Poker Forum

4460 leden
201212 topics
7517238 posts

Online: 44 19 geregistreerde leden + 25 gasten

ping
Backing Low

HH nr3 voor ano

Laatste eerst Oudste eerst

oops
nr3_4ever wins $1.70 for eliminating Evynjanc

PokerStars Hand #224252043574: Tournament #3134310046, $3.29+$3.40+$0.81 USD Hold'em No Limit - Level XXI (450/900) - 2021/02/27 0:17:30 CET [2021/02/26 18:17:30 ET]
Table '3134310046 181' 9-max Seat #5 is the button
Seat 1: HumberntII (18290 in chips, $19.55 bounty)
Seat 2: Haegl202 (19364 in chips, $10.20 bounty)
Seat 3: nr3_4ever (22629 in chips, $9.35 bounty)
Seat 5: beanyboy69 (66710 in chips, $29.75 bounty)
Seat 6: GarzaAzul (57756 in chips, $6.80 bounty)
Seat 7: InFavoreM (19289 in chips, $3.40 bounty)
Seat 8: Evynjanc (10190 in chips, $3.40 bounty)
Seat 9: abbsn18 (56942 in chips, $12.32 bounty)
HumberntII: posts the ante 140
Haegl202: posts the ante 140
nr3_4ever: posts the ante 140
beanyboy69: posts the ante 140
GarzaAzul: posts the ante 140
InFavoreM: posts the ante 140
Evynjanc: posts the ante 140
abbsn18: posts the ante 140
GarzaAzul: posts small blind 450
InFavoreM: posts big blind 900
*** HOLE CARDS ***
Dealt to nr3_4ever {k-Spades}{k-Hearts}
Evynjanc: calls 900
abbsn18: folds
HumberntII: folds
Haegl202: folds
nr3_4ever: raises 2250 to 3150
beanyboy69: folds
GarzaAzul: folds
InFavoreM: folds
Evynjanc: raises 6900 to 10050 and is all-in
nr3_4ever: calls 6900
*** FLOP *** {9-Spades}{k-Diamonds}{4-Diamonds}
*** TURN *** {9-Spades}{k-Diamonds}{4-Diamonds} {5-Hearts}
*** RIVER *** {9-Spades}{k-Diamonds}{4-Diamonds}{5-Hearts} {6-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
Evynjanc: shows {a-Diamonds}{a-Spades} (a pair of Aces)
nr3_4ever: shows {k-Spades}{k-Hearts} (three of a kind, Kings)
nr3_4ever collected 22570 from pot
nr3_4ever wins $1.70 for eliminating Evynjanc and their own bounty increases by $1.70 to $11.05
Evynjanc finished the tournament in 911th place and received $6.34.
*** SUMMARY ***
Total pot 22570 | Rake 0
Board {9-Spades}{k-Diamonds}{4-Diamonds}{5-Hearts}{6-Hearts}
Seat 1: HumberntII folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: Haegl202 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: nr3_4ever showed {k-Spades}{k-Hearts} and won (22570) with three of a kind, Kings
Seat 5: beanyboy69 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: GarzaAzul (small blind) folded before Flop
Seat 7: InFavoreM (big blind) folded before Flop
Seat 8: Evynjanc showed {a-Diamonds}{a-Spades} and lost with a pair of Aces
Seat 9: abbsn18 folded before Flop (didn't bet)

41  

mweh out
nr3_4ever finished the tournament in 31st place and received $38.70

PokerStars Hand #224252409134: Tournament #3134323611, $9.80+$1.20 USD Hold'em No Limit - Level XX (800/1600) - 2021/02/27 0:27:08 CET [2021/02/26 18:27:08 ET]
Table '3134323611 30' 9-max Seat #6 is the button
Seat 1: HOTSOSNITSKY (36040 in chips)
Seat 2: P--ije--M93 (23773 in chips)
Seat 3: bingohr (30034 in chips)
Seat 4: kiichi1001 (111509 in chips)
Seat 5: GrandoGui (72229 in chips)
Seat 6: artega777 (15507 in chips)
Seat 7: kelsen.lab (105251 in chips)
Seat 9: nr3_4ever (29194 in chips)
HOTSOSNITSKY: posts the ante 200
P--ije--M93: posts the ante 200
bingohr: posts the ante 200
kiichi1001: posts the ante 200
GrandoGui: posts the ante 200
artega777: posts the ante 200
kelsen.lab: posts the ante 200
nr3_4ever: posts the ante 200
kelsen.lab: posts small blind 800
nr3_4ever: posts big blind 1600
*** HOLE CARDS ***
Dealt to nr3_4ever {8-Hearts}{8-Clubs}
HOTSOSNITSKY: folds
P--ije--M93: folds
bingohr: folds
kiichi1001: raises 1600 to 3200
GrandoGui: folds
artega777: folds
kelsen.lab: folds
nr3_4ever: raises 25794 to 28994 and is all-in
kiichi1001: calls 25794
*** FLOP *** {9-Spades}{2-Diamonds}{j-Clubs}
*** TURN *** {9-Spades}{2-Diamonds}{j-Clubs} {k-Spades}
*** RIVER *** {9-Spades}{2-Diamonds}{j-Clubs}{k-Spades} {q-Hearts}
*** SHOW DOWN ***
nr3_4ever: shows {8-Hearts}{8-Clubs} (a pair of Eights)
kiichi1001: shows {9-Clubs}{a-Spades} (a pair of Nines)
kiichi1001 collected 60388 from pot
nr3_4ever finished the tournament in 31st place and received $38.70.
*** SUMMARY ***
Total pot 60388 | Rake 0
Board {9-Spades}{2-Diamonds}{j-Clubs}{k-Spades}{q-Hearts}
Seat 1: HOTSOSNITSKY folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: P--ije--M93 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: bingohr folded before Flop (didn't bet)
Seat 4: kiichi1001 showed {9-Clubs}{a-Spades} and won (60388) with a pair of Nines
Seat 5: GrandoGui folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: artega777 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 7: kelsen.lab (small blind) folded before Flop
Seat 9: nr3_4ever (big blind) showed {8-Hearts}{8-Clubs} and lost with a pair of Eights

42  

PokerStars Hand #224252482573: Tournament #3134310046, $3.29+$3.40+$0.81 USD Hold'em No Limit - Level XXII (500/1000) - 2021/02/27 0:29:07 CET [2021/02/26 18:29:07 ET]
Table '3134310046 346' 9-max Seat #7 is the button
Seat 1: byCrane (37940 in chips, $13.60 bounty)
Seat 2: Vemios95 (270190 in chips, $41 bounty)
Seat 3: amineckel (126985 in chips, $25.92 bounty)
Seat 5: Parizianos (161794 in chips, $32.77 bounty)
Seat 6: nr3_4ever (34709 in chips, $11.05 bounty)
Seat 7: Skeme14 (16365 in chips, $3.40 bounty)
Seat 8: SundayMom (8370 in chips, $3.40 bounty)
Seat 9: Maks37ru (53196 in chips, $14.45 bounty)
byCrane: posts the ante 150
Vemios95: posts the ante 150
amineckel: posts the ante 150
Parizianos: posts the ante 150
nr3_4ever: posts the ante 150
Skeme14: posts the ante 150
SundayMom: posts the ante 150
Maks37ru: posts the ante 150
SundayMom: posts small blind 500
Maks37ru: posts big blind 1000
*** HOLE CARDS ***
Dealt to nr3_4ever {k-Hearts}{a-Diamonds}
byCrane: raises 1000 to 2000
Vemios95: folds
amineckel: calls 2000
Parizianos: folds
nr3_4ever: raises 4500 to 6500
Skeme14: folds
SundayMom: folds
Maks37ru: folds
byCrane: folds
amineckel: calls 4500
*** FLOP *** {6-Spades}{q-Spades}{3-Spades}
amineckel: bets 120335 and is all-in
nr3_4ever: folds
Uncalled bet (120335) returned to amineckel
amineckel collected 17700 from pot
amineckel: doesn't show hand
*** SUMMARY ***
Total pot 17700 | Rake 0
Board {6-Spades}{q-Spades}{3-Spades}
Seat 1: byCrane folded before Flop
Seat 2: Vemios95 folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: amineckel collected (17700)
Seat 5: Parizianos folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: nr3_4ever folded on the Flop
Seat 7: Skeme14 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: SundayMom (small blind) folded before Flop
Seat 9: Maks37ru (big blind) folded before Flop

43  

win die flip dan gvd
nr3_4ever finished the tournament in 671st place and received $6.69

PokerStars Hand #224252608539: Tournament #3134310046, $3.29+$3.40+$0.81 USD Hold'em No Limit - Level XXII (500/1000) - 2021/02/27 0:32:25 CET [2021/02/26 18:32:25 ET]
Table '3134310046 346' 9-max Seat #2 is the button
Seat 1: byCrane (39495 in chips, $13.60 bounty)
Seat 2: Vemios95 (267590 in chips, $41 bounty)
Seat 3: amineckel (136585 in chips, $25.92 bounty)
Seat 4: ilesko15 (12609 in chips, $8.50 bounty)
Seat 5: Parizianos (167719 in chips, $32.77 bounty)
Seat 6: nr3_4ever (27609 in chips, $11.05 bounty)
Seat 7: Skeme14 (15765 in chips, $3.40 bounty)
Seat 8: SundayMom (18540 in chips, $3.40 bounty)
Seat 9: Maks37ru (40871 in chips, $14.45 bounty)
byCrane: posts the ante 150
Vemios95: posts the ante 150
amineckel: posts the ante 150
ilesko15: posts the ante 150
Parizianos: posts the ante 150
nr3_4ever: posts the ante 150
Skeme14: posts the ante 150
SundayMom: posts the ante 150
Maks37ru: posts the ante 150
amineckel: posts small blind 500
ilesko15: posts big blind 1000
*** HOLE CARDS ***
Dealt to nr3_4ever {k-Hearts}{a-Hearts}
Parizianos: raises 4000 to 5000
nr3_4ever: raises 22459 to 27459 and is all-in
Skeme14: folds
SundayMom: folds
Maks37ru: folds
byCrane: folds
Vemios95: folds
amineckel: folds
ilesko15: folds
Parizianos: calls 22459
*** FLOP *** {6-Diamonds}{10-Clubs}{j-Hearts}
*** TURN *** {6-Diamonds}{10-Clubs}{j-Hearts} {j-Clubs}
*** RIVER *** {6-Diamonds}{10-Clubs}{j-Hearts}{j-Clubs} {2-Spades}
*** SHOW DOWN ***
Parizianos: shows {q-Diamonds}{q-Hearts} (two pair, Queens and Jacks)
nr3_4ever: shows {k-Hearts}{a-Hearts} (a pair of Jacks)
Parizianos collected 57768 from pot
Parizianos wins $5.53 for eliminating nr3_4ever and their own bounty increases by $5.52 to $38.29
nr3_4ever finished the tournament in 671st place and received $6.69.
*** SUMMARY ***
Total pot 57768 | Rake 0
Board {6-Diamonds}{10-Clubs}{j-Hearts}{j-Clubs}{2-Spades}
Seat 1: byCrane folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: Vemios95 (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 3: amineckel (small blind) folded before Flop
Seat 4: ilesko15 (big blind) folded before Flop
Seat 5: Parizianos showed {q-Diamonds}{q-Hearts} and won (57768) with two pair, Queens and Jacks
Seat 6: nr3_4ever showed {k-Hearts}{a-Hearts} and lost with a pair of Jacks
Seat 7: Skeme14 folded before Flop (didn't bet)
Seat 8: SundayMom folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: Maks37ru folded before Flop (didn't bet)

44  

thanx or backing sir

45  
Terug naar boven
Loading
Sommige verplichten velden van het formulier ontbreken

Een gebruikersnaam is verplicht

Een wachtwoord is verplicht

Dit bericht kent geen inhoud

Thread onderwerp is leeg

Kies juiste category voor dit topic