Poker Forum

4413 leden
201365 topics
7525612 posts

Online: 19 9 geregistreerde leden + 10 gasten

ping
Stakeback

Stakeback Zaterdag 27-02 - ikkedus - 80/20 - $791 - sold

Laatste eerst Oudste eerst

ikkedus schreef

ikkedus schreef

ik zit.. 20:29 $44 sat is niet gestart, doe de 20:45 $33 daarvoor in plaats

en die ging ook niet door.. 20:29 $22 sat 1R1A ervoor in de plaats

en ook die doet het niet.. ik kijk even of er wat is voor die 44 anders gaat die terug in het potje

41  

215bounty builder

PokerStars Hand #224284701458: Tournament #3134310040, $50+$150+$15 USD Hold'em No Limit - Level XI (80/160) - 2021/02/27 21:50:07 CET [2021/02/27 15:50:07 ET]
Table '3134310040 7' 9-max Seat #9 is the button
Seat 1: hopezACE (2600 in chips, $150 bounty)
Seat 2: shrekpoker91 (4862 in chips, $150 bounty)
Seat 3: ikkedus (4312 in chips, $225 bounty)
Seat 4: INeedCarbs (5745 in chips, $150 bounty)
Seat 5: endycrime (17779 in chips, $300 bounty)
Seat 6: marore78 (4412 in chips, $150 bounty)
Seat 7: denchiro (10379 in chips, $150 bounty)
Seat 8: bigpapyboss (2974 in chips, $150 bounty)
Seat 9: Drizzt-D1 (10382 in chips, $150 bounty)
hopezACE: posts the ante 24
shrekpoker91: posts the ante 24
ikkedus: posts the ante 24
INeedCarbs: posts the ante 24
endycrime: posts the ante 24
marore78: posts the ante 24
denchiro: posts the ante 24
bigpapyboss: posts the ante 24
Drizzt-D1: posts the ante 24
hopezACE: posts small blind 80
shrekpoker91: posts big blind 160
*** HOLE CARDS ***
Dealt to ikkedus {a-Diamonds}{9-Diamonds}
ikkedus: raises 185 to 345
INeedCarbs: calls 345
endycrime: calls 345
marore78: folds
denchiro: folds
bigpapyboss: folds
Drizzt-D1: folds
hopezACE: folds
shrekpoker91: calls 185
*** FLOP *** {10-Hearts}{a-Spades}{3-Hearts}
shrekpoker91: checks
ikkedus: checks
INeedCarbs: checks
endycrime: checks
*** TURN *** {10-Hearts}{a-Spades}{3-Hearts} {8-Clubs}
shrekpoker91: checks
ikkedus: bets 855
INeedCarbs: folds
endycrime: calls 855
shrekpoker91: folds
*** RIVER *** {10-Hearts}{a-Spades}{3-Hearts}{8-Clubs} {2-Hearts}
ikkedus: checks
endycrime: bets 1693
ikkedus: calls 1693
*** SHOW DOWN ***
endycrime: shows {q-Hearts}{k-Clubs} (high card Ace)
ikkedus: shows {a-Diamonds}{9-Diamonds} (a pair of Aces)
ikkedus collected 6772 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 6772 | Rake 0
Board {10-Hearts}{a-Spades}{3-Hearts}{8-Clubs}{2-Hearts}
Seat 1: hopezACE (small blind) folded before Flop
Seat 2: shrekpoker91 (big blind) folded on the Turn
Seat 3: ikkedus showed {a-Diamonds}{9-Diamonds} and won (6772) with a pair of Aces
Seat 4: INeedCarbs folded on the Turn
Seat 5: endycrime showed {q-Hearts}{k-Clubs} and lost with high card Ace
Seat 6: marore78 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: denchiro folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: bigpapyboss folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: Drizzt-D1 (button) folded before Flop (didn't bet)

42  

ikkedus schreef

ikkedus schreef

ikkedus schreef

ik zit.. 20:29 $44 sat is niet gestart, doe de 20:45 $33 daarvoor in plaats

en die ging ook niet door.. 20:29 $22 sat 1R1A ervoor in de plaats

en ook die doet het niet.. ik kijk even of er wat is voor die 44 anders gaat die terug in het potje

gebruik ze als twee bullits in de turbo serie 57: $22 15bb turbo pko

43  

BU:

44  

215 bounty builder

PokerStars Hand #224285251554: Tournament #3134310040, $50+$150+$15 USD Hold'em No Limit - Level XII (90/180) - 2021/02/27 22:03:59 CET [2021/02/27 16:03:59 ET]
Table '3134310040 7' 9-max Seat #7 is the button
Seat 1: hopezACE (2340 in chips, $150 bounty)
Seat 2: Dr.Petta (7556 in chips, $150 bounty)
Seat 3: ikkedus (7365 in chips, $225 bounty)
Seat 4: INeedCarbs (4970 in chips, $150 bounty)
Seat 5: endycrime (15286 in chips, $300 bounty)
Seat 6: marore78 (3962 in chips, $150 bounty)
Seat 7: denchiro (8388 in chips, $150 bounty)
Seat 8: bigpapyboss (2780 in chips, $150 bounty)
Seat 9: Drizzt-D1 (9842 in chips, $150 bounty)
hopezACE: posts the ante 27
Dr.Petta: posts the ante 27
ikkedus: posts the ante 27
INeedCarbs: posts the ante 27
endycrime: posts the ante 27
marore78: posts the ante 27
denchiro: posts the ante 27
bigpapyboss: posts the ante 27
Drizzt-D1: posts the ante 27
bigpapyboss: posts small blind 90
Drizzt-D1: posts big blind 180
*** HOLE CARDS ***
Dealt to ikkedus {k-Spades}{k-Diamonds}
hopezACE: folds
Dr.Petta: raises 270 to 450
ikkedus: raises 720 to 1170
INeedCarbs: folds
endycrime: folds
marore78: folds
denchiro: folds
bigpapyboss: folds
Drizzt-D1: folds
Dr.Petta: calls 720
*** FLOP *** {2-Spades}{4-Spades}{k-Hearts}
Dr.Petta: checks
ikkedus: checks
*** TURN *** {2-Spades}{4-Spades}{k-Hearts} {8-Hearts}
Dr.Petta: checks
ikkedus: bets 1455
Dr.Petta: calls 1455
*** RIVER *** {2-Spades}{4-Spades}{k-Hearts}{8-Hearts} {5-Clubs}
Dr.Petta: checks
ikkedus: bets 4713 and is all-in
Dr.Petta: folds
Uncalled bet (4713) returned to ikkedus
ikkedus collected 5763 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 5763 | Rake 0
Board {2-Spades}{4-Spades}{k-Hearts}{8-Hearts}{5-Clubs}
Seat 1: hopezACE folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: Dr.Petta folded on the River
Seat 3: ikkedus collected (5763)
Seat 4: INeedCarbs folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: endycrime folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: marore78 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: denchiro (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: bigpapyboss (small blind) folded before Flop
Seat 9: Drizzt-D1 (big blind) folded before Flop

45  

+112.50

PokerStars Hand #224285438360: Tournament #3134310040, $50+$150+$15 USD Hold'em No Limit - Level XIII (100/200) - 2021/02/27 22:08:00 CET [2021/02/27 16:08:00 ET]
Table '3134310040 7' 9-max Seat #2 is the button
Seat 1: rustam4uk (1509 in chips, $225 bounty)
Seat 2: Dr.Petta (4567 in chips, $150 bounty)
Seat 3: ikkedus (10219 in chips, $225 bounty)
Seat 4: INeedCarbs (4886 in chips, $150 bounty)
Seat 5: endycrime (15202 in chips, $300 bounty)
Seat 6: marore78 (3878 in chips, $150 bounty)
Seat 7: denchiro (8304 in chips, $150 bounty)
Seat 8: bigpapyboss (3146 in chips, $150 bounty)
Seat 9: Drizzt-D1 (9974 in chips, $150 bounty)
rustam4uk: posts the ante 30
Dr.Petta: posts the ante 30
ikkedus: posts the ante 30
INeedCarbs: posts the ante 30
endycrime: posts the ante 30
marore78: posts the ante 30
denchiro: posts the ante 30
bigpapyboss: posts the ante 30
Drizzt-D1: posts the ante 30
ikkedus: posts small blind 100
INeedCarbs: posts big blind 200
*** HOLE CARDS ***
Dealt to ikkedus {k-Spades}{9-Diamonds}
endycrime: folds
marore78: folds
denchiro: folds
bigpapyboss: folds
Drizzt-D1: folds
rustam4uk: raises 1279 to 1479 and is all-in
Dr.Petta: folds
ikkedus: raises 8710 to 10189 and is all-in
INeedCarbs: folds
Uncalled bet (8710) returned to ikkedus
*** FLOP *** {10-Hearts}{j-Clubs}{10-Spades}
*** TURN *** {10-Hearts}{j-Clubs}{10-Spades} {q-Spades}
*** RIVER *** {10-Hearts}{j-Clubs}{10-Spades}{q-Spades} {10-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
ikkedus: shows {k-Spades}{9-Diamonds} (a straight, Nine to King)
rustam4uk: shows {6-Diamonds}{a-Hearts} (three of a kind, Tens)
ikkedus collected 3428 from pot
ikkedus wins $112.50 for eliminating rustam4uk and their own bounty increases by $112.50 to $337.50
rustam4uk finished the tournament
*** SUMMARY ***
Total pot 3428 | Rake 0
Board {10-Hearts}{j-Clubs}{10-Spades}{q-Spades}{10-Clubs}
Seat 1: rustam4uk showed {6-Diamonds}{a-Hearts} and lost with three of a kind, Tens
Seat 2: Dr.Petta (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: ikkedus (small blind) showed {k-Spades}{9-Diamonds} and won (3428) with a straight, Nine to King
Seat 4: INeedCarbs (big blind) folded before Flop
Seat 5: endycrime folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: marore78 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: denchiro folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: bigpapyboss folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: Drizzt-D1 folded before Flop (didn't bet)

46  

109 sat

PokerStars Hand #224285646239: Tournament #3137282292, $100+$9 USD Hold'em No Limit - Level X (300/600) - 2021/02/27 22:12:30 CET [2021/02/27 16:12:30 ET]
Table '3137282292 5' 8-max Seat #1 is the button
Seat 1: yvydendyvy (11706 in chips)
Seat 2: spirgius1991 (14303 in chips)
Seat 3: va1umart (3695 in chips)
Seat 5: LeoMattosAK (9401 in chips)
Seat 6: I am Budhha (5630 in chips)
Seat 7: Mysters_Y (11960 in chips)
Seat 8: ikkedus (10646 in chips)
yvydendyvy: posts the ante 75
spirgius1991: posts the ante 75
va1umart: posts the ante 75
LeoMattosAK: posts the ante 75
I am Budhha: posts the ante 75
Mysters_Y: posts the ante 75
ikkedus: posts the ante 75
spirgius1991: posts small blind 300
va1umart: posts big blind 600
*** HOLE CARDS ***
Dealt to ikkedus {j-Clubs}{a-Clubs}
LeoMattosAK: folds
I am Budhha: raises 4955 to 5555 and is all-in
Mysters_Y: folds
ikkedus: raises 5016 to 10571 and is all-in
yvydendyvy: folds
spirgius1991: folds
va1umart: folds
Uncalled bet (5016) returned to ikkedus
*** FLOP *** {8-Diamonds}{8-Clubs}{q-Clubs}
*** TURN *** {8-Diamonds}{8-Clubs}{q-Clubs} {7-Diamonds}
*** RIVER *** {8-Diamonds}{8-Clubs}{q-Clubs}{7-Diamonds} {8-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
I am Budhha: shows {9-Spades}{10-Spades} (three of a kind, Eights)
ikkedus: shows {j-Clubs}{a-Clubs} (three of a kind, Eights - Ace kicker)
ikkedus collected 12535 from pot
I am Budhha finished the tournament in 75th place
*** SUMMARY ***
Total pot 12535 | Rake 0
Board {8-Diamonds}{8-Clubs}{q-Clubs}{7-Diamonds}{8-Hearts}
Seat 1: yvydendyvy (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: spirgius1991 (small blind) folded before Flop
Seat 3: va1umart (big blind) folded before Flop
Seat 5: LeoMattosAK folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: I am Budhha showed {9-Spades}{10-Spades} and lost with three of a kind, Eights
Seat 7: Mysters_Y folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: ikkedus showed {j-Clubs}{a-Clubs} and won (12535) with three of a kind, Eights

47  

109 sat

PokerStars Hand #224285711022: Tournament #3137282292, $100+$9 USD Hold'em No Limit - Level X (300/600) - 2021/02/27 22:13:55 CET [2021/02/27 16:13:55 ET]
Table '3137282292 5' 8-max Seat #5 is the button
Seat 1: yvydendyvy (11481 in chips)
Seat 2: spirgius1991 (15728 in chips)
Seat 3: va1umart (2570 in chips)
Seat 4: Muntjesvader (8098 in chips)
Seat 5: LeoMattosAK (8276 in chips)
Seat 6: ultraviol3nt (18731 in chips) out of hand (moved from another table into small blind)
Seat 7: Mysters_Y (10535 in chips)
Seat 8: ikkedus (18751 in chips)
ultraviol3nt will be allowed to play after the button
yvydendyvy: posts the ante 75
spirgius1991: posts the ante 75
va1umart: posts the ante 75
Muntjesvader: posts the ante 75
LeoMattosAK: posts the ante 75
Mysters_Y: posts the ante 75
ikkedus: posts the ante 75
Mysters_Y: posts small blind 300
ikkedus: posts big blind 600
*** HOLE CARDS ***
Dealt to ikkedus {j-Clubs}{a-Diamonds}
yvydendyvy: folds
spirgius1991: folds
va1umart: raises 1895 to 2495 and is all-in
Muntjesvader: folds
LeoMattosAK: folds
Mysters_Y: folds
ikkedus: calls 1895
*** FLOP *** {4-Spades}{8-Diamonds}{k-Diamonds}
*** TURN *** {4-Spades}{8-Diamonds}{k-Diamonds} {2-Spades}
*** RIVER *** {4-Spades}{8-Diamonds}{k-Diamonds}{2-Spades} {10-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
ikkedus: shows {j-Clubs}{a-Diamonds} (high card Ace)
va1umart: shows {a-Clubs}{6-Diamonds} (high card Ace - lower kicker)
ikkedus collected 5815 from pot
va1umart finished the tournament in 70th place
*** SUMMARY ***
Total pot 5815 | Rake 0
Board {4-Spades}{8-Diamonds}{k-Diamonds}{2-Spades}{10-Diamonds}
Seat 1: yvydendyvy folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: spirgius1991 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: va1umart showed {a-Clubs}{6-Diamonds} and lost with high card Ace
Seat 4: Muntjesvader folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: LeoMattosAK (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: Mysters_Y (small blind) folded before Flop
Seat 8: ikkedus (big blind) showed {j-Clubs}{a-Diamonds} and won (5815) with high card Ace

48  

+75

PokerStars Hand #224285971334: Tournament #3134310040, $50+$150+$15 USD Hold'em No Limit - Level XIV (125/250) - 2021/02/27 22:19:17 CET [2021/02/27 16:19:17 ET]
Table '3134310040 7' 9-max Seat #2 is the button
Seat 2: Dr.Petta (7225 in chips, $150 bounty)
Seat 3: ikkedus (10779 in chips, $337.50 bounty)
Seat 4: INeedCarbs (7714 in chips, $150 bounty)
Seat 5: endycrime (18673 in chips, $375 bounty)
Seat 6: thienlao21 (8673 in chips, $225 bounty)
Seat 8: bigpapyboss (3692 in chips, $150 bounty)
Seat 9: Drizzt-D1 (21485 in chips, $300 bounty)
Dr.Petta: posts the ante 38
ikkedus: posts the ante 38
INeedCarbs: posts the ante 38
endycrime: posts the ante 38
thienlao21: posts the ante 38
bigpapyboss: posts the ante 38
Drizzt-D1: posts the ante 38
ikkedus: posts small blind 125
INeedCarbs: posts big blind 250
*** HOLE CARDS ***
Dealt to ikkedus {a-Spades}{q-Hearts}
endycrime: folds
thienlao21: folds
bigpapyboss: folds
Drizzt-D1: folds
Dr.Petta: raises 375 to 625
ikkedus: raises 10116 to 10741 and is all-in
INeedCarbs: folds
Dr.Petta: calls 6562 and is all-in
Uncalled bet (3554) returned to ikkedus
*** FLOP *** {4-Spades}{10-Hearts}{q-Clubs}
*** TURN *** {4-Spades}{10-Hearts}{q-Clubs} {2-Hearts}
*** RIVER *** {4-Spades}{10-Hearts}{q-Clubs}{2-Hearts} {10-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
ikkedus: shows {a-Spades}{q-Hearts} (two pair, Queens and Tens)
Dr.Petta: shows {k-Clubs}{a-Clubs} (a pair of Tens)
ikkedus collected 14890 from pot
ikkedus wins $75 for eliminating Dr.Petta and their own bounty increases by $75 to $412.50
Dr.Petta finished the tournament
*** SUMMARY ***
Total pot 14890 | Rake 0
Board {4-Spades}{10-Hearts}{q-Clubs}{2-Hearts}{10-Diamonds}
Seat 2: Dr.Petta (button) showed {k-Clubs}{a-Clubs} and lost with a pair of Tens
Seat 3: ikkedus (small blind) showed {a-Spades}{q-Hearts} and won (14890) with two pair, Queens and Tens
Seat 4: INeedCarbs (big blind) folded before Flop
Seat 5: endycrime folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: thienlao21 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: bigpapyboss folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: Drizzt-D1 folded before Flop (didn't bet)

49  

+150

PokerStars Hand #224286146597: Tournament #3134310040, $50+$150+$15 USD Hold'em No Limit - Level XV (150/300) - 2021/02/27 22:23:00 CET [2021/02/27 16:23:00 ET]
Table '3134310040 7' 9-max Seat #7 is the button
Seat 1: Daniel Halle (3929 in chips, $150 bounty)
Seat 2: Al Magellan (9910 in chips, $150 bounty)
Seat 3: ikkedus (18897 in chips, $412.50 bounty)
Seat 4: INeedCarbs (6453 in chips, $150 bounty)
Seat 5: endycrime (18947 in chips, $375 bounty)
Seat 6: thienlao21 (9507 in chips, $225 bounty)
Seat 7: C.K. (4300 in chips, $150 bounty)
Seat 8: bigpapyboss (7532 in chips, $150 bounty)
Seat 9: Drizzt-D1 (21259 in chips, $300 bounty)
Daniel Halle: posts the ante 50
Al Magellan: posts the ante 50
ikkedus: posts the ante 50
INeedCarbs: posts the ante 50
endycrime: posts the ante 50
thienlao21: posts the ante 50
C.K.: posts the ante 50
bigpapyboss: posts the ante 50
Drizzt-D1: posts the ante 50
bigpapyboss: posts small blind 150
Drizzt-D1: posts big blind 300
*** HOLE CARDS ***
Dealt to ikkedus {a-Diamonds}{j-Spades}
Daniel Halle: raises 300 to 600
Al Magellan: raises 750 to 1350
ikkedus: calls 1350
INeedCarbs: folds
endycrime: folds
thienlao21: folds
C.K.: folds
bigpapyboss: folds
Drizzt-D1: folds
Daniel Halle: raises 2529 to 3879 and is all-in
Al Magellan: raises 5981 to 9860 and is all-in
ikkedus: calls 8510
*** FLOP *** {q-Diamonds}{7-Diamonds}{k-Diamonds}
*** TURN *** {q-Diamonds}{7-Diamonds}{k-Diamonds} {a-Clubs}
*** RIVER *** {q-Diamonds}{7-Diamonds}{k-Diamonds}{a-Clubs} {5-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
Al Magellan: shows {j-Hearts}{j-Clubs} (a pair of Jacks)
ikkedus: shows {a-Diamonds}{j-Spades} (a pair of Aces)
ikkedus collected 11962 from side pot
Daniel Halle: shows {10-Spades}{10-Clubs} (a pair of Tens)
ikkedus collected 12537 from main pot
ikkedus wins $75 for eliminating Daniel Halle and their own bounty increases by $75 to $487.50
ikkedus wins $75 for eliminating Al Magellan and their own bounty increases by $75 to $562.50
Al Magellan finished the tournament
Daniel Halle finished the tournament
*** SUMMARY ***
Total pot 24499 Main pot 12537. Side pot 11962. | Rake 0
Board {q-Diamonds}{7-Diamonds}{k-Diamonds}{a-Clubs}{5-Clubs}
Seat 1: Daniel Halle showed {10-Spades}{10-Clubs} and lost with a pair of Tens
Seat 2: Al Magellan showed {j-Hearts}{j-Clubs} and lost with a pair of Jacks
Seat 3: ikkedus showed {a-Diamonds}{j-Spades} and won (24499) with a pair of Aces
Seat 4: INeedCarbs folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: endycrime folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: thienlao21 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: C.K. (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: bigpapyboss (small blind) folded before Flop
Seat 9: Drizzt-D1 (big blind) folded before Flop

50  

109 sat

PokerStars Hand #224286179333: Tournament #3137282292, $100+$9 USD Hold'em No Limit - Level XII (500/1000) - 2021/02/27 22:23:42 CET [2021/02/27 16:23:42 ET]
Table '3137282292 1' 8-max Seat #4 is the button
Seat 1: chrisha1989 (7780 in chips)
Seat 2: micha3096 (35733 in chips)
Seat 3: KingChocho (21150 in chips)
Seat 4: ikkedus (20819 in chips)
Seat 5: I'MalliN.3lli (22053 in chips)
Seat 6: ultraviol3nt (31594 in chips)
Seat 7: Succeeed (18159 in chips)
Seat 8: shrekpoker91 (37501 in chips)
chrisha1989: posts the ante 125
micha3096: posts the ante 125
KingChocho: posts the ante 125
ikkedus: posts the ante 125
I'MalliN.3lli: posts the ante 125
ultraviol3nt: posts the ante 125
Succeeed: posts the ante 125
shrekpoker91: posts the ante 125
I'MalliN.3lli: posts small blind 500
ultraviol3nt: posts big blind 1000
*** HOLE CARDS ***
Dealt to ikkedus {k-Hearts}{k-Diamonds}
Succeeed: raises 1000 to 2000
shrekpoker91: folds
chrisha1989: raises 5655 to 7655 and is all-in
micha3096: folds
KingChocho: folds
ikkedus: raises 13039 to 20694 and is all-in
I'MalliN.3lli: folds
ultraviol3nt: folds
Succeeed: folds
Uncalled bet (13039) returned to ikkedus
*** FLOP *** {k-Spades}{j-Hearts}{k-Clubs}
*** TURN *** {k-Spades}{j-Hearts}{k-Clubs} {10-Diamonds}
*** RIVER *** {k-Spades}{j-Hearts}{k-Clubs}{10-Diamonds} {q-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
chrisha1989: shows {5-Diamonds}{5-Clubs} (two pair, Kings and Fives)
ikkedus: shows {k-Hearts}{k-Diamonds} (four of a kind, Kings)
ikkedus collected 19810 from pot
chrisha1989 finished the tournament in 47th place
*** SUMMARY ***
Total pot 19810 | Rake 0
Board {k-Spades}{j-Hearts}{k-Clubs}{10-Diamonds}{q-Clubs}
Seat 1: chrisha1989 showed {5-Diamonds}{5-Clubs} and lost with two pair, Kings and Fives
Seat 2: micha3096 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: KingChocho folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: ikkedus (button) showed {k-Hearts}{k-Diamonds} and won (19810) with four of a kind, Kings
Seat 5: I'MalliN.3lli (small blind) folded before Flop
Seat 6: ultraviol3nt (big blind) folded before Flop
Seat 7: Succeeed folded before Flop
Seat 8: shrekpoker91 folded before Flop (didn't bet)

51  

+75

PokerStars Hand #224286206260: Tournament #3134310040, $50+$150+$15 USD Hold'em No Limit - Level XV (150/300) - 2021/02/27 22:24:05 CET [2021/02/27 16:24:05 ET]
Table '3134310040 7' 9-max Seat #8 is the button
Seat 3: ikkedus (33486 in chips, $562.50 bounty)
Seat 4: INeedCarbs (6403 in chips, $150 bounty)
Seat 5: endycrime (18897 in chips, $375 bounty)
Seat 6: thienlao21 (9457 in chips, $225 bounty)
Seat 7: C.K. (4250 in chips, $150 bounty)
Seat 8: bigpapyboss (7332 in chips, $150 bounty)
Seat 9: Drizzt-D1 (20909 in chips, $300 bounty)
ikkedus: posts the ante 50
INeedCarbs: posts the ante 50
endycrime: posts the ante 50
thienlao21: posts the ante 50
C.K.: posts the ante 50
bigpapyboss: posts the ante 50
Drizzt-D1: posts the ante 50
Drizzt-D1: posts small blind 150
ikkedus: posts big blind 300
*** HOLE CARDS ***
Dealt to ikkedus {q-Clubs}{k-Diamonds}
INeedCarbs: folds
endycrime: folds
thienlao21: folds
C.K.: raises 300 to 600
bigpapyboss: folds
Drizzt-D1: folds
ikkedus: raises 32836 to 33436 and is all-in
C.K.: calls 3600 and is all-in
Uncalled bet (29236) returned to ikkedus
*** FLOP *** {8-Diamonds}{k-Hearts}{4-Hearts}
*** TURN *** {8-Diamonds}{k-Hearts}{4-Hearts} {2-Diamonds}
*** RIVER *** {8-Diamonds}{k-Hearts}{4-Hearts}{2-Diamonds} {5-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
ikkedus: shows {q-Clubs}{k-Diamonds} (a pair of Kings)
C.K.: shows {a-Diamonds}{10-Hearts} (high card Ace)
ikkedus collected 8900 from pot
ikkedus wins $75 for eliminating C.K. and their own bounty increases by $75 to $637.50
C.K. finished the tournament
*** SUMMARY ***
Total pot 8900 | Rake 0
Board {8-Diamonds}{k-Hearts}{4-Hearts}{2-Diamonds}{5-Clubs}
Seat 3: ikkedus (big blind) showed {q-Clubs}{k-Diamonds} and won (8900) with a pair of Kings
Seat 4: INeedCarbs folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: endycrime folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: thienlao21 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: C.K. showed {a-Diamonds}{10-Hearts} and lost with high card Ace
Seat 8: bigpapyboss (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: Drizzt-D1 (small blind) folded before Flop

52  

Lekker bezig.
Dit wordt duidelijk DE avond.
Thumbs Up

53  

reenter 22 15bb pko turbo series

PokerStars Hand #224286534735: Tournament #3123670710, $10+$10+$2 USD Hold'em No Limit - Level I (500/1000) - 2021/02/27 22:31:00 CET [2021/02/27 16:31:00 ET]
Table '3123670710 59' 6-max Seat #3 is the button
Seat 1: ikkedus (14750 in chips, $10 bounty)
Seat 3: Swarley3000 (13250 in chips, $10 bounty)
Seat 4: serikjan 30 (13750 in chips, $10 bounty)
Seat 5: De Voort (33500 in chips, $15 bounty)
Seat 6: mariusboeser (14750 in chips, $10 bounty)
ikkedus: posts the ante 125
Swarley3000: posts the ante 125
serikjan 30: posts the ante 125
De Voort: posts the ante 125
mariusboeser: posts the ante 125
serikjan 30: posts small blind 500
De Voort: posts big blind 1000
*** HOLE CARDS ***
Dealt to ikkedus {10-Spades}{10-Clubs}
mariusboeser: raises 13625 to 14625 and is all-in
ikkedus: calls 14625 and is all-in
Swarley3000: folds
serikjan 30: folds
De Voort: folds
*** FLOP *** {8-Hearts}{k-Spades}{7-Clubs}
*** TURN *** {8-Hearts}{k-Spades}{7-Clubs} {6-Spades}
*** RIVER *** {8-Hearts}{k-Spades}{7-Clubs}{6-Spades} {8-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
mariusboeser: shows {j-Spades}{k-Clubs} (two pair, Kings and Eights)
ikkedus: shows {10-Spades}{10-Clubs} (two pair, Tens and Eights)
mariusboeser collected 31375 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 31375 | Rake 0
Board {8-Hearts}{k-Spades}{7-Clubs}{6-Spades}{8-Clubs}
Seat 1: ikkedus showed {10-Spades}{10-Clubs} and lost with two pair, Tens and Eights
Seat 3: Swarley3000 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: serikjan 30 (small blind) folded before Flop
Seat 5: De Voort (big blind) folded before Flop
Seat 6: mariusboeser showed {j-Spades}{k-Clubs} and won (31375) with two pair, Kings and Eights

54  

109 sat

PokerStars Hand #224286646857: Tournament #3137282292, $100+$9 USD Hold'em No Limit - Level XIV (700/1500) - 2021/02/27 22:33:25 CET [2021/02/27 16:33:25 ET]
Table '3137282292 14' 8-max Seat #3 is the button
Seat 1: Pendall (37981 in chips)
Seat 2: Sarrom (33374 in chips)
Seat 3: suckratess88 (27530 in chips)
Seat 4: drew.derzh (48406 in chips)
Seat 5: ¿¿toneecho?? (12783 in chips)
Seat 6: ikkedus (28949 in chips)
Seat 7: shrekpoker91 (42026 in chips)
Seat 8: petrea007 (17249 in chips)
Pendall: posts the ante 175
Sarrom: posts the ante 175
suckratess88: posts the ante 175
drew.derzh: posts the ante 175
¿¿toneecho??: posts the ante 175
ikkedus: posts the ante 175
shrekpoker91: posts the ante 175
petrea007: posts the ante 175
drew.derzh: posts small blind 700
¿¿toneecho??: posts big blind 1500
*** HOLE CARDS ***
Dealt to ikkedus {k-Hearts}{k-Spades}
ikkedus: raises 1500 to 3000
shrekpoker91: folds
petrea007: folds
Pendall: folds
Sarrom: folds
suckratess88: folds
drew.derzh: folds
¿¿toneecho??: raises 9608 to 12608 and is all-in
ikkedus: calls 9608
*** FLOP *** {4-Hearts}{7-Clubs}{9-Spades}
*** TURN *** {4-Hearts}{7-Clubs}{9-Spades} {6-Spades}
*** RIVER *** {4-Hearts}{7-Clubs}{9-Spades}{6-Spades} {5-Spades}
*** SHOW DOWN ***
¿¿toneecho??: shows {k-Diamonds}{a-Hearts} (high card Ace)
ikkedus: shows {k-Hearts}{k-Spades} (a pair of Kings)
ikkedus collected 27316 from pot
¿¿toneecho?? finished the tournament in 32nd place
*** SUMMARY ***
Total pot 27316 | Rake 0
Board {4-Hearts}{7-Clubs}{9-Spades}{6-Spades}{5-Spades}
Seat 1: Pendall folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: Sarrom folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: suckratess88 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: drew.derzh (small blind) folded before Flop
Seat 5: ¿¿toneecho?? (big blind) showed {k-Diamonds}{a-Hearts} and lost with high card Ace
Seat 6: ikkedus showed {k-Hearts}{k-Spades} and won (27316) with a pair of Kings
Seat 7: shrekpoker91 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: petrea007 folded before Flop (didn't bet)

55  

22 pko

PokerStars Hand #224286719432: Tournament #3123670710, $10+$10+$2 USD Hold'em No Limit - Level I (500/1000) - 2021/02/27 22:34:55 CET [2021/02/27 16:34:55 ET]
Table '3123670710 40' 6-max Seat #2 is the button
Seat 2: vegli (24125 in chips, $15 bounty)
Seat 3: sasa2712 (15000 in chips) out of hand (moved from another table into small blind)
Seat 4: trosak (53075 in chips, $15 bounty)
Seat 5: ikkedus (12750 in chips, $10 bounty)
Seat 6: LukeAbbo (14925 in chips, $15 bounty)
sasa2712 will be allowed to play after the button
vegli: posts the ante 125
trosak: posts the ante 125
ikkedus: posts the ante 125
LukeAbbo: posts the ante 125
trosak: posts small blind 500
ikkedus: posts big blind 1000
*** HOLE CARDS ***
Dealt to ikkedus {j-Clubs}{a-Diamonds}
vegli said, "nh"
LukeAbbo: raises 1200 to 2200
vegli: folds
trosak: raises 50750 to 52950 and is all-in
ikkedus: calls 11625 and is all-in
LukeAbbo: folds
Uncalled bet (40325) returned to trosak
*** FLOP *** {7-Spades}{a-Hearts}{5-Spades}
*** TURN *** {7-Spades}{a-Hearts}{5-Spades} {a-Spades}
*** RIVER *** {7-Spades}{a-Hearts}{5-Spades}{a-Spades} {10-Spades}
*** SHOW DOWN ***
trosak: shows {6-Diamonds}{a-Clubs} (three of a kind, Aces)
ikkedus: shows {j-Clubs}{a-Diamonds} (three of a kind, Aces - Jack kicker)
ikkedus collected 27950 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 27950 | Rake 0
Board {7-Spades}{a-Hearts}{5-Spades}{a-Spades}{10-Spades}
Seat 2: vegli (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: trosak (small blind) showed {6-Diamonds}{a-Clubs} and lost with three of a kind, Aces
Seat 5: ikkedus (big blind) showed {j-Clubs}{a-Diamonds} and won (27950) with three of a kind, Aces
Seat 6: LukeAbbo folded before Flop

56  

215 bountybuilder

PokerStars Hand #224286956320: Tournament #3134310040, $50+$150+$15 USD Hold'em No Limit - Level XVII (250/500) - 2021/02/27 22:40:01 CET [2021/02/27 16:40:01 ET]
Table '3134310040 7' 9-max Seat #1 is the button
Seat 1: DDApokerstar (11434 in chips, $150 bounty)
Seat 2: JoeyTheLips7 (13054 in chips, $300 bounty)
Seat 3: ikkedus (38961 in chips, $637.50 bounty)
Seat 4: INeedCarbs (10626 in chips, $150 bounty)
Seat 5: endycrime (10310 in chips, $375 bounty)
Seat 6: thienlao21 (8037 in chips, $225 bounty)
Seat 7: OMGNero (34017 in chips, $337.50 bounty)
Seat 8: bigpapyboss (12489 in chips, $150 bounty)
Seat 9: Drizzt-D1 (21876 in chips, $300 bounty)
DDApokerstar: posts the ante 80
JoeyTheLips7: posts the ante 80
ikkedus: posts the ante 80
INeedCarbs: posts the ante 80
endycrime: posts the ante 80
thienlao21: posts the ante 80
OMGNero: posts the ante 80
bigpapyboss: posts the ante 80
Drizzt-D1: posts the ante 80
JoeyTheLips7: posts small blind 250
ikkedus: posts big blind 500
*** HOLE CARDS ***
Dealt to ikkedus {9-Clubs}{7-Clubs}
INeedCarbs: folds
endycrime: raises 2000 to 2500
thienlao21: folds
OMGNero: folds
bigpapyboss: folds
Drizzt-D1: folds
DDApokerstar: folds
JoeyTheLips7: folds
ikkedus: calls 2000
*** FLOP *** {k-Clubs}{7-Hearts}{a-Clubs}
ikkedus: checks
endycrime: bets 7730 and is all-in
ikkedus: calls 7730
*** TURN *** {k-Clubs}{7-Hearts}{a-Clubs} {6-Hearts}
*** RIVER *** {k-Clubs}{7-Hearts}{a-Clubs}{6-Hearts} {6-Diamonds}
*** SHOW DOWN ***
ikkedus: shows {9-Clubs}{7-Clubs} (two pair, Sevens and Sixes)
endycrime: shows {j-Diamonds}{j-Spades} (two pair, Jacks and Sixes)
endycrime collected 21430 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 21430 | Rake 0
Board {k-Clubs}{7-Hearts}{a-Clubs}{6-Hearts}{6-Diamonds}
Seat 1: DDApokerstar (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: JoeyTheLips7 (small blind) folded before Flop
Seat 3: ikkedus (big blind) showed {9-Clubs}{7-Clubs} and lost with two pair, Sevens and Sixes
Seat 4: INeedCarbs folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: endycrime showed {j-Diamonds}{j-Spades} and won (21430) with two pair, Jacks and Sixes
Seat 6: thienlao21 folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: OMGNero folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: bigpapyboss folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: Drizzt-D1 folded before Flop (didn't bet)

57  

+112.50

PokerStars Hand #224287088239: Tournament #3134310040, $50+$150+$15 USD Hold'em No Limit - Level XVII (250/500) - 2021/02/27 22:42:58 CET [2021/02/27 16:42:58 ET]
Table '3134310040 7' 9-max Seat #4 is the button
Seat 1: DDApokerstar (13664 in chips, $150 bounty)
Seat 2: JoeyTheLips7 (12564 in chips, $300 bounty)
Seat 3: ikkedus (28241 in chips, $637.50 bounty)
Seat 4: INeedCarbs (9636 in chips, $150 bounty)
Seat 5: endycrime (23210 in chips, $375 bounty)
Seat 6: thienlao21 (6797 in chips, $225 bounty)
Seat 7: DeuceofDuc0 (34823 in chips, $262.50 bounty)
Seat 8: bigpapyboss (11199 in chips, $150 bounty)
Seat 9: Drizzt-D1 (21636 in chips, $300 bounty)
DDApokerstar: posts the ante 80
JoeyTheLips7: posts the ante 80
ikkedus: posts the ante 80
INeedCarbs: posts the ante 80
endycrime: posts the ante 80
thienlao21: posts the ante 80
DeuceofDuc0: posts the ante 80
bigpapyboss: posts the ante 80
Drizzt-D1: posts the ante 80
endycrime: posts small blind 250
thienlao21: posts big blind 500
*** HOLE CARDS ***
Dealt to ikkedus {a-Hearts}{k-Spades}
DeuceofDuc0: folds
bigpapyboss: folds
Drizzt-D1: folds
DDApokerstar: folds
JoeyTheLips7: folds
ikkedus: raises 655 to 1155
INeedCarbs: folds
endycrime: folds
thienlao21: raises 5562 to 6717 and is all-in
ikkedus: calls 5562
*** FLOP *** {6-Diamonds}{10-Diamonds}{5-Hearts}
*** TURN *** {6-Diamonds}{10-Diamonds}{5-Hearts} {3-Hearts}
*** RIVER *** {6-Diamonds}{10-Diamonds}{5-Hearts}{3-Hearts} {j-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
thienlao21: shows {q-Spades}{a-Diamonds} (high card Ace)
ikkedus: shows {a-Hearts}{k-Spades} (high card Ace - King kicker)
ikkedus collected 14404 from pot
ikkedus wins $112.50 for eliminating thienlao21 and their own bounty increases by $112.50 to $750
thienlao21 finished the tournament in 78th place
*** SUMMARY ***
Total pot 14404 | Rake 0
Board {6-Diamonds}{10-Diamonds}{5-Hearts}{3-Hearts}{j-Hearts}
Seat 1: DDApokerstar folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: JoeyTheLips7 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: ikkedus showed {a-Hearts}{k-Spades} and won (14404) with high card Ace
Seat 4: INeedCarbs (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: endycrime (small blind) folded before Flop
Seat 6: thienlao21 (big blind) showed {q-Spades}{a-Diamonds} and lost with high card Ace
Seat 7: DeuceofDuc0 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: bigpapyboss folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: Drizzt-D1 folded before Flop (didn't bet)

58  

22pko

PokerStars Hand #224287244567: Tournament #3123670710, $10+$10+$2 USD Hold'em No Limit - Level III (700/1400) - 2021/02/27 22:46:26 CET [2021/02/27 16:46:26 ET]
Table '3123670710 344' 6-max Seat #6 is the button
Seat 1: 0s0n0a0k0e (30900 in chips, $20 bounty)
Seat 2: king_short (14800 in chips, $10 bounty)
Seat 3: chioston (25349 in chips, $10 bounty)
Seat 4: ikkedus (16150 in chips, $10 bounty)
Seat 5: Nejc777 (59256 in chips, $20 bounty)
Seat 6: MarinuPS (26675 in chips, $15 bounty)
0s0n0a0k0e: posts the ante 175
king_short: posts the ante 175
chioston: posts the ante 175
ikkedus: posts the ante 175
Nejc777: posts the ante 175
MarinuPS: posts the ante 175
0s0n0a0k0e: posts small blind 700
king_short: posts big blind 1400
*** HOLE CARDS ***
Dealt to ikkedus {k-Spades}{10-Spades}
chioston: folds
ikkedus: raises 14575 to 15975 and is all-in
Nejc777: raises 43106 to 59081 and is all-in
MarinuPS: folds
0s0n0a0k0e: folds
king_short: folds
Uncalled bet (43106) returned to Nejc777
*** FLOP *** {2-Diamonds}{9-Clubs}{10-Hearts}
*** TURN *** {2-Diamonds}{9-Clubs}{10-Hearts} {3-Hearts}
*** RIVER *** {2-Diamonds}{9-Clubs}{10-Hearts}{3-Hearts} {9-Spades}
*** SHOW DOWN ***
ikkedus: shows {k-Spades}{10-Spades} (two pair, Tens and Nines)
Nejc777: shows {j-Diamonds}{k-Diamonds} (a pair of Nines)
ikkedus collected 35100 from pot
*** SUMMARY ***
Total pot 35100 | Rake 0
Board {2-Diamonds}{9-Clubs}{10-Hearts}{3-Hearts}{9-Spades}
Seat 1: 0s0n0a0k0e (small blind) folded before Flop
Seat 2: king_short (big blind) folded before Flop
Seat 3: chioston folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: ikkedus showed {k-Spades}{10-Spades} and won (35100) with two pair, Tens and Nines
Seat 5: Nejc777 showed {j-Diamonds}{k-Diamonds} and lost with a pair of Nines
Seat 6: MarinuPS (button) folded before Flop (didn't bet)

59  

+5

PokerStars Hand #224287627529: Tournament #3123670710, $10+$10+$2 USD Hold'em No Limit - Level V (1000/2000) - 2021/02/27 22:54:26 CET [2021/02/27 16:54:26 ET]
Table '3123670710 300' 6-max Seat #5 is the button
Seat 1: ikkedus (27350 in chips, $10 bounty)
Seat 2: fräbä (73515 in chips, $30 bounty)
Seat 3: alexxt7 (68118 in chips, $27.50 bounty)
Seat 4: nogtnoglory (131135 in chips, $42.50 bounty)
Seat 5: p4nic87 (26570 in chips, $10 bounty)
Seat 6: quinnston313 (110492 in chips, $41.25 bounty)
ikkedus: posts the ante 250
fräbä: posts the ante 250
alexxt7: posts the ante 250
nogtnoglory: posts the ante 250
p4nic87: posts the ante 250
quinnston313: posts the ante 250
quinnston313: posts small blind 1000
ikkedus: posts big blind 2000
*** HOLE CARDS ***
Dealt to ikkedus {j-Hearts}{a-Clubs}
fräbä: folds
alexxt7: folds
nogtnoglory: folds
p4nic87: raises 24320 to 26320 and is all-in
quinnston313: folds
ikkedus: calls 24320
*** FLOP *** {j-Spades}{9-Clubs}{a-Diamonds}
*** TURN *** {j-Spades}{9-Clubs}{a-Diamonds} {5-Diamonds}
*** RIVER *** {j-Spades}{9-Clubs}{a-Diamonds}{5-Diamonds} {2-Clubs}
*** SHOW DOWN ***
ikkedus: shows {j-Hearts}{a-Clubs} (two pair, Aces and Jacks)
p4nic87: shows {j-Clubs}{9-Hearts} (two pair, Jacks and Nines)
ikkedus collected 55140 from pot
ikkedus wins $5 for eliminating p4nic87 and their own bounty increases by $5 to $15
p4nic87 finished the tournament in 1087th place
*** SUMMARY ***
Total pot 55140 | Rake 0
Board {j-Spades}{9-Clubs}{a-Diamonds}{5-Diamonds}{2-Clubs}
Seat 1: ikkedus (big blind) showed {j-Hearts}{a-Clubs} and won (55140) with two pair, Aces and Jacks
Seat 2: fräbä folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: alexxt7 folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: nogtnoglory folded before Flop (didn't bet)
Seat 5: p4nic87 (button) showed {j-Clubs}{9-Hearts} and lost with two pair, Jacks and Nines
Seat 6: quinnston313 (small blind) folded before Flop

60  
Terug naar boven
Loading
Sommige verplichten velden van het formulier ontbreken

Een gebruikersnaam is verplicht

Een wachtwoord is verplicht

Dit bericht kent geen inhoud

Thread onderwerp is leeg

Kies juiste category voor dit topic