** SHOW DOWN ***
ikkedus: shows {a-Clubs}{a-Hearts} (a pair of Aces)
wiczar: shows {k-Clubs}{5-Clubs} (high card King)
ikkedus collected 40888 from side pot
BjSmouX: shows {10-Clubs}{4-Diamonds} (a pair of Tens)
ikkedus collected 23668 from main pot
BjSmouX finished the tournament in 15th place
*** SUMMARY ***
Total pot 64556 Main pot 23668. Side pot 40888. | Rake 0
Board {8-Spades}{j-Hearts}{9-Spades}{3-Spades}{10-Spades}
Seat 1: wiczar (big blind) showed {k-Clubs}{5-Clubs} and lost with high card King
Seat 2: skinnybob123 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: BjSmouX showed {10-Clubs}{4-Diamonds} and lost with a pair of Tens
Seat 4: golup.de folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: Timsucks1 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: Ca$hGab (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: ikkedus (small blind) showed {a-Clubs}{a-Hearts} and won (64556) with a pair of Aces

30  

22sat

PokerStars Hand #224283322743: Tournament #3137434553, $20.95+$1.05 USD Hold'em No Limit - Level XIV (5000/10000) - 2021/02/27 21:21:08 CET [2021/02/27 15:21:08 ET]
Table '3137434553 5' 9-max Seat #2 is the button
Seat 1: wiczar (61804 in chips)
Seat 2: skinnybob123 (118308 in chips)
Seat 3: luckydo68 (149820 in chips)
Seat 4: golup.de (62618 in chips)
Seat 6: Timsucks1 (146270 in chips)
Seat 7: Ca$hGab (132509 in chips)
Seat 8: ikkedus (87556 in chips)
wiczar: posts the ante 2000
skinnybob123: posts the ante 2000
luckydo68: posts the ante 2000
golup.de: posts the ante 2000
Timsucks1: posts the ante 2000
Ca$hGab: posts the ante 2000
ikkedus: posts the ante 2000
luckydo68: posts small blind 5000
golup.de: posts big blind 10000
*** HOLE CARDS ***
Dealt to ikkedus {k-Clubs}{10-Diamonds}
Timsucks1: folds
Ca$hGab: folds
ikkedus: raises 75556 to 85556 and is all-in
wiczar: folds
skinnybob123: folds
luckydo68: folds
golup.de: calls 50618 and is all-in
Uncalled bet (24938) returned to ikkedus
*** FLOP *** {4-Hearts}{6-Spades}{6-Diamonds}
*** TURN *** {4-Hearts}{6-Spades}{6-Diamonds} {j-Diamonds}
*** RIVER *** {4-Hearts}{6-Spades}{6-Diamonds}{j-Diamonds} {8-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
golup.de: shows {j-Clubs}{j-Hearts} (a full house, Jacks full of Sixes)
ikkedus: shows {k-Clubs}{10-Diamonds} (a pair of Sixes)
golup.de collected 140236 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 140236 | Rake 0
Board {4-Hearts}{6-Spades}{6-Diamonds}{j-Diamonds}{8-Clubs}
Seat 1: wiczar folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: skinnybob123 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: luckydo68 (small blind) folded before Flop
Seat 4: golup.de (big blind) showed {j-Clubs}{j-Hearts} and won (140236) with a full house, Jacks full of Sixes
Seat 6: Timsucks1 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: Ca$hGab folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: ikkedus showed {k-Clubs}{10-Diamonds} and lost with a pair of Sixes

31  

22sat

PokerStars Hand #224283389792: Tournament #3137434553, $20.95+$1.05 USD Hold'em No Limit - Level XV (7500/15000) - 2021/02/27 21:22:34 CET [2021/02/27 15:22:34 ET]
Table '3137434553 8' 9-max Seat #4 is the button
Seat 1: Mauricaaa (170390 in chips)
Seat 2: karlson666 (53860 in chips)
Seat 4: fronk_donk (118421 in chips)
Seat 5: D00D80 (229326 in chips)
Seat 6: ikkedus (21938 in chips)
Seat 9: Eset93 (132118 in chips)
Mauricaaa: posts the ante 3000
karlson666: posts the ante 3000
fronk_donk: posts the ante 3000
D00D80: posts the ante 3000
ikkedus: posts the ante 3000
Eset93: posts the ante 3000
D00D80: posts small blind 7500
ikkedus: posts big blind 15000
*** HOLE CARDS ***
Dealt to ikkedus {3-Spades}{8-Hearts}
Eset93: folds
Mauricaaa: folds
karlson666: folds
fronk_donk: folds
D00D80: folds
Uncalled bet (7500) returned to ikkedus
ikkedus collected 33000 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 33000 | Rake 0
Seat 1: Mauricaaa folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: karlson666 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: fronk_donk (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: D00D80 (small blind) folded before Flop
Seat 6: ikkedus (big blind) collected (33000)
Seat 9: Eset93 folded before Flop (didn't bet)

32  

bust saterday 215 ko

PokerStars Hand #224283399859: Tournament #3131689501, $100+$100+$15 USD Hold'em No Limit - Level VII (100/200) - 2021/02/27 21:22:47 CET [2021/02/27 15:22:47 ET]
Table '3131689501 13' 9-max Seat #2 is the button
Seat 1: Smithstudent (11722 in chips, $150 bounty)
Seat 2: Succeeed (17910 in chips, $100 bounty)
Seat 3: SingleSuited (6226 in chips, $100 bounty)
Seat 5: ikkedus (4945 in chips, $100 bounty)
Seat 6: Stoqnov303 (18287 in chips, $150 bounty)
Seat 7: Alyssonspfc (12044 in chips, $100 bounty)
Seat 8: kotyara1089 (11336 in chips, $100 bounty)
Seat 9: Tralllle (15710 in chips, $100 bounty)
Smithstudent: posts the ante 20
Succeeed: posts the ante 20
SingleSuited: posts the ante 20
ikkedus: posts the ante 20
Stoqnov303: posts the ante 20
Alyssonspfc: posts the ante 20
kotyara1089: posts the ante 20
Tralllle: posts the ante 20
SingleSuited: posts small blind 100
ikkedus: posts big blind 200
*** HOLE CARDS ***
Dealt to ikkedus {9-Spades}{9-Hearts}
Stoqnov303: folds
Alyssonspfc: folds
kotyara1089: raises 200 to 400
Tralllle: calls 400
Smithstudent: folds
Succeeed: folds
SingleSuited: calls 300
ikkedus: raises 4525 to 4925 and is all-in
kotyara1089: folds
Tralllle: raises 10765 to 15690 and is all-in
SingleSuited: calls 5806 and is all-in
Uncalled bet (9484) returned to Tralllle
*** FLOP *** {a-Clubs}{a-Hearts}{2-Clubs}
*** TURN *** {a-Clubs}{a-Hearts}{2-Clubs} {8-Clubs}
*** RIVER *** {a-Clubs}{a-Hearts}{2-Clubs}{8-Clubs} {5-Spades}
*** SHOW DOWN ***
SingleSuited: shows {8-Diamonds}{10-Diamonds} (two pair, Aces and Eights)
Tralllle: shows {k-Hearts}{k-Clubs} (two pair, Aces and Kings)
Tralllle collected 2562 from side pot
ikkedus: shows {9-Spades}{9-Hearts} (two pair, Aces and Nines)
Tralllle collected 15335 from main pot
*** SUMMARY ***
Total pot 17897 Main pot 15335. Side pot 2562. | Rake 0
Board {a-Clubs}{a-Hearts}{2-Clubs}{8-Clubs}{5-Spades}
Seat 1: Smithstudent folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: Succeeed (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: SingleSuited (small blind) showed {8-Diamonds}{10-Diamonds} and lost with two pair, Aces and Eights
Seat 5: ikkedus (big blind) showed {9-Spades}{9-Hearts} and lost with two pair, Aces and Nines
Seat 6: Stoqnov303 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: Alyssonspfc folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: kotyara1089 folded before Flop
Seat 9: Tralllle showed {k-Hearts}{k-Clubs} and won (17897) with two pair, Aces and Kings

33  

109 sat

PokerStars Hand #224283537395: Tournament #3137282292, $100+$9 USD Hold'em No Limit - Level II (50/100) - 2021/02/27 21:25:44 CET [2021/02/27 15:25:44 ET]
Table '3137282292 5' 8-max Seat #3 is the button
Seat 1: gonti89 (4454 in chips)
Seat 2: spirgius1991 (5698 in chips)
Seat 3: Misery Mire (5232 in chips)
Seat 4: necgaidziai (4868 in chips)
Seat 5: LeoMattosAK (3900 in chips)
Seat 6: SteveMcKean (4788 in chips) is sitting out
Seat 7: cargoNoel (6082 in chips)
Seat 8: ikkedus (4978 in chips)
gonti89: posts the ante 12
spirgius1991: posts the ante 12
Misery Mire: posts the ante 12
necgaidziai: posts the ante 12
LeoMattosAK: posts the ante 12
SteveMcKean: posts the ante 12
cargoNoel: posts the ante 12
ikkedus: posts the ante 12
necgaidziai: posts small blind 50
LeoMattosAK: posts big blind 100
*** HOLE CARDS ***
Dealt to ikkedus {q-Spades}{q-Clubs}
SteveMcKean: folds
cargoNoel: raises 100 to 200
ikkedus: raises 450 to 650
gonti89: folds
spirgius1991: folds
Misery Mire: folds
necgaidziai: folds
LeoMattosAK: folds
cargoNoel: calls 450
*** FLOP *** {9-Hearts}{8-Clubs}{7-Spades}
cargoNoel: checks
ikkedus: bets 386
cargoNoel: raises 2318 to 2704
ikkedus: raises 1612 to 4316 and is all-in
cargoNoel: calls 1612
*** TURN *** {9-Hearts}{8-Clubs}{7-Spades} {6-Hearts}
*** RIVER *** {9-Hearts}{8-Clubs}{7-Spades}{6-Hearts} {3-Spades}
*** SHOW DOWN ***
cargoNoel: shows {j-Hearts}{j-Clubs} (a pair of Jacks)
ikkedus: shows {q-Spades}{q-Clubs} (a pair of Queens)
ikkedus collected 10178 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 10178 | Rake 0
Board {9-Hearts}{8-Clubs}{7-Spades}{6-Hearts}{3-Spades}
Seat 1: gonti89 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: spirgius1991 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: Misery Mire (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: necgaidziai (small blind) folded before Flop
Seat 5: LeoMattosAK (big blind) folded before Flop
Seat 6: SteveMcKean folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: cargoNoel showed {j-Hearts}{j-Clubs} and lost with a pair of Jacks
Seat 8: ikkedus showed {q-Spades}{q-Clubs} and won (10178) with a pair of Queens

34  

22sat

PokerStars Hand #224283585891: Tournament #3137434553, $20.95+$1.05 USD Hold'em No Limit - Level XVI (10000/20000) - 2021/02/27 21:26:39 CET [2021/02/27 15:26:39 ET]
Table '3137434553 8' 9-max Seat #4 is the button
Seat 2: karlson666 (49360 in chips)
Seat 4: fronk_donk (311327 in chips)
Seat 5: D00D80 (205810 in chips)
Seat 6: ikkedus (19938 in chips)
Seat 9: Eset93 (139618 in chips)
karlson666: posts the ante 4000
fronk_donk: posts the ante 4000
D00D80: posts the ante 4000
ikkedus: posts the ante 4000
Eset93: posts the ante 4000
D00D80: posts small blind 10000
ikkedus: posts big blind 15938 and is all-in
*** HOLE CARDS ***
Dealt to ikkedus {8-Hearts}{q-Hearts}
Eset93: folds
karlson666: folds
fronk_donk: folds
D00D80: folds
Uncalled bet (5938) returned to ikkedus
ikkedus collected 40000 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 40000 | Rake 0
Seat 2: karlson666 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: fronk_donk (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: D00D80 (small blind) folded before Flop
Seat 6: ikkedus (big blind) collected (40000)
Seat 9: Eset93 folded before Flop (didn't bet)

35  

op de bubble 22 sat

PokerStars Hand #224283730688: Tournament #3137434553, $20.95+$1.05 USD Hold'em No Limit - Level XVII (15000/30000) - 2021/02/27 21:29:39 CET [2021/02/27 15:29:39 ET]
Table '3137434553 8' 9-max Seat #4 is the button
Seat 2: karlson666 (58080 in chips)
Seat 4: fronk_donk (242327 in chips)
Seat 5: D00D80 (191810 in chips)
Seat 6: ikkedus (15938 in chips)
Seat 9: Eset93 (217898 in chips)
karlson666: posts the ante 6000
fronk_donk: posts the ante 6000
D00D80: posts the ante 6000
ikkedus: posts the ante 6000
Eset93: posts the ante 6000
D00D80: posts small blind 15000
ikkedus: posts big blind 9938 and is all-in
*** HOLE CARDS ***
Dealt to ikkedus {7-Spades}{k-Clubs}
Eset93: folds
karlson666: folds
fronk_donk: folds
Uncalled bet (5062) returned to D00D80
*** FLOP *** {5-Clubs}{4-Spades}{3-Hearts}
*** TURN *** {5-Clubs}{4-Spades}{3-Hearts} {2-Diamonds}
*** RIVER *** {5-Clubs}{4-Spades}{3-Hearts}{2-Diamonds} {6-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
D00D80: shows {a-Spades}{a-Clubs} (a straight, Deuce to Six)
ikkedus: shows {7-Spades}{k-Clubs} (a straight, Three to Seven)
ikkedus collected 49876 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 49876 | Rake 0
Board {5-Clubs}{4-Spades}{3-Hearts}{2-Diamonds}{6-Hearts}
Seat 2: karlson666 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: fronk_donk (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: D00D80 (small blind) showed {a-Spades}{a-Clubs} and lost with a straight, Deuce to Six
Seat 6: ikkedus (big blind) showed {7-Spades}{k-Clubs} and won (49876) with a straight, Three to Seven
Seat 9: Eset93 folded before Flop (didn't bet)

36  

itm 22 sat

37  

215 bountybuilder.. hoe dan? en waarom toch..

PokerStars Hand #224283818515: Tournament #3134310040, $50+$150+$15 USD Hold'em No Limit - Level VIII (50/100) - 2021/02/27 21:31:24 CET [2021/02/27 15:31:24 ET]
Table '3134310040 7' 9-max Seat #4 is the button
Seat 1: hopezACE (6920 in chips, $150 bounty)
Seat 2: gym_asthetic (3693 in chips, $150 bounty)
Seat 3: ikkedus (8407 in chips, $225 bounty)
Seat 4: INeedCarbs (5349 in chips, $150 bounty)
Seat 5: endycrime (17262 in chips, $300 bounty)
Seat 7: denchiro (6385 in chips, $150 bounty)
Seat 8: bigpapyboss (4068 in chips, $150 bounty)
Seat 9: Drizzt-D1 (4715 in chips, $150 bounty)
hopezACE: posts the ante 15
gym_asthetic: posts the ante 15
ikkedus: posts the ante 15
INeedCarbs: posts the ante 15
endycrime: posts the ante 15
denchiro: posts the ante 15
bigpapyboss: posts the ante 15
Drizzt-D1: posts the ante 15
endycrime: posts small blind 50
denchiro: posts big blind 100
*** HOLE CARDS ***
Dealt to ikkedus {a-Hearts}{a-Spades}
bigpapyboss: folds
Drizzt-D1: raises 150 to 250
hopezACE: folds
gym_asthetic: folds
ikkedus: raises 562 to 812
INeedCarbs: folds
endycrime: folds
denchiro: folds
Drizzt-D1: raises 3888 to 4700 and is all-in
ikkedus: calls 3888
*** FLOP *** {9-Clubs}{9-Spades}{5-Clubs}
*** TURN *** {9-Clubs}{9-Spades}{5-Clubs} {k-Clubs}
*** RIVER *** {9-Clubs}{9-Spades}{5-Clubs}{k-Clubs} {k-Spades}
*** SHOW DOWN ***
Drizzt-D1: shows {a-Clubs}{k-Diamonds} (a full house, Kings full of Nines)
ikkedus: shows {a-Hearts}{a-Spades} (two pair, Aces and Kings)
Drizzt-D1 collected 9670 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 9670 | Rake 0
Board {9-Clubs}{9-Spades}{5-Clubs}{k-Clubs}{k-Spades}
Seat 1: hopezACE folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: gym_asthetic folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: ikkedus showed {a-Hearts}{a-Spades} and lost with two pair, Aces and Kings
Seat 4: INeedCarbs (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: endycrime (small blind) folded before Flop
Seat 7: denchiro (big blind) folded before Flop
Seat 8: bigpapyboss folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: Drizzt-D1 showed {a-Clubs}{k-Diamonds} and won (9670) with a full house, Kings full of Nines

38  

+109

PokerStars Hand #224283914620: Tournament #3137434553, $20.95+$1.05 USD Hold'em No Limit - Level XVIII (20000/40000) - 2021/02/27 21:33:27 CET [2021/02/27 15:33:27 ET]
Table '3137434553 5' 9-max Seat #8 is the button
Seat 1: ikkedus (41256 in chips)
Seat 2: skinnybob123 (265118 in chips)
Seat 3: luckydo68 (102320 in chips)
Seat 7: Ca$hGab (570027 in chips)
Seat 8: D00D80 (204952 in chips)
Seat 9: fronk_donk (276327 in chips)
ikkedus: posts the ante 8000
skinnybob123: posts the ante 8000
luckydo68: posts the ante 8000
Ca$hGab: posts the ante 8000
D00D80: posts the ante 8000
fronk_donk: posts the ante 8000
fronk_donk: posts small blind 20000
ikkedus: posts big blind 33256 and is all-in
*** HOLE CARDS ***
Dealt to ikkedus {9-Diamonds}{7-Hearts}
skinnybob123: folds
luckydo68: raises 61064 to 94320 and is all-in
Ca$hGab: calls 94320
D00D80: folds
fronk_donk: folds
*** FLOP *** {6-Hearts}{q-Spades}{a-Clubs}
*** TURN *** {6-Hearts}{q-Spades}{a-Clubs} {q-Clubs}
*** RIVER *** {6-Hearts}{q-Spades}{a-Clubs}{q-Clubs} {3-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
luckydo68: shows {7-Clubs}{k-Spades} (a pair of Queens)
Ca$hGab: shows {10-Hearts}{10-Spades} (two pair, Queens and Tens)
Ca$hGab collected 122128 from side pot
ikkedus: shows {9-Diamonds}{7-Hearts} (a pair of Queens)
Ca$hGab collected 167768 from main pot
*** SUMMARY ***
Total pot 289896 Main pot 167768. Side pot 122128. | Rake 0
Board {6-Hearts}{q-Spades}{a-Clubs}{q-Clubs}{3-Hearts}
Seat 1: ikkedus (big blind) showed {9-Diamonds}{7-Hearts} and lost with a pair of Queens
Seat 2: skinnybob123 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: luckydo68 showed {7-Clubs}{k-Spades} and lost with a pair of Queens
Seat 7: Ca$hGab showed {10-Hearts}{10-Spades} and won (289896) with two pair, Queens and Tens
Seat 8: D00D80 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: fronk_donk (small blind) folded before Flop

39  

bust 33 bountybuilder

PokerStars Hand #224283914620: Tournament #3137434553, $20.95+$1.05 USD Hold'em No Limit - Level XVIII (20000/40000) - 2021/02/27 21:33:27 CET [2021/02/27 15:33:27 ET]
Table '3137434553 5' 9-max Seat #8 is the button
Seat 1: ikkedus (41256 in chips)
Seat 2: skinnybob123 (265118 in chips)
Seat 3: luckydo68 (102320 in chips)
Seat 7: Ca$hGab (570027 in chips)
Seat 8: D00D80 (204952 in chips)
Seat 9: fronk_donk (276327 in chips)
ikkedus: posts the ante 8000
skinnybob123: posts the ante 8000
luckydo68: posts the ante 8000
Ca$hGab: posts the ante 8000
D00D80: posts the ante 8000
fronk_donk: posts the ante 8000
fronk_donk: posts small blind 20000
ikkedus: posts big blind 33256 and is all-in
*** HOLE CARDS ***
Dealt to ikkedus {9-Diamonds}{7-Hearts}
skinnybob123: folds
luckydo68: raises 61064 to 94320 and is all-in
Ca$hGab: calls 94320
D00D80: folds
fronk_donk: folds
*** FLOP *** {6-Hearts}{q-Spades}{a-Clubs}
*** TURN *** {6-Hearts}{q-Spades}{a-Clubs} {q-Clubs}
*** RIVER *** {6-Hearts}{q-Spades}{a-Clubs}{q-Clubs} {3-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
luckydo68: shows {7-Clubs}{k-Spades} (a pair of Queens)
Ca$hGab: shows {10-Hearts}{10-Spades} (two pair, Queens and Tens)
Ca$hGab collected 122128 from side pot
ikkedus: shows {9-Diamonds}{7-Hearts} (a pair of Queens)
Ca$hGab collected 167768 from main pot
*** SUMMARY ***
Total pot 289896 Main pot 167768. Side pot 122128. | Rake 0
Board {6-Hearts}{q-Spades}{a-Clubs}{q-Clubs}{3-Hearts}
Seat 1: ikkedus (big blind) showed {9-Diamonds}{7-Hearts} and lost with a pair of Queens
Seat 2: skinnybob123 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: luckydo68 showed {7-Clubs}{k-Spades} and lost with a pair of Queens
Seat 7: Ca$hGab showed {10-Hearts}{10-Spades} and won (289896) with two pair, Queens and Tens
Seat 8: D00D80 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: fronk_donk (small blind) folded before Flop

40  
Terug naar boven
Loading
Sommige verplichten velden van het formulier ontbreken

Een gebruikersnaam is verplicht

Een wachtwoord is verplicht

Dit bericht kent geen inhoud

Thread onderwerp is leeg

Kies juiste category voor dit topic